Umetanje ActiveX kontrole

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kreiranje i raspodela sopstvenih prilagođenih ActiveX kontrola može da uštedi vreme i trud ostalim dizajnerima predložaka obrazaca, kao i da obezbedi funkcionalnost koja nije dostupna u programu Microsoft Office InfoPath. Microsoft ActiveX kontrole možete da učinite dostupnim u režim dizajna, a zatim da koristite te kontrole na predlošcima obrazaca koje kreirate.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti ActiveX kontrolu

Korisnički aspekt

Pitanja kompatibilnosti

Umetanje ActiveX kontrole u predložak obrasca

Bezbednosni saveti

Kada koristiti ActiveX kontrolu

ActiveX kontrolu najčešće koristite kada želite da uključite element korisničkog interfejsa u predložak obrasca koji nije dostupan u programu InfoPath, kao što je kontrola klizača koja dolazi sa sistemom Microsoft Windows.

Vaša organizacija takođe može da kreira svoje prilagođene ActiveX kontrole za određeno poslovno korišćenje. Na primer, bolnica može da razvije ActiveX kontrolu koja dozvoljava da medicinske slike budu prikazane na obrascu. Takođe pretpostavite da je potrebno da predstavnici prodaje beleže broj prodatih stavki u datom mesecu. Ažuriranje okvira za tekst putem upisivanja može da bude naporno i može da dovede do grešaka, imajući u vidu to da predstavnici prodaje moraju da povećavaju broj za jedan više puta. Prilagođena ActiveX kontrola koja se sama povećava uz pomoć klika mišem smanjuje vreme koje se potroši na praćenje ove informacije i može da pomogne u smanjenju grešaka.

Vrh stranice

Korisnički aspekt

Šta korisnik vidi na obrascu u potpunosti zavisi od tipa ActiveX kontrole koju koristite na predlošku obrasca.

Kada objavite predložak obrasca koji sadrži ActiveX kontrolu, ta kontrola mora da bude instalirana i registrovana na računaru korisnika da bi korisnici mogli da otvore obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca. Neke ActiveX kontrole, kao one uključene u sistem Microsoft Windows, možda su već instalirane i registrovane na računarima korisnika. Ostale ActiveX kontrole, kao što su prilagođene kontrole koje razvijete, možda nisu instalirane i registrovane. U tom slučaju, potrebno je da preduzmete mere da biste instalirali i registrovali kontrole za svoje korisnike.

Ako planirate da instalirate predložak obrasca sa prilagođenim instalacionim programom, možete istovremeno da instalirate i registrujete prilagođenu ActiveX kontrolu. Druga mogućnost je da navedete postojeću datoteku pakovanja (.cab) u čarobnjaku za dodavanje prilagođene kontrole koja se koristi za instaliranje kontrole na računarima korisnika.

Kada koristite čarobnjak za dodavanje prilagođene kontrole da biste ActiveX kontrolu učinili dostupnom za korisnike, ako želite da upakujete postojeću .cab datoteku zajedno sa predloškom obrasca, potrebno je da to navedete. Ova .cab datoteka omogućava da kontrola bude instalirana i registrovana na računarima korisnika. Ako odaberete da uključite .cab datoteku sa predloškom obrasca, a korisnici nemaju već instaliranu ActiveX kontrolu, InfoPath ih navodi da instaliraju kontrolu kada prvi put otvore obrazac zasnovan na predlošku obrasca.

InfoPath automatski instalira i registruje kontrolu za korisnike ako su ispunjena oba sledeća uslova:

 • Datoteka .cab je potpisana digitalnim sertifikatom koji kreira digitalni potpis na datoteci.

 • Digitalni potpis potiče od projektanta obrasca ili drugog pouzdanog izdavača. Ako je datoteka .cab potpisana, ali izdavač još uvek nije pouzdan na računaru korisnika, program InfoPath prikazuje upozorenje o bezbednosti i zahteva da korisnik omogući pouzdanost za izdavača.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete da odaberete da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, ActiveX kontrole nisu dostupne u oknu zadataka Kontrole, zato što ih nije moguće prikazati u Web pregledaču.

Pored toga, ActiveX kontrole su nedostupne u komponentama predložaka.

Vrh stranice

Umetanje ActiveX kontrole u predložak obrasca

ActiveX kontrole mogli da dodate u predložak obrasca, morate postane dostupan u oknu zadatka kontrole . InfoPath uključuje dodavanje prilagođenih kontrola čarobnjak za koje vodi vas kroz proces izbora ActiveX kontrole, uključujući instaliranje datoteke .cab sa predloškom obrasca, ako je potrebno i određivanje opcije za povezivanje i druga svojstva za ActiveX kontrolu.

Dodavanje ActiveX kontrole u okno zadataka Kontrole

Ako razvijete sopstvene ActiveX kontrole za korišćenje u programu InfoPath, potrebno je da identifikujete tu kontrolu i kao sigurnu za pokretanje i sigurnu za izvršavanje skriptovanja pre nego što budete mogli da dovršite sledeću proceduru.

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Na dnu okna zadataka Kontrole izaberite stavku Dodaj ili ukloni prilagođene kontrole.

 3. U dijalogu Dodavanje ili uklanjanje prilagođenih kontrola kliknite na dugme Dodaj.

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za dodavanje prilagođene kontrole, izaberite opciju ActiveX kontrola, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste Izbor kontrole izaberite željenu kontrolu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena : Lista Izbor kontrole prikazuje ActiveX kontrole koje su trenutno registrovane na računaru, uključujući ActiveX kontrole koje su uključene u sistem Microsoft Windows. Ako ste kreirali svoju prilagođenu ActiveX kontrolu, potrebno je da je registrujete da bi se pojavila na listi Izbor kontrole. Ako ActiveX kontrole nisu kompatibilne sa programom InfoPath, ili se smatra da nisu bezbedne, nećete moći da ih dodate u program InfoPath.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste uključili instalaciju datoteke .cab sa predloškom obrasca, izaberite opciju Uključi .cab datoteku, navedite datoteku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  • Da biste instalirali ActiveX kontrolu pomoću prilagođenog instalacionog programa ili ako je ActiveX kontrola već instalirana na računaru korisnika, izaberite opciju Ne uključuj .cab datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na listi Svojstvo za povezivanje postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku da biste povezali svojstvo ActiveX kontrole sa poljem u izvoru podataka.

   Napomena : Ako ActiveX kontrola uključuje svojstvo Vrednost, InfoPath ga automatski bira, ali možete da odaberete da ga promenite.

  • Da bi ActiveX kontrola ostala nepovezana, izaberite stavku (ne povezuj).

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. U zavisnosti od toga koji tip ActiveX kontrole ste odabrali da dodate, možda će se pojaviti lista Omogući ili onemogući svojstvo. Ako se ovo dogodi, izaberite svojstvo, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena : Ako kontrola uključuje svojstvo Omogućeno, InfoPath ga automatski bira, ali možete da odaberete da ga promenite.

 10. Ako ste u koraku 7 naveli svojstvo za povezivanje, navedite željene opcije za povezivanje.

  Kako?

  Na listi Tip polja ili grupe postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste povezali ActiveX kontrolu sa poljem sa jednostavnim tipom podataka, izaberite stavku Polje (element ili atribut). Ovaj tip povezivanja koriste jednostavne ActiveX kontrole, kao što je kontrola klizača koja je uključena u sistem Microsoft Windows. Ako izaberete ovu opciju, potrebno je da navedete podrazumevani tip podataka za ActiveX kontrolu, kao i sve dodatne tipove podataka sa kojima je moguće povezati ActiveX kontrolu.

  • Da biste povezali ActiveX kontrolu sa poljem sa prilagođenim tipom podataka, izaberite stavku Polje (element sa prilagođenim tipom podataka). Ovaj tip povezivanja koriste jednostavne ActiveX kontrole koje imaju funkciju uređivača za određeni tip sadržaja, kao što je uređivač jednačina koji uređuje MathML. Ako izaberete ovu opciju, potrebno je takođe da navedete prostor za ime za XML koji će biti uređen.

  • Da biste povezali ActiveX kontrolu sa poljem ili grupom, bez obzira na tip podataka, izaberite stavku Polje ili grupa (bilo koji tip podataka). Ovaj tip povezivanja koriste ActiveX kontrole koje analiziraju informacije koje su unete na drugom mestu u isti obrazac, kao što je grafika ili grafikon, ili putem ActiveX kontrola koje direktno koriste XML podatke.

 11. Kliknite na dugme Završi.

 12. Pregledajte poruku o potvrdi, a zatim kliknite na dugme Zatvori da biste izašli iz čarobnjaka.

 13. U dijalogu Dodavanje ili uklanjanje prilagođenih kontrola kliknite na dugme U redu.

Nakon što se ActiveX kontrola pojavi u oknu zadataka Kontrole, možete da je umetnete u predložak obrasca.

Umetanje ActiveX kontrole u nov, prazan predložak obrasca

Kada umetnete Microsoft ActiveX kontrolu u predložak obrasca, InfoPath umeće prilagođenu kontrolu koja je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka, u zavisnosti od opcija koje ste naveli u čarobnjaku za dodavanje prilagođene kontrole.

Napomena : Ako drugi dizajneri predloška obrasca u organizaciji žele da koriste istu ActiveX kontrolu na svojim predlošcima obrazaca i ako ta kontrola nije već instalirana na njihovim računarima, možete da kreirate prilagođeni instalacioni program, kao što je datoteka Microsoft Windows Installer Package (.msi). Ovaj prilagođeni instalacioni program može brzo da instalira i registruje ActiveX kontrolu za dizajnere predloška obrasca.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite ime ActiveX kontrole koju želite da umetnete.

  Napomena o bezbednosti : Budite oprezni kada dodajete ActiveX kontrole u svoj predložak obrasca. ActiveX kontrole mogu da budu dizajnirane na takav način da bi njihovo korišćenje moglo da predstavlja rizik po bezbednost. Preporučujemo da koristite samo kontrole iz pouzdanih izvora.

 4. Sve stranice svojstava koje su karakteristične za ActiveX kontrolu pojaviće se pored standardnih InfoPath stranica svojstava za ActiveX kontrole. Da biste videli ove stranice svojstava, kliknite dvaput na ActiveX kontrolu na predlošku obrasca.

Umetanje ActiveX kontrole u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka ili Veb usluga, InfoPath podrazumeva polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete da umetnete ActiveX kontrole tako što ćete prevući polja iz okna zadataka " Izvor podataka " u predložak obrasca ili umetanjem ActiveX kontrolu iz okna zadatka kontrole , kao što je opisano u sledeću proceduru:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite ime ActiveX kontrole koju želite da umetnete.

 4. U dijalogu Vezivanje kontrole izaberite polje u kojem želite da uskladištite podatke kontrole, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Bezbednosni saveti

Kada dizajnirate obrasce koji uključuju ActiveX kontrole, trebalo bi da imate u vidu sledeće bezbednosne napomene:

 • ActiveX kontrole korišćene u programu InfoPath imaju ograničenja koja su strožija od onih za ActiveX kontrole korišćene u programu Windows Internet Explorer. Na primer, InfoPath zahteva da ActiveX kontrole budu označene kao bezbedne i za izvršavanje skriptovanja i za pokretanje. Ako razvijete prilagođene ActiveX kontrole za korišćenje u predlošcima obrazaca, potrebno je da primenite IObjectSafety interfejs tako da InfoPath prepoznaje da je određena kontrola označena kao bezbedna za skriptovanje i bezbedna za pokretanje.

 • Budite oprezni kada dodajete ActiveX kontrole u svoj predložak obrasca. ActiveX kontrole mogu da budu dizajnirane na takav način da bi njihovo korišćenje moglo da predstavlja rizik po bezbednost. Preporučujemo da koristite samo kontrole iz pouzdanih izvora.

 • Nije moguće instalirati ActiveX kontrole, niti ih pokrenuti pomoću predložaka obrazaca koji imaju ograničeni nivo pouzdanosti (kao što je navedeno u dijalogu Opcije obrasca u režimu dizajna).

 • Informacije o dizajniranju bezbednijih ActiveX kontrola potražite na Web lokaciji Microsoft Developer Network (MSDN).

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×