Traženje reči u rečniku sinonima

Pomoću rečnika sinonima možete da tražite sinonime (različite reči sa istim značenjem) i antonime (reči sa suprotnim značenjem).

Savet : U programima Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Outlook možete brzo da potražite reč ako kliknete desnim tasterom miša bilo gde u dokument, prezentaciji, otvorenoj poruci ili pregledanoj poruci u oknu za čitanje, a zatim izaberete stavku Sinonim u priručnom meniju.

 1. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Excel

 2. Pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite.

  U programu Excel 2007 ili Excel 2010, rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje. U programu Excel 2013 ili Excel 2016, rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Rečnik sinonima.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neku od reči, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni ili Kopiraj.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Excel 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Excel 2010 ili Excel 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Excel 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

Vrh stranice

 1. U programu OneNote 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu OneNote 2010, na traci Redigovanje izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Kartica „Redigovanje“, dugme „Istraživanje“

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu OneNote 2013 ili OneNote 2016, na kartici Redigovanje kliknite na Rečnik sinonima.

 2. Pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite. Rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neku od reči, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni ili Kopiraj.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

Vrh stranice

 1. U programu Outlook 2007, u telu nove poruke, na kartici Poruka, u grupi Provera kliknite na Pravopis, a zatim izaberite stavku Rečnik sinonima.

  U programu Outlook 2010, Outlook 2013 ili Outlook 2016, u novoj poruci kliknite na telo poruke, a zatim na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Ikona „Rečnik sinonima“ na Outlook traci

  U programu Outlook 2007 ili Outlook 2010, rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje. U programu Outlook 2013 ili Outlook 2016, rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Rečnik sinonima.

  Napomena : U programu Microsoft Outlook, okno zadatka Rečnik sinonima ili Istraživanje je dostupno u svakoj novoj Outlook stavci, kao što je poruka koju sastavljate, ali ne iz glavnog prozora programa Outlook.

 2. Pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite. Rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neku od reči, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni ili Kopiraj.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Outlook 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite opciju rečnika sinonima koju želite.

 • U programu Outlook 2010 ili Outlook 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Outlook 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

Vrh stranice

Napomena : Korišćenje kombinacije ALT+ klik nije podržano u programu Microsoft PowerPoint.

 1. Istaknite reč koju želite da potražite.

 2. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa PowerPoint

  U programu PowerPoint 2007 ili PowerPoint 2010 rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje. U programu PowerPoint 2013 ili PowerPoint 2016 rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Rečnik sinonima.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neku od reči, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni ili Kopiraj.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu PowerPoint 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željene opcije rečnika sinonima.

 • U programu PowerPoint 2010 ili PowerPoint 2013, na kartici Redigovanje izaberite stavku Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Outlook 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

Vrh stranice

 1. U programu Publisher 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu Publisher 2010, na kartici Početak izaberite stavku Pravopis, a zatim kliknite na Rečnik sinonima.

  Komanda menija „Rečnik sinonima“

  U programu Publisher 2013 ili Publisher 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima.

 2. Pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite. Rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neku od reči, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni ili Kopiraj.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

Vrh stranice

 1. U programu Visio 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu Visio 2010, Visio 2013 ili Visio 2016, na kartici Redigovanje kliknite na Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Visio

 2. Pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite. U programu Visio 2010 rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje. U programu Visio 2013 ili Visio 2016 rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Rečnik sinonima.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neku od reči, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni ili Kopiraj.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Visio 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željene opcije rečnika sinonima.

 • U programu Visio 2010 ili Visio 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Visio 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

Vrh stranice

 1. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Word

 2. Pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite. U programu Word 2007 ili Word 2010 rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Istraživanje. U programu Word 2013 ili Word 2016 rezultati se pojavljuju u oknu zadatka Rečnik sinonima.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili neku od reči, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni ili Kopiraj.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Word 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Word 2010 ili Word 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Word 2016 na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×