Tehnički crtež za korišćenje podataka u sistemu SharePoint Server

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kombinovanjem sistema Office SharePoint Server 2007, sistema Microsoft Office 2007 i podataka u preduzeću možete napraviti poslovno rešenje u kojem ćete se osećati kao kod kuće.

Tehnički crtež za korišćenje podataka u sistemu SharePoint Server

U ovom članku

Izrada poslovnog rešenja je kao izgradnja kuće

Razumevanje osnova o podacima

Korišćenje podataka u sistemu Office SharePoint Server 2007

Korišćenje podataka iz programa u sistemu Office sa sistemom Office SharePoint Server 2007

Prvi koraci sa predlošcima i scenarijima

Izrada poslovnog rešenja je kao izgradnja kuće

Recimo da želite da sagradite kvalitetnu kuću. Ako imate mnogo vremena i novca, možete da odaberete opciju A: Kupićete praznu parcelu bez priključaka za komunalnu infrastrukturu, angažovati arhitektu da projektuje kuću i zaposliti izvođača radova (koji angažuje podizvođače) da je predano gradi od temelja. Ako nemate mnogo vremena i novca, možete da odaberete opciju B: Kupićete modularnu kuću, odabrati unapred dizajniran arhitektonski stil i tlocrt i angažovati jednog izvođača da je u kratkom roku izgradi na uređenoj parceli sa priključcima za komunalnu infrastrukturu.

Za izgradnju kvalitetnih poslovnih rešenja, sistem Microsoft Office i Office SharePoint Server 2007 nude obe opcije. Za opciju A je često neophodno finansiranje, kodiranje i razvoj i obično ju je najbolje prepustiti IT profesionalcima. Opcija B je kombinacija sistema Microsoft Office (arhitekta) sa sistemom Office SharePoint Server 2007 (moduli kuća, uređena parcela i priključci za komunalnu infrastrukturu), motivisane osobe koja radi sa informacijama (vaš izvođač) i predložaka i scenarija (arhitektonski stilovi i tlocrti).

Ako vam je potrebna pomoć prilikom izrade kvalitetnog poslovnog rešenja uz korišćenje opcije B, došli ste na pravo mesto. Ovaj članak pruža opšti uvid u korišćenje podataka u sistemu Office SharePoint Server 2007, te brojne veze ka dodatnim informacijama koje pomažu da razumete detalje mnogih opisanih funkcija i koje mogu pomoći u primeni rešenja.

Vrh stranice

Razumevanje osnova o podacima

Osnovu svakog automatizovanog poslovnog rešenja zasnovanog na sistemu Microsoft Office, bilo na nivou preduzeća, sektora ili radne grupe, predstavljaju podaci i osnovni načini rada sa podacima.

Vrh stranice

Tri tipa podataka

Informacije su ključne za efikasno poslovanje preduzeća, a podaci su krvotok koji to podržava. Većina preduzeća troši velike resurse na prikupljanje podataka, njihovo skladištenje i ažuriranje, na pristup podacima, analizu podataka, izveštavanje i upravljanje podacima. Ti podaci dolaze u tri oblika:

 • Strukturiranih podataka    Ovaj tip podataka možete biti organizovane u tabelama i lako ažurirati sortirana, filtrira i postavljen kao upit, obično je uskladištena u ravnom datoteke i bazama podataka. Strukturiranih podataka takođe sadrži metapodatke, često definisan kao „podaci o podacima”. Metapodaci daje značenje i ograničenje podataka i sadrži zaglavlja kolona, tipovi podataka i oblikovanja i pravila za validaciju. Primeri strukturiranih podataka obuhvataju porudžbine statistika, inventar, budžeta i prodaje.

 • Nestrukturirani podaci    Ovaj tip podataka obuhvata informacije uskladištene u dokumentima i prezentacijama koje se ne mogu automatski konvertovati u strukturirane podatke. Primeri nestrukturiranih podataka su memorandumi, pisma, publikacije, smernice, predlozi, specifikacije, slajdovi i biografije.

 • Polustrukturirani podaci    Ovaj tip podataka sadrži strukturirane podatke kombinovane sa umerenom količinom nestrukturiranih podataka, kao što su komentari, memo polja, prilozi dokumentima i grafika. Primeri nestrukturiranih podataka su izveštaji o statusu, dokumenti formalizovanih zahteva za ponudu (RFP), pregledi učinka i katalozi proizvoda.

Microsoft Office i Office SharePoint Server 2007 omogućavaju da radite sa sva tri tipa podataka, ali fokus u ovom članku je na strukturiranim i polustrukturiranim podacima.

Vrh stranice

Povezivanje sa podacima

Strukturirani i polustrukturirani podaci obično dolaze iz spoljnog izvora podataka, kao što je XML datoteka, radna sveska ili baza podataka. Taj spoljni izvor podataka je povezan sa programom preko veze sa podacima, a to je skup informacija koje opisuju kako da pronađete spoljni izvor podataka, kako da se u njega prijavite i kako da pristupite podacima.

Informacije o povezivanju mogu da se skladište i u datoteci veze, kao što je Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc). ODC datoteka koristi prilagođene HTML i XML oznake za skladištenje informacija o povezivanju i koristi je većina Office programa. Office InfoPath 2007 koristi sličnu Universal Data Connection (UDC) datoteku (.udc). Datoteke veze su posebno praktične za dosledno deljenje veze, što olakšava otkrivanje veza, doprinosi poboljšanju bezbednosti i jednostavnijoj administraciji izvora podataka. Datoteke veze se najbolje dele kad se smeste na bezbednu i pouzdanu lokaciju, kao što je SharePoint biblioteka podataka za povezivanje u kojoj datoteku mogu da čitaju odgovarajući korisnici i programi, ali samo naznačeni korisnici mogu da je menjaju.

Povezivanje sa spoljnim podacima

1. Postoje različiti izvori podataka sa kojima možete da se povežete: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 i tekstualne datoteke.

2. Svaki izvor podataka ima povezan ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač.

3. Datoteka veze definiše sve informacije potrebne za pristup izvoru podataka i preuzimanje podataka iz izvora.

4. Informacije o povezivanju se kopiraju iz datoteke veze u program.

Komponenta Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, koja se instalira sa operativnim sistemom Microsoft Windows, omogućava povezivanje sa velikim brojem ralacionih i nerelacionih izvora podataka pomoću Open Database Connectivity (ODBC) upravljačkih programa ili Object Linking and Embedding Database (OLE DB) dobavljača. Kad instalirate sistem Microsoft Office, na računar se dodaje još ODBC upravljačkih programa i OLE DB dobavljača. Možete i da koristite ODBC upravljačke programe i OLE DB dobavljače drugih proizvođača da biste dobili informacije i iz drugih izvora a ne samo Microsoft izvora podataka. Informacije o instaliranju tih ODBC upravljačkih programa i OLE DB dobavljača potražite u dokumentaciji za datu bazu podataka ili se obratite prodavcu baze podataka.

Korišćenjem sistema Microsoft Office možete da napravite veze u mnogim Office programima i upotrebite čarobnjak za povezivanje sa podacima da biste se povezali sa novim izvorima podataka. Sadržaj ODC datoteke najbolje ćete prikazati ili urediti koristeći Office Excel 2007.

Dodatne informacije

Pregled povezivanja (uvoza) podataka

Vrh stranice

Korišćenje koordinatnih mreža podataka za rad sa podacima

Za rad sa podacima često je najjednostavnije koristiti koordinatnu mrežu podataka. Koordinatna mreža podataka je tabelarni prikaz podataka po kolonama i redovima koji omogućava lako sortiranje, filtriranje, izvršavanje upita, kao i manipulisanje podacima. Pored toga, koordinatne mreže podataka omogućavaju da dobijete ispravan skup podataka za poslovno rešenje iz više izvora podataka. Nekim korisnicima je koordinatna mreža podataka dovoljna za efikasan rad sa podacima. Ostalima su potrebni jednostavniji načini za upravljanje podacima, kao što su obrasci, izveštaji i kontrolne table.

Tabela sa zaposlenima u prikazu lista sa podacima

Microsoft Office i Office SharePoint Server 2007 omogućavaju da napravite i koristite koordinatne mreže podataka pomoću Access veb lista sa podacima, Access listova sa podacima i Excel tabela.

Vrh stranice

Korišćenje obrazaca za efikasnu promenu podataka

više podobrazaca ugnežđenih jedan u drugi Strukturirane i polustrukturirane podatke često treba da ažurirate i promenu i zato obrazaca da biste reprodukovali. Obrazac, da li odštampane ili na mreži, predstavlja dokument ili program dizajniran uz standardni strukturu i oblikovanje koje vam olakšava da sakupite uhvatite, organizovanje i uređivanje podataka. Obrasci su windows kroz koje korisnici vide i pristup vašim podacima. Obrasce na mreži sadrži uputstva, oblikovanje, oznake i razmake za unos podataka, kao i štampanog obrasca. Obrasce na mreži takođe sadrže kontrole koje prikazuju podatke ili olakšavaju korisnicima da unesete ili uređivanje podataka, izvršavanje radnje ili napravite izbor, kao što su okviri sa listom opcija, dugmad opcija i komandnu dugmad. Vizuelno atraktivan obrazac čini rad sa podacima više prijatnim i efikasnijim i doprinosi sprečavanju unosa neispravnih podataka da unetih.

Microsoft Office i Office SharePoint Server 2007 omogućavaju da napravite i koristite obrasce pomoću Access obrazaca, InfoPath obrazaca, obrazaca SharePoint liste, prikaza podataka koji su umetnuti kao obrasci i veb segmenata obrazaca.

Vrh stranice

Korišćenje izveštaja za predstavljanje podataka i odlučivanje

Izveštaji mogu da pruže pregled podataka Strukturirani i polustrukturirani podaci često su korisnicima na raspolaganju kroz poslovne izveštaje. Izveštaj je prezentacija podataka u vidu oblikovanih i organizovanih informacija u skladu sa specifičnim poslovnim zahtevima. Primeri izveštaja su prognoze budžeta, rezimirani podaci o prodaji, liste telefona, nalepnice sa adresama i katalozi proizvoda. Izveštaji mogu da budu jednostavni, kratki pregledi na jednoj stranici ili hijerarhijski prikaz obimnih podataka. Izveštaj može da sadrži i podizveštaje, da varira zavisno od parametara koji su mu prosleđeni i može da bude veoma interaktivan, što korisnicima omogućava sortiranje, filtriranje i dubinsko pretraživanje podataka ili čak i njihovo detaljnije analiziranje.

Kad koriste izveštaje, osobe koje rade sa informacijama u stanju su da donose dobre poslovne odluke, jer im izveštaji pomažu da odgovore na pitanja, fokusiraju se na ciljeve, pronađu najbolje opcije, osmisle ispravne strategije i taktike, utvrde posledice i kompromise i procene nepoznanice i rizike.

Evo kako mogu da se klasifikuju korisnici izveštaja.

Tipovi korisnika

Primer

Radnje sa izveštajima

Iskusni korisnici

Analitičari podataka i poslovni analitičari

Pravljenje i prilagođavanje izveštaja, rad sa Online Analytical Processing (OLAP) izveštajima izvedene tabele, korišćenje alatki za pisanje izveštaja, sprovođenje statističke analize i analiziranje pomoću alatki za traženje podataka.

Korisnici sa umerenim iskustvom

Menadžeri i druge osobe koje rade sa informacijama

Čitanje detaljnih izveštaja, prilagođavanje izveštaja i interakcija sa njima filtriranjem, sortiranjem i postavljanjem parametara, kao i pravljenje ad hoc upita i izveštaja.

Obični korisnici

Radnici na unosu podataka

Čitanje standardnih, jednostavnih izveštaja i pristupanje izveštajima preko jednostavnih prikaza, kao što su dijagrami toka.

Microsoft Office, Office SharePoint Server 2007 i SQL Server omogućavaju da pravite razne izveštaje i radite sa njima koristeći Access, Excel, SQL Server Reporting Services, InfoPath (pomoću objedinjavanja obrazaca) i Office SharePoint Designer 2007 (pomoću prikaza podataka samo za čitanje).

Vrh stranice

Korišćenje kontrolnih tabli i KPI-ova za delovanje na podatke

Poslovno obaveštavanje je popularan trend koji obuhvata celu industriju, osmišljen za prikupljanje i korišćenje podataka, kao i upravljanje njima, za raspoznavanje obrazaca i značenja, za odlučivanje, reagovanje i delovanje, te stoga za poboljšanje učinka preduzeća. U poslovnom izveštavanju glavnu ulogu imaju kontrolne table i indikatori ključnih performansi (KPI-ovi).

Korišćenje kontrolnih tabli

Kontrolne table (zovu se i table sa rezultatima) predstavljaju suštinski važnu tehniku poslovnog obaveštavanja koja kombinuje izveštavanje i analitiku radi vizuelizovanja bitnih informacija na nivou preduzeća, odeljenja i grupe.

Sales dashboard

Postoje tri tipa kontrolnih tabli: operativne kontrolne table, za nadgledanje dnevnih poslovnih obaveza zaposlenih, taktičke kontrolne table, za analizu podataka i nadgledanje mesečnih i kvartalnih aktivnosti, i strateške kontrolne table, za dugoročno upravljanje preduzećem. Podaci kontrolnih tabli mogu biti kvantitativni, kao što su poručene količine, udeo na tržištu, profiti, pozivi podršci, greške u proizvodnji ili broj prikaza veb stranice. Osim toga, podaci kontrolne table mogu biti kvalitativni, kao što je lista deset najboljih kupaca, ključni problemi, trenutni zadaci koji čekaju da se dovrše i ažuriranje važnih vesti.

Korišćenje indikatora ključnih performansi (KPI-ova)

Suštinski element na kontrolnoj tabli je indikator ključnih performansi (KPI), koja je na vizuelni signal (kao što su nagore i nadole strelice, zaustavite signale i obojene krugova) količina napretka napravljenog prema za važne poslovne cilj. KPI predstavlja merljiv pokazatelj koji se koristi za praćenje učinka organizacije, poput mesečnog bruto profita ili kvartalnog prometa zaposlenih. KPI-ovi su korisni za timovima menadžeri i preduzeća napredovanje pošto i da donose dobre odluke na osnovu tri osnovna pitanja: „Šta sam ispred ili iza”?, „koliko ispred ili iza da”?, i „šta je na Minimalna ste dovršili”?.

Indikatori performansi prodaje Svaki KPI ima cilj, status i trend. Na primer, uobičajeni KPI je mesečna prodaja sektora. Posle pažljivog planiranja, za svaki sektor se definiše cilj kvartalne prodaje (ili meta). Kontrolna tabla ili tabla sa rezultatima prikazuje sedmični status ovog cilja, da li se napreduje po planu, postoji li prebačaj ili zaostatak, a za to se nekad koriste boje ili standardne ikone definisane u preduzeću. Na grafikonu se mogu rezimirati i trendovi iz proteklih godina, a ponekad i predvideti za sledeću godinu.

Vrh stranice

Korišćenje podataka unutar sistema Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 olakšava saradnju sa drugim zaposlenima tako što pojednostavljuje upravljanje dokumentima, lokacijama i radnim prostorima i njihovo deljenje, i tako što podržava uobičajene poslovne aktivnosti u kojima se koriste sva tri ranije opisana tipa podataka. Primeri obuhvataju:

 • Radne grupe i sektore koji moraju da sarađuju na projektima, prenose jedni drugima svrhu poslovanja, mere uspeh, organizuju timove i zadatke, osmišljavaju i prate planove rada i kontrolne tačke, identifikuju troškove i proizvode krajnje rezultate projekata.

 • Preduzeća u kojima je neophodno upravljanje velikim brojem dokumenata, nadgledanje procesa, prenošenje smernica i zadržavanje, označavanje i pronalaženje obimnih zapisa.

Osim toga, Office SharePoint Server 2007 pravi čvrstu infrastrukturu za razvoj dodatnih poslovnih rešenja koja koriste sva tri tipa podataka. Osobi koja radi sa podacima sledeće komponente sistema Office SharePoint Server 2007 izdvajaju se kao važni elementi u izgradnji automatizovanog poslovnog rešenja zasnovanog na strukturiranim i polustrukturiranim podacima sa malo koda ili bez koda. Te komponente, koje funkcionišu samostalno, ali vrlo dobro rade i zajedno, vaši su „moduli kuća, uređene parcele i priključci za komunalnu infrastrukturu“ koji će vam pomoći u brzoj izradi poslovnog rešenja.

Komponente strukturiranih podataka u sistemu SharePoint

1. Microsoft Office i Office SharePoint Server 2007 omogućavaju da radite sa mnogim tipovima spoljnih podataka, uključujući poslovne (LOB) podatke, Office izvore podataka i ravne datoteke.

2. Office SharePoint Server 2007 sadrži mnogo komponenata namenjenih raznovrsnom radu sa spoljnim podacima.

3. Tim spoljnim podacima možete da pristupite bilo preko Office programa za stoni računar ili pregledača, kao što je Windows Internet Explorer.

Vrh stranice

SharePoint liste

SharePoint lokacija obično uključuje mnogo podrazumevanih listi, kao što su „Veze“, „Objave“, „Kontakti“, „Praćenje problema“, „Ankete“ i „Zadaci“, koje možete da koristite kao centralnu tačku poslovnog rešenja. U mnogim slučajevima te podrazumevane liste obezbeđuju brza, efikasna rešenja uz malo izmena ili bez ijedne izmene. Na primer, možete da koristite „Ankete“, koje obuhvataju uslovno grananje i prelome stranica, za procenu zadovoljstva zaposlenih i kupaca, i „Praćenje problema“, sa uključenim pravljenjem verzija i skladištenjem istorije verzija, za dublju analizu projekata radnih grupa i uobičajenih radnih zadataka.

Lista zadataka projekta

Liste su bogate i fleksibilne, s brojnim ugrađenim funkcijama koje obezbeđuju robustan način za skladištenje i deljenje strukturiranih i polustrukturiranih podataka i rad sa njima. Možete da:

 • Uključite mnoge tipove podataka, kao što su datumi, slike, formule i izračunavanja zasnovana na drugim kolonama, polja samo za dodavanje (korisna u aplikacijama za evidentiranje i praćenje) i polja za pretragu u kojima možete da izaberete vrednost iz drugog polja liste.

 • Kreirate prikaze liste da biste organizovali, sortirali i filtrirali podatke na različite i specifične načine; promenite metapodatke, kao što su dodavanje i brisanje kolona i promena pravila za validaciju; dosledno koristite liste na više SharePoint lokacija sa tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima.

 • Kreirajte prilagođene liste, prikažite podatke u veb segmentima i stranicama veb segmenata, uvezite, izvezite i povežite se sa podacima iz drugih programa kao što su Excel i Access.

 • Pratite verzije i detaljnu istoriju, zahtevajte odobrenje za izmenu podataka, koristite bezbednost na nivou stavke i bezbednost fascikle, prijavljujte, odjavljujte i automatski ostanite informisani o promenama pomoću upozorenja i RSS feedova.

 • Organizujte sadržaj na jednoj listi po fasciklama radi dodatnog olakšanja i boljih performansi i sveukupno poboljšajte performanse pomoću velikih lista korišćenjem indeksiranja.

Access veb list sa podacima (ranije poznat kao prikaz lista sa podacima) pruža koordinatnu mrežu podataka za prikaz i uređivanje podataka za brojne tipove lista. Možda će vam Access veb list sa podacima biti prikladniji i moćniji od standardnog prikaza liste. On prikazuje sadržaj liste ili biblioteke dokumenata po redovima i kolonama. Možete da dodajete i uređujete redove i kolone, primenjujete filtere i sortirate porudžbine, prikazujete izračunate vrednosti i ukupne vrednosti i na prikladniji način uređujete podatke u ćelijama koordinatne mreže.

Primer prikaza lista sa podacima

Napomena: Za Access veb list sa podacima neophodan je Office Access 2007 instaliran na klijentskom računaru i pregledač koji podržava ActiveX kontrole.

Okno poslova Access veb list sa podacima sadrži i nekoliko dodatnih komandi koje olakšavaju interakciju sa programima Excel i Access.

Komanda

Radnja

Prati ovu listu u programu Access

Pravi povezanu tabelu u programu Access koja je povezana i sa prikazom lista sa podacima i koju možete da osvežavate i ažurirate (dostupno samo u programu Office Access 2007).

Izvezi u Access

Izvozi prikaz u tabelu u bazi podataka.

Napravi izveštaj u programu Access

Pravi povezanu tabelu u programu Access i generiše izveštaj.

Izvrši upit u listi u programu Excel

Izvozi u Excel podatke koje možete da osvežite u tom programu. (Ponaša se isto kao komanda Izvezi u Excel dostupna u meniju Radnje u standardnom prikazu liste).

Štampaj iz programa Excel

Izvozi podatke u Excel kako biste mogli da ih štampate iz tog programa.

Napravi grafikon u programu Excel

Izvozi podatke u Excel kako biste mogli da napravite grafikon u tom programu koristeći čarobnjak za grafikone.

Kreiraj izveštaj izvedene tabele u programu Excel

Izvozi podatke u Excel kako biste mogli da napravite izveštaj izvedene tabele u tom programu.

Vrh stranice

SharePoint biblioteke

U SharePoint biblioteci je na lokaciji na SharePoint lokaciji gde možete kreirati, prikupljanje, ažuriranje i upravljanje dokumentima sa članovima tima i drugi zaposleni. Svaka biblioteka prikazuje listu dokumenata i ključnih metapodatke o te dokumente, što pomaže osobama koristite datoteke i radite zajedno, i svaka biblioteka pruža korisne funkcije kao što su odjavljivanja dokumenata u, kreiranje glavnih i međuverzija numerisanje i praćenje i korišćenje funkcija obogaćenog za nadzor i tok posla. Možete da kreirate i upravljanje dokumentima, slike, prezentacije, obrasce i druge tipove datoteka u biblioteci. Na kraju, možete da koristite podrazumevane biblioteci deljenih dokumenata, prilagodili ove biblioteke za vaše potrebe, ili možete da kreirate sopstveni dodatne biblioteke.

Biblioteka dokumenata

Postoje tri tipa biblioteka – biblioteke dokumenata, biblioteke obrazaca i biblioteke podataka za povezivanje – koje mogu da rade sa svim tipovima podataka.

Biblioteke dokumenata     Biblioteke dokumenata možete koristiti da biste skladištili različite vrste datoteka, pristupali im i upravljali njima – tu spadaju i Office dokumenti, unakrsne tabele, izveštaji, obrasci, Office Access 2007 baze podataka i tekstualne datoteke.

Biblioteke obrazaca      U bibliotekama obrazaca možete da skladištite Office InfoPath 2007 obrasce i da radite sa njima. Biblioteke obrazaca su centralno mesto gde korisnici mogu da popunjavaju i skladište obrasce zasnovane na istom predlošku. Na primer, možete upotrebiti InfoPath da biste napravili rešenje za praćenje imovine koje skladišti predložak obrasca (.xsn) i XML datoteke obrasca (.xml) u SharePoint biblioteci obrazaca.

Biblioteke podataka za povezivanje     Biblioteka podataka za povezivanje (DCL) je posebna biblioteka koja se može definisati kao pouzdana lokacija i koja olakšava skladištenje, obezbeđivanje, deljenje ODC i UDC datoteka i upravljanje njima. Administratori mogu da kontrolišu pristup tim vezama tako da ih mogu koristiti samo privilegovani, pouzdani korisnici. Excel Services može da se podesi za korišćenje samo pouzdanih veza. Administrator će možda morati da premesti bazu podataka sa servera za testiranje na radni server ili da ažurira upit koji pristupa podacima. Kad se koristi jedna ODC datoteka sačuvana u DCL-u, znatno je jednostavnije administriranje tih informacija o vezi, a pristup korisnika podacima prikladniji jer sve radne sveske koriste istu datoteku veze, a operacija osvežavanja, bilo na klijentskom računaru ili serveru, preuzima ažurne izmene te datoteke veze. Čak možete da podesite Office SharePoint Server 2007 i klijentski računar korisnika tako da automatski prepoznaje promene u datoteci veze i koristi njenu najažurniju verziju. Ukratko, biblioteke podataka za povezivanje umnogome pojednostavljuju održavanje veza sa podacima i upravljanje njima.

Vrh stranice

Veb segmenti i stranice sa veb segmentima

Veb segment je modularna jedinica informacija koja formira osnovni sastavni blok stranice sa veb segmentima. Veb segmente možete da dodajete u zone veb segmenata na stranici sa veb segmentima, a zatim prilagodite pojedinačne veb segmente tako da čine jedinstvenu stranicu za korisnike lokacije. Stranica sa veb segmentima je posebna vrsta veb stranice na kojoj veb segmente možete koristiti za konsolidovanje podataka, kao što su liste i grafikoni, i veb sadržaj, kao što su tekst i slike, u dinamički prikaz informacija izgrađen oko uobičajenog zadatka ili specijalnog interesa.

Stranicu sa veb segmentima možete da koristite kako biste razne strukturisane i nestrukturisane informacije predstavili na organizovan, koristan i prikladan način. Stranica sa veb segmentima često sadrži nekoliko povezanih veb segmenata da biste mogli dinamički da prikazujete podatke i sadržaj kako biste videli željene rezultate.

Na primer, možete da kreirate stranicu sa veb segmentima „Porudžbine klijenata“ koju ćete koristiti za prikaz važnih informacija. Primili ste poziv od klijenta koji ima pitanje u vezi sa porudžbinom, ne seća se ID broja porudžbine, ali se seća datuma kada je poslao porudžbinu. Stranicu sa veb segmentima možete upotrebiti da biste uradili sledeće.

Stranica sa Web segmentima „Porudžbine kupaca“ sa nekoliko Web segmenata

1. Potražite porudžbinu prema ID broju porudžbine ili, u ovom slučaju, datumu porudžbine.

2. Prikažite sve porudžbine po datumu.

3. Izaberite odgovarajući redosled, zasnovan na imenu klijenta, i potražite detalje porudžbine kao i detalje klijenta.

4. Izaberite stavku predmeta u porudžbini (u ovom slučaju lampu) i prikažite sliku proizvoda kako biste potvrdili pitanje klijenta.

5. Pregledajte najnovije poslovne vesti koje su važne za porudžbinu tog klijenta.

Stranice sa veb segmentima možete upotrebiti da biste:

 • Konsolidovali podatke iz različitih izvora podataka i napravili izveštaj.

 • Analiza i agregacija podataka (na primer zbirova, ukupnih vrednosti ili prebrojavanja).

 • Rezimirali ključne KPI informacije koje želite da vidite na početku svakog dana.

 • Odredili prioritet i istakli podatke projekta ili klijenta na kontrolnoj tabli kako biste lakše donosili efikasne odluke.

 • Prikaz ažurnog rasporeda rada i informacija sastanaka za brzo planiranje dana.

 • Dobijanje brzog pristupa poslovnim vestima, lokalnoj vremenskoj prognozi i omiljenim veb lokacijama za fokusirano pregledanje veba.

Ovo su ključni veb segmenti koji se mogu povezivati i koji prikazuju strukturirane i polustrukturirane podatke.

Veb segment

Opis

Prikaz liste

Prikazuje podatke liste i metapodatke biblioteke

Obrazac

Prikazuje podatke koristeći kontrole HTML obrasca

Slika

Prikazuje slike

Excel Web Access

Prikazuje Excel radne sveske

Pregledač izveštaja

Prikazuje izveštaje napravljene korišćenjem usluge SQL Server Report Services

Prikaz podataka

Prikazuje i uređuje podatke iz različitih izvora podataka

KPI

Prikazuje podatke indikatora ključnih performansi (KPI) i simbole iz KPI liste

KPI detalji

Prikazuje KPI podatke za jednu stavku i simbole iz KPI liste

Stavka poslovnih podataka

Prikazuje detalje o jednoj stavci poslovnih podataka

Lista poslovnih podataka

Prikazuje rezime poslovnih podataka u listi

Radnje vezane za poslovne podatke

Povezuje veb segmente radi konfigurisanja radnji poslovne aplikacije

Lista povezanih poslovnih podataka

Povezuje veb segmente radi prikaza srodnih poslovnih stavki

Graditelj stavki poslovnih podataka

Pravi stavku poslovnih podataka na osnovu parametara u nisci upita za korišćenje na stranicama profila poslovnih podataka.

Filtriranje

Filtrira podatke veb segmenta na različite načine

Dodatne informacije

Rad sa veb segmentima za filtriranje

Vrh stranice

Katalog poslovnih podataka

Katalog poslovnih podataka (BDC) predstavlja komponentu koja obezbeđuje ugrađenu podršku za prikaz podataka iz poslovnih (LOB) baza podataka kao što su SAP, Siebel i SQL Server. Ti LOB sistemi obično upravljaju važnim poslovnim informacijama i procesima kao što su popis podataka klijenta, naplate i životni ciklusi proizvoda. Za te sisteme je često neophodna intenzivna obuka, teško se koriste i dostupni su samo retkima. Pomoću BDC-a takvi LOB podaci su dostupni većem broju osoba kojima je potreban pristup tim podacima i drugačiji, fleksibilniji metodi za rad sa njima. Na primer, InfoPath obrazac porudžbine može da se upotrebi za prikaz podataka klijenta iz jednog sistema, detalja o proizvodu iz drugog sistema i finansijskih detalja iz trećeg sistema.

Ovo je rezime uloga i zadataka za rad sa katalogom poslovnih podataka.

Uloga

Zadatak

Poslovni analitičar

Definiše funkcije i pravi unapred definisana rešenja

Autor metapodataka

Pravi i testira metapodatke

Administrator

Uvozi definiciju aplikacije i konfiguriše pristup podacima

Član lokacije

Uključuje poslovne podatke u veb segmente, stranice i liste

Projektant

Pravi prilagođena rešenja stranice sa veb segmentima

Posetilac lokacije

Koristi poslovne podatke

Prikazivanje poslovnih podataka u Web segmentu liste poslovnih podataka

Kad izdvojite poslovne podatke iz izvora podataka, postoje četiri funkcije kataloga poslovnih podataka koje možete da koristite:

 • Poslovni podaci u listama    Poslovne podatke možete da uključite u svaku SharePoint listu ili biblioteku dokumenata tako što ćete kolonu poslovnih podataka dodati kao tip polja. U uobičajene scenarije spadaju: povezivanje dokumenata sa zapisima klijenta, kao što su predlozi, ugovori i prezentacije, dopunjavanje podataka prilagođenim kolonama, kao što je beleška, i izbor podataka sa liste, kao što su poštanski brojevi.

 • Radnje poslovnih podataka    Radnje poslovnih podataka jesu veze koje se pojavljuju pored poslovnih objekata. Na primer, te veze mogu da otvore veb stranice, prikažu korisnički interfejs poslovnih aplikacija ili otvore InfoPath obrasce. Radnje poslovnih podataka se pojavljuju i kao veze u SharePoint listama i rezultatima pretraga. Pomoću tih veza možete lako da ažurirate stavku ili prikažete srodne podatke.

 • Veb segmenti poslovnih podataka    Office SharePoint Server 2007 obuhvataju nekoliko veb segmenata poslovnih podataka koji mogu da prikažu entitet iz BDC-a. Veb segmente poslovnih podataka možete koristiti da biste prilagodili način na koji se poslovni podaci prikazuju na lokaciji. Te veb segmente možete i povezati tako da radnja koju izvršavate u jednom veb segmentu menja sadržaj u drugom.

 • Poslovni podaci u korisničkim profilima    Da bi se poboljšale korisničke informacije u sistemu Office SharePoint Server 2007, profili poslovnih podataka se automatski prave kad se aplikacija registruje u BDC-u.

Dodatne informacije

Prikaz poslovnih podataka na SharePoint lokaciji

Katalog poslovnih podataka

Vrh stranice

KPI liste

KPI za kvartalnu prodaju Gotova lista znatno olakšava uključivanje KPI-ova u poslovna rešenja. Postoje četiri načina za korišćenje KPI liste, a svaki od njih se obraća uobičajenom izvoru KPI vrednosti i nudi mogućnost za ugradnju tih vrednosti u SharePoint lokaciju:

 • Podaci u SharePoint listama    Kad SharePoint liste sadrže stavke koje možete da prebrojite, stavke koje su deo toka posla ili koje sadrže datume, možete upotrebiti KPI da biste pratili koliko dugo su problemi ili zadaci otvoreni, koliko ih je otvoreno i koji procenat zadatka je dovršen. Takođe, možete da pratite ukupne vrednosti, kao što je period tokom kojeg je problem bio otvoren ili ukupan broj ostvarenih prodaja u regionu.

 • Podaci u Excel radnim sveskama     KPI možete postaviti u Excel radnoj svesci u biblioteci dokumenata i povezati se sa KPI-jem iz sistema Office SharePoint Server 2007. Kako se podaci u radnoj svesci menjaju, KPI se automatski ažurira. Korišćenjem veb segmenta Office Excel Web Access, možete odabrati i da se radna sveska prikazuje na istoj veb stranici.

 • Podaci iz usluge Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services    Office SharePoint Server 2007 može da koristi KPI-ove iz usluge Analysis Services, komponente sistema Microsoft SQL Server 2005. Administrator sistema ili analitičar baze podataka obično postavlja ove KPI-ove i registruje vezu sa podacima u sistemu Office SharePoint Server 2007. Svi koji imaju odgovarajuće dozvole mogu zatim pristupiti bazi podataka i povezati se sa KPI-ovima iz usluge Analysis Services.

 • Ručno unete informacije    U situacijama u kojima nije postavljen formalan sistem ili kada imate jedan projekat koji treba da pratite, kriterijume možete da unesete ručno. KPI lista je korisna za prikaz informacija koje se prenose u e-pošti ili nekom drugom sistemu.

Tokovi posla

Dijagram toka posla „Odobrenje“ U svakoj organizaciji mnogi važni procesi u velikoj meri zavise od ljudi. Automatizovanjem interakcija među osobama koje učestvuju u procesu može se unaprediti njegova efikasnost. Ti procesi se ponekad nazivaju humani tokovi posla. Office SharePoint Server 2007 vam omogućava da koristite unapred definisane tokove posla, a Office SharePoint Designer 2007 omogućava da pravite nova rešenja za tokove posla zasnovane na stavkama liste i biblioteke. U sistemu Office SharePoint Designer 2007 dizajner toka posla zasnovan na pravilima olakšava konstruisanje tokova posla sa uslovnim grananjem i više koraka.

Tokovi posla uključeni u Office SharePoint Server 2007 nude blisku integraciju sa programima iz sistema Office 2007 izdanje. Office Outlook 2007 možete koristiti za komunikaciju zadataka i statusa sa korisnicima. Office Access 2007 možete upotrebiti za promenu toka posla povezanog sa povezanom listom i za pravljenje izveštaja toka posla da biste bolje procenili status projekta i poslovnih procesa. Tokovi posla mogu da koriste prilagođene obrasce napravljene u programu Office InfoPath 2007 za interakciju sa korisnicima kroz druge Office programe kao što je Office Word 2007.

Dodatne informacije

Dizajniranje obrasca za odgovaranje na status toka posla

Demonstracija: pojednostavljivanje poslovnih procesa pomoću obrazaca i tokova posla

Vrh stranice

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services je potpuna usluga za upravljanje izveštajima i njihovu distribuciju na nivou preduzeća, koja obuhvata dizajniranje, izradu, isporuku, bezbednost i prikaz izveštaja u različitim formatima. Sa sistemom SQL Server 2005 sa primenjenim servisnim paketom 2 na raspolaganju su vam usluge izveštavanja u režimu integracije sistema SharePoint tako da možete:

 • Koristiti SharePoint biblioteke za skladištenje izveštaja, izvora podataka i modela izveštaja. Skladištenje izveštaja u bibliotekama dokumenata omogućava da izveštaj koristi i standardne funkcije sistema Office SharePoint Server 2007 kao što su tok posla, pravljenje verzija i bezbednost. Uz to, možete da dodate izveštaje u centar za izveštavanje.

 • Sinhronizovati izveštaje i sve povezane resurse uskladištene u sistemu Office SharePoint Server 2007 sa istim izveštajima koji su uskladišteni na serveru za izveštaje i koji se na njemu pokreću.

 • Koristiti dosledan korisnički interfejs za upravljanje izveštajima i njihov prikaz. Prikladna traka sa alatkama u veb segmentu prikaza izveštaja koja omogućava da prikazujete i uređujete svojstva, upravljate dozvolama i pretplatama, uređujete u programu Report Builder, konfigurišete izvore podataka, parametre, snimke i vremenska ograničenja, prikazujete izveštaje i istorije verzija, i objavljujete glavne verzije.

Uzorak izveštaja

Veb segment prikaza izveštaja možete koristiti za prikaz izveštaja, kretanje kroz izveštaje i za njihovo štampanje i izvoz na server za izveštaje. Veb segment prikaza izveštaja je povezan sa datotekama definicije izveštaja (.rdl) koje obrađuje server za izveštaje. Možete postaviti svojstva veb segmenta da biste kontrolisali izgled oblasti trake sa alatkama i prikaza i da biste povezali veb segment sa određenim izveštajem. Izveštaji u biblioteci izveštaja se prikazuju pomoću veb segmenta prikaza izveštaja. Svaka stranica sa veb segmentima takođe se može izmeniti tako da prikazuje izveštaje pomoću veb segmenta prikaza izveštaja, a možete da se povežete i sa veb segmentima za filtriranje kako biste ograničili podatke koji se prikazuju u izveštajima.

Za integraciju usluga izveštavanja sa sistemom SharePoint Server neophodno je da budu instalirane sledeće komponente: SQL Server 2005 Reporting Services, koja hostuje Reporting Services izveštaje i pomoću interfejsa Web Services; SQL Server 2005 sa primenjenim servisnim paketom 2, koji omogućava integraciju sistema SharePoint Server i Reporting Services na serveru za izveštaje; programski dodatak Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services za Microsoft SharePoint tehnologije, što uključuje veb segment prikaza izveštaja i nov korisnički interfejs za upravljanje izveštajima.

Vrh stranice

Centar za izveštavanje

Centar za izveštavanje je predložak lokacije koji sadrži unapred definisanu kolekciju biblioteka izveštaja, biblioteke podataka za povezivanje, SharePoint liste, veb segmente, uključujući veb segmente za filtriranje, i KPI-ove koje možete prilagoditi i poboljšati kako vam odgovara. Centar za izveštavanje posmatrajte kao središnje mesto koje pruža zajedničku, jednostavnu i bezbednu lokaciju i okruženje za izveštavanje u kojem korisnici mogu da se kreću do izveštaja, pronalaze ih i preuzimaju, bilo za ad hoc upite ili za periodične snimke. Kad koristite centar za izveštavanje, manje se oslanjate na isporuku izveštaja kao priloga e-pošte i doprinosite smanjenju preopterećenosti mreže. U centru za izveštavanje možete skladištiti različite izveštaje, uključujući unakrsne tabele, Access snimke, SQL Report Services izveštaje i PDF datoteke.

Centar za izveštavanje o prodaji

Dodatne informacije

Uvod u centar za izveštavanje

Rad sa lokacijom centra za izveštavanje

Vrh stranice

Korišćenje podataka iz programa sistema Office sa sistemom Office SharePoint Server 2007

Naravno, možete napraviti poslovno rešenje koje koristi sve tipove podataka koristeći samo Office SharePoint Server 2007. Ali, Office 2007 izdanje ima mnoge korisne tačke integracije sa sistemom Office SharePoint Server 2007 koje olakšavaju rad sa strukturiranim i polustrukturiranim podacima i zahvaljujući kojima možete dobiti efikasnije i bolje osmišljeno poslovno rešenje. U rukama sposobne osobe koja radi sa informacijama, vašeg „izvođača radova“, sledeći Office 2007 izdanje programi deluju kao „arhitekte“ dobro osmišljenog i zadovoljavajućeg poslovnog rešenja.

Program

Namena

Tip podataka

Excel (zajedno sa tehnologijom Excel Services)

Analiza i vizuelizacija numeričkih i drugih podataka u formatu unakrsne tabele, pravljenje grafikona profesionalnog izgleda i rad sa hijerarhijskim podacima korišćenjem izveštaja izvedene tabele.

Strukturirani

InfoPath

Prikupljanje i obrada podataka zasnovanih na XML-u.

Strukturirani i polustrukturirani

Access

Konsolidovanje, unos, skladištenje podataka, izveštavanje o podacima i upravljanje njima u bazi podataka.

Strukturirani i polustrukturirani

SharePoint Designer

Prilagođavanje veb stranica zasnovanih na podacima i SharePoint lokacija i pravljenje prikaza podataka.

Strukturirani, polustrukturirani i nestrukturirani

Word

Brza i efikasna izrada profesionalnih dokumenata.

Nestrukturirani

Visio

Vizuelizacija i prenos složenih informacija, sistema i procesa.

Nestrukturirani

Outlook

Komunikacija e-poštom i upravljanje kontaktima, rasporedima i zadacima.

Nestrukturirani

Publisher

Izrada publikacija i marketinškog materijala profesionalnog dizajna.

Nestrukturirani

PowerPoint

Izrada dinamičkih prezentacija korišćenjem animacije, grafike i medija.

Nestrukturirani

Vrh stranice

Excel i Excel Services

Excel i Excel Services koristite kada želite da:

 • Pokrećete izračunavanja i statistička poređenja podataka.

 • Pravite i koristite izveštaje izvedene tabele da biste hijerarhijske podatke prikazali u kompaktnom i fleksibilnom rasporedu.

 • Vizuelno istaknete podatke pomoću grafikona profesionalnog izgleda, ikona uslovnog oblikovanja, traka podataka i skala boja.

 • Izvršavate operacije složene analize „šta ako“ nad podacima, kao što su statističke, inženjerske i regresivne analize.

Excel pruža sledeće tačke integracije sa sistemom Office SharePoint Server 2007 usmerene na podatke.

Tačke integracije programa Excel orijentisane na podatke

1. Jednokratno uvezite podatke Excel radnog lista u SharePoint listu ili izvezite podatke Excel radnog lista u SharePoint listu da biste napravili trajnu jednosmernu vezu sa podacima.

2. Koristite trajnu jednosmernu vezu sa podacima da biste osvežavali podatke u Excel radnom listu iz SharePoint liste.

3. Objavite Excel radne sveske u usluzi Excel Services i prikažite podatke i stupite u interakciju sa njima korišćenjem veb segmenta Office Excel Web Access na stranici sa veb segmentima.

4. Uvezite podatke u Excel radnu svesku iz OLAP servera, sistema SQL Server, Access baza podataka i ravnih datoteka.

Uvoz Excel podataka u SharePoint listu

Ako želite da uvezete postojeće podatke u SharePoint listu, to možete da uradite tako što ćete uvesti podatke iz Excel radnog lista, opsega ćelija, imenovanog opsega ili Excel tabele koristeći komandu Uvezi u meniju Radnje SharePoint liste.

Izvoz podataka SharePoint liste u Excel tabelu

Podatke SharePoint liste možete izvesti u Excel tabelu i tako napraviti jednosmernu vezu sa podacima između programa Excel i SharePoint liste. Kada ažurirate podatke iz SharePoint liste i osvežavate podatke u programu Excel, taj program zamenjuje Excel podatke najnovijim podacima SharePoint liste, zamenjujući tako sve postojeće izmene koje ste uneli u te podatke. Pošto je veza sa podacima isključivo jednosmerna, izmene koje napravite u programu Excel ne odražavaju se u listi na SharePoint lokaciji.

Napomena: Ne možete da sinhronizujete podatke između Office Excel 2007 radne sveske i SharePoint liste. Ova funkcionalnost je bila dostupna u programu Microsoft Excel 2003, a još uvek je dostupna pri korišćenju Excel 2003 radne sveske ili jezika Visual Basic for Applications (VBA). Sada se daje prednost Office Access 2007 metodu sinhronizovanja podataka između Office programa i SharePoint liste sa dvosmernom vezom.

Izvoz Excel tabele u SharePoint listu

Kad izvozite podatke tabele iz programa Excel u SharePoint listu pomoću čarobnjaka za izvoz tabele u SharePoint listu, koristite drugačiji način za pravljenje jednosmerne veze sa podacima između programa Excel i SharePoint liste.

Ako podatke tabele u Excel radnom listu ne želite da ažurirate sa promenama napravljenim u SharePoint listi, izvezite podatke bez veze u SharePoint listu.

Objavljivanje u usluzi Excel Services

Radnu svesku možete objaviti u usluzi Office SharePoint Server 2007 tako da drugi korisnici mogu pristupati svim podacima ili delovima podataka iz te radne sveske korišćenjem veb segmenta Office Excel Web Access. Kad objavite radnu svesku u usluzi Excel Services, cela radna sveska se objavljuje na serveru, ali možete definisati koje delove radne sveske želite da Excel Services prikaže u veb segmentu Office Excel Web Access (na primer, pojedinačne radne listove, imenovane opsege ili grafikone). Prikazom samo određenih delova radne sveske i korišćenjem Office SharePoint Server 2007 dozvola radi zaštite radne sveske od neovlašćenog pristupa, podaci u radnoj svesci ostaju poverljivi, a ovlašćeni korisnici mogu da osvežavaju i ponovo izračunavaju vidljive podatke i stupaju u interakciju sa njima. Ako postavite parametre za imenovane ćelije u radnoj svesci pre nego što je objavite, korisnici će moći da uređuju i te ćelije i da definišu vrednosti.

Drugi korisnici mogu da vide i analiziraju prikazane podatke radnog lista. Oni mogu da stupaju u interakciju sa njima korišćenjem nekih Excel funkcionalnosti, kao što su sortiranje i filtriranje podataka, ili korišćenjem funkcija dubinskog pretraživanja izvedene tabele. Ako postavite parametre za imenovane ćelije u radnoj svesci, korisnici će moći da uređuju i te ćelije i da definišu vrednosti.

Korišćenje modula Excel Web Access za deljenje Excel radnih svezaka 1. U odeljku pri vrhu su naslov i traka sa alatkama koja sadrži nekoliko menija, komandi i padajućih lista.

2. Glavni prozor prikazuje najmanje jedan radni list u prikazu radnog lista, imenovanu stavku, kao što je grafikon ili Excel tabela u prikazu imenovane stavke, i opcionalno oblast prikaza strukture.

3. Okno poslova Parametri ima oznake parametara, okvire za tekst za unos podataka i opcionalno kratke opise alatki koji pružaju više informacija o svakom parametru.

4. Odeljak pri dnu prikazuje poruke o osvežavanju podataka.

Napomena: Excel Services ne podržava sve Excel funkcije.

Dodatne informacije

Pravljenje liste zasnovane na unakrsnoj tabeli

Izvoz Excel tabele u SharePoint listu

Planiranje spoljnih podataka za Excel Services

Vrh stranice

InfoPath

Koristite InfoPath kada želite da:

 • Redovno prikupljate poslovne podatke, uključujući izveštaje o troškovima, vremenske kartice, ankete i obrasce osiguranja.

 • Dizajnirate jednostavne ili sofisticirane elektronske obrasce tako što ćete koristiti standardne kontrole, kao što su okviri za tekst i okviri sa listom, i fleksibilne kontrole, kao što su ponavljajuće tabele, grupe izbora, opcionalni odeljci i višestruki prikazi.

 • Obezbedite dosledne, tačne podatke.

 • Napravite izveštaj objedinjavanjem obrazaca u jedan obrazac.

InfoPath pruža sledeće tačke integracije sa sistemom Office SharePoint Server 2007 usmerene na podatke.

Tačke integracije programa InfoPath orijentisane na podatke

1. Objavite predloške obrasca u biblioteke obrazaca kao predloške i kao tipove sadržaja.

2. Čitajte XML datoteke obrasca uskladištene u biblioteci obrazaca i zapisujte u njih.

3. Pomoću XML datoteka obrasca čitajte podatke iz lista i Excel radnih listova, čitajte podatke iz sistema SQL Server i Access baze podataka i zapisujte ih u njih.

4. Omogućite uređivanje podataka prikaza liste zasnovano na svojstvima obrasca.

5. Prikažite InfoPath obrasce u pregledaču korišćenjem predložaka obrasca kompatibilnih sa pregledačem.

Prosledite podatke SharePoint lokaciji i popunite kontrole obrasca SharePoint podacima.

Da biste korisnicima omogućili da u biblioteku dokumenata prosleđuju obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca, u predložak obrasca možete dodati sekundarnu vezu sa podacima koja će prosleđivati podatke. Kad dodate vezu sa podacima za prosleđivanje, možete konfigurisati predložak obrasca kako biste korisnicima omogućili da prosleđuju podatke obrasca u biblioteku dokumenata.

Objavljivanje predloška obrasca u biblioteci obrazaca

Predložak obrasca možete objaviti u sistemu Office SharePoint Server 2007, kao i skladištiti Office InfoPath 2007 obrasce u biblioteci obrazaca i raditi sa njima. Biblioteka obrazaca je središnje mesto gde korisnici mogu da popune i uskladište obrasce zasnovane na istom predlošku. Na primer, možete koristiti InfoPath da biste napravili rešenje za praćenje imovine koje skladišti datoteke predloška obrasca (.xsn) i XML datoteke obrasca (.xml) u biblioteci obrazaca.

Pravljenje i korišćenje obrazaca omogućenih za pregledače

Kad dizajnirate Office InfoPath 2007 predložak obrasca, možete odabrati da kreirate predložak obrasca koji se može otvoriti ili popuniti u veb pregledaču. Ovaj tip predloška obrasca se naziva predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Kad završite dizajniranje predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, upotrebićete čarobnjak za objavljivanje da biste predložak obrasca objavili na serveru na kojem je pokrenut InfoPath Forms Services.

Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije

Kada predložak obrasca objavite kao tip sadržaja lokacije, omogućavate korisnicima da dodele više predložaka obrasca jednoj biblioteci dokumenata ili da dodele predložak obrasca većem broju biblioteka u celoj kolekciji lokacija. Kolekcija lokacija je skup veb lokacija na virtuelnom serveru koje pripadaju istom vlasniku i dele administrativne postavke. Svaka kolekcija lokacija sadrži veb lokaciju najvišeg nivoa i može imati najmanje jednu podlokaciju. Na svakom virtuelnom serveru može se nalaziti više kolekcija lokacija. Tip sadržaja lokacije koristite kad želite da intenzivno ponovno koristite informacije ili da omogućite prikupljanje podataka iz većeg broja obrazaca na jednom mestu.

Omogućavanje korisnicima da uređuju polja pomoću prikaza liste

Korisnicima možete omogućiti da dodaju ili uređuju podatke za polje pomoću prikaza liste ili uređivanjem svojstava za obrazac u biblioteci obrazaca. Oni na taj način mogu koristiti SharePoint liste da bi dodavali ili ažurirali podatke za najmanje jedan obrazac, a da uopšte ne otvore obrasce.

Vrh stranice

Access

Koristite Access kada treba da:

 • Delite podatke u relacionoj bazi podataka.

 • Efikasno rukujete ažuriranjima pomoću zaključavanja obrasca i funkcija za rešavanje neusaglašenosti.

 • Radite sa velikim brojem tabela.

 • Pravite složene upite za spajanje tabela.

 • Pravite obrasce i izveštaje.

Access pruža sledeće tačke integracije sa sistemom Office SharePoint Server 2007 usmerene na podatke.

Tačke integracije programa Access orijentisane na podatke

1. Jednokratno uvezite ili izvezite podatke između prikaza u programu Access i SharePoint liste.

2. Povežite podatke između Access tabela i SharePoint liste pravljenjem trajne dvosmerne veze (ažurirani podaci liste mogu se videti u Access tabeli, a ažurirani podaci Access tabele mogu se videti u listi).

3. Preuzmite podatke liste van mreže, ažurirajte ih u programu Access, vratite ih na mrežu, sinhronizujte ažuriranja i otklonite neusaglašenosti.

4. Prikažite i uredite podatke liste u prikazima Access lista sa podacima, obrasca i izveštaja.

5. Objavite Access bazu podataka u sistemu Office SharePoint Server 2007.

Nove funkcije za integraciju SharePoint liste u programu Office Access 2007

Sledeće nove funkcije u programu Office Access 2007 omogućavaju lakšu i fleksibilniju integraciju sistema Office SharePoint Server 2007:

 • Poboljšano mapiranje SharePoint tipova podataka     Zahvaljujući novoj podršci za polja sa više vrednosti i priloge, Office Access 2007 sada podržava više tipova podataka koji se sreću na SharePoint lokacijama, a to znatno pojednostavljuje dizajniranje i izradu deljenih aplikacija.

 • Praćenje istorije Memo polja     Memo polja su korisna za skladištenje velikih količina informacija. Možete postaviti svojstvo koje programu Office Access 2007 omogućava da zadrži istoriju svih promena u Memo polju. A onda možete prikazati istoriju tih promena. Ova funkcija podržava i funkciju pravljenja verzija na SharePoint lokacijama, pa za prikaz promena napravljenih u SharePoint listi možete da koristite i Office Access 2007.

 • Tabele za pronalaženje     Kada pravite veze ka SharePoint listi, Office Access 2007 automatski kreira povezane tabele za sve liste za pronalaženje (osim ako liste za pronalaženje već nisu povezane sa bazom podataka). Ako liste za pronalaženje sadrže kolone koje traže druge liste, te liste su takođe uključene u operaciju povezivanja, tako da lista za pronalaženje svake povezane tabele ima odgovarajuću povezanu tabelu u bazi podataka. Access kreira i relacije između ovih povezanih tabela.

Uvoz i izvoz podataka u SharePoint listu

SharePoint listu možete da prenesete u Office Access 2007 ako je uvezete. Uvozom SharePoint liste pravi se kopija liste u Office Access 2007 bazi podataka.

Kad izvezete podatke, Office Access 2007 pravi kopiju izabrane tabele ili objekta upita u bazu podataka i skladišti kopiju kao listu. Na primer, možda tokom rada treba da delite podatke između programa Office Access 2007 i SharePoint lokacije, ali su podaci trenutno uskladišteni u programu Access. Upite u Office Access 2007 bazi podataka koristite za generisanje dnevnih ili sedmičnih izveštaja o statusu, a zatim te rezultate objavljujete u redovnim intervalima na jednoj od svojih SharePoint lokacija.

Povezivanje sa SharePoint listom

Povezivanje omogućava da se uspostavite vezu sa podacima u listi a da ne uvozite te informacije i da tako napravite dvosmernu komunikaciju za prikaz i uređivanje najnovijih podataka i u listi i u Office Access 2007 bazi podataka. Kad se povežete sa SharePoint listom, Office Access 2007 pravi povezanu tabelu koja odražava strukturu i sadržaj izvorne liste. Povezivanje se razlikuje od uvoženja jer pravi vezu samo do liste, a ne do određenog prikaza liste. Ali, ako želite da napravite strukturne promene, kao što je uklanjanje ili promena kolone, morate otvoriti listu na SharePoint lokaciji. Osim toga, ne možete da dodate, brišete ili izmenite polja u povezanoj tabeli dok radite u programu Office Access 2007.

Preuzimanje povezanih SharePoint lista van mreže pomoću programa Office Access 2007

Ako treba da ponesete deo posla kući ili na put, program Office Access 2007 omogućava da samo jednim klikom preuzmete van mreže povezane SharePoint liste. Sa podacima možete da radite u programu Office Access 2007, a zatim da sinhronizujete promene ili da se kasnije ponovo povežete sa SharePoint lokacijom. Na primer, možda treba da pružite klijentu katalog delova dok ste na putu. Ako ste povezali SharePoint liste sa Office Access 2007 tabelama, možete da preuzmete podatke van mreže i da ih posle vratite na mrežu. Ako se pojave neusaglašenosti – na primer, ukoliko neko drugi ažurira isti zapis na serveru ili dok ta osoba takođe radi van mreže – možete ih otkloniti prilikom sinhronizacije.

Otvaranje Office Access 2007 obrazaca i izveštaja sa Share Point lokacije

Sa SharePoint lokacije možete da otvorite liste u bogatim Office Access 2007 prikazima. Office Access 2007 obrasci, izveštaji i listovi sa podacima mogu da se pojavljuju uz druge prikaze na SharePoint lokaciji. Kad odaberete prikaz, Office Access 2007 se pokreće i otvara traženi obrazac, izveštaj ili list sa podacima. To vam olakšava pokretanje bogatog izveštaja na SharePoint lokaciji, jer ne morate da prvo pokrenete Office Access 2007 ili tražite odgovarajući objekat.

Napomena: Korisnik mora da ima instaliran Office Access 2007 na računaru da bi mogao da kreira, koristi ili izmeni Office Access 2007 prikaz na SharePoint lokaciji.

Objavljivanje Office Access 2007 baze podataka na SharePoint lokaciji

Office Access 2007 bazu podataka možete da objavite u sistemu Office SharePoint Server 2007 (to se još naziva premeštanje i unapređivanje). Objavljivanjem baze podataka iz programa Office Access 2007 na SharePoint lokaciji pravite na toj lokaciji liste koje su povezane kao tabele u bazi podataka. Kad se baza podataka premesti, Office Access 2007 pravi novu izloženu aplikaciju koja sadrži sve stare obrasce i izveštaje i nove povezane tabele koje su upravo izvezene. Čarobnjak za premeštanje na SharePoint lokaciju pomaže da istovremeno premestite podatke iz svih tabela. Opcionalno, Office Access 2007 baza podataka može da se učita u SharePoint biblioteku dokumenata.

Na primer, možete upotrebiti Access predložak za praćenje koji stupa u interakciju direktno sa predloškom za praćenje problema na SharePoint lokaciji da biste pratili podatke, probleme i tok posla organizacije. Kad osobe rade sa tim listama na SharePoint lokaciji, mogu da otvaraju Office Access 2007 upite i izveštaje iz menija Prikaz za SharePoint liste. Ako želite da prikažete i odštampate Access izveštaj o problemima za mesečni sastanak, to možete uraditi direktno iz SharePoint liste.

Kad se naprave SharePoint liste, sa njima se može raditi na SharePoint lokaciji ili u povezanim tabelama u programu Office Access 2007 a da se pritom funkcije SharePoint lokacije koriste za upravljanje podacima i da se bude u toku sa promenama. Kao administrator možete da upravljate dozvolom za podatke i verzijama podatka tako da možete videti ko je menjao podatke ili ih vraćao u prethodno stanje.

Vrh stranice

SharePoint Designer

Koristite Office SharePoint Designer 2007 kada želite da:

 • Pravite i prilagođavate veb lokacije.

 • Dizajnirate tokove posla a da pritom ne morate koristiti jezike ili tehnike sa tradicionalnim proceduralnim kodiranjem.

 • Napravite prilagođeni prikaz podataka uživo dizajniranjem prikaza podataka.

 • Napravite obrazac koji upisuje podatke u izvore podataka umetanjem prikaza podataka kao obrasca.

Office SharePoint Designer 2007 pruža sledeće tačke integracije sa sistemom Office SharePoint Server 2007 usmerene na podatke.

Tačke integracije programa SharePoint Designer orijentisane na podatke

1. Napravite prikaze podataka koristeći Office SharePoint Designer 2007.

2. Čitajte, kombinujte i ažurirajte podatke iz mnogih izvora podataka u prikazu podataka, što je veb segment koji možete da napravite samo u programu Office SharePoint Designer 2007.

3. Prikažite i uredite podatke u prikazima podataka na veb stranicama.

Prikazi podataka

Uzorak prikaza podataka

Prikaz podataka je prilagodljiv prikaz izvora podataka uživo u formi Extensible Markup Language (XML), koji prikazuje te podatke korišćenjem Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) transformacija. Pomoću prikaza podataka možete da:

 • Prikazujete i uređujete podatke iz brojnih izvora podataka, uključujući upite baze podataka, XML dokumente i SharePoint liste i biblioteke, i kompajlirate podatke iz više izvora da biste napravili fleksibilne, prilagođene prikaze i izveštaje.

 • Predstavljate prikaze uživo podataka koje možete da filtrirate, sortirate ili grupišete i gradite uslovne prikaze.

 • Gradite stranice sa veb segmentima i povezujete veb segmente kako biste pravili poslovna rešenja.

 • Pravite bogate prilagođene obrasce.

Dodatne informacije

Uvod u izradu SharePoint aplikacija

Vrh stranice

Drugi programi u sistemu Office

Iako drugi programi sistema Office nisu orijentisani ka podacima, postoje dodatni načini da ugradite strukturirane i polustrukturirane podatke u rešenje koje koristi te druge programe.

Visio dijagrami podataka

Visio dijagram možete da prikažete na veb stranici koristeći Microsoft Visio Viewer ili tako što ćete sačuvati dijagram kao veb stranicu. Dijagram može pomoći da vizuelizujete, organizujete, razumete i predstavite podatke uskladištene u listama, radnim sveskama ili bazama podataka, u Visio oblicima i korišćenjem veze ka podacima. Na primer, možete prikazati podatke o prodaji za različite regione radi jednostavnog poređenja rezultata prodaje od regiona do regiona za tekuću i prethodnu godinu.

Prikaži status sa zastavicama

Mail merge

Različite vrste publikacija koje mogu da se naprave pomoću objedinjavanja kataloga Word, Publisher i Outlook možete koristiti da biste napravili rešenje za masovno slanje e-pošte, korišćenjem objedinjavanja pošte za izradu personalizovanih pisama, koverata, nalepnica i e-poruka kupcima ili klijentima. Na primer, možete da uskladištite Word ili Publisher dokument u SharePoint biblioteci i upotrebite spisak kontakata (između brojnih drugih izvora podataka) kao izvor podataka za operaciju objedinjavanja pošte. Čak možete upotrebiti tok posla da biste „pokrenuli“ objedinjavanje pošte kao deo marketinške kampanje usmerene ka određenim klijentima.

Okna sa informacijama o dokumentu u programima Word, PowerPoint i Excel

Jednostavne pretrage po ključnim rečima često nisu dovoljno precizne da ispune zahteve za poslovnim zapisima povezane sa određenim projektima, poslovnim entitetima ili nalozima. Okno sa informacijama o dokumentu je dostupno u ovim Office 2007 izdanje programima: Word, Excel i PowerPoint. Okno sa informacijama o dokumentu je mehanizam za hvatanje metapodataka koji se lako konfiguriše bez pisanja koda programa. Okno sa informacijama o dokumentu prikuplja i preuzima metapodatke kako bi pružilo kontekst dokumentu i povećalo mogućnost njegovog pronalaženja na SharePoint lokaciji.

Document Information Panel Pošto je okno sa informacijama o dokumentu XML obrazac, može se potpuno prilagoditi korišćenjem programa InfoPath. Uz mogućnosti povezivanja sa podacima koje nudi InfoPath, možete napraviti i okno sa informacijama o dokumentu koje preuzima LOB podatke u obrazac. Na primer, polja sa podacima o klijentu možete popuniti podacima iz sistema za upravljanje zapisima o klijentu (CRM). Pre nego što zatvori dokument, korisnik dodaje sve važne informacije o dokumentu, kao što su veze do srodnih dokumenata. Metapodaci se tako prikupljaju na mnogo prikladniji način i lako se povezuju sa skupom klijenata, proizvoda i srodnih dokumenata.

Dodatne informacije

Uvod u dizajniranje okna sa informacijama o dokumentu pomoću programa InfoPath

Dizajniranje okna sa informacijama o dokumentu pomoću programa InfoPath

Prikaz ili promena svojstava Office dokumenta

Outlook 2007 zadaci i kontakti

Outlook ima mnoge tačke integracije sa sistemom Office SharePoint Server 2007. Možete da šaljete e-poštu korišćenjem SharePoint spiska kontakata, prikažete SharePoint i Outlook 2007 kalendare jedan pored drugog, upravljate SharePoint upozorenjima i RSS feedovima, pravite radni prostor za sastanak i koristite tok posla. Takođe, možete da preuzmete biblioteke dokumenata van mreže, otpremite ih nazad na mrežu i sinhronizujete ih korišćenjem programa Outlook 2007. Dve dodatne tačke integracije usmerene na podatke tiču se korišćenja strukturiranih podataka.

Možete da radite sa standardnim listama zadataka i listama zadataka projekata tako što ćete ih preuzeti van mreže, otpremiti ih nazad na mrežu i sinhronizovati ih, prikazati, ažurirati i dodati nove zadatke na SharePoint lokaciju a da ne napustite program Outlook, kao i napraviti zadatke i dodeliti ih članovima tima.

Spisak kontakata Takođe, u programu Outlook možete efikasnije da skladištite i delite SharePoint kontakte, kao i da upravljate njima. Kad se povežete sa programom Outlook 2007, SharePoint kontakti rade jednako kao i lični Outlook kontakti. Te kontakte možete da prikazujete, uređujete, štampate, čak i da ih pozivate korišćenjem programa Microsoft Office Communicator. Možete da im šaljete e-poruke i pozive za sastanak, koristite kategorije boja, skladištite više brojeva telefona i e-adresa i ubacite fotografije kontakata, elektronske vizitkarte, kao i informacije o rođendanu i godišnjicama. Čak možete i da upotrebite veb segment kontakata za prikaz Outlook kontakata na stranici sa veb segmentima.

Vrh stranice

Prvi koraci sa predlošcima i scenarijima

Kako bi vam pomogao da se što više približite poslovnom rešenju, Microsoft obezbeđuje razne „gotove“ predloške pomoću kojih možete brzo da izradite uobičajena rešenja. U odeljcima koji slede opisani su korisni predlošci, to jest unapred definisani dokumenti ili lokacije sa funkcionalnostima, stilovima i rasporedima namenjenim uobičajenim potrebama, i tipični scenariji, to jest opisi poslovnih rešenja koja su možda slična potrebama vašeg rešenja. Predlošci i scenariji su vaši „unapred dizajnirani arhitektonski stilovi i tlocrti“ koji pomažu da odaberete najbolji dizajn za potrebe poslovnog rešenja.

Te predloške i scenarije koristite kao početnu tačku za prilagođavanje i pravljenje sopstvenih poslovnih rešenja. Koristite Office SharePoint Designer 2007 da biste dodali ili promenili prikaze podataka na SharePoint lokaciji, prilagodili master stranicu SharePoint lokacije tako da odgovara standardima lokacije, kao i da biste integrisali spoljne podatke iz izvora podataka. Dodajte poslovnu logiku ili prilagodite postojeću tako da se bolje uklapa u procese i tokove posla organizacije. BDC koristite da biste integrisali LOB podatke u poslovno rešenje. Iskoristite mnoge tačke integracije usmerene na podatke koje nude programi Access, InfoPath i Excel da biste dalje poboljšali te predloške i scenarije na željeni način. Mogućnosti su beskrajne.

Vrh stranice

Predlošci SharePoint lokacije

Microsoft obezbeđuje predloške lokacije koji pružaju gotove prilagođene scenarije skrojene tako da zadovolje potrebe i zahteve specifičnih poslovnih procesa ili skupova zadataka bez obzira na veličinu organizacije. Ti predlošci lokacije se zasnivaju na sistemu Windows SharePoint Services 3.0 i kompatibilni su sa sistemom Office SharePoint Designer 2007 kako bi prilagođavanje bilo lakše.

Predlošci za menadžment i finansije

Upravni odbor     Pruža jedno mesto za beleške sastanaka odbora, zadatke, probleme i događaje.

Izveštavanje o učinku poslovanja     Pomaže da pratite jesu li klijenti zadovoljni preko anketa i diskusija na mreži.

Lokacija za podršku usaglašenosti procesa     Pomaže timovima i izvršnim sponzorima da upravljaju primenom usaglašenosti tako što navodi kontrolne zadatke i upravlja bibliotekama dokumenata.

Upravljanje spornim fakturama     Pomaže odeljenjima za dospele naplate da prate informacije u vezi sa dospelim fakturama dobavljača, uključujući vrednost ranijih uplata i razloge za odgođeno plaćanje.

Refundiranje troškova i odobrenja     Upravlja elementima procesa odobrenja troškova i pomaže da osobe zadužene za odobravanje uštede vreme.

Zahtev za predlog     Pomaže u procesu pravljenja i objavljivanja zahteva za ponudu (RFP), kao i prilikom prikupljanja poslatih ponuda i obaveštenja o prihvatanju.

Ljudski resursi

Upravljanje zahtevima za odsustvo i rasporedom odmora     Pomaže zaposlenima da upravljaju zahtevima za dobijanje slobodnih dana, uključujući prikaz liste sa danima kada neće biti dostupni i ko će preuzeti njihove odgovornosti dok su odsutni.

Lokacija za aktivnosti zaposlenih     Pomaže zaposlenima na naprave događaje koje sponzoriše preduzeće i da se za njih upišu.

Samouslužne pogodnosti za zaposlene     Omogućava zaposlenima da pronađu pogodnosti koje poslodavac nudi i upišu se za njih.

Planiranje obuke zaposlenih i materijali za obuku     Pomaže prilikom planiranja obuke i pruža lokaciju na kojoj zaposleni mogu da se upišu i dobiju materijal za obuku.

Upravljanje procesom zapošljavanja i vođenja razgovora sa kandidatima     Omogućava timu za regrutovanje da pojednostavi upravljanje procesom zapošljavanja i popunjavanja otvorenih radnih mesta.

IT i operacije

Baza podataka o greškama     Pomaže razvojnim timovima da prikupljaju i prate informacije o greškama u kodu, uključujući korake za reprodukovanje, kategoriju, komentare, prioritet i ozbiljnost greške.

Korisnički centar     Pomaže pojedincima da upravljaju procesom rukovanja zahtevima za korisničkom podrškom, od identifikacije problema do analize uzroka i rešenja.

Tehnička podrška     Pomaže timovima da upravljaju procesom upravljanja zahtevima za uslugom, uključujući upravljanje identifikacijom osnovnog uzroka i praćenje statusa.

Praćenje zaliha     Pomaže organizacijama da prate elemente povezane sa zalihama hvatanjem ručnog unosa ažuriranih informacija o zalihama i obaveštavanjem korisnika kad svaki deo dostigne količinu za ponovno naručivanje.

Radni prostor IT tima     Pomaže timovima da upravljaju razvojem, primenom i podrškom softverskim projektima ažuriranjem zadataka projekta, problemima, ključnim tačkama i greškama.

Biblioteka za pozajmljivanje     Pomaže prilikom upravljanja fizičkim objektima u biblioteci organizacije pomoću funkcionalnosti za odjavljivanje/prijavljivanje i automatskim obaveštavanjem o kašnjenju.

Praćenje fizičkih objekata i upravljanje njima     Pomaže timovima da upravljaju zahtevima i prate fizička sredstva, kao što su lokacija, stanje, proizvođač, model, trenutni vlasnik i procenjena vrednost.

Rezervacije soba i opreme     Omogućava timovima da upravljaju korišćenjem deljenih soba za sastanke i opreme.

Praćenje i upravljanje

Izrada budžeta za više projekata i njihovo praćenje     Pomaže prilikom praćenja i izrade budžeta većeg broja međusobno povezanih skupova aktivnosti tako što omogućava pravljenje projekta, zadatke, Gantove grafikone i alatke za označavanje statusa tih projekata.

Upravljanje zahtevom za promenom     Pomaže korisnicima da prate rizike povezane sa promenom dizajna, uključujući mogućnost prihvatanja ili odbacivanja promene.

Baza podataka diskusije     Doprinosi saradnji tako što pomaže timovima da raspravljaju o temama na mreži ili preko RSS mogućnosti programa Office Outlook 2007.

Biblioteka dokumenata i redigovanje dokumenata     Pomaže timovima da upravljaju ciklusom redigovanja dokumenata pomoću biblioteke dokumenata koja podržava praćenje verzija i uključuje ulančane diskusije za pružanje povratnih informacija.

Baza znanja     Omogućava zaposlenima da dele znanje unutar organizacije.

Radni prostor za praćenje projekta     Pomaže malim timovima da upravljaju informacijama projekta kao što su sporne stavke projekta, zadaci i status projekta.

Lokacija za rad tima     Omogućava timovima projekta da na centralnom mestu skladište pozadinske dokumente, prate događaje kalendara i prosleđuju stavke radnje koje treba obaviti proistekle sa sastanaka tima.

Upravljanje vremenskom karticom     Pomaže da se pojednostavi proces praćenja sati potrošenih na više projekata preko mogućnosti „prijavljivanja /odjavljivanja“ za zaposlene i izveštavanja o poslu koji je u toku i broju sati do sada utrošenih na rad na projektu.

Prodaja i marketing

Lokacija za analizu konkurencije     Pomaže da se rezultati ponude konkurenata organizuju pomoću korisnih predložaka za analizu konkurencije.

Upravljanje kontaktima     Pomaže timovima da upravljaju kontakt informacijama među članovima tima, uključujući sinhronizaciju sa programom Office Outlook 2007.

Integrisano praćenje marketinške kampanje     Omogućava praćenje performansi marketinške kampanje.

Planiranje proizvoda i marketinških potreba     Pomaže da se organizuje proces razvoja novih proizvoda i marketinškog sadržaja pomoću korisnih predložaka za planiranje i alatki za saradnju.

Kanal potencijalnih klijenata     Pomaže timovima da upravljaju kanalom prodaje praćenjem potencijalnih klijenata, mogućnosti poslovanja, kontakata i poslovnih kontakata.

Posebni predlošci

Sportska liga     Upravljanje bejzbol ligom preduzeća, uključujući igrače, kapitene, rasporede i statistiku.

Upravljanje učionicom     Pomaže instruktorima da skladište i organizuju sadržaj predavanja, kalendarske stavke i objave.

Istraživanje akcijskog kapitala     Pruža centralizovano mesto za konsolidovanje istraživanja sprovedenih radi procene akcijskog kapitala.

Upravljanje predmetima za državne agencije     Pomaže prilikom upravljanja zadacima, dokumentima i obavezama povezanim sa predmetima koje vlada obrađuje.

Započinjanje kliničkog ispitivanja i upravljanje njime     Pomaže pri upravljanju dokumentima, zadacima, problemima i diskusijama neophodnim u kliničkom ispitivanju.

Upravljanje proizvodnim procesom     Pomaže timovima inženjera u proizvodnji da prate linearan proces proizvodnje, kao i probleme koji sprečavaju dovršavanje proizvodnih zadataka.

Planiranje događaja     Pomaže timovima da organizuju događaje primenom registracije, planiranja, komunikacije i prikupljanja povratnih informacija na mreži.

Otvaranje nove prodavnice     Pomaže timovima da upravljaju procesom otvaranja nove prodavnice, a obuhvata i alatke za upravljanje projektom i zadacima.

Dodatne informacije

Uvod u izradu SharePoint aplikacija

Predlošci aplikacija za Windows SharePoint Services 3.0

Vrh stranice

SharePoint tokovi posla

Office SharePoint Server 2007 sadrži sledeće unapred definisane tokove posla koje možete koristiti da automatizujete poslovne procese za korišćenje u uobičajenim situacijama za radne grupe.

Tok posla za odobravanje     Tok posla za odobravanje usmerava dokument ili stavku sačuvanu u listi ili biblioteci prema grupi osoba da bi je odobrili. Tok posla „Odobravanje“ podrazumevano je povezan sa tipom sadržaja „Dokument“ i samim tim je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata.

Tok posla za prikupljanje povratnih informacija     Tok posla „Prikupljanje povratnih informacija“ usmerava dokument ili stavku sačuvanu u listi ili biblioteci prema grupi osoba radi prikupljanja povratnih informacija o redigovanju. Tok posla „Prikupljanje povratnih informacija“ podrazumevano je povezan sa tipom sadržaja „Dokument“ i samim tim je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata.

Tok posla za prikupljanje potpisa     Tok posla „Prikupljanje potpisa“ usmerava Office dokument sačuvan u listi ili biblioteci prema grupi osoba kako bi prikupio njihove digitalne potpise. Tok posla „Prikupljanje potpisa“ može se koristiti samo sa Office Word 2007 ili Office Excel 2007 dokumentima koji sadrže najmanje jedan red za potpis. Tok posla „Prikupljanje potpisa“ je povezan sa tipom sadržaja „Dokument“ i samim tim je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata za dokumente ili radne sveske koji sadrže redove za potpis.

Tok posla za odobrenje trajnog odlaganja     Svrha toka posla „Odobrenje trajnog odlaganja“ je da podržava potrebe upravljanja zapisima u organizaciji. Ovaj tok posla upravlja procesom isteka i zadržavanja dokumenta tako što učesnicima omogućava da odluče hoće li zadržati ili izbrisati dokument ili stavke koje su istekle.

Tok posla za upravljanje prevodom    Tok posla „Upravljanje prevodom“ pravi kopije izvornog dokumenta i usmerava ih u biblioteku „Upravljanje prevodom“ do određenih prevodilaca na prevod. Tok posla „Upravljanje prevodom“ je dostupan samo za biblioteke „Upravljanje prevodom“.

Scenario odobrenja porudžbenice     Proces odobravanja porudžbenice je čest poslovni proces koji može da kombinuje četiri podrazumevana toka posla:

 • Pregled trenutnog statusa budžeta (tok posla „Prikupljanje povratnih informacija“)

 • Provera zaliha (tok posla „Odobrenje trajnog odlaganja“)

 • Dobijanje saglasnosti menadžera ako je prekoračeno ograničenje odobrenja (tok posla „Prikupljanje potpisa“)

 • Odobrenje porudžbenice (tok posla „Odobrenje“)

Scenario slanja poruke obaveštenja    Tim koristi biblioteku deljenih dokumenata za saradnju na dokumentima i kolonu „Dodeljeno“ za praćenje kome su dokumenti dodeljeni. Umesto da svi članovi tima neprestano proveravaju lokaciju tima kako bi videli da li su im dodeljeni dokumenti, možete napraviti tok posla koji automatski šalje e-poruku članu tima kada primi zadatak. To možete brzo uraditi tako što ćete napraviti tok posla koji ima samo jedan korak.

Pravljenje zadatka na osnovu stavke diskusije    Tim koristi listu za timsku diskusiju za rad na spornim stavkama i problemima kojima mora da se pozabavi. Prilikom diskusije često iskrsne problem ili radna stavka koju član tima mora da prati. Želite da imate mogućnost da lako napravite stavku zadatka za stavku timske diskusije. Odlučujete da napravite tok posla kako bi tim mogao jednostavno da klikne na dugme na listi „Timska diskusija“ da bi napravio zadatak na listi zadataka. U napravljenom zadatku automatski će se naći informacije iz srodne stavke diskusije i taj zadatak će se automatski dodeliti osobi koja je napravila originalnu stavku diskusije.

Usmeravanje izveštaja o troškovima na pregled    Tim svakog meseca popunjava izveštaje o troškovima, a to su obrasci dizajnirani u programu Office InfoPath 2007. Tim popunjava te obrasce i skladišti ih u biblioteci obrazaca na SharePoint lokaciji. Kad izveštaj o troškovima premašuje određeni iznos, želite automatski da obavestite odgovarajuću osobu da ga pregleda. Ovaj proces možete brzo automatizovati pomoću toka posla koji ima samo jedan korak.

Dodatne informacije

Korišćenje toka posla „Odobrenje“

Korišćenje toka posla „Prikupljanje povratnih informacija“

Korišćenje toka posla „Skupljanje potpisa“

Korišćenje toka posla „Odobrenje trajnog odlaganja“

Korišćenje toka posla „Upravljanje prevodom“

Primer toka posla: slanje obaveštenja

Primer toka posla: pravljenje zadatka na osnovu stavke diskusije

Primer toka posla: usmeravanje izveštaja o troškovima na pregled

Vrh stranice

Predlošci i scenariji sistema Office

Predlošci na lokaciji Office Online su odlično mesto odakle možete da počnete kad tražite Office predloške, jer ćete tamo pronaći stotine predložaka za razne primene, od dnevnog reda do zooloških vrtova.

Iako Excel 2007, Excel Services, Access 2007 i InfoPath 2007 mogu da se koriste na razne načine za rešavanje mnogih problema, sledeći predlošci i scenariji su namenjeni uobičajenim poslovnim rešenjima i mogu se prilagoditi za korišćenje sa sistemom SharePoint Server.

Excel 2007 scenariji

Računovodstvo     Moćne funkcije izračunavanja programa Excel možete koristiti za mnoge finansijske izveštaje, na primer, izveštaj o toku novca, bilans uspeha ili izveštaj o profitu i gubitku.

Budžet     Bez obzira na to da li program Excel koristite za lične ili poslovne potrebe, u njemu možete da pravite sve tipove budžeta, na primer, plan marketinškog budžeta, budžet događaja ili penzioni budžet.

Naplata i prodaja     Excel je koristan i za upravljanje podacima o naplati i prodaji, pa možete lako da kreirate obrasce koji su vam potrebni, na primer, izlazne fakture, propratnu dokumentaciju pošiljke ili porudžbenice.

Izveštavanje     U programu Excel možete praviti razne vrste izveštaja koji odražavaju analizu podataka ili rezimiraju podatke, na primer, izveštaje koji mere učinak projekta, predviđaju podatke ili predstavljaju podatke o odstupanjima.

Planiranje     Excel je odlična alatka za pravljenje profesionalnih planova ili korisnih planera – na primer, sedmični plan predavanja, plan marketinškog istraživanja, plan godišnjeg obračuna poreza ili planeri koji vam pomažu da organizujete sedmične obroke, zabave ili odmore.

Excel Services scenariji

Kontrolne table poslovnog izveštavanja     Upravni odbor ima pristup do nekoliko kontrolnih tabli preduzeća koje služe kao ažurni finansijski pokazatelji rezultata tog preduzeća. Da bi neprekidno procenjivala učinak preduzeća, glavna kontrolna tabla na mesečnom nivou rezimira KPI-ove, kao što su prodajni ciljevi, ciljani prihodi i stope profita. Dodatne kontrolne table rezimiraju vesti sa tržišta kako bi olakšale analizu finansijskog rizika za trenutne i nove projekte i prikazivale grafikone važnih finansijskih podataka da bi doprinele u proceni različitih investicijskih portfolija.

Sistem za analizu podataka u marketingu     Odeljenje za marketing u preduzeću koje prodaje sportsku odeću i opremu održava stranicu na informacionom portalu koja rezimira najvažnije demografske podatke, kao što su pol, dob, region, nivo prihoda i omiljena aktivnost u slobodno vreme. Većina zaposlenih u odeljenju za marketing opcionalno može da otvori Excel radne sveske na računarima i izvršava „šta-ako“ analizu svih podataka ili štampa dobro oblikovane izveštaje. Tokom vremena korisnici mogu lako da dodaju i izveštaje za deljenje.

Statistički podaci o profesionalnim sportistima     Sportska organizacija timova prve lige deli prošle i sadašnje statističke podatke o učinku i platama svih igrača. Ti podaci se koriste prilikom transfera i za pregovore o platama. Vlasnici prave, koriguju i dele nove izveštaje i analize, naročito u predsezoni.

Alatka za odlučivanje namenjena maloprodajnim objektima     Lanac maloprodaje rezimira sedmično važne podatke sa prodajnog mesta i deli ih sa dobavljačima, finansijskim analitičarima i regionalnim menadžerima. Izveštaji uključuju trenutne stavke sa niskim zalihama, 20 najprodavanijih stavki po prodajnim kategorijama, važne sezonske podatke i broj transakcija u svakoj prodavnici.

Sistem za izveštavanje u upravljanju kontom prodaje     Grupa za prodaju pristupa skupu dnevnih izveštaja koji hvataju ključne podatke kao što su najbolji prodavci, napredak prema mesečnom cilju prodaje, uspešni prodajni programi i distributivni kanali sa lošim učinkom. Dodatni izveštaji rezimiraju prodaju po ključnim promenljivama, kao što su region, linija proizvoda, mesec, broj prodajnih poziva mesečno i broj zatvorenih poziva. Kad pojedinačni prodavci prikažu te izveštaje, mogu automatski da vide rezultate prodaje jer ih sistem identifikuje na osnovu njihovog korisničkog imena.

Dnevni rezime inženjerskog projekta     Grupa inženjera razvija stranicu sa veb segmentima koja rezimira najvažnije podatke plana projekta kao što su broj grešaka, status specifikacije, grafikoni napredovanja, trendovi i prioriteti funkcija i veze do ključnih resursa i kontakata. Podaci se povlače iz nekoliko izvora podataka, kao što su baze podataka projekta i liste specifikacija.

Vlasnički model izračunavanja finansijske analize     Velika finansijska institucija istraživala je i razvijala model određivanja cena koji je privatno intelektualno vlasništvo. Rezultati formule moraju se deliti sa nekim investicijskim menadžerima, ali formula koja se koristi za izračunavanje modela određivanja cena mora da bude bezbedna i ne sme da se objavljuje. Ovaj model određivanja cena je vrlo složen i njegovo izračunavanje dugo traje. Svake noći model određivanja cena se izračunava i pravi na brzom serveru, čuva na pouzdanoj lokaciji i prikazuje na stranici sa veb segmentima, ali samo onima koji imaju odgovarajuću dozvolu.

Access 2007 predlošci

Resursi     Pravi bazu podataka resursa za praćenje resursa, uključujući detaljne informacije o resursu i vlasnicima. Resurse možete da smeštate u kategorije i beležite njihovo stanje, datum sticanja, lokaciju, vlasnika i drugo.

Upravljanje kontaktima     Možete da upravljate kontaktima i poštanskim adresama, a zatim u programu Access pravite izveštaje ili objedinjujete podatke sa programom Word da biste štampali tipska pisma, koverte ili nalepnice sa adresom. Napravite bazu podataka kontakata da biste upravljali informacijama o osobama sa kojima tim sarađuje, kao što su klijenti i partneri. Možete da pratite informacije o imenu i adresi, brojevima telefona, e-adresama, čak i da priložite sliku.

Praćenje zaliha i resursa     Možete da napravite popis stavki u kući ili preduzeću i skladištite fotografije ili druge srodne dokumente zajedno sa podacima.

Praćenje porudžbine     Možete da unesete informacije o proizvodima, klijentima i porudžbinama, a zatim pravite izveštaje koji prikazuju podatke o prodaji po zaposlenom, regionu, vremenskom periodu ili nekoj drugoj vrednosti.

Zadaci, problemi i praćenje projekta      Možete da pratite zadatke za grupu osoba i unosite nove zadatke u isto vreme dok drugi ažuriraju svoje postojeće zadatke u istoj bazi podataka. Pratite grupu radnih stavki koje vi ili vaš tim treba da dovršite. Napravite bazu podataka o spornim stavkama da biste upravljali skupom spornih stavki ili problema. Sporne stavke možete da dodeljujete, postavljate im prioritet i pratite njihov napredak od početka do kraja. Upravljajte zadacima i pazite na budžet najmanje jednog projekta.

Marketinški projekti i kanal prodaje     Napravite bazu podataka kanala prodaje da biste pratili napredak potencijalne prodaje unutar male grupe profesionalnih prodavaca. Pratite detalje marketinškog projekta i planirajte i nadgledajte ishode projekta.

Planiranje događaja     Možete da unesete informacije o datumima događaja, lokacijama i učesnicima, a zatim štampate planove ili rezimee događaja. Napravite bazu podataka događaja kad želite da pratite predstojeće sastanke, krajnje rokove i druge važne događaje. Zapišite naziv, lokaciju, vreme početka, vreme završetka, opis i priložite sliku.

Studiranje i studenti     Napravite bazu podataka za praćenje važnih informacija, informacija o fakultetu, kao što su informacije o broju telefona i adresi, informacije o kontaktu za hitne slučajeve i podaci o zaposlenju. Napravite bazu podataka o studentima da biste pratili informacije o studentima, uključujući kontakte za hitne slučajeve, informacije o zdravstvenom stanju i informacije o starateljima.

InfoPath 2007 predlošci i scenariji

Predložak za praćenje imovine     Pratite detalje i lokaciju imovine preduzeća, kao što je računarska oprema.

Predložak dnevnog reda sastanka     Organizujte poslovni sastanak i napravite rezime. Koristite ovaj predložak obrasca da biste naveli stavke dnevnog reda i beležili zapisnik sastanka, odluke i stavke radnji.

Predložak izveštaja o statusu     Pratite napredak i sporne stavke za projekte i zadatke članova tima. Pojedinačni izveštaji o statusu mogu da se kombinuju u jedan izveštaj tako da menadžeri mogu da naprave jedan, sveobuhvatan izveštaj o statusu za svoj tim.

Predložak zahteva za putovanje     Pošaljite zahtev za organizovanje poslovnog putovanja, kao što je pronalaženje letova i hotelskog smeštaja.

Predložak izveštaja o troškovima    Popunite obrazac izveštaja o troškovima sa ugrađenom opsežnom logikom poslovnih pravila za validaciju podataka, bilo na mreži ili van mreže, što je posebno korisno za zaposlene koji često putuju.

Scenario zahteva po osiguranju      Omogućite klijentima, agentima osiguranja i srodnim preduzećima da koriste obrasce na mreži za obradu zahteva po osiguranju. Osim što mogu da podnose zahteve telefonom, klijenti mogu da podnose zahteve popunjavanjem obrasca na vebu. Koristite integrisani tok posla za odobravanje kako biste agentu omogućili da brzo vidi status drugih strana koje rade na zahtevu i da vidi da li je procenitelj štete dovršio proces odobravanja.

Scenario prijave za dozvolu     Popunite prijave za dozvole u veb pregledaču tako da proces izdavanja dozvole bude lakši i praktičniji kako izvođači više ne bi morali da odlaze u nadležnu ustanovu da bi se prijavili za dozvolu.

Scenario upravljanja zalihama      Lako i efikasno postavljajte upit o zalihama u širokoj mreži dobavljača i poboljšajte tačnost procena zaliha.

Scenario istraživanja tržišta      Doprinosi istraživanju tržišta korišćenjem predloška obrasca za prikupljanje i beleženje povratnih informacija od klijenta kako bi se obezbedila dosledna organizacija i formalizacija informacija.

Dodatne informacije

Gde mogu da pronađem Office predloške?

Scenariji za korišćenje programa InfoPath i usluge InfoPath Forms Services

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×