Upravljanje Yammer korisnicima tokom kompletnog životnog ciklusa iz usluge Office 365

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Nakon Yammer je aktiviranOffice 365 zakupcu, kao Office 365 administrator, možete da kontrolišete životnog ciklusa za Yammer korisnike iz Office 365. Kada kreirate korisnike u Office 365, su može da se prijavite na Yammer sa svoje akreditive Office 365 . Kada korisnik se izbriše iz Office 365, ih automatski deaktiviran ili obustavljen u usluzi Yammer. Kada korisnik se vraća u Office 365, oni su ponovo aktivirali u Yammer. Takođe, korisnika svojstva profila (kao što su ime i sektor) iz Azure Active Directory će se automatski popunjava u korisničkom profilu Yammer i sve promene u profilu svojstva Azure Active Directory će se odraziti Yammer .

Kreiranje korisnika

Yammer korisnici se kreiraju kada se prijave, za razliku od kreiranja pomoću masovnih ažuriranja ili sinhronizacije iz usluge Active Directory. Hajde da pogledamo kako se Yammer korisnik kreira u sledećem dijagramu.

Dijagram koji prikazuje kada Office 365 administrator kreira korisnika, korisnik može da se prijavi u Office 365, a zatim da ode u Yammer iz pokretanja aplikacija, pri čemu se korisnik kreira u usluzi Yammer.

Proces prati sledeće korake:

 1. Office 365 administrator kreira korisnika u usluzi Office 365.

 2. Korisnik se prijavljuje u Office 365 pomoću dobavljača identiteta koji je konfigurisan za zakupca.

 3. Korisnik bira pločicu Yammer u pokretanju aplikacija da bi otišao u Yammer.

  Snimak ekrana Office 365 pokretanja aplikacija sa prikazanom uslugom Yammer
 4. Novi Yammer korisnik se kreira za Office 365 korisnika.

 5. Svojstva profila korisnika iz Azure Active Directory automatski se popunjavaju u profilu Yammer korisnika.

Blokiranje korisnika

Administrator može da blokira korisnika u Office 365i korisnika će biti evidentirani iz Yammer. Sledeći dijagram prikazuje kako to funkcioniše:

Office 365 administratoru blokira korisnika u Office 365, a korisnik se evidentira iz Yammer.

Proces prati sledeće korake:

 1. Office 365 administratoru postavlja korisnika statusa prijavljivanja Blokirani.

  Da biste to uradili:

  1. U Office 365 portalu administracije izaberite korisnika i kliknite na dugme Uredi korisnika. Statusa prijavljivanja se prikazani detalji o korisniku, kao na sledeći snimak ekrana.

   Snimak ekrana sa korisnicima statusa prijavljivanja u Office 365
  2. Odaberite stavku Uredi pored statusa prijavljivanja za prebacivanje između imaju dozvolu i Blokirani, kao na sledeći snimak ekrana.

   Snimak ekrana za prijavljivanje u dijalog statusa u usluzi Office 365
 2. Ova radnja niže u Yammer i odgovarajućih korisnik prijavljen iz Yammer (uređaji). Kada je ovaj korisnik pokuša da se prijavi u Yammer ponovo sa bilo kog uređaja, on ili ona bićete upitani da se prijavite pomoću svoje akreditive za Office 365. Međutim, korisnik će moći da se prijavite zato što im prijavljivanje je status podešen na blokirane. Kao Yammer verifikovan administrator, možete da idite do oblasti administrator mreže i pogledajte odeljak aktivnosti naloga da biste potvrdili da Yammer korisnik ima prijavljeni ste, kao u sledeći snimak, na kojoj korisnik ima nema aktivnih Yammer sesija.

  Snimak ekrana aktivnosti naloga za korisnika koji prikazuje nije aktivna Yammer sesije (odjavljeni)

Brisanje korisnika

Ako zaposleni napusti preduzeće, možete da izbrišete korisnika iz usluge Office 365. Kada se korisnik izbriše iz usluge Office 365, odgovarajući korisnik se deaktivira (odnosno obustavlja) u usluzi Yammer. Sledeći dijagram prikazuje kako ovo funkcioniše:

Dijagram koji prikazuje da kada Office 365 administrator izbriše korisnika, korisnik se deaktivira u usluzi Yammer. Nakon 30 dana korisnički podaci brišu iz usluge Office 365, a nakon 90 dana, korisnik se trajno uklanja iz usluge Yammer, ali Yammer poruke se zadržavaju.

Proces prati sledeće korake:

 1. Administrator briše korisnika iz Office 365, kao što je prikazano na sledeći snimak ekrana:

  Snimak ekrana koji prikazuje komandu za brisane korisnika u Office 365 administraciji.
 2. Brisanje korisnika u usluzi Office 365 prenosi se u Yammer i odgovarajući Yammer korisnik se deaktivira u usluzi Yammer. Tačnije, ova operacija je ekvivalentna navigaciji do Yammer administracije, izboru stavke Uklanjanje korisnika i izboru opcije Deaktiviraj ovog korisnika, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana:

  Snimak ekrana koji prikazuje kako da deaktivirate korisnika u usluzi Yammer.

  Korisnici koji se deaktiviraju (ili obustave) na ovaj način prikazaće se na stranicama Yammer administracije kao da ih je deaktivirao System Administrator, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana:

  Snimak ekrana koji prikazuje korisnika uklonjenog od strane administratora sistema.
 3. Kada izbrišete korisnika u usluzi Office 365, on postaje neaktivan. Nakon približno 30 dana, korisnički podaci se trajno brišu. Više informacija potražite u članku Brisanje korisnika ili njihovo vraćanje u prethodno stanje.

 4. Slično tome, kada se korisnik deaktivira u usluzi Yammer, on postaje neaktivan u usluzi Yammer. Nakon približno 90 dana, deaktivirani korisnici se trajno uklanjaju, ali njihove Yammer poruke se zadržavaju. Više informacija potražite u članku Uklanjanje korisnika.

Vraćanje korisnika u prethodno stanje

Administrator takođe može da vrati korisnika u prethodno stanje u usluzi Office 365 i korisnik će biti ponovo aktiviran u usluzi Yammer. Sledeći dijagram prikazuje kako ovo funkcioniše:

Dijagram koji prikazuje da kada Office 365 administrator vrati korisnika, korisnik se ponovo aktivira u usluzi Yammer.

Proces prati sledeće korake:

 1. Office 365 administrator može da vrati izbrisanog korisnika u prethodno stanje u usluzi Office 365, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana:

  Snimak ekrana koji prikazuje komandu za vraćanje korisnika u Office 365 administraciji.
 2. Ova radnja se prenosi i u Yammer, a prethodno deaktivirani korisnik u usluzi Yammer ponovo se aktivira.

Yammer korisničkog profila ispravka iz Azure Active Directory

Office 365 koristi usluge zasnovane na oblaku Azure Active Directory (Azure AD) za upravljanje korisnicima. Možete da upravljate korisnike direktno u oblaku ili da koristite Azure AD povezivanje da biste kreirali i sinhronizujete korisnika/grupa sa lokalnom okruženju. Kada korisnici Office 365 koji ste novi u Yammer pristupe Yammer po prvi put koristite svoje akreditive Azure AD , Yammer korisnik kreira i Yammer korisničkog profila se unosi Svojstva korisničkog Azure AD . A kada svojstva profila korisnika uređivana u Azure AD, oni se ažuriraju u profilu Yammer postojećeg korisnika. Recite korisnika sektoru promenili u Azure AD, ova promena će se odraziti Yammer .

Korisnici imaju profil u oba Office 365 i Yammer.

 • Da biste prikazali njen profil u Office 365, korisnici mogu da kliknite na svoju sliku profila i odaberite stavku o meni.

  Snimak ekrana menija za korisnički nalog u usluzi Office 365

  Ovo omogućava da ih prikažete i uredite svoj korisnički profil za Office 365.

  Snimak ekrana stranicu uređivanje detalja za korisnika u usluzi Yammer.
 • Da biste prikazali njen profil u Yammer, korisnici mogu da odaberu postavke, a zatim Prikaz profila.

  Snimak ekrana postavku Prikaz profila u Yammer

  Ovo omogućava da ih prikažete i uredite svoj korisnički profil za Yammer.

  Snimak ekrana uređivanje Yammer korisničkih profila

Postoji nekoliko ključnih stvari da razumeju o tome kako se ažuriraju Yammer korisničkim profilima iz Azure Active Directory.

 • Su ispravke za korisnički profil jednosmerne:    Ovo su ispravke za jednosmerne iz Azure AD da Yammer. Sve korisničkog profila promene izvršene u Yammer se neće ažurirati nazad na Azure AD.

 • Azure AD zamenjuje Yammer korisničkog profila uređivanja:    čak i kada Yammer korisničkih profila popunjavaju se iz Azure AD, korisnicima možete da uređujete svoje Yammer korisničkog profila, na primer, promenite svoje radno mesto. Ove promene se automatski zameniti. Sledeći put kada promenite bilo koju od ovih ažurira svojstava u Azure AD, te promene će zameniti bilo koje izmene u Yammer. Nema konfiguracija u Yammer je da Blokiraj korisnike iz Ažuriranje profila njihove Yammer .

 • Možete da kontrolišete ispravke pomoću Azure AD Connect:    ako klijentima želite da kontrolišete koja svojstva da biste ažurirali od njihove lokalnog direktorijuma Azure AD, mogu da urade ga konfigurisanjem Azure AD Connect alatku.

 • Ispravke adresu e-pošte u Azure AD odražavaju u Yammer:    ispravke korisnika e-poštom u Azure AD se ažuriraju u Yammer. Ažurirani e-pošte domen treba da se podudaraju jedan od domena na Yammer mreže.

 • Šta se dešava ako Yammer korisnik nema e-adresu:    Ako nijedan od e-pošte za korisnika podudara sa domena na Yammer mreže ili ako korisnik nema bilo koju e-adresu u Azure AD, Yammer korisničkog profila se ažurira da biste označili korisnik ne bi e-pošte, tako da su njene kolege svestan (ako korisnik postavi pokazivač na osobu na Yammer, oni će videti u iskačućoj kartici osobe ne bi e-pošte).

Office 365 administrator možete da uređujete svojstva korisničkog iz Office 365 administrativni centar.

Da biste uredili svojstva korisnika u usluzi Office 365
 1. U Office 365 administrativni centar, idite na odeljak korisnika i izaberite ili potražite korisnika, kao što je prikazano na sledeći snimak ekrana.

  Snimak ekrana Uredi okvira korisnika u usluzi Office 365
 2. Odaberite stavku Uredi pored korisničko ime za prikaz ili promena svojstava, kao što su e-adresu i ime za prikaz.

  Stranici korisničkih svojstava u sistemu Office 365

Azure AD ažurira sledeća svojstva Yammer :

Svojstvo u Azure AD

Svojstvo u Yammer

 1. E-adresa

 2. Ime

 3. Prezime

 4. Radno mesto

 5. Sektor

 6. Kancelarija

 7. Telefon u kancelariji

 8. Mobilni telefon

 1. E-pošta

 2. Ime

 3. Prezime

 4. Radno mesto

 5. Sektor

 6. Lokacija

 7. Telefon na poslu

 8. Mobilni telefon

Office 365, možete da vidite korisnik svojstva koja će se ažurirati za Yammer u dijalozima sledeće:

 • U dijalogu Uredi e-adrese

  Snimak ekrana polja Adresa profila e-pošte u usluzi Office 365
 • U dijalogu Uređivanje kontakt informacija

  Snimak ekrana profila polja koje je u usluzi Yammer

U Yammer, možete da vidite korisnik svojstva koja će se ažurirati za Yammer na stranici profila . Ova svojstva su u sledećim odeljcima:

 • Osnove i informacije o odeljcima

  Snimak ekrana profila polja koje je u usluzi Yammer
 • U odeljku kontakta

  Snimak ekrana polja broj telefona koje je u usluzi Yammer

Da li treba da koristim Yammer sinhronizaciju direktorijuma?

Preporučujemo da se Yammer klijenti prebace na korišćenje ovog doslednog utiska pri radu u uslugama Office 365 i Yammer da bi upravljali životnim ciklusom svih svojih korisnika. On je prikladniji od upravljanja pojedinačnim korisnicima i predstavlja i dugoročni plan za Yammer. Ako trenutno koristite alatku Yammer sinhronizacija direktorijuma, razmotrite prebacivanje na upravljanje korisnicima u usluzi Office 365. Kada se prebacite na upravljanje korisnicima u usluzi Office 365, isključite alatku Yammer sinhronizacija direktorijuma.

Napomena: Životnim ciklusom korisnika iz usluge Office 365 možete da upravljate samo ako oni koriste Office 365 akreditive za pristup usluzi Yammer.

Tabela u nastavku navodi neke ključne aspekte Yammer sinhronizacije direktorijuma i poredi je sa korišćenjem usluge Office 365 za upravljanje životnim ciklusom korisnika. Više informacija o Yammer sinhronizaciji direktorijuma potražite u članku Planiranje Yammer sinhronizacije direktorijuma.

Zadatak

Yammer sinhronizacija direktorijuma

Office 365

Masovno upravljanje korisnicima

Korisnicima možete masovno da upravljate pomoću Yammer sinhronizacije direktorijuma. Međutim, ne možete da upravljate Office 365 korisnicima iz usluge Yammer.

Možete da koristite Azure Active Directory povezivanje(Azure AD Connect) da biste integrisali lokalnom direktorijumu sa Azure Active Directory i Office 365 i za upravljanje korisnicima masovno. Azure AD Connect ima napredne mogućnosti, kao što su lozinka sinhronizacije, Azure višestruke potvrde identiteta i nezavisnih proizvođača podršku za aplikacije. Najvažnije, Azure AD Connect vam pruža jednu alatka za integrisanje lokalnog Active Directory da Office 365, uključujući Yammer. Na Yammer Sinhronizacija direktorijuma alatka će biti ukinut na 1 Dec 2016.

Kreiranje korisnika

Korisnik se kreira kao korisnik na čekanju u usluzi Yammer i njemu se putem e-pošte šalje poziv za pridruživanje usluzi Yammer.

Korisnik može da se prijavi u Yammer pomoću Office 365 naloga i tom prilikom se korisnik kreira u usluzi Yammer.

Brisanje korisnika

Korisnik se deaktivira u usluzi Yammer. Korisnici koji su na čekanju se brišu.

Korisnik se deaktivira u usluzi Yammer.

Konfigurisanje prilagođenih e-poruka poziva

Prilikom korišćenja Yammer sinhronizacije direktorijuma, možete da kreirate prilagođene e-poruke poziva.

Office 365 ne podržava prilagođene e-poruke poziva. Međutim, pošto se Yammer sve više integriše sa uslugom Office 365, očekujemo da korisnici otkriju i koriste Yammer tokom korišćenja usluge Office 365 kako bi se otklonila potreba za slanjem jednokratnog uvoda putem e-pošte.

Ažuriranje korisničkih profila

Yammer profile možete da ažurirate putem Yammer sinhronizacije direktorijuma.

Možete da koristite Azure AD Connect da biste sinhronizovali Svojstva korisničkog profila iz na lokalnom Active DirectoryAzure Active Directory. Te promene će se ažurirati Yammer korisničkog profila kao i.

NAJČEŠĆA PITANJA

P: da li će slike korisničkog profila se ažurirati iz Office 365Yammer?

A: u ovoj fazi slike profila se neće ažurirati iz Office 365 da Yammer. Ovo je nešto što smo će razmislite o tome da u budućnosti.

P: Na koji način Yammer jedinstveno prijavljivanje (SSO) utiče na upravljanje životnim ciklusom Yammer korisnika u usluzi Office 365?

O: Yammer SSO pomaže pri upravljanju identitetima tako što obezbeđuje da se korisnici prijavljuju u Yammer pomoću istih akreditiva koje koriste u lokalnom okruženju. Alternativa za ovo jeste korišćenje Office 365 prijavljivanja za Yammer, čime se korisnicima omogućava da se prijave u Yammer pomoću Office 365 akreditiva (Office 365 takođe podržava SSO). Dok se korisnici prijavljuju, mi kreiramo mapiranje između njih u uslugama Office 365 i Yammer. Upravljanje životnim ciklusom Yammer korisnika iz usluge Office 365 zavisi od ovog mapiranja korisnika između usluga Office 365 i Yammer. Zato, ako koristite Yammer SSO, ne možete da iskoristite upravljanje životnim ciklusom Yammer korisnika u usluzi Office 365.

Važno: 

P: Na koji način se upravljanje životnim ciklusom Yammer korisnika razlikuje od Office 365 prijavljivanja za Yammer?

O: Yammer SSO i Office 365 prijavljivanje za Yammer predstavljaju različite opcije za upravljanje identitetima. Ova promena se odnosi na upravljanje životnim ciklusom korisnika. Te dve opcije su povezane, ali se razlikuju. Office 365 prijavljivanje za Yammer predstavlja preduslov za upravljanje životnim ciklusom korisnika.

P: Da li možemo da onemogućimo alatku Yammer sinhronizacija direktorijuma kada upravljanje životnim ciklusom Yammer korisnika u usluzi Office 365 bude dostupno?

A: dugoročnu proizvoda smer je da biste upravljali životnog ciklusa Yammer korisnika u Office 365. Međutim, kada se isključiti Yammer sinhronizacija direktorijuma odluka na osnovu kako je vaše preduzeće koristi.

Važno: 

P: Alatka Yammer sinhronizacija direktorijuma danas ažurira polja profila. Da li će i upravljanje životnim ciklusom Yammer korisnika u usluzi Office 365 ažurirati polja profila?

O: Da.

P: Šta se dešava kada se promeni e-adresa u usluzi Office 365? Da li će to dovesti do promene e-adrese u usluzi Yammer?

O: Da.

P: Moje preduzeće ima konfiguraciju u kojoj nisu još svi Yammer korisnici prebačeni u Office 365. Kako će upravljanje životnim ciklusom korisnika funkcionisati u ovom slučaju?

O: Korisnicima koji se prijavljuju u Yammer pomoću Office 365 akreditiva može da se upravlja u usluzi Office 365. Korisnicima koji ne koriste Office 365 akreditive možete da nastavite da upravljate na isti način kao što to radite danas. Kada na kraju sve ljude prebacite u Office 365, imaćete jedinstveno mesto za upravljanje svim korisnicima (uključujući one koji koriste Yammer).

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×