Traženje zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pretraživanje poslovnih zapisa je brz način da pronađete jednu ili više zapisa pomoću informacije koje želite da vidite. Koristite pretragu da biste identifikovali visoke vrednosti ili visokog prioriteta projekta, na primer, ili da biste pronašli sve nalozi, poslovni kontakti, poslovni projekti i mogućnosti koje su dodeljene možete da upravljate.

Ovaj članak opisuje kako da koristite funkcije search da biste pronašli Menadžer za poslovne kontakte za Outlook zapisa.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pretraga poslovnih zapisa

Ponovite nedavne pretrage

Predlozi za pretragu

Napredne opcije pretrage

Proširi obim pretrage

Suzite rezultate pretrage

Upotreba fascikli za pretragu

Kreiranje fascikle za pretragu

Pretraga poslovnih zapisa

Možete da pretražujete svaki tip zapisa u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, kao i druge informacije, kao što su rezultati marketinške aktivnosti.

Kada započnete pretraživanje, sav tekst u poljima ključa za izabrani tip zapisa su proverava da li postoje informacije koje želite da pronađete, uključujući sve korisnički definisani ili prilagođeni, polja. Ako želite da, možete da pretražujete skoro svako polje tip zapisa.

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager kliknite na neku od sledećih fascikli da biste prikazali radni prostor:

  Upravljanje kontaktima.

  Prodaja.

  Marketinška.

  Upravljanje projektima.

 2. U radnom prostoru izaberite karticu koja sadrži tip zapisa koji želite da pretražite.

 3. Na kartici, u polju za pretragu u '(ime lista)' otkucajte termin koji mislite da je u zapise koje želite da pronađete, kao što je grad, pozivni broj ili čak i deo imena. Ako otkucate više termina za pretragu, kao što su Jadranko 555, rezultati pretrage će uključivati zapise koji sadrže od tih uslova.

Kako da pretražujem stavke istorije komunikacije?

Možete da pretražujete stavke istorije komunikacije pojedinačnih zapisa ili možete da pretražujete celu fascikli Istorija komunikacije.

Pretraživanje stavki istorije zapisa    Kliknite dvaput na zapis da biste ga otvorili, a zatim na traci, kliknite na dugme Istorija .

Da biste pretražili fascikli Istorija komunikacije    U oknu za navigaciju, u okviru Programa Business Contact Manager, kliknite na dugme Istorija komunikacije.

Savet : Pretraživanje operatore, kao što su AND i ili ukazuje na vezu između termina za pretragu. Podrazumevani operator i. Ako ne uključite operatora sa više termina za pretragu, na primer Jadranko ili 555, pretrage će vratiti samo one zapise koji sadrže svaki termin za pretragu koju ste otkucali.

 1. Kliknite na dugme " Pretraga " dugme "Pretraži" . Rezultati pretrage se prikazuju na kartici. Ime kartice promene da biste uključili reči (Rezultati pretrage).

Napomena : Funkcije pretrage u Menadžeru za poslovne kontakte za Outlook ne pretražujete rezultata pretrage.

 1. Kada završite, kliknite na dugme " Zatvori pretragu " dugme "Zatvori" na gadžet .

  Savet : Takođe možete da filter listu zapisa na kartici kliknite desnim tasterom miša na karticu, a zatim kliknite na dugme Izmeni. Kliknite na dugme Filter , a zatim unesite kriterijume koje želite. Više informacija o filterima potražite u članku Filtriranje zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Ponovite nedavne pretrage

Ako vam je potrebna da biste videli skup rezultata pretrage nakon što zatvorite rezultata pretrage, možete brzo da ponovite pretragu bez Ponovni unos kriterijuma za pretragu. 10 najnovijih pretrage automatski se čuvaju na svakoj kartici.

Napomena : Nedavne pretrage nije moguće primeniti na druge kartice.

 1. U radnom prostoru, na bilo koju karticu, kliknite na polje za pretragu .

 2. Na traci, ako je potrebno, izaberite karticu za pretragu .

 3. U grupi Opcije kliknite na dugme Nedavne pretrage nedavne dugme "Pretraži" . Pretraga su identifikovane po kriterijumima, sa poslednjih pretraga na vrhu liste.

 4. Kliknite na dugme za pretragu koju želite da ponovite. Zapisa koje zadovoljavaju kriterijum pretrage se prikazuju u oknu sa rezultatima pretrage.

Ako želite da kreirate listu ponovo koristiti, preporučujemo da kreirate na novoj kartici u radni prostor, i da primenite filter. U radnom prostoru, kliknite na dugme Kreiraj novu karticu , a zatim unesite informacije. Više informacija o tome kako da kreirate novu karticu, pogledajte informacije na karticama u članku Ovladajte radnim prostorima programa Business Contact Manager .

Savet : Možete da pokrenete na marketinška aktivnost iz skupa rezultata pretrage tako što ćete izabrati sve zapise u rezultatima, kliknuti desnim tasterom miša i izabrati stavku Kreiraj i tip marketinške aktivnosti koji želite da pokrenete. Više informacija o pokretanju marketinške aktivnosti potražite u članku reklamiranje proizvoda i usluga u Menadžeru za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Predlozi za pretragu

 • Ako niste sigurni pravopis termin za pretragu, kao što su ime, unesite je samo nekoliko slova.

 • Funkcije pretrage skenira sav tekst unete u osnovna polja za svaki zapis koji tražite, tako da rezultate pretrage možda šireg nego što ste očekivali. Na primer, ako ste otkucali Chicago kao termin za pretragu, da vidite kontakte sa adresama Chicago kao i sa Chicago na njihova imena preduzeća u rezultatima pretrage.

 • Možete da unesete više od jedne termin za pretragu, kao što je ime ili grad, u polje za pretragu .

 • Podrazumevani operator za pretraživanje je i. Ako ne koristite druge operatore, prikazuju se samo zapise koji se podudaraju sa svim kriterijumima pretrage.

 • Koristite operatore (= < > OR) sama ili u kombinaciji između termina za pretragu da biste suzili rezultate.

Otkucajte operatore i or u velikim slovima.

Vrh stranice

Napredne opcije pretrage

Prevaziđite osnovni pretrage poslovnih zapisa za proširivanje i Sužavanje obima pretrage.

Koristite opcije opsega da biste proširili polje za pretragu. Na primer, ako pretražujete zapisima o poslovnom kontaktu, ali želite da uključite potencijalne klijente na rezultatima, možete da uključite druge zapise istog tipa u pretrazi.

Koristite precizirali opcije da biste suzili obim pretrage tako da određena polja, uključujući neke od vaš korisnički definisana polja. Kliknite na bilo koju od polja u grupu za dodavanje tog tipa informacija o kriterijumima pretrage.

Vrh stranice

Proširi obim pretrage

Kada pokrenete pretrage, možete da promenite njegove opsega da biste uključili dodatne zapise istog tipa, ili sve Menadžer za poslovne kontakte za Outlook zapisi i stavke. Isprobajte ovu proceduru ako ne pronađete zapis kojoj očekujete da ga vide.

Na primer, ako želite da saznate za zapise – stavke istorije komunikacije, mogućnosti za poslovanje, povezanih naloga i tako dalje – koji su povezani sa određenim poslovni kontakt, možete da proširite pretragu da biste automatski uključili sve zapise u pretragu, uključujući sve prilagođene tipove zapisa.

Kada su pokrenule pretrage, koristite sledeću proceduru da biste proširili opseg pretrage.

 1. Na traci, na kartici Pretraga , u grupi opseg izaberite nešto od sledećeg:

  • Svi tipovi zapisa ime) Ova opcija se razvija pretragu da biste uključili sve tipove zapisa koji su zasnovani na izabrani tip zapisa.

  • Sve stavke Menadžera za poslovne kontakte Ovu opciju ( Pretražite sve bcm stavke dugme ) širi rezultata pretrage da biste obuhvatili sve Business Contact Manager za Outlook zapisi i stavke, uključujući stavke istorije komunikacije.

   Napomena : Outlook stavke, kao što su zakazane obaveze i e-poruke, nisu uključeni u rezultatima pretrage.

 2. Vraćanje originalne rezultata pretrage tako što ćete kliknuti na Trenutnoj kartici na traci.

Vrh stranice

Suzite rezultate pretrage

U bilo kom trenutku tokom pretrage, možete da dodate kriterijume za pretragu da biste dodatno suzili rezultate koje vidite. Dodavanje pretragu vrednosti za skoro svako polje na izabrani tip zapisa.

Kad su pokrenule pretrage, koristite sledeću proceduru da biste suzili obim pretrage.

 1. Na traci, na kartici Pretraga , u grupi suzite kliknite na bilo koju od sledećih opcija da biste uključili kriterijume za pretragu:

Kada kliknete na...

Rezultati pretrage uključuju...

Ime opcije (oznake će se razlikuju sa zapisima pretrage)

Svi zapisi sa ime ili deo imena koje unosite u polja za pretragu .

Dodeljeno, a zatim izaberite ime sa liste

Navedi sve zapise koji se dodeljuje korisniku da ste izabrali.

Kampanje (za marketinšku aktivnost samo zapisi)

Marketinške aktivnosti zapisa koje pripadaju kampanje ili kampanje sa imenom koje unosite u okviru kampanje .

Označeno zastavicom

Zapisi koje su označene zastavicom.

Faza prodaje (za samo mogućnosti za poslovanje)

Mogućnosti za poslovanje koje se nalaze u faza prodaje (kao što su istraћivanje ili kvalifikacija) koji izaberete stavku na listi.

Status (za marketinšku aktivnost, poslovni projekat i samo zapise zadataka projekta)

Zapisi koje su označene sa statusa koji ste na listi izaberite stavku Status .

Kategorije

Zapisi koje su dodeljene kategorije koje možete da kliknete na listi kategorije .

Nadređeni opciju (oznake će se razlikuju sa zapisima pretrage)

Zapisi koji su povezani sa kontaktom ili projekat sa imenom koje unosite u polja za pretragu .

Polja obrasca dugme polja obrasca

Sve zapise koji sadrže istu vrednost u poljima koja otkucajte ili kliknite na polje za pretragu za polja koja izaberete stavku na listi Polja obrasca .

 1. Kliknite na dugme za pretragu da biste prikazali rezultate pretrage.

Savet : Svaki izbor koji ste napravili od suzite grupe se dodaju kao polja u okviru polja za pretragu . Možete da pregledate i promenite ove kriterijume i pokrenete dodatne pretrage dok god je markirana polja za pretragu .

Vrh stranice

Upotreba fascikli za pretragu

Fascikle za pretragu, kao što su kartice u radnom prostoru su koristan način da biste lakše prikazali određene informacije koje želite da vidite.

Fascikle za pretragu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook se prikazuju u oknu za navigaciju, kada kliknete na dugme Pošta. Izaberite fasciklu da biste videli zapise koje ona sadrži.

Možete da kreirate i koristite Fascikle za pretragu po potrebi. Slično funkcionišu u filtrirane liste na kartici. Međutim, Fascikle za pretragu zahtevaju znatno više od računara obrada power od kartice, da bi se ažurirale svojim podacima. Tabulatori se čuvaju ažuriran svaki put kada su vidljive, ali stalno ažuriraju Fascikle za pretragu , da li ili ne mogu biti prikazane.

Preporučujemo da ograničite broj Fascikli za pretragu koje kreirate i umesto toga koristite kartice kada je potrebno da biste kreirali listu ponovo koristiti. Možete da kreirate do 20 kartice u svakom radnom prostoru. Više informacija o kreiranju kartice sa filtrirane liste, pogledajte odeljak na karticama u članku Ovladajte radnim prostorima programa Business Contact Manager .

Kreiranje fascikle za pretragu

 1. U oknu za navigaciju izaberite stavku Pošta.

 2. U okviru Programa Business Contact Manager, kliknite desnim tasterom miša Fascikle za pretragu, a zatim izaberite stavku Nova fascikla za pretragu.

 3. U dijalogu Nova fascikla za pretragu otkucajte ime za fasciklu.

 4. Kliknite na tip zapisa koji želite da fascikla za pretragu sadrže.

Možete da odaberete tipove zapisa kao što su poslovni kontakti, naloge, mogućnosti za poslovanje, poslovni projekti i projektni zadaci ili Istorija komunikacije zapisa kao što su istorija poslovnog kontakta, istorija naloga, istorija mogućnosti za poslovanje i istorija poslovnog projekta. Istorija fascikli će sadržati stavke istorije komunikacije za izabrane tipove zapisa.

Savet : Ako kreirate fascikle sa zapisima na osnovu naloga ili zasnovane na poslovni kontakt, možete da koristite fasciklu za pretragu kao lista primalaca marketinške aktivnosti. Samo izaberite zapise, a zatim na traci, u grupi komunikacija , izaberite stavku Marketing , a zatim izaberite stavku aktivnosti koje želite da započnete.

 1. Kliknite na dugme Filter da biste otvorili dijalog filtriranje. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici " Jednostavni Filter ", kliknite na dugme opcije koje želite da uključite u rezultate filtriranja.

  • Izaberite karticu Napredni Filter da biste kreirali jedan ili više upita da biste dodatno ograničenje rezultate filtriranja.

  • Izaberite karticu Pregled rezultata da biste videli listu zapisa. Opozovite izbor u poljima za potvrdu dodatnog zapisa koji želite da isključite iz rezultata.

   Više informacija o korišćenju filtera potražite u članku Filtriranje zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte.

 2. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali rezultate kao fascikle za pretragu.

  Fascikla se pojavljuje u oknu za navigaciju, u okviru Programa Business Contact Manager fascikle.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×