Upravljanje kolekcijama lokacija i globalnim postavkama u SharePoint centru administracije

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kao Office 365 globalni ili SharePoint administrator u vašoj organizaciji, možete da koristite Centar za administraciju lokacije SharePoint da biste:

 • Kreiranje klasični kolekcija lokacija i upravljanja uključujući dodeljivanje i nadgledanje skladišta kolekcije lokacija

 • Upravljanje dozvolama i korisnicima i poboljšanje bezbednosti na lokacijama

 • Upravljanje korisničkim profilima i Konfigurisanje postavki OneDrive (koji se zove „Moja lokacija” postavke u centru administracije)

 • Omogućavanje i konfigurisanje određenih SharePoint Online funkcija ili globalnih postavki

Evo pregleda važnih detalja koje treba da uzmete u obzir kada planirate kako da izgradite i konfigurišete i upravljanje SharePoint Online okruženje.

Otvorite centar administracije

 • Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 • Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona koja izgleda kao vafl i predstavlja klik na dugme koje će otkriti više pločica aplikacija za izbor. u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 • U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

Kolekcija lokacija je grupa veb lokacija koje imaju istog vlasnika i dele administrativne postavke, na primer dozvole. Kada kreirate kolekciju lokacija, u njoj se automatski kreira lokacija najvišeg nivoa. Tada možete da kreirate neke podlokacije ispod lokacije najvišeg nivoa.

Hijerarhijski dijagram kolekcije lokacija koji prikazuje veb lokaciju najvišeg nivoa i podlokacije.

Lokacije najvišeg nivoa i podlokacije omogućavaju različite nivoe kontrole nad funkcijama i postavkama za lokacije. Ako koristite ovu hijerarhiju, korisnicima možete omogućiti da imaju glavnu radnu lokaciju za ceo tim, uz dodatak pojedinačnih radnih lokacija i deljenih lokacija za sporedne projekte. Možete kreirati zasebne kolekcije lokacija za različita odeljenja ili spoljne veb lokacije.

Postavke kolekcije lokacije centra administracije za SharePoint

Kako da odlučite da organizujete kolekcije lokacija zavisi od veličine vaše organizacije i njegove poslovne potrebe. Informacije o kreiranju kolekcija lokacija potražite u članku Kreiranje ili brisanje kolekcije lokacija.

Komunikacije lokacije i nove lokacije tima koje pripadaju Office 365 grupe ne mogu biti kreirane ili upravlja u centru administracije SharePoint . Informacije o kreiranju ovih lokacija potražite u članku Kreiranje lokacije tima u sistemu SharePoint Online i Kreiranje komunikacije lokacije u sistemu SharePoint Online. Za informacije o tome što omogućava korisnicima da kreiraju lokacije, pogledajte članak Upravljanje kreiranja lokacije u sistemu SharePoint Online. Informacije o upravljanju ovih lokacija pomoću Microsoft PowerShell potražite u članku Upravljanje lokacijama tima i komunikacije lokacija koristeći PowerShell.

Ako znate nekoliko osnovnih detalja. – na primer, šta kolekciju lokacija će se koristiti za, a koje korisnici moraju da imaju pristup njoj – a zatim ovo će vam pomoći da odluke o tome koji tip predloška lokacije da biste koristili, koliko prostora za skladištenje za dodelu , i koliko kolekcija lokacija možda ćete morati da kreirate. Ako treba da pregledate ograničenjima skladišta ili broj kolekcija lokacija koje su podržane za vaš plan, pročitajte članak SharePoint Online ograničenja.

Ako želite da utvrdite ovo:

Postavite sledeće pitanje :

Koje predloške lokacije da koristim?

Kada kreirate kolekciju lokacija, možete da koristite predložak lokacije. Predložak lokacije je unapred popunjen listama, bibliotekama, stranicama i drugim elementima koji podržavaju različite poslovne potrebe. Predložak možete da koristite u neizmenjenom obliku, a možete i da prilagodite lokaciju tako da zadovoljava vaše potrebe.

Svaka lokacija će nasleđivati svojstva od predloška koji odaberete za kolekciju lokacija. U kolekciji lokacija možete koristiti više predložaka.

 • Koji tip sadržaja će se skladištiti na lokacijama?

 • Da li će lokacija imati posebnu svrhu?

 • Na koji način ljudi treba da komuniciraju sa tim sadržajem?

Koliko kolekcija lokacija nam je potrebno?

Poslovne potrebe i ograničenja ukupnog prostora za skladištenje utiču na ovu odluku.

Određene tipove lokacija, kao što su katalog aplikacija i centra za pretragu, postoje kao samostalni kolekcije lokacija. Neke od ovih može biti za vas automatski kreira kada se upišete za Office 365. Ako vaša organizacija ima druge specijalne svrhe, možda ćete morati dodatne kolekcije lokacija. Na primer, neke grupe treba da ograničite pristup sadržaju.

Napomena : Informacije za SharePoint Online javni veb sajt u ovom članku važe samo ako je vaša organizacija kupila Office 365 pre 9. marta 2015. Korisnici koji trenutno koristite ovu funkciju i dalje će imati pristup funkciji najmanje dve godine nakon datuma ove izmene 9. marta 2015. Novi korisnici, koji su se pretplatili na Office 365 posle ovog datuma izmene, nemaju pristup ovoj funkciji. Kako stvari budu napredovale, Office 365 korisnici će imati pristup vodećim ponudama nezavisnih proizvođača koji im omogućava da imaju javni veb sajt koji obezbeđuje kompletno rešenje i prisustvo na mreži. Za više informacija o ovoj promeni pogledajte članak Informacije o promenama u funkciji SharePoint Online javni veb sajt u usluzi Office 365.

 • Postoje li odeljenja ili grupe kojima je potrebno održavanje zasebnih podataka?

 • Da li će vam trebati različite kolekcije lokacija za posebne namene?

 • Da li planirate da koristite aplikacije za SharePoint? (U tom slučaju poželjno je da kreirate lokaciju kataloga aplikacija.)

Koliko prostora za skladištenje nam je potrebno za svaku kolekciju lokacija?

Kada organizaciju kupovine SharePoint Online uslugu, je dodeljena radnog prostora za skladištenje na osnovu broja ga kupljenih korisničkih licenci i tip Office 365 plan je kupili. Ukupnu količinu prostora za skladištenje je grupisane tako da možete da odredite koliko prostora za skladištenje da date svaku kolekciju lokacija (minimum 50 MB).

Kada novoj kolekciji lokacija dodelite prostor za skladištenje, moći ćete da vidite ukupnu količinu prostora za skladištenje koji je dodeljen vašoj organizaciji i preostalu količinu ukupnog prostora za skladištenje koja može da se dodeli novim kolekcijama lokacija. Kada podesite količinu prostora za skladištenje za kolekciju lokacija, kasnije je uvek po potrebi možete povećati. Možete nadgledati koliko prostora za skladištenje koristi svaka kolekcija lokacija i da putem upozorenja budete obavešteni kada se neka kolekcija lokacija približi ograničenju dodele prostora za skladištenje.

Ako primetite da vaša organizacija ostaje bez prostora za skladištenje, možete uraditi tri stvari:

 • Smanjite količinu sadržaja na lokacijama SharePoint Online .

 • Brisanje jednog ili više kolekcija lokacija.

 • Kupite više prostora za skladištenje od korporacije Microsoft ili svog dobavljača usluga.

Važno je da nadgledate količinu prostora koji se koristi i da sa administratorima kolekcija lokacija i vlasnicima lokacija podesite uputstva i smernice za ograničenja veličine datoteka koja biste možda želeli da podesite u organizaciji.

Više informacija potražite u članku Upravljanje ograničenjima skladišta kolekcije lokacija.

 • Koliko kolekcija lokacija mislite da će vam ukupno biti potrebno?

 • Koliko prostora za skladištenje dobijate u okviru pretplate?

 • Da li određene kolekcije lokacija imaju veće zahteve za skladištenjem nego druge, na osnovu tipa ili količine sadržaja koji se na njima skladište?

 • Će omogućavate korisnicima lokacije da kreiraju sopstvene lokacije tima u okviru kolekcije određene lokacije? Više informacija o omogućavanju kreiranja lokacije potražite u članku Dopuštanje korisnicima da kreiraju sopstvene lokacije tima.

Da li nam je potrebna podrška za više jezika?

Funkcija „Višejezički korisnički interfejs“ (MUI) omogućava korisnicima da prikažu lokacije ili veb stranice na jeziku koji se razlikuje od podrazumevanog jezika podešenog za lokaciju ili kolekciju lokacija. MUI funkcija nije alatka za prevođenje. Ona menja jezik prikaza za određene podrazumevane elemente interfejsa.

MUI menja korisnički interfejs samo za pojedinačne korisnike, a to ne utiče na način na koji se lokacija prikazuje drugim korisnicima. Pored toga, sav sadržaj lokacije koji je kreiran na podrazumevanom jeziku lokacije i dalje će biti prikazan na podrazumevanom jeziku.

MUI je podrazumevano omogućena. Međutim, ako je MUI će se koristiti na kolekciji lokacija, onda je takođe mora biti omogućena administrator kolekcije lokacija. Vi i vaš vlasnici lokacija treba da unapred odlučite koje podrazumevani jezik za korišćenje za kolekcije lokacija i lokacija, zato što nije moguće promeniti kada jezik nije naveden.

Nakon što kreirate kolekciju lokacija, važno je da proverite da li se lokalni standardi i regionalne postavke na lokaciji tačnošću. Na primer, kada kreirate francuski lokacijama, lokalnog standarda koji će uvek biti postavljeno na Francuska čak i ako se nalazite u Kanadi. Stoga, bez obzira na to koji jezik koji odaberete, je preporučuje da proverite da li regionalnih i standarda primenljive na vašoj lokaciji.

Više informacija o višejezičkim lokacijama potražite Uvod u višejezičke funkcije.

 • Da li je neke kolekcije lokacija potrebno kreirati na određenim jezicima?

Upravljanje predstavlja skup smernica, uloga, odgovornosti i procesa koji kontrolišu način na koji vaša organizacija sarađuje u cilju postizanja poslovnih ciljeva. Ovi ciljevi fokusiraju se na uslugu koju pružate i na upravljanje intelektualnom svojinom koju kreiraju vaši zaposleni. Kako planirate kolekcije lokacija, treba da napravite i plan upravljanja njima.

Kada razmišljate o tome kako da strukturišete kolekcije lokacija i upravljate njima, razmotrite odgovore na sledeća pitanja.

Ako želite da postignete ovo:

Postavite sledeće pitanje:

Efikasnu kolekciju lokacija koja se sastoji od grupa pojedinaca i timova koji imaju zajedničke ciljeve.

Da li struktura kolekcija lokacija doprinosi efikasnosti vaše organizacije?

Bezbednu lokaciju koja je otvorena za osobe kojima su potrebne informacije i koja blokira pristup informacijama za one osobe koje ne bi trebalo da ih vide.

Da li struktura omogućava arhitekturi informacija da zadovolji zahteve u vezi sa propisima, potrebe privatnosti i bezbednosne ciljeve?

Model dozvola koji omogućava pristup za čitanje, pristup za pisanje ili oba ova pristupa.

Koji tip pristupa sadržaju će korisnicima biti potreban?

Autorizacija za spoljne korisnike na samo onih kolekcija lokacija kojima je to potrebno. Više informacija o Dozvoljavanje spoljnim korisnicima pristup lokacijama potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje.

Da li korisnici izvan preduzeća treba da imaju pristup?

Kontrolisani plan za lokacije koje se dobro održavaju.

Ko će moći da kreira lokacije u kolekciji lokacija i upravlja njima?

Lokacije za određene radnje i aplikacije, na primer rešenja zaštićena sandbox okruženjem.

Koje funkcije i funkcionalnost će biti omogućene za korisnike?

Kolekciju lokacija u kojoj je sadržaj koristan za one koji dele lokaciju.

Da li će sadržaj koji se nalazi u rezultatima pretrage biti relevantan za one koji dele kolekciju lokacija?

Rešenje kojim može da se upravlja i koje se lako nadograđuje.

U kojoj meri ćete dozvoliti prilagođavanje?

Kao SharePoint administrator, možete da izbrišete i vratite u prethodno stanje klasični kolekcije pomoću SharePoint centra administracije. Informacije potražite u članku Kreiranje ili brisanje kolekcije lokacija i Vraćanje izbrisane kolekcije lokacija.

Upravljanje dozvolama i pomoć pri obezbeđivanju sadržaja

Na važne razmatranja prilikom podešavanja i primena kolekcije lokacija je dozvola i bezbednost. Upravljanje korisnički baze i obezbeđivanje sadržaja i podataka mora da se smatra za uspešnu lokaciju.

Postoje tri administratorske uloge u administraciji usluge SharePoint Online :

 • Globalni administrator    Administrator za Office 365 Portal; možete upravljati usluge licence, korisnici i grupe, domeni i ste se pretplatili usluge. U sistemu Office 365 Globalni administrator takođe je administrator SharePoint

 • SharePoint administrator    Administrator zakupca nivou čiji je primarni posao je da biste upravljali okruženju SharePoint Online pomoću centra administracije SharePoint ; možete kreirati i upravljanje kolekcijama lokacija, označite Administratori kolekcije lokacija, utvrdite zakupca postavke, i konfigurisanje usluga poslovnog povezivanja i bezbednog skladištenja usluge InfoPath Forms Services, upravljanja zapisima, pretraga i korisnički profili.

 • Administrator kolekcije lokacija    Korisnik sa dozvolom za upravljanje kolekcijom lokacija. Kolekcije lokacija može da ima nekoliko administratore, ali samo jedan primarni administrator. SharePoint administrator treba da dodelite dozvole za primarni administrator kolekcije lokacija kada kreirate kolekciju lokacija i možete da dodate više Administratori kolekcije lokacija posle toga.

Više informacija potražite u članku Upravljanje administratorima za kolekciju lokacija.

SharePoint Online pruža mogućnost za korisnike lokacije da biste pozvali spoljnim korisnicima (to jest,. korisnici koji nemaju licence za pretplatu na Office 365) za prikaz ili uređivanje sadržaja na lokacijama. Ako se pitate o tome koje tipove korisnici su kvalifikovani spoljnim korisnicima i kakva prava spoljni korisnik ima potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje. Spoljno deljenje je moćna saradnju funkcija koja može da podrži potreba organizacije da biste sarađivali sa spoljnim dobavljačima, kupcima ili klijentima. Međutim, važno je da upravljanje spoljnim deljenjem pažljivo da biste se uverili da je sadržaj koji ne želite deljene odgovarajući način zaštićena.

Postoje tri načina na koje korisnici mogu deliti sadržaj na lokacijama sa ljudima izvan vaše organizacije:

 • Mogu da dele čitavu lokaciju pozivanjem spoljnih korisnika da se prijave na lokaciju koristeći Microsoft nalog ili na Poslovni ili školski nalog.

 • Mogu da dele pojedinačne dokumente pozivanjem spoljnih korisnika da se prijave na lokaciju koristeći Microsoft nalog ili na Poslovni ili školski nalog.

 • Korisnicima mogu poslati vezu za goste koju oni mogu da koriste za anonimno prikazivanje pojedinačnih dokumenata na lokaciji.

Spoljno deljenje se podrazumevano za SharePoint Online okruženje (zakupac) i kolekcija lokacija u njoj. Možda ćete želeti da biste ga isključili globalno pre nego što osobe početak korišćenja lokacija ili dok ne znate kako želite da koristite funkciju. Možda ćete odlučiti da želite da omogućite spoljno deljenje za određene kolekcije lokacija, dok ga ostavite isključena u kolekcije lokacija koji će biti uskladišten sadržaj koji je osetljiv za svoje preduzeće. Pažljivo trebalo bi da razmotrite gde možete da omogućite spoljno deljenje i koji će nivo spoljno deljenje dozvolite.

Možete da konfigurišete spoljno deljenje na dva nivoa unutar SharePoint centru administracije:

 1. Spoljno Uključivanje ili isključivanje deljenja globalno za celu SharePoint Online okruženje (ili zakupca) možete uključiti.    Pored toga, ako uključite spoljno deljenje, možete da navedete ako želite da dozvolite da delite samo sa ovlašćenim korisnicima ili ako želite da omogućite korisnicima da delite sadržaj sa ovlašćenim korisnicima i anonimni korisnici putem veze za goste. Morate da uključite spoljno deljenje globalno da biste mogli da ga uključite za određene kolekcije lokacija.

 2. Spoljno Uključivanje ili isključivanje deljenja za pojedinačne kolekcije lokacija možete uključiti.    To vam pruža mogućnost bezbednog sadržaj na određene kolekcije lokacija koje ne želite da delite. Takođe možete navesti koji nivo deljenja želite da dozvolite u kolekciji lokacija (dele sa ovlašćenim korisnicima, ili sa ovlašćenim korisnicima i anonimni korisnici putem veze za goste).

Više informacija o omogućavanju i upravljanje spoljnim deljenjem potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint okruženje na mreži. Informacije o tome kako korisnici mogu da dele sadržaja potražite u članku Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan vaše organizacije.

SharePoint Online IRM koristi Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), informacione tehnologije zaštite u sistemu Office 365. Information Rights Management (IRM) zaštita se mogu primeniti u datotekama u SharePoint listama i bibliotekama. Da biste saznali više, Pročitajte Šta je to Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Kada je IRM omogućen za listu ili biblioteku, datoteke se šifruju tako da samo ovlašćene osobe mogu da ih prikazuju ili da na njima izvršavaju određene radnje. Svaka datoteka sa kontrolisanim pravima takođe sadrži licencu za izdavanje koja nameće ograničenja osobama koje prikazuju datoteku. Tipična ograničenja obuhvataju pristup datoteci samo za čitanje, onemogućavanje kopiranja teksta, sprečavanje korisnika da sačuvaju lokalnu kopiju i sprečavanje korisnika da štampaju datoteku. Klijentski programi koji mogu da čitaju tipove datoteka koji podržavaju uslugu IRM koriste licencu za izdavanje u okviru datoteke sa kontrolisanim pravima da bi nametnuli ova ograničenja. Na taj način datoteka sa kontrolisanim pravima zadržava zaštitu čak i posle preuzimanja.

Podrazumevano IRM je onemogućena kada se prijavljujete pomoću Office 365. Pre nego što uključite IRM usluge koristeći Centar za administraciju lokacije SharePoint, Office 365 Globalni administrator mora da prvi put instalirate Microsoft PowerShell modul za upravljanje pravima i povežite se sa uslugom Rights Management. Za više informacija pogledajte članak Podešavanje usluge Information Rights Management (IRM) u sistemu SharePoint Online i Primena usluge Information Rights Management na listu ili biblioteku.

Upravljanje korisničkim profilima

Da li upravljate vaš korisnički nalozi u sistemu Office 365 samo ili Sinhronizuj lokalnog direktorijuma objekte, ako postoje informacije koje želite da dodate korisničkih profila, ali ne postoji polje za njega, zatim razmislite o kreiranju SharePoint OnlineSvojstva korisničkog profila. Informacije potražite u članku Upravljanje korisničkim profilima u SharePoint centru administracije. Imajte na umu da su ovih svojstava specifične za SharePoint Online i ove informacije ne će se kopirati na Office 365.

Ako želite da pomogne vlasnici klasični lokacije ciljne sadržaja u određenim grupama osoba, možda ćete želeti da koristite grupe korisnika lokacije. Informacije potražite u članku Upravljanje korisnicima.

Postoje neke funkcije koje mogu biti konfigurisana ili upravlja globalno iz SharePoint centra administracije. Će vam pomoći da plana vreme i resurse, korisno je da proverite da li vaša organizacija ima poslovna potrebno za određene funkcije.

Ovaj korak će vam pomoći da biste odredili gde ćete možda morati da se uključite temu stručnjaka u vašoj organizaciji će vam pomoći partner sa administracije osoblja u planiranju konfiguraciju ove funkcije. Na primer, da sakupite neophodne zahtevi za konfigurisanje funkcije kao što je skladište termina ili upravljanja zapisima funkcije kao što je organizator sadržaja, možda ćete morati da partneru sa osobama u vašoj organizaciji koje ste odgovorni za korporativne taksonomije upravljanje zapisima ili upravljanje sadržajem.

Da li su vam potrebne ove mogućnosti?

Za više informacija o tome kako ovo da podesite idite na sledeću lokaciju:

Treba da radite sa poslovnim podacima koji su uskladišteni u spoljnim aplikacijama i želite da imate mogućnost integrisanja podataka u SharePoint Online lokacije.

Usluge poslovnog povezivanja možete koristiti za povezivanje izvora podataka kao što su SQL Azure baze podataka ili Windows Communication Foundation veb usluge (poznate i kao WCF).

Želite da kreirate i koristite taksonomije za klasifikovanje i organizovanje informacija na lokacijama.

Možete da koristite alatku za upravljanje skladištem termina da biste kreirali i uvezli hijerarhijske kolekcije centralno kontrolisanih termina (koji se nazivaju skupovi termina) i upravljali njima.

Treba da automatski usmerite sadržaj na određene lokacije na osnovu kriterijuma upravljanja zapisima ili upravljanja dokumentima.

Potrebno je da konfigurišete pretrage za SharePoint Online okruženje.

Želite da pružite korisnicima mogućnost da pronađu i instaliraju interno projektovane poslovne aplikacije ili aplikacije nezavisnih proizvođača da biste prilagodili i proširili lokacije.

U sklopu planiranje, trebalo bi da proverite da li vaša organizacija ima određene poslovne potrebe koje će možda zahtevati da koristite usluge nezavisnih proizvođača ili aplikacije da biste prilagodili SharePoint Online. Na primer, vaša organizacija možda ćete morati da biste migrirali veliki broj sadržaj ili velikog broja korisnika na lokaciju SharePoint Online . Ili, možda ćete morati poslovnim procesima koji zahtevaju podrške za e-poštu omogućen liste. Ako mislite da bi vaša organizacija koristi iz usluge nezavisnih proizvođača ili aplikacije, pogledajte istražite profesionalne usluge i aplikacije dostupne iz partnera u Centar za Microsoft partnere. Možete da pronađete stručnjaka će vam pomoći da primenu u oblaku ili oblikujte Microsoft Office 365 za potrebe vašeg preduzeća. Preporučuje se da istražite i istražili dostupnim uslugama nezavisnih proizvođača i rešenja na početku procesa planiranja.

Vratite se u SharePoint Online Vodič za planiranje za Office 365 za preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×