Uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija putem ispitivanja dokumenata

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kada delite elektronsku kopiju određene aplikacije za Office dokumente sa klijentima ili kolegama, preporučuje se da biste pregledali dokument za skrivene podatke i lične informacije. Ovo je informacija koji se mogu uskladištiti u dokumentu ili u svojstvima dokumenta ili metapodatke. Pošto ove skrivene informacije mogu da otkriju detalje o vašoj organizaciji ili o samom dokumentu koje ne želite da delite sa drugim osobama, možete da uklonite ove skrivene informacije pre deljenja dokumenta sa drugim osobama.

Ovaj članak opisuje skrivenih podataka i ličnih informacija koje mogu biti sačuvane u aplikacije za Office dokumentima. Ove informacije možda neće biti odmah vidljive kada prikazujete dokument, iako druge osobe možda ćete moći da prikažete ili preuzeli informacije.

Saznajte kako funkcija Nadzor dokumenta u Word, Excel, PowerPointili Visio može pomoći da pronalaženju i uklanjanju skrivenih podataka i ličnih informacija iz dokumenata koje planirate da delite. Takođe, ćemo objasniti tipove informacija koje se obično skladište u Office dokumentima tako da možete da odlučite šta da zadržite i šta treba da uklonite iz dokumenta ili metapodatke. Postoje informacije koje možete da uklonite Nadzor dokumenta , što je objašnjeno u tabelama koje prate više detalja o Word, Exceli PowerPoint.

Skrivene informacije mogu biti:

 • skrivene podatke ili lične informacije koje ne želite da delite u Word dokumentima.

 • podaci Excel dodaje radne sveske tako da možete da sarađujete sa drugim osobama, podatke koji mogu da sadrže informacije namerno označili kao skrivene.

 • skrivene podatke ili lične informacije u PowerPoint koji se mogu uskladištiti u prezentaciju ili njegovu metadata

 • informacije i datoteke svojstva dokumenta u Visio dokumentima.

Deljene elektronske kopije Word dokumenta sa klijentima ili kolegama često sadrži skrivene podatke ili lične informacije koje su uskladištene u dokumentu ili u dokumentu svojstva ili metapodaci...

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija sa "nadzor dokumenta"

Možete da koristite Nadzor dokumenta za pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija u Word dokumentima. Preporučuje se da koristite Nadzor dokumenta pre deljenja elektronske kopiju Word dokumenta, kao što su u prilogu e-pošte.

 1. Otvorite Word dokument koji želite da proverite za skrivene podatke i lične informacije.

 2. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao i u polju Ime datoteke otkucajte ime da biste sačuvali kopiju originalnog dokumenta.

  Važno : Preporučujemo da koristite Nadzor dokumenta u kopiji originalnog dokumenta, zato što nije uvek moguće vratiti podatke koje Nadzor dokumenta uklanja.

  U Word 2007: kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na dugme Sačuvaj kao, a zatim otkucajte ime u polju ime datoteke da biste sačuvali kopiju originalnog dokumenta.

 3. U kopiji originalnog dokumenta izaberite karticu Datoteka, a zatim stavku Informacije.

  U Word 2007: U kopiji originalnog dokumenta, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač priprema, a zatim izaberite stavku Proveri dokument. Preskočite korak 4 i idite na korak 5.

 4. Izaberite stavku Pronalaženje problema, a zatim stavku Ispitivanje dokumenta.

 5. U dijalogu Nadzor dokumenta potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu da biste odabrali tipove skrivenog sadržaja koje želite da proverite.

 6. Kliknite na dugme Nadzor.

 7. Pregledajte rezultate nadzora u dijalogu Nadzor dokumenta.

 8. Kliknite na dugme Ukloni sve pored rezultata dobijenih traganjem za tipovima skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  Važno : 

  • Kada iz dokumenta uklonite skriveni sadržaj, najverovatnije nećete moći da ga vratite ako kliknete na dugme Opozovi radnju.

  • Ako želite da uklonite skrivene podatke i lične informacije sa dokumentom koji sačuvate u formatu OpenDocument teksta (.odt), morate da pokrenete Nadzor dokumenta svaki put kada sačuvate dokument u ovom formatu.

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija

Word dokumenti mogu da sadrže sledeće tipove skrivenih i ličnih podataka:

 • Komentare, oznake revizije teksta iz praćenih promena, verzije i beleške napisane perom     Ako ste na dokumentu radili u saradnji s kolegama, on može da sadrži elemente poput redaktorskih oznaka iz praćenih promena, komentara, beležaka napisanih perom ili verzija. Drugim osobama to omogućuje da vide imena osoba koje su radili na vašem dokumentu, redaktorske komentare i promene koje su izvršene u dokumentu.

 • Svojstva dokumenta i lične informacije     Svojstva dokumenta, poznat i kao metapodatak, sadrže detalje o dokumentu kao što su autor, tema i naslov. Svojstva dokumenta takođe sadrže podatke koji se automatski održava Office programima, kao što su ime osobe koja je nedavno sačuvani dokument i datum kada je dokument kreiran. Ako ste koristili određene funkcije, dokument može da sadrži i dodatne vrste ličnih podataka (PII), kao što su zaglavlja e-pošte, informacije o slanju na redigovanje, usmerene liste primalaca i imena obrazaca.

 • Zaglavlja, podnožja, i Vodeni žigovi   Word dokumenti mogu da sadrže informacije u zaglavljima i podnožjima. Pored toga, možda ste dodali vodenog žiga u programu Word dokument. 

 • Skriveni tekst     Word dokumenti mogu da sadrže tekst koji je oblikovan kao skriveni tekst. Ako ne znate da li dokument sadrži skriveni tekst, možete da koristite Nadzor dokumenta da biste je potražili.

 • Svojstva servera dokumenta     Ako je dokument sačuvan na lokaciji na serveru za upravljanje dokumentima, kao što su lokacije radnog prostora dokumenta ili u biblioteci zasnovanoj na Windows SharePoint Services, dokument mogu da sadrže dodatna svojstva dokumenta ili informacije vezane za ovu lokaciju servera.

 • Prilagođeni XML podaci     Dokumenti mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji nisu vidljivi u dokumentu. Nadzor dokumenta možete da pronađete i ukloni ove XML podatke.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

U Word, Nadzor dokumenta prikazuje nekoliko različitih nadzora koji vam omogućavaju da pronalaženju i uklanjanju skrivenih podataka i ličnih informacija koje su specifične za Word dokumente. Listu različitih tipova skrivenih podataka i ličnih informacija koje Nadzor dokumenta može da pronađe i ukloni iz Word dokumenata, pregledajte u sledećoj tabeli.

Napomene : 

 • Ako je vaša organizacija prilagodila Nadzor dokumenta dodavanjem nadzornih modula, imaćete mogućnost da biste proverili dokumenti sadrže dodatne tipove informacija.

 • Ako koristite Microsoft Word Starter 2010, ne u svim funkcijama navedena Word su podržane u Word Starter. Više informacija o funkcije koje su dostupne u Word Startervidite Word Starter funkciju podrške.

Ime nadzornika

Pronalazi i uklanja

Komentari, revizije, verzije i beleške

Napomena : U Word Starter 2010, Nadzor dokumenta uklanja samo verzije i beleške.

 • Komentari

 • Redaktorske oznake teksta iz praćenih promena

 • Informacija o verziji dokumenta

 • Beleške napisane perom

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, u koja spadaju i informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno u dijalogu Svojstva dokumenta

 • Zaglavlja za e-poštu

 • Usmerene liste primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenata

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Informacije o vezama podataka i polja za povezane podatke (poslednja vrednost biće konvertovana u tekst)

 • Korisničko ime

 • Naziv predloška

Zaglavlja, podnožja i vodeni žigovi

 • Informacije u zaglavljima dokumenata

 • Informacije u podnožjima dokumenata

 • Vodeni žigovi

Skriveni tekst

Tekst koji se oblikuje tako da bude skriven (efekat fonta koji je dostupan u dijalogu Font)

Napomena : Ovaj nadzor ne može da pronađe tekst koji je skriven drugim metodima (na primer, beli tekst na beloj pozadini).

Prilagođeni XML podaci

 • Prilagođeni XML podaci koji se mogu uskladištiti unutar dokumenta

Nevidljivi sadržaj

Objekti koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi.

Napomena : Ovaj nadzor ne može otkriti objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Kada delite elektronsku kopiju radne sveske na Excel , uverite se da pregledate radne sveske za skrivene podatke i lične podatke koji se mogu uskladištiti u samoj radnoj svesci ili u svojstvima dokumenta (metapodatak).

Nadzor dokumenta u Excel može pomoći da pronađete i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija u radnim sveskama.

Napomena : Iako možete da uklonite skrivenih podataka i ličnih informacija iz radnih svezaka koji ste poslali drugim osobama, ako radna sveska Excel je sačuvana kao Deljene radne sveske, ne možete da uklonite komentare, beleške, svojstva dokumenta i lične informacije. Da biste uklonili ove informacije iz deljene radne sveske, prvu i Isključivanje funkcije deljene radne sveske.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija

pomaže u pronalaženju i uklanjanju skrivenih podataka i ličnih informacija u radnim sveskama ExcelNadzor dokumenta . Preporučuje se da koristite Nadzor dokumenta pre deljenja elektronske kopiju radne sveske, kao što su u prilogu e-pošte.

 1. Otvorite radnu svesku koju želite da proverite za skrivene podatke i lične informacije.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao i u polju Ime datoteke otkucajte drugo ime da biste sačuvali kopiju originalne radne sveske.

  Važno : Preporučujemo da koristiteNadzor dokumenta u kopiji originalne radne sveske Excel , je zato što nije uvek moguće vratiti podaci Nadzor dokumenta uklanja.

 3. U kopiji originalne radne sveske izaberite stavke Datoteka > Informacije.

 4. Izaberite stavku Pronalaženje problema, a zatim stavku Ispitivanje dokumenta.

 5. U polju "Nadzor dokumenta" potvrdite izbor u poljima za potvrdu tipove skrivenog sadržaja koje želite da proverite. Više informacija o pojedinačnim Nadzori potražite u članku informacije "nadzor dokumenta" pronalazi i uklanja

 6. Kliknite na dugme Nadzor.

 7. Pregledajte rezultate nadzora u polju "Nadzor dokumenta" .

 8. Kliknite na dugme Ukloni sve pored rezultata dobijenih traganjem za tipovima skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  Važno : 

  • Ako uklonite skriveni sadržaj iz radne sveske, nećete moći da ga vratite u prethodno stanje pomoću komande Opozovi radnju.

  • Ako uklonite skriveni redovi, kolone ili radne listove koji sadrže podatke, možda promenite rezultate proračuna ili formula u radnoj svesci. Ako ne znate koje informacije skrivene redove, kolone ili radne listove sadrže, zatvorite Nadzor dokumenta, otkrili skrivene redove, kolone ili radne listove, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

  • Nadzori za Komentare i beleške, Svojstva dokumenta i lične informacije i Zaglavlja i podnožja ne mogu da se koriste u radnoj svesci koja je sačuvana kao deljena radna sveska (Pregled > Deli radnu svesku). To se dešava zbog toga što deljene radne sveske koriste lične informacije da bi raznim osobama omogućile da sarađuju na istoj radnoj svesci. Da biste ove informacije uklonili iz deljene radne sveske, možete kopirati radnu svesku, a zatim opozvati njeno deljenje. Da biste opozvali deljenje radne sveske, izaberite stavke Pregled > Deli radnu svesku i opozovite izbor u polju za potvrdu Dopusti da promene istovremeno unosi više korisnika.

   Napomena : Onemogućavanje deljenja nije dostupno u programu Microsoft Excel Starter 2010. Da biste onemogućili deljenje, morate da koristite punu verziju programa Excel.

  • Ako želite da uklonite skrivene podatke i lične informacije iz unakrsnih tabela koje čuvate u formatu OpenDocument unakrsne tabele (.ods), morate da pokrenete Nadzor dokumenta pri svakom čuvanju unakrsne tabele u ovom formatu.

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija u programu Excel

Ovo su neke od stavki koje mogu da budu izvor skrivenih podataka i ličnih informacija u radnim sveskama Excel :

 • Komentari i beleške napisane perom     Radne sveske mogu da sadrže stavke kao što su komentare i beleške napisane perom ako ste sarađivali sa drugim osobama da kreiraju radnu svesku. Ove informacije možete da druge osobe vide imena ljudi koji su na radnoj svesci, komentare redaktora i promene koje su napravljene u radnu svesku.

 • Svojstva dokumenta i lične informacije     Svojstva dokumenta, poznat i kao metapodatak, uključuju detalje o radnoj svesci, kao što su autor, tema i naslov. Svojstva dokumenta takođe sadrže podatke koje automatski zadržavajuOffice programima, kao što su ime osobe koja je nedavno sačuvali radnu svesku, datum kada je dokument kreiran, i dokumenata lokacije (Excel 2013 ili novija verzija verzije). Ako ste koristili određene funkcije, dokument može da sadrži i dodatne vrste ličnih podataka (PII), kao što su zaglavlja e-pošte, informacije o slanju za redigovanje, usmeravanje liste primalaca, svojstva štampača (na primer, putanja štampača i bezbednog štampanja kôd), i arhivirali informacije o putanji za objavljivanje Veb stranica.

 • Zaglavlja i podnožja     Radne sveske mogu da sadrže informacije u zaglavljima i podnožjima.

 • Skriveni redovi, kolone i radni listovi    Radne sveske mogu da sadrže skrivene redove, kolone i čitave radne listove. Ako distribuirate kopiju radne sveske koja sadrži skrivene redove, kolone ili radne listove, drugi korisnici će moći da ih otkriju i vide podatke koje oni sadrže.

 • Svojstva servera dokumenta     Radne sveske koje su sačuvane na lokaciji na serveru za upravljanje dokumentima, kao što su lokacije radnog prostora dokumenta ili u biblioteci zasnovanoj na Windows SharePoint Services, mogu da sadrže dodatna svojstva dokumenta ili informacije u vezi sa lokacijom servera.

 • Prilagođeni XML podaci     Radne sveske mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji nisu vidljivi u dokumentu. Nadzor dokumenta možete da pronađete i ukloni ove XML podatke.

 • Nevidljivi sadržaj     Radne sveske mogu da sadrže objekte koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi.

 • Spoljne veze    Radne sveske mogu da sadrže veze ka podacima iz drugih radnih svezaka (spoljne veze). Imena radnih listova koji sadrže podatke čuvaju se sa radnim sveskama, ali možda nisu vidljiva.

 • Ugrađene datoteke ili objekti    Radne sveske mogu da sadrže ugrađene datoteke (kao što je Office ili tekstualni dokument) ili ugrađene objekte (kao što je grafikon ili jednačina) koji mogu imati podatke koji nisu vidljivi.

 • Makroi VBA koda    Radne sveske mogu da sadrže makroe, VBA module, COM ili ActiveX kontrole, korisničke obrasce ili korisnički definisane funkcije (UDF-ove) koji mogu imati skrivene podatke.

 • Stavke koje mogu da sadrže keširane podatke    Radne sveske mogu da sadrže keširane podatke za izvedene tabele, izvedene grafikone, module „slicer“, vremenske ose i formule kocke koje možda nisu vidljive.

 • Excel ankete    Radne sveske mogu da sadrže pitanja Excel ankete koja su uneta u Excel Online i sačuvana sa radnom sveskom, ali se tamo ne vide.

 • Scenariji menadžera scenarija    Radne sveske mogu da sadrže scenarije koji su definisani pomoću menadžera scenarija. Ti scenariji mogu da sadrže keširane ili skrivene podatke.

 • Filteri    Radne sveske mogu da sadrže aktivne automatske filtere ili filtere tabele koji mogu da izazovu čuvanje keširanih ili skrivenih podataka sa radnom sveskom.

 • Skrivena imena    Radne sveske mogu da sadrže sakrivena imena koje mogu biti izvor skrivenih podataka.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

Nadzor dokumenta prikazuje stavke koje otkrije da vam olakšati pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija koje su specifične za Excel radne sveske. U tabeli koja sledi navodi tipove skrivenih podataka i ličnih informacija Nadzor dokumenta može da pronađe i ukloni iz radnih svezaka.

Napomene : 

 • Ne za sve Excell funkcije koje su navedene u tabeli su podržane u Microsoft Excel Starter 2010. Više informacija o funkcije koje su dostupne u programu Excel Starter, pogledajte članak Excel Starter funkcija podržava.

 • Ako vaša organizacija dodala prilagođene nadzorne module u Nadzor dokumenta, možda ćete videti dodatne tipove informacija.

Za ove stavke:

Nadzor dokumenta pronalazi i uklanja:

Komentari i beleške

 • Komentare

 • Beleške napisane perom

Napomena : U Excel Starter 2010, Nadzor dokumenta uklanja samo beleške.

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, u koja spadaju i informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno iz dijaloga Svojstva dokumenta

 • (Excel 2013 ili novije verzije) Lokacija dokumenata, kada kliknuti na dugme Ukloni sve, postojeću lokaciju dokumenta će rešiti iz datoteke. Lokaciju dokumenta neće biti dodat u datoteke prilikom čuvanja dok ne zatvorite Excel 2013 ili noviju verziju i ponovo otvorite datoteku.

 • Zaglavlja e-pošte

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenata

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Korisničko ime

 • Informacije o putanji štampača

 • Komentare scenarija

 • Putanju datoteke za objavljivanje Veb stranica

 • Komentare za definisana imena i imena tabela

 • Neaktivni spoljni podaci za povezivanje

Zaglavlja i podnožja stranica

 • Informacije u zaglavljima radnih listova

 • Informacije u podnožjima radnih listova

Skriveni redovi i kolone

 • Skrivene redove

 • Skrivene kolone koje sadrže podatke

  Napomene : 

  • Ako u radnoj svesci postoje skrivene kolone koje ne sadrže podatke, a nalaze se između kolona koje sadrže podatke, te prazne skrivene kolone će takođe biti otkrivene i uklonjene.

  • Ako skrivene redove ili kolone u radnoj svesci sadrže podatke, možda promenite rezultate proračuna ili formula u radnoj svesci tako što ćete ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skrivenih redova ili kolona sadrže, zatvorite Nadzor dokumenta, Otkrivanje skrivenih redova ili kolona, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

  • Nadzor dokumenta ne otkriva oblike, grafikone, kontrole, Microsoft ActiveX objekte i kontrole, slike ili SmartArt grafike koje se mogu nalaziti u skrivenim kolonama.

  • Skrivene redove ili kolone skriveni se uklanjaju ako su deo zaglavlja tabele, liste zaglavlje ili izvedene tabele. Ove redove i kolone se prikažu.

Skriveni radni listovi

Skrivene radne listove

Napomena : Ako skrivene radne listove u radnoj svesci sadrže podatke, možda promenite rezultate proračuna ili formula u radnoj svesci tako što ćete ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skriveni radni listovi sadrže, zatvorite Nadzor dokumenta, Otkrivanje skrivenih radnih listova, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

Prilagođeni XML podaci

Prilagođeni XML podaci koji se mogu skladištiti unutar radne sveske

Nevidljivi sadržaj

Objekti koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi

Napomena : Nadzor dokumenta ne otkriva objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi, ali ne može da ukloni

Nadzor dokumenta otkriva sledeće stavke koje možda imate podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. To ne može da ukloni ove stavke za vas jer ona može da uzrokuje da radnu svesku da ne radi ispravno. Možete da pregledate svaku stavku koja se nalazi i utvrdite da li želite da ga uklonite ručno ili ga zamenite stavke koja nema skrivenih podataka, kao što su statične slike.

Za ove stavke:

Nadzor dokumenta pronalazi:

Spoljne veze

Veze ka podacima u drugim radnim sveskama. Imena radnih listova koji sadrže podatke čuvaju se sa radnom sveskom, ali nisu tamo dostupna. Spoljne veze uključuju spoljne reference koje se koriste u:

 • Ćelijama radne sveske

 • Imenima

 • Objektima, kao što su okviri za tekst ili oblici

 • Naslovima grafikona

 • Grupama podataka grafikona

Ugrađene datoteke ili objekti

Ugrađene datoteke (na primer Office ili tekstualni dokument) ili ugrađene objekte (kao što je grafikon ili jednačinu) koji mogu imati podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. Evo primera neke tipove objekata:

 • Objekti rasterske slike

 • Microsoft Equation 3.0 objekti

 • Microsoft Grafički prikaz Objekti grafikona

 • PowerPoint Objekti prezentacije

 • Visio Crteži

 • Word Objekti dokumenta

 • Objekti OpenDocument teksta

Makroi VBA koda

Makro ili VBA stavke koje mogu da sadrže skrivene podatke u radnoj svesci. Ovo uključuje:

 • Makroi, uključujući Excel 4.0 listove sa makroima (XLM)

 • VBA moduli

 • COM ili ActiveX kontrole

 • Korisničke obrasce, uključujući Excel 5.0 obrasce

 • Korisnički definisane funkcije (UDF-ove)

BI funkcije sa keširanim podacima

BI funkcije koje mogu da sadrže keširane podatke koja je sačuvana sa radnom sveskom, verovatno koja sadrži podatke koji nisu vidljivi. Nadzor dokumenta proverava sledeće stavke koje možda PivotCache SlicerCache, ili kocka formule keš:

 • Izvedene tabele i izvedeni grafikoni

 • Moduli „Slicer“ i vremenske ose

 • Formule kocke

Excel ankete

Excel Istraživanje pitanja na koja su napravljena u Excel Online i sačuvana sa radnom sveskom, ali se tamo ne vide.

Scenariji menadžera scenarija

Scenariji koji su definisani pomoću menadžera scenarija i mogu da izazovu čuvanje keširanih ili skrivenih podataka sa radnom sveskom.

Filteri

Filteri koji može da bude uzrok keširanih ili skrivenih podataka u radnoj svesci. Nadzor dokumenta proverava da li filteri automatsko filtriranje i tabela koje se primenjuju na podatke.

Skrivena imena

Skriveni imena koja mogu da skladište skrivene podatke u radnoj svesci.

Uklanjanje skrivenih informacija u programu PowerPoint dokumenti

Je jedan od načina možete da potražite i uklanjanje skrivenih informacija u prezentaciji tako što ćete koristiti funkciju Nadzor dokumenta u PowerPoint.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija

 1. Otvorite prezentaciju u kojoj želite da pronađete skrivene podatke i lične informacije.

 2. Na kartici Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao i u polju Ime datoteke otkucajte ime da biste sačuvali kopiju originalne prezentacije.

  Važne:    Je dobra ideja da koristite Nadzor dokumenta u kopiji originalne prezentacije zato što nije uvek moguće vratiti podatke koje Nadzor dokumenta uklanja.

 3. U kopiji originalne prezentacije na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.

 4. Izaberite stavku Pronalaženje problema, a zatim stavku Ispitivanje dokumenta.

 5. U dijalogu Nadzor dokumenta potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu da biste odabrali tipove skrivenog sadržaja koje želite da ispitate. Više informacija o pojedinačnim nadzorima potražite u članku Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

 6. Kliknite na dugme Nadzor.

 7. Pregledajte rezultate nadzora u dijalogu Nadzor dokumenta.

 8. Kliknite na dugme Ukloni sve pored rezultata dobijenih pretragom za one tipove skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  • Ako iz prezentacije uklonite skriveni sadržaj, tu radnju možda nećete moći da poništite klikom na dugme Opozovi radnju.

  • Ako želite da uklonite skrivenih podataka i ličnih informacija iz prezentacije sačuvate u formatu OpenDocument prezentacije (.odp), morate da pokrenete Nadzor dokumenta svaki put kada sačuvate prezentaciju u ovom formatu.

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija

Nekoliko tipova skrivenih podataka i ličnih informacija mogu biti sačuvane u PowerPoint prezentaciji. Dok je ove informacije možda neće biti odmah vidljive, i dalje može biti tamo i moguće preuzeti iz prezentacije.

Skrivene informacije mogu da sadrže podatke tu PowerPoint dodaje u prezentaciju da biste omogućili saradnju prilikom izrade prezentacije sa drugim osobama. Takođe mogu da uključuju informacije koje ste namerno označili kao skrivene.

PowerPoint prezentacije mogu da sadrže sledeće tipove skrivenih i ličnih podataka:

 • Komentari i beleške napisane perom    Ako sarađujete sa drugim osobama da biste kreirali prezentaciju, prezentacija može da sadrži stavke kao što su komentare i beleške napisane perom. Ove informacije možete da omogućite drugima da vide imena ljudi koji su radili na prezentaciji, komentare redaktora i promene koje su napravljene u prezentaciju.

 • Praćenje podataka promena    Kada sarađujete na deljenog dokumenta koji je uskladišten u oblaku, PowerPoint 2016 za Office 365 skladišti podatke o tome ko izvršili promene u dokument i kada su promene.

 • Svojstva dokumenta i lične informacije     Svojstva dokumenta, poznat i kao metapodatak, sadrže detalje o prezentaciji kao što su autor, tema i naslov. Svojstva dokumenta takođe sadrže podatke koji se automatski održava Office programima, kao što su ime osobe koja je nedavno sačuvani dokument i datum kada je dokument kreiran. Ako ste koristili određene funkcije, dokument može da sadrži i dodatne vrste ličnih podataka (PII), kao što su zaglavlja e-pošte, informacije o slanju na redigovanje, usmerene liste primalaca i informacije o putanji datoteke za objavljivanje Veb stranica.

 • Nevidljivi sadržaj na slajdu     Prezentacija može da sadrži objekte koji se ne vide zato što su oblikovani kao nevidljivi.

 • Sadržaj izvan slajda   PowerPoint prezentacije mogu da sadrže objekte koji se ne vide odmah jer oni su uvukli slajda u oblasti izvan slajda. Ovaj sadržaj izvan slajda možete da uključite okvira za tekst, clip art kolekcije, grafika i tabele. 

 • Beleške u prezentaciji     Odeljak "beleške" PowerPoint prezentacije mogu da sadrže tekst koji možda ne želite da delite sa drugim osobama, naročito ako beleške napisane isključivo za upotrebu osoba koja je vođenja prezentacije.

 • Svojstva servera dokumenta     Ako prezentaciju je sačuvana na lokaciji na serveru za upravljanje dokumentima, kao što su lokacije radnog prostora dokumenta ili u biblioteci zasnovanoj na Windows SharePoint Services, prezentacije mogu da sadrže dodatna svojstva dokumenta ili informacije vezane za ovu lokaciju servera.

 • Prilagođeni XML podaci    Prezentacije mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji nisu vidljivi u dokumentu. Nadzor dokumenta možete da pronađete i ukloni ove XML podatke.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

U PowerPoint, Nadzor dokumenta prikazuje nekoliko različitih nadzora koji vam omogućavaju da pronalaženju i uklanjanju skrivenih podataka i ličnih informacija koje su specifične za PowerPoint prezentacije. Listu različitih tipova skrivenih podataka i ličnih informacija koje Nadzor dokumenta može da pronađe i ukloni iz prezentacije, pregledajte u sledećoj tabeli.

Ako je vaša organizacija prilagodila Nadzor dokumenta dodavanjem nadzornih modula, možda ćete moći da proveri vaše prezentacije za dodatne tipove informacija.

Ime nadzornika

Pronalazi i uklanja

Komentari i beleške

 • Komentare

 • Beleške napisane perom

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, u koja spadaju i informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno iz dijaloga Svojstva dokumenta

 • Zaglavlja e-pošte

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenata

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Putanja datoteke za objavljivanje Veb stranica

Reviziju za praćenje podataka

Podatke o tome ko ima urediti datoteku, a kada ga je uređena.

Ova funkcija je dostupna samo Office 365 pretplatnicima koji su se pridružili programu Office Insider. Ako ste pretplatnik na Office 365, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office.

Nevidljivi sadržaj na slajdu

Objekti koji se ne vide jer su oblikovani kao nevidljivi

Ovaj nadzornik ne otkriva objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Sadržaj izvan slajda

 • Sadržaj ili objekti koji se ne vide odmah u prezentaciji zato što su povučeni izvan slajda, u koje spadaju:

  • Clip art kolekcija

  • Okviri za tekst

  • Grafika

  • Tabele

   Nadzor dokumenta ne otkrije ili uklonite objekte izvan slajda sa efektima animacije.

Beleške u prezentaciji

Tekst koji se dodaje odeljku „Beleške“ u prezentaciji

Nadzor dokumenta ne može da ukloni slike koje se dodaju odeljku "beleške" u prezentaciji.

Prilagođeni XML podaci

Prilagođeni XML podaci koji se mogu uskladištiti unutar prezentacije

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi, ali ne može da ukloni

Nadzor dokumenta otkriva sledeće stavke koje možda imate podatke koji nisu vidljivi u prezentaciji. Nadzor dokumenta ne može da ukloni ove stavke za vas jer ona može da uzrokuje da prezentaciju da ne radi ispravno. Možete da pregledate svaku stavku koja se nalazi i utvrdite da li želite da ga uklonite ručno ili ga zamenite stavke koja nema skrivenih podataka, kao što su statične slike.

Za ove stavke:

Nadzor dokumenta pronalazi:

Ugrađene datoteke ili objekti

Ugrađene datoteke (na primer Office ili tekstualni dokument) ili ugrađene objekte (kao što je grafikon ili jednačinu) koji mogu imati podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. Evo primera neke tipove objekata:

 • Objekti rasterske slike

 • Microsoft Equation 3.0 objekti

 • Microsoft Grafički prikaz Objekti grafikona

 • PowerPoint Objekti prezentacije

 • Visio Crteži

 • Word Objekti dokumenta

 • Objekti OpenDocument teksta

Makroe ili VBA kôd

Makro ili VBA stavke koje možda skrivenih podataka u prezentacijama. Ovo obuhvata:

 • Makroi

 • VBA moduli

 • COM ili ActiveX kontrole

Nadzor dokumenta i lične podatke

Praćenje podataka, uvedena u PowerPoint 2016 napravi 8403 za Office 365 ljudi, promena ilustruje ograničenje od Nadzor dokumenta. Na primer, hajde recimo Vesna i Linda saradnju na prezentacija u Office 365. Reviziju za praćenje podataka (to jest, korisnička imena i vremena kada su pravili uređivanja) se dodaje u prezentaciju. Ako Mohammed naknadno otvara prezentacija u PowerPoint 2013 i pokreće Nadzor dokumenta na datoteku da biste uklonili lične podatke, Nadzor dokumenta u ta verzija PowerPoint nećete moći da otkrivanju i uklanjanju reviziju za praćenje podataka u dodat na prezentaciju tako što ćete na noviji, Office 365 verziju PowerPoint koristi Vesna i Linda. Mohammed ne možete da uklonite praćenje podataka bez nadogradnje na trenutnu verziju PowerPoint i zatim pokrenete Nadzor dokumenta promena

Možete da uklonite skrivene informacije u Visio, baš kao i sa drugim aplikacije za Office. Pre nego što drugima date kopiju Visio dokumenta, možda postoji informatioin koji želite da uklonite iz dokumenta i iz svojstava datoteke.

Napomena : Ako dokument šaljete Microsoft, Microsoft nema pristup informacijama iz dokumenta.

Ličnih informacija može se lako ukloniti sa sledećim oblastima funkcija u Visio:

 • Komentari umetnuti na stranicama dokumenta

 • Svojstva datoteke (AutorMenadžerai preduzeća)

 • Imena redaktora, inicijale i naznaka

 • Putanja datoteke šablon

 • Putanja datoteke predloška i ime

 • U meniju datoteka izaberite stavku Ukloni skrivene informacije.

  Ako koristite Visio Premium 2010 ili novije verzije, to ćete pronaći u okviru datoteka > informacije > Ukloni lične informacije.

 • Izaberite karticu Lične informacije .

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Ukloni ove stavke iz dokumenta .

  Savet : Potvrdite izbor u polju za potvrdu Upozori me ako pokušam da se ponovo umetnite ove informacije ako želite da vidite upozorenje svaki put kada pokušate da umetnete lične informacije.

 • Da biste uklonili potencijalno osetljivih podataka iz spoljnih izvora podataka, potvrdite izbor Uklanjanje podataka iz spoljnih izvora uskladištene u dokument .

  Napomena : Izbor u ovom polju za potvrdu se ne ukloni podataka koji je povezan sa oblika. Uklanja izvor podataka iz dijagram, ali ako sve podatke iz izvora podataka u dijagramu, morate ukloniti ručno.

Napomena : Ako dokument je dostupna drugim osobama na deljenog servera, svaki put kada neko otvori otvara dokument, informacije se prikazuje za ime korisnika kome je datoteku i ime računara na kojem je datoteka uskladištena. Da biste zaštitili ove informacije, uverite se da sve deljene dokumente može da pristupi samo pouzdanim korisnicima.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×