Upravljanje Audio konferencije postavke organizacije za borbu

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možda je lakše da vidite sve postavke na audio konferencije za Skype za posao i Microsoft Teams na jednom mestu.

Dodeljivanje dozvola za Audio konferencije

Napomena : Ne možete da dodelite licence pomoću Skype za posao centar administracije. Morate da koristite Office 365 centru administracije. Pogledajte članak Dodeljivanje Skype za posao i Microsoft timovima licence.

Da biste dodelili licence za korisnika

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. U navigaciji sa leve strane za Office 365 centru administracije, izaberite stavke Korisnici > aktivni korisnici , a zatim izaberite jedan ili više korisnika sa liste dostupne korisnicima.

  Napomena : Ako dodeljujete licence do 20 korisnicima u isto vreme, možete da koristite izaberite prikaz padajućeg menija a zatim odaberite jednu od opcija ili kreiranje sopstvenog prikaza. Zatim kliknite na dugme Uredi, sledeći dvaput a zatim izaberite licence i kliknite na dugme Prosledi. Možete da dodelite licence većem broju korisnika tako što ćete pomoću programa Windows Powershell. Uputstva i primeri PowerShell skripti, u članku Dodeljivanje Skype za posao i Microsoft timovima licence.

 3. U oknu "Radnje" u okviru licence proizvoda, kliknite na dugme Uredi.

 4. Na stranici Licence proizvoda , uključite Audio konferencije , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Za više informacija o licenciranju, pogledajte članak Skype za posao i Microsoft timovima programski dodatak licenciranje.

Napomena : Kada korisniku dodelite licencu, Microsoft možda neće pojaviti u početku na listi kao dobavljaču audio konferencije. Ako se to desi, odjavite se iz programa Office 365 centru administracije ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F5 da osvežite prozor pregledača.

Na ID konferencije se automatski dodeljuju korisniku kada su podešene za audio konferencije koristeći Microsoft kao dobavljača audio konferencije. ID konferencije dodeljeni može biti statički ili dinamički i šalju u poziv za sastanak kada je zakazan sastanak.

Statične ID-ovi se koriste kada osobe u vašoj organizaciji ne želite da se seti nasumični broj; Oni možete izabrati određeni broj ili odaberite onaj koji se lako pamti. Kada se dinamički konferencije ID-ovi se koriste, svaki sastanak koji korisnik rasporede će se dodeljuje jedinstvene konferencije ID. Ako želite da dodelite dinamičke a ne statične konferencije ID-ova, Idite ovde.

Skype for Business centra administracije nije moguće koristiti da biste dodelili konferencije ID korisnika, ali možete da koristite Windows PowerShell cmdlet da biste to uradili.

Da biste podesili ID konferencije za korisnika, pokrenite:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Važno : Na ID konferencije mora da sadrži 7 cifara, a ne možete da ga promenite u programu Skype for Business centra administracije ili tako što ćete pomoću programa Windows PowerShell.

Pogledajte članak Podešavanje CsOnlineDialInConferencingUser da biste saznali više o cmdlet.

Važno : Kada se kreira novi ID konferencije, stari ID konferencije nije moguće koristiti tako što ćete pozivaoce. Trebalo bi da obavestite korisnike da prerasporedite njihove postojeći sastanak pozivnice da biste se uverili konferencija novi ID se dodaje poziva. Korisnike možete da koristite Skype za posao alatke za migraciju sastanka da biste ažurirali svoje postojećih sastanaka. Da biste videli kako da preuzimanje, Instaliranje i pokretanje Skype za posao alatka za ažuriranje sastanka, pogledajte:

Pogledajte vidite, promena, i Uspostavi početne vrednosti se korisniku dodeli ID za konferencije.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije > korisnika, a onda izaberite stavku koju želite da promenite dobavljača audio konferencije za korisnika.

 4. U oknu za radnje izaberite stavku Uredi.

 5. Na stranici " Svojstva ", u okviru ime dobavljačaOdaberite dobavljača audio konferencije za korisnika.

  Napomena : Samo možete da izaberete Microsoft kao dobavljača audio konferencije ili Nijedno ako izaberete više korisnika.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Pročitajte članak Premeštanje korisnika konferencijskih usluga korporaciji Microsoft.

Skype for Business centra administracije ili Windows PowerShell možete da koristite da biste omogućili ili onemogućili e-poštu poslatu na korisnike.

Korišćenje Skype for Business centra administracije

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije.

 3. Na stranici postavke za Microsoft most , potvrdite ili opozovite izbor automatski Pošalji e-poštu korisnika ako promenite postavke audio konferencije.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Možete takođe da pošaljete e-porukama korisniku sa postavkama audio konferencije tako što ćete korisnika audio konferencije svojstva i kliknuti na dugme Pošalji konferencije informacije putem e-pošte. Konferencije ID-a i podrazumevani audio konferencije broj telefona je uključena u poziv za sastanak, ali ne PIN-a.

  Pogledajte članak Slanje e-poruka za korisnika sa svoje informacije za uključivanje u konferenciju biranjem.

Pomoću programa Windows PowerShell

 • Takođe možete da koristite Windows PowerShell i pokretanje:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Podešavanje CsOnlineDialInConferencingTenantSettings možete da koristite da biste upravljali druge postavke za vašu organizaciju, uključujući e-pošte.

E-pošte koji se automatski šalje korisnika, uključujući stvarni e-adresu i ime za prikaz pošiljaoca kontakt informacije možete da menjate. Pošiljalac e-poruke je podrazumevano Office 365, ali možete da promenite e-adresu i ime za prikaz pomoću Windows PowerShell i cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings . Da biste promenili e-adresu koja šalje e-poruku korisnicima, potrebno je da:

 • Unesite e-adresu u SendEmailFromAddress parametra.

 • Unesite ime za prikaz e-pošte u SendEmailFromDisplayName parametra.

 • Postavite parametar SendEmailOverrideTrue.

Možete da menjate e-poštu poslatu na korisnike, kao što su e-poštu poslatu iz e-adresu ili ime za prikaz za e-poštu tako što ćete pokrenuti:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Ako želite da promenite informacije o adresi e-pošte, morate da biste se uverili da dozvoli dolazne e-pošte smernice organizacije, e-poruke koje se nalazi u prilagođenu e-adresu.

Možete koristiti cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings za upravljanje druge postavke za vašu organizaciju, uključujući e-pošte.

Pogledajte e-poruke koje se automatski šalju korisnicima kada promenite njihove postavke Audio konferencije.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane, idite na Audio konferencijei u oknu "Radnje" u okviru ID konferencije, kliknite na dugme Poništi.

 4. U polju Poništavanje ID konferencije? prozor, kliknite na dugme da. Na ID konferencije automatski će se kreirati i e-poruke poslate korisniku uz novi ID konferencije ako je omogućeno slanje e-pošte korisnika. Podrazumevano je omogućena.

  Važno : Kada se kreira novi ID konferencije, stari ID konferencije nije moguće koristiti tako što ćete pozivaoce. Trebalo bi da obavestite korisnike da prerasporedite njihove postojeći sastanak pozivnice da biste se uverili konferencija novi ID se dodaje poziva. Korisnike možete da koristite Skype za posao alatke za migraciju sastanka da biste ažurirali svoje postojećih sastanaka. Da biste videli kako da preuzimanje, Instaliranje i pokretanje Skype za posao alatka za ažuriranje sastanka, pogledajte:

Pročitajte članak Poništavanje na ID konferencije za korisnika.

Statične ID-ovi se koriste kada osobe u vašoj organizaciji ne želite da se seti nasumični broj; Oni možete izabrati određeni broj ili koristite neku koja se lako pamti. Kada se dinamički konferencije ID-ovi se koriste, svaki sastanak koji korisnik rasporede će se dodeljuje jedinstvene konferencije ID. Ako želite da dodelite dinamičke a ne statične konferencije ID-ova, Idite ovde.

Iako statične konferencije ID će biti automatski kreiran i dodeljen korisniku, biće trenutaka kada korisnik ne želite da koristite ovaj i želite da postavite na određeni broj ili korisnici ne mogu da zapamtite ili izgubio njihove ID konferencije. Možete da koristite Windows PowerShell i Skype for Business centra administracije da biste prikazali, promena i poništavanje njihove ID konferencije.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije.

 3. Kliknite na Korisnici, a zatim izaberite korisnika kojeg želite da poništite PIN kôd za.

 4. U oknu "Radnje", u okviru PIN-a, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti.

Korisnici će primiti e-pošte sa njihove PIN kada su omogućene za audio konferencije ili kada je poništite PIN kôd. Ali ako ste onemogućili automatsko slanje e-porukama, neće biti poslate na e-pošte za poništavanje PIN-a i moraćete da ručno slanje PIN korisniku. PIN samo prikazaće se jednom kada ga ponovo postavljena. Nakon što se prikazuje samo kada se Uspostavi početne vrednosti, PIN neće biti prikazani više svojstava korisničkog; Umesto toga, *** će biti prikazana.

Pročitajte članak Poništavanje za uključivanje u konferenciju biranjem PIN-a za korisnika.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije.

 3. Kliknite na Korisnici, a zatim izaberite korisnika kojeg želite da poništite PIN kôd za.

 4. U oknu za radnje izaberite stavku Pošalji konferencije informacije putem e-pošte.

  Napomena : Kada to uradite, audio konferencije PIN neće biti poslata korisniku.

Pogledajte članak Slanje e-poruka za korisnika sa svoje informacije za uključivanje u konferenciju biranjem.

Da biste podesili podrazumevani broj telefona za audio konferencije za organizatorima sastanka kada su Omogućavanje korisnika za Audio konferencije

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije > Korisnici. Izaberite korisnika kojeg želite da omogućite za Audio konferencije.

 4. U oknu za radnje u svojstvima korisnika, izaberite stavku Uredi.

 5. Na stranici " Svojstva ", u okviru ime dobavljača, koristite padajuće liste da biste izabrali dobavljača audio konferencije.

  • Ako izaberete Microsoft dobavljača audio konferencije, možete da odaberete podrazumevani broj telefona za audio konferencije na listi.

  • Ako izaberete nezavisnih proizvođača ACP dobavljača audio konferencije, moraćete da ručno unesite broj i po potrebi, besplatan telefonski broj. Brojevi telefona će biti podrazumevani broj telefona.

   Podrazumevani audio konferencije broj telefona korisnika je broj koji se prikazuje na poziv za sastanak kada su planiranje sastanka.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Potražite u članku Podešavanje Audio konferencije telefonske brojeve za organizatorima koji su uključeni u pozivnice sastanka.

Da biste podesili podrazumevani broj telefona za audio konferencije za organizatorima sastanka nakon što ste omogućili korisnika za audio konferencije

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije > korisnika, izaberite korisnika kojeg želite i na stranici radnju, kliknite na dugme Uredi.

 4. Na stranici " Svojstva ", u okviru ime dobavljača, koristite padajuće liste da biste izabrali dobavljača audio konferencije.

  • Ako korisnik koristi Microsoft kao dobavljača audio konferencije, možete da odaberete podrazumevani broj telefona za audio konferencije na listi.

  • Ako korisnik koristi nezavisnih proizvođača ACP kao dobavljača audio konferencije, moraćete da ručno unesite broj i po potrebi, besplatan telefonski broj.

   Podrazumevani audio konferencije broj telefona korisnika je broj koji se prikazuje na poziv za sastanak kada su planiranje sastanka.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Potražite u članku Podešavanje Audio konferencije telefonske brojeve za organizatorima koji su uključeni u pozivnice sastanka.

Podešavanje sastanka iskustvo kada pozivaoci Pridruživanje sastanku

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije > postavke za Microsoft most.

 4. U okviru pridruži se sastanku iskustvo, izaberite sledeće radnje:

  • Omogućavanje stavka sastanka i izlaz iz obaveštenja biti uključena Ovo je podrazumevano potvrđen. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, korisnici koji su se već pridružili sastanku podrazumevano nećete dobijati obaveštenja kada neko unosi ili napusti sastanak.

   Na osnovu sastanka tako što ćete sastanak ovo da podesite, kada se korisnik priključi sastanku pomoću Skype za posao ili Microsoft Teams aplikaciju i su izmenili postavku opcija obavesti kada se osobe prijave ili odjave u Skype sastanku ili Microsoft Teams Opcije menija na sastanak.

  • Pitaj pozivaoce da snimite svoje ime pre nego što se pridružite sastanku Ovo je podrazumevano potvrđen. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, pozivaoce neće biti zatraženo da snime svoje ime pre nego što su se pridružili sastanku.

 5. Kada izvršite promene, kliknite na dugme Sačuvaj.

U članku Promena postavki za most na audio konferencije.

Postavite dužinu PIN-a za sastanke

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije > postavke za Microsoft most.

 4. U okviru Bezbednost, unesite broj cifara na koji želite za PIN na listi PIN dužinu i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  PIN mora biti između 4 i 12 cifara. Podrazumevana vrednost je 5.

U članku Promena postavki za most na audio konferencije.

Omogućavanje ili onemogućavanje e-poštu sa šalje se na zvuk korisnika

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije.

 3. Na stranici postavke za Microsoft most , potvrdite ili opozovite izbor automatski Pošalji e-poštu korisnika ako promenite postavke audio konferencije.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Možete takođe možete poslati e-poštu korisnika sa postavkama audio konferencije, tako što ćete korisnika audio konferencije svojstva i kliknuti na dugme Pošalji konferencije informacije putem e-pošte.

  Ako to uradite, će biti poslata e-poruku koja uključuje samo ID konferencije i broj telefona za konferencije, ali PIN neće biti uključeni.

  Pogledajte članak Slanje e-poruka za korisnika sa svoje informacije za uključivanje u konferenciju biranjem.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane, idite na Audio konferencijei izaberite stavku Microsoft most.

 4. Sa liste izaberite broj telefona, u oknu za radnje izaberite stavku Postavi jezike i na stranici Postavljanje jezika , izaberite korišćenje liste glavni jezik da biste videli kompletnu listu podržanim jezicima.

  Takođe možete da postavite primarnih i sekundarnih jezike koje podržava kada kliknete na dugme Microsoft kao dobavljača audio konferencije. Redosled koji ste izabrali u listama je isto raspoređene u kojem će biti predstavljene jezike za pozivaoce.

Pogledajte članak Podešavanje automatskog telefonskog sistema jezike za Audio konferencije.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije > Microsoft most. Ovde možete da:

  • Prikaz telefonskih brojeva koje je postavio Office 365 će se koristiti za Audio konferencije.

  • Prikazivanje lokacije i primarnih i sekundarnih jezike, koje će se koristiti u Audio konferenciju automatski telefonski sistem.

  • Izaberite podrazumevani broj telefona koji će biti dat korisnicima kad su omogućene za Audio konferencije. Međutim, ako podrazumevani broj telefona audio konferencije mosta promeni, podrazumevani broj telefona za postojeće korisnike neće promeniti.

Možete da odete na Audio konferencije > Korisnici i izaberite stavku svojstva korisnika da biste promenili podrazumevani broj za korisnika tako što ćete odabrati novog broja sa liste brojeva koje su dostupne u vašoj organizaciji.

U članku vidim na listi uključivanja u konferenciju biranjem brojeva.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite u Office 365 centar za administraciju > Skype za posao.

 3. U polju Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavku Audio konferencije> i zatim korisnika.

Pogledajte listu korisnika koji su omogućeni za uključivanje u konferenciju biranjem.

 • Postoji nekoliko postavke koje možete da upravljate na nivou organizacije pomoću programa Windows PowerShell. Ovo olakšava da biste primenili postavke za sve korisnike. Ovo su postavke na nivou organizacije:

  Da biste dobili dodatnu pomoć na svakom cmdlet, pogledajte članak Skype za posao Online cmdlet.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Podrazumevana vrednost je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Podrazumevana vrednost je 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Podrazumevana vrednost je $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Podrazumevana vrednost je $null.

 • Windows PowerShell je sve o upravljanju korisnicima i koje korisnici su dozvoljene ili ne smete da uradite. Uz Windows PowerShell, možete da upravljate Office 365 korišćenjem jedne tačke administracije pojednostavljuje dnevni rad kada imate više zadataka da biste uradili. Da biste počeli da koristite program Windows PowerShell, pogledajte ove teme:

 • Windows PowerShell ima mnogo prednosti u odnosu na brzinu, jednostavnost i produktivnost na samo pomoću Office 365 centru administracije, kao što su kada menjate postavke za većeg broja korisnika u isto vreme. Saznajte više o ove prednosti u sledećim temama:

  Windows PowerShell modul za Skype za posao online vam omogućava da kreirate daljinsku sesiju Windows PowerShell koja se povezuje sa Skype za posao online. Ovaj modul koji je podržan samo na 64-bitne računare, možete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center na Windows PowerShell modul za Skype za posao Online.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Podešavanje audio konferencije za Skype za posao i Microsoft Teams

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×