Uključivanje automatskih opcija jezika

Postoje dve automatske funkcije jezika koje olakšavaju prebacivanje sa jednog jezika na drugi pri kucanju i uređivanju teksta na više jezika: Automatski prepoznaj jezik i Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Automatski prepoznaj jezik

Prepoznavanje jezika u programu Word ili Outlook

Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta

Automatski prepoznaj jezik

Opcija Automatski prepoznaj jezik, koja je dostupna u programima Microsoft Word i Microsoft Outlook, otkriva jezik na kojem kucate i omogućava alatke za proveru za taj jezik. Ovo daje isti rezultat kao i ručno podešavanje jezika.

  Da biste opciju Automatski prepoznaj jezik mogli da koristite sa jezikom koji ranije niste koristili u sistemu Office, morate da omogućite taj jezik u dijalogu Podešavanje željenih postavki jezika za uređivanje, prikaz ili pomoć.

Prepoznavanje jezika u programu Word ili Outlook

 1. Otvorite novi dokument ili e-poruku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Jezik.

 3. Izaberite stavku Podesi jezik za korekturu.

 4. U dijalogu Jezik potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski prepoznaj jezik.

 5. Pregledajte jezike prikazane iznad dvostruke linije na listi Označi izabrani tekst kao. Office može da prepozna samo jezike navedene iznad dvostruke linije. Ako jezici koje koristite nisu prikazani iznad dvostruke linije, morate omogućiti jezik za uređivanje (uključite opcije specifične za jezik) da bi ih Office automatski prepoznavao.

  Napomene   

  • Ove informacije se odnose na Microsoft Outlook, a ne na Microsoft Outlook Express. Informacije o programu Outlook Express potražite u centru za podršku za Outlook Express.

  • Automatskom prepoznavanju jezika potrebna je rečenica teksta da bi precizno identifikovalo odgovarajući jezik. U zavisnosti od dužine vaših rečenica, možda ćete morati da otkucate nekoliko rečenica da bi Office dobio dovoljno kontekstualnih informacija za prepoznavanje jezika i primenu odgovarajućeg rečnika.

  • Reči koje se na više različitih jezika pišu na isti način, kao što je reč „centre“ na engleskom (Ujedinjeno Kraljevstvo) i francuskom (Francuska), mogu dovesti do toga da polje za potvrdu Automatski prepoznaj jezik neispravno identifikuje jezik teksta. Da biste rešili ovaj problem, otkucajte više reči na željenom jeziku ili opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski prepoznaj jezik.

Vrh stranice

Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta

Ako koristite latinične jezike, možete upotrebiti opciju Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta da biste promenili jezik tastature kako bi se podudarao sa okolnim tekstom u datoteci.

Opcija Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta dostupna je samo u programima OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher i Word.

Kada je opcija Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta uključena, ona menja raspored tastera na tastaturi na jezik koji se podudara sa jezikom teksta uz položaj kursora. Na primer, ako imate datoteku koja sadrži pasuse na engleskom i španskom i premestite kursor iz pasusa na engleskom u pasus na španskom, raspored tastera na tastaturi se menja sa engleskog na španski. Ovo daje isti rezultat kao da ste ručno promenili raspored tastera na tastaturi sa engleskom na španski pomoću trake za jezike.

  Da biste opciju Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta mogli da koristite sa jezikom koji ranije niste koristili u sistemu Office, morate da omogućite taj jezik u dijalogu Podešavanje željenih postavki jezika za uređivanje, prikaz ili pomoć.

Koji Microsoft Office program koristite?

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

OneNote

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija.

 4. U okviru Uređivanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta.

  Napomena   Polje za potvrdu Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta vidljivo je tek kada omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik. Ako ne vidite ovu opciju, omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik koji želite da koristite.

Outlook

 1. Izaberite karticu Datoteka u programu Outlook ili u e-poruci.

 2. Izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Pošta.

 4. Kliknite na dugme Opcije uređivača.

 5. Kliknite na dugme Više opcija.

 6. U okviru Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski prebaci tastaturu kako bi se podudarala sa jezikom okolnog teksta.

  Napomena   Polje za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta vidljivo je tek kada omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik. Ako ne vidite ovu opciju, omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik koji želite da koristite.

PowerPoint

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija.

 4. U okviru Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta.

  Napomena   Polje za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta vidljivo je tek kada omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik. Ako ne vidite ovu opciju, omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik koji želite da koristite.

Publisher

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija.

 4. U okviru Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta.

  Napomena   Polje za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta vidljivo je tek kada omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik. Ako ne vidite ovu opciju, omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik koji želite da koristite.

Word

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija.

 4. U okviru Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta.

  Napomena   Polje za potvrdu Automatski promeni raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta vidljivo je tek kada omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik. Ako ne vidite ovu opciju, omogućite raspored tastera na tastaturi za jezik koji želite da koristite.

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016 Preview, Office 2013, Excel 2010, Word 2010, Access 2013, Language Preferences 2013, Project Professional 2013, Access 2010, PowerPoint 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, OneNote 2013, Excel 2013, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik