Umetanje preloma stranice

Prelom stranice možete da umetnete na bilo koje mesto u dokumentu ili možete da precizirate mesto na koje će Microsoft Word postaviti automatski prelom stranice.

Ako u dokumente koji imaju više od nekoliko stranica ručno umećete prelome stranica, možda ćete često morati da ponovo prelamate stranice tokom uređivanja dokumenta. Da biste izbegli komplikovano ručno ponovno prelamanje stranica, možete da podesite opcije preko kojih ćete određivati gde Word postavlja automatske prelome stranica.

Ovaj članak sadrži:

Umetanje ručnog preloma stranice

Onemogućavanje preloma stranica u sredini pasusa

Onemogućavanje preloma stranica između pasusa

Preciziranje mesta preloma stranice pre pasusa

Stavljanje najmanje dva reda pasusa na vrh ili dno stranice

Onemogućavanje preloma stranica u redu tabele

Umetanje ručnog preloma stranice

 1. Kliknite na mesto na kojem želite da započnete novu stranicu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Stranice izaberite stavku Prelom stranice.Slika trake u programu Word

Vrh stranice

Onemogućavanje preloma stranica u sredini pasusa

 1. Izaberite pasus čije prelamanje na dve stranice želite da onemogućite.

 2. Na kartici Raspored na stranici izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Prelom stranice.

 3. Potvrdite izbor Zadrži redove zajedno.

Vrh stranice

Onemogućavanje preloma stranica između pasusa

 1. Izaberite pasuse koje želite da zadržite zajedno na istoj stranici.

 2. Na kartici Raspored na stranici izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Prelom stranice.

 3. Potvrdite izbor Poveži sa narednim pasusom.

Vrh stranice

Preciziranje mesta preloma stranice pre pasusa

 1. Kliknite na pasus ispred kojeg želite da prelomite stranicu.

 2. Na kartici Raspored na stranici izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Prelom stranice.

 3. Potvrdite izbor Prelom stranice pre ovog pasusa.

Vrh stranice

Stavljanje najmanje dva reda pasusa na vrh ili dno stranice

U kvalitetno napravljenom dokumentu, stranica se nikad ne završava samo prvim redom novog pasusa niti počinje samo poslednjim redom pasusa sa prethodne stranice. Poslednji red pasusa na vrhu stranice je poznat pod nazivom „udovica“, dok je prvi red pasusa na dnu stranice poznat pod nazivom „siroče“.

 1. Izaberite pasuse u kojima želite da sprečite pojavu udovica i siročića.

 2. Na kartici Raspored na stranici izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Prelom stranice.

 3. Potvrdite izbor Kontrola udovica i siročića.

Napomena   Ova opcija je podrazumevano uključena.

Vrh stranice

Onemogućavanje preloma stranica u redu tabele

 1. Kliknite na red u tabeli koji ne želite da prelomite. Izaberite celu tabelu ako ne želite da se prelomi na više stranica.

  Napomena   Tabela koja je veća od stranice moraće da bude prelomljena.

 2. Na kontekstualnoj kartici Alatke za tabele izaberite karticu Raspored.

  Slika dugmeta

  .

 3. U grupi Tabela kliknite na dugme Svojstva.

  Slika glavne trake

  .

 4. Izaberite karticu Red, a zatim opozovite izbor Dopusti da red tabele pređe na sledeću stranicu.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik