Upoznajte Excel 2007: kreirajte svoju prvu radnu svesku

Pregled

Likovno rešenje pregleda kursa

Saznajte kako se kreira radna sveska u programu Microsoft Office Excel 2007, kako se unose i uređuju tekst i brojevi i kako se dodaju i brišu kolone i redovi.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Kreirajte novu radnu svesku.

 • Unosite tekst i brojeve.

 • Uređujte tekst i brojeve.

 • Umetnite i brišite kolone i redove.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i tri sesije za vežbanje za sticanje praktičnog iskustva. Vežbe zahtevaju Excel 2007.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

xlFirstOvAudio_ZA010099362.wma

Potrebno je da unesete podatke u Excel 2007, ali nikada niste radili u programu Excel. Odakle ćete početi?

Možda ste radili u programu Excel nekoliko puta, ali se i dalje pitate kako se obavljaju neke osnovne radnje – kako se unose različite vrste podataka, kako se uređuju podaci ili kako se dodaju ili brišu dodatne kolone ili redovi.

Ovo je mesto na kojem ćete brzo i bez mnogo napora savladati veštine koje su vam potrebne za rad u programu Excel.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Upoznavanje sa radnom sveskom

Kolone, redovi i ćelije

Kada otvorite program Excel, videćete kolone, redove i ćelije.

xlFirst1_1audio_ZA010099363.wma

Kada pokrenete program Excel, videćete veliku praznu koordinatnu mrežu. Na vrhu se nalaze slova, a u levom delu brojevi. Na dnu se nalaze kartice koje se nazivaju „List1“, „List2“ i tako dalje.

Ako nemate iskustva u radu u programu Excel, verovatno ćete se pitati šta je potrebno da uradite sledeće.

Počećemo tako što ćemo vam pomoći da se upoznate sa osnovama programa Excel koje će vas voditi prilikom unosa podataka.

Glavna traka

Glavna traka sa odgovarajućim komandama organizovanim u grupe

1. Glavna traka se prikazuje na vrhu programa Excel.

2. Odgovarajuće komande na glavnoj traci organizovane su u grupe.

xlFirst1_2aAudio_ZA010092013.wma

Vrpca na vrhu programa Excel 2007 jeste glavna traka. Glavnu traku čine različite kartice. Svaka kartica je u vezi sa određenim vrstama radnji koje se obavljaju u programu Excel. Možete da kliknete na kartice na vrhu glavne trake da biste videli različite komande na svakoj od njih. Kartica Početak, prva kartica sa leve strane, sadrži svakodnevne komande koje se najčešće koriste.

Komande su organizovane u male povezane grupe. Na primer, komande za uređivanje ćelija grupisane su zajedno u grupi Uređivanje, a komande za rad sa ćelijama nalaze se u grupi Ćelije. U vežbi na kraju ove lekcije saznaćete više o nekim komandama u grupama Ćelije i Uređivanje (biće vam potreban Excel 2007).

Radne sveske i radni listovi

Excel radni list sa naslovom „Sveska1“ na naslovnoj traci na vrhu radnog lista i karticama listova na dnu radnog lista

Prazan radni list u novoj radnoj svesci.

1. Prva radna sveska koju otvorite naziva se „Sveska1“. Ovaj naslov prikazuje se na naslovnoj traci na vrhu prozora sve dok ne sačuvate radnu svesku pod svojim naslovom.

2. Kartice listova na dnu prozora radne sveske.

xlFirst1_2Audio_ZA010099364.wma

Kada pokrenete Excel, otvorićete datoteku koja se naziva radna sveska. Svaka nova radna sveska ima tri radna lista, nalik stranicama u dokumentu. Podaci se unose u radne listove. (Radni listovi se ponekad nazivaju i unakrsne tabele.)

Svaki radni list ima ime koje je prikazano na kartici lista u donjem levom uglu prozora radne sveske: „List1“, „List2“ i „List3“. Možete da kliknete na svaku karticu lista da biste prikazali radni list.

Preporučuje se da preimenujete kartice listova da biste lakše identifikovali informacije na svakom listu. Na primer, možete da imate kartice listova koje se zovu „Januar“, „Februar“ i „Mart“ za budžete ili ocene studenata za te mesece ili „Sever“ i „Zapad“ za oblasti prodaje i tako dalje.

Ako vam je potrebno više od tri radna lista, možete ih dodati. Takođe, ako vam nisu potrebna tri radna lista, možete da izbrišete jedan ili dva (ali ne morate). Možete da koristite tasterske prečice da biste se kretali između listova.

Videćete kako se sve to radi u vežbi na kraju ove lekcije.

Možda se pitate kako se kreira nova radna sveska. Evo kako: u gornjem levom uglu kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta . Zatim izaberite stavku Novo. U prozoru Nova radna sveska izaberite stavku Prazna radna sveska.

Radni listovi sastoje se od kolona, redova i ćelija

Naslovi kolona i redova na radnom listu

Nakon prvih 26 naslova kolona (od A do Z), sledećih 26 naslova kolona sadrže slova od AA do AZ. Naslovi kolona nastavljaju se do kolone XFD, do ukupnog broja od 16.384 kolona.

1. Naslovi kolona označeni su slovima.

2. Naslovi redova označeni su brojevima.

xlFirst1_3Audio_ZA010099366.wma

Radni listovi su podeljeni na kolone, redove i ćelije. To je koordinatna mreža koju vidite kada otvorite radnu svesku.

Kolone se vertikalno prostiru od vrha do dna radnog lista. Redovi idu horizontalno sleva nadesno. Ćelija je mesto na kojem se sreću kolona i red.

Svaka kolona ima naslov koji sadrži slova abecede na vrhu. Prvih 26 kolona ima slova od A do Z. Svaki radni list ukupno sadrži 16.384 kolona, tako da nakon slova Z slova počinju da se prikazuju u parovima, od AA do AZ. Pogledajte sliku 2.

Nakon slova AZ, prikazuju se parovi slova od BA do BZ i tako dalje, dok svih 16.384 kolona ne bude imalo naslove označene slovima abecede, sve do XFD.

Svaki red takođe ima naslov. Naslove redova čine brojevi, od 1 do 1.048.576.

Naslovi sa slovima abecede u kolonama i numerički naslovi u redovima govore vam gde se nalazite u radnom listu kada kliknete na ćeliju. Naslovi se kombinuju da bi se formirala adresa ćelije koja se naziva i referenca ćelije. Više o tome ćete naučiti u sledećem odeljku.

Ćelije su mesta na koja se unose podaci

Aktivna ćelija oivičena je crnom bojom

Kada otvorite novu radnu svesku, prva ćelija je aktivna ćelija. Ona je oivičena crnom bojom. Na drugoj slici izabrana je ćelija C5 i ona je aktivna. Oivičena je crnom bojom.

1. Kolona C je markirana.

2. Red 5 je markiran.

3. Ćelija C5, aktivna ćelija, prikazana je u okviru za ime u gornjem levom uglu radnog lista.

xlFirst1_4Audio_ZA010099371.wma

Ćelije su mesta na kojima počinjete rad i unosite podatke u radni list.

Kada otvorite novu radnu svesku, prva ćelija koju vidite u gornjem levom uglu radnog lista oivičena je crnom bojom, ukazujući na to da će tu biti uneti podaci.

Podatke možete da unesete gde god želite tako što ćete kliknuti na bilo koju ćeliju na radnom listu da biste je izabrali. Međutim, prva ćelija (ili neka u blizini) nije loše mesto za početak unosa podataka u većini slučajeva.

Kada izaberete ćeliju, ona postaje aktivna ćelija. Kada je ćelija aktivna, oivičena je crnom bojom, a naslovi kolone i reda u kojima se ćelija nalazi su markirani.

Na primer, ako izaberete ćeliju u koloni C u redu 5, naslovi kolone C i reda 5 biće markirani, a ćelija oivičena. Ta ćelija se naziva ćelija C5, što je referenca ćelije.

Oivičena ćelija i markirani naslovi kolone i reda olakšavaju vam da vidite da je ćelija C5 aktivna. Takođe, referenca aktivne ćelije prikazuje se u okviru za ime u gornjem levom uglu radnog lista. Ako pogledate okvir za ime, možete videti referencu aktivne ćelije.

Svi ovi pokazivači nisu previše važni kada se nalazite na samom vrhu radnog lista u prvih nekoliko ćelija. Međutim, kako budete više radili i pomerali se naniže na radnom listu, oni mogu da vam pomognu u velikoj meri. Imajte na umu da na svakom radnom listu postoji 17.179.869.184 ćelije sa kojima možete da radite. Bez reference ćelije koja vam govori gde se nalazite, mogli biste da se izgubite.

Na primer, važno je znati referencu ćelije ako je potrebno da nekome kažete gde se nalaze određeni podaci ili gde bi ih trebalo uneti na radnom listu.

U vežbi ćete videti kako se koristi okvir za ime da biste otišli pravo u ćelije koje se nalaze bilo gde na radnom listu.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Excel“ da bi se otvorio prozor programa Excel i prozor uputstava za vežbanje

Veličina preuzimanja: 16 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Excel

xlFirst1_5Audio_ZA010099372.wma

Vreme je da isprobate ono što ste saznali. Preimenovaćete radni list, premeštati se sa lista na list i saznati koje su tasterske prečice za obavljanje tih radnji. Takođe ćete dodavati boju karticama listova, brisati radne listove i saznati kako se koristi okvir za ime.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Potrebna vam je nova radna sveska. Na koji način možete da je kreirate?

U grupi Ćelije kliknućete na dugme Umetni, a zatim ćete izabrati stavku Umetni list.

Ne, pokušajte ponovo. Radni list se nalazi u radnoj svesci.

Kliknućete na dugme „Microsoft Office“, a zatim ćete izabrati stavku Novo. U prozoru Nova radna sveska izabraćete stavku Prazna radna sveska.

Tačno. Spremni ste da počnete sa radom.

U grupi Ćelije kliknućete na dugme Umetni, a zatim ćete izabrati stavku Radna sveska.

Ne, to nije dobar način. Pokušajte ponovo.

Okvir za ime prikazuje sadržaj aktivne ćelije.

Tačno.

Ne, okvir za ime daje vam referencu aktivne ćelije. Okvir za ime možete da koristite i da biste izabrali ćeliju tako što ćete u polju otkucati referencu ćelije.

Netačno.

Tačno. Okvir za ime daje vam referencu aktivne ćelije. Okvir za ime možete da koristite i da biste izabrali ćeliju tako što ćete u okviru otkucati referencu ćelije.

Na novom radnom listu morate da počnete da kucate u ćeliji A1.

Tačno.

Ne, program Excel omogućava vam da birate.

Netačno.

Tačno. Možete slobodno da se krećete i da kucate gde god želite. Kliknite na bilo koju ćeliju i počnite da kucate. Međutim, nemojte terati čitaoce da se pomeraju da bi videli podatke koji bi mogli da se nalaze u ćeliji A1 ili A2.

U svakoj novoj radnoj svesci postoje tri radna lista. Taj automatski broj možete da promenite ako želite.

Tačno.

Tačno. Pogledajte korake na kartici sa kratkim uputstvima.

Netačno.

Ne, ako želite da imate više ili manje od tri radna lista, možete da promenite taj broj. Pogledajte korake na kartici sa kratkim uputstvima.

Unos podataka

Unosite sve vrste podataka u Excel

Excel možete da koristite za unos svih vrsta podataka, poslovnih ili ličnih.

xlFirst2_1Audio_ZA010099373.wma

U ćelije radnog lista možete da unosite dve osnovne vrste podataka: brojeve i tekst.

Excel možete da koristite za kreiranje budžeta, rad sa porezima ili zapisivanje ocena studenata.

Excel možete da koristite da biste naveli proizvode koje prodajete ili da biste zapisivali prisustvo studenata.

Excel možete da koristite čak i da biste pratili koliko vežbate svakog dana i gubitak telesne težine ili koliko će vas koštati renoviranje kuće. Mogućnosti su zaista bezbrojne.

Pogledajmo detaljnije unos podataka.

Počnite sa naslovima kolona (budite ljubazni prema čitaocima)

Naslovi kolona i redova

Radni list sa naslovima kolona i redova.

1. Naslovi kolona su meseci u godini.

2. Naslovi redova su imena preduzeća.

xlFirst2_2Audio_ZA010099374.wma

Kada unosite podatke, dobro je početi unosom naslova na vrh svake kolone tako da svako ko deli vaš radni list može da shvati šta podaci znače (kao i da biste ih i vi sami kasnije razumeli).

Na slici naslovi kolona na vrhu radnog lista predstavljaju mesece u godini.

Često ćete želeti da unesete i naslove redova. Na slici naslovi redova na levoj strani predstavljaju imena preduzeća.

Ovaj radni list prikazuje da li je predstavnik svakog preduzeća prisustvovao mesečnom poslovnom ručku.

Počnite da kucate

Mesto umetanja premešta se nadesno tasterom TAB, a nadole tasterom ENTER

Pritisnite taster TAB da biste izabrali ćeliju koja se nalazi na desnoj strani od trenutno izabrane. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali ćeliju koja je odmah ispod izabrane.

xlFirst2_3Audio_ZA010099376.wma

Zamislite da kreirate listu imena prodavaca. Lista će takođe imati datume prodaje, kao i iznose. Zbog toga će vam biti potrebni ovi naslovi kolona: „Ime“, „Datum“ i „Iznos“.

U ovom slučaju nisu vam potrebni naslovi redova sa leve strane radnog lista. Imena prodavaca biće uneta u krajnju levu kolonu.

U ćeliji B1 otkucajte „Datum“ i pritisnite taster TAB. Zatim u ćeliji C1 otkucajte „Iznos“.

Kada otkucate naslove kolona, kliknite na ćeliju A2 da biste počeli da kucate imena prodavaca.

Otkucajte ime, zatim pritisnite taster ENTER da biste se premestili jednu ćeliju nadole u ćeliju A3 (ispod u koloni), a zatim otkucajte sledeće ime i tako dalje.

Unos datuma i vremena

Tekst poravnat nalevo u ćeliji i datumi poravnati nadesno u ćeliji

Excel poravnava tekst u ćelijama nalevo, ali datume poravnava nadesno.

xlFirst2_4Audio_ZA010099377.wma

Da biste uneli datum u kolonu B, kolonu „Datum“, trebalo bi da koristite kosu crtu ili crticu da biste razdvojili delove: 16/07/2009 ili 16-jul-2009. Excel će ovo prepoznati kao datum.

Ako je potrebno da unesete vreme, otkucajte brojeve, razmak, a zatim slovo „a“ (za prepodne) ili „p“ (za popodne) - na primer, 9:00 p. Ako unesete samo broj, Excel će prepoznati da je u pitanju vreme i automatski ga uneti kao da je u pitanju prepodne.

Savet     Da biste uneli današnji datum, istovremeno pritisnite taster CTRL i tačku i zarez (;). Da biste uneli trenutno vreme, istovremeno pritisnite tastere CTRL i SHIFT i tačku i zarez.

Unos brojeva

Brojevi poravnati na desnoj strani ćelije

Excel poravnava brojeve na desnoj strani ćelija.

xlFirst2_5Audio_ZA010099378.wma

Upoznavanje programa Excel 2007: unos formula.

Da biste u kolonu C, kolonu „Iznos“, uneli iznos prodaje, otkucajte znak novčane jedinice praćen iznosom.

Drugi brojevi i način njihovog unosa

 • Da biste uneli razlomke, ostavite razmak između celog broja i razlomka. Na primer, 1 1/8.

 • Da biste uneli samo razlomak, prvo unesite nulu. Na primer, 0 1/4. Ako unesete 1/4 bez nule, Excel će taj broj protumačiti kao datum, 4. januar.

 • Ako otkucate (100) da biste zagradom ukazali na to da je u pitanju negativan broj, Excel će prikazati broj kao -100.

Ako želite da znate kako se u programu Excel sabiraju, dele, množe i oduzimaju brojevi pomoću formula, potreban vam je sledeći kurs: Upoznavanje programa Excel 2007: unos formula.

Brzi načini za unos podataka

[Untitled] Koristite regulator za popunjavanje da biste uneli određene tipove podataka

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli brz način za unos podataka u grupi, na primer mesece u godini.

xlFirst2_6Audio_ZA010099379.wma

Evo dva načina koje možete da koristite za unos podataka u programu Excel koji će vam uštedeti vreme:

Automatsko popunjavanje     Unosite mesece u godini, dane u sedmici, brojeve deljive sa 2 ili 3 ili druge podatke u grupi. Otkucajte nekoliko stavki, a zatim proširite grupu.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako to možete da uradite.

Automatsko dovršavanje     Ako se prvih nekoliko slova koja otkucate u ćeliji podudaraju sa stavkom koju ste već uneli u tu kolonu, Excel će popuniti preostale znakove za vas. Samo pritisnite taster ENTER kada vidite da su oni dodati. Ovo funkcioniše u slučaju teksta ili teksta sa brojevima. Ne funkcioniše u slučaju samih brojeva, datuma ili vremena.

Ova dva načina za unos podataka možete da isprobate u vežbi. To je ono što sledi.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Excel“ da bi se otvorio prozor programa Excel i prozor uputstava za vežbanje

Veličina preuzimanja: 16 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Excel

xlFirst2_7Audio_ZA010099380.wma

U vežbi ćete videti razliku između upotrebe tastera TAB i ENTER i šta možete da uradite ako nešto pogrešno otkucate. Unosićete datume i vremena. Saznaćete nešto novo o polju za formulu i o tome šta možete da uradite ako je tekst predugačak da bi stao u ćeliju. Takođe ćete isprobati funkcije „Automatsko popunjavanje“ i „Automatsko dovršavanje“.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Pritisak na taster ENTER premešta izabranu ćeliju za jednu ćeliju nadesno.

Tačno.

Ne, to nije tačno. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali ćeliju koja je odmah ispod izabrane u koloni.

Netačno.

Tako je. ENTER vas pomera nadole. Pritisnite taster TAB da biste se pomerili nadesno.

Da biste uneli razlomak kao što je 1/4, prva stvar koju je potrebno da unesete jeste .

Jedan.

Ne, pokušajte opet.

Nula.

Odlično. Unesite 0 1/4. To će u polju za formulu biti prikazano kao 0,25.

Znak minus.

Pokušajte ponovo. To označava drugi broj.

U vežbi ste saznali da ###### označava:

Pogrešno ste uneli broj.

Ne, pokušajte opet.

Nešto ste pogrešno napisali.

Ne, koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Ćelija nije dovoljno široka.

Tačno. potrebno je više prostora za broj (ili datum). Kliknite dvaput na desnu ivicu kolone na vrhu da biste napravili više prostora.

Da biste uneli mesece u godini bez kucanja svakog meseca posebno, koristićete:

Automatsko dovršavanje.

Ne, pokušajte ponovo. Funkcija „Automatsko dovršavanje“ ponovo unosi postojeće podatke.

Automatsko popunjavanje.

Tačno. Koristite funkciju „Automatsko popunjavanje“ da biste dovršavali započete liste kao što su liste dana, sedmica ili vremenski rasporedi.

Tastere CTRL+ENTER.

Ne, pokušajte ponovo.

Koju od sledećih stavki će Excel prepoznati kao datum?

6. februar 1947.

Ne, u ovom datumu nešto nedostaje.

2,6,47

Ne, Excel ne može da prepozna ovaj datum.

2-feb-47

Odlično. Koristite kosu crtu ili crticu da biste razdvojili delove.

Uređivanje podataka i korigovanje radnih listova

Uređivanje podataka i umetanje kolona i redova u radni list

Možete da uređujete podatke, umećete kolone i umećete redove u radne listove dok ih koristite.

xlFirst3_1Audio_ZA010099382.wma

Svako ponekad pravi greške, a ponekad podaci koje ste ispravno uneli kasnije moraju da se promene.

Ponekad je potrebno promeniti kompletan radni list. Pretpostavimo da je potrebno da dodate drugu kolonu podataka u sredinu radnog lista ili da imate listu zaposlenih sa jednom osobom u redu, abecednim redosledom – šta ćete uraditi kada zaposlite novu osobu?

Kliknite na dugme Dalje da biste saznali kako se uređuju podaci i kako se dodaju i brišu kolone i redovi na radnom listu.

Uređivanje podataka

Otkucajte tekst u izabranoj ćeliji ili u polju za formulu. Kada korigujete podatke, status radnog lista promeniće se u „Uređivanje“

1. Kliknite dvaput na ćeliju da biste uredili podatke u njoj.

2. Nakon klika na ćeliju možete i da uredite podatke u polju za formulu.

3. Na statusnoj traci radnog lista prikazano je Uređivanje.

xlFirst3_2Audio_ZA010099383.wma

Pretpostavimo da ste nameravali da u ćeliju A2 unesete Petrović, ali ste greškom uneli Popović. Uočili ste grešku i želite da je ispravite. Postoje dva načina na koje to možete da uradite:

 • Kliknite dvaput na ćeliju. Zatim je uredite.

 • Kliknite u ćeliju, a zatim kliknite u polju za formulu.

U čemu je razlika? U tome šta vama više odgovara. Možda će vam biti lakše da radite u polju za formulu, a možda u samoj ćeliji. Ako uređujete podatke u više ćelija, možete da zadržite pokazivač u polju za formulu dok se premeštate iz ćelije u ćeliju koristeći tastaturu.

Kada izaberete ćeliju, u donjem levom uglu, na statusnoj traci radnog lista prikazano je Uređivanje.

Dok je radni list u režimu uređivanja, mnoge komande privremeno su nedostupne (one su prikazane kao sive u menijima). Više o ovome saznaćete u vežbi na kraju ove lekcije.

Šta možete da uradite? Možete da izbrišete slova ili brojeve tako što ćete pritisnuti taster BACKSPACE ili tako što ćete ih izabrati, a zatim pritisnuti taster DELETE.

Slova ili brojeve možete da uredite tako što ćete ih izabrati, a zatim otkucati nešto drugo.

Možete da umetnete nova slova ili brojeve u podatke u ćeliji tako što ćete postaviti mesto umetanja i kucati.

Šta god da radite, kada završite, ne zaboravite da pritisnete tastere ENTER ili TAB tako da izmene ostanu u ćeliji.

Uklanjanje oblikovanja podataka

Oblikovanje ostaje na nivou ćelije. Ne možete da izbrišete oblikovanje tako što ćete izbrisati podatke u ćeliji

1. Originalni broj je oblikovan tako da bude podebljan i crven.

2. Izbrišite broj.

3. Unesite novi broj. I on će biti podebljan i crven!

Oblikovanje ostaje na nivou ćelije. Ne možete da izbrišete oblikovanje tako što ćete izbrisati ili urediti podatke. Da biste izbrisali oblikovanje ćelije, na kartici Početak u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored dugmeta Obriši, a zatim izaberite stavku Obriši oblikovanje. Možete i da izaberete stavku Obriši sve da biste istovremeno izbrisali i podatke i oblikovanje.

xlFirst3_3Audio_ZA010099384.wma

Iznenađenje! Neko je koristio vaš radni list, uneo neke podatke i učinio da broj u ćeliji C6 bude podebljan i crven da bi naglasio činjenicu da je Petrović ostvario najveću prodaju.

Međutim, taj klijent se predomislio tako da je konačna prodaja bila mnogo manja. Izbrisaćete originalnu cifru i otkucati novi broj.

Međutim, novi broj je i dalje podebljan i crven. Šta se događa?

Oblikovana je ćelija, a ne podaci u ćeliji. Zbog toga, kada izbrišete podatke koji imaju posebno oblikovanje, morate da izbrišete i oblikovanje ćelije. Dok to ne uradite, svi podaci koje unesete u tu ćeliju imaće posebno oblikovanje.

Da biste uklonili oblikovanje, kliknite u ćeliju i na kartici Početak u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored dugmeta Obriši Slika dugmeta . Zatim izaberite stavku Obriši oblikovanje koja uklanja oblikovanje ćelije. Možete i da izaberete stavku Obriši sve da biste istovremeno uklonili podatke i oblikovanje.

Umetanje kolone ili reda

[Untitled] Koristite komande za umetanje u grupi „Ćelije“ da biste dodavali kolone i redove

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli umetanje nove kolone sa leve strane kolone C i umetanje novog reda iznad reda 6.

xlFirst3_4Audio_ZA010099386.wma

Kada unesete podatke, možete otkriti da vam je potrebna još jedna kolona da biste uneli dodatne informacije. Na primer, na radnom listu može biti potrebna kolona nakon kolone sa datumom u koju ćete uneti ID narudžbine.

Možda vam je potreban dodatni red ili redovi. Možete saznati da su Popović, Jovanović ili Petrović ostvarili veću prodaju nego što ste mislili. To je odlično, ali da li morate da počnete iz početka? Naravno da ne morate.

Da biste umetnuli jednu kolonu, kliknite na bilo koju ćeliju u koloni sa desne strane mesta na kojem želite da umetnete novu kolonu. Ako želite da se kolona sa ID-em narudžbine nalazi između kolona B i C, kliknućete na ćeliju u koloni C, sa desne strane nove lokacije. Zatim na kartici Početak u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni. U padajućem meniju izaberite stavku Umetni kolone lista. Umeće se nova prazna kolona.

Da biste umetnuli jedan red, kliknite na bilo koju ćeliju u redu odmah ispod mesta na koje želite da umetnete novi red. Na primer, da biste umetnuli novi red između redova 4 i 5, kliknite na ćeliju u redu 5. Zatim u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni. U padajućem meniju izaberite stavku Umetni redove lista. Umeće se novi prazan red.

Excel daje novoj koloni ili redu odgovarajući naslov na osnovu mesta na kojem se nalazi i menja naslove kolona i redova koji slede.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste pogledali proces umetanja kolone i reda u radni list.

U vežbi ćete saznati kako se brišu kolone i redovi ako vam više nisu potrebni.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Excel“ da bi se otvorio prozor programa Excel i prozor uputstava za vežbanje

Veličina preuzimanja: 16 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Excel

xlFirst3_5Audio_ZA010099387.wma

Vreme je da isprobate uređivanje podataka. Pored toga, dodavaćete i brisati kolone i redove.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Da biste izbrisali oblikovanje ćelije, uradićete sledeće:

Izbrisaćete sadržaj ćelije.

Ne, pokušajte ponovo. Brisanje sadržaja ćelije neće izbrisati oblikovanje.

Na kartici Početak izabraćete grupu Font.

Ne, ali ovde možete da dodate oblikovanje. Pokušajte ponovo.

Na kartici Početak izabraćete grupu Uređivanje.

Tako je. Zatim kliknite na strelicu pored dugmeta „Obriši“ i izaberite stavku „Obriši oblikovanje“.

U vežbi ste saznali kako da opozovete brisanje. Pritisnućete tastere:

CTRL+Z

Tačno. Koristite ovu tastersku prečicu kad god je potrebno da opozovete ono što ste upravo uradili, bez obzira na to da li je u pitanju oblikovanje ili komanda.

F4

Nije potpuno tačno. Koristite taster F4 da biste ponovili tačno ono što ste upravo uradili. Na primer, ako ste upravo umetnuli novi red, pritisnite taster F4 da biste umetnuli još jedan red.

ESC

Ne, pokušajte ponovo. Putem tastera ESC brišete podatke koje ste uneli.

Da biste dodali kolonu, kliknućete na ćeliju u koloni sa desne strane mesta na kojem želite da umetnete novu kolonu.

Tačno.

Odlično. Zatim na kartici „Početak“ u grupi „Ćelije“ postavite pokazivač na dugme „Umetni“, a zatim izaberite stavku „Umetni kolone lista“ da biste umetnuli kolonu.

Netačno.

Ne, ovo je tačno. Zatim na kartici „Početak“ u grupi „Ćelije“ postavite pokazivač na dugme „Umetni“, a zatim izaberite stavku „Umetni kolone lista“ da biste umetnuli kolonu.

Da biste dodali nov red, kliknućete na neku ćeliju u redu odmah iznad mesta na koje želite da umetnete novi red.

Tačno.

Ne, kliknite na ćeliju ispod mesta na koje želite da umetnete novi red. Na primer, ako kliknete na red 5 i umetnete red, red na koji ste kliknuli biće ispod novog reda.

Netačno.

Tačno, sada ste u pravom redu.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Preimenovanje, umetanje i brisanje radnih listova

Da biste preimenovali kartice listova:

 1. Pokrenite Microsoft® Office Excel® 2007. U donjem levom uglu prozora kliknite desnim tasterom miša na karticu radnog lista, a zatim izaberite stavku Preimenuj. (Možete i da na glavnoj traci u gornjem delu prozora izaberete karticu Početak, da u grupi Ćelije kliknete na strelicu pored dugmeta Oblikuj, a zatim da izaberete stavku Preimenuj list.)

 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster ENTER.

Da biste dodali boju karticama listova:

 • U donjem levom uglu prozora kliknite desnim tasterom miša na karticu radnog lista, postavite pokazivač na stavku Boja kartice, a zatim izaberite boju koju želite. (Možete i da na glavnoj traci u gornjem delu prozora izaberete karticu Početak, da u grupi Ćelije kliknete na strelicu pored dugmeta Oblikuj, postavite pokazivač na stavku Boja kartice i izaberite boju koju želite.)

Da biste umetnuli radni list:

 • Kliknite desnim tasterom miša na karticu radnog lista. Kliknite na dugme Umetni radni list Dugme „Umetni radni list“ (sa desne strane kartica listova). (Možete i da na glavnoj traci u gornjem delu prozora izaberete karticu Početak, da u grupi Ćelije kliknete na strelicu pored dugmeta Umetni, a zatim da izaberete stavku Umetni list.)

Da biste izbrisali radni list:

 • Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista koji želite da izbrišete. Izaberite stavku Izbriši. (Možete i da na glavnoj traci u gornjem delu prozora izaberete karticu Početak, da u grupi Ćelije kliknete na strelicu pored dugmeta Izbriši, a zatim da izaberete stavku Izbriši list.)

Savet     Ako biste želeli da imate više ili manje od tri radna lista u svakoj novoj radnoj svesci, možete da promenite taj broj. U gornjem levom uglu kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta . Zatim u donjem desnom uglu kliknite na dugme Opcije programa Excel Opcije programa Excel . Izaberite stavku Popularno. U okviru Prilikom kreiranja novih radnih svezaka, u polju Uključi sledeći broj listova otkucajte ili izaberite broj radnih listova koji želite u novim radnim sveskama.

Da biste kreirali novu radnu svesku ako ste već otvorili Excel, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo. U prozoru Nova radna sveska kliknite na dugme Prazna radna sveska.

Unos podataka

Pritisnite taster TAB da biste premestili mesto umetanja za jednu ćeliju nadesno u istom redu. Pritisnite taster ENTER da biste premestili mesto umetanja u ćeliju koja je odmah ispod izabrane u istoj koloni.

Da biste uneli datume:

 • Koristite kosu crtu ili crticu za razdvajanje delova datuma. Na primer, 7/15/2009 ili 16–jul–2009. Da biste uneli tekući datum, pritisnite tastere CTRL+; (tačka i zarez).

Da biste uneli vreme:

 • Otkucajte razmak, a zatim slovo „a“ ili „p“ nakon vremena. Na primer, 9:00 p. U suprotnom, Excel će uneti vreme kao da je u pitanju prepodne. Da biste uneli trenutno vreme, pritisnite tastere SHIFT+; (tačka i zarez).

Da biste uneli brojeve:

 • Negativni brojevi uneti u zagradi (100) biće prikazani sa znakom minus: -100.

 • Da biste uneli razlomke, ostavite razmak između celog broja i razlomka. Na primer, 1 1/8.

 • Da biste uneli samo razlomak, prvo unesite nulu. Na primer, 0 1/4.

  Napomena     Možete da oblikujete ćelije pre kucanja tako da ne morate prvo da unesete nulu. Ovo možete da uradite ako je potrebno da unesete veliki broj razlomaka i želite da izbegnete stalni unos nule. Na glavnoj traci, na kartici Početak u grupi Broj sa desne strane kliknite na ovaj znak Slika dugmeta da biste otvorili dijalog Oblikovanje ćelija. Na kartici Broj kliknite na dugme Razlomak, a zatim u okviru Otkucajte izaberite format, u zavisnosti od željene vrste razlomka.

Ne morate uvek sve sami da unosite. Ponekad su unapred napisani predlošci koji mogu da se preuzmu pravo rešenje. U gornjem levom delu glavne trake kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta . Zatim izaberite stavku Novo. Prozor Nova radna sveska sa leve strane prikazuje predloške koje možete da preuzmete sa lokacije Office Online.

Načini za unos podataka koji štede vreme

Automatsko popunjavanje     Koristite regulator za popunjavanje da biste unosili mesece u godini, dane u sedmici, uzastopne datume ili grupu brojeva. Možete da otkucate nekoliko stavki, a zatim da koristite regulator za popunjavanje da biste popunili ostatak.

Automatsko dovršavanje     Ako se prvih nekoliko znakova koja otkucate u ćeliji podudaraju sa stavkom koju ste već uneli u tu istu kolonu, Excel će popuniti preostale znakove za vas. Samo pritisnite taster ENTER. Ovo funkcioniše u slučaju teksta ili stavki sa tekstom i brojevima. Ne funkcioniše u slučaju samih brojeva niti u slučaju datuma ili vremena.

Uređivanje podataka

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Kliknite dvaput na ćeliju koja sadrži podatke koje želite da uredite.

 • Kliknite na ćeliju koja sadrži podatke koje želite da uredite i kliknite na bilo koje mesto u polju za formulu.

 • Da biste izbrisali znakove, pritisnite taster BACKSPACE ili ih markirajte i pritisnite taster DELETE.

 • Da biste umetnuli znakove, kliknite na mesto na koje želite da ih umetnete, a zatim ih otkucajte.

 • Da biste zamenili znakove, markirajte ih, a zatim otkucajte nove znakove.

 • Da biste uneli izmene, pritisnite tastere ENTER ili TAB.

Savet     Da biste započeli novi red u okviru određenog mesta u ćeliji, kliknite na mesto na kojem želite prelom reda, a zatim pritisnite tastere ALT+ENTER.

Umetanje i brisanje kolona i redova

Da biste umetnuli ili izbrisali kolone:

 • Da biste umetnuli kolonu, kliknite na ćeliju sa desne strane mesta na koje želite da umetnete novu kolonu. Na glavnoj traci, na kartici Početak u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni, a zatim izaberite stavku Umetni kolone lista.

 • Da biste izbrisali kolonu, kliknite na ćeliju u koloni. Na glavnoj traci, na kartici Početak u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Izbriši. Izaberite stavku Izbriši kolone lista.

Da biste umetnuli ili izbrisali drugu kolonu pošto ste završili sa prvom, pritisnite taster F4.

Da biste umetnuli ili izbrisali redove:

 • Da biste umetnuli red, kliknite na ćeliju u redu koji je direktno ispod mesta na koje želite da umetnete novi red. Zatim, na glavnoj traci na kartici Početak u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni. Zatim izaberite stavku Umetni redove lista.

 • Da biste izbrisali red, kliknite na ćeliju u redu. Na glavnoj traci, na kartici Početak u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Izbriši. Zatim izaberite stavku Izbriši redove lista.

Da biste umetnuli ili izbrisali drugi red pošto ste završili sa prvim, pritisnite taster F4.

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!