Uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija putem ispitivanja radnih svezaka

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako elektronsku kopiju Microsoft Excel radne sveske planirate da delite, preporučujemo da pregledate da li ona sadrži skrivene podatke ili lične informacije koje mogu da se uskladište u samom dokumentu ili svojstvima dokumenta (metapodatak). Budući da ove skrivene informacije mogu da otkriju detalje o organizaciji ili samoj radnoj svesci koje ne želite javno da delite, možda ćete želeti da ih uklonite pre nego što radnu svesku podelite sa drugim osobama.

Funkcija „Nadzor dokumenta“ u programu Excel može da vam pomogne u pronalaženju i uklanjanju skrivenih podataka i ličnih informacija iz radnih svezaka.

Napomena : Možete da uklonite skrivenih podataka i ličnih informacija iz radnih svezaka koji ste poslali drugim osobama. Međutim, ako radna sveska sačuva kao Deljene radne sveske, ne možete da uklonite komentare, beleške, svojstva dokumenta i lične informacije. Da biste uklonili ove informacije iz deljene radne sveske, prvu i Isključivanje funkcije deljene radne sveske.

U ovom članku

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi, ali ne može da ukloni

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija

Funkciju „Nadzor dokumenta“ možete da koristite za pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija u radnim sveskama. Preporučuje se da funkciju „Nadzor dokumenta“ upotrebite pre deljenja elektronske kopije radne sveske, na primer u prilogu e-poruke.

 1. Otvorite radnu svesku koju želite da proverite za skrivene podatke i lične informacije.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao i u polju Ime datoteke otkucajte drugo ime da biste sačuvali kopiju originalne radne sveske.

  Važno : Preporučuje se da funkciju „Nadzor dokumenta“ upotrebite u kopiji originalne radne sveske zato što podatke koje ova funkcija ukloni nije uvek moguće vratiti u prethodno stanje.

 3. U kopiji originalne radne sveske izaberite stavke Datoteka > Informacije.

 4. Izaberite stavku Pronalaženje problema, a zatim stavku Ispitivanje dokumenta.

 5. U polju "Nadzor dokumenta" potvrdite izbor u poljima za potvrdu tipove skrivenog sadržaja koje želite da proverite. Više informacija o pojedinačnim Nadzori potražite u članku informacije "nadzor dokumenta" pronalazi i uklanja

 6. Kliknite na dugme Nadzor.

 7. Pregledajte rezultate nadzora u polju "Nadzor dokumenta" .

 8. Kliknite na dugme Ukloni sve pored rezultata dobijenih traganjem za tipovima skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  Važno : 

  • Ako uklonite skriveni sadržaj iz radne sveske, nećete moći da ga vratite u prethodno stanje pomoću komande Opozovi radnju.

  • Ako uklonite skrivene redove, kolone ili radne listove koji sadrže podatke, možda promenite rezultate proračuna ili formula u radnoj svesci. Ako ne znate šta sadrže informacije u skrivenim redovima, kolonama ili radnim listovima, zatvorite dijalog „Nadzor dokumenta“, otkrijte skrivene redove, kolone ili radne listove, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

  • Nadzori za Komentare i beleške, Svojstva dokumenta i lične informacije i Zaglavlja i podnožja ne mogu da se koriste u radnoj svesci koja je sačuvana kao deljena radna sveska (Pregled > Deli radnu svesku). To se dešava zbog toga što deljene radne sveske koriste lične informacije da bi raznim osobama omogućile da sarađuju na istoj radnoj svesci. Da biste ove informacije uklonili iz deljene radne sveske, možete kopirati radnu svesku, a zatim opozvati njeno deljenje. Da biste opozvali deljenje radne sveske, izaberite stavke Pregled > Deli radnu svesku i opozovite izbor u polju za potvrdu Dopusti da promene istovremeno unosi više korisnika.

   Napomena : Onemogućavanje deljenja nije dostupno u programu Microsoft Excel Starter 2010. Da biste onemogućili deljenje, morate da koristite punu verziju programa Excel.

  • Ako želite da uklonite skrivene podatke i lične informacije iz unakrsnih tabela koje čuvate u formatu OpenDocument unakrsne tabele (.ods), trebalo bi da pokrenete funkciju „Nadzor dokumenta“ pri svakom čuvanju unakrsne tabele u ovom formatu.

Vrh stranice

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija

U Excel radnoj svesci može da se sačuva nekoliko tipova skrivenih podataka i ličnih informacija. Ove informacije možda neće odmah biti vidljive prilikom pregledanja radne sveske u programu Excel, ali će druge osobe moći da ih prikažu ili preuzmu.

Skrivene informacije mogu uključivati podatke koje Excel dodaje u radnu svesku kako biste mogli da sarađujete na njoj sa drugim osobama. One mogu uključivati i podatke koje ste namerno označili kao skrivene.

Na primer, evo nekih stavki koje mogu da budu izvor skrivenih podataka i ličnih informacija u radnim sveskama:

 • Komentari i beleške napisane perom     Ako ste sarađivali sa drugim ljudima pri kreiranju radne sveske, radna sveska može da sadrži stavke kao što su komentari ili beleške napisane perom. Ove informacije mogu da omoguće druge ljude da vide imena ljudi koji su sarađivali sa vama na radnoj svesci, komentare redaktora i promene koje ste načinili u radnoj svesci.

 • Svojstva dokumenta i lične informacije     Svojstva dokumenta, poznat i kao metapodatak, uključuju detalje o radnoj svesci, kao što su autor, tema i naslov. Svojstva dokumenta takođe sadrže podatke koje automatski zadržavaju Office programima, kao što su ime osobe koja je nedavno sačuvali radnu svesku, datum kada je dokument kreiran, i dokumenata lokacije (Excel 2013 ili noviju verziju). Ako ste koristili određene funkcije, dokument može da sadrži i dodatne vrste ličnih podataka (PII), kao što su zaglavlja e-pošte, informacije o slanju na redigovanje, usmerene liste primalaca, svojstva štampača (na primer, putanja štampača i bezbednog štampanja kôd) i informacije o putanji datoteke za objavljivanje Veb stranica.

 • Zaglavlja i podnožja     Radne sveske mogu da sadrže informacije u zaglavljima i podnožjima.

 • Skriveni redovi, kolone i radni listovi    Radne sveske mogu da sadrže skrivene redove, kolone i čitave radne listove. Ako distribuirate kopiju radne sveske koja sadrži skrivene redove, kolone ili radne listove, drugi korisnici će moći da ih otkriju i vide podatke koje oni sadrže.

 • Svojstva servera dokumenta     Radne sveske sačuvane na lokaciji u okviru servera za upravljanje dokumentima, na primer na lokaciji „Radni prostor dokumenta“ ili u biblioteci zasnovanoj na usluzi Microsoft Windows SharePoint Services, mogu da sadrže dodatna svojstva dokumenta ili informacije koje su povezane sa lokacijom servera.

 • Prilagođeni XML podaci     Radne sveske mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji nisu vidljivi u samom dokumentu. Nadzor dokumenta može da pronađe i ukloni ove XML podatke.

 • Nevidljivi sadržaj     Radne sveske mogu da sadrže objekte koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi.

 • Spoljne veze    Radne sveske mogu da sadrže veze ka podacima iz drugih radnih svezaka (spoljne veze). Imena radnih listova koji sadrže podatke čuvaju se sa radnim sveskama, ali možda nisu vidljiva.

 • Ugrađene datoteke ili objekti    Radne sveske mogu da sadrže ugrađene datoteke (kao što je Office ili tekstualni dokument) ili ugrađene objekte (kao što je grafikon ili jednačina) koji mogu imati podatke koji nisu vidljivi.

 • Makroi VBA koda    Radne sveske mogu da sadrže makroe, VBA module, COM ili ActiveX kontrole, korisničke obrasce ili korisnički definisane funkcije (UDF-ove) koji mogu imati skrivene podatke.

 • Stavke koje mogu da sadrže keširane podatke    Radne sveske mogu da sadrže keširane podatke za izvedene tabele, izvedene grafikone, module „slicer“, vremenske ose i formule kocke koje možda nisu vidljive.

 • Excel ankete    Radne sveske mogu da sadrže pitanja Excel ankete koja su uneta u Excel Online i sačuvana sa radnom sveskom, ali se tamo ne vide.

 • Scenariji menadžera scenarija    Radne sveske mogu da sadrže scenarije koji su definisani pomoću menadžera scenarija. Ti scenariji mogu da sadrže keširane ili skrivene podatke.

 • Filteri    Radne sveske mogu da sadrže aktivne automatske filtere ili filtere tabele koji mogu da izazovu čuvanje keširanih ili skrivenih podataka sa radnom sveskom.

 • Skrivena imena    Radne sveske mogu da sadrže sakrivena imena koje mogu biti izvor skrivenih podataka.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

Funkcija „Nadzor dokumenta“ u programu Excel prikazuje stavke koje otkrije kako bi vam pomogla u pronalaženju i uklanjanju skrivenih podataka i ličnih informacija specifičnih za Excel radne sveske. Sledeća tabela navodi tipove skrivenih podataka i ličnih informacija koje funkcija „Nadzor dokumenta“ može da pronađe i ukloni iz radnih svezaka.

Napomene : 

 • U programu Microsoft Excel Starter 2010 nisu podržane sve funkcije programa Excel navedene u tabeli. Dodatne informacije o funkcijama dostupnim u programu Excel Starter potražite u članku Podrška za funkcije programa Excel Starter.

 • Ako je organizacija dodala prilagođene nadzorne module u funkciju „Nadzor dokumenta“, možda ćete videti dodatne tipove informacija.

Za ove stavke:

Funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

Komentari i beleške

 • Komentare

 • Beleške napisane perom

Napomena : U programu Excel Starter 2010 funkcija „Nadzor dokumenta“ uklanja samo beleške.

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, u koja spadaju i informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno u dijalogu Svojstva dokumenta

 • (Excel 2013 ili novije verzije) Lokacija dokumenata, kada kliknuti na dugme Ukloni sve, postojeću lokaciju dokumenta će rešiti iz datoteke. Lokacija dokumenata neće biti dodat u datoteke prilikom čuvanja dok ne zatvorite Excel 2013 ili noviju verziju i ponovo otvorite datoteku.

 • Zaglavlja e-pošte

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenta

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Korisničko ime

 • Informacije o putanji štampača

 • Komentare scenarija

 • Putanju datoteke za objavljivanje Veb stranica

 • Komentare za definisana imena i imena tabela

 • Neaktivni spoljni podaci za povezivanje

Zaglavlja i podnožja stranica

 • Informacije u zaglavljima radnih listova

 • Informacije u podnožjima radnih listova

Skriveni redovi i kolone

 • Skrivene redove

 • Skrivene kolone koje sadrže podatke

  Napomene : 

  • Ako u radnoj svesci postoje skrivene kolone koje ne sadrže podatke, a nalaze se između kolona koje sadrže podatke, te prazne skrivene kolone će takođe biti otkrivene i uklonjene.

  • Ako skriveni redovi ili kolone u radnoj svesci sadrže podatke, može doći do promene rezultata proračuna ili formula u radnoj svesci kada ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skriveni redovi ili kolone sadrže, zatvorite „Nadzor dokumenta“, otkrijte skrivene redove ili kolone, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

  • Funkcija „Nadzor dokumenta“ ne otkriva oblike, grafikone, kontrole, Microsoft ActiveX objekte i kontrole, slike ili SmartArt grafike koje se mogu nalaziti u skrivenim kolonama.

  • Skrivene redove ili kolone skriveni se uklanjaju ako su deo zaglavlja tabele, liste zaglavlje ili izvedene tabele. Ove redove i kolone se prikažu.

Skriveni radni listovi

 • Skrivene radne listove

  Napomena : Ako skriveni radni listovi u radnoj svesci sadrže podatke, može doći do promene rezultata proračuna ili formula u radnoj svesci ukoliko ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skriveni radni listovi sadrže zatvorite „Nadzor dokumenta“, otkrijte skrivene radne listove, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

Prilagođeni XML podaci

 • Prilagođeni XML podaci koji se mogu skladištiti unutar radne sveske

Nevidljivi sadržaj

 • Objekti koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi

  Napomena : Funkcija „Nadzor dokumenta“ ne otkriva objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi, ali ne može da ukloni

Funkcija „Nadzor dokumenta“ otkriva sledeće stavke koje mogu da imaju podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. Ona ne može da ukloni ove stavke jer to može da izazove neispravno funkcionisanje radne sveske. Svaku pronađenu stavku možete da pregledate i utvrdite da li želite da je uklonite ručno ili zamenite stavkom koja nema skrivene podatke, kao što je statična slika.

Za ove stavke:

Funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi:

Spoljne veze

Veze ka podacima u drugim radnim sveskama. Imena radnih listova koji sadrže podatke čuvaju se sa radnom sveskom, ali nisu tamo dostupna. Spoljne veze uključuju spoljne reference koje se koriste u:

 • Ćelijama radne sveske

 • Imenima

 • Objektima, kao što su okviri za tekst ili oblici

 • Naslovima grafikona

 • Grupama podataka grafikona

Ugrađene datoteke ili objekti

Ugrađene datoteke (kao što je Office ili tekstualni dokument) ili ugrađeni objekti (kao što je grafikon ili jednačina) koji mogu imati podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. Evo primera nekih tipova objekata:

 • Objekti rasterske slike

 • Microsoft Equation 3.0 objekti

 • Objekti Microsoft Graph grafikona

 • Objekti Microsoft PowerPoint prezentacije

 • Objekti Microsoft Visio crteža

 • Objekti Microsoft Word dokumenta

 • Objekti OpenDocument teksta

Makroi VBA koda

Makro ili VBA stavke koje mogu da sadrže skrivene podatke u radnoj svesci. Ovo uključuje:

 • Makroe, uključujući Excel 4.0 listove sa makroima (XLM)

 • VBA moduli

 • COM ili ActiveX kontrole

 • Korisničke obrasce, uključujući Excel 5.0 obrasce

 • Korisnički definisane funkcije (UDF-ove)

BI funkcije sa keširanim podacima

BI funkcije koje možda imaju keširane podatke sačuvane sa radnom sveskom koji verovatno sadrže podatke koji nisu vidljivi. Funkcija „Nadzor dokumenta“ proverava da li postoje sledeće stavke koje mogu da imaju izvedeni keš, keš modula „Slicer“ ili keš formule kocke.

 • Izvedene tabele i izvedeni grafikoni

 • Moduli „Slicer“ i vremenske ose

 • Formule kocke

Excel ankete

Pitanja Excel ankete koja su napravljena u programu Excel Online i sačuvana sa radnom sveskom, ali se tamo ne vide.

Scenariji menadžera scenarija

Scenariji koji su definisani pomoću menadžera scenarija i mogu da izazovu čuvanje keširanih ili skrivenih podataka sa radnom sveskom.

Filteri

Filteri koji mogu da budu uzrok keširanih ili skrivenih podataka u radnoj svesci. Funkcija „Nadzor dokumenta“ proverava da li postoje automatski filteri i filteri tabele koji su primenjeni na podatke.

Skrivena imena

Skriveni imena koja mogu da skladište skrivene podatke u radnoj svesci.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×