Tasterske prečice za Sway

Tasterske prečice za Sway

Aplikaciju Sway možete da koristite sa tasterskim prečicama da biste ispričali svoju priču. Sway funkcioniše na svim uređajima – možete da prikazujete i uređujete sadržaj u veb pregledaču na računaru, Mac računaru ili drugom uređaja koristeći tastaturu i pristup vebu.

Napomene

  • Ove tasterske prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

  • Za tasterske prečice koje zahtevaju istovremeno pritiskanje dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom plus (+).

U ovoj temi

Tasterske prečice u aplikaciji Sway za Windows

Koristeći veb pregledač, kao što je Edge, Internet Explorer, Chrome ili Firefox na Windows računaru, možete da prikazujete, uređujete i delite Sway sadržaj. Takođe pogledajte Sway aplikaciju za Windows 10.

Napomena: Ova tema pretpostavlja da su JAWS korisnici isključili funkciju „Virtuelne meni trake“.

Najčešće korišćene prečice za Sway na Windows računarima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje sa gornje trake za navigaciju preko sekundarne trake za navigaciju, stavki Plan radnje ili Dizajn na okno zadatka

Ctrl+F6

Otkazivanje trenutne radnje, uklanjanje trenutnog izbora ili izlaz iz režima reprodukcije

Esc

Kopiranje teksta

Ctrl+C

Isecanje teksta

Ctrl+X

Lepljenje teksta

Ctrl+V

Brisanje izabrane kartice i njenog celokupnog sadržaja

Del

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje poslednje radnje

Ctrl+Y

Prebacivanje na prikaz pristupačnosti

Alt+Shift+V

Uključivanje režima reprodukcije

Alt+Shift+P

Deljenje trenutnog Sway platna

Alt+Shift+S

Uvećavanje/umanjivanje

Ctrl +/-

Navigacija u aplikaciji Sway na Windows računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje sa gornje trake za navigaciju preko sekundarne trake za navigaciju, stavki Plan radnje ili Dizajn na okno zadatka

Ctrl+F6

Premeštanje sa okna zadatka preko stavki Plan radnje ili Dizajn, sekundarne trake za navigaciju na gornju traku za navigaciju

Shift+Ctrl+F6

Otvaranje okna Umetanje

Alt+Shift+I

Otvaranje okna Stilovi pane

Alt+Shift+G

Oblikovanje teksta i kartica u aplikaciji Sway na Windows računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Primena naglašavanja teksta

Ctrl+B

Primena akcentovanja teksta

Ctrl+I

Primena stila naslova na tekst

Ctrl+Alt+1

Početak ili završetak liste sa znakovima za nabrajanje

Ctrl+tačka

Početak ili završetak numerisane liste

CTRL+kosa crta

Dodavanje ili uređivanje hiperveze

Ctrl+K

Praćenje hiperveze

Ctrl+klik

Grupisanje svih kartica u izboru kartica

Ctrl+G

Razgrupisavanje svih kartica u izboru kartica

Ctrl+Shift+G

Kopiranje svih kartica u izboru kartica

Ctrl+C

Isecanje svih kartica u izboru kartica

Ctrl+X

Lepljenje svih kartica u izboru kartica

Ctrl+V

Izbor i navigacija u tekstu u aplikaciji Sway na Windows računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor znaka sa leve strane

Shift+Strelica nalevo

Izbor znaka sa desne strane

Shift+Strelica nadesno

Izbor nalevo, po jedna reč

Ctrl+Shift+Strelica nalevo

Izbor nadesno, po jedna reč

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Izbor nagore, jedan red odjednom

Shift+strelica nagore

Izbor nadole, jedan red odjednom

Shift+strelica nadole

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Ctrl+Shift+strelica nagore

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

Ctrl+Shift+strelica nadole

Prelazak na prethodnu reč

Ctrl+strelica nalevo

Prelazak na sledeću reč

Ctrl+strelica nadesno

Prelazak na početak pasusa

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nagore

Prelazak na početak sledećeg pasusa

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadole

Interakcija sa karticama u aplikaciji Sway na Windows računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor trenutne kartice

Razmaknica

Premeštanje fokusa na sledeću karticu

Strelica nadole

Premeštanje fokusa na prethodnu karticu

Strelica nagore

Razvijanje izabrane grupe ili odeljka

Strelica nadesno

Skupljanje izabrane grupe ili odeljka

Strelica nalevo

Premeštanje trenutne kartice nagore u planu radnje

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje trenutne kartice nadole u planu radnje

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadole

Reprodukovanje aplikacije Sway na Windows računaru

Kada pregledate ili reprodukujete svoju Sway kreaciju, koristite ove komande za navigaciju.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prethodnu sliku

Strelica nalevo

Prelazak na sledeću sliku

Strelica nadesno

Izlaz

Esc ili Alt+strelica nalevo

Prikaz poređenja u aplikaciji Sway na Windows računaru

Kada vršite reprodukovanje u aplikaciji Sway, koristite ove komande da biste kontrolisali razdelnik unutar poređenja.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje fokusa na liniju razdelnika

Tab

Pomeraj nalevo u grupama

Strelica nalevo

Pomeraj nadesno u grupama

Strelica nadesno

Pomeraj nalevo po pikselu

kombinacija tastera Alt+Strelica nalevo

Pomeraj nadesno po pikselu

Alt+strelica nadesno

Zakači sa leve strane

Ctrl+strelica nalevo

Zakači sa desne strane

Ctrl+strelica nadesno

Tasterske prečice u aplikaciji Sway za Mac

Koristeći veb pregledač, kao što je Safari, Chrome ili Firefox na Mac računaru, možete da prikazujete, uređujete i delite Sway sadržaj. Sway obezbeđuje odličan izgled.

Napomene

  • Na tastaturi Mac računara, taster Command je označen simbolom KOMANDA .

  • Ova tema pretpostavlja da funkcijski tasteri rade na standardan način. Ako ste promenili ovu željenu opciju sistema, za korišćenje Sway prečice nemojte pritisnuti taster Fn sa funkcijskim tasterima.

Najčešće korišćene prečice za Mac

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje sa gornje trake za navigaciju preko sekundarne trake za navigaciju, stavki Plan radnje ili Dizajn na okno zadatka

Control+Fn+F6

Otkazivanje trenutne radnje, uklanjanje trenutnog izbora ili izlaz iz režima reprodukcije

Esc

Kopiranje teksta

Command+C

Isecanje teksta

Command+X

Lepljenje teksta

Command+V

Brisanje izabrane kartice i njenog celokupnog sadržaja

Del

Opoziv poslednje radnje

Command+Z

Ponavljanje poslednje radnje

Command+Y

Prebacivanje na prikaz pristupačnosti

Option+Shift+V

Uključivanje režima reprodukcije

Option+Shift+P

Deljenje trenutnog Sway platna

Option+Shift+S

Navigacija na Mac računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje sa gornje trake za navigaciju preko sekundarne trake za navigaciju, stavki Plan radnje ili Dizajn na okno zadatka

Control+Fn+F6

Premeštanje sa okna zadatka preko stavki Plan radnje ili Dizajn, sekundarne trake za navigaciju na gornju traku za navigaciju

Control+Shift+Fn+F6

Zatvaranje saveta za pomoć ili Sway dijaloga

Esc

Otvaranje i zatvaranje okna Umetanje

Option+Shift+I

Otvaranje i zatvaranje okna Stilovi

Option+Shift+G

Vraćanje iz stavke Reprodukuj na Plan radnje; iz Plan radnje na Sway matičnu stranicu

kombinacija tastera Alt+Strelica nalevo

Oblikovanje teksta i kartica na Mac računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Primena naglašavanja teksta

Command+B ili Control+B

Primena akcentovanja teksta

Command+I ili Control+I

Primena stila naslova na tekst

Control+Option+1

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje

Control+tačka

Kreiranje numerisane liste

Control+kosa crta

Dodavanje ili uređivanje hiperveze

Control+K

Praćenje hiperveze

Control+levi klik mišem

Grupisanje svih kartica u izboru kartica

Control+G

Razgrupisavanje svih kartica u izboru kartica

Control+Shift+G

Kopiranje svih kartica u izboru kartica

Control+C

Isecanje svih kartica u izboru kartica

Control+X

Lepljenje svih kartica u izboru kartica

Control+V

Izbor i navigacija u tekstu na Mac računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor znaka sa leve strane

Shift+Strelica nalevo

Izbor znaka sa desne strane

Shift+Strelica nadesno

Izbor nalevo, po jedna reč

Shift+Option+strelica nalevo

Izbor nadesno, po jedna reč

Shift+Option+strelica nadesno

Izbor nagore, jedan red odjednom

Shift+strelica nagore

Izbor nadole, jedan red odjednom

Shift+strelica nadole

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Shift+Option+strelica nagore

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

Shift+Option+strelica nadole

Prelazak na prethodnu reč

Option+strelica nalevo

Prelazak na sledeću reč

Option+strelica nadesno

Prelazak na početak prethodnog pasusa

Option+strelica nagore

Prelazak na kraj sledećeg pasusa

Option+strelica nadole

Interakcija sa karticama na Mac računaru

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor trenutne kartice

Razmaknica

Premeštanje fokusa na sledeću karticu

Strelica nadole

Premeštanje fokusa na prethodnu karticu

Strelica nagore

Razvijanje izabrane grupe ili odeljka

Strelica nadesno

Skupljanje izabrane grupe ili odeljka

Strelica nalevo

Premeštanje trenutne kartice nagore u planu radnje

Option+Shift+strelica nagore

Premeštanje trenutne kartice nadole u planu radnje

Option+Shift+strelica nadole

Reprodukovanje Sway platna na Mac računaru

Kad pritisnete dugme Reprodukuj, koristite ove komande za navigaciju.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prethodnu sliku

Strelica nalevo

Prelazak na sledeću sliku

Strelica nadesno

Izlaz iz projekcije slajdova

Esc ili Option+strelica nalevo

Prikaz poređenja na Mac računaru

Kada reprodukujete aplikaciju Sway koja obuhvata poređenje, koristite ove komande da biste kontrolisali liniju razdelnika.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje fokusa na liniju razdelnika

Tab

Pomeraj nalevo u grupama

Strelica nalevo

Pomeraj nadesno u grupama

Strelica nadesno

Pomeraj nalevo po pikselu

Option+strelica nalevo

Pomeraj nadesno po pikselu

Option+strelica nadesno

Zakači sa leve strane

Command+strelica nalevo

Zakači sa desne strane

Command+strelica nadesno

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×