Upravljanje kolekcijama lokacija i globalnim postavkama u SharePoint centru administracije

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kao SharePoint Online administrator, možete da koristite Centar za administraciju lokacije SharePoint da biste:

 • Kreiranje i upravljanje kolekcijama lokacija, uključujući dodeljivanje i nadgledanje skladišta kolekcije lokacija

 • Upravljanje dozvolama i korisnicima i poboljšanje bezbednosti na lokacijama

 • Upravljanje korisničkim profilima i konfigurisanje ličnih lokacija (Moje lokacije)

 • Omogućavanje i konfigurisanje određenih SharePoint Online funkcija ili globalnih postavki

Evo pregleda važnih detalja koje treba da uzmete u obzir kada planirate kako da izgradite i konfigurišete i upravljanje SharePoint Online okruženje.

Otvorite centar administracije

 • Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 • Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona koja izgleda kao vafl i predstavlja klik na dugme koje će otkriti više pločica aplikacija za izbor. u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 • U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

Kolekcija lokacija je grupa veb lokacija koje imaju istog vlasnika i dele administrativne postavke, na primer dozvole. Kada kreirate kolekciju lokacija, u njoj se automatski kreira lokacija najvišeg nivoa. Tada možete da kreirate neke podlokacije ispod lokacije najvišeg nivoa.

Hijerarhijski dijagram kolekcije lokacija koji prikazuje veb lokaciju najvišeg nivoa i podlokacije.

Lokacije najvišeg nivoa i podlokacije omogućavaju različite nivoe kontrole nad funkcijama i postavkama za lokacije. Ako koristite ovu hijerarhiju, korisnicima možete omogućiti da imaju glavnu radnu lokaciju za ceo tim, uz dodatak pojedinačnih radnih lokacija i deljenih lokacija za sporedne projekte. Možete kreirati zasebne kolekcije lokacija za različita odeljenja ili spoljne veb lokacije.

Postavke kolekcije lokacije centra administracije za SharePoint

Kako da odlučite da organizujete kolekcije lokacija zavisi od veličine vaše organizacije i njegove poslovne potrebe. Informacije o kreiranju kolekcija lokacija potražite u članku Kreiranje ili brisanje kolekcije lokacija.

Ako znate nekoliko osnovnih detalja. – na primer, šta kolekciju lokacija će se koristiti za, a koje korisnici moraju da imaju pristup njoj – a zatim ovo će vam pomoći da odluke o tome koji tip predloška lokacije da biste koristili, koliko prostora za skladištenje za dodelu , i koliko kolekcija lokacija možda ćete morati da kreirate. Ako treba da pregledate ograničenjima skladišta ili broj kolekcija lokacija koje su podržane za vaš plan, pročitajte članak SharePoint Online ograničenja.

Ako želite da utvrdite ovo:

Postavite sledeće pitanje :

Koje predloške lokacije da koristim?

Kada kreirate kolekciju lokacija, možete da koristite predložak lokacije. Predložak lokacije je unapred popunjen listama, bibliotekama, stranicama i drugim elementima koji podržavaju različite poslovne potrebe. Predložak možete da koristite u neizmenjenom obliku, a možete i da prilagodite lokaciju tako da zadovoljava vaše potrebe.

Svaka lokacija će nasleđivati svojstva od predloška koji odaberete za kolekciju lokacija. U kolekciji lokacija možete koristiti više predložaka.

 • Koji tip sadržaja će se skladištiti na lokacijama?

 • Da li će lokacija imati posebnu svrhu?

 • Na koji način ljudi treba da komuniciraju sa tim sadržajem?

Koliko kolekcija lokacija nam je potrebno?

Poslovne potrebe i ograničenja ukupnog prostora za skladištenje utiču na ovu odluku.

Određeni tipovi lokacija, kao što su javna veb lokacija, katalog aplikacija, centar za pretraživanje ili host lične lokacije, postoje kao samostalne kolekcije lokacija. Neke od njih mogu se automatski kreirati za vas kada se prijavite za Office 365. Možda će vam biti potrebne dodatne kolekcije lokacija ako vaša organizacija ima druge posebne namene. Na primer, neke grupe treba da ograniče pristup svom sadržaju.

Napomena : Informacije za SharePoint Online javni veb sajt u ovom članku važe samo ako je vaša organizacija kupila Office 365 pre 9. marta 2015. Korisnici koji trenutno koristite ovu funkciju i dalje će imati pristup funkciji najmanje dve godine nakon datuma ove izmene 9. marta 2015. Novi korisnici, koji su se pretplatili na Office 365 posle ovog datuma izmene, nemaju pristup ovoj funkciji. Kako stvari budu napredovale, Office 365 korisnici će imati pristup vodećim ponudama nezavisnih proizvođača koji im omogućava da imaju javni veb sajt koji obezbeđuje kompletno rešenje i prisustvo na mreži. Za više informacija o ovoj promeni pogledajte članak Informacije o promenama u funkciji SharePoint Online javni veb sajt u usluzi Office 365.

 • Postoje li odeljenja ili grupe kojima je potrebno održavanje zasebnih podataka?

 • Da li će vam trebati različite kolekcije lokacija za posebne namene?

 • Da li planirate da koristite aplikacije za SharePoint? (U tom slučaju poželjno je da kreirate lokaciju kataloga aplikacija.)

Koliko prostora za skladištenje nam je potrebno za svaku kolekciju lokacija?

Kada organizaciju kupovine SharePoint Online uslugu, je dodeljena radnog prostora za skladištenje na osnovu broja ga kupljenih korisničkih licenci i tip Office 365 plan je kupili. Ukupnu količinu prostora za skladištenje je grupisane tako da možete da odredite koliko prostora za skladištenje da date svaku kolekciju lokacija (minimum 50 MB).

Kada novoj kolekciji lokacija dodelite prostor za skladištenje, moći ćete da vidite ukupnu količinu prostora za skladištenje koji je dodeljen vašoj organizaciji i preostalu količinu ukupnog prostora za skladištenje koja može da se dodeli novim kolekcijama lokacija. Kada podesite količinu prostora za skladištenje za kolekciju lokacija, kasnije je uvek po potrebi možete povećati. Možete nadgledati koliko prostora za skladištenje koristi svaka kolekcija lokacija i da putem upozorenja budete obavešteni kada se neka kolekcija lokacija približi ograničenju dodele prostora za skladištenje.

Ako primetite da vaša organizacija ostaje bez prostora za skladištenje, možete uraditi tri stvari:

 • Smanjite količinu sadržaja na lokacijama SharePoint Online .

 • Brisanje jednog ili više kolekcija lokacija.

 • Kupite više prostora za skladištenje od korporacije Microsoft ili svog dobavljača usluga.

Važno je da nadgledate količinu prostora koji se koristi i da sa administratorima kolekcija lokacija i vlasnicima lokacija podesite uputstva i smernice za ograničenja veličine datoteka koja biste možda želeli da podesite u organizaciji.

Više informacija potražite u članku Upravljanje ograničenjima skladišta kolekcije lokacija.

 • Koliko kolekcija lokacija mislite da će vam ukupno biti potrebno?

 • Koliko prostora za skladištenje dobijate u okviru pretplate?

 • Da li određene kolekcije lokacija imaju veće zahteve za skladištenjem nego druge, na osnovu tipa ili količine sadržaja koji se na njima skladište?

 • Će omogućavate korisnicima lokacije da kreiraju sopstvene lokacije tima u okviru kolekcije određene lokacije? Više informacija o omogućavanju kreiranja lokacije potražite u članku Dopuštanje korisnicima da kreiraju sopstvene lokacije tima.

Da li nam je potrebna podrška za više jezika?

Funkcija „Višejezički korisnički interfejs“ (MUI) omogućava korisnicima da prikažu lokacije ili veb stranice na jeziku koji se razlikuje od podrazumevanog jezika podešenog za lokaciju ili kolekciju lokacija. MUI funkcija nije alatka za prevođenje. Ona menja jezik prikaza za određene podrazumevane elemente interfejsa.

MUI menja korisnički interfejs samo za pojedinačne korisnike, a to ne utiče na način na koji se lokacija prikazuje drugim korisnicima. Pored toga, sav sadržaj lokacije koji je kreiran na podrazumevanom jeziku lokacije i dalje će biti prikazan na podrazumevanom jeziku.

MUI je podrazumevano omogućena. Međutim, ako je MUI će se koristiti na kolekciji lokacija, onda je takođe mora biti omogućena administrator kolekcije lokacija. Vi i vaš vlasnici lokacija treba da unapred odlučite koje podrazumevani jezik za korišćenje za kolekcije lokacija i lokacija, zato što nije moguće promeniti kada jezik nije naveden.

Nakon što kreirate kolekciju lokacija, važno je da proverite da li se lokalni standardi i regionalne postavke na lokaciji tačnošću. Na primer, kada kreirate francuski lokacijama, lokalnog standarda koji će uvek biti postavljeno na Francuska čak i ako se nalazite u Kanadi. Stoga, bez obzira na to koji jezik koji odaberete, je preporučuje da proverite da li regionalnih i standarda primenljive na vašoj lokaciji.

Više informacija o višejezičkim lokacijama potražite Uvod u višejezičke funkcije.

 • Da li je neke kolekcije lokacija potrebno kreirati na određenim jezicima?

Upravljanje predstavlja skup smernica, uloga, odgovornosti i procesa koji kontrolišu način na koji vaša organizacija sarađuje u cilju postizanja poslovnih ciljeva. Ovi ciljevi fokusiraju se na uslugu koju pružate i na upravljanje intelektualnom svojinom koju kreiraju vaši zaposleni. Kako planirate kolekcije lokacija, treba da napravite i plan upravljanja njima.

Kada razmišljate o tome kako da strukturišete kolekcije lokacija i upravljate njima, razmotrite odgovore na sledeća pitanja.

Ako želite da postignete ovo:

Postavite sledeće pitanje:

Efikasnu kolekciju lokacija koja se sastoji od grupa pojedinaca i timova koji imaju zajedničke ciljeve.

Da li struktura kolekcija lokacija doprinosi efikasnosti vaše organizacije?

Bezbednu lokaciju koja je otvorena za osobe kojima su potrebne informacije i koja blokira pristup informacijama za one osobe koje ne bi trebalo da ih vide.

Da li struktura omogućava arhitekturi informacija da zadovolji zahteve u vezi sa propisima, potrebe privatnosti i bezbednosne ciljeve?

Model dozvola koji omogućava pristup za čitanje, pristup za pisanje ili oba ova pristupa.

Koji tip pristupa sadržaju će korisnicima biti potreban?

Autorizacija za spoljne korisnike na samo onih kolekcija lokacija kojima je to potrebno. Više informacija o Dozvoljavanje spoljnim korisnicima pristup lokacijama potražite u članku Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan vaše organizacije.

Da li korisnici izvan preduzeća treba da imaju pristup?

Kontrolisani plan za lokacije koje se dobro održavaju.

Ko će moći da kreira lokacije u kolekciji lokacija i upravlja njima?

Lokacije za određene radnje i aplikacije, na primer rešenja zaštićena sandbox okruženjem.

Koje funkcije i funkcionalnost će biti omogućene za korisnike?

Kolekciju lokacija u kojoj je sadržaj koristan za one koji dele lokaciju.

Da li će sadržaj koji se nalazi u rezultatima pretrage biti relevantan za one koji dele kolekciju lokacija?

Rešenje kojim može da se upravlja i koje se lako nadograđuje.

U kojoj meri ćete dozvoliti prilagođavanje?

Kao administrator sistema SharePoint, takođe moći da vrati izbrisane kolekcije lokacija. Korpa za otpatke vam omogućava da vrati izbrisane kolekcije lokacija, sve dok nisu bili u korpu za otpatke duže od 90 dana. Nakon 90 dana u korpu za otpatke kolekcije lokacija će automatski biti trajno izbrisana. U korpu za otpatke vam daje vremena da biste se uverili da kolekcije lokacija ne sadrži podatke potrebama vaše organizacije. Više informacija potražite u članku Vraćanje izbrisane kolekcije lokacija.

Upravljanje dozvolama i pomoć pri obezbeđivanju sadržaja

Na važne razmatranja prilikom podešavanja i primena kolekcije lokacija je dozvola i bezbednost. Upravljanje korisnički baze i obezbeđivanje sadržaja i podataka mora da se smatra za uspešnu lokaciju.

Postoje tri administratorske uloge u administraciji usluge SharePoint Online :

 • Globalni administrator    Administrator Office 365 portala; može upravljati licencama za usluge, korisnicima i grupama, domenima i pretplaćenim uslugama. U sistemu Office 365 globalni administrator takođe je administrator usluge SharePoint Online.

 • SharePoint administrator    Globalni administrator čiji je primarni zadatak da upravlja SharePoint Online okruženjem koristeći SharePoint centar administracije; može da kreira kolekcije lokacija i upravljanje njima, određuje administratore kolekcije lokacija, odlučuje o vlasničkim postavkama, konfiguriše usluge poslovnog povezivanja i bezbednog skladištenja, usluge InfoPath obrazaca, upravljanje zapisima, pretragu i korisničke profile.

 • Administrator kolekcije lokacija    Korisnik sa administratorskim dozvolama za upravljanje kolekcije lokacija. Kolekcije lokacija može da ima nekoliko administratore, ali samo jedan primarni administrator. SharePoint Online administrator treba da dodelite dozvole za primarni administrator kolekcije lokacija kada kreirate kolekciju lokacija i možete da dodate više Administratori kolekcije lokacija posle toga.

Kada kreirate kolekciju lokacija u SharePoint Online, Globalni administrator ili SharePoint administrator određuje administrator kolekcije primarna lokacija To je dobar štite da imenujete jednu ili više Administratori kolekcije lokacija rezervne kopije, kao što je dobra je praksa da imaju pomoćne dostupna u usluzi Office 365 Globalni administrator.

Više informacija potražite u članku Upravljanje administratorima za kolekciju lokacija.

SharePoint Online pruža mogućnost za korisnike lokacije da biste pozvali spoljnim korisnicima (to jest,. korisnici koji nemaju licence za pretplatu na Office 365) za prikaz ili uređivanje sadržaja na lokacijama. Ako se pitate o tome koje tipove korisnici su kvalifikovani spoljnim korisnicima i kakva prava spoljni korisnik ima potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje. Spoljno deljenje je moćna saradnju funkcija koja može da podrži potreba organizacije da biste sarađivali sa spoljnim dobavljačima, kupcima ili klijentima. Međutim, važno je da upravljanje spoljnim deljenjem pažljivo da biste se uverili da je sadržaj koji ne želite deljene odgovarajući način zaštićena.

Postoje tri načina na koje korisnici mogu deliti sadržaj na lokacijama sa ljudima izvan vaše organizacije:

 • Mogu da dele čitavu lokaciju pozivanjem spoljnih korisnika da se prijave na lokaciju koristeći Microsoft nalog ili na Poslovni ili školski nalog.

 • Mogu da dele pojedinačne dokumente pozivanjem spoljnih korisnika da se prijave na lokaciju koristeći Microsoft nalog ili na Poslovni ili školski nalog.

 • Korisnicima mogu poslati vezu za goste koju oni mogu da koriste za anonimno prikazivanje pojedinačnih dokumenata na lokaciji.

Spoljno deljenje se podrazumevano za SharePoint Online okruženje (zakupac) i kolekcija lokacija u njoj. Možda ćete želeti da biste ga isključili globalno pre nego što osobe početak korišćenja lokacija ili dok ne znate kako želite da koristite funkciju. Možda ćete odlučiti da želite da omogućite spoljno deljenje za određene kolekcije lokacija, dok ga ostavite isključena u kolekcije lokacija koji će biti uskladišten sadržaj koji je osetljiv za svoje preduzeće. Pažljivo trebalo bi da razmotrite gde možete da omogućite spoljno deljenje i koji će nivo spoljno deljenje dozvolite.

Spoljno deljenje možete konfigurisati na dva nivoa u SharePoint centru administracije:

 1. Spoljno Uključivanje ili isključivanje deljenja globalno za celu SharePoint Online okruženje (ili zakupca) možete uključiti.    Pored toga, ako uključite spoljno deljenje, možete da navedete ako želite da dozvolite da delite samo sa ovlašćenim korisnicima ili ako želite da omogućite korisnicima da delite sadržaj sa ovlašćenim korisnicima i anonimni korisnici putem veze za goste.

 2. Spoljno Uključivanje ili isključivanje deljenja za pojedinačne kolekcije lokacija možete uključiti.    To vam pruža mogućnost bezbednog sadržaj na određene kolekcije lokacija koje ne želite da delite. Takođe možete navesti koji nivo deljenja želite da dozvolite u kolekciji lokacija (dele sa ovlašćenim korisnicima, ili sa ovlašćenim korisnicima i anonimni korisnici putem veze za goste).

Više informacija o omogućavanju i upravljanje spoljnim deljenjem potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint okruženje na mreži. Informacije o tome kako korisnici mogu da dele sadržaja potražite u članku Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan vaše organizacije.

SharePoint Online IRM koristi Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), informacione tehnologije zaštite u sistemu Office 365. Information Rights Management (IRM) zaštita možete primeniti datoteke u SharePoint listama i bibliotekama. Da biste saznali više, Pročitajte Šta je to Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Kada je IRM omogućen za listu ili biblioteku, datoteke se šifruju tako da samo ovlašćene osobe mogu da ih prikazuju ili da na njima izvršavaju određene radnje. Svaka datoteka sa kontrolisanim pravima takođe sadrži licencu za izdavanje koja nameće ograničenja osobama koje prikazuju datoteku. Tipična ograničenja obuhvataju pristup datoteci samo za čitanje, onemogućavanje kopiranja teksta, sprečavanje korisnika da sačuvaju lokalnu kopiju i sprečavanje korisnika da štampaju datoteku. Klijentski programi koji mogu da čitaju tipove datoteka koji podržavaju uslugu IRM koriste licencu za izdavanje u okviru datoteke sa kontrolisanim pravima da bi nametnuli ova ograničenja. Na taj način datoteka sa kontrolisanim pravima zadržava zaštitu čak i posle preuzimanja.

Podrazumevano IRM je onemogućena kada se prijavljujete pomoću Office 365. Pre nego što uključite IRM usluge koristeći Centar za administraciju lokacije SharePoint, Office 365 Globalni administrator mora da prvo instalirajte Windows PowerShell modul za upravljanje pravima i povežite se sa uslugom Rights Management. Za više informacija pogledajte članak Podešavanje usluge Information Rights Management (IRM) u sistemu SharePoint Online i Primena usluge Information Rights Management na listu ili biblioteku.

Omogućavanje ličnih lokacija i društvenih funkcija

Korisnički profil je skup svojstava koja opisuje SharePoint korisnik. Funkcije kao što su lične lokacije i pretraga ljudi koriste korisničkih profila radi obezbeđivanja bogate, personalizovanog iskustva za korisnike u organizaciji. Zato što toliko društvene funkcije oslanjaju na korisničkim profilima, Podešavanje korisničkih profila ide ruka u ruke sa konfiguracijom društvenim funkcijama.

Kada se korisnički nalog kreira pomoću usluge Office 365, administrator može ručno da unese detalje o korisniku, uključujući radno mesto, sektor, brojeve telefona i druga svojstva koja se pojavljuju na Office 365 globalnom spisku adresa. Administrator takođe može da koristi alatku za sinhronizaciju Microsoft Online Services direktorijuma kako bi replicirao Active Directory korisničke naloge organizacije (i drugih objekata usluge Active Directory) u usluzi Office 365. Ove informacije dodaju se u korisnikov SharePoint Online profil.

Da li ste ručno uneli informacije o korisničkom profilu u Office 365 usluge direktorijuma ili sinhronizovao sa uslugom Active Directory, ako postoje informacije koje želite da dodate u korisničkim profilima, ali postoji ne postoji polje za njega, a zatim možete razmisliti o kreiranju SharePoint lokacije Na mreži Svojstva korisničkog profila. Takođe možete da definišete smernice za ponašanje ovih svojstava.

Dodatna svojstva korisničkog profila mogu poboljšati SharePoint društveno iskustvo vaše organizacije, kao što su pretraga osoba i preporuke. Na primer, možda ćete želeti da kreirate svojstvo korisničkog profila za trenutne projekte na kojima radi vaš zaposleni, što će drugima omogućiti da pronađu stručnjake u određenim oblastima.

Imajte na umu da ovih svojstava specifični za SharePoint Online i ove informacije ne će se kopirati na Office 365. To znači da Office 365 uslugama, kao što su Exchange Online ili Skype za posao, nećete videti ovu informaciju zato što on neće biti dodato globalnog spiska adresa.

Kada planirate korisničke profile, možete početi tako što ćete proceniti potrebe svoje organizacije za saradnjom uzevši u obzir odgovore na sledeća pitanja. Da biste ograničili opseg planiranja, usredsredite se na dodavanje svojstava koja omogućavaju ključne poslovne potrebe ili scenarije za svaku kolekciju lokacija. Ako se relevantno svojstvo ne odnosi na određene scenarije, sačekajte dok se potreba ne identifikuje u okviru redovnih operacija, umesto da planirate dodavanje svojstva samo zato što vi mislite da vam može biti potrebno. Moguće je da uopšte nećete morati da dodajete nova svojstva.

Da biste utvrdili ovo:

Postavite sledeće pitanje:

Koja svojstva možete da koristite u jezgro korisničkih profila? Svojstva su važne prilikom pronalaženja korisnika, kreiranje grupe korisnika lokacije da biste koristili kada usmeravate sadržaj i uspostavljanje veze između kolega i radne grupe.

Da li podrazumevana svojstva korisničkog profila zadovoljavaju vaše potrebe?

Kako će korisnici popuniti ove informacije i ko će moći da ih vidi?

Ako kreirate nova svojstva, koje smernice treba primeniti na njih?

Da li će morati dosledne klasifikacije će vam pomoći usluga pretrage SharePoint podudaraju i pronašli korisnike? Na primer, recimo da kreirate svojstvu profila koja se zove „Pitaj Me o”. U ovom svojstvu želite da upravljate korisnici mogu da unose u ovom polju. Ako ih u sopstvenu vrednost unesite drugačije nego kako nekoga da tražite možda je pisanje. U ovom slučaju, možda ćete želeti da kreirate skup termina koji određuje koje opcije korisnik može da odabere da biste popunili ove informacije.

Da li treba da kreirate skup termina da biste dali korisnicima skup opcija kako da popune novo svojstvo profila?

Više informacija o skupovima termina potražite u članku Uvod u kontrolisanih metapodataka.

Napomene : 

 • Dok je alatka za sinhronizaciju direktorijuma (DirSync) omogućava Active Directory korisničkim profilima da migriraju i sinhronizuje sa SharePoint Online, Active Directory informacija ide samo u jednom smeru – sa lokalnim Active Directory primene da SharePoint Online. Na ovaj način da informacije o korisniku u sistemu SharePoint Online prikazuje trenutni i precizne stanje korisnika podataka u usluzi Active Directory. Za više informacija o sistemu Office 365 uslugu direktorijuma, Pročitajte Podešavanje sinhronizacije direktorijuma za Office 365 i Primenite Office 365 sinhronizaciju direktorijuma (DirSync) u Microsoft Azure.

 • Kada se korisnički profili sinhronizuju iz usluge Active Directory, možete sinhronizovati i Active Directory grupe. Sinhronizovanje grupa daje sistemu SharePoint Online informacije o tome koji korisnici su članovi kojih grupa.

 • Ako je vaš administrator usluge Active Directory kreirao prilagođene atribute u ovoj usluzi, te informacije se neće mapirati u podrazumevana Office 365 svojstva i neće se sinhronizovati.

Više informacija o upravljanju korisničkim profilima potražite u članku Upravljanje korisničkim profilima u sistemu SharePoint Online.

SharePoint grupama korisnika lokacije omogućavaju vam da biste prikazali sadržaj za korisnike na osnovu broja na poslu ili zadatak. Grupe korisnika lokacije može da bude definisana pomoću jedne ili kombinaciju stavki: članstvo u listi distribucije, Windows bezbednosne grupe, SharePoint grupa; organizacija ulogu; ili javna svojstva u korisnički profili koji mogu usmeravanja sadržaja na korisnike za veze za navigaciju, stavke liste, biblioteke stavke i Veb segmenata.

Pre nego što kreirate grupu korisnika kojima ćete ciljati sadržaj, bilo bi dobro da zajedno sa administratorima kolekcije lokacija i vlasnicima lokacija odredite koji elementi lokacija će se koristiti na njihovim lokacijama. To će vam pomoći da razmislite o tome na koji će način ljudi komunicirati sa raznim lokacijama, kao i da odredite kako želite da koristite usmeravanje sadržaja.

Kada definisana, korisnika može biti korišćen usmeravanja sadržaja na brojne načine. Na primer, za programe Microsoft Office 2016, možete da definišete veze koje se prikazuju u okviru Sačuvaj kao > SharePoint nedavne fascikle, i Podešavanje korisnika koji možete da pregledate svaku vezu. Na ličnim lokacijama (ranije se zvao moje lokacije), možete da podesite grupe korisnika lokacije za veze navigacije za lokacije koje se pojavljuju na traci sa vezama. U okruženju u kojem su konfigurisane grupama korisnika lokacije administratori mogu da koriste Veb segmenti za ciljate sadržaj po korisnicima.

Pri planiranju grupa korisnika, cilj bi trebalo da bude da se pronađe najmanji mogući skup ključnih grupa korisnika na osnovu potreba organizacije.

SharePoint Online korisnika se razlikuju od SharePoint dozvola. Ako želite da onemogućite pristup neke osobe na određenu lokaciju, biblioteku dokumenata ili dokument, a zatim to možete uraditi putem konfigurisanja dozvola. Više informacija o planiranju za to potražite u članku Planiranje strategije dozvola.

Više informacija o upravljanju korisnicima potražite u članku Upravljanje grupama korisničkih profila u sistemu SharePoint Online.

Moje lokacije su lične lokacije koje pružaju bogatim skupom društvenog umrežavanja i saradnju funkcije svaki član organizacije. Pored toga, lične lokacije pružaju korisnike sistema Office 365 centralnu lokaciju gde su da skladištite, deljenje i prate informacije su stalo. Korisnici mogu da pristupe svojim ličnim lokacijama tako što ćete kliknuti na dugme lokacije na vrhu SharePoint Online lokaciju. Izabrati stavku feed za vesti ili OneDrive biće potrebno korisnika na različite lokacije mog portala kada se kreira kolekciju lokacija ličnog portala. Takođe, ako izaberite korisničko ime u gornjem desnom uglu bilo koje stranice i izaberite stavku o meni, to će vas uputiti mog portala koji opisuje aktivnosti vlasnika lične lokacije.

Kao SharePoint Online administrator možete da prilagodite sadržaj lične lokacije za svakog korisnika u bilo kojoj organizaciji i omogućite smernice za zaštitu privatnosti.

Lične lokacije podrazumevano imaju tri glavne komponente:

 • Moje razmene sadržaja diskusionih grupa je podrazumevani ciljna stranica. Ova stranica prikazuje feed nedavne aktivnosti u vezi sa korisnika navedena saradnicima i interesovanja. Korisnicima možete da prilagodite svojim feedovima za vesti po sledeće kolegama, navođenje interesovanja, i konfigurisanju vrstu aktivnosti žele da pratite.

 • Moj OneDrive for Business sadržaja je stranicu sa Veb segmentima koja prikazuje sadržaj koji je korisnik uskladištio na mojoj lokaciji.

 • Moje lokacije predstavljaju stranicu na kojoj veze ka lokacijama koje su korisnici odlučili da prate i veze ka predloženim lokacijama.

 • Osnovni podaci o meni prikazuje stranica profila korisnika drugim osobama u organizaciji gde korisnici mogu da dele svoju stručnost, slike profila i tako dalje. Iako moje feedove za vesti i moje OneDrive for Business sadržaja stranice su dostupne samo za korisnika, na stranici moj profil je šta tog korisnika i drugim osobama u organizaciji vide kada pristupe korisničke lične lokacije.

Da biste efikasno planirali lične lokacije, SharePoint Online administrator treba da utvrdi kvote ličnih lokacija zahteva. Takođe, SharePoint Online administrator možete da navedete informacije o konfiguraciji važne, kao što su pouzdane lokacije hosta, željeni centar za pretraživanje koja naloge ili grupe će imati dozvole za čitanje na lične lokacije i privatnosti i bezbednosne postavke koje možete pronaći u SharePoint centru administracije, u okviru korisničkim profilima. SharePoint Online administrator takođe kontroliše Svojstva korisničkog profila koje se pojavljuju na stranicama profila korisnicima lične lokacije.

Administratori kolekcije lokacija ili vlasnici lokacija, možete da odredite da li Feed lokacije funkciju, dostupne na lokacije tima, biće uključeno za lokaciju. Uključite ovu funkciju će kreirati specifiиna lokalna razmena sadržaja diskusionih grupa i Microfeed koji mogu da čitate na lokaciji ili iz ličnog portala.

Sledeća tabela obezbeđuje vodič za dozvole za društvene funkcije:

Dozvola

Vodič

Kreiranje lične lokacije

Svi ovlašćeni korisnici podrazumevano mogu kreirali ličnu veb lokaciju. Uverite se da želite da se podrazumevana postavka primeni na organizaciju. Druga mogućnost je da koristite neke bezbednosne grupe da biste podskupu korisnika u organizaciji dodelili dozvolu „Kreiranje lične lokacije“.

Korišćenje društvenih funkcija

Podrazumevano, sve ovlašćeni korisnici mogu da dodaju ocenama i društvene oznake na dokumente sa drugim stavkama SharePoint Online i druge stavke, kao što je spoljni Veb stranica i poruka na blogu. Korisnici takođe možete da ostavite spontanog beleške na stranicama profila moje lokacije Veb lokaciji ili bilo kojoj stranici SharePoint Online . Alternativno, možete da koristite jednu ili više bezbednosne grupe da dodelite dozvolu za korišćenje društvenih funkcija da podskup korisnika u organizaciji.

Korišćenje ličnih funkcija

Svi ovlašćeni korisnici podrazumevano mogu uređivati svoje profile, dodavati ili uređivati kolege i dodavati ili uređivati članstva. Druga mogućnost je da koristite neke bezbednosne grupe da biste podskupu korisnika u organizaciji dodelili dozvolu „Korišćenje ličnih funkcija“.

Posebna razmatranja

Funkcije lične lokacije koje zahtevaju posebno promišljanje uključuju sledeće:

 • Feed za vesti    Podrazumevano, razmene sadržaja diskusionih grupa funkcija omogućena, što omogućava korisnicima lokacije da biste pratili saradniku aktivnosti na stranicu feeda za vesti na ličnim lokacijama. Korisnicima možete da prikažete samo aktivnosti u feedu za vesti za koje imaju dozvolu. Pri planiranju ličnih lokacija, trebalo bi da razmislite o privatnosti implikacije ovu funkciju i obezbedite smanjenju rešenja zasnovana na svojim zahtevima.

 • Alatka za oznake i beleške    Alatku oznake i beleške možete se uključiti ili isključiti u Centar za administraciju lokacije SharePoint tako što ćete koristiti tako što ćete postaviti dozvolu za korišćenje oznaka i beležaka. Ova postavka se primenjuje na sve korisnike koji imaju dozvolu za korišćenje oznaka i beležaka.

Za više informacija o upravljanju lične lokacije, pogledajte članak Upravljanje mog portala postavki za SharePoint Online.

Postoje neke funkcije koje mogu biti konfigurisana ili upravlja globalno iz SharePoint centra administracije. Će vam pomoći da plana vreme i resurse, korisno je da proverite da li vaša organizacija ima poslovna potrebno za određene funkcije.

Ovaj korak će vam pomoći da biste odredili gde ćete možda morati da se uključite temu stručnjaka u vašoj organizaciji će vam pomoći partner sa administracije osoblja u planiranju konfiguraciju ove funkcije. Na primer, da sakupite neophodne zahtevi za konfigurisanje funkcije kao što je skladište termina ili upravljanja zapisima funkcije kao što je organizator sadržaja, možda ćete morati da partneru sa osobama u vašoj organizaciji koje ste odgovorni za korporativne taksonomije upravljanje zapisima ili upravljanje sadržajem.

Da li su vam potrebne ove mogućnosti?

Za više informacija o tome kako ovo da podesite idite na sledeću lokaciju:

Dizajneri lokacija žele da imaju mogućnost kreiranja i objavljivanja obrazaca omogućenih za pregledač koje korisnici mogu da popune.

InfoPath Forms Services omogućava obrascima da se prikazuju u pregledaču. Nije dostupno za E3 i E4 Office 365 planova. InfoPath Forms Services podržava SharePoint Server 2016.

Treba da radite sa poslovnim podacima koji su uskladišteni u spoljnim aplikacijama i želite da imate mogućnost integrisanja podataka u SharePoint Online lokacije.

Usluge poslovnog povezivanja možete koristiti za povezivanje izvora podataka kao što su SQL Azure baze podataka ili Windows Communication Foundation veb usluge (poznate i kao WCF).

Želite da kreirate i koristite taksonomije za klasifikovanje i organizovanje informacija na lokacijama.

Možete da koristite alatku za upravljanje skladištem termina da biste kreirali i uvezli hijerarhijske kolekcije centralno kontrolisanih termina (koji se nazivaju skupovi termina) i upravljali njima.

Treba da automatski usmerite sadržaj na određene lokacije na osnovu kriterijuma upravljanja zapisima ili upravljanja dokumentima.

Potrebno je da konfigurišete pretrage za SharePoint Online okruženje.

Želite da pružite korisnicima mogućnost da pronađu i instaliraju interno projektovane poslovne aplikacije ili aplikacije nezavisnih proizvođača da bi prilagodili i proširili lokacije.

Želite da kreirate centar za e-otkrivanje čija je svrha upravljanje sadržajem koji može biti deo zahteva za e-otkrivanjem u istragama, kontrolama ili pravnim slučajevima.

Centar za e-otkrivanje je kolekcija lokacija i mora se kreirati u SharePoint centru administracije. Predložak centra za e-otkrivanje nalazi se na kartici „Preduzeće“ u dijalogu nove kolekcije lokacija. Svaki novi slučaj postaje lokacija u kolekciji lokacija centra za e-otkrivanje.

U sklopu planiranje, trebalo bi da proverite da li vaša organizacija ima određene poslovne potrebe koje će možda zahtevati da koristite usluge nezavisnih proizvođača ili aplikacije da biste prilagodili SharePoint Online. Na primer, vaša organizacija možda ćete morati da biste migrirali veliki broj sadržaj ili velikog broja korisnika na lokaciju SharePoint Online . Ili, možda ćete morati poslovnim procesima koji zahtevaju podrške za e-poštu omogućen liste. Ako mislite da bi vaša organizacija koristi iz usluge nezavisnih proizvođača ili aplikacije, pogledajte istražite profesionalne usluge i aplikacije dostupne iz partnera u Centar za Microsoft partnere. Možete da pronađete stručnjaka će vam pomoći da primenu u oblaku ili oblikujte Microsoft Office 365 za potrebe vašeg preduzeća. Preporučuje se da istražite i istražili dostupnim uslugama nezavisnih proizvođača i rešenja na početku procesa planiranja.

Vratite se u SharePoint Online Vodič za planiranje za Office 365 za preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×