Umetanje simbola, razlomka ili specijalnog znaka

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ponekad je potrebno da biste umetnuli znak koji se ne nalazi na vašoj tastaturi, poput simbola stranih valuta žig (™), ili razlomak kao 1/3. Za nekoliko simbola, možete da koristite funkciju automatskog ispravljanja da ih unesete. Za sve druge simbole, izaberite stavke Umetni > simbol.

Koristite galeriju simbol

 1. Da biste umetnuli druge simbole, kliknite na karticu Umetni > Simbol.

  Komanda „Simbol“ na kartici „Umetni“

  Otvara se galerija Simbol, koja između ostalog sadrži i dodatne simbole stranih valuta.

 2. Izaberite simbol da biste ga umetnuli.

 3. Da biste videli dodatne simbole, kliknite na dugme Još simbola na dnu galerije. Otvara se dijalog Simbol.

  Dijalog „Simbol“u programu Word

 4. Pomerite se kroz listu znakova da biste videli sve simbole koji su dostupni u vašem trenutnom fontu (normalan tekst) u polju Font. Obratite pažnju na to da, kako se pomerate, oznaka na padajućoj listi Podskup se menja. Ako želite da preskočite direktno do, na primer, znaka nejednakosti, izaberite stavkuMatematički operatori na listi Podskup.

  Polje „Podskup“ u dijalogu „Simbol“

  Napomene : 

  • Ako ne vidite padajuću listu Podskup, pogledajte u donjem desnom uglu dijaloga i na listi od izaberite stavku Unikod (heksadecimalni).

  • „Unikod (hex)“ izabran u dijalogu „Simbol“

 5. Ako ne vidite ono što želite, izaberite drugačiji font u polju Font.

 6. Kada vidite željeni simbol, kliknite na Umetni > Zatvori. Ako ne želite da umetnete simbol, kliknite na dugme Otkaži.

  Savet :  Za tekst koji izgleda kao slike, prebacite se na jedan od fontova tipa „Wingding“ u polju Font.

Automatsko ispravljanje konvertuje niz pritisaka na taster u simbole. Evo nekoliko najčešće korišćenih.

Tip

Umetanje

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Provera > Opcije automatskog ispravljanja i pomerite se nadole na listi na kartici Automatsko ispravljanje da biste videli ostale pritiske na taster koji se konvertuju u simbole. Možete da napravite i sopstveni znak automatskog ispravljanja na kartici Automatsko ispravljanje kucanjem pritiska na taster u polje Zameni i kucanjem onoga što želite da pritisak na tastaturu zameni u polju Sa.

Neki razlomci (1/4, 1/2 i 3/4) se automatski prebacuju u znak za razlomak kada ih otkucate (¼, ½, ¾). Ali sa ostalima to nije slučaj (1/3, 2/3, 1/5, itd.).

 1. Da biste se prebacili na znak za razlomak, kliknite na karticu Umetni > Simboli > Još simbola.

 2. Na padajućoj listi Podskup izaberite stavku Oblici brojeva i izaberite razlomak.

  Napomene : 

  • Ako ne vidite padajuću listu Podskup, pogledajte u donjem desnom uglu dijaloga i na listi od izaberite stavku Unikod (heksadecimalni).

  • „Unikod (hex)“ izabran u dijalogu „Simbol“

 3. Kliknite na karticu Umetni > Zatvori.

  Saveti : 

  • U programu Word, Outlook, PowerPoint, Excel i OneNote, možete da koristite automatsko ispravljanje matematičkih izraza da biste automatski umetnuli dodatne matematičkih simbola. Izaberite stavke datoteka > Opcije > Provera > Opcije automatskog ispravljanja. Izaberite karticu Automatsko ispravljanje matematičkih izraza da biste videli listu tasterskih prečica možete otkucati u dokumentu da biste umetnuli matematičkih simbola. Ne zaboravite da potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni tekst tokom kucanja . U zavisnosti od toga gde se nalazite u dokumentu, možda ćete morati da izaberete opciju pravila za korišćenje automatsko ispravljanje matematičkih simbola izvan matematičkih regiona .

  • U programu Word, Outlook i PowerPoint, možete da koristite automatsko oblikovanje da biste konvertovali otkucane razlomke u simbole za razlomak. Izaberite stavke datoteka > Opcije > Provera > Opcije automatskog ispravljanja. Na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja , u okviru Zameni tekst tokom kucanja, izaberite razlomke (1/2) sa razlomke (½). Saznajte više o automatskog oblikovanja.

 1. Izaberite mesto na koje želite da umetnete specijalni znak.

 2. Kliknite na dugme Umetni > simbol > još simbola.

 3. U dijalogu simbol , izaberite karticu Specijalni znaci .

 4. Dvaput kliknite na znak koji želite da umetnete.

 5. Kliknite na dugme Zatvori.

Kada izaberete ASCII (decimalni) ili Unikod znak u dijalogu simbol , njegov kôd se pojavljuje u polju kôd znaka . Ako već znate kôd znaka, možete ga otkucati direktno u polju kôd znaka da biste pronašli ASCII ili Unikod znak.

Napomena : Uverite se da je ispravan skup znakova – na primer, ASCII (heksadecimalni) – izabrana u polju od . U suprotnom, kada otkucate kôd znaka, znak koji se prikazuje možda nije onaj koji želite.

Ime koje se prikazuje pre nego što je polje kôd znaka zvanično ime znaka u ASCII ili Unikod standardu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete ASCII ili Unikod znak.

 2. Kliknite na dugme Umetni > simbol >još simbola.

 3. U dijalogu simbol , u okviru Font izaberite font koji želite.

 4. U polju iz izaberite stavku ASCII (decimalni), (heksadecimalni) ASCIIili Unikod.

 5. Ako je dostupno polje Podskup , izaberite podskup znakova.

 6. Kliknite dvaput na simbol koji želite da umetnete.

 7. Kliknite na dugme Zatvori.

Napomena : Da biste umetnuli ASCII (decimalni) znak bez otvaranja dijaloga " simbol ", uverite se da je taster NUM LOCK uključen. Zatim držite pritisnut taster ALT dok kucate 0 i kôd znaka na numeričkoj tastaturi (ne pomoću tastera sa brojevima u gornjem redu tastature). Otpustite taster ALT. Samo ASCII kodovi znakova (decimalni) može da otkuca u publikaciju.

Harvi balovi cirkularne simbola koji se mogu koristiti da biste uporedili kvalitativne informacije.

Harvi balovi cirkularne simboli koriste za komunikaciju kvalitativne uporedne informacije,
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete simbol.

 2. Kliknite na dugme Umetni > simbol. (Ili kliknite na dugme Umetni > simbol > Još simbola.)

  Otvara se dijalog simbol .

 3. Otvorite abecednim redom Font padajuće liste, i izaberite stavku Unikod font koji je instaliran sa vašom verzijom sistema Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unikod (Office 2016)

 4. U polju Podskup izaberite Geometrijske oblike.

  Unikod font u dijalogu umetanje simbola uključuje Harvi lak simbola
 5. Izaberite simbol koji želite da umetnete, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 6. Ako ste završili sa umetanjem simbole, kliknite na dugme Zatvori .

Prilagođavanje veličine

Kada ste umetnuli simbol, možete da promenite veličinu ili boju pomoću kartice početak ili datoteke na traci. Pogledajte članak Promena veličine fonta za određena uputstva.

Uverite se da su simboli uključeni Ako delite prezentaciju

Kada umetnete simbole poput ovih, preporučujemo da vam takođe ugrađivanje fontova u dokumentu. U suprotnom, ako je dokument delili sa drugima i otvori na drugom računaru koji nema instalirani fontovi, simbol znakove možda neće izgledati kao što je predviđeno. Da biste ugradili fontove, izaberite stavke datoteka > Opcije > Sačuvaj > Čuvanje tačnosti prilikom deljenja > ugrađivanje fontova u tu datoteku. Pogledajte članak ugrađivanje fontova u programu Word, PowerPoint i Excel za više informacija.

Takođe pogledajte

Umetanje matematičkih simbola

Izbor opcija automatskog ispravljanja za pisanje velikih početnih slova, pravopis i simbole

Konfigurisanje ili isključivanje automatskog oblikovanja teksta (Automatsko oblikovanje)

Kartica "Simboli"   

Font      Navodi tekst font čije znak će se koristiti za umetanje simbola i specijalnih znakova. U polju izaberite ime fonta.

Podskup      Navodi podskup specijalnih znakova za izabrani font, ako je dostupna. Podskup fonta može da sadrži proširene liste jezičkih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica) ili kategoriju znakova, kao što su simbola valuta. U polju izaberite podskup ime.

Simbol liste     Predstavlja kompletnu listu simbola koji se može umetnuti iz izabranog fonta ili podskupa.

Nedavno korišćeni simboli      Lista najčešće korišćenim simbola koji je umetnut.

Opis      Daje smislen Opis izabranog simbola. Na primer, ako je izabrana £ simbol, opis će se pojaviti kao Znak za broj.

Kôd znaka      Prikazuje ili prihvata unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz      Navodi skup znakova na koji je zasnovan ovaj kôd na. ASCII je standard za kodiranje znakova na osnovu abecedi. Unikod je na standard za kodiranje znakova koji omogućava skoro sve pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova.

Specijalni znakovi kartica   

Znak      Navodi skup često specijalnih znakova i njihove opise.

Tasterska prečica      Navodi dodeljenu tastersku za svaki od specijalnih znakova u listi.

Font     Navodi tekst font čije znak će se koristiti za umetanje simbola i specijalnih znakova. U polju izaberite ime fonta.

Podskup     Navodi podskup specijalnih znakova za izabrani font, ako je dostupna. Podskup fonta može da sadrži proširene liste jezičkih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica) ili kategoriju znakova, kao što su simbola valuta. U polju izaberite podskup ime.

Simbol liste     Predstavlja kompletnu listu simbola koji se može umetnuti iz izabranog fonta ili podskupa.

Nedavno korišćeni simboli     Lista najčešće korišćenim simbola koji je umetnut.

Opis    Daje smislen Opis izabranog simbola. Na primer, ako je izabrana £ simbol, opis će se pojaviti kao Znak za broj.

Kôd znaka     Prikazuje ili prihvata unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na koji je zasnovan ovaj kôd na. ASCII je standard za kodiranje znakova na osnovu abecedi. Unikod je na standard za kodiranje znakova koji omogućava skoro sve pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova.

Font     Navodi tekst font čije znak će se koristiti za umetanje simbola i specijalnih znakova. U polju izaberite ime fonta.

Podskup     Navodi podskup specijalnih znakova za izabrani font, ako je dostupna. Podskup fonta može da sadrži proširene liste jezičkih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica) ili kategoriju znakova, kao što su simbola valuta. U polju izaberite podskup ime.

Simbol liste     Predstavlja kompletnu listu simbola koji se može umetnuti iz izabranog fonta ili podskupa.

Nedavno korišćeni simboli     Lista najčešće korišćenim simbola koji je umetnut.

Opis     Daje smislen Opis izabranog simbola. Na primer, ako je izabrana £ simbol, opis će se pojaviti kao Znak za broj.

Kôd znaka    Prikazuje ili prihvata unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na koji je zasnovan ovaj kôd na. ASCII je standard za kodiranje znakova na osnovu abecedi. Unikod je na standard za kodiranje znakova koji omogućava skoro sve pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova.

Font     Navodi tekst font čije znak će se koristiti za umetanje simbola i specijalnih znakova. U polju izaberite ime fonta.

Podskup     Navodi podskup specijalnih znakova za izabrani font, ako je dostupna. Podskup fonta može da sadrži proširene liste jezičkih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica) ili kategoriju znakova, kao što su simbola valuta. U polju izaberite podskup ime.

Simbol liste     Predstavlja kompletnu listu simbola koji se može umetnuti iz izabranog fonta ili podskupa.

Nedavno korišćeni simboli     Lista najčešće korišćenim simbola koji je umetnut.

Opis     Daje smislen Opis izabranog simbola. Na primer, ako je izabrana £ simbol, opis će se pojaviti kao Znak za broj.

Kôd znaka     Prikazuje ili prihvata unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na koji je zasnovan ovaj kôd na. ASCII je standard za kodiranje znakova na osnovu abecedi. Unikod je na standard za kodiranje znakova koji omogućava skoro sve pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova.

Kartica "Simboli"   

Font     Navodi tekst font čije znak će se koristiti za umetanje simbola i specijalnih znakova. U polju izaberite ime fonta.

Podskup     Navodi podskup specijalnih znakova za izabrani font, ako je dostupna. Podskup fonta može da sadrži proširene liste jezičkih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica) ili kategoriju znakova, kao što su simbola valuta. U polju izaberite podskup ime.

Simbol liste     Predstavlja kompletnu listu simbola koji se može umetnuti iz izabranog fonta ili podskupa.

Nedavno korišćeni simboli     Lista najčešće korišćenim simbola koji je umetnut.

Opis     Daje smislen Opis izabranog simbola. Na primer, ako je izabrana £ simbol, opis će se pojaviti kao Znak za broj.

Kôd znaka     Prikazuje ili prihvata unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na koji je zasnovan ovaj kôd na. ASCII je standard za kodiranje znakova na osnovu abecedi. Unikod je na standard za kodiranje znakova koji omogućava skoro sve pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova.

Specijalni znakovi kartica   

Znak     Navodi skup često specijalnih znakova i njihove opise.

Tasterska prečica     Navodi dodeljenu tastersku za svaki od specijalnih znakova u listi.

Font     Navodi tekst font čije znak će se koristiti za umetanje simbola i specijalnih znakova. U polju izaberite ime fonta.

Podskup     Navodi podskup specijalnih znakova za izabrani font, ako je dostupna. Podskup fonta može da sadrži proširene liste jezičkih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica) ili kategoriju znakova, kao što su simbola valuta. U polju izaberite podskup ime.

Simbol liste     Predstavlja kompletnu listu simbola koji se može umetnuti iz izabranog fonta ili podskupa.

Nedavno korišćeni simboli     Lista najčešće korišćenim simbola koji je umetnut.

Opis     Daje smislen Opis izabranog simbola. Na primer, ako je izabrana £ simbol, opis će se pojaviti kao Znak za broj.

Kôd znaka     Prikazuje ili prihvata unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na koji je zasnovan ovaj kôd na. ASCII je standard za kodiranje znakova na osnovu abecedi. Unikod je na standard za kodiranje znakova koji omogućava skoro sve pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova.

Kartica "Simboli"   

Font      Navodi tekst font čije znak će se koristiti za umetanje simbola i specijalnih znakova. U polju izaberite ime fonta.

Podskup      Navodi podskup specijalnih znakova za izabrani font, ako je dostupna. Podskup fonta može da sadrži proširene liste jezičkih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica) ili kategoriju znakova, kao što su simbola valuta. U polju izaberite podskup ime.

Simbol liste     Predstavlja kompletnu listu simbola koji se može umetnuti iz izabranog fonta ili podskupa.

Nedavno korišćeni simboli      Lista najčešće korišćenim simbola koji je umetnut.

Opis      Daje smislen Opis izabranog simbola. Na primer, ako je izabrana £ simbol, opis će se pojaviti kao Znak za broj.

Kôd znaka      Prikazuje ili prihvata unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz      Navodi skup znakova na koji je zasnovan ovaj kôd na. ASCII je standard za kodiranje znakova na osnovu abecedi. Unikod je na standard za kodiranje znakova koji omogućava skoro sve pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova.

Automatsko ispravljanje      Prikazuje dijalog automatskog ispravljanja , gde možete da navedete tekstualni izraz koji mogu da se zamene izabranim simbolom svaki put kada se upiše tekst.

Tasterska prečica      Prikazuje dijalog Prilagođavanje tastature u kojoj možete da dodelite tastersku prečicu da bude povezan sa izabranim simbolom.

Specijalni znakovi kartica   

Znak      Navodi skup često specijalnih znakova i njihove opise.

Tasterska prečica      Navodi dodeljenu tastersku za svaki od specijalnih znakova u listi.

Automatsko ispravljanje      Prikazuje dijalog automatskog ispravljanja , gde možete da navedete tekstualni izraz koji će biti zamenjene izabranim simbolom svaki put kada se upiše tekst.

Tasterska prečica     Prikazuje dijalog Prilagođavanje tastature u kojoj možete da dodelite tastersku prečicu da bude povezan sa izabranom simbolu.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×