Traženje reči u rečniku sinonima

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pomoću rečnika sinonima možete da tražite sinonime (različite reči sa istim značenjem) i antonime (reči sa suprotnim značenjem).

Savet : U programu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Outlook, možete da pronađete reč brzo ako kliknite desnim tasterom miša na reč bilo gde u dokumentu, prezentaciji, otvorenoj poruci ili koju pregledate poruku u oknu za čitanje, a zatim izaberite stavku sinonimi na priručni meni.

 1. Kliknite na reč u radnu svesku koju želite da potražite.

 2. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Excel

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili izabranu reč neku od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Kopiraj. Zatim možete da nalepite reč bilo kog mesta koja vam se dopada.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da pronađete reči u rečnik sinonima na drugom jeziku. Ako, na primer, da je radna sveska na francuskom i želite sinonima, uradite sledeće:

 • U programu Excel 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Excel 2010 ili Excel 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Excel 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 1. Izaberite reč u beležnici koju želite da potražite.

 2. U programu OneNote 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu OneNote 2010, na traci Redigovanje izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Kartica „Redigovanje“, dugme „Istraživanje“

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu OneNote 2013 ili OneNote 2016, na kartici Redigovanje kliknite na Rečnik sinonima.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili izabranu reč neku od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Kopiraj. Zatim možete da nalepite reč bilo kog mesta koja vam se dopada.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da pronađete reči u rečnik sinonima na drugom jeziku. Ako, na primer, teksta na francuskom i želite da pronađete sinonime, na kartici " Redigovanje " kliknite na dugme Istraži. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje , a zatim u okviru stavke priručnici, izaberite željene opcije pomoć rečnika sinonima.

 1. Kliknite na reč u programu Outlook stavku koju želite da potražite.

 2. U programu Outlook 2007, na kartici poruka , u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis, a zatim kliknite na dugme rečnik sinonima.

  U programu Outlook 2010, Outlook 2013 ili Outlook 2016, kliknite na karticu Pregled , a zatim izaberite stavku rečnik sinonima.

  Ikona „Rečnik sinonima“ na Outlook traci

  Napomena : U programu Microsoft Outlook, u oknu zadatka rečnik sinonima ili istraživanja je dostupan za sve nove Outlook stavke, kao što su poruke ili stavke u kalendaru, ali ne i iz glavnog prozora programa Outlook.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili izabranu reč neku od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Kopiraj. Zatim možete da nalepite reč bilo kog mesta koja vam se dopada.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da pronađete reči u rečnik sinonima na drugom jeziku. Ako, na primer, tekst je na francuskom i želite da pronađete sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Outlook 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite opciju rečnika sinonima koju želite.

 • U programu Outlook 2010 ili Outlook 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Outlook 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 1. Kliknite na reč u prezentaciju koju želite da potražite.

 2. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa PowerPoint

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili izabranu reč neku od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Kopiraj. Zatim možete da nalepite reč bilo kog mesta koja vam se dopada.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu PowerPoint 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željene opcije rečnika sinonima.

 • U programu PowerPoint 2010 ili PowerPoint 2013, na kartici Redigovanje izaberite stavku Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Outlook 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 1. Kliknite na reč u publikaciji koju želite da potražite.

  U programu Publisher 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu Publisher 2010, na kartici Početak izaberite stavku Pravopis, a zatim kliknite na Rečnik sinonima.

  Komanda menija „Rečnik sinonima“

  U programu Publisher 2013 ili Publisher 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima.

 2. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili izabranu reč neku od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Kopiraj. Zatim možete da nalepite reč bilo kog mesta koja vam se dopada.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da pronađete reči u rečnik sinonima na drugom jeziku. Ako, na primer, publikacije na francuskom i želite da pronađete sinonime, na kartici " Redigovanje " kliknite na dugme Istraži. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje , a zatim u okviru stavke priručnici, izaberite željene opcije pomoć rečnika sinonima.

 1. Kliknite na reč u dijagramu koji želite da biste potražili.

 2. U programu Visio 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu Visio 2010, Visio 2013 ili Visio 2016, na kartici Redigovanje kliknite na Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Visio

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili izabranu reč neku od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Kopiraj. Zatim možete da nalepite reč bilo kog mesta koja vam se dopada.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da pronađete reči u rečnik sinonima na drugom jeziku. Ako, na primer, na dijagram je na francuskom i želite da pronađete sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Visio 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željene opcije rečnika sinonima.

 • U programu Visio 2010 ili Visio 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Visio 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 1. Kliknite na reč u dokumentu koji želite da biste potražili.

 2. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Word

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili izabranu reč neku od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Kopiraj. Zatim možete da nalepite reč bilo kog mesta koja vam se dopada.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Word 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Word 2010 ili Word 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Word 2016 na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

Slušamo vas

Ovaj članak poslednji put ažurirana tako što ćete Ben na 4 januar 2018 kao rezultat komentare. Da li vam je bilo korisno, a naročito ako ne koristite kontrole za povratne informacije ispod da biste nas obavestili kako možemo da ga poboljšamo.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Uređivač - pomoćnik za pisanje

Provera pravopisa i gramatike u sistemu Office 2010 i novije verzije

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×