Upravljanje Yammer korisničkim licencama u usluzi Office 365

Pošto se Yammer sve bolje integriše sa uslugom Office 365, moći ćete da upravljate Yammer licencama u usluzi Office 365. Ranije korisnicima nije bilo moguće pojedinačno dodeliti Yammer licence. Kada biste pogledali stranicu Office 365 Dodeljivanje licenci, videli biste da su Yammer licence onemogućene i da ih nije moguće pojedinačno dodeliti korisnicima, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

Snimak ekrana odeljka „Dodeljivanje licenci“ Office 365 centra administracije sa izabranom Yammer Enterprise licencom.

Kasnije je postalo moguće da se Yammer licence dodeljuju po korisniku, kao što prikazuje sledeći snimak ekrana.

Snimak ekrana odeljka „Dodeljivanje licenci“ Office 365 centra administracije sa Yammer Enterprise licencom dostupnom za dodeljivanje.

Kada se Yammer licence izmene na nivou korisnika, utisak pri radu sa uslugom Office 365 odraziće ovaj izbor. Na primer, Office 365 pokretanje aplikacija će prikazivati Yammer pločicu samo za korisnike sa Yammer licencom (slično drugim Office 365 uslugama). Imajte na umu da će korisnici i dalje moći da se prijave sa lokacije www.yammer.com pomoću svog Office 365 identiteta. Korisnici koji nemaju Office 365 identitet i licencu neće moći da se prijave. Korisnicima koji nemaju Yammer licence možete da blokirate pristup usluzi Yammer tako što ćete uključiti bezbednosnu postavku Blokiraj Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence (pogledajte odeljak Početak blokiranja Office 365 korisnika koji nemaju Yammer licence).

Dodela Yammer licenci korisnicima

Možete korisnicima da dodelite licence u Office 365 administrativni centar ili korišćenjem Windows PowerShell cmdlet komandi za Office 365.

 • Ako ste Yammer kupili kao deo paketa plana pretplate (kao što je Office 365 Enterprise E3) i ako ste dodelili taj paket nekom korisniku, Yammer licenca će automatski biti dodeljena tom korisniku kada licence po korisniku postanu dostupne.

 • Ako ste kupili samostalnu pretplatu na Yammer Enterprise, ranije niste mogli da je dodelite korisniku. Stoga, kada Yammer licence po korisniku postanu dostupne, Yammer licenca neće automatski biti dodeljena korisniku.

Da biste izvršili sledeće operacije, morate da budete Office 365 globalni administrator ili administrator za upravljanje korisnicima.

Upravljanje licencama u Office 365 centru administracije

Yammer licencu dodeljujete korisnicima ili poništavate njenu dodelu na isti način na koji dodeljujete bilo koju drugu Office 365 Enterprise E3 licencu. Prijavite se u Office 365 Enterprise E3, pomerite se do stavke Office 365 administrativni centar, a zatim na stranici Korisnici > Aktivni korisnici dodelite licencu ili poništite dodelu Yammer licence za korisnike. Više informacija potražite u članku Dodela licenci ili poništavanje dodele licenci za Office 365 za preduzeća.

Upravljanje licencama pomoću programa Windows PowerShell

Možete da koristite cmdlet komande u programu Windows PowerShell za dodeljivanje Office 365 licenci. Sa programom Windows PowerShell možete lakše da vidite ko ima licencu i da dodelite licence većem broju korisnika istovremeno. Više informacija potražite u članku Korišćenje programa Office 365 PowerShell za dodelu licenci korisničkim nalozima. Možete i masovno da ažurirate licence na osnovu CSV datoteke. Više informacija potražite u članku Masovno dodeljivanje licenci korisnicima usluge Office 365 na osnovu CSV datoteke.

Ispod se nalaze neki primeri isečaka Windows PowerShell skripte koje možete da koristite za upravljanje Yammer licencama. Koristite ih da biste razvili kompletnu skriptu za vašu organizaciju.

 • Sledeći primer dodeljuje licencu iz plana licenciranja litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (samostalna usluga Yammer Enterprise) nelicenciranom korisniku belindan@litwareinc.com.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Sledeći primer poništava dodelu Yammer Enterprise licence iz plana litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) korisniku belindan@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  $DisabledOptions = @()
  $License.ServiceStatus | ForEach {
  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or `
  $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") {
  $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)"
  }
  }
  $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId `
  -DisabledPlans $DisabledOptions
  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  }
 • Sledeći primer vraća informacije o svim korisnicima koji trenutno nisu licencirani za Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Početak blokiranja korisnika koji nemaju Yammer licence

Potrebno je samo nekoliko koraka da biste počeli da blokirate Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence. Međutim, ako uključite ovu postavku, to korisnicima može slučajno da onemogući pristup usluzi Yammer. Pre nego što počnete, uradite sledeće da biste se uverili da Yammer korisnici mogu nesmetano da nastave da rade:

 • Uverite se da ste uključili postavku za nametanje Office 365 identiteta za Yammer korisnike.   Yammer licence možete da dodelite ili da opozovete njihovu dodelu samo Yammer korisnicima kojima se upravlja u usluzi Office 365. Da biste blokirali Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence, neophodno je da se svim Yammer korisnicima upravlja u usluzi Office 365. Postavka Blokiraj Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence može da se uključi samo kada je uključena postavka Nametni Office 365 identitet za Yammer korisnike.

 • Uverite se da svi trenutni Yammer korisnici imaju Yammer licencu.    Kada počnete da blokirate Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence, nijedan korisnik koji nema Yammer licencu neće moći da pristupi usluzi Yammer. Zato se, pre nego što počnete, uverite da svi trenutni Yammer korisnici imaju Yammer licence. Jedan od načina da proverite ovo jeste da odete na stranicu Izvoz korisnika u usluzi Yammer i izvezete sve korisnike. Zatim uporedite tu listu sa listom korisnika u usluzi Office 365 i izvršite potrebne promene. Više detalja potražite u članku Kako se nadziru Yammer korisnici na mrežama povezanim sa uslugom Office 365.

 • Obavestite korisnike o ovoj promeni.    Preporučujemo da korisnicima saopštite da počinjete da blokirate Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence zato što to može poremetiti njihovu svakodnevnu upotrebu usluge Yammer.

Morate biti globalni administrator u usluzi Office 365 koji je sinhronizovan sa uslugom Yammer kao verifikovani administrator da biste izvršili ove korake.

Ako ste spremni da blokirate korisnike koji nemaju Yammer licence, pratite ove korake.

 1. U usluzi Yammer, idite na odeljak Administrator mreže i odaberite stavku Bezbednosne postavke.

 2. Na stranici „Bezbednosne postavke“ idite na odeljak Nametanje Office 365 identiteta, potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni Office 365 identitet u usluzi Yammer i potvrdite izbor. Nametanje Office 365 identiteta predstavlja preduslov za blokiranje korisnika koji nemaju Yammer licence.

 3. Nakon potvrde izbora u polju za potvrdu Nametni Office 365 identitet u usluzi Yammer, biće dostupno polje za potvrdu Blokiraj Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Blokiraj Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

  Snimak ekrana polja za potvrdu „Blokiraj Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence“ u Yammer bezbednosnim postavkama
 4. Videćete poruku o potvrdi koja vas pita da li ste spremni da počnete da blokirate Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence.

  Snimak ekrana dijaloga za potvrdu početka blokiranja korisnika koji nemaju Yammer licence

  U poruci o potvrdi će biti prikazan broj aktivnih korisnika na Yammer mreži. Uverite se da svi trenutni Yammer korisnici imaju Yammer licence. Više detalja potražite u članku Kako se nadziru Yammer korisnici na mrežama povezanim sa uslugom Office 365.

  Ako želite, možete automatski da odjavite sve trenutne korisnike kako biste bili sigurni da su sve osobe koje koriste uslugu Yammer prijavljene pomoću Office 365 identiteta i imaju Yammer licencu. Ako odlučite to da uradite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Odjavi sve trenutne korisnike. Preporučujemo da ovo uradite kada je aktivnost korisnika minimalna (zato što bi korisnici mogli da budu odjavljeni usred rada) i da ih o ovome obavestite unapred.

 5. Ako ste spremni da počnete da blokirate Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence, izaberite stavku Da, spreman sam da biste potvrdili izbor. To će vas vratiti na stranicu Bezbednosne postavke gde će sada biti potvrđen izbor u polju za potvrdu Blokiraj Office 365 korisnike koji nemaju Yammer licence.

 6. Odaberite stavku Sačuvaj da biste sačuvali sve postavke na stranici.

  Ako ne odaberete stavku Sačuvaj, već napustite stranicu, postavke neće stupiti na snagu.

NAJČEŠĆA PITANJA

P: Zašto dodajete ovu mogućnost dodeljivanja Yammer licenci po korisniku?

O: Klijenti žele da obezbede Yammer podgrupi korisnika u preduzeću – obično putem geografske primene ili primene za timove. Dobili smo nekoliko konkretnih zahteva od klijenata da im omogućimo da kontrolišu koji korisnici mogu da vide Yammer pločicu u Office 365 pokretanje aplikacija. Mogućnost dodeljivanja Yammer licenci po korisniku dosledna je sa drugim Office 365 uslugama.

P: Kako to utiče na Yammer korisnike koji se prijavljuju pomoću svoje e-adrese i lozinke?

O: Licence će biti primenjene samo za korisnike koji se prijavljuju pod Office 365 identitetom, zato što korisnicima sa zastarelim Yammer identitetom (e-adresom i lozinkom za prijavljivanje) nije moguće upravljati u usluzi Office 365.

P: Šta ako ne želim da iko u mom preduzeću koristi zastareli Yammer identitet?

O: Možete da primenite Office 365 identitet kod svih Yammer korisnika.

P: Na koji način će Yammer licence po korisniku postati dostupne klijentima?

O: Sve Yammer mreže koje su povezane sa Office 365 zakupcima automatski će dobiti ovu promenu.

P: Kako da znam da li svi Yammer korisnici imaju naloge u usluzi Office 365?

O: Možete da izvezete listu korisnika iz usluge Yammer i da proverite da li postoje korisnici koji nisu u usluzi Office 365. Više informacija potražite u članku Kako da nadzirete Yammer korisnike na mrežama povezanim sa uslugom Office 365.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×