Umetanje sekcije

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Sekcija možete koristiti za okupljanje grupa povezanih kontrola na Microsoft Office InfoPath predlošku obrasca.

Ovaj članak sadrži:

Kada se koristi sekcija

Umetanje sekcije

Skrivanje sekcije zasnovane na vrednostima u obrascu

Saveti za raspored

Kada se koristi sekcija

Koristite sekciju za okupljanje povezanih kontrola na predlošku obrasca. Na primer, na predlošku obrasca za prijavu štete osiguranju, sekciju možete koristiti za grupisanje skupa okvira za tekst koji služe za prikupljanje informacija o kontaktu od osiguranika.

Odeljak koji sadrži okvire za tekst

Za skrivanje odnosno prikazivanje sekcije zasnovane na vrednostima koje su korisnici uneli na drugim mestima obrasca možete koristiti i uslovno oblikovanje. Na primer, na obrascu izveštaja o troškovima, uslovno oblikovanje možete koristiti za prikazivanje sekcije „Odobrenje direktora“, za korisnike čiji ukupni troškovi premašuju 1000 dinara. Ako su troškovi manji od tog iznosa, sekcija se neće videti na obrascu.

Kada na predložak obrasca umetnete sekciju, u stvari ste umetnuli prazan kontejner. Da bi sekcija bila od koristi, u nju morate umetnuti druge kontrole. Među tim kontrolama mogu biti okviri za tekst, okviri sa listom opcija, pa čak i druge sekcije.

Savet : Po podrazumevanoj vrednosti, ivice sekcija se ne prikazuju na obrascu. Ako želite da se oko sekcije prikaže obris sličan onom u primeru sa obrascem za prijavu štete osiguranju, u dijalogu Ivice i senčenje primenite ivicu na datu sekciju.

Povezane kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične sekcijama, ali služe u druge svrhe. Pomoću sledeće liste ćete odrediti koja od ovih kontrola je najpodesnija za vaš predložak obrasca:

Ponavljajuća sekcija    Koristite ponavljajuću sekciju ili neku drugu ponavljajuću kontrolu da biste kreirali sekciju koju korisnik može više puta da umetne na obrazac.

Opcionalna sekcija    Ako u predložak obrasca dodate sekciju, ona će se prikazati na obrascu kada ga korisnik prvi put otvori. S druge strane, opcionalne sekcije su podrazumevano skrivene. Korisnici mogu da odaberu da li će opcionalnu sekciju uključiti na obrazac.

Grupa sa izabranim elementom    Grupu sa izabranim elementom možete umetnuti kao sekciju koja se može zameniti nekom drugom sekcijom. Grupa sa izabranim elementom sadrži dve ili više sekcija. Podrazumevano se na obrascu prikazuje jedna od tih sekcija. Korisnici je mogu zameniti nekom drugom sekcijom.

Vrh stranice

Umetanje sekcije

Procedura umetanja sekcije neznatno se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili ga dizajnirate na osnovu baze podataka ili nekog drugog spoljnog izvora podataka.

Na sledećoj ilustraciji prikazano je kako izgleda sekcija kada je izabrana u režim dizajna.

Prazan odeljak izabran u režimu dizajna

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski pregled u oknu zadataka " Izvor podataka ". Sekcije su uvek povezane sa grupama u izvoru podataka predloška obrasca. Svaka kontrola u odeljku je povezana sa polje koja je deo grupe sekcije.

U sledećem primeru, sekcija „Informacije o osiguraniku“ na predlošku obrasca povezana je sa grupom „adresaOsiguranika“ u oknu zadataka Izvor podataka.

odnos između sekcije u predlošku obrasca i odgovarajuće grupe u izvoru podataka

Umetanje sekcije u novi, prazan predložak obrasca

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite opciju Sekcija.

 4. Prevucite željene kontrole iz okna zadataka Kontrole u sekciju na predlošku obrasca da biste dodali kontrole u datu sekciju.

  Napomena : Ne treba da premestim kontrolu koja se već nalazi u predlošku obrasca u odeljku, osim ako na kontrolu polje već deo u odeljku grupe u izvoru podataka. U suprotnom, povezivanje kontrole mogu raskinuti.

 5. Da biste dodali oznaku na kontrolu, otkucajte tekst iznad nje.

Umetanje sekcije na predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka ili Veb usluga, InfoPath podrazumeva polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete dodati odeljka tako što ćete prevući ponavljajuće grupe iz okna zadataka " Izvor podataka " u predložak obrasca ili tako što ćete umetnuti u odeljku pomoću okna zadatka kontrole , kao što je opisano u sledeću proceduru:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite opciju Sekcija.

 4. U dijalogu Povezivanje Sekcija izaberite grupu u koju želite da uskladištite podatke sekcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Dodajte kontrole u sekciju, a zatim ih povežite sa odgovarajućim poljima u izvoru podataka.

Vrh stranice

Skrivanje sekcije zasnovane na vrednostima u obrascu

Uslovno oblikovanje ne služi samo za menjanje oblikovanja kontrola. Uslovno oblikovanje je odlično i za skrivanje odnosno prikazivanje kontrole koja je zasnovana na vrednosti unetoj u neku drugu kontrolu. To se obično radi stavljanjem polja za potvrdu iznad sekcije, tako da potvrđivanje odnosno opozivanje izbora u tom polju za potvrdu prikazuje, to jest sakriva sekciju. Na taj način ćete lako prikazivati prave informacije u pravo vreme.

U ovoj proceduri se pretpostavlja da ste već dodali sekciju u predložak obrasca.

 1. Na predlošku obrasca kliknite na sekciju koju želite da sakrijete.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Uslovno oblikovanje.

 3. U dijalogu Uslovno oblikovanje kliknite na dugme Dodaj.

 4. U dijalogu Ako je ovaj uslov ispunjen postavite željeni uslov. Na primer, da biste sekciju izabranu u 1. koraku sakrili kada je potvrđen izbor u određenom polju za potvrdu, izaberite polje sa kojim je polje za potvrdu povezano u prvom okviru, a zatim navedite vrednost koja određuje treba li sekciju sakriti.

  Savet : Kada se radi o poljima za potvrdu, podrazumevano je da vrednost TRUE označava da je polje za potvrdu izabrano, odnosno u njemu je potvrđen izbor, dok vrednost FALSE označava da je izbor opozvan.

 5. U odeljku Primeni ovo oblikovanje, izaberite opciju Sakrij ovu kontrolu.

 6. Dvaput kliknite na dugme U redu da biste sačuvali uslov i vratili se u predložak obrasca.

 7. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Pre nego što počnete sa umetanjem kontrola u sekciju na predlošku obrasca, razmislite o tome kako ćete ih rasporediti. Okvire za tekst i ostale kontrole možete dodavati prevlačenjem na bilo koje mesto u sekciji. Međutim, ukoliko želite veću kontrolu nad rasporedom, u sekciju možete dodati tabela rasporeda, a zatim u pojedinačne ćelije umetati oznake i kontrole tako da budu pravilno poravnate. U sledećem primeru, dizajner obrasca je za raspoređivanje kontrola unutar sekcije koristio tabelu rasporeda sa dva reda i tri kolone.

Odeljak rasporeda tabela koja sadrži okvire za tekst

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinsko prevođenje: ovaj članak je preveden računara sistem bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×