Umetanje grupe dugmadi opcije

U Microsoft Office InfoPath predložak obrasca možete da umetnete dva dugmeta ili više dugmadi opcije kada želite da korisnici načine jedan izbor iz ograničenog skupa opcija.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti grupu dugmadi opcije

Iskustvo korisnika

Umetanje grupe dugmadi opcije

Saveti za raspored

Kada koristiti grupu dugmadi opcije

Koristite grupu dugmadi opcije u predlošku obrasca da biste korisnicima predstavili mali broj povezanih, ali uzajamno isključivih izbora.

U sledećoj ilustraciji, zaposleni i rukovodioci izaberu dugmad opcije da bi ocenili učinak na poslu u obrascu za pregled učinka. U svakoj sekciji korisnici mogu da izaberu samo jedno dugme.

Option buttons in a performance review form

Kada korisnici otvore obrazac zasnovan na predlošku obrasca, nijedno od dugmadi opcije nije podrazumevano izabrano. Ako želite da jedno od dugmadi opcije bude izabrano kada korisnici otvore obrazac, možete da potvrdite izbor Podrazumevano je da je ovo dugme izabrano (dijalog Svojstva dugmeta opcije) za to dugme opcije.

Povezane kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične dugmadima opcije, ali imaju drugu namenu. Pogledajte sledeću listu da biste odlučili koje kontrole su najbolje za predložak obrasca:

Polje za potvrdu    Nalik dugmetu opcije, polje za potvrdu podržava opcije koje su ili uključene ili isključene. Razlika je u tome što polja za potvrdu najčešće koristite za odluke da/ne ili za izbore koji se međusobno ne isključuju.

Okvir sa listom opcija    Nalik grupi dugmadi opcije, okvir sa listom opcija omogućava korisnicima da istovremeno izaberu više opcija u obrascu. Međutim, sa okvirima sa listom opcija, korisnici načine svoj izbor tako što izaberu stavku sa liste, umesto biranja malog kruga.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

Kada korisnici popune obrazac zasnovan na predlošku obrasca, dugmad opcije se pojavljuju kao mali krugovi sa oznakama pored njih. Kada korisnici izaberu jedno od dugmadi, pojavljuje se tačka na sredini tog kruga. Samo jedno dugme može da bude izabrano u nekom skupu dugmadi opcije.

Vrh stranice

Umetanje grupe dugmadi opcije

Procedura za umetanje grupe dugmadi opcije razlikuje se pomalo u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako dugme opcije izgleda kada ga izaberete u režim dizajna.

Three option buttons in design mode; the first one is selected

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Svako dugme opcije je povezano sa istim poljem u izvoru podataka. Kada korisnik izabere dugme opcije, vrednost povezana sa tim dugmetom opcije skladišti se u polju. U sledećem primeru, dugmad opcije 1, 2, 3 i n/a su povezana sa poljem employeeScore u oknu zadataka Izvor podataka.

relationship between group of option buttons on form template and corresponding field in data source

Umetanje grupe dugmadi opcije u nov, prazan, predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Dugme opcije.

 4. U dijalogu Umetanje dugmadi opcija unesite broj dugmadi koju želite da umetnete, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Da biste promenili vrednost koja se skladišti u izvoru podataka kada kliknete na dugme opcije, dvaput kliknite na dugme opcije čiju vrednost želite da promenite, izaberite karticu Podaci, a zatim unesite željenu vrednost u polje Vrednost nakon izbora.

  Napomena :  Prvo dugme opcije podrazumevano čuva vrednost 1 kada je izabrano, drugo čuva vrednost 2 i tako dalje.

 6. U predlošku obrasca zamenite tekst čuvara mesta za svaku oznaku dugmeta opcije sopstvenim tekstom.

Umetanje grupe dugmadi opcije u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. U ovom scenariju, možete da umetnete grupu dugmadi opcije tako što ćete prevući polje iz okna zadataka Izvor podataka u predložak obrasca ili tako što ćete umesto toga umetnuti grupu dugmadi opcije iz okna zadataka Kontrola, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Dugme opcije.

 4. U dijalogu Povezivanje dugmadi opcije izaberite polje u kojem želite da uskladištite dugme opcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Ako povezujete dugmad opcije sa polje koje se ponavlja, potrebno je da dugmad opcije budu unutar ponavljajuće kontrole, kao što je tabela koja se ponavlja ili odeljak koji se ponavlja.

 5. U dijalogu Umetanje dugmadi opcija, u polje Broj dugmadi opcije koje treba umetnuti unesite željeni broj opcija, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Da biste promenili vrednost koja se skladišti u izvoru podataka kada kliknete na dugme opcije, dvaput kliknite na dugme opcije čiju vrednost želite da promenite, izaberite karticu Podaci, a zatim unesite željenu vrednost u polje Vrednost nakon izbora.

  Napomena :  Prvo dugme opcije podrazumevano čuva vrednost 1 kada je izabrano, drugo čuva vrednost 2 i tako dalje. Prihvatljive vrednosti zavise od tipa podataka polja sa kojim su dugmad opcije povezana.

 7. InfoPath koristi naziv polja kao oznaku za svako dugme opcije u grupi. U predlošku obrasca zamenite tekst čuvara mesta za svaku oznaku dugmeta opcije sopstvenim tekstom.

  Savet : Za umetanje kontrola možete i da koristite okno zadataka Izvor podataka. U oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na polje sa kojim želite da povežete dugmad opcije, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dugme opcije.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da usavršite izgled, veličinu i druge aspekte grupe dugmadi opcije:

 • Da biste istovremeno promenili veličinu nekoliko dugmadi opcije, izaberite ih, pritisnite kombinaciju tastera ALT+ENTER, izaberite karticu Veličina, a zatim načinite neophodna prilagođavanja.

 • Da biste poboljšali čitljivost, razmislite o dodavanju reda teksta sa uputstvima, koji prethodi dugmadima opcije, dodavanju ivice oko grupe dugmadi ili senke iza dugmadi. Najbolji način da ovo uradite je da umetnete dugmad opcije unutar prazne sekcije u predlošku obrasca. Izaberite sekciju, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje i načinite neophodna prilagođavanja.

 • Koristite postavke margine da biste podesili razmak oko svakog dugmeta opcije.

 • Redosled dodele fokusa se odnosi na redosled kojim se fokus kursora pomera kada korisnik pritisne taster TAB. U slučaju dugmadi opcije, kada korisnici pritisnu taster TAB, fokus se premešta na prvo dugme opcije u grupi, ako nijedno dugme opcije nije izabrano, ili na najskorije izabrano dugme opcije. Sledeće pritiskanje tastera TAB preskače preostalu dugmad opcije u korist sledeće kontrole u redosledu dodele fokusa. Iako korisnici ne mogu da koriste tastere sa strelicom za kretanje kroz dugmad, možda ćete povremeno želeti da taster TAB umesto toga premesti fokus. U tom slučaju, možete ručno da podesite redosled dodele fokusa tako što ćete na kartici Više opcija, u dijalogu Svojstva dugmeta opcije promeniti postavku Indeks redosleda dodele fokusa.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×