Umetanje kontrole priloga datoteke

Ako želite da korisnici budu u mogućnosti da umetnu datoteke u Microsoft Office InfoPath obrazac, možete da koristite kontrolu priloga datoteke u predlošku obrasca. Korisnici mogu da koriste ovu kontrolu da bi priložili datoteke uz obrazac, a datoteke se zatim kodiraju i čuvaju sa podacima u obrascu.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti kontrolu priloga datoteke

Iskustvo korisnika

Umetanje kontrole priloga datoteke

Detalji o bezbednosti

Kada koristiti kontrolu priloga datoteke

Koristite kontrolu priloga datoteke kada želite da:

 • Omogućite korisnicima da prilože dokumenta, radne sveske i druge tipove datoteka uz obrazac.

 • Prilože datoteku uz predložak obrasca, kao što je datoteka koja sadrži dodatne informacije o predlošku obrasca.

 • Radite sa binarna datoteka datotekama iz baze podataka, ili iz drugog spoljašnjeg izvora podataka.

U sledećem primeru, Microsoft Office Word 2007 dokument je priložen uz InfoPath obrazac. Dokument sadrži detalje o predloženom dnevnom redu za sastanak o međunarodnoj prodaji.

file attached to form via file attachment control

Po podrazumevanim postavkama, korisnici mogu da pregledaju, izbrišu ili zamene datoteke u kontroli priloga datoteke. Korisnici mogu da prilože svaki tip datoteke uz obrazac, osim datoteka koje potencijalno nisu bezbedne i mogu da sadrže viruse, kao što su datoteke .bat ili .exe. Ako želite, možete dalje da ograničite tipove datoteka koje korisnici mogu da umetnu u kontrolu priloga datoteke u obrascu.

Povezane kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične kontrolama priloga datoteke, ali imaju drugu namenu. Pogledajte sledeću listu da biste odlučili koje kontrole su najbolje za predložak obrasca:

Kontrola slike    Nalik kontroli priloga datoteke, kontrola slike omogućava korisnicima da pregledaju, izbrišu ili zamene datoteke u svojim obrascima. Razlika je u tome da ovde možete da dodate samo datoteke sa slikama u kontrolu slika, dok kontrola priloga datoteke prihvata sve tipove datoteka, uključujući datoteke sa slikama. Obe kontrole koriste tip podataka base64, koji se koristi za kodiranje i dekodiranje binarnih datoteka za skladištenje i prikazivanje.

Hiperveza    Umesto da dozvolite korisnicima da ugrade datoteke u obrasce koji mogu da povećaju veličinu datoteke obrasca, možete da koristite kontrolu hiperveze u predlošku obrasca koja omogućava korisnicima da umeću veze u odgovarajuću datoteku.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

U zavisnosti od opcija koje ste naveli za kontrolu priloga datoteke, korisnici mogu da umetnu datoteku u praznu kontrolu priloga datoteke, ili da zamene prilog datoteke koji već postoji. U svakom slučaju, korisnici kliknu unutar kontrole priloga datoteke da bi pronašli datoteku. Kada se pojavi dijalog Prilaganje datoteke, oni mogu da potraže datoteku po sopstvenom izboru.

Možete da navedete tačno koje tipove datoteka korisnici mogu da dodaju kontrolama priloga datoteke. Kada navedete tipove datoteka koje želite da dozvolite, InfoPath automatski sakrije sve nepodržane datoteke u dijalogu Prilaganje datoteke. Na primer, ako ograničite priloge datoteke na datoteke .txt, .docx, .pptx, drugi tipovi datoteka su skriveni u dijalogu iako postoje u fascikli.

Ako korisnici pokušaju da umetnu potencijalno opasan tip datoteke, kao što je izvršna (.exe) datoteka, poruka o bezbednosti ih obaveštava da tip datoteke nije bezbedan i onemogućava da je prilože uz obrazac. InfoPath podrazumevano blokira ove tipove datoteka koje nisu bezbedne. Više informacija o datotekama koje nisu bezbedne potražite u odeljku Detalji o bezbednosti u ovom članku.

Vrh stranice

Umetanje kontrole priloga datoteke

Procedura za umetanje kontrole priloga datoteke pomalo se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako kontrola priloga datoteke izgleda kada je izabrana u režim dizajna.

File attachment control selected in design mode

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Kontrole priloga datoteke su uvek povezane sa polje sa tipom podataka „Slika“ ili „Prilog datoteke“ (base64). U sledećem primeru, kontrola priloga datoteke u predlošku obrasca je povezana sa poljem discussionItemAttachment u oknu zadataka Izvor podataka.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Umetanje kontrole priloga datoteke u nov, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Prilog datoteke.

 4. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad ili na levoj strani kontrole koji će slediti dvotačka (:).

 5. Po podrazumevanim postavkama, korisnici mogu da prilože bilo koji tip datoteke uz obrazac, osim datoteka kao što su .exe datoteke, koje InfoPath blokira iz bezbednosnih razloga. Postupite na sledeći način da biste ograničili tipove datoteka koje korisnici mogu da prilože uz svoje obrasce:

  1. Dvaput kliknite na kontrolu priloga datoteke.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Validacija i pravila, potvrdite izbor Dozvoli korisnicima da prilažu samo sledeće tipove datoteka, a zatim u polje upišite oznake tipova datoteka koje želite da omogućite. Na primer, ako upišete .docx, korisnici će moći da u kontroli priloga datoteke u svojim obrascima prilože samo Office Word 2007 datoteke.

   Napomena : Ne možete da navedete koje tipove datoteka želite da omogućite za kontrolu priloga datoteke ako kreirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

 6. Po podrazumevanim postavkama, ikona priloga datoteke sa tekstom čuvara mesta se umeće u predložak obrasca.

 7. Postupite na sledeći način da biste prikazali podrazumevani prilog datoteke unutar kontrole umesto teksta čuvara mesta:

  1. Dvaput kliknite na kontrolu priloga datoteke.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Povezivanje izaberite opciju Navedite podrazumevanu datoteku, a zatim kliknite na dugme Potraži.

  4. U dijalogu Prilaganje datoteke izaberite datoteku za koju želite da se pojavi unutar polja priloga datoteke u predlošku obrasca, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Umetanje kontrole priloga datoteke u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. U ovom scenariju, možete da umetnete kontrolu priloga datoteke tako što ćete prevući polje iz okna zadataka Izvor podataka u predložak obrasca, ili tako što ćete umesto toga umetnuti kontrolu priloga datoteke iz okna zadataka Kontrola, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Prilog datoteke.

 4. U dijalogu Povezivanje priloga datoteke izaberite polje u koje želite da uskladištite podatke o prilogu datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. InfoPath koristi ime polja ili grupe kao naziv kontrole. Ako je neophodno, promenite tekst naziva.

 6. Po podrazumevanim postavkama, korisnici mogu da prilože bilo koji tip datoteke uz svoj obrazac, osim datoteka kao što su .exe datoteke, koje InfoPath blokira iz bezbednosnih razloga. Postupite na sledeći način da biste ograničili tipove datoteka koje korisnici mogu da prilože uz svoje obrasce:

  1. Dvaput kliknite na kontrolu priloga datoteke.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Validacija i pravila, potvrdite izbor Dozvoli korisnicima da prilažu samo sledeće tipove datoteka, a zatim u polje upišite oznake tipova datoteka koje želite da omogućite. Na primer, ako upišete .docx, korisnici će moći da u kontroli priloga datoteke u svojim obrascima prilože samo Office Word 2007 datoteke.

   Napomena : Ne možete da navedete koje tipove datoteka želite da omogućite za kontrolu priloga datoteke ako kreirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

 7. Po podrazumevanim postavkama, kontrola priloga datoteke sa tekstom čuvara mesta se umeće u predložak obrasca.

 8. Postupite na sledeći način da biste učinili da se podrazumevana datoteka pojavljuje u predlošku obrasca umesto teksta čuvara mesta:

  1. Dvaput kliknite na kontrolu priloga datoteke.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Povezivanje izaberite opciju Navedite podrazumevanu datoteku, a zatim kliknite na dugme Potraži.

  4. U dijalogu Prilaganje datoteke izaberite datoteku za koju želite da se pojavi unutar polja priloga datoteke u predlošku obrasca.

   Savet : Okno zadataka Izvor podataka takođe možete da koristite za umetanje kontrola. U oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na polje sa kojim želite da povežete kontrolu priloga datoteke, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prilog datoteke. Ako u priručnom meniju ne vidite ponuđenu stavku Prilog datoteke, uverite se da polje ima tip podataka „Slika“ ili „Prilog datoteke“.

Vrh stranice

Detalji o bezbednosti

InfoPath ne dozvoljava da se određeni tipovi datoteka, kao što su .exe, .com ili .bat, prilažu uz obrazac. Ovo ograničenje pomaže u sprečavanju uticaja zlonamernih izvršnih datoteka na računare korisnika. InfoPath sledi model sličan programu Microsoft Office Outlook da bi utvrdio tipove datoteka za koje se smatra da nisu bezbedne.

InfoPath podrazumevano smatra da sledeće oznake tipa datoteke nisu bezbedne: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Administratori sistema mogu da dodaju tipove datoteka na listu tako što dodaju određeni ključ registratora i postavljaju njegovu vrednost na listu oznaka tipa datoteke koje su razdvojene tačkom i zarezom. Takođe mogu da uklone datoteke sa liste datoteka koje nisu bezbedne.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×