Tasterske prečice za program Office Communicator 2007

Sledeće liste sadrže kombinaciju prečica sa tasterom CTRL i ostale uobičajene tasterske prečice, uz opis njihove funkcije. Možda ćete želeti da odštampate ovu temu kako bi vam bila na raspolaganju dok radite. Da biste odštampali ovu temu pritisnite taster CTRL+P.

U ovom članku

Spisak kontakata

Započinjanje poziva ili razmene hitnih poruka iz rezultata pretrage

Otvaranje i zatvaranje prozora programa Communicator

Upućivanje, primanje i upravljanje pozivima

Obaveštenja o pozivu

Prozor za razgovor

Oblast za razmenu hitnih poruka (obogaćeni tekst)

Spisak kontakata

Sledeće tasterske prečice su dostupne u spisku kontakata programa Office Communicator.

Da biste uradili sledeće

Pritisnite

Pozivanje izabranog kontakta korišćenjem broj koji je poslednji pozivan

CTRL + ENTER

Otvaranje prozora za razgovor radi započinjanja sesije razmene hitnih poruka sa odabranim kontaktom

ENTER

Brisanje odabranog kontakta

DELETE

Otvaranje menija „Sistem“

ALT + Spacebar

Premeštanje grupe kontakata nagore

ALT + strelica nagore

Premeštanje grupe kontakata nadole

ALT + strelica nadole

Otvaranje kontakt kartice za izabranog kontakta

ALT + ENTER

Zatvaranje kontakt kartice

ESC

Kopiranje izabrane stavke

CTRL + C

Lepljenje izabrane stavke

CTRL + V

Otvaranje pomoći na mreži

F1

Kretanje kroz Communicator

TAB

Obrtanje smera kretanja

SHIFT + TAB

Dodavanje preloma reda u oblast za kucanje beleške

SHIFT + ENTER

Izbor više kontakata redom

SHIFT + strelica nagore

Izaberite više kontakata u kontinuitetu

SHIFT + strelica nadole

Skupljanje grupe

Strelica nalevo

Proširivanje grupe

Strelica nadesno

Vrh stranice

Započinjanje poziva ili razmene hitnih poruka iz rezultata pretrage

Sledeće tasterske prečice su na raspolaganju u oknu sa rezultatima pretrage.

Da biste uradili sledeće

Pritisnite

Otvorite prozor za razgovor da biste u oknu rezultata pretrage započeli razmenu hitnih poruka sa odabranim kontaktom

ENTER

Pozivanje izabranog kontakta iz rezultata pretrage.

CTRL + ENTER

Vrh stranice

Otvaranje i zatvaranje prozora programa Communicator

Da biste uradili sledeće

Pritisnite

Otvaranje programa Communicator

Taster sa logotipom operativnog sistema Windows + Q

Umanjivanje programa Communicator

ALT + F4

Vrh stranice

Upućivanje, primanje i upravljanje pozivima

Da biste uradili sledeće

Pritisnite

Pozivanje izabranog kontakta na spiska kontakata koristeći broj koji je poslednji pozvan

CTRL + ENTER

Prihvatanje audio, video ili konferencijski poziv iz obaveštenja o pozivu

ALT + C

Odbijanje audio, video ili konferencijskog poziva iz obaveštenja o pozivu

ALT + D

Uključivanje/isključivanje obaveštenja o velikoj važnosti. Ova prečica je dostupna u prozoru za razgovor programa Communicator.

CTRL + SHIFT + I

Prenos poziva. Ova prečica je dostupna u prozoru za razgovor programa Communicator.

CTRL + SHIFT + T

Stavljanje poziva na čekanje i nastavljanje. Ova prečica je na raspolaganju u prozoru za razgovor programa Communicator.

CTRL + SHIFT + H

Pozivanje nekoga u razgovor. Ova prečica je dostupna iz prozora za razgovor programa Communicator.

ALT + I

Završetak poziva. Ova prečica je dostupna u prozoru za razgovor programa Communicator.

ALT + Q

Vrh stranice

Obaveštenja o pozivu

Da biste uradili sledeće

Pritisnite

Da biste otišli do obaveštenja o pozivu koje se pojavljuje na ekranu računara

Taster sa logotipom operativnog sistema Windows + T

Prihvatanje obaveštenja o pozivu koje se pojavljuje na ekranu računara. Poziv može biti za razmenu hitnih poruka, audio ili video poziv ili za konferenciju.

Taster sa logotipom operativnog sistema Windows + A

Vrh stranice

Prozor za razgovor

Sledeće tasterske prečice su dostupne iz prozora za razgovor programa Communicator

Da biste uradili sledeće

Pritisnite

Promena teme razgovora u prozoru za razgovor

CTRL + J

Pozivanje nekoga da se pridruži ovom razgovoru

ALT + I

Ponovno pridruživanje konferenciji putem razmene hitnih poruka

ALT + R

Pozivanje učesnika u razgovor putem razmene hitnih poruka

CTRL + SHIFT + ENTER

Dodavanje video zapisa u razgovor

CTRL + D

Slanje datoteke

CTRL + F

Prikaz/sakrivanje oblasti za razmenu hitnih poruka

CTRL + W

Prikaz/sakrivanje spiska učesnika u prozoru za razgovor

CTRL + R

Zaključavanje/otključavanje razgovora

CTRL + K

Pokretanje programa Office OneNote (Office OneNote mora biti instaliran)

CTRL + N

Čuvanje sadržaja sesije razmene hitnih poruka

CTRL + S

Isecanje izabranog teksta

CTRL + X

Kopiranje izabranog teksta

CTRL + C

Lepljenje izabranog teksta

CTRL + V

Izbor celog teksta

CTRL + A

Dodavanje preloma reda za novi pasus u oblasti za razmenu hitnih poruka

SHIFT + ENTER

Slanje hitnih poruka

ENTER

Brisanje teksta

DELETE

Opozivanje radnje

CTRL + Z

Ponovno izvršavanje radnje

CTRL + Y

Prenos poziva

CTRL + SHIFT + T

Stavljanje poziva na čekanje i nastavljanje poziva

CTRL + SHIFT + H

Vrh stranice

Oblast za razmenu hitnih poruka (obogaćeni tekst)

Sledeće tasterske prečice su dostupne u oblasti za razmenu hitnih poruka u prozoru za razgovor programa Communicator.

Da biste uradili sledeće

Pritisnite

Podebljavanje izabranog teksta

CTRL + B

Prebacivanje izabranog teksta u kurziv

CTRL + I

Podvlačenje izabranog teksta

CTRL + U

Precrtavanje izabranog teksta

CTRL + T

Povećanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL + ]

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta

CTRL + [

Promena font

CTRL + SHIFT + F

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×