Unikod podrška za više jezika podatke u programu Outlook 2007

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Outlook podržava Unikod i obezbeđuje punu podršku za višejezične podatke. Ako radite u multinacionalnoj organizaciji ili delite poruke i stavke sa osobama koje koriste Outlook na sistemima koji rade na drugim jezicima, možete da iskoristite podrške za Unikod u programu Outlook.

Outlook može da se pokrene u jednom od dva režima poštanskog sandučeta sa Exchange nalozima – u Unikod i ne-Unikod režimu. Unikod režim se preporučuje i on je podrazumevani režim ako to dopuštaju konfiguracije vašeg profila, Exchange naloga i postavke administratora. Outlook automatski određuje režim na osnovu tih postavki i on ne može da se promeni ručno.

Pokretanje programa Outlook u Unikod režimu omogućiće vam da radite sa porukama i stavkama koje su napisane na različitim jezicima. Ako je Outlook pokrenut sa Exchange nalogom u ne-Unikod režimu i ukoliko želite da se prebacite na Unikod režim, obratite se administratoru.

Napomena: Starije verzije programa Outlook obezbeđivale su podršku za višejezičke Unikod podatke u telu Outlook stavki. Međutim, Outlook podaci kao što su polja Za i Tema u porukama i svojstva stavki kontakata Ime kontakta i Broj telefona na poslu bili su ograničeni na znakove koje definiše sistemska kodna stranica. Ovo ograničenje više ne postoji u programima Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2007, pod uslovom da je Outlook pokrenut u Unikod režimu sa Exchange nalogom.

POP3 nalozi takođe imaju mogućnost podrške višejezičkih Unikod podataka u programima Microsoft Office Outlook 2003 i Office Outlook 2007, ukoliko se stavke smeštaju u datoteka ličnih fascikli (.pst) koja može da podržava višejezičke Unikod podatke. Po podrazumevanoj vrednosti, novi POP3 profili koji isporučuju stavke u novu .pst datoteku kreiranu u programima Microsoft Office Outlook 2003 i Office Outlook 2007 podržavaju višejezičke Unikod podatke.

Napomena: Druge naloge kao što je IMAP i HTTP ne podržavaju Unikod.

Skripte

Poruke i stavke na više jezika mogu da sadrže tekst na jezicima za koje su potrebna različita pisma. Jedno pismo može da se koristi za predstavljanje mnogih jezika.

Na primer, latinično pismo ima oblike znakova — grafeme — za 26 slova (za velika i mala slova) abecede engleskog jezika, kao i akcentovane (proširene) znakove koji se koriste da predstave glasove u drugim zapadnoevropskim jezicima.

Latinično pismo ima grafeme koje predstavljaju sve znakove iz većine zapadnoevropskih jezika i još nekih drugih. Drugi evropski jezici, kao što su grčki ili ruski imaju znakove za koje ne postoje grafeme iz latiničnog pisma; ovi jezici imaju svoja pisma.

Neki azijski jezici koriste ideografska pisma zasnovana na kineskim znakovima. Drugi jezici, kao što su tajski ili arapski koriste pisma koja imaju grafeme koje su sastavljene od nekoliko manjih grafema ili grafema koje moraju biti drugačije oblikovane u zavisnosti od susednih znakova.

Uobičajen način za skladištenje čistog teksta je da se svaki znak predstavi pomoću jednog bajta. Vrednost svakog bajta je numerički indeks — ili tačka koda — u tabeli znakova; tačka koda odgovara znaku u podrazumevanoj kodnoj stranici računara na kome je tekst napisan. Na primer, vrednost bajta decimalnog broja 189 (tačka koda za decimalnu vrednost 189) predstavljaće različite znakove na različitim kodnim stranicama.

Kodne stranice

Tabela grupisanih znakova naziva se kodna stranica. Kod jednobajtne kodne stranice, svaka kodna stranica sadrži maksimalnu vrednost od 256 bajtova; s obzirom na to da je svaki znak u kodnoj stranici predstavljen jednim bajtom, kodna stranica može da sadrži najviše 256 znakova.

Jedna kodna stranica sa ograničenjem od 256 znakova ne može da se prilagodi svim jezicima zato što svi jezici zajedno koriste mnogo više od 256 znakova. Samim tim, različita pisma koriste posebne kodne stranice. Postoji jedna kodna stranica za grčki jezik, druga za japanski i tako dalje.

Osim toga, jednobajtne kodne stranice ne mogu da se prilagode većini azijskih jezika koji obično koriste više od 5.000 znakova zasnovanih na kineskom pismu. Za podršku ovim jezicima razvijene su dvobajtne kodne stranice.

Standard za kodiranje znakova na Unikod omogućava deljenje poruka i drugih stavki u okruženju sa višejezičkim kada jezika koji obuhvataju više kodne stranice.

Ne-Unikod sistemi najčešće koriste okruženje zasnovano na kodnoj stranici u kojem svako pismo ima svoju tabelu znakova. Stavke zasnovane na kodnoj stranici jednog operativnog sistema retko se dobro mapiraju na kodnoj stranici drugog operativnog sistema. U nekim slučajevima stavke ne mogu da sadrže tekst u kojem su korišćeni znakovi iz više pisama.

Na primer, zamislite dve osobe – jedna od njih koristi verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP na engleskom jeziku sa latiničnom kodnom stranicom, a druga osoba koristi verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP na japanskom jeziku sa japanskom kodnom stranicom. Druga osoba kreira zahtev za organizovanje sastanka u programu Outlook 2002 na japanskom sa japanskim znakovima u polju Lokacija i šalje ga prvoj osobi. Kada osoba koja koristi verziju programa Outlook 2002 na engleskom jeziku otvori zahtev za organizovanje sastanka, tačke koda japanske kodne stranice biće mapirane u neočekivane ili nepostojeće znakove iz latiničnog pisma, a dobijeni tekst će biti nečitljiv.

Napomena: Od Microsoft Outlook 2000, telo Outlook stavke je Unikod i telu stavke može pročitati bez obzira na jezik u kojem je stavka kreirana. Međutim, sva ostala svojstva stavke kao što su redovi da, lokacijai tema u porukama i stavkama sastanka, kao i svojstva ime kontakta i broj telefona na poslu stavki kontakta biće čitljive u verzija starija od programa Outlook 2003.

Univerzalni skup znakova koji obezbeđuje Unikod otklanja ovaj problem. Unikod je razvijen kako bi univerzalni skup znakova koji može da prilagodi većini poznatih pisama. Unikod koristi jedinstveni, više bajtova kodiranje za svaki znakova. za razliku od kodne stranice, svaki znak ima sopstvenu tačka koda. Na primer, na Unikod kôd tačku grčkog mala slova zeta ( zeta ) predstavlja heksadecimalnu vrednost 03B6 i ćirilica mala slova ž ( ž ) je 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 i Outlook 2007 u potpunosti mogu da koriste Unikod. Sistem kodnih stranica za predstavljanje teksta postoji i u programu Outlook. Međutim, Unikod režim se preporučuje i on je podrazumevani režim ako to dopuštaju konfiguracija profila, Exchange naloga i postavke administratora. Outlook takođe automatski određuje režim na osnovu ovih postavki i on ne može ručno da se promeni.

Pokretanje programa Outlook u Unikod režimu sa Exchange nalogom obezbeđuje da se podrazumevano datoteke vanmrežne fascikle (.ost) i datoteke ličnih fascikli (.pst) koje su korišćene za profil ima mogućnost da skladišti višejezičke Unikod podatke i nudi veći kapacitet skladištenja za stavke i fascikle. Ako je Outlook pokrenut u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom, a želite da se prebacite na Unikod režim, obratite se administratoru.

Ako ne delite poruke i stavke sa osobama koje koriste Outlook na sistemima koji rade na drugim jezicima, možete da pokrenete Outlook u režimu ili koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom.

Ako radite u multinacionalnoj organizaciji ili delite poruke i stavke sa ljudima koji koriste Outlook na sistemima koji su pokrenuti na drugim jezicima, Outlook bi trebalo da pokrenete u Unikod režimu sa Exchange nalogom. Da biste prešli na Unikod režim, obratite se administratoru.

Kada je Outlook pokrenut u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom, sistem zasnovan na stranici kôd se koristi za mapiranje znakova. U kôd stranice sistemu zasnovanom na, znak unet na jednom jeziku možda se neće mapirati u isti znak na drugom jeziku. Stoga, verovatnoća da biste videli pogrešne znakove, uključujući znakove pitanja.

Na primer, zamislite dve osobe – jedna od njih koristi englesku verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP sa latiničnom kodnom stranicom, a druga osoba koristi japansku verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP sa japanskom kodnom stranicom. Druga osoba kreira poziv za sastanak u japanskoj verziji programa Outlook 2002 i šalje ga prvoj osobi. Kada osoba koja koristi englesku verziju programa Outlook 2002 otvori poziv za sastanak, tačke koda japanske kodne stranice biće mapirane neočekivanim i nekonzistentnim znakovima iz latiničnog pisma, a dobijeni tekst je nerazumljiv.

Napomena: Od programa Outlook 2000, telo Outlook stavki podržava Unikod, a telo stavke može da se pročita bez obzira na jezik na kojem je kreirana. Međutim, sva ostala svojstva stavke kao što su polja Za, Lokacija i Tema u porukama i stavkama sastanka i svojstva stavki kontakta Ime kontakta i Broj telefona na poslu biće nečitljiva u verzijama programa koje su starije od verzije Outlook 2003.

Font Arial Unicode MS je kompletan Unikod font. On sadrži sve znakove, ideograme i simbole koji su definisani u standardu „Unikod 2.1“. Ovaj univerzalni font automatski se instalira ako koristite operativni sistem Windows Vista ili Microsoft Windows XP.

Zbog veličine ovog fonta i tipografskih kompromisa koji su bili neophodni da bi se on napravio, Arial Unicode MS treba koristiti samo kada ne možete da koristite više fontova prilagođenih različitim sistemima pisanja. Na primer, ako u programu Microsoft Office Access koristite višejezičke podatke iz više različitih sistema pisanja, možete da upotrebite Arial Unicode MS kao font za prikazivanje tabela podataka jer program Access ne može da prihvati mnogo različitih fontova.

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima.

 2. Da biste kreirali datoteku ličnih fascikli (.pst) koja nudi veći kapacitet za skladištenje stavki i fascikli i podržava višejezičke Unikod podatke, izaberite Datoteku ličnih fascikli za verziju programa Outlook, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. U polju Ime otkucajte prikazano ime za .pst fasciklu.

 5. Izaberite druge opcije koje želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ime fascikle povezane sa datotekom sa podacima se pojavljuje na Listi fascikli. Da biste prikazali Listu fascikli, u meniju Idi , kliknite na Listi fascikli. Podrazumevano fascikli će biti pod imenom ličnih fascikli.

Ako pri korišćenju Unikoda dolazi do problema, pogledajte neka rešenja na sledećoj listi.

Nadogradnje na Outlook 2003 ili Outlook 2007, ali Outlook nije pokrenut u Unikod režimu sa Exchange nalogom

Postoji nekoliko mogućnih razloga zbog kojih se Outlook i dalje ne pokreće u Unikod režimu.

 • Ako vaš profil konfigurisan da se pokreće u režimu rada van mreže pre nego što ste izvršili nadogradnju na Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007, i dalje koristite staru datoteku vanmrežne fascikle (.ost) koja ne podržava Unikod. Rezultat će biti u programu Outlook u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom. Da biste se prebacili na Unikod režim, onemogućili upotrebu vanmrežne fascikle, a zatim napravite novu datoteku vanmrežne fascikle (.ost) i sinhronizovanje podataka.

 • Ako je pre nadogradnje na program Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007 profil konfigurisan tako da isporučuje poruke u datoteka ličnih fascikli (.pst), i dalje koristite staru datoteku ličnih fascikli (.pst) koja ne podržava Unikod. Ovo će dovesti do toga da se Outlook pokreće u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom. Da biste prešli na Unikod režim, potrebno je da promenite lokaciju za isporuku u datoteku ličnih fascikli koja podržava višejezičke Unikod podatke ili da promenite podrazumevanu lokaciju za isporuku u Exchange nalog.

 • Ako je pre nadogradnje na program Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007 vaš profil bio konfigurisan da koristi automatsko arhiviranje datoteke ličnih fascikli (.pst), i dalje koristite staro automatsko arhiviranje datoteke ličnih fascikli (.pst) koje ne podržava Unikod. Preporučuje se da kreirate novo automatsko arhiviranje datoteke ličnih fascikli koje podržava višejezičke Unikod podatke.

 • Verzija sistema Exchange ili smernice koje je postavio administrator možda sprečavaju korišćenje programa Outlook u Unikod režimu.

Ako vam nijedno od pomenutih rešenja ne pomogne da pređete u Unikod režim, obratite se administratoru Exchange servera.

Nadogradnje na Outlook 2003 ili Outlook 2007, ali moj POP3 nalog i dalje ne podržava Unikod

Ako je pre nadogradnje na program Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007 vaš profil konfigurisan da isporučuje poruke u datoteku ličnih fascikli (.pst), i dalje koristite staru datoteku ličnih fascikli (.pst) koja ne podržava Unikod za skladištenje stavki isporučenih sa POP3 naloga. Da biste rešili ovaj problem, potrebno je da promenite lokaciju za isporuku u datoteku ličnih fascikli (.pst) koja podržava višejezičke Unikod podatke.

Datoteka vanmrežne fascikle koja je izabrana izazvalo Outlook da biste se prebacili na režim koji ne podržava Unikod i sada neke stavke prikaz „?” znakova i mogu se čitati

Kada je Outlook pokrenut u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom, sistem zasnovan na stranici kôd se koristi za mapiranje znakova. U kôd stranice sistemu zasnovanom na, znak unet na jednom jeziku možda se neće mapirati u isti znak na drugom jeziku. Stoga, verovatnoća da biste videli pogrešne znakove, uključujući znakove pitanja.

Na primer, zamislite dve osobe – jedna od njih koristi verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP na engleskom jeziku sa latiničnom kodnom stranicom, a druga osoba koristi verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP na japanskom jeziku sa japanskom kodnom stranicom. Druga osoba kreira poziv za sastanak u verziji programa Outlook 2002 na japanskom jeziku i šalje ga prvoj osobi. Kada osoba koja koristi verziju programa Outlook 2002 na engleskom jeziku otvori poziv za sastanak, tačke koda japanske kodne stranice biće mapirane u neočekivane ili nepostojeće znakove iz latiničnog pisma, a dobijeni tekst će biti nečitljiv. Zato u višejezičkim sredinama preporučujemo da se Outlook koristi u Unikod režimu sa Exchange nalogom.

Da biste rešili ovaj problem, onemogućite vanmrežne fascikle, zatvorite i ponovo pokrenite Outlook, a zatim kreirajte novu datoteku vanmrežnih fascikli i sinhronizujte podatke.

Kako će koristeći datoteku sa podacima koji ne podržava Unikod ili pokretanje programa Outlook u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom veze sa mnom?

Ako ne delite poruke i stavke sa osobama koje koriste Outlook na računarima na drugim jezicima, sa Exchange nalogom Outlook možete da pokrenete u Unikod ili ne-Unikod režimu. Mana pokretanja u ne-Unikod režimu jeste to što će vanmrežna fascikla koja se koristi za profil biti kreirana u formatu koji ne nudi veći kapacitet za skladištenje stavki i fascikli. Zbog toga, ako vam je bitna maksimalna dozvoljena veličina datoteke vanmrežnih fascikli, trebalo bi da pokrećete Outlook u Unikod režimu sa Exchange nalogom.

Međutim, ako radite u multinacionalnoj organizaciji ili delite poruke i stavke sa osobama koje koriste Outlook na sistemima na drugim jezicima, Outlook bi trebalo da pokrećete u Unikod režimu sa Exchange nalogom. To će takođe osigurati da se .pst datoteke koje podržavaju Unikod koriste za profil koji može da skladišti višejezičke Unikod podatke. Da biste prešli u Unikod režim, pogledajte odeljak „Izvršio sam nadogradnju na program Outlook 2003 ili Outlook 2007, ali Outlook ne radi u Unikod režimu sa Exchange nalogom“ naveden iznad.

Kada je Outlook pokrenut u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom, sistem zasnovan na stranici kôd se koristi za mapiranje znakova. U kôd stranice sistemu zasnovanom na, znak unet na jednom jeziku možda se neće mapirati u isti znak na drugom jeziku i zbog toga, ako Outlook radi u režimu koji ne podržava Unikod sa Exchange nalogom, verovatno ste da biste videli pogrešne znakove, uključujući znakove pitanja.

Na primer, zamislite dve osobe – jedna od njih koristi verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP na engleskom jeziku sa latiničnom kodnom stranicom, a druga osoba koristi verziju operativnog sistema Microsoft Windows XP na japanskom jeziku sa japanskom kodnom stranicom. Druga osoba kreira poziv za sastanak u verziji programa Outlook 2002 na japanskom jeziku i šalje ga prvoj osobi. Kada osoba koja koristi verziju programa Outlook 2002 na engleskom jeziku otvori poziv za sastanak, tačke koda japanske kodne stranice biće mapirane u neočekivane ili nepostojeće znakove iz latiničnog pisma, a dobijeni tekst će biti nečitljiv. Zato u višejezičkim sredinama preporučujemo da se Outlook koristi u Unikod režimu sa Exchange nalogom.

Napomena: Od programa Outlook 2000, telo Outlook stavke je Unikod, a telo može pročitati bez obzira na jezik u kojem je stavka kreirana. Međutim, Outlook podaci, kao što su ime kontakta i broj telefona na poslu svojstva stavki kontakta i redove za i tema poruka će biti ograničeni na znakove koje definiše vaša kodna stranica ako je Outlook pokrenut u ne-Unikod sa Exchange nalogom.

Takođe pogledajte

Dodavanje jezika ili podešavanje željenih postavki jezika u sistemu Office

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×