Uklanjanje skrivenih i ličnih podataka iz Office dokumenata

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pre deljenja važnog dokumenta sa kolegama ili klijentima, verovatno obazrivo proveravate i pregledate sadržaj dokumenta kako biste bili sigurni da su podaci u njemu ispravni i da ne sadrži podatke koje ne želite da delite sa drugim osobama. Ako planirate da delite elektronsku kopiju Microsoft Office dokumenta, preporučuje se da dodatno proverite da li dokument sadrži skrivene ili lične podatke koji mogu da budu uskladišteni u samom dokumentu ili u njegovim svojstvima (metapodatak). S obzirom na to da ovi skriveni podaci mogu da otkriju detalje o vašoj organizaciji ili o samom dokumentu koje ne želite da delite javno, možda ćete poželeti da uklonite ove skrivene informacije pre deljenja dokumenta sa drugim osobama.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako nadzor dokumenta u programima Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007 može pomoći u pronalaženju i uklanjanju skrivenih i ličnih podataka iz Office dokumenata.

U ovom članku

Koje tipove skrivenih podataka i ličnih informacija su uskladištene u Office dokumentima?

Koje informacije "nadzor dokumenta" možete da pronađete i uklonite?

Kako pronaći i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija iz Office dokumenata?

Koji tipovi skrivenih i ličnih podataka se skladište u Office dokumentima?

Neki tipovi skrivenih i ličnih podataka mogu se sačuvati u Office dokumentu. Moguće je da vam ove informacije neće biti vidljive pri pregledanju dokumenta u Office programu, ali možda će druge osobe moći da ih pregledaju i preuzmu.

Skrivene informacije mogu da sadrže podatke koje su Office programi dodali datoteci kako bi vam omogućili da zajedno sa drugim osobama zapisujete podatke u dokument i uređujete ga. Takođe mogu sadržati informacije koje ste označili kao skrivene.

Office dokumenti mogu da sadrže sledeće tipove skrivenih i ličnih podataka:

 • Komentare, oznake revizije teksta iz praćenih promena, verzije i beleške napisane perom    Ako ste na dokumentu radili u saradnji s kolegama, on može da sadrži elemente poput redaktorskih oznaka iz praćenih promena, komentara, beležaka napisanih perom ili verzija. Drugim osobama to omogućuje da vide imena osoba koje su radili na vašem dokumentu, redaktorske komentare i promene koje su izvršene u dokumentu.

 • Svojstva dokumenta i lične informacije    Svojstva dokumenta, poznat i kao metapodatak, sadrže detalje o dokumentu kao što su autor, tema i naslov. Svojstva dokumenta takođe sadrže podatke koje je automatski zadržavaju Office programima, kao što su ime osobe koja je nedavno sačuvani dokument i datum kada je dokument kreiran. Ako ste koristili određene funkcije, dokument može da sadrži i dodatne vrste ličnih podataka (PII), kao što su zaglavlja e-pošte, informacije o slanju na redigovanje, usmerenu listu primalaca, putanje štampača i informacije o putanji datoteke za objavljivanje Veb stranica.

 • Zaglavlja, podnožja i vodeni žigovi    Word dokumenti i Excel radne sveske mogu da sadrže informacije u zaglavljima i podnožjima. Takođe, Word dokumentu možete dodati i vodeni žig.

 • Skriveni tekst    Word dokumenti mogu da sadrže tekst koji je oblikovan kao skriveni tekst. Ako ne znate da li dokument sadrži skriveni tekst, možete da upotrebite nadzor dokumenta da biste ga pronašli.

 • Skriveni redovi, kolone i radni listovi     Redovi, kolone i čitavi radni listovi mogu biti skriveni u radnoj svesci programa Excel. Ako distribuirate kopiju radne sveske koja sadrži skrivene redove, kolone ili radne listove, drugi korisnici mogu da ih otkriju i vide podatke koje sadrže.

 • Nevidljivi sadržaj    PowerPoint prezentacije i Excel radne sveske mogu da sadrže objekte koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi.

 • Sadržaj izvan slajda    PowerPoint prezentacije mogu da sadrže objekte koji nisu odmah uočljivi zato što su odvučeni u oblast izvan slajda. To mogu biti okviri za tekst, clip art, grafika i tabele.

 • Beleške u prezentaciji    Odeljak „Beleške“ u PowerPoint prezentaciji ponekad sadrži tekst koji ne želite da delite sa drugim osobama, naročito ako su te beleške namenjene samo onome ko vodi prezentaciju.

 • Svojstva servera dokumenta    Ako je dokument sačuvan na lokaciji na serveru za upravljanje dokumentima, kao što je lokacija radnog prostora dokumenta ili biblioteka koja se zasniva na sistemu Microsoft Windows SharePoint Services, on može da sadrži dodatna svojstva dokumenta ili informacije vezane za ovu lokaciju servera.

 • Prilagođeni XML podaci    Dokumenti mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji nisu vidljivi u samom dokumentu. Nadzor dokumenta može da pronađe i ukloni ove XML podatke.

Vrh stranice

Koje informacije može da pronađe i ukloni nadzor dokumenta?

Nadzor dokumenta sadrži nekoliko različitih nadzora koje možete upotrebiti za pronalaženje i uklanjanje raznih vrsta skrivenih i ličnih podataka. Neki od ovih nadzora su specifični za pojedinačne programe sistema Office. Nadzor dokumenta prikazuje razne skupove nadzora u programima Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007 kako bi vam omogućio da pronađete i uklonite skrivene i lične podatke specifične za sve ove programe.

Pregledajte dolenavedene tabele kako biste saznali više o tome koje tipove skrivenih i ličnih podataka može da pronađe i ukloni nadzor dokumenta u određenom Microsoft Office programu.

Napomena : Ako je vaša organizacija prilagodila nadzornik dokumenta dodavanjem modula nadzora dokumenta, imaćete mogućnost da proverite da li dokumenti sadrže dodatne tipove informacija.

Office Word 2007

Ime nadzornika

Pronalazi i uklanja

Komentari, revizije, verzije i beleške

 • Komentari

 • Redaktorske oznake teksta iz praćenih promena

 • Informacija o verziji dokumenta

 • Beleške napisane perom

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, uključujući informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno u dijalogu Svojstva dokumenta

 • Zaglavlja za e-poštu

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenta

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacija o tipu sadržaja

 • Informacije o povezivanju podataka za polja sa povezanim podacima (poslednja vrednost se konvertuje u tekst)

 • Ime korisnika

 • Naziv predloška

Zaglavlja i podnožja stranica

 • Informacije u zaglavljima dokumenata

 • Informacije u podnožjima dokumenata

 • Vodeni žigovi

Skriveni tekst

 • Tekst koji se oblikuje tako da bude skriven (efekat fonta koji je dostupan u dijalogu Font)

  Napomena : Ovaj nadzornik ne može da pronađe tekst koji je skriven drugim metodima (na primer, beli tekst na beloj pozadini).

Prilagođeni XML podaci

 • Prilagođeni XML podaci koji se mogu uskladištiti unutar dokumenta

Office Excel 2007

Ime nadzornika

Pronalazi i uklanja

Komentari i beleške

 • Komentari

 • Beleške napisane perom

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, uključujući informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno u dijalogu Svojstva dokumenta

 • Zaglavlja za e-poštu

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenta

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Ime korisnika

 • Informacije o putanji štampača

 • Komentare scenarija

 • Putanju datoteke za objavljivanje Web stranica

 • Komentare za definisana imena i imena tabela

 • Neaktivni spoljni podaci za povezivanje

Zaglavlja i podnožja stranica

 • Informacije u zaglavljima radnih listova

 • Informacije u podnožjima radnih listova

Skriveni redovi i kolone

 • Skrivene redove

 • Skrivene kolone koje sadrže podatke

  Napomene : 

  • Ako u radnoj svesci postoje skrivene kolone koje ne sadrže podatke, a nalaze se između kolona koje sadrže podatke, te prazne skrivene kolone će takođe biti otkrivene i uklonjene.

  • Ako skriveni redovi ili kolone u vašoj radnoj svesci sadrže podatke, može doći do promene rezultata proračuna ili formula u radnoj svesci kada ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skriveni redovi ili kolone sadrže, zatvorite nadzor dokumenta, otkrijte skrivene redove ili kolone, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

  • Ovaj nadzornik ne otkriva oblike, grafikone, kontrole, Microsoft ActiveX objekte i kontrole, slike ili SmartArt grafičke elemente koji se mogu nalaziti u skrivenim kolonama.

Skriveni radni listovi

 • Skrivene radne listove

  Napomena : Ako skriveni radni listovi u vašoj radnoj svesci sadrže podatke, može doći do promene rezultata proračuna ili formula u vašoj radnoj svesci ukoliko ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skriveni radni listovi sadrže zatvorite nadzor dokumenta, otkrijte skrivene radne listove, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

Prilagođeni XML podaci

 • Prilagođeni XML podaci koji se mogu skladištiti unutar radne sveske

Nevidljivi sadržaj

 • Objekti koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi

  Napomena : Ovaj nadzornik ne otkriva objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Office PowerPoint 2007

Ime nadzornika

Pronalazi i uklanja

Komentari i beleške

 • Komentari

 • Beleške napisane perom

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, uključujući informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno u dijalogu Svojstva dokumenta

 • Zaglavlja za e-poštu

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenta

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Putanja datoteke za objavljivanje Veb stranica

Nevidljivi sadržaj na slajdu

 • Objekti koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi

  Napomena : Ovaj nadzornik ne otkriva objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Sadržaj izvan slajda

 • Sadržaj ili objekti koji se ne vide odmah u prezentaciji zato što su povučeni izvan slajda, u koje spadaju:

  • Clip art

  • Okviri za tekst

  • Grafike

  • Tabele

   Napomena : Nadzor dokumenta ne otkriva niti uklanja animirane objekte izvan slajda.

Beleške u prezentaciji

 • Tekst koji se dodaje odeljku „Beleške“ u prezentaciji

Napomena : Nadzor dokumenta ne može da ukloni slike koje se dodaju odeljku „Beleške“ u prezentaciji.

Prilagođeni XML podaci

 • Prilagođeni XML podaci koji se mogu uskladištiti unutar prezentacije

Vrh stranice

Kako se pronalaze i uklanjaju skriveni i lični podaci iz Office dokumenata?

Nadzor dokumenta možete da upotrebite za pronalaženje i uklanjanje skrivenih i ličnih podataka iz dokumenata sistema Office koji su kreirani u programima Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 i njihovim prethodnim verzijama. Preporučuje se da nadzor dokumenta upotrebite pre deljenja elektronske kopije Office dokumenta, npr. u prilogu e-poruke.

 1. Otvorite Office dokument u kome želite da pronađete skrivene i lične podatke.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim otkucajte ime u polju ime datoteke da biste sačuvali kopiju originalnog dokumenta.

  Preporučuje se da nadzor dokumenta koristite na kopiji originalnog dokumenta zato što nije uvek moguće vratiti u prethodno stanje one podatke koje nadzor dokumenta ukloni.

 3. U kopiji originalnog dokumenta, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta pokazivač na stavku pripremai zatim izaberite stavku Proveri dokument.

 4. U dijalogu "Nadzor dokumenta" potvrdite izbor u poljima za potvrdu da biste odabrali tipove skrivenog sadržaja koje želite da proverite. Više informacija o pojedinačnim Nadzori potražite u članku koje informacije "nadzor dokumenta" možete da pronađete i uklonite?

 5. Izaberite stavku Nadzor.

 6. Pregledajte rezultate nadzora u dijalogu Nadzor dokumenta.

 7. Kliknite na dugme Ukloni sve za rezultate rezultata nadzora kako biste odabrali tipove skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  Važno : 

  • Ako uklonite skriveni sadržaj iz dokumenta, možda nećete moći da ga vratite klikom na dugme Opozovi radnju.

  • Nadzori za komentare i beleške napisane perom, Svojstva dokumenta i lične informacijei zaglavlja i podnožja stranica ne može koristiti u Excel radnu svesku koja je sačuvana kao deljene radne sveske (karticaRedigovanje , komanda Deljene radne sveske ). To je zato što deljene radne sveske koristite ličnih informacija da biste omogućili različitim osobama za saradnju na istoj radnoj svesci. Da biste uklonili ove informacije iz deljene radne sveske, možete da kopirate radnu svesku i da zatim opozvati njegovo deljenje. Da opozovete deljenje radne sveske, na kartici " Redigovanje " kliknite na dugme Deljene radne sveske. Na kartici Uređivanje , opozovite izbor u polju za potvrdu Dopusti da izmene unosi više korisnika u isto vreme .

  • Ako želite da uklonite skrivenih podataka i ličnih informacija iz dokumenata koje čuvate u jednom od formata OpenDocument (.odt, .ods, .odp), morate da pokrenete funkciju "nadzor dokumenta" svaki put kada sačuvate dokument u nekom od ovih formata.

Vrh stranice

Isprobajte najnoviju verziju sistema Office

Najnovija verzija sistema Microsoft Office ima poboljšane alatke za kontrolisanje metapodataka i ličnih informacija u Office dokumenata i datoteka.

Isprobajte novu verziju programa Outlook

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×