Umetanje slika

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Slike mogu biti umetnute (ili kopirane) u Office dokumente sa računara ili na mreži.

Office više ne nudi clip art kolekcije u svojim aplikacijama, ali vam pomaže da tražite na mreži slike koj želite da umetnete u datoteke. Na kartici Umetanje na traci možete da koristite dugme Clip Art ili Slike na mreži.

U sistemima Office 2016 i Office 2013, pored umetanja slika sa računara, možda i da umetnete slike sa veb stranica i sa sajta Bing.com ili OneDrive.

Savet: Umetanje slike sa skenera više nije dostupno u sistemima Office 2013 i Office 2016. Međutim, u sistemu Office 2013 možete da skenirate slike u OneNote a zatim da ih kopirate i nalepite u druge Office programe. Za pomoć u vezi sa skeniranjem u sistemu Office 2016 pogledajte članak Kako mogu da umetnem skenirane slike u OneNote 2016 za Windows?

Umetanje slike sa računara

Napomena: Sledeći koraci se odnose na WordOutlook, Excel, PowerPoint, Publisheri OneNote.

 1. Kliknite na mesto u dokumentu ili e-poruci na koje želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Slike.

  Ikona „Slike“ markirana je na kartici „Umetanje“.

  Napomena: U programu Outlook nećete videti karticu Umetanje i ikonu Slike dok ne otvorite i kliknete u telu nove e-poruke.

 3. Potražite sliku koju želite da umetnete, izaberite je i kliknite na dugme Umetni.

  Da biste dodali više slika, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Napomene: 

  • Slika je ugrađena u dokument. Ako je datoteka slike velika, pa je dokument preveliki, možete da smanjite veličinu dokumenta tako što ćete uneti vezu do slike umesto da je ugradite. U dijalogu Umetanje slike kliknite na strelicu pored stavke Umetni i izaberite stavku Poveži sa datotekom.

  • U programu Outlook, takođe možete odabrati da priložite sliku tako što ćete izabrati stavku Umetanje > Priloži datoteku. Pomoću ove opcije, slika se neće pojaviti u telu e-poruke.

Umetanje slike u ćeliju u Excel

Kada dodate sliku u Excel radnu svesku, na slika nije umetnuta u ćeliji. Pluta iznad koordinatne mreže ćelija. Možete da izvršite na sliku da izgleda kao da je u ćeliji na sledeći način:

 1. Koristite komandu Umetanje > slike, kao što je opisano iznad.

 2. Ako želite, promenite veličinu slike tako što ćete prevući regulator veličine na ivici slike. (Pogledajte članak Promena veličine slike za više informacija.)

 3. Ručno podesite širinu kolone i/ili visinu reda ćelije želite sliku „u”.

 4. Prevucite sliku na mestu tako da on poravnava sa ivice ćelija.

Umetanje slike sa izvora

Napomena: Sledeći koraci se odnose na Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher i OneNote.

Ako nemate savršenu sliku na računaru, pokušajte da umetnete neku sa izvora na mreži kao što je Bing.

Imajte na umu da su Office.com Clip Art kolekcije, dostupne u starijim verzijama sistema Office, zamenjene uslugom Bing Images. Pratite sledeće korake da biste pronašli clip art na vebu iz usluge Bing.

 1. Kliknite na mesto u dokumentu ili e-poruci na koje želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Slike na mreži.

  Ikona „Slike na mreži“ markirana je na kartici „Umetanje“

  Napomena: U Outlook, neće da vidite kartice Umetanje i ikonu Slike na mreži dok ste otvarali i klikne na nju u telu novu e-poruku.

 3. U polju za pretragu otkucajte reč ili frazu koja opisuje željenu sliku, a zatim pritisnite Enter. Uključite reči clip art u frazi za pretragu ako posebno tražite ilustracije poput ovih.

  Bing polje za pretragu slika

  Napomena: Kada tražite clip art kolekcije i slike koristeći Bing, vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite.

 4. Sa liste sa rezultatima izaberite sliku koju želite, a zatim izaberite stavku Umetni.

 1. Otvorite dokument.

 2. Na veb stranici kliknite desnim tasterom miša na željenu sliku i izaberite stavku Kopiraj ili Kopiraj sliku.

 3. U dokumentu kliknite desnim tasterom miša na mesto na koje želite da umetnete sliku, a zatim izaberite opciju u okviru Nalepi opcije.

Možete da dodate slike sa foto-aparata ili skenera tako što ćete preuzeti slike na svoj računar i zatim ih umetnuti u dokument Office . ( Windows faks i skener aplikaciju možete pronaći pomoću trake za pretragu u meniju Start . To može pomoći da prenesete skenirane slike na računar.)

Kada preuzmete sliku na računar, uradite sledeće:

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite na dugme Slika.

 2. Pronađite sliku koju želite da dodate u dokument i kliknite na dugme Umetni.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Promeni sliku.

 2. Pronađite novu sliku i kliknite na dugme Umetni.

  Napomena: Ova opcija nije dostupna za starije Word datoteke sačuvane u .doc formatu datoteke. Ovu opciju da biste biti aktivan, datoteci mora da ima oznaku tipa .docx.

U sistemu Office 2010, pored umetanja slika sa računara, možda i da umetnete slike sa veb stranica i iz izvora na mreži kao što je Bing.com.

Umetanje slike sa računara

Napomena: Sledeći koraci se odnose na WordOutlook, Excel, PowerPoint, Publisheri OneNote.

 1. Kliknite na mesto u dokumentu ili e-poruci na koje želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Slika.

  Office 2010 – umetanje slike

  Napomena: U Outlook, možete nećete videti na kartici Umetanje i ikonu slike dok ste otvarali i klikne na nju u telu novu e-poruku.

 3. Potražite sliku koju želite da umetnete, izaberite je i kliknite na dugme Umetni.

  Da biste dodali više slika, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Napomene: 

  • Slika je ugrađena u dokument. Ako je datoteka slike velika, pa je dokument preveliki, možete da smanjite veličinu dokumenta tako što ćete uneti vezu do slike umesto da je ugradite. U dijalogu Umetanje slike kliknite na strelicu pored stavke Umetni i izaberite stavku Poveži sa datotekom.

  • U Outlook, takođe možete odabrati da priložite slike tako što ćete kliknuti na dugme Umetni > Priloži datoteku. Pomoću ove opcije, slika se neće pojaviti u telu e-poruku.

Umetanje slike u ćeliju u Excel

Kada dodate sliku u Excel radnu svesku, na slika nije umetnuta u ćeliji. Pluta iznad koordinatne mreže ćelija. Možete da izvršite na sliku da izgleda kao da je u ćeliji na sledeći način:

 1. Koristite komandu Umetanje > slike, kao što je opisano iznad.

 2. Ako želite, promenite veličinu slike tako što ćete prevući regulator veličine na ivici slike. (Pogledajte članak Promena veličine slike za više informacija.)

 3. Ručno podesite širinu kolone i/ili visinu reda ćelije želite sliku „u”.

 4. Prevucite sliku na mestu tako da on poravnava sa ivice ćelija.

Umetanje slike sa izvora

Napomena: Sledeći koraci se odnose na WordOutlook, Excel, PowerPointi Publisher.

 1. Kliknite na mesto u dokumentu ili e-poruci na koje želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Clip Art.

  Office 2010 – umetanje Clip Art kolekcije

  Napomena: U Outlook, nećete videti kartice Umetanje i Clip Art ikonu dok ste otvarali i klikne na nju u telu novu e-poruku.

 3. U oknu Clip Art, u polju Traženje otkucajte reč ili frazu koja opisuje sliku koju tražite, a zatim kliknite na dugme Idi.

 4. Kada tražite clip art kolekcije i slike na mreži, bićete usmereni na Bing. Vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite.

 5. Na listi sa rezultatima kliknite dvaput na stavku da biste je umetnuli.

 1. Otvorite dokument.

 2. Na veb stranici kliknite desnim tasterom miša na željenu sliku i izaberite stavku Kopiraj ili Kopiraj sliku.

 3. U dokumentu kliknite desnim tasterom miša na mesto na koje želite da umetnete sliku, a zatim izaberite opciju u okviru Nalepi opcije.

Možete da dodate slike sa foto-aparata ili skenera tako što ćete prvo preuzeti slike na svoj računar, a zatim ih kopirati sa računara u Office dokument. Često, kada ste skenirali sliku, programa za skeniranje je podešen da biste sačuvali skenirana slika na čvrstom disku.

Kada preuzmete sliku na računar, uradite sledeće:

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite na dugme Slika.

 2. Pronađite sliku koju želite da dodate u dokument i kliknite na dugme Umetni.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Promeni sliku.

 2. Pronađite novu sliku i kliknite na dugme Umetni.

  Napomena: Ova opcija nije dostupna za starije Word datoteke sačuvane u .doc formatu datoteke. Ovu opciju da biste biti aktivan, datoteci mora da ima oznaku tipa .docx.

U sistemu Office 2007 možete da umetnete slike sa različitih mesta, kao što je vaš računar, clip art kolekcija ili veb stranica u Office dokument u programu Word, Excel ili Outlook.

Umetanje slike sa računara

 1. Kliknite na mesto u dokumentu na koje želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite na dugme Slika.

  Grupa „Ilustracije“ na glavnoj traci

 3. U polju Umetni sliku potražite lokaciju slike na računaru, izaberite sliku i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Da biste dodali više slika, pritisnite i držite taster Ctrl dok izaberete slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Originalna slika je ugrađena u dokument. Ako je datoteka slike velika, pa je dokument preveliki, možete da smanjite veličinu dokumenta tako što ćete uneti vezu do slike umesto da je ugradite. U dijalogu Umetanje slike kliknite na strelicu pored stavke Umetni i izaberite stavku Poveži sa datotekom.

Umetanje slike sa izvora

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Clip Art.

  Grupa „Ilustracije“ na glavnoj traci

 2. U oknu Clip Art, u polju Traženje otkucajte reč ili frazu koja opisuje sliku koju tražite, a zatim kliknite na dugme Idi.

  Kada tražite clip art kolekcije i slike na mreži, bićete usmereni na Bing. Vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite.

 3. Na listi sa rezultatima kliknite na stavku da biste je umetnuli.

 1. Otvorite dokument.

 2. Na veb stranici kliknite desnim tasterom miša na željenu sliku i izaberite stavku Kopiraj ili Kopiraj sliku.

 3. U dokumentu kliknite desnim tasterom miša na mesto na koje želite da umetnete sliku i izaberite stavku Nalepi.

Opcija „Sa skenera ili kamere“ za dodavanje slika u dokument nije dostupna u programu Word 2007. Umesto toga, slike sa foto-aparata ili skenera možete da dodate tako što ćete prvo preuzeti slike na računar, a zatim ih kopirati sa računara u Word.

Kada preuzmete sliku na računar, uradite sledeće:

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite na dugme Slika.

 2. Pronađite sliku koju želite da dodate u dokument i kliknite na dugme Umetni.

EPS datoteke

Zbog bezbednosnih ranjivosti EPS datoteke, Office 2016, Office 2013, Office 2010i Office 365 isključio mogućnost umetanja EPS datoteke u Office dokumente. Za više informacija, uključujući rešenje i zamenu za EPS, pogledajte članak Podrška za EPS slike je isključena u sistemu Office.

Oblikovanje slika

Sada kada ste dodali sliku u dokument Office , možda ćete želeti da istražite načine na koje možete da oblikujete slike:

Takođe pogledajte

Alatke za slike i crtanje u sistemu Office

Umetanje slika u programu Office for Mac

Dodavanje slika ili clip art kolekcija na mreži u datoteku

Promena moje fotografije

Slanje povratnih informacija

Imate povratne informacije ili zahteve za proizvode? Prosledite komentare ovde da biste nam pomogli da poboljšamo Office.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×