Umetanje preloma stranice

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Word automatski umeće prelom stranice na kraju svake stranice kada kreirate dokument. Možete ručno da dodate prelom stranice negde drugde u dokumentu. (Uvek možete da izbrišete prelom stranice koji ste dodali, ali ne možete da uklonite koji Word automatski dodaje na kraj svake stranice). Takođe, možete podesiti pravila za Word tako da se automatski prelomi stranica se smeštaju gde želite da ih. Ovo je posebno korisno ako radite u dugačkom dokumentu.

Možete da koristite i prelome odeljaka da biste kontrolisali oblikovanje dokumenta.

 1. Kliknite na mesto na kojem želite da započnete novu stranicu.

 2. Kliknite na dugme Umetni > Prelom stranice.

  Opcija „Prelom stranice“ je markirana na kartici „Umetanje“.

Da biste videli gde ste dodali prelome stranica, kliknite na dugme Početak i u grupi Pasus kliknite na dugme Prikaži/sakrij.

Ikona „Prikaži/sakrij“ je markirana na kartici „Početak“.

Prelomi stranica izgledaju ovako:

Prelom stranice

Prilagođavanje automatskih preloma stranica

Da biste sprečili da automatski prelomi stranica završe na čudnim mestima, na primer između redova teksta za koje želite da budu zajedno, možete da prilagodite postavke za prelom stranice za izabrane pasuse.

 1. Izaberite pasuse mesto na koje želite da primenite postavke.

 2. Izaberite karticu Raspored i kliknite na strelicu u grupi Pasus.

  Strelica za otvaranje dijaloga „Pasus“ markirana je na kartici „Raspored“.

 3. U okviru Pasus izaberite karticu Prelamanje redova i stranica.

  Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Kontrola „Udovica/siroče“ postavlja najmanje dva reda pasusa na vrh ili dno stranice.

  • Poveži sa narednim pasusom sprečava prelamanje između pasusa za koje želite da budu zajedno.

  • Zadrži redove zajedno sprečava prelome stranica u sredini pasusa.

  • Prelom stranice pre ovog pasusa dodaje prelom stranice pre određenog pasusa.

Pokrenite novu stranicu

 1. Kliknite na mesto na kojem želite da započnete novu stranicu.

 2. Izaberite karticu Umetni > StranicaPrelom.

  Kako da umetnete prelom stranice

Da biste tačno videli gde ste dodali prelom stranice, uključite znakove (oblikovanja) koji se ne štampaju: izaberite stavke Početak > Pasus > Prikaži/sakrij.

Dugme za prikazivanje/skrivanje

Prelom stranice izgleda ovako:

Prelom stranice

Dodavanje većeg broja stranica prelomi u dugačkom dokumentu: mere predostrožnosti

Ako ćete da biste dodali dokumenata koji su nekoliko stranica ručne prelome stranica, možda ćete morati da promenite te prelome stranica kasnije. Dok uređujete dokument, možda će vam da prelomi na stranice u sredini pasusa ili čak i između pasusa koji želite da ostanu zajedno.

Ili možda imate samo jedan red pasusa na vrhu stranice (koji se zove "udovica") ili jedan red pasusa sama na dnu stranice ("siroče").

Uradite sledeće da biste sprečili ove neželjene prelome stranica pomoću postavki koje programu Word govore gde da prelomi ili ne prelomi stranicu.

Sprečavanje neželjenih preloma stranice   

 1. Izaberite pasuse na koje želite da primenite postavke.

 2. Izaberite karticu Raspored na stranici, a zatim kliknite na strelicu u grupi Pasus da biste otvorili polje Pasus.

  Kako doći do opcija svih pasusa

 3. Izaberite karticu Prelomi stranice i reda.

  Opcije dijaloga pasusa

  Postavljanje najmanje dva reda pasusa na vrh ili dno stranice    Potvrdite izbor u polju za potvrdu za kontrolu „Udovica/siroče“.

  Savet : Da biste sprečili da udovica i siročića dešava sve vreme, uverite se da je uvek potvrđen izbor za potvrdu.

  Sprečavanje preloma između pasusa koji treba da ostanu zajedno    Potvrdite izbor u polju za potvrdu „Zadrži pasus uz sledeći“.

  Sprečavanje preloma stranice u sredini pasusa    Potvrdite izbor u polju za potvrdu „Zadrži redove zajedno“.

  Dodavanje preloma stranice pre određenog pasusa    Potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prelom stranice pre ovog pasusa“.

Umetanje ručnog preloma stranice

 1. Kliknite na mesto na kojem želite da započnete novu stranicu.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi stranice izaberite stavku Prelom stranice.

  Kontrola gde Word postavlja automatski prelomi stranica

  Ako ste umetnuli ručne prelome stranica u dokumente koji imaju više od nekoliko stranica, možda ćete morati da promenite te prelome stranica dok uređujete dokument. Da biste izbegli teškoće ručno promene prelome stranica, možete da podesite opcije da biste kontrolisali gde Word postavlja automatski prelomi stranica.

Sprečavanje preloma stranica u sredini pasusa   

 1. Izbor pasusa koji želite da sprečite prelamanje na dve stranice.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži redove zajedno .

Sprečavanje preloma stranica između pasusa

 1. Izaberite pasuse koje želite da budu zajedno na jednoj stranici.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži pasus uz sledeći .

Navedite prelom stranice pre pasusa

 1. Kliknite na pasus koji želite da pratite prelom stranice.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu prelom stranice pre ovog pasusa .

Postavljanje najmanje dva reda pasusa na vrh ili dno stranice

Dokumenta profesionalnog izgleda nikada ne završava se na stranicu sa samo jednim redom novog pasusa ili počinje na stranicu na poslednji red pasusa sa prethodne stranice. Poslednji red pasusa sama na vrhu stranice je poznat kao udovica. Prvi red pasusa sama na dnu stranice je poznat kao siroče.

Sprečavanje preloma stranica u red tabele

 1. Izaberite pasuse u kojima želite da sprečite udovica i siročića.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu udovica/siroče kontrolu .

Napomena : Ova opcija je podrazumevano uključena.

 1. Kliknite na red u tabeli koje ne želite da prelomite. Izaberite celu tabelu ako ne želite tabelu da pređe na sledeću stranicu.

  Napomena : Tabela koja je veća od mora preloma stranice.

 2. Na kartici " Alatke za tabele " izaberite stavku raspored.

  Karticu raspored alatki za tabele

 3. U grupi tabele izaberite stavku Svojstva.

  Traka sistema Office 2010

 4. Kliknite na karticu red i opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli prelamanje reda na stranicama .

Ne možete da izbrišete prelome stranica koje Word automatski umeće.

Možete da izbrišete sve prelome stranica koje možete ručno da umetnete. Brisanje preloma stranice   

 1. Kliknite na dugme radna verzija.

  Dugme „Radna verzija“

 2. Izaberite prelom stranice tako što ćete kliknuti na margini pored isprekidane linije.

  Ručni prelom stranice u dokumentu

 3. Pritisnite taster DELETE.

Umetanje ručnog preloma stranice

 1. Kliknite na mesto na kojem želite da započnete novu stranicu.

  Slika glavne trake programa Word

 2. Na kartici Umetanje , u grupi stranice izaberite stavku Prelom stranice.

Sprečavanje preloma stranica u sredini pasusa

 1. Izbor pasusa koji želite da sprečite prelamanje na dve stranice.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži redove zajedno .

  Sprečavanje preloma stranica između pasusa

 1. Izaberite pasuse koje želite da budu zajedno na jednoj stranici.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži pasus uz sledeći .

Navedite prelom stranice pre pasusa

 1. Kliknite na pasus koji želite da pratite prelom stranice.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu prelom stranice pre ovog pasusa .

Dokumenta profesionalnog izgleda nikada ne završava se na stranicu sa samo jednim redom novog pasusa ili počinje na poslednji red pasusa sa prethodne stranice. Poslednji red pasusa sama na vrhu stranice je poznat kao udovica. Prvi red pasusa sama na dnu stranice je poznat kao siroče.

 1. Izaberite pasuse u kojima želite da sprečite udovica i siročića.

 2. Na kartici Raspored na stranici , kliknite na dugme dijaloga " Pasus ", a zatim izaberite karticu Prelamanje redova i stranica .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu udovica/siroče kontrolu .

Napomena : Ova opcija je podrazumevano uključena.

Sprečavanje preloma stranica u red tabele

 1. Kliknite na red u tabeli koje ne želite da prelomite. Izaberite celu tabelu ako ne želite tabelu da pređe na sledeću stranicu.

  Napomena : Tabela koja je veća od mora preloma stranice.

 2. Na kartici " Alatke za tabele ", izaberite stavku raspored

  Slika dugmeta

 3. U grupi tabele izaberite stavku Svojstva

  Slika glavne trake

 4. Kliknite na karticu red i opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli prelamanje reda na stranicama .

Ručno dodavanje preloma stranice bilo gde u dokumentu:

 1. Ako se ne nalazite u prikazu za uređivanje, izaberite stavke Uredi dokument > Uredi u programu Word Online.

  Uredi u programu Word Online

 2. Postavite kursor gde želite da započnete novu stranicu.

 3. Izaberite stavke Umetni > Prelom stranice.

  Dugme „Prelom stranice“ u programu Word Web App

Dok se nalazite u prikazu za uređivanje, ručni prelom stranice izgledaće ovako:

Prelom stranice u programu Word Online

Nećete videti ovo u Prikazu za čitanje. U Prikazu za čitanje, ručne prelome stranica prikaže kao razmaci između stranica, kao i automatski prelomi stranica.

Savet :  Da biste brzo umetnuli prelom stranice koristeći tastaturu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinsko prevođenje: ovaj članak ima prevedene sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatike.

Takođe pogledajte

Prelomi redova i stranica

Umetanje preloma odeljka

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×