Uklanjanje podvlačenja teksta hiperveze

Kada u prezentacije želite da uključite hiperveze (ka drugim resursima), ali ne želite da vaša publika zna da su hiperveze (dok ne budete spremni), možete ukloniti prepoznatljivo podvlačenje i dalje održavati vezu.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tekst hiperveze i izaberite stavku Ukloni hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim u okviru Pravougaonici izaberite stavku Pravougaonik.

 3. Prevucite mišem da biste nacrtali pravougaonik tako da pokriva hipervezu koju želite da sakrijete.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na pravougaonik i izaberite stavku Oblikuj oblik.U dijalogu Oblikovanje oblika uradite sledeće:

  1. U levom oknu izaberite stavku Popuna, u desnom oknu izaberite stavku Boja, a zatim izaberite boju koja odgovara pozadini vaše prezentacije.

  2. U levom oknu izaberite stavku Boja linije, u desnom oknu izaberite stavku Bez linije, a zatim izaberite stavku Zatvori.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na pravougaonik, izaberite stavku Uredi tekst, a zatim otkucajte tekst koji želite da koristite za hipervezu.

  Napomene : Da biste dodali ili promenili boju ili oblikovanje teksta u dijalogu Font, izaberite tekst, a zatim na kartici Početak, u grupi Font kliknite na dugme Pokretanje dijaloga (kao što je prikazano u dijagramu ispod).

  Klik na pokretanje dijaloga

 6. Izaberite oblik (ali ne i tekst unutar oblika), a zatim na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 7. U polju Adresa otkucajte veb adresu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Da biste testirali hipervezu, u prikazu projekcije slajdova kliknite na pravougaonik koji sadrži hipervezu.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×