Umetanje opcionalne sekcije

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. Potražite pronađete verzija ovog članka ovde na engleskom jeziku za referencu.

Ako se na Microsoft Office InfoPath predlošku obrasca nalazi sekcija važna samo za određene korisnike, mogli biste je pretvoriti u opcionalnu sekciju. Opcionalne sekcije se ne pojavljuju po podrazumevanoj vrednosti. Korisnici umeću i popunjavaju opcionalnu sekciju samo ako im je potrebna.

Ovaj članak sadrži:

Kada se koristi opcionalna sekcija

Korisnički aspekt

Umetanje opcionalne sekcije

Prilagođavanje teksta saveta na koji korisnici treba da kliknu da bi umetnuli opcionalnu sekciju

Podrazumevano prikazivanje opcionalne sekcije na obrascu

Saveti za raspored

Kada se koristi opcionalna sekcija

Opcionalnu sekciju koristite kada korisnicima želite da ponudite izbor da popunjavaju određenu sekciju obrasca. Na primer, u predložak obrasca izveštaja o statusu možete staviti opcionalnu sekciju „Napomene“. Nju mogu da umetnu i popune korisnici koji žele da pišu dodatne napomene. Kod svih ostalih korisnika sekcija će ostati skrivena.

Opcionalni odeljak za prikupljanje Napomena

Kada na predložak obrasca umetnete opcionalnu sekciju, u stvari ste umetnuli prazan kontejner. U sekciju morate umetnuti druge kontrole da bi bila od koristi. U prethodnom primeru, dizajner obrasca je u opcionalnu sekciju umetnuo okvir za obogaćeni tekst i naslov „Napomene“.

Povezane kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične opcionalnim sekcijama, ali služe u druge svrhe. Pomoću sledeće liste možete odrediti koja je od ovih kontrola najpodesnija za vaš predložak obrasca:

Sekcija    Sekcije se koriste za organizovanje grupa povezanih kontrola. Na predlošcima obrasca sekcije se podrazumevano prikazuju. Ne možete odabrati da budu skrivene kao opcionalne sekcije.

Ponavljajuća sekcija    Koristite ponavljajuću sekciju ili neku drugu ponavljajuću kontrolu da biste kreirali sekciju koju korisnik može više puta da umetne na obrazac (poput zapisa u bazi podataka).

Grupa sa izabranim elementom    Grupu sa izabranim elementom koristite da biste umetnuli sekciju koja se može zameniti drugom sekcijom. Ona sadrži dve ili više sekcija. Jedna od tih sekcija se podrazumevano pojavljuje na obrascu. Korisnici je mogu zameniti nekom drugom sekcijom. Grupu sa izabranim elementom korisnik takođe može umetnuti na obrazac više puta.

Vrh stranice

Korisnički aspekt

Ako su za opcionalnu sekciju omogućene podrazumevane postavke, korisnicima će se prikazati mala narandžasta ikona strelice pored teksta saveta kada otvore obrazac zasnovan na tom predlošku obrasca. Tekst saveta možete prilagoditi prilikom dizajniranja predloška obrasca.

Tekst saveta za opcionalni odeljak

Ukoliko korisnici kliknu na ikonu ili na tekst saveta, InfoPath će tekst saveta i ikonu zameniti opcionalnom sekcijom. Korisnici zatim mogu da unesu podatke u kontrole unutar opcionalne sekcije.

Korisnici pomeraju pokazivač preko sekcije dok se u gornjem levom uglu ne pojavi narandžasto dugme za otvaranje priručnog menija da bi uklonili opcionalnu sekciju. Klikom na to dugme korisnici će prikazati meni opcija za rad sa tom sekcijom. Komande menija možete prilagoditi prilikom dizajniranja predloška obrasca.

Komanda "Ukloni napomene" u priručnom meniju

Napomena : Kada korisnik ukloni opcionalnu sekciju nakon što ju je popunio, podaci u njoj nisu skriveni, već se gube.

Vrh stranice

Umetanje opcionalne sekcije

Procedura umetanja opcionalne sekcije neznatno se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili ga dizajnirate na osnovu baze podataka ili nekog drugog spoljnog izvora podataka.

Na sledećoj ilustraciji prikazano je kako izgleda opcionalna sekcija kada je izabrana u režim dizajna.

Prazan opcionalni odeljak izabran u režimu dizajna

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski pregled u oknu zadataka " Izvor podataka ". Opcionalni odeljci su uvek povezane sa grupama u izvoru podataka predloška obrasca. Svaka kontrola u opcionalni odeljak je povezana sa poljem koje je deo grupe sekcije.

U sledećem primeru, opcionalna sekcija Napomene na predlošku obrasca povezana je sa grupom Napomene u oknu zadataka Izvor podataka.

Odnos između opcionalne sekcije u predlošku obrasca i grupe u izvoru podataka

Umetanje opcionalne sekcije na novi, prazan predložak obrasca

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite opciju Opcionalna sekcija.

 4. Prevucite željene kontrole iz okna zadataka Kontrole u opcionalnu sekciju na predlošku obrasca da biste dodali kontrole u sekciju.

  Napomena : Ne treba da premestim kontrolu koja se već nalazi u predlošku obrasca u odeljku, osim ako na kontrolu polje već deo u odeljku grupe u izvoru podataka. U suprotnom, povezivanje kontrole mogu raskinuti.

 5. Da biste dodali oznaku na kontrolu, otkucajte tekst iznad nje.

Umetanje opcionalne sekcije na predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka ili Veb usluga, InfoPath podrazumeva polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete dodati opcionalni odeljak tako što ćete prevući grupe iz okna zadataka " Izvor podataka " u predložak obrasca ili tako što ćete umetnuti u odeljku pomoću okna zadatka kontrole , kao što je opisano u sledeću proceduru:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite opciju Opcionalna sekcija.

 4. U dijalogu Povezivanje Sekcija izaberite grupu u koju želite da uskladištite podatke opcionalne sekcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Dodajte kontrole u sekciju, a zatim ih povežite sa odgovarajućim poljima u izvoru podataka.

Vrh stranice

Prilagođavanje teksta saveta na koji korisnici treba da kliknu da bi umetnuli opcionalnu sekciju

Kada na predložak obrasca umetnete opcionalnu sekciju, na obrascu se prikazuje tekst saveta „Kliknite ovde da biste umetnuli“. Ovaj tekst obaveštava korisnika da mu je opcionalna sekcija dostupna za umetanje. Postupite na sledeći način da biste prilagodili ovaj tekst:

 1. Dvaput kliknite na opcionalnu sekciju.

 2. Izaberite karticu Podaci.

 3. Potvrdite izbor Prikaži dugme za umetanje i tekst predloga, a zatim zamenite podrazumevani tekst u okviru sopstvenim.

Vrh stranice

Podrazumevano prikazivanje opcionalne sekcije na obrascu

Opcionalne sekcije su podrazumevano skrivene kada korisnik prvi put otvori obrazac. Možete odabrati da prikažete opcionalne sekcije ako želite. U tom slučaju će InfoPath sakriti tekst saveta „Kliknite ovde da biste umetnuli“, pošto se opcionalna sekcija već vidi u obrascu.

 1. Dvaput kliknite na opcionalnu sekciju.

 2. Izaberite karticu Podaci.

 3. U odeljku Podrazumevane postavke izaberite opciju Podrazumevano uključi sekciju u obrazac.

 4. Potvrdite izbor Dozvoli korisnicima da izbrišu sekciju.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Pre nego što počnete sa umetanjem kontrola u opcionalnu sekciju na predlošku obrasca, razmislite o tome kako ćete ih rasporediti. Okvire za tekst i ostale kontrole možete dodavati prevlačenjem na bilo koje mesto opcionalne sekcije. Međutim, ako želite veću kontrolu nad rasporedom, opcionalnoj sekciji možete dodati tabela rasporeda, a zatim u pojedinačne ćelije umetati oznake i kontrole tako da budu pravilno poravnate. Na sledećoj ilustraciji korišćena je tabela rasporeda sa četiri reda i dve kolone za raspoređivanje oznaka i kontrola unutar opcionalne sekcije.

Raspored tabela koja se koristi za raspoređivanje kontrola u opcionalni odeljak

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden računara sistem bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×