Učestvovanje u diskusijama na SharePoint lokaciji

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Za deljenje informacija i vođenje diskusija o određenim temama sa drugim osobama možete da koristite diskusione table. Ako na SharePoint lokaciji postoji diskusiona tabla, moći ćete je koristiti na nekoliko načina pomoću programa Microsoft Office Outlook 2007.

Napomena: Funkcije opisane u ovom članku rad sa SharePoint lokacijama koje koriste Windows SharePoint Services 3.0 ili Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ako niste sigurni koje verzije sistema Microsoft SharePoint proizvoda i tehnologija je pokrenut na serveru, obratite se administratoru servera.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Povezivanje diskusione table sa programom Outlook

Objavljivanje na diskusionoj tabli korišćenjem programa Outlook

Odgovaranje na temu diskusije korišćenjem programa Outlook

Premeštanje postojeće stavke pošte na diskusionu tablu

Uklanjanje diskusione table iz programa Outlook

Slanje e-pošte na diskusionoj tabli

Pregled

Diskusione table možete da koristite u različite svrhe, na primer, za razmenu ideja vezanih za projekat ili za diskusiju o temama od opšteg interesa. Ako mnogo vremena provodite u radu sa e-poštom, možda će vam biti jednostavnije da diskusionu tablu koristite pomoću programa Office Outlook 2007, umesto da otvarate SharePoint lokaciju u Web pregledaču.

Povezivanje diskusione table sa programom Outlook

Nakon povezivanja diskusione table sa SharePoint lokacije sa programom Outlook, njen sadržaj će se pojaviti u oknu za navigaciju, u fascikli „SharePoint liste“. Bez napuštanja programa Outlook možete da čitate diskusije, objavljujete ih i odgovarate na njih na SharePoint lokaciji. Osim toga, stavke iz vašeg poštanskog sandučeta, na primer e-poruke, možete da dodate diskusionoj tabli prevlačenjem ili kopiranjem.

Nakon povezivanja diskusione table sa programom Outlook, teme diskusija ćete moći preuzeti van mreže i raditi sa njima. Ako kreirate ili odgovarate na teme van mreže, to će biti objavljeno na serveru po ponovnom povezivanju i osvežavanju prikaza u pregledaču.

Ako je na SharePoint lokaciji i diskusionoj tabli omogućen prijem e-pošte, diskusionoj tabli možete da dodate sadržaj slanjem e-pošte, čak i ako je niste povezali sa programom Outlook. Ako je vaša radna grupa podešena kao SharePoint grupa, sa sopstvenom listom distribucije e-pošte, diskusiona tabla je verovatno već deo te grupe. U ovom slučaju, e-pošta se automatski dodaje diskusionoj tabli pri razmenjivanju e-pošte.

Sledeće smernice mogu pomoći u određivanju najboljeg metoda za rad sa diskusijama.

Diskusionu tablu povežite sa programom Outlook:

 • Kada želite da prikažete sadržaj diskusione table i radite na njemu na način kao što to činite sa e-poštom ili zadacima u oknu za navigaciju.

 • Kada želite da kreirate objave diskusije bez slanja e-poruka.

 • Kada neke stavke iz poštanskog sandučeta želite da prevučete na diskusionu tablu.

 • Kada želite da koristite alatke za proveru i druge opcije dostupne u programu Outlook. Iako teme diskusija možete da oblikujete dok radite na njima na SharePoint lokaciji, Outlook obezbeđuje dodatne alatke, kao što su kontrolor pravopisa i rečnik sinonima.

 • Kada na diskusionoj tabli ili lokaciji nije omogućen prijem e-pošte.

Pošaljite e-poruku na diskusionu tablu:

 • Kada u e-poruci šaljete neku stavku – poruci možete da dodate adresu diskusione table i poslati je na uobičajen način.

 • Kada je diskusiona tabla deo vaše SharePoint grupe, tako da se sadržaj pojavljuje na diskusionoj tabli kao sastavni deo diskusije tima.

 • Kada želite da koristite alatke za proveru i druge opcije dostupne u programu Outlook. Iako teme diskusija možete da oblikujete dok radite na njima na SharePoint lokaciji, Outlook obezbeđuje dodatne alatke, kao što su kontrolor pravopisa i rečnik sinonima.

 • Kada je za liste na lokaciji omogućen prijem e-poruka.

Napomena: U zavisnosti od toga kako je diskusiona tabla podešena, možda će biti potrebno da budete član lokacije koja sadrži diskusionu tablu ili vlasnik može dodeliti druge tipove dozvola. Za dodatne informacije obratite se vlasniku lokacije.

Vrh stranice

Povezivanje diskusione table sa programom Outlook

 1. U Web pregledaču otvorite diskusionu tablu na SharePoint lokaciji.

  Ako ne možete da je pronađete, izaberite stavku Prikaži ceo sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime diskusione table.

 2. Na na Radnje meni Slika menija , kliknite na dugme Poveži se sa programom Outlook.

 3. Kada budete upitani da potvrdite da želite povezivanje diskusione table sa programom Outlook, kliknite na dugme Da.

  Diskusiona tabla će u novoj fascikli sa nazivom SharePoint liste biti dodata listi fascikli programa Outlook. Nakon što se teme diskusija pojave, možete ih čitati i odgovarati na njih.

Savet: Nakon povezivanja diskusione table sa programom Outlook, deljenja poruku možete poslati drugim članovima tima koje ih pozivate da povežete diskusionu tablu. Kliknite desnim tasterom miša na ime diskusione table u programu Outlook, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku deli ime diskusione table . Ovo kreira e-poruku koja sadrži vezu i komandu za povezivanje na diskusionu tablu.

Vrh stranice

Objavljivanje na diskusionoj tabli pomoću programa Outlook

Da biste objavili temu diskusije na diskusionoj tabli na SharePoint lokaciji pomoću sledeće procedure u Office Outlook 2007, prvo morate da povežete diskusionu tablu sa programom Outlook. Više informacija potražite u članku Povezivanje diskusione table sa programom Outlook u ovom članku.

 1. U okviru Pošta, u Oknu za navigaciju, kliknite na znak plus da biste razvili fasciklu " SharePoint liste ", a zatim kliknite na ime diskusione table, kao što su Marketing – Timska diskusija.

  Možda ćete morati da se pomerite na listi fascikli da biste videli ime diskusione table.

 1. U meniju Novo izaberite stavku Pošalji u ovu fasciklu.

 2. U polje Tema upišite temu diskusije.

  Tekst teme će se pojaviti na diskusionoj tabli u programu Outlook i na SharePoint lokaciji.

 3. Kliknite na telo objave ispod polja Tema i upišite željeni tekst za temu diskusije.

  Da biste olakšali pisanje poruke, primenite alatke za oblikovanje i proveru.

 4. Kliknite na dugme Objavi.

Napomena: Tema će biti dodata diskusionoj tabli u programu Outlook i SharePoint lokaciji po osvežavanju pregledača.

Vrh stranice

Odgovaranje na temu diskusije pomoću programa Outlook

Da biste odgovorili na temu na diskusionoj tabli na SharePoint lokaciji pomoću Office Outlook 2007, prvo morate da povežete diskusionu tablu sa programom Outlook. Više informacija potražite u članku Povezivanje diskusione table sa programom Outlook u ovom članku.

Odgovor objavite na tabli onda kada ga želite dodati, a nije potrebno da ga direktno pošaljete osobi koja je objavila temu. Ako samo želite da direktno odgovorite osobi koja je objavila temu diskusije, odgovorite kao što biste na uobičajen način odgovorili na e-poruku.

 1. U okviru Pošta, u Oknu za navigaciju, kliknite na znak plus da biste razvili fasciklu " SharePoint liste ", a zatim kliknite na ime diskusione table, kao što su Marketing – Timska diskusija.

  Možda ćete morati da se pomerite na listi fascikli da biste videli ime diskusione table.

 1. Pronađite temu diskusije na koju želite da odgovorite i dvaput kliknite na stavku da biste je otvorili.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Pošalji odgovor da biste dodali odgovor na temu diskusije bez slanja pošte. Upišite informacije koje želite da uključite, a zatim kliknite na dugme Objavi.

  • Kliknite na dugme Odgovori da biste odgovor poslali u e-poruci. Upišite informacije koje želite da uključite, a zatim kliknite na dugme Pošalji.

   Ako kliknete na dugme Odgovori odgovor će biti poslat samo osobi koja je objavila temu diskusije, ali neće biti dodat diskusionoj tabli.

Vrh stranice

Premeštanje postojeće stavke pošte na diskusionu tablu

Da biste dodali stavku pošte, kao što su e-poruke ili stavke u kalendaru, na diskusionoj tabli korišćenjem Office Outlook 2007, prvo morate da povežete diskusionu tablu sa programom Outlook. Više informacija potražite u članku Povezivanje diskusione table sa programom Outlook u ovom članku.

Važno: Pri kopiranju stavke iz kalendara na diskusionu tablu, stavka će sadržati samo tekst objave i neće pružati kompletnu funkcionalnost. Na primer, možete da kopirate poziv za sastanak u diskusionu tablu da biste obavestili učesnike o predstojećem sastanku, ali ova stavka neće prikazivati podsetnike za sastanak na isti način kao u programu Outlook.

Možda ćete pre početka želeti da pronađete diskusionu tablu u fascikli SharePoint liste da biste znali njenu lokaciju za sledeću proceduru.

 1. U fascikli Pošta, u oknu za navigaciju izaberite stavku pošte koju želite da premestite na diskusionu tablu.

 2. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme Premesti u fasciklu Slika dugmeta da biste prikazali padajuću listu, a zatim kliknite na dugme Premesti u fasciklu na listi.

  Lista koja će se pojaviti kada na traci sa alatkama Standardno kliknete na dugme Premesti u fasciklu, prikazaće i fascikle u koje ste prethodno premeštali stavke. Ako se ime diskusione table pojavljuje u ovoj listi, sa liste izaberite ime table umesto stavke Premesti u fasciklu.

 3. U dijalogu Premeštanje stavki izaberite fasciklu za diskusionu tablu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Fascikla za diskusionu tablu nalazi se u fascikli SharePoint liste. Možda će biti potrebno da se pomerite da biste je videli.

 4. Kliknite na dugme Objavi.

Savet: Stavke iz poštanske fascikle možete da prevučete u fasciklu diskusije umesto da ih premeštate, a zatim kliknite na dugme Objavi.

Vrh stranice

Uklanjanje diskusione table iz programa Outlook

 1. U oknu Pošta, u fascikli SharePoint liste izaberite ime diskusione table koju želite da uklonite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ime fascikle, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši ime diskusione table .

 3. Kliknite na dugme Da kada budete upitani da potvrdite brisanje.

  Napomena: Ovom procedurom se uklanja diskusiona tabla samo iz programa Outlook, ali ne i sa SharePoint lokacije.

Vrh stranice

Slanje e-pošte na diskusionu tablu

Temu diskusije možete da dodate slanjem e-pošte, ako je diskusiona tabla podešena za prijem e-pošte. Nije potrebno da prethodno povežete diskusionu tablu sa programom Outlook. Poruku kreirajte na uobičajen način, a zatim u polja e-poruke Za ili Cc dodajte ime diskusione table. Ovom porukom se kreira nova tema diskusije na diskusionoj tabli.

Ako pripadate SharePoint grupi koja u svojoj listi distribucije e-pošte sadrži diskusionu tablu, e-poruke koje šaljete grupi automatski se dodaju diskusionoj tabli. Ako odgovorite na e-poruku diskusije i u polja Za ili Cc dodate grupu, vaš odgovor će se naći i u diskusiji.

Da biste koristili e-poštu za učestvovanje u diskusijama, potrebno je da prvo dobijete adresu diskusione table ili adresu SharePoint grupe. U zavisnosti od vaše situacije, e-adresa diskusione table ili grupe može se pojaviti u adresaru. Ako se tamo ne pojavljuje, možete je dodati svojoj listi kontakata da biste je kasnije lakše pronašli.

 1. Stavku koju želite da dodate diskusionoj tabli u programu Outlook, pripremite na jedan od sledećih načina:

  • Kreirajte novu e-poruku na uobičajen način da biste kreirali novu temu diskusije. Na primer, u meniju Datoteka izaberite stavku Novo, a zatim stavku E-poruka.

  • Otvorite originalnu e-poruku i kliknite na dugme Odgovori da biste odgovorili na postojeću temu diskusije putem e-pošte.

 2. U polje Za ili Cc dodajte adresu diskusione table ili SharePoint grupe.

 3. Dodajte željeni sadržaj poruci.

 4. Kliknite na dugme Pošalji.

Napomena: Ako na diskusionu tablu neka osoba pošalje e-poruku sa istom temom koju ima postojeća diskusija, poruka neće automatski biti uskladištena kao odgovor na tu diskusiju, osim ukoliko poruka ujedno nije i odgovor na postojeću e-diskusiju. Na ovaj način se poruke koje pripadaju različitim diskusijama ne mogu dodati istoj diskusiji, čak iako se desi da imaju istu temu, na primer, „ugovori“.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×