Upotreba toka posla sa tri stanja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tok posla sa tri stanja je dizajniran za praćenje statusa stavke liste kroz tri stanja (faze). On se može koristiti za upravljanje poslovnim procesima koji zahtevaju da organizacija prati veliki broj problema ili stavki, kao što su problemi vezani za pružanje podrške potrošačima, potencijalne klijente ili zadatke projekta.

Ovaj članak sadrži:

Način funkcionisanja toka posla u tri faze?

Podešavanje liste za upotrebu sa tokom posla u tri faze

Dodavanje toka posla u tri faze na listu

Pokretanje toka posla u tri faze za stavku

Dovršavanje zadatka toka posla u tri faze toka posla

Kako funkcioniše tok posla sa tri stanja?

Tok posla sa tri stanja podržava poslovne procese koji zahtevaju da organizacija prati status problema ili stavke kroz tri različita stanja i kroz dva prelaza između tih stanja. U svakom prelazu između stanja tok posla dodeljuje zadatak nekoj osobi i šalje joj obaveštenje o zadatku e-poštom. Kada se zadatak dovrši, tok posla ažurira status stavke i prelazi na sledeće stanje. Tok posla sa tri stanja je dizajniran za rad sa predloškom liste Praćenje spornih stavki, ali može se koristiti sa bilo kojom listom koja je podešena tako da sadrži kolonu Izbor sa tri ili više vrednosti. Vrednosti u ovoj koloni Izbor predstavljaju stanja koja tok posla prati.

Tok posla sa tri stanja se može koristiti za upravljanje poslovnim procesima koji zahtevaju da organizacija prati veliki broj problema ili stavki, kao što su problemi vezani za pružanje podrške potrošačima, potencijalne klijente ili zadatke projekta. Na primer, zaposleni u kompaniji koja se bavi planiranjem manjih dešavanja mogu da koriste listu za praćenje spornih stavki i prilagođen tok posla sa tri stanja da bi upravljali brojnim zadacima vezanim za događaje koje planiraju. Tok posla sa tri stanja prati zadatke planiranja događaja kroz tri stanja: Aktivno, Spremno za pregled i Dovršeno. Svi zadaci pripreme vezani za određeni događaj se prevode u listu za praćenje spornih stavki koja je kreirana za taj događaj i označena kao Aktivna. Koordinator dešavanja dodeljuje pojedinačne zadatke članovima tima, a zatim započinje tok posla sa tri stanja na ovim stavkama da bi pokrenuo rad na zadacima vezanim za događaj.

Kada tok posla započne, on kreira zadatak za naznačenu osobu. Kada član tima primi zadatak, on ili ona obavlja posao koji je neophodan da bi se zadatak dovršio. To može da bude posao koji se obavlja izvan liste ili lokacije na kojoj je locirana lista za praćenje spornih stavki. Na primer, ukoliko član tima primi zadatak toka posla za razvijanje plana za dostavljanje hrane, on ili ona će se obratiti kompaniji za dostavljanje hrane, a zatim osmisliti plan u saradnji sa njima. Kada se napravi nacrt plana za dostavljanje hrane, član tima označava svoj zadatak toka posla kao dovršen. U tom trenutku, tok posla ažurira status zadatka događaja u listi za praćenje spornih stavki iz Aktivno u Spremno za pregled, a zatim kreira drugi zadatak za koordinatora dešavanja koji se odnosi na pregled plana za dostavljanje hrane. Nakon što koordinator dešavanja pregleda i odobri plan za dostavljanje hrane, on ili ona obeležava svoj zadatak toka posla kao dovršen, a tok posla ažurira status zadatka iz Spremno za pregled u Dovršeno.

U toku posla sa tri stanja, učesnik toka posla može da dovrši zadatak toka posla na dva različita načina. Učesnik može da uredi zadatak toka posla da bi ga označio kao dovršen ili može da promeni status stavke toka posla u listi (ukoliko učesnik ima dozvolu da promeni ovu listu). Ukoliko učesnik ručno ažurira status stavke toka posla u listi, zadatak toka posla se završava. Ukoliko učesnik uredi tok posla tako da ga označi kao dovršen, status stavke toka posla u listi se ažurira u Dovršeno.

Radnje u toku posla sa tri stanja u ovom primeru prate ovaj postupak:

Dijagram toka primera toka posla u tri faze

Vrh stranice

Konfigurisanje liste za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

Da biste mogli da koristite tok posla sa tri stanja, morate konfigurisati listu koja će se koristiti zajedno sa tokom posla. Ova lista mora sadržati stavke koje planirate da pratite ili da njima upravljate pomoću toka posla. Predložak liste Praćenje spornih stavki je dizajniran za rad sa tokom posla sa tri stanja, ali možete da kreirate i prilagođenu listu koja će se koristiti sa ovim tokovima posla. Ukoliko kreirate prilagođenu listu koja će se koristiti sa tokom posla sa tri stanja, morate proveriti da li ona sadrži najmanje jednu kolonu Izbor koja uključuje tri ili više vrednosti izbora. Kada konfigurišete tok posla sa tri stanja za korišćenje sa ovom listom, morate odrediti kolonu Izbor koja sadrži vrednosti stanja koje će tok posla pratiti.

Kreiranje liste za praćenje spornih stavki za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

Tok posla sa tri stanja podrazumevano može da se koristi sa bilo kojom listom koja se kreira iz predloška liste Praćenje spornih stavki.

 1. Izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj na stranici „Sav sadržaj lokacije“.

  U većini slučajeva možete umesto toga da koristite meni Radnje na sajtu Slika dugmeta da biste dovršili ovaj korak.

 1. U grupi Praćenje kliknite na vezu Praćenje spornih stavki.

  1. U polju ime otkucajte ime za listu. Potreban je ime liste.

   Ime se pojavljuje na vrhu stranice sa listom, postaje deo Veb adresu za stranice sa listom i pojavljuje se u navigacione elemente koji korisnicima pomaže da pronađete i otvorite listu.

 2. U polju Opis otkucajte opis i svrhu liste. Opis je opcionalan.

 3. Da biste dodali vezu do ove liste na traku „Brzo pokretanje“, u odeljku Navigacija kliknite na dugme Da.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

Kreiranje prilagođene liste za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

Ukoliko želite da kreirate prilagođenu listu za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja, morate dodati najmanje jednu kolonu Izbor koja sadrži vrednosti stanja koje će tok posla pratiti.

 1. Izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj na stranici „Sav sadržaj lokacije“.

  U većini slučajeva možete umesto toga da koristite meni Radnje na sajtu Slika dugmeta da biste dovršili ovaj korak.

 1. U grupi Prilagođene liste kliknite na vezu Prilagođena lista.

  1. U polju ime otkucajte ime za listu. Potreban je ime liste.

   Ime se pojavljuje na vrhu stranice sa listom, postaje deo Veb adresu za stranice sa listom i pojavljuje se u navigacione elemente koji korisnicima pomaže da pronađete i otvorite listu.

 2. U polju Opis otkucajte opis i svrhu liste. Opis je opcionalan.

 3. Da biste dodali vezu do ove liste na traku „Brzo pokretanje“, u odeljku Navigacija kliknite na dugme Da.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

Prilagođavanje prilagođene liste za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

 1. Ako lista nije već otvorena, kliknite na naziv liste na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste.

 2. U polju postavke meni Settings menu , kliknite na dugme Postavke liste.

 3. U grupi Kolone kliknite na vezu Kreiranje kolone.

 4. U odeljku Ime i tip, u grupi Ime kolone upišite ime kolone koju želite da koristite da biste odredili vrednosti stanja za tok posla.

 5. U grupi Tip informacije u ovoj koloni je izaberite opciju Opcija (meni u kome se bira).

 6. U odeljku Dodatne postavke kolona, u okvir Opis opcionalno upišite opis kolone.

 7. U grupi Zahtevaj da ova kolona sadrži informacije izaberite opciju Da.

 8. U okvir sa listom opcija u grupi Otkucajte svako svojstvo na posebnoj liniji upišite tri ili više vrednosti izbora koje želite za ovu kolonu.

  Ove vrednosti će postati stanja za tok posla.

 9. U grupi Prikaži opcije pomoću izaberite opciju Padajući meni ili Radio dugmad.

 10. U grupi Dozvoli opcije popunjavanja izaberite opciju Ne.

 11. Precizirajte da li želite specifičnu podrazumevanu vrednost za ovu kolonu ili želite da je dodate u podrazumevani prikaz za listu.

 12. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla sa tri stanja u listu

Tok posla sa tri stanja morate da dodate u listu da biste mogli da ga koristite na stavkama iz te liste. Kada tok posla sa tri stanja dodate u listu, određujete koja kolona u listi sadrži vrednosti stanja koje želite da tok posla prati. Takođe precizirate informacije o tome šta želite da se dogodi u svakoj fazi toka posla. Na primer, možete odrediti pojedince kojima zadaci treba da se dodele i detalje o obaveštenjima e-pošte koje dobijaju primaoci zadatka.

Morate imati dozvolu za upravljanje listama da biste tok posla dodali u listu.

 1. Otvorite listu u koju želite da dodate tok posla sa tri stanja.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U grupi Dozvole i upravljanje izaberite stavku Postavke toka posla.

  Ukoliko su tokovi posla već dodati u ovu listu, biblioteku ili tip sadržaja, ovaj korak će vas direktno odvesti na stranicu „Menjanje postavki toka posla“ i treba da kliknete na vezu Dodavanje toka posla da biste otišli na stranicu „Dodavanje toka posla“. Ukoliko u ovu listu, biblioteku ili tip sadržaja nije prethodno dodat nijedan tok posla, ovaj korak će vas direktno odvesti na stranicu „Dodavanje toka posla“.

 3. Na stranici „Menjanje postavki toka posla“ kliknite na vezu Dodavanje toka posla.

 4. Na stranici „Dodavanje toka posla“, u odeljku Tok posla izaberite opciju Tri stanja u grupi Izaberite predložak toka posla.

 5. U odeljak Ime upišite jedinstveno ime za tok posla.

 6. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koja će se koristiti sa tokom posla.

  • Možete da koristite podrazumevanu listu Zadaci ili da kreirate novu. Ukoliko koristite podrazumevanu listu Zadaci, učesnici toka posla biće u mogućnosti da lako pronađu i pregledaju svoje zadatke toka posla korišćenjem prikaza Moji zadaci liste Zadaci.

  • Napravite novu listu zadataka ako će zadaci ovog toka posla otkriti osetljive ili poverljive podatke koje želite da sačuvate po strani od opšte liste Zadaci.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će vaša organizacija imati brojne tokove posla ili ako će ti tokovi sadržati brojne zadatke. U ovom slučaju ćete možda želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 7. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koju želite da koristite za ovaj tok posla. Lista istorije prikazuje sve događaje koji se javljaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu Istorija ili da kreirate novu. Ukoliko će vaša organizacija imati brojne tokove posla, možda ćete želeti da kreirate posebnu listu istorije za svaki tok posla.

 8. U odeljku Opcije početka postupite na neki od sledećih načina:

  • Ukoliko želite da se tok posla pokrene ručno, potvrdite izbor Dozvoli ovlašćenim korisnicima sa dozvolama za uređivanje stavki da ručno započnu ovaj tok posla. Potvrdite izbor Za započinjanje ovog toka posla zahtevaj dozvole za upravljanje listama ukoliko želite da zahtevate dodatne dozvole za pokretanje toka posla.

  • Ukoliko želite da tok posla započne automatski kada se kreiraju nove stavke, potvrdite izbor Započni ovaj tok posla po kreiranju nove stavke.

 9. Kliknite na dugme Dalje.

 10. U odeljku Stanja toka posla, u grupi Izaberite polje „Izbor“ izaberite kolonu Izbor sa liste koja sadrži vrednosti koje želite da koristite za stanja toka posla, a zatim izaberite vrednosti kolone koje želite za Početnu fazu, Srednju fazu i Završnu fazu toka posla.

 11. U dva odeljka Navedite šta želite da se dogodi kada tok posla započne (opcije za prvi zadatak u toku posla) i Navedite šta želite da se dogodi kada tok posla pređe u srednju fazu (opcije za drugi zadatak u toku posla) precizirajte sledeće informacije:

  Detalji o zadatku

Naziv zadatka:

Upišite sve informacije koje želite da uključite u naziv zadatka. Ukoliko potvrdite izbor Uključi polje liste, u prilagođenu poruku se dodaje informacija o nazivu za stavku liste.

Opis zadatka:

Upišite sve informacije koje želite da uključite u opis zadatka. Ukoliko potvrdite izbor Uključi polje liste, u prilagođenu poruku se dodaje informacija o nazivu za stavku liste. Ukoliko potvrdite izbor Umetni vezu sa stavkom sa liste, u opis se uključuje veza sa stavkom liste.

Krajnji rok zadatka:

Ukoliko želite da precizirate krajnji rok za izvršenje zadatka, potvrdite izbor Uključi polje liste, a zatim izaberite kolonu datuma sa liste koja sadrži informacije o krajnjem roku koje želite da koristite.

Zadatak dodeljen:

Da biste dodelili zadatak osobi koja je navedena u listi, potvrdite izbor Uključi polje liste, a zatim izaberite kolonu sa liste koja sadrži informacije o korisniku koje želite da koristite. Kada ovaj tok posla započne, prvi zadatak se dodeljuje osobi čije se ime pojavljuje u ovoj koloni za stavku toka posla.

Da dodelite zadatak u svim instancama ovog toka posla za osobu koju navedete, izaberite stavku Prilagođeno, i otkucajte ili izaberite ime osobe kojoj želite da dodelite zadatak.

Detalji e-poruke

Potvrdite izbor Pošalji e-poruku ukoliko želite da učesnici u toku posla e-poštom primaju obaveštenja u vezi sa zadacima toka posla.

Ukoliko želite da se uverite da će učesnici toka posla primiti e-poštom obaveštenja i podsetnike u vezi sa svojim zadacima toka posla nakon što su tokovi posla pokrenuti, proverite sa administratorom servera da li je e-pošta omogućena za vašu lokaciju.

Za

Upišite ime osobe kojoj želite da se pošalje obaveštenje u vezi sa zadatkom toka posla. Potvrdite izbor Uključi zadatak koji je dodeljen ukoliko vlasniku zadatka želite da pošaljete obaveštenje e-poštom.

Tema

Upišite temu koju želite da koristite za obaveštenje e-poštom. Potvrdite izbor Upotrebi naziv zadatka ukoliko želite da dodate naziv zadatka u red za temu e-poruke.

Telo poruke

Upišite informacije koje želite da se pojave u telu poruke obaveštenja e-pošte. Potvrdite izbor Umetni vezu sa stavkom sa liste ukoliko želite da u poruku uključite vezu sa stavkom liste.

 1. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Započinjanje toka posla sa tri stanja na stavci

Tok posla se najpre mora dodati u listu da bi postao dostupan za upotrebu na stavkama u toj listi.

Tok posla sa tri stanja može biti podešen tako da započinje automatski kada se nove stavke dodaju u listu ili tako da dozvoljava da korisnici sa posebnim dozvolama ručno započnu tok posla. Neki tokovi posla mogu da dozvoljavaju obe opcije. Da biste ručno započeli tok posla sa tri stanja na stavci liste, morate imati dozvolu za upravljanje stavkama za tu listu. Neki tokovi posla mogu zahtevati da imate dozvolu za upravljanje listama.

Ako želite da se uverite da će učesnici toka posla primiti e-poštom upozorenja i podsetnike u vezi sa svojim zadacima toka posla nakon što pokrenete tok posla, proverite sa administratorom servera da li je e-pošta omogućena za vašu lokaciju.

 1. Otvorite listu koja sadrži stavku na kojoj želite da započnete tok posla sa tri stanja.

 2. Postavite pokazivač na stavku na kojoj želite da pokrenete tok posla, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Tokovi posla.

  Napomena: Komanda Tokovi posla je dostupna samo kada se stavka nalazi u listi ili biblioteci koja je povezana sa najmanje jednim tokom posla.

 3. U grupi Započinjanje novog toka posla izaberite ime toka posla sa tri stanja koji želite da započnete.

  Tok posla započinje odmah.

Vrh stranice

Dovršavanje zadatka toka posla u toku posla sa tri stanja

Da biste dovršili zadatak toka posla u toku posla sa tri stanja, morate imati barem dozvolu za uređivanje stavki u listama zadataka u kojima su zapisani zadaci toka posla.

 1. Otvorite listu zadataka za lokaciju, a zatim izaberite Moji zadaci na meniju " Prikaz " da biste pronašli zadatak toka posla.

  Napomena:  Ako tok posla ne koristi podrazumevanu listu Zadaci, zadatak toka posla možda se neće pojaviti na listi Zadaci. Da biste pronašli zadatak toka posla, idite na listu ili biblioteku u kojoj je stavka toka posla sačuvana. Postavite pokazivač na ime zadatka koji želite da dovršite, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Tokovi posla. Na stranici „Status toka posla“, u okviru Pokrenuti tokovi posla izaberite ime toka posla čiji ste učesnik. U okviru Zadaci pronađite zadatak toka posla.

 2. Postavite pokazivač na ime zadatka koji želite da dovršite, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Uredi stavku.

 3. U obrascu koji se pojavljuje otkucajte ili izaberite informacije koje se zahtevaju za dovršenje zadatka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×