Umetanje ili brisanje radnog lista

Umetanje ili brisanje radnog lista

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Excel obezbeđuje tri radna lista u radnoj svesci ali možete dodati još radnih listova (i drugih vrsta listova, kao što su list sa grafikonom, list sa makroima ili list dijaloga), možete ih preimenovati ili ih, po potrebi, izbrisati.

Ime (ili naslov) radnog lista će se pojaviti na kartici lista na dnu ekrana. Podrazumevana imena su List1, List2 itd., ali svakom radnom listu možete da date odgovarajuće ime.

Napomena: Jezičci listova se podrazumevano prikazuju. Ako ih ne vidite, kliknite na dugme Opcije > Napredno > Opcije prikaza za ovu radnu svesku > Prikaži jezičke listova.

Da biste umetnuli novi radni list, uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na dugme Novi list koje se nalazi u dnu ekrana.

  Kliknite na dugme „Novi list“

 • Da biste umetnuli novi radni list ispred postojećeg, izaberite taj radni list i kliknite na karticu Početak > Umetni, > Umetni list.

  Kliknite na dugme „Umetni list“ u okviru stavke „Umetanje“ na kartici „Početak“

Da biste promenili redosled radnih listova u radnoj svesci, izaberite karticu radnog lista koji želite da premestite, a zatim ga prevucite na željenu lokaciju.

Šta još želite da uradite?

Umetanje više radnih listova odjednom

Promena podrazumevanog broja radnih listova u novoj radnoj svesci

Preimenovanje jednog radnog lista

Brisanje jednog ili više radnih listova

Umetanje više radnih listova odjednom

 1. Pritisnite taster Shift i izaberite onoliko kartica postojećih radnih listova koliko želite da umetnete u otvorenu radnu svesku. Na primer, da biste dodali tri radna lista, izaberite tri kartice postojećih listova.

 2. Kliknite na karticu Početak > Umetni > Umetni list.

  Kliknite na dugme „Umetni list“ u okviru stavke „Umetanje“ na kartici „Početak“

Da biste promenili redosled radnih listova u radnoj svesci, izaberite karticu radnog lista koji želite da premestite, a zatim ga prevucite na željenu lokaciju.

Promena podrazumevanog broja radnih listova u novoj radnoj svesci

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. U okviru kategorije Opšte, u okviru Prilikom kreiranja novih radnih svezaka, u polje Sadrži ovoliko listova: unesite broj listova koje podrazumevano želite da uključite pri kreiranju nove radne sveske.

Preimenovanje jednog radnog lista

 1. Na traci Jezičci listova kliknite desnim tasterom miša na karticu koju želite da preimenujete, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

  Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku „Preimenuj“

 2. Izaberite trenutno ime, a zatim otkucajte novo ime.

Brisanje jednog ili više radnih listova

 1. Izaberite jedan ili više radnih listova koje želite da izbrišete.

 2. Na kartici Početak, kliknite na strelicu ispod stavke Izbriši, a zatim kliknite na Izbriši list.

  Kliknite na strelicu ispod stavke „Izbriši“, a zatim izaberite stavku „Izbriši list“

Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na karticu na radnom listu ili svim izabranim radnim listovima koji želite da izbrišete, a zatim izaberete stavku Izbriši list.

Saveti: 

 • Kartice listova pojavljuju se automatski. Ako ih ne vidite, kliknite na karticu Datoteka > Opcije > Više opcija > Prikaži jezičke listova.

 • Kada izaberete više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako nije vidljiv nijedan radni list koji nije izabran, kliknite desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Razgrupiši listove.

 • Pri štampanju radnog lista možete da uključite ime lista.

  1. Kliknite na karticu Umetanje > i kliknite na dugme Zaglavlje & Podnožje.

  2. U Prikaz rasporeda na stranici kliknite na lokaciju na kojoj želite da se pojavi ime lista.

  3. U grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite na dugme Ime lista Slika dugmeta .

Napomena: Jezičci listova se podrazumevano prikazuju. Ako ih ne vidite, kliknite na dugme Opcije > Napredno > Opcije prikaza za ovu radnu svesku > Prikaži jezičke listova.

Postupite na neki od sledećih načina da biste umetnuli novi radni list:

 • Da biste brzo umetnuli novi radni list na kraj postojećih radnih listova, izaberite karticu Umetni radni list na dnu ekrana.

  Jezičci listova

 • Da biste novi radni list umetnuli ispred postojećeg, izaberite taj radni list, a zatim na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Umetni i izaberite stavku Umetni list.

  Slika trake programa Excel

  Savet: Takođe, možete desnim tasterom miša da kliknete na karticu postojećeg radnog lista, a zatim da izaberete stavku Umetni. Na kartici Opšte izaberite stavku Radni list, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Da biste promenili redosled radnih listova u radnoj svesci, izaberite karticu radnog lista koji želite da premestite, a zatim ga prevucite na željenu lokaciju.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Umetanje više radnih listova odjednom

Promena podrazumevanog broja radnih listova u novoj radnoj svesci

Umetanje novog lista zasnovanog na prilagođenom predlošku

Preimenovanje jednog radnog lista

Brisanje jednog ili više radnih listova

Umetanje više radnih listova odjednom

 1. Držeći pritisnut taster SHIFT izaberite onoliko kartica radnih listova koliko želite da umetnete u otvorenu radnu svesku.

  Na primer, ako želite da dodate tri nova radna lista, izaberite kartice tri postojeća radna lista.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Umetni i izaberite stavku Umetni list.

  Slika trake programa Excel

  Savet: Takođe, možete desnim tasterom miša da kliknete na izabrane kartice listova, a zatim da izaberete stavku Umetni. Na kartici Opšte izaberite stavku Radni list, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Da biste promenili redosled radnih listova u radnoj svesci, izaberite karticu radnog lista koji želite da premestite, a zatim ga prevucite na željenu lokaciju.

Promena podrazumevanog broja radnih listova u novoj radnoj svesci

 1. Izaberite karticu Datoteka.

  Šta je dugme „Microsoft Backstage“ i gde se ono nalazi?

  Više informacija o dugmetu „Microsoft Backstage“ potražite u članku Šta je to Backstage i gde se nalazi?

 2. U okviru Excel kliknite na dugme Opcije.

 3. U okviru kategorije Opšte, u okviru Prilikom kreiranja novih radnih svezaka, u polje Sadrži ovoliko listova: unesite broj listova koje podrazumevano želite da uključite pri kreiranju nove radne sveske.

 4. Izaberite bilo koju drugu karticu da biste se vratili u datoteku.

Umetanje novog lista zasnovanog na prilagođenom predlošku

 1. Ako za tim ima potrebe, kreirajte predložak radnog lista na kojem ćete zasnivati nove radne listove.

  Kako se kreira predložak radnog lista?

  1. Izaberite radni list koji želite da koristite kao predložak.

  2. Izaberite karticu Datoteka.

  3. U okviru Informacije kliknite na dugme Sačuvaj kao.

  4. U polje Ime datoteke upišite ime predloška radnog lista.

   • Da biste kreirali prilagođeni predložak radnog lista, otkucajte ime datoteke koje želite da koristite .

   • Da biste kreirali podrazumevani predložak radnog lista, otkucajte sheet.

    Napomena: Prilagođeni predlošci se automatski čuvaju u fascikli Predlošci. Podrazumevani predložak radnog lista, list.xltx ili list.xltm treba da se sačuva u fascikli XLStart koja se obično nalazi na lokaciji C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Uradite sledeće:

   • Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, na listi kliknite na dugme Excel predložak ili Excel predložak sa makroima.

   • Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP, u polju Sačuvaj kao tip izaberite stavke Excel predložak ili Excel predložak sa makroima.

  6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na karticu radnog lista, a zatim izaberite stavku Umetni.

 3. Dvaput kliknite na predložak za tip lista koji želite.

Preimenovanje jednog radnog lista

 1. Na traci Jezičci listova kliknite desnim tasterom miša na karticu koju želite da preimenujete, a zatim izaberite stavku Preimenuj list.

  Jezičci listova koji pokazuju da je izabran List2

 2. Izaberite trenutno ime, a zatim upišite novo ime.

  Savet: Možete da navedete ime lista pri štampanju radnog lista.

  Kako da odštampate imena listova

  1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst izaberite stavku Zaglavlje i podnožje.

  2. U Prikazu rasporeda na stranici, kliknite na mesto na kom želite da se pojavi ime lista.

  3. U grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite na dugme Ime lista Slika dugmeta .

Brisanje jednog ili više radnih listova

 1. Izaberite jedan ili više radnih listova koje želite da izbrišete.

  Savet: Kada je izabrano više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako nije vidljiv nijedan radni list koji nije izabran, kliknite desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Razgrupiši listove.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Izbriši i izaberite stavku Izbriši list.

  Slika trake programa Excel

  Savet: Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na karticu na radnom listu ili svim izabranim radnim listovima koji želite da izbrišete, a zatim izaberete stavku Izbriši list.

Napomena: Jezičci listova se podrazumevano prikazuju. Ako ih ne vidite, Izaberite stavke Opcije programa Excel > Napredno > Opcije prikaza za ovu radnu svesku > Prikaži jezičke listova.

Postupite na neki od sledećih načina da biste umetnuli novi radni list:

 • Da biste brzo umetnuli novi radni list na kraj postojećih radnih listova, izaberite karticu Umetni radni list na dnu ekrana.

  Jezičci listova

 • Da biste novi radni list umetnuli ispred postojećeg, izaberite taj radni list, a zatim na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Umetni i izaberite stavku Umetni list.

  Slika trake programa Excel

  Savet: Takođe, možete desnim tasterom miša da kliknete na karticu postojećeg radnog lista, a zatim da izaberete stavku Umetni. Na kartici Opšte izaberite stavku Radni list, a zatim kliknite na dugme U redu.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Umetanje više radnih listova odjednom

Promena podrazumevanog broja radnih listova u novoj radnoj svesci

Umetanje novog lista zasnovanog na prilagođenom predlošku

Preimenovanje jednog radnog lista

Brisanje jednog ili više radnih listova

Umetanje više radnih listova odjednom

 1. Držeći pritisnut taster SHIFT izaberite onoliko kartica radnih listova koliko želite da umetnete u otvorenu radnu svesku.

  Na primer, ako želite da dodate tri nova radna lista, izaberite kartice tri postojeća radna lista.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Umetni i izaberite stavku Umetni list.

  Slika trake programa Excel

  Savet: Takođe, možete desnim tasterom miša da kliknete na izabrane kartice listova, a zatim da izaberete stavku Umetni. Na kartici Opšte izaberite stavku Radni list, a zatim kliknite na dugme U redu.

Promena podrazumevanog broja radnih listova u novoj radnoj svesci

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta > Opcije programa Excel.

 2. U okviru kategorije Popularno, u odeljku Prilikom kreiranja novih radnih svezaka, u polje Uključi sledeći broj listova unesite broj listova koje podrazumevano želite da uključite pri kreiranju nove radne sveske.

Vrh stranice

Umetanje novog lista zasnovanog na prilagođenom predlošku

 1. Ako za tim ima potrebe, kreirajte predložak radnog lista na kojem ćete zasnivati nove radne listove.

  Kako se kreira predložak radnog lista?

  1. Izaberite radni list koji želite da koristite kao predložak.

  2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

  3. U polje Ime datoteke upišite ime predloška radnog lista.

   • Da biste kreirali prilagođeni predložak radnog lista, otkucajte ime datoteke koje želite da koristite .

   • Da biste kreirali podrazumevani predložak radnog lista, otkucajte sheet.

    Napomena: Prilagođeni predlošci se automatski čuvaju u fascikli Predlošci. Podrazumevani predložak radnog lista, list.xltx ili list.xltm treba da se sačuva u fascikli XLStart koja se obično nalazi na lokaciji C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista   

   • Sa liste izaberite stavku Excel predložak ili Excel predložak sa omogućenim makroima.

    Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP   

    • Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel predložak ili Excel predložak sa omogućenim makroima.

  5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na karticu radnog lista, a zatim izaberite stavku Umetni.

 3. Dvaput kliknite na predložak za tip lista koji želite.

Preimenovanje jednog radnog lista

 1. Na traci Jezičci listova kliknite desnim tasterom miša na karticu koju želite da preimenujete, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

  Jezičci listova koji pokazuju da je izabran List2

 2. Izaberite trenutno ime, a zatim upišite novo ime.

  Savet: Možete da navedete ime lista pri štampanju radnog lista.

  Kako da odštampate imena listova

 1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst izaberite stavku Zaglavlje i podnožje.

 2. U Prikazu rasporeda na stranici, kliknite na mesto na kom želite da se pojavi ime lista.

 3. U grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite na dugme Ime lista Slika dugmeta .

Brisanje jednog ili više radnih listova

 1. Izaberite jedan ili više radnih listova koje želite da izbrišete.

  Savet: Kada je izabrano više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako nije vidljiv nijedan radni list koji nije izabran, kliknite desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Razgrupiši listove.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Izbriši i izaberite stavku Izbriši list.

  Slika trake programa Excel

  Savet: Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na jezičak lista u radnom listu ili bilo kojim izabranim radnim listovima koji želite da izbrišete, a zatim izaberete stavku Izbriši.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×