Tasterske prečice u sistemu Office 2007

Pregled

Upotreba tastature u sistemu Office 2007

Mnogi programi u sistemu Microsoft Office 2007 imaju potpuno novi izgled. Većina menija i traka sa alatkama je nestala i uz novi izgled prisutni su novi i lakši načini korišćenja tastature.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Obavljajte zadatke koristeći uzastopne tasterske prečice koje se zovu slovne prečice i prikazane su na traci.

 • Krećite se po traci koristeći taster TAB i tastere sa strelicama.

 • Obavljajte zadatke koristeći kombinacije tastera – tasteri koje treba da pritisnete istovremeno – na isti način kao što ste to činili u starijim verzijama sistema Office.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i dve vežbe za sticanje praktičnog iskustva.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Ljudi koriste tasterske prečice iz mnogo razloga. Neke osobe vole da ih koriste da bi uštedele dragoceno vreme ili samo zbog toga što to smatraju jednostavnijim načinom. Druge osobe ne koriste miša iz fizičkih razloga, tako da izvršavanje komandi pomoću tastature predstavlja suštinsku stvar. Bez obzira na to zašto koristite tasterske prečice i da li ste njihov obožavalac ili početnik, ovaj kurs će vam pomoći da naučite kako se radi u sistemu Office 2007 koristeći samo tastaturu.

Ako ste iskusni korisnik tastature, biće vam drago da saznate da postoji nekoliko poboljšanja u upotrebi tastature u izdanju sistema Office 2007.

Pročitajte pregled na sredini ove stranice ili sadržaj u levoj koloni da biste saznali više o ovom kursu. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Uvod u traku

Traka i tastatura

Tastaturu možete koristiti još efikasnije u izdanju sistema Office 2007.

Izdane sistema Office 2007 dizajnirano je tako da vam pomogne da radite brže i lakše. U programima sistema Office 2007 Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Access 2007 i delovima programa Outlook 2007 važna karakteristika novog dizajna je traka koja se proteže duž vrha prozora programa i zamenjuje menije i alatke. Obustavljanje menija i traka sa alatkama dovelo je do novog, lakšeg načina izvršavanja zadataka – uključujući nove tasterske prečice.

Zašto je došlo do promene? Izvršeno je dosta istraživanja o tome kako ljudi koriste sistem Microsoft Office i kako bi želeli da on radi. Novi izgled je rezultat tih istraživanja. Komande i funkcije su sada grupisane tako da odražavaju način njihovog korišćenja. To znači da ćete morati da vršite manje pretraživanja dok radite.

Napomena     U svim programima bez trake izdanja sistema Office 2007, tasterske prečice funkcionišu na potpuno isti način kao i pre.

Da biste sami nastavili čitanje ove lekcije, kliknite na dugme Dalje.

Šta se nalazi na traci?

Kartica „Početak“, grupa „Font“ i komanda „Veličina fonta“

Traka u programu Word. Svaki program ima različitu traku, ali njeni elementi su isti: kartice, grupe i komande.

Postoje tri osnovna dela trake:

1. Kartice se nalaze na vrhu trake. Svaka predstavlja jednu oblast aktivnosti.

2. Grupe predstavljaju skupove srodnih komandi i prikazane su zajedno na karticama. Grupe objedinjuju sve komande koje će vam verovatno biti potrebne za neki tip zadatka.

3. Komande su raspoređene u grupama. Komanda može biti dugme, meni ili polje u koje unosite informacije.

Traka će se prilagoditi zavisno od toga na čemu radite da bi prikazala komande koje će vam verovatno biti potrebne za taj zadatak. Na primer, ako radite sa grafikonom u programu Excel, traka će prikazati komande koje su vam potrebne za rad sa grafikonima. U protivnom te komande neće biti vidljive.

Dodatne nove funkcije u programima sa trakom

Traka sa prikazanim dugmetom „Microsoft Office“ trakom sa alatkama za brzi pristup

Dve dodatne funkcije koje olakšavaju korišćenje programa sa trakom jesu dugme „Microsoft Office“ i traka sa alatkama za brzi pristup.

Novi programi sa trakom uključuju dve dodatne funkcije koje će vam pomoći da brzo i lako obavite posao.

1. Dugme „Microsoft Office“ zamenio je meni Datoteka i tu ćete kao i pre pronaći iste osnovne komande za otvaranje, čuvanje i štampanje dokumenata – kao i za podešavanje opcija programa, uređivanje svojstava datoteke itd.

2. Traka sa alatkama za brzi pristup nalazi se iznad trake i sadrži komande kojima želite lako da pristupate. Traka sa alatkama za brzi pristup po podrazumevanoj vrednosti sadrži komande Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi (ili Ponovi radnju), ali vi je možete prilagoditi dodajući joj bilo koje komande koje želite.

Tipovi tasterskih prečica

Dva tipa tasterskih prečica

Tastaturu možete koristiti na dva načina. Na primer, da biste podebljali tekst, možete upotrebiti:

1. Tastere da biste pristupili karticama i komandama na ekranu.

2. Direktnu kombinaciju tastera nevezano za traku.

Mnoge osobe na pritisak niza ili kombinacije tastera čime se izvršava neka radnja gledaju kao na tastersku prečicu i to je, uopšte uzev, dobra definicija. Ali budimo precizniji u definisanju tasterske prečice za potrebe ovog kursa. Definisanje razlika je važno jer drugačiji tipovi funkcionišu drugačije.

Postoje dva osnovna tipa tasterskih prečica i ovim kursom su obuhvaćena oba.

Tasteri za pristup

Tasteri za pristup vam omogućavaju pristup traci. One se direktno povezuju sa karticama, komandama i drugim stvarima koje vidite na ekranu. Tastere za pristup koristite tako što pritisnete taster ALT i drugi taster ili niz drugih tastera.

Svaka pojedina komanda na traci, meni Dugme „Microsoft Office“ i traka sa alatkama za brzi pristup imaju taster za pristup i svakom tasteru za pristup dodeljena je slovna prečica. Ako vam je poznat stari sistem sa podvučenim slovima u stavkama menija, zamislite slovne prečice kao novu verziju starog sistema. Kasnije ćete naučiti više o slovnim prečicama.

Kombinacije tastera

Kombinacije tastera izvršavaju određene komande. One nisu vezane za traku ili druge stvari koje vidite na ekranu. Potrebno je da tastere pritisnete zajedno da biste pokrenuli radnju i kombinacije tastera najčešće, ali ne uvek, uključuju pritisak na taster CTRL plus druge tastere (na primer, CTRL+C za kopiranje).

Kombinacije tastera se uglavnom nisu promenile u izdanju sistema Office 2007 i funkcionisaće na isti način kao pre.

Kartica sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa sadrži veze ka temama pomoći u kojima možete pronaći informacije o svim tipovima tasterskih prečica i liste kombinacija tastera.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Tri osnovna dela trake su:

Kartice, grupe i komande.

Tačno. Kartice sadrže grupe komandi koje će vam najverovatnije biti potrebne za određeni zadatak.

Dugme „Microsoft Office“, kartice i tasteri za pristup.

Ne, nije sasvim tačno. Ovo su važne funkcije programa sa trakom, ali to nisu glavni delovi trake.

Meniji, trake sa alatkama i komande.

Ne, većina menija i traka sa alatkama je nestala u programima sa trakom izdanja sistema Office 2007. Pokušajte ponovo.

Gde treba da potražite stavke koje su se ranije nalazile u meniju „Datoteka“?

Na kartici Početak.

To nije potpuno tačno. Pogledajte malo više sa leve strane.

U meniju Dugme „Microsoft Office“.

Tačno. Ovde ćete pronaći osnovne komande za otvaranje, čuvanje i štampanje dokumenata – kao i za podešavanje opcija programa, svojstva datoteke itd.

Ne postoji ekvivalent, one su razbacane po celoj traci.

Netačno. Većina komandi iz starog menija „Datoteka“ i dalje se nalazi na jednom mestu. Pokušajte ponovo.

Šta od navedenog predstavlja dva osnovna tipa tasterske prečice?

Tasteri za navigaciju i slovne prečice.

Ne, tasteri za navigaciju i slovne prečice predstavljaju način korišćenja trake. Pokušajte ponovo.

Tasterske prečice i slovne prečice.

Netačno. Slovna prečica je samo pomoć pri korišćenju jednog tipa prečice.

Kombinacije tastera koje pokreću komandu i tasteri za pristup koji kontrolišu kretanje kroz stavke na ekranu.

Odlično. Pored tastera za pristup, postoje i drugi načini kretanje kroz stavke na ekranu kao što je korišćenje tastera ALT plus taster TAB ili tasteri sa strelicama, kao i tastera F6 za kretanje po prozoru programa.

Kombinacije tastera koje pokreću komandu i slovne prečice.

To nije potpuno tačno. Slovne prečice vam pomažu da koristite tastere za pristup, ali one nisu tip prečice. Ovo je bila velika pomoć. Pokušajte sada ponovo.

Koji programi u izdanju sistema Office 2007 imaju traku?

Svi.

Ne, nije tačno. Mnogi programi izdanja sistema 2007 i dalje imaju izgled na koji ste navikli.

Word i Excel.

Ti programi imaju traku, ali oni nisu jedini. Pokušajte ponovo.

Word, PowerPoint, Excel, Access i delovi programa Outlook.

Tačno. To su programi sa trakom u kojima možete da koristite nove slovne prečice da biste se kretali kroz kartice, grupe i komande.

Kretanje po traci pomoću tastera za pristup

Taster ALT

Kada pomoću tastature želite da se krećete po traci, prvo pritisnite taster ALT da biste omogućili kontrolu tastature.

Ako za kontrolu trake i drugih stvari na ekranu radije koristite tastere za pristup od pokazivačkog uređaja kao što je miš, prvo morate da „uključite“ kontrolu tastature na traci. Drugim rečima, potrebno je da izađete iz režima unosa teksta i prebacite se na režim komandi. To ćete učiniti tako što ćete pritisnuti taster ALT. Nakon što to uradite, imaćete mnogo opcija za kretanje po traci.

Ova lekcija vam pokazuje kako da mnoštvo tastera koristite za kretanje po ekranu i odabir komandi. Kliknite na dugme Dalje da biste nastavili sa čitanjem lekcije.

Slovne prečice i oznake

[Untitled] Oznake slovnih prečica na traci

Odgovarajuća slovna prečica za svaku komandu prikazana je u maloj oznaci.

Čim pritisnete taster ALT, videćete kako se pojavljuju oznake koje pokazuju slovne prečice za sve kartice. Nakon što pritisnete taster da biste aktivirali određenu karticu, pojaviće se oznake sa slovnim prečicama za komande na toj kartici. Drugim rečima, odjednom možete da vidite samo jedan sloj oznaka slovnih prečica i morate izabrati neku opciju da biste videli drugi sloj.

Slovne prečice predstavljaju izvrstan način korišćenja tasterskih prečica jer je na ekranu stalno prikazan podsetnik za tastere koje treba da pritisnete. Nije neophodno pamćenje.

Ukoliko koristite čitač ekrana     Slovne prečice bi trebalo da budu dostupne čitaču ekrana putem tehnologije koja se zove Microsoft Active Accessibility (MSAA).

Više informacija o slovnim prečicama

Kartice i grupe na traci sa oznakama slovnih prečica

Fig. 1: Na kartici Umetanje slovna prečica „M“ dodeljena je komandi SmartArt.

Fig. 2: Na kartici Raspored na stranici slovna prečica „M“ dodeljena je komandi Margine.

Uprkos tome što slojeviti pristup slovnim prečicama znači da svaka komanda u programu ima jedinstven niz slovnih prečica, to takođe znači da ima mnogo duplikata kada se na karticama uporede slovne prečice. Dakle, slovna prečica „M“ na jednoj kartici vrši jednu komandu, a na drugoj kartici – neku drugu komandu. Na primer, u programu Word, „M“ je slovna prečica za komandu Margine na kartici Raspored na stranici, a na kartici Umetanje – za komandu SmartArt.

Imajte u vidu da oznake slovnih prečica uvek vidite samo za aktivnu karticu – karticu na kojoj se nalazite; da biste videli slovne prečice za drugu karticu, morate da se premestite na nju. Ako vam se desi da su prikazane slovne prečice za pogrešnu karticu, pritisnite taster ESC da biste ponovo videli oznake slovnih prečica.

Napomena     Ako je otvoren dijalog koji koristi isto slovo za prečicu kao i slovna prečica na traci, dijalog ima prednost.

Iako možete da izvršavate radnje na traci koristeći tastere da biste se kretali po njoj (kao što ćete videti u sledećim odeljcima), slovne prečice predstavljaju mnogo brži način za pristupanje i izvršavanje komandi.

Kretanje pomoću tastera sa strelicama

Traka sa strelicama koje pokazuju gde se pomera fokus kada koristite tastere sa strelicama

Kada se fokus nalazi u traci, možete se kretati po njoj koristeći tastere sa strelicama.

Pored slovnih prečica, postoji i drugi način korišćenja uzastopnih pritisaka tastera u cilju kretanja po traci. Prvo, isto kao kod slovnih prečica, morate da pritisnete taster ALT da biste fokus premestili iz dokumenta na traku. Nakon toga možete da se krećete tako što ćete koristiti tastere sa strelicama.

 • Tasteri STRELICA NALEVO i STRELICA NADESNO premeštaju vas na susedne kartice.

 • Taster STRELICA NAGORE premešta fokus na traku sa alatkama za brzi pristup. (Sa tog mesta upotrebite taster STRELICA NALEVO da biste se premestili na dugme „Microsoft Office“.)

 • Taster STRELICA NADOLE vas premešta na aktivnu karticu sa koje dalje možete da se premeštate koristeći tastere sa strelicama.

Glavno poboljšanje u odnosu na prethodne verzije sistema Microsoft Office u vezi sa kretanjem po ekranu pomoću tastera sa strelicama jeste u tome što možete da ih koristite da biste se premeštali nagore i nadole, kao i sa jedne na drugu stranu.

U okviru vežbe ćete tačno videti kako možete da se krećete po traci. Ovakvo kretanje predstavlja odlično rešenje za upoznavanje trake.

Savet     Kada na ovaj način počnete da se krećete po traci, oznake slovnih prečica će nestati. Vratite ih tako što ćete dva puta pritisnuti taster ALT.

Taster TAB i traka

Aktivna kartica na traci sa strelicama koje pokazuju kako se pomera fokus kada pritisnete taster TAB

Pomoću tastera TAB možete da se krećete kroz sve komande u jednoj grupi na kartici pre nego što se premestite u drugu grupu.

Po traci možete da se krećete i pomoću tastera TAB. Nakon što pritisnete taster ALT da biste fokus premestili na traku, pritiskom na taster TAB kretaćete se kroz sve komande na aktivnoj kartici, grupu po grupu.

Nakon kretanje po poslednjoj grupi komandi na kartici, taster TAB će premestiti fokus na dugme Pomoć, dugme „Microsoft Office“ i traku sa alatkama za brzi pristup, a zatim nazad u prvu grupu kartice.

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste se kroz komande kretali u suprotnom smeru.

Kada se fokus nalazi na željenoj komandi, pritisnite taster ENTER da biste je izabrali.

Kretanje pomoću tastera F6

Kretanje pomoću tastera F6 u programu Word i Outlook

Fig. 1: Ako u programu Outlook pritisnete taster F6, kretaćete se kroz listu fascikli, aktivnu fasciklu, okno za pregled i traku sa zaduženjima.

Fig. 2: Ukoliko u programu Word pritisnete taster F6, kretaćete se kroz otvoreni dokument, otvorena okna zadataka, statusnu traku u dnu prozora i traku.

Pritiskom na taster F6 možete da pređete u razne oblasti prozora programa. Na primer, u programu Outlook, u prikazu „Pošta“, fokus se premešta na listu fascikli, otvorenu fasciklu, okno za pregled i traku sa zaduženjima. Slika iznad prikazuje takvo kretanje po prozoru programa Outlook.

U programima sa trakom, pomoću tastera F6 možete da se krećete kroz sve oblasti prozora, uključujući otvorena okna zadataka, statusnu traku na dnu prozora na kojoj ćete naći kontrole prikaza i traku. Na primer, ako želite da uvećate prikaz dokumenta, uradićete sledeće:

 1. Pritiskajte taster F6 dok fokus ne pređe u statusnu traku.

 2. Pritisnite taster TAB ili STRELICA NA DESNO da biste se premestili na komandu + (plus).

 3. Pritisnite taster ENTER.

Napomena     Ako za pristup traci koristite taster F6, slovne prečice će se pojaviti na isti način kao i da ste pritisnuli taster ALT. Prednost tastera ALT jeste u tome što je brži – ne morate da se krećete kroz nekoliko drugih oblasti da biste prešli u traku.

Kretanje iznad trake

Meni „Dugme 'Microsoft Office'“

Datoteku možete izabrati sa liste nedavno korišćenih datoteka tako što ćete pritisnuti broj sa leve strane imena datoteke.

Saznali ste osnovne informacije o dugmetu „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta u prvoj lekciji. Ovo novo dugme nalazi se u gornjem levom uglu prozora (na mestu gde je bio meni Datoteka) i na njega možete preći koristeći slovne prečice, taster TAB ili tastere sa strelicama. U meniju postoje oznake slovnih prečica (kao i podvučena slova) koje vam pokazuju koja slova da pritisnete da biste upotrebili komandu, kao što je bio slučaj i sa menijima u starijim verzijama sistema Office.

Niže se nalazi kratka lista drugih pritisaka tastera koji su vam potrebni za kretanje. Ne opterećujte se da ih sve zapamtite sada; neke ćete koristiti u okviru vežbe, a svi su uključeni u karticu sa kratkim uputstvima:

 • Koristite taster TAB i tastere sa strelicama za kretanje po dijalogu.

 • Aktivirajte komandu tako što ćete pritisnuti taster ENTER. U nekim slučajevima na taj način ćete otvoriti galeriju ili meni da biste mogli da odaberete ono što želite, a zatim to aktivirajte tako što ćete ponovo pritisnuti taster ENTER. Za neke komande, kao što je polje Font, pritiskom na taster ENTER fokus se postavlja u polje tako da možete početi sa kucanjem ili upotrebiti tastere sa strelicama da biste se pomerali kroz liste. Kada dođete do željene stavke, ponovo pritisnite taster ENTER.

 • Pomoću kombinacije tastera CTRL+TAB možete se kretati kroz kartice u dijalogu.

 • Pomoću tastera RAZMAKNICA možete potvrditi ili opozvati izbor u poljima za potvrdu.

 • Pomoću kombinacije tastera SHIFT+F10 otvaraju se priručni meniji koji se inače otvaraju kada desnim tasterom miša kliknete na stavku.

 • Pomoću tastera ESC zatvara se otvoreni dijalog ili priručni meni. Ako ništa nije otvoreno, pomoću ovog tastera fokus će biti premešten izvan trake, nazad u glavni dokument.

 • Da biste zatvorili okno zadataka, prvo pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA kako biste otvorili meni okna zadataka. Nakon toga pritisnite taster C da biste u meniju izabrali komandu Zatvori.

 • Pomoću kombinacije tastera ALT+F4 (ako ih pritisnete istovremeno) zatvara se aktivni prozor.

 • Pomoću tastera F1 otvara se prozor pomoći.

Ali poznate su mi sve stare prečice za menije…

Okvir sa porukom sa tekstom o korišćenju starih tastera za pristup sistema 2003

Kada pritisnete tastere prečice sistema 2003, pojaviće se okvir sa porukom.

Ako ste stručnjak za tasterske prečice i godinama ste koristili prečice za menije u sistemu Microsoft Office – one koje su počinjale tasterom ALT – i znate ih sve napamet, možda ćete se uznemiriti što menija i starih prečica više nema. Ne gubite nadu! Možda će biti potrebno malo vremena da se upoznate sa novom trakom i prečicama, ali kada se upoznate sa njima, cenićete nove funkcije.

Ako i dalje niste sigurni u to i samo biste želeli da se vrate stare prečice, zadržite uverenje: većina prečica će i dalje funkcionisati. Međutim, moraćete da pamtite celu prečicu. Ne postoje podsetnici na ekranu za tastere koje treba da pritisnete.

To funkcioniše na sledeći način. U starijoj verziji sistema Office trebalo je da pritisnete niz tastera ALT, E da biste otvorili meni Uređivanje, a zatim podvučeno slovo u komandi menija. Kada u programima sa trakom sistema Office 2007 pritisnete taster ALT, a zatim neki od starih tastera za menije, meni se neće otvoriti. Umesto toga, pojaviće se poruka u kojoj stoji da ste upotrebili taster za pristup sistema Office 2003 i da pritisnete taster ESC da biste to otkazali. Ako znate željeni niz tastera, možete nastaviti i pokrenuti komandu. U protivnom, postupite kao što stoji u okviru i pritisnite taster ESC da biste videli oznake slovnih prečica. Na kartici sa kratkim uputstvima postoji veza ka više informacija o ovoj temi.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Word“ da bi se otvorio prozor programa Word i uputstva za vežbanje

Veličina preuzimanja: 12 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Word

Dovoljno ste čitali o prečicama. Vreme je da u praksi sami vidite kako funkcioniše kretanje po traci.

U ovoj vežbi koristi se Word, ali upotrebljene metode možete da primenite na bilo koji program sa trakom. Međutim, slovne prečice će imati različita slova u drugim programima.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Možete se premestiti na traku i pokrenuti komande koristeći tastere ALT, TAB i ENTER.

Tačno.

Tačno. Traku možete koristiti samo pomoću tastera ALT, TAB i ENTER – iako to nije najbrži način postizanja rezultata.

Netačno.

Netačno. Traku je moguće koristiti samo pomoću ovih tastera, iako to možda nije brzo.

Koji funkcijski taster se koristi za premeštanje u različite oblasti programa?

F4.

Ne, nije tačno. Pokušajte ponovo.

F5.

Ne, nije tačno. Pokušajte ponovo.

F6.

Odlično. F6 kruži kroz razne oblasti u prozoru, uključujući okna zadataka i komande za prikaz.

Šta treba da uradite da bi se pojavile oznake sa slovnim prečicama?

Treba da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+S.

Ne, nije tačno. Pokušajte ponovo.

Treba da pritisnete taster ALT.

Tačno. Dovoljno je da pritisnete taster ALT i slovne prečice će se pojaviti.

Treba da pritisnete taster CTRL.

Ne, nije tačno. Pokušajte ponovo.

Treba da pritisnete taster ALT, a zatim taster S.

Blizu ste, ali to je netačno. Proces je nešto jednostavniji. Pokušajte ponovo.

Koja od navedenih izjava je tačna?

Slovne prečice su korisne jer ne morate da pamtite odgovarajuća slova.

Tačno. Na ekranu ćete uvek imati podsetnik sa slovom koje treba da pritisnete.

Slovne prečice istovremeno uključuju kombinaciju tastera.

Ne, to je drugi tip tasterske prečice. Pokušajte ponovo.

Morate da se nalazite na kartici pre pojavljivanja slovnih prečica.

Netačno. I kartice imaju slovne prečice.

Potrebna vam je dobra memorija da biste koristili tasterske prečice.

Tačno.

Nije tačno. Potrebna je dobra memorija za korišćenje starih prečica sistema Office 2003, ali je mnogo manje naporno da se koriste nove slovne prečice sa odzivom na ekranu.

Netačno.

Odlično. Ako budete zanemarili prečice sistema 2003 i koristili slovne prečice, ništa nećete morati da pamtite – videćete slova na ekranu.

Izvršavanje komandi pomoću kombinacija tastera

Slovo A promenjeno u kurziv pomoću tasterske prečice CTRL+I

Kombinacijom tastera CTRL+I stil fonta se menja u kurziv. Ova prečica funkcioniše u programima Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

Prečica putem kombinacije tastera predstavlja skup pritisaka na tastere koji pokreću neku radnju ako su pritisnuti zajedno. Ovo je najbrži način korišćenja tastature. Nešto je brži od slovnih prečica, ali tastere morate da pamtite.

Glavna prednost prečica putem kombinacija tastera jeste u tome što je većina njih ista u svim programima sistema Office, bez obzira na to da li imaju traku ili ne, i iste su kao i u starijim verzijama sistema Office.

Da biste sami nastavili čitanje ove lekcije, kliknite na dugme Dalje.

Vaš prijatelj: taster CTRL

Brzi pregled prečica putem kombinacije tastera

Prečice putem kombinacija tastera su brze i uz njih ne morate da koristite traku za izvršavanje radnji.

Većina tasterskih prečica putem kombinacije tastera koristi taster CTRL. Na primer, kombinacija tastera CTRL+C služi za kopiranje, a CTRL+V – za lepljenje. Ovo su dobri primeri prečica koje vrše istu radnju u većini programa sistema Microsoft Office.

Postoji nekoliko izuzetaka od pravila upotrebe tastera CTRL. Jedna od najpoznatijih je kombinacija tastera ALT+S za slanje e-poruke u programu Outlook.

Prečice možete da vidite pri korišćenju miša: ako je prečica dostupna, biće prikazana u ekranskoj napomeni kada pokazivač miša zadržite na komandi. Primetićete da ćete usled učestale upotrebe prečica sve ređe tragati za njima i uskoro će vam postati veoma poznate tako da ćete ih svakodnevno koristiti.

Čak i ako obično koristite miša, kada naučite neke prečice, uvidećete brzinu i efikasnost upotrebe pritisaka na tastere u odnosu na miša. Umesto da stalno pomerate ruku sa tastature na miša, upotrebite nekoliko pritisaka na tastere i brzo ćete završiti zadatak. Na kartici sa kratkim uputstvima potražite kompletnu listu tasterskih prečica putem kombinacija tastera.

Napomena     U programu Word je moguće dodeliti tastersku prečicu za dovršavanje celih komandi i makroa, na primer, da bi se promenio font teksta. U pomoći potražite više informacija o ovoj funkciji.

Prečice koje više ne funkcionišu

Prečica

Radnja u sistemu 2003

Radnja u programu sa trakom

CTRL+SHIFT+F u programu Word

Premešta fokus u padajuću listu Font

Otvara dijalog Font (ako želite da otvorite padajuću listu Font, upotrebite slovne prečice: ALT, O, F)

CTRL+SHIFT+S u programu Word

Premešta fokus u padajuću listu Stilovi

Premešta fokus u okno zadataka Primena stilova

Postoji nekoliko prečica koje se retko koriste i koje u programima sa trakom sistema Office 2007 ne funkcionišu na isti način kao pre, ali budite uvereni da većina prečica funkcioniše potpuno isto kao u sistemu Office 2003. Tabela iznad prikazuje prečice koje funkcionišu drugačije ili više ne funkcionišu.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu PowerPoint“ da bi se otvorio prozor programa PowerPoint i prozor sa uputstvima za vežbanje

Veličina preuzimanja: 28 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu PowerPoint

Pripremite prste. Sada pokušajte da radite na nekom tekstu u programu PowerPoint koristeći samo tasterske prečice putem kombinacija tastera.

Iako se u ovoj vežbi koristi PowerPoint, tasterske prečice putem kombinacija tastera koje se u njoj koriste važe u većini programa sistema Office.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Koja od navedenih tvrdnji o tasterskim prečicama putem kombinacija taster je tačna?

Zahtevaju više vremena.

Netačno. One su u stvari najbrži metod korišćenja tasterskih prečica. Pokušajte ponovo.

Meni mora biti otvoren.

Ne, u programima sa trakom sistema Office 2007 gotovo da nije ostao nijedan meni. Pokušajte ponovo.

Morate da znate tačne pritiske na tastere.

Odlično. Morate da zapamtite pritiske na tastere, iako odzive možete pronaći na ekranu ako upotrebite miša i zadržite ga na komandi na traci.

Prozor pomoći mora biti otvoren.

Ne, to nije tačno. Prozor pomoći ovde ne bi bio ni od kakve koristi. Pokušajte ponovo.

Većina tasterskih prečica putem kombinacije tastera koristi taster SHIFT.

Tačno.

Netačno. Radi se o tasteru CTRL.

Netačno.

Odlično. To nije taster SHIFT, već taster CTRL.

Sve uobičajene prečice putem kombinacije tastera CTRL+ neki taster funkcionišu u sledećim programima:

Word.

Da, ali to nije sve.

Excel.

Da, ali to nije sve.

PowerPoint.

Da, ali to nije sve.

U svim gorenavedenim programima.

Izvrsno. Uobičajene prečice putem kombinacije tastera CTRL+ neki taster funkcionišu u većini programa sistema Microsoft Office.

Ni u jednom od gorenavedenih programa.

Netačno. Pokušajte ponovo.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Tasterske prečice i traka

U sistemu Microsoft® Office 2007 neki su programi – Word, Excel®, PowerPoint®, Access i delovi programa Outlook® – ponovno dizajnirani u cilju veće efikasnosti i jednostavnije upotrebe. Uz novi izgled dolaze i nove tasterske prečice za pristupanje i izvršavanje komandi.

Tasterske prečice koje se zovu tasteri za pristup direktno se povezuju sa karticama, komandama i drugim stvarima koje vidite na ekranu. Tastere za pristup koristite tako što pritisnete taster ALT i drugi taster ili niz drugih tastera.

Svaka pojedina komanda na traci, meni Dugme „Microsoft Office“ i traka sa alatkama za brzi pristup imaju taster za pristup i svakom tasteru za pristup dodeljena je slovna prečica.

Način korišćenja slovnih prečica

 1. Pritisnite taster ALT.

  Pojaviće se oznake koje pokazuju slovne prečice.

 2. Pritisnite taster za željenu karticu ili komandu na traci sa alatkama za brzi pristup.

  Ako pritisnete slovnu prečicu za karticu, videćete slovne prečice za sve komande na toj kartici. Ukoliko pritisnete slovnu prečicu za komandu trake sa alatkama za brzi pristup, ta komanda će biti izvršena.

 3. Pritisnite taster(e) za željenu komandu na kartici.

  Zavisno od toga koju komandu ste odabrali, može biti izvršena radnja ili otvorena galerija ili meni; u drugom slučaju možete odabrati drugu slovnu prečicu.

Savet     Ako su na oznaci slovne prečice prikazana dva slova, pritisnite jedno pa drugo slovo.

Drugi načini kretanja po traci

Po traci možete da se krećete i tako što ćete koristiti tastere sa strelicama ili taster TAB.

 1. Pritisnite taster ALT da biste fokus premestili na traku.

 2. Kretanje po traci:

  • Krećite se nalevo, nadesno, nagore ili nadole tako što ćete pritisnuti odgovarajući taster sa strelicom.

  • Premeštajte se sa komande na komandu u okviru grupe, a nakon toga u drugu grupu tako što ćete pritiskati taster TAB. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste se kroz komande i grupe pomerali unazad.

Upotreba tastera za pristup sistema Microsoft Office 2003

Većina tastera za pristup sistema Office 2003 i dalje funkcioniše. Međutim, potrebno je da znate kompletnu prečicu. Ne postoje podsetnici na ekranu za tastere koje treba da pritisnete.

U starijim verzijama sistema Office trebalo je da pritisnete niz tastera ALT, E da biste otvorili meni Uređivanje, a zatim podvučeno slovo da biste izvršili komandu. Kada u programima sa trakom sistema Office 2007 pritisnete taster ALT, a zatim neki od starih tastera za menije, meni se neće otvoriti. Umesto toga, pojaviće se poruka u kojoj stoji da ste upotrebili taster za pristup sistema Office 2003 i da pritisnete taster ESC da biste to otkazali. Ako znate željeni niz tastera, možete nastaviti i pokrenuti komandu. U protivnom, postupite kao što stoji u okviru i pritisnite taster ESC da biste videli oznake slovnih prečica.

Napomena     Pokazivač takođe možete pomerati po ekranu bez miša pomoću funkcije MouseKeys. Ona strelicama na numeričkoj tastaturi omogućava da pomeraju pokazivač. Više informacija o funkciji MouseKeys potražite u Microsoft Windows® pomoći.

Tasterske prečice putem kombinacija tastera

Tasterska prečica putem kombinacije tastera predstavlja skup pritisaka na tastere koji pokreću neku radnju ako su pritisnuti zajedno. Kombinaciju tastera za neku komandu pronaći ćete tako što ćete zadržati pokazivač miša na njoj. Ako ne koristite miš, ne postoje podsetnici na ekranu za kombinacije tastera  – neophodno je da zapamtite tastere. Gotovo sve prečice funkcionišu potpuno isto kao u starijim verzijama sistema Microsoft Office.

Drugi korisni saveti i trikovi o tastaturi

 • Koristite taster TAB i tastere sa strelicama za kretanje po dijalogu.

 • Aktivirajte komandu tako što ćete pritisnuti taster ENTER. U nekim slučajevima na taj način ćete otvoriti galeriju ili meni da biste mogli da odaberete ono što želite, a zatim to aktivirajte tako što ćete ponovo pritisnuti taster ENTER. Za neke komande, kao što je polje Font, pritiskom na taster ENTER fokus se postavlja u polje tako da možete početi sa kucanjem ili upotrebiti tastere sa strelicama da biste se pomerali kroz liste. Kada dođete do željene stavke, ponovo pritisnite taster ENTER.

 • Pomoću kombinacije tastera CTRL+TAB možete se kretati kroz kartice u dijalogu.

 • Pomoću tastera RAZMAKNICA možete potvrditi ili opozvati izbor u poljima za potvrdu.

 • Pomoću kombinacije tastera SHIFT+F10 otvaraju se priručni meniji koji se inače otvaraju kada desnim tasterom miša kliknete na stavku.

 • Pomoću tastera ESC zatvara se otvoreni dijalog ili priručni meni. Ako ništa nije otvoreno, pomoću ovog tastera fokus će biti premešten izvan trake, nazad u glavni dokument.

 • Da biste zatvorili okno zadataka, prvo pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA kako biste otvorili meni okna zadataka. Nakon toga pritisnite taster C da biste u meniju izabrali komandu Zatvori.

 • Pomoću kombinacije tastera ALT+F4 (ako ih pritisnete istovremeno) zatvara se aktivni prozor.

 • Pomoću tastera F1 otvara se prozor pomoći.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×