Umetanje okvira za tekst

U Microsoft Office InfoPath predlošku obrasca, okvir za tekst služi za prikupljanje informacija od korisnika ili prikazivanje podataka iz baze podataka ili nekog drugog spoljnog izvora podataka.

Ovaj članak sadrži:

Kada se koristi okvir za tekst

Iskustvo korisnika

Umetanje okvira za tekst

Saveti za raspored

Kada se koristi okvir za tekst

Koristite okvir za tekst kada želite da:

 • Omogućite korisnicima da u obrazac upišu proizvoljnu količinu čistog teksta.

 • Prikažete neke informacije, kao što je rezultat formule ili tekući datum.

Na sledećoj ilustraciji, okviri za tekst se koriste za prikupljanje informacija o kontaktu od korisnika.

Three text boxes for collecting information

Kada na predložak obrasca umetnete okvir za tekst, InfoPath podrazumevano dodaje okvir za jedan red teksta. Nakon umetanja možete da omogućite prelom pasusa ili prelamanje teksta za okvir za tekst. Isto tako, možete da umetnete okvir za obogaćeni tekst ako želite okvir za više redova teksta.

Povezane kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične okvirima za tekst, ali služe u druge svrhe. Pomoću sledeće liste ćete odrediti koja od ovih kontrola je najpodesnija za vaš predložak obrasca:

Okvir za obogaćeni tekst    Kao i običan okvir za tekst, okvir za obogaćeni tekst omogućava korisniku da upisuje, uređuje ili prikazuje tekst. Za razliku od okvira za tekst, okvir za obogaćeni tekst podrazumevano prikazuje više redova teksta. U okvir za obogaćeni tekst korisnici mogu da dodaju elemente za oblikovanje, kao što su podebljani tekst ili kurziv, slike i tabele. Oblikovani podaci okvira za obogaćeni tekst skladište se kao Proširivi jezik hiperteksta sa naznakama (XHTML) tekst, koji možda neće biti kompatibilan sa izvorima podataka koji očekuju kratke sekvence čistog teksta.

Polje za izraz    Polje za izraz po pravilu se koristi za prikazivanje teksta samo za čitanje, za prikazivanje vrednosti neke druge kontrole na obrascu ili za kreiranje formula zasnovanih na Jezik XML putanje (XPath) izrazima. Za razliku od okvira za tekst, polje za izraz niti skladišti niti čuva podatke. Zato bi polje za izraz trebalo da koristite samo ako ne želite da čuvate njegovu vrednost, niti da referencu na tu vrednost koristite u drugoj formuli.

Okvire za tekst možete koristiti same ili ih dodavati tabela koja se ponavlja, odeljak i drugim kontrolama u vezi sa rasporedom. Na primer, okviri za tekst se često pojavljuju u ćelijama ponavljajuće tabele.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

Unošenje podataka u okvir za tekst je jednostavno. Korisnik postavlja kursor u okvir za tekst i upisuje potrebne informacije. Ti podaci se prikazuju u obliku čistog teksta.

Savet : Ako želite da omogućite korisnicima da oblikuju znakove teksta u okviru za tekst, umesto standardnog okvira za tekst koristite okvir za obogaćeni tekst.

Okviri za tekst imaju i nekoliko prepoznatljivih funkcija sistema Microsoft Office. Na primer, kada korisnik pogrešno napiše reč u okviru za tekst, ona će biti automatski podvučena prepoznatljivom crvenom talasastom linijom, što označava moguću pravopisnu grešku.

Spelling error in a text box

Automatsko dovršavanje je podrazumevano uključeno, kao i kontrolor pravopisa. Funkcija automatskog dovršavanja pamti prethodne stavke koje je korisnik upisao u obrazac. Kada korisnik upiše nekoliko prvih znakova u okvir za tekst, InfoPath će izlistati moguće podudarne stavke pronađene među prethodno upisanim. Time se korisniku olakšava unošenje uobičajenih ili često korišćenih podataka u obrazac, kao što su ime i adresa.

Napomena : Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, u programu InfoPath nisu dostupne neke funkcije poput kontrolora pravopisa, pošto one u Web pregledačima ne funkcionišu.

Vrh stranice

Umetanje okvira za tekst

Procedura umetanja okvira za tekst neznatno se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili ga dizajnirate na osnovu baze podataka ili nekog drugog spoljnog izvora podataka.

Na sledećoj ilustraciji prikazano je kako izgleda okvir za tekst kada je izabran u režim dizajna.

Text box selected in design mode

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Okviri za tekst su uvek povezani sa poljima. U sledećem primeru, okvir za tekst Prezime na obrascu povezan je sa poljem Prezime u oknu zadataka Izvor podataka.

relationship between text box on form template and field in data source

Umetanje okvira za tekst na novi, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Okvir za tekst.

 4. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad ili na levoj strani kontrole koji će slediti dvotačka (:). Na primer, ako u okvir za tekst korisnik treba da upiše prezime, možete upisati Prezime:.

Umetanje okvira za tekst na predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. U ovom scenariju, okvir za tekst možete umetnuti na predložak obrasca prevlačenjem polja iz okna zadataka Izvor podataka ili umetanjem okvira za tekst iz okna zadataka Kontrole, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Okvir za tekst.

 4. U dijalogu Povezivanje okvira za tekst izaberite polje u koje želite da uskladištite podatke iz okvira za tekst, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. InfoPath koristi ime polja ili grupe kao naziv kontrole. Ako je neophodno, promenite tekst naziva.

  Savet : Za umetanje kontrola možete koristiti i okno zadataka Izvor podataka. U oknu zadataka Izvor podataka, desnim tasterom miša kliknite na polje sa kojim želite da povežete sa okvirom za tekst, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Okvir za tekst.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Pre nego što počnete sa umetanjem okvira za tekst na predložak obrasca, razmislite o tome kako ćete ih rasporediti. Okvire za tekst možete dodavati prevlačenjem na bilo koje mesto na predlošku obrasca, ali bi takav obrazac mogao izgledati neuredno. Ako želite da predložak obrasca bude bolje organizovan, možete mu dodati tabela rasporeda, a zatim u pojedinačne ćelije umetnuti oznake i kontrole tako da budu pravilno poravnate. Na sledećoj ilustraciji, za raspoređivanje oznaka i kontrola korišćena je tabela rasporeda sa četiri reda i dve kolone.

Text boxes inside layout table in design mode

Pored korišćenja tabela rasporeda za organizovanje okvira za tekst, možete postupiti i na neki od sledećih načina:

 • Da biste istovremeno promenili veličinu više okvira za tekst, izaberite okvire za tekst koje želite da promenite, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Veličina, a zatim izvršite potrebna podešavanja.

 • Veličinu okvira za tekst na predlošku obrasca podesite u skladu sa očekivanom količinom teksta koju bi korisnici trebalo da upišu u svaki od njih.

 • Da biste istovremeno promenili boju ili ivice više okvira za tekst, izaberite okvire za tekst koje želite da promenite, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, izaberite karticu Ivice, a zatim izvršite potrebna podešavanja.

 • Tekst u okviru za tekst možete da prilagodite izborom polja Font i Veličina fonta koja se nalaze na traci sa alatkama Oblikovanje. Da biste istovremeno promenili font i veličinu fonta u svim okvirima za tekst u predlošku obrasca, izaberite okvir za tekst koji sadrži željeno oblikovanje, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Primeni font na sve kontrole okvira za tekst.

 • U meniju Prikaz izaberite stavku Uzorak podataka da biste videli kako će okviri za tekst izgledati kada se nešto upiše u njih. Time ćete steći osećaj kako će obrazac izgledati korisniku kada ga bude popunjavao.

 • Razmak između okvira za tekst i objekata koji ga okružuju na predlošku obrasca podesite marginama. Razmak između teksta unutar okvira i samog okvira za tekst podesite unutrašnjim marginama. Obe postavke nalaze se u dijalogu Svojstva Okvir za tekst, na kartici Veličina.

 • Povremeno će se dešavati da tekst unutar okvira za tekst i oznaka levo od okvira za tekst ne budu poravnate. Dvaput kliknite na okvir za tekst, na kartici Veličina izaberite stavku Poravnaj, a zatim kliknite na dugme Primeni da biste ih brzo poravnali. Ako su oznaka i okvir za tekst u različitim ćelijama tabele rasporeda, desnim tasterom miša kliknite na ćeliju koja sadrži oznaku, u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim na kartici Ćelija u grupi Vertikalno poravnavanje izaberite stavku Centar.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×