Upravljanje ODBC izvorima podataka

Open Database Connectivity (ODBC) je protokol koji možete koristiti za povezivanje Microsoft Access baze podataka sa spoljnim izvorom podataka, kao što je Microsoft SQL Server. Ovaj članak sadrži opšte informacije o ODBC izvorima podataka, o tome kako se oni kreiraju i kako se možete povezati sa njima koristeći Microsoft Office Access 2007. Koraci procedure mogu se razlikovati u zavisnosti od određenih proizvoda za baze podataka i ODBC upravljačkih programa koji se koriste.

U ovom članku

Osnovni podaci o ODBC izvorima podataka

Dodavanje ODBC izvora podataka

Osnovni podaci o ODBC izvorima podataka

Izvor podataka predstavlja izvor podataka u kombinaciji sa informacijama o vezi koje su potrebne za pristup tim podacima. Primeri izvora podataka su SQL Server, Oracle RDBMS, unakrsna tabela ili tekstualna datoteka. Primeri informacija o vezi uključuju lokaciju servera, ime baze podataka, ID za prijavljivanje, lozinku i razne opcije ODBC upravljačkih programa koje opisuju kako se vrši povezivanje sa izvorom podataka. Ove informacije mogu se dobiti od administratora baze podataka sa kojom želite da se povežete.

U ODBC arhitekturi, aplikacija kao što je Access povezuje se sa menadžerom ODBC upravljačkog programa koji za povezivanje sa izvorom podataka koristi određeni ODBC upravljački program (na primer, Microsoft SQL ODBC upravljački program). U programu Access možete koristiti ODBC izvore podataka da biste se povezali sa izvorima podataka koji su spoljni u odnosu na Access i nemaju ugrađene upravljačke programe.

Da biste se povezali sa izvorima podataka, morate izvršiti sledeće radnje:

 • Instalirajte odgovarajući ODBC upravljački program na računaru koji sadrži izvor podataka.

 • Definišite ime izvora podataka (DSN) koristeći administratora ODBC izvora podataka da biste informacije o vezi uskladištili u Microsoft Windows registratoru ili DSN datoteci ili koristeći nisku za povezivanje u Visual Basic kodu da biste informacije o vezi direktno prosledili menadžeru ODBC upravljačkog programa.

Izvori podataka računara

Izvori podataka računara skladište informacije o vezi u Windows registratoru na određenom računaru. Izvore podataka računara možete koristiti samo na računaru na kojem su definisani. Postoje dva tipa izvora podataka računara – korisnički i sistemski. Korisničke izvore podataka može koristiti samo trenutni korisnik i samo on ih vidi. Sistemske izvore podataka mogu koristiti svi korisnici računara i svi korisnici računara i usluga u okviru sistema mogu da ih vide. Izvor podataka računara posebno je koristan kada želite da ostvarite dodatnu bezbednost, zato što samo prijavljeni korisnici mogu videti izvor podataka računara, a udaljeni korisnik ga ne može kopirati na drugi računar.

Izvori podataka datoteke

Izvori podataka datoteke (zovu se i DSN datoteke) skladište informacije o vezi u tekstualnoj datoteci, a ne u Windows registratoru i, uopšte uzev, fleksibilniji su za korišćenje od izvora podataka računara. Na primer, izvor podataka datoteke možete kopirati na bilo koji računar koji ima odgovarajući ODBC upravljački program da bi aplikacija mogla da se osloni na dosledne i tačne informacije o vezi sa svim računarima koje koristi. Druga mogućnost je da izvor podataka datoteke postavite na jedan server, podelite ga sa više računara na mreži i jednostavno upravljate informacijama o vezi na jednoj lokaciji.

Neke izvore podataka datoteke nije moguće deliti. Izvor podataka datoteke koji nije moguće deliti nalazi se na jednom računaru i ukazuje na izvor podataka računara. Izvore podataka datoteke koje nije moguće deliti možete koristiti da biste iz izvora podataka datoteke pristupili postojećim izvorima podataka računara.

Niske za povezivanje

U modulu možete definisati formatiranu nisku za povezivanje koja određuje informacije o vezi. Niska za povezivanje direktno prosleđuje informacije o vezi menadžeru ODBC upravljačkog programa i pomaže da se pojednostavi aplikacija uklanjanjem zahteva da administrator sistema ili korisnik kreira DSN pre korišćenja baze podataka.

Više informacija o ODBC interfejsu potražite na Veb lokaciji MSDN, u odeljku Referenca za programere u vezi sa ODBC-om (samo na engl.).

Vrh stranice

Dodavanje ODBC izvora podataka

Pre nego što nastavite, nabavite i instalirajte odgovarajući ODBC upravljački program za izvor podataka sa kojim želite da se povežete.

Napomena :  Morate biti član grupe „Administratori“ na lokalnom računaru da biste dodali ili konfigurisali ODBC izvor podataka.

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Administrativne alatke.

 3. U dijalogu „Administrativne alatke“ dvaput kliknite na ikonu Izvori podataka (ODBC).

  Pojaviće se dijalog Administrator ODBC izvora podataka.

 4. Izaberite karticu Korisnički DSN, Sistemski DSN ili DSN datoteke zavisno od tipa izvora podataka koji želite da dodate. Više informacija potražite u odeljku Osnovni podaci o ODBC izvorima podataka.

 5. Kliknite na dugme Dodaj.

 6. Izaberite upravljački program koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Završi ili Dalje.

  Ako željeni upravljački program nije naveden, obratite se administratoru baze podataka sa kojom se povezujete da biste dobili informacije o tome kako da nabavite odgovarajući upravljački program.

 7. Pratite uputstva i unesite zahtevane informacije o vezi u dijalozima koji se pojave.

U ODBC dijalozima kliknite na dugme Pomoć da biste dobili više informacija o pojedinačnim postavkama.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×