Umetanje preloma odeljka

Prelome odeljka možete da koristite da biste promenili raspored ili oblikovanje nekih stranica dokumenta. Na primer, možete da na delu stranice sa jednim stupcem uključite prikaz u dva stupca. Poglavlja u dokumentu možete da razdvojite tako da numerisanje stranica svakog poglavlja počinje brojem 1. Takođe možete da kreirate drugačije zaglavlje ili podnožje za neki odeljak dokumenta.

Napomena : U programu Microsoft Office Word 2007 možete da odaberete mnoge rasporede stranica iz galerije sa dizajnima za novu stranicu. Na primer, stranicu sa jednom kolonom koja ima odeljak sa dve kolone možete da dodate tako što ćete u galeriji dizajna Nova stranica izabrati tu opciju za raspored stranice.

Primer dokumenta sa prelomima odeljka

1. Odeljak oblikovan kao jedan stubac

2. Odeljak oblikovan kao dva stupca

Ovaj članak sadrži:

Tipovi preloma odeljka koje možete da umetnete

Promena rasporeda dokumenta ili oblikovanja

Uklanjanje promena rasporeda dokumenta

Tipovi preloma odeljka koje možete da umetnete

Prelomi odeljka koriste se za kreiranje rasporeda ili oblikovanje promena u delu dokumenta. Možete da promenite sledeće formate za pojedinačne odeljke:

 • margine

 • položaj i veličina papira

 • izvor papira za štampač

 • ivice stranice

 • vertikalno poravnavanje teksta na stranici

 • zaglavlje i podnožje

 • stupci

 • numerisanje stranica

 • numerisanje redova

 • fusnote i endnote

  Napomene : 

  • Prelom odeljka kontroliše oblikovanje odeljka teksta koji mu prethodi. Kada izbrišete prelom odeljka, izbrisaćete i oblikovanje odeljka za tekst koji prethodi prelomu. Taj tekst će postati deo sledećeg odeljka i preuzeti njegovo oblikovanje. Na primer, ako poglavlja dokumenta razdvojite pomoću preloma odeljka, a zatim izbrišete prelom odeljka na početku drugog poglavlja, prvo poglavlje i drugo poglavlje će se nalaziti u istom odeljku i imati oblikovanje koje je prethodno koristilo samo drugo poglavlje.

  • Prelom odeljka koji kontroliše oblikovanje poslednjeg dela dokumenta neće biti prikazan kao deo dokumenta. Kliknite u poslednji pasus dokumenta da biste promenili oblikovanje dokumenta.

Sledeći primeri pokazuju vrste preloma odeljka koje možete da umetnete. (U svakoj ilustraciji dvostruka tačkasta linija predstavlja prelom odeljka.)

Komanda Sledeća stranica umeće prelom odeljka i započinje novi odeljak na sledećoj stranici. Ovaj tip preloma odeljka posebno je pogodan za pravljenje novih poglavlja u dokumentu.

Prelom odeljka na sledećoj stranici

Komanda Kontinuirano umeće prelom odeljka i započinje novi odeljak na istoj stranici. Kontinuirani prelom odeljka je koristan kada treba kreirati promene oblikovanja, poput različitog broja kolona na istoj stranici.

Kontinuirani prelom odeljka

Komande Parna stranica i Neparna stranica umeću prelom odeljka i započinju novi odeljak na sledećoj parnoj ili neparnoj stranici. Ako želite da poglavlja dokumenta uvek počinju na neparnoj ili parnoj stranici, za prelom odeljka koristite opcije Neparna stranica i Parna stranica.

Prelom odeljka na neparnoj stranici

Vrh stranice

Promena rasporeda dokumenta ili oblikovanja

 1. Kliknite na mesto u dokumentu gde želite da izvršite promenu u oblikovanju.

  Možda ćete želeti da izaberete deo dokumenta oko kojeg želite da umetnete par preloma odeljka.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Prelomi .

  Slika trake u programu Word

 3. U grupi Prelomi odeljaka izaberite tip preloma odeljka koji odgovara tipu željene promene oblikovanja.

  Na primer, ako vam je cilj da razdvojite dokumenta u poglavlja, možete poželeti da svako poglavlje započne na neparnoj stranici. U grupi Prelomi odeljaka izaberite stavku Neparna stranica.

Vrh stranice

Uklanjanje promena rasporeda dokumenta

Prelom odeljka određuje gde će se u dokumentu pojaviti promena u oblikovanju. Kada izbrišete prelom odeljka, biće izbrisano i oblikovanje odeljka za tekst pre preloma. Taj tekst će postati deo sledećeg odeljka i preuzeti njegovo oblikovanje.

Proverite da li se nalazite u prikazu radne verzije tako da možete videti prelom odeljka označen dvostrukom tačkastom linijom.

 1. Izaberite prelom odeljka koji želite da izbrišete.

 2. Pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×