Umetanje kontrole slike napravljene perom

Ako želite da korisnici Tablet računara imaju mogućnost da crtaju i pišu preko slike ili u praznom prostoru u Microsoft Office InfoPath obrascu, u predlošku obrasca možete da koristite kontrolu slike napravljene perom.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti kontrolu slike napravljene perom

Iskustvo korisnika

Napomene za kompatibilnost

Umetanje kontrole slike napravljene perom

Saveti za raspored

Kada koristiti kontrolu slike napravljene perom

Koristite kontrolu slike napravljene perom kada želite da:

 • Obezbedite korisnicima Tablet računara namensko polje u obrascu u kojem mogu da pišu ili crtaju. Ovo može da bude korisno kada želite da korisnici budu u mogućnosti da naprave skicu komplikovane ili tehničke slike, kao što je matematička formula ili dijagram određenih poslovnih procesa.

 • Uskladištite mastilo korisnika kao poteze  – tj. kao binarna datoteka podatke koji su kodirani u korisničkoj datoteci obrasca (.xml). Čuvanjem poteza omogućavate korisnicima da ih ponovo uređuju kasnije. Takođe, iz razloga što se kodirani podaci čuvaju kao važeća GIF slika, može joj se dodeliti druga svrha u bazi podataka ili u drugom okruženju.

U sledećem primeru, kontrola slike napravljene perom koristi se za prikupljanje nacrta saobraćajne nesreće u predlošku obrasca zahteva za osiguranje.

Ink picture control for collecting sketches from users

Kada dodate kontrolu slike napravljene perom u predložak obrasca, InfoPath podrazumevano umeće praznu sliku napravljenu perom. Korisnici mogu da crtaju ili pišu u praznoj kontroli slike napravljene perom kada popunjavaju obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca. U zavisnosti od vaših potreba, pozadini ove kontrole možete da dodate sliku. Ovo omogućava korisnicima da crtaju direktno preko slike pomoću pera za Tablet računar. Na primer, u predlošku obrasca zahteva za osiguranje, agent osiguranja može da zaokruži oštećene oblasti na slici automobila.

Napomena o bezbednosti : Kontrole slike napravljene perom nisu bezbedan metod prikupljanja i skladištenja potpisa korisnika. Ako želite da prikupite i uskladištite potpise korisnika, preporučujemo da za to koristite digitalni potpis.

Povezane kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične kontrolama slika napravljenih perom, ali imaju drugu namenu. Pogledajte sledeću listu da biste odlučili koje kontrole su najbolje za predložak obrasca:

Kontrola slike    Kontrola slike je po izgledu i ponašanju slična kontroli slike napravljene perom. Međutim, kontrola slike omogućava korisnicima da umetnu digitalne slike u obrazac. Korisnici ne mogu da kreiraju crteže sa perom za Tablet računar u kontroli slike. Kontrola slike napravljene perom i kontrola slike skladište base64 kodirane podatke, a to je tehnologija za skladištenje i prikazivanje binarnih XML podataka.

Okvir za obogaćeni tekst    Ako predložak obrasca sadrži kontrole okvira za obogaćeni tekst, a one podržavaju ceo opseg opcija oblikovanja obogaćenog teksta, korisnici Tablet računara mogu da tapnu na dugme Umetni crtanje i pisanje perom Slika dugmeta na traci sa alatkama Zapis perom da bi umetnuli sekciju za crtanje i pisanje perom unutar tih polja. Sekcija za crtanje i pisanje perom je namenska oblast u kojoj korisnici mogu da dodaju rukom napisan ili rukom nacrtan sadržaj. Na primer, mogu da koriste ovu funkciju da bi brzo napravili nacrt ideje ili da pribeleže misao. InfoPath čuva crteže ili rukopise korisnika kao zapise perom kada je obrazac sačuvan, osim u slučaju kada je drugačije navedeno.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

Po podrazumevanim postavkama, kada umetnete kontrolu slike napravljene perom u predložak obrasca, korisnici vide prazno polje u kojem mogu da crtaju ili pišu. Najčešće se koristi tekst oznake da bi se korisnicima dala uputstva o tome šta mogu da urade unutar kontrole slike napravljene perom.

Ako umetnete podrazumevanu sliku unutar kontrole slike napravljene perom, korisnici vide sliku u oblasti obrasca kada otvore obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca. Oni mogu da koriste pero za Tablet računar za crtanje i pisanje po slici.

Vrh stranice

Napomene za kompatibilnost

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete da odaberete da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, kontrole slike napravljene perom nisu dostupne u oknu zadataka Kontrole zato što ih nije moguće prikazati u Web pregledaču.

Vrh stranice

Umetanje kontrole slike napravljene perom

Procedura za umetanje kontrole slike napravljene perom pomalo se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan, predložak obrasca, ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako kontrola slike napravljene perom izgleda kada je izabrana u režim dizajna.

Ink picture control selected in design mode

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Kontrole slike napravljene perom su uvek povezane sa polje. U sledećem primeru, kontrola Skica scene nezgode u predlošku obrasca povezana je sa poljem Skica nezgode u oknu zadataka Izvor podataka.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Umetanje kontrole slike napravljene perom u nov, prazan, predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Slika napravljena perom.

  U predložak obrasca se podrazumevano umeće prazna kontrola slike napravljene perom.

 4. Postupite na sledeći način da biste umetnuli sliku u pozadini preko koje korisnici mogu da crtaju pomoću pera za Tablet računar:

  1. Dvaput kliknite na kontrolu slike napravljene perom.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Povezivanje potvrdite izbor Upotrebi sliku u pozadini .

  4. U dijalogu Umetanje slike izaberite željenu sliku.

 5. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad ili na levoj strani kontrole koji će slediti dvotačka (:).

Umetanje kontrole slike napravljene perom u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. U ovom scenariju, možete da umetnete kontrolu slike napravljene perom tako što ćete prevući polje iz okna zadataka Izvor podataka u predložak obrasca, ili tako što ćete umesto toga umetnuti kontrolu slike napravljene perom iz okna zadataka Kontrola, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Slika napravljena perom.

 4. U dijalogu Povezivanje slike napravljene perom izaberite polje gde želite da uskladištite podatke kontrole slike napravljene perom, a zatim kliknite na dugme U redu.

  U predložak obrasca se podrazumevano umeće prazna kontrola slike napravljene perom.

 5. Postupite na sledeći način da biste umetnuli sliku u pozadini preko koje korisnici mogu da crtaju pomoću pera za Tablet računar:

  1. Dvaput kliknite na kontrolu slike napravljene perom.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Povezivanje potvrdite izbor Upotrebi sliku u pozadini .

  4. U dijalogu Umetanje slike izaberite željenu sliku.

 6. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad ili na levoj strani kontrole koji će slediti dvotačka (:).

Vrh stranice

Saveti za raspored

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da usavršite izgled, veličinu i druge aspekte kontrole slike napravljene perom.

 • Bez obzira koji tip kontrole koristite, uvek je dobro koristiti tabela rasporeda za raspoređivanje elemenata.

 • Ako očekujete da korisnici nacrtaju velike slike, u skladu sa tim promenite veličinu kontrole slike napravljene perom.

 • Umetanje kontrole slike napravljene perom unutar oblasti za pomeranje može da bude korisno kada želite fiksnu oblast u predlošku obrasca koja će se pomeriti da bi smestila velike crteže ili fotografije.

 • Da biste istovremeno promenili širinu nekoliko kontrola slike napravljene perom, izaberite ih, pritisnite kombinaciju tastera ALT+ENTER, izaberite karticu Veličina, a zatim u polje Širina upišite nov broj.

 • Da biste promenili ivicu ili boju kontrole slike napravljene perom, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim načinite neophodna prilagođavanja.

 • Nije moguće upisati tekst unutar kontrole slike napravljene perom. Ako želite da dodate tekst uputstva za korisnike, kao što je „Zaokružite oštećene oblasti na automobilu“, dodajte oznaku u kontrolu u predlošku obrasca.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×