Umetanje ili brisanje komentara

Možete da umetnete komentar u balončić ili okvir koji se pojavi na marginama dokumenta. Možete takođe da prikažete ili sakrijete komentare u prikazu.

Šta želite da uradite?

 1. Izaberite tekst ili stavku koje želite da komentarišete ili kliknite na kraj teksta.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Novi komentar.

  Traka O14

  Saveti : Ako želite da pogledate (prikažete) komentare dok kucate, postupite na sledeći način:

  • U programu Word 2016, u grupi Komentari izaberite stavku Prikaži sadržaj. Izaberite je ponovo da biste sakrili komentare.

  • U programu Word 2013 ili Word 2010, na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje, na listi Prikaži naznake izaberite stavku Komentari i proverite da li se oznaka potvrde (✔) nalazi u polju pored opcije. Ponovo izaberite stavku Komentari da biste obrisali oznaku potvrde i sakrili komentare.

 3. Odaberite nešto od sledećeg:

  Za Word 2016

  • Unesite komentar u okvir.

  Za Word 2013 ili Word 2010

  • Unesite komentar u balončić ili izaberite stavku Okno za redigovanje i unesite komentar.

Za Word 2016

 1. Odaberite komentar na koji želite da odgovorite.

  Ikona „Odgovori na komentar“ je istaknuta

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite balončić Odgovor i unesite odgovor.

   Prikazan je komentar sa odgovorom.

   ili

  • Kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Odgovori na komentar.

Za Word 2013 i Word 2010

 1. Kliknite na balončić komentara na koji želite da odgovorite.

 2. U grupi Komentari izaberite stavku Novi komentar i unesite odgovor u balončić za novi komentar.

 • Kliknite na balončić ili u okvir komentara koji želite da uredite, a zatim unesite željene izmene.

  Saveti : 

  • Možda će vam biti korisno da proverite da li možete da vidite svoje komentare pre nego što neki od njih izmenite.

  • Za Word 2016

  • Za Word 2013 i Word 2010

  • U grupi Komentari izaberite stavku Prikaži sadržaj. Izaberite je ponovo da biste sakrili komentare.

  • U grupi Praćenje, na listi Prikaži naznake izaberite stavku Komentari i proverite da li se oznaka potvrde (✔) nalazi u polju pored opcije. Ponovo izaberite stavku Komentari da biste obrisali oznaku potvrde i sakrili komentare.

Za Word 2013 i Word 2010

Ako ne vidite ceo komentar koji želite da uredite, pokušajte da koristite opciju Okno za redigovanje.

 • U grupi Praćenje izaberite stavku Okno za redigovanje.

  Napomena : Da bi se okno za redigovanje prikazivalo u dnu umesto bočno na ekranu, na listi Okno za redigovanje izaberite stavku Horizontalno okno za redigovanje.

Brisanje jednog komentara

 • Kliknite desnim tasterom miša na komentar i izaberite stavku Izbriši komentar.

Brisanje svih komentara

 1. Kliknite na komentar u dokumentu.

 2. Na listi Brisanje izaberite stavku Izbriši sve komentare u dokumentu.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje izaberite stavku Prikaži naznake.

  Slika glavne trake programa Word

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  Za Word 2016

  • Na listi Prikaži naznake izaberite stavku Određene osobe, a zatim odaberite ime (inicijale) redaktora čije komentare želite da izbrišete.

  Za Word 2013 i Word 2010

  • Na listi Prikaži naznake izaberite stavku Redaktori, a zatim odaberite ime (inicijale) redaktora čije komentare želite da izbrišete.

  Napomena : Oznaka potvrde (✔) se briše iz polja koje se pojavljuje pored imena (inicijala) izabranog redaktora i uklanjaju se svi komentari tog redaktora.

Kada promenite ime ili inicijale koje želite da koristite za svoje komentare, to utiče samo na komentare koje unesete posle te promene. Komentari koji su već u dokumentu pre nego što promenite ime ili inicijale ne ažuriraju se. Pored toga, ime i inicijali koje unesete koriste svi Microsoft Office programi, tako da promene ovih postavki utiču na druge Office programe.

Za Word 2016

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje izaberite pokretač Prati promene.

 2. U dijalogu Opcije praćenja promena izaberite stavku Promeni korisničko ime.

 3. U dijalogu Word opcije, u odeljku Personalizovanje kopije sistema Microsoft Office promenite stavke Korisničko ime, Inicijali ili obe, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Ako želite da se inicijali koje odaberete uvek koriste, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek koristi ove vrednosti bez obzira na prijavljivanje u Office.

 4. Kliknite na dugme U redu da biste dovršili izmenu.

Za Word 2013 i Word 2010

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje izaberite stavku Prati promene.

  Promena korisničkog imena

 2. U okviru padajuće liste Prati promene izaberite stavku Promeni korisničko ime.

 3. U dijalogu Word opcije, u odeljku Personalizovanje kopije sistema Microsoft Office promenite stavke Korisničko ime, Inicijali ili obe, a zatim kliknite na dugme U redu.

Šta želite da uradite?

Možete da otkucate komentar. Ako koristite Tablet PC, možete da umetnete glasovni ili rukopisni komentar.

 1. Izaberite tekst ili stavku koje želite da komentarišete ili kliknite na kraj teksta.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Novi komentar.

  Slika trake u programu Word

  Napomena : Ako želite da pogledate (prikažete) komentare dok kucate, na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje, na listi Prikaži naznake izaberite stavku Komentari i proverite da li se oznaka potvrde (✔) nalazi u polju pored opcije. Izaberite stavku Komentari ponovo da biste sakrili komentare.

 3. Unesite tekst komentara u balončić ili okvir komentara ili u okno za redigovanje.

 1. Kliknite na balončić ili okvir trenutnog komentara.

 2. U grupi Komentari izaberite stavku Novi komentar i unesite odgovor u balončić ili okvir novog komentara.

Ako je vaš računar Tablet PC, možete da snimate glasovne komentare. Glasovni komentari se dodaju kao zvučni objekti u balončiće komentara.

Dodavanje komande na priručnu traku

Da biste po prvi put mogli da dodate glasovni komentar, morate da dodate komandu Umetni glas na priručnu traku.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavke Word opcije > Prilagodi.

 2. Na listi u okviru Odaberite komande iz izaberite stavku Sve komande.

 3. Na listi komandi izaberite stavke Umetni glas > Dodaj.

Umetanje glasovnog komentara

 1. Na priručnoj traci izaberite stavku Umetni glas Slika dugmeta .

 2. U dijalogu koji se otvori kliknite na dugme „Pokreni“ i snimite glasovni komentar.

 3. Kada završite snimanje komentara, pritisnite dugme „Zaustavi“ i zatvorite dijalog.

 4. Ako Microsoft Office Word prikaže poruku sa pitanjem o tome da li želite da ažurirate zvučni objekat, kliknite na dugme Da.

Preslušavanje snimljenog komentara

 • Kliknite desnim tasterom miša na balončić komentara, postavite pokazivač na stavku Objekat dokumenta snimača zvuka, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj.

Napomena : Dodatne informacije o snimanju i uređivanju zvučnog objekta možete da pronađete u dokumentaciji za zvučnu karticu i mikrofon.

Ako je vaš računar Tablet PC, u dokument možete da unosite rukopisne komentare. Zapis perom se dodaje i prikazuje u balončićima komentara.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Novi komentar.

  Slika trake u programu Word

 2. Upišite komentar u oblačić komentara.

Ako ne vidite komentare na ekranu, izaberite stavku Prikaži naznake u grupi Praćenje na kartici Redigovanje.

Slika glavne trake programa Word

 1. Kliknite na balončić komentara koji želite da uredite.

 2. Izvršite željene promene.

 • Ako su balončići skriveni ili ako se prikazuje samo deo komentara, možete da promenite komentar u oknu za redigovanje. Da biste prikazali okno za redigovanje, u grupi Praćenje izaberite stavku Okno za redigovanje. Da bi se okno za redigovanje prikazivalo u dnu, a ne bočno na ekranu, kliknite na strelicu pored stavke Okno za redigovanje, a zatim izaberite stavku Horizontalno okno za redigovanje.

 • Da biste odgovorili na komentar, kliknite na njegov balončić, a zatim izaberite stavku Novi komentar u grupi Komentari. Unesite odgovor u balončić novog komentara.

 • Da biste brzo izbrisali jedan komentar, kliknite na njega desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Izbriši komentar.

 • Da biste brzo izbrisali sve komentare u dokumentu, kliknite na neki komentar u dokumentu. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na strelicu ispod stavke Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši sve komentare u dokumentu.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na strelicu pored stavke Prikaži naznake.

  Slika glavne trake programa Word

 2. Da biste opozvali izbor u svim poljima za potvrdu za sve redaktore, postavite pokazivač na stavku Redaktori, a zatim izaberite stavku Svi redaktori.

 3. Ponovo kliknite na strelicu pored stavke Prikaži naznake, postavite pokazivač na stavku Redaktori, a zatim kliknite na ime redaktora čije komentare želite da izbrišete.

 4. U grupi Komentari kliknite na strelicu ispod stavke Izbriši Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Izbriši sve prikazane komentare.

  Napomena : Na ovaj način brišete sve komentare izabranog redaktora, uključujući komentare iz čitavog dokumenta.

Savet : Komentare možete da pregledate i izbrišete i koristeći okno za redigovanje. Da biste prikazali ili sakrili okno za redigovanje, izaberite stavku Okno za redigovanje u grupi Praćenje. Da biste okno za redigovanje premestili u dno ekrana, kliknite na strelicu pored stavke Okno za redigovanje, a zatim izaberite stavku Horizontalno okno za redigovanje.

Kada promenite ime ili inicijale koje želite da koristite za svoje komentare, to utiče samo na komentare koje unesete posle te promene. Komentari koji su već u dokumentu pre nego što promenite ime ili inicijale ne ažuriraju se. Pored toga, ime i inicijali koje unesete koriste svi Microsoft Office programi, tako da promene ovih postavki utiču na druge Office programe.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na strelicu pored stavke Prati promene, a zatim izaberite stavku Promeni korisničko ime.

  Promena korisničkog imena

 2. Izaberite stavku Personalizacija.

 3. U odeljku Personalizujte svoju kopiju sistema Office promenite ime ili inicijale koje želite da koristite u komentarima.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×