Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Korišćenje programa Outlook za upravljanje e-poštom, Podešavanje i dodeljivanje zadataka, planiranje sastanaka i još mnogo toga – sve što koristi tasterske prečice. Prečice u ovom članku odnose se raspored tastera na tastaturi sad. Tasteri za drugi rasporedi možda neće tačno odgovarati na tastaturi u sad.

Preuzimanje ove tasterske prečice u Word dokumentu na ovu vezu: prečice na tastaturi u programu Outlook 2016 za Windows.

Napomena :  Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Ovaj članak sadrži

Najčešće korišćene prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zatvori

Pobegne ili Enter

Idite na kartici Početak

Alt+H

Nove poruke

Ctrl+Shift+M

Pošalji

Alt+S

Umetanje datoteke

ALT + N, A, F

Novi zadatak

Ctrl+Shift+K

Brisanje

Brisanje (kada je izabran poruku, zadatak ili sastanak)

Pretraga

Alt + H, R, P kombinaciju tastera CTRL + E

Odgovor

ALT + H, R, P

Prosledi

ALT + H, F, W

Odgovor svima

ALT + H, R, A

Kopiranje

Ctrl+C ili Ctrl+Insert

Napomena : CTRL + Insert nije dostupno u oknu za čitanje .

Pošalji/primi

ALT + S, S

Idite na kalendar

Ctrl+2

Kreiranje zakazane obaveze

Ctrl+Shift+A

Premesti u fasciklu

ALT + H, M, V, izaberite fasciklu sa liste

SaveAs priloga

ALT + JA, A, S

Vrh stranice

Osnovna navigacija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na prikaz " Pošta "

Ctrl+1

Prebacivanje na prikaz kalendara

Ctrl+2

Prebacite se na prikaz kontakata

Ctrl+3

Prebacite se na prikaz zadataka

Ctrl+4

Prebacivanje na beleške

Ctrl+5

Prebacivanje na listu fascikli u oknu sa fasciklama

Ctrl+6

Prebacivanje na prečice

Ctrl+7

Prebacivanje na sledeći put otvorite poruku

Ctrl+tačka

Prebacivanje na prethodnu otvorenoj poruci

Ctrl+zarez

Premeštanje između okna sa fasciklama , glavnog prozora programa Outlook , okna za čitanje i rokovnika

Ctrl+Shift+Tab ili Shift+Tab

Premeštanje između prozora programa Outlook , manjih okana u oknu sa fasciklama , okna za čitanje i odeljaka u rokovniku

Taster Tab

Premeštanje između prozora programa Outlook , manjih okana u oknu sa fasciklama , okna za čitanje i odeljaka u rokovniku , i prikaz tasterskih prečica na traci programa Outlook

F6

Kretanje po redovima zaglavlja poruke u oknu sa fasciklama ili otvorenoj poruci

Ctrl+Tab

Kretanje po oknu sa fasciklama

Tasteri sa strelicama

Idite u drugu fasciklu

Ctrl+Y

Prelazak na polje za pretragu

F3 ili Ctrl+E

U oknu za čitanje , idite na prethodnu poruku

Alt+strelica nagore ili Ctrl+zarez ili Alt+Page Up

U oknu za čitanje stranica teksta nadole

Razmaknica

U oknu za čitanje stranica teksta nagore

Shift+razmaknica

Skupljanje ili razvijanje grupe na listi poruka e-pošte

Taster strelica nalevo ili strelica nadesno ključne, tim redom

Vratite se na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

Alt+B ili Alt+strelica nalevo

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

Alt+strelica nadesno

Izaberite stavku Info i Prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan

Ctrl+Shift+W

Vrh stranice

Pretraga

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

Ctrl+E

Brisanje rezultata pretrage

Taster Esc

Razvijanje pretrage da biste uključili Sve stavke pošte, Sve stavke kalendaraili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od toga u kom modulu radite

Ctrl+Alt+A

Korišćenje Više opcija traženja

Ctrl+Shift+F

Kreiranje fascikle za pretragu

Ctrl+Shift+P

Pretraga teksta unutar otvorene stavke

F4

Pronalaženje i zamena teksta ili simbola neke komande za oblikovanje kada se nalazite u oknu za čitanje ili u otvorenoj stavci

Ctrl+H

Proširivanje pretrage uključivanjem stavki iz trenutne fascikle

Ctrl+Alt+K

Proširivanje pretrage uključivanjem potfascikli kombinaciju tastera Ctrl + Alt + Z zastavice

Ctrl+Alt+Z

Vrh stranice

Zastavice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice

Ctrl+Shift+G

Vrh stranice

Boje kategorija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja

Alt+D

Vrh stranice

Kreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje zakazane obaveze

Ctrl+Shift+A

Kreiranje kontakta

Ctrl+Shift+C

Kreiranje grupe kontakata

Ctrl+Shift+L

Kreiranje faksa

Ctrl+Shift+X

Kreiranje fascikle

Ctrl+Shift+E

Pravljenje poziva za sastanak

Ctrl+Shift+Q

Kreiranje poruke

Ctrl+Shift+M

Kreiranje beleške

Ctrl+Shift+N

Kreiranje Office dokumenata

Ctrl+Shift+H

Objavite u izabranu fasciklu

Ctrl+Shift+S

Objavljivanje odgovora u izabranoj fascikli

Ctrl+T

Kreiranje fascikle za pretragu

Ctrl+Shift+P

Kreiranje zadatka

Ctrl+Shift+K

Vrh stranice

Komande u većini prikaza

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Čuvanje (osim u okviru zadaci prikazu)

Ctrl+S ili Shift+F12

Sačuvaj i zatvori (osim u pošti prikazu)

Alt+S

Čuvanje kao (samo za prikaz "pošta")

F12

Opoziv radnje

Ctrl+Z ili Alt+Backspace

Brisanje stavke

Ctrl+D

Štampanje

Ctrl+P

Kopiranje stavke

Ctrl+Shift+Y

Premeštanje stavke

Ctrl+Shift+V

Provera imena

Ctrl+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

Ctrl+Shift+G

Prosledi

Ctrl+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih

Alt+S

Omogućavanje uređivanja u polju, u svim prikazima osim pošte ili ikone

F2

Levo poravnavanje teksta

Ctrl+L

Centriranje teksta

Ctrl+E

Desno poravnavanje teksta

Ctrl+R

Vrh stranice

Pošta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na prijemno poštansko sanduče

Ctrl+Shift+I

Prebacivanje na otpremno poštansko sanduče

Ctrl+Shift+O

Provera imena

Ctrl+K

Pošalji

Alt+S

Odgovaranje na poruku

Ctrl+R

Odgovaranje svima na poruku

Ctrl+Shift+R

Mogu da odgovorim sa poziv za sastanak

Ctrl+Alt+R

Prosleđivanje poruke

Ctrl+F

Označavanje da poruka nije neželjena

Kombinaciju tastera Ctrl + Alt + J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci)

Ctrl+Shift+I

Objavljivanje u fascikli

Ctrl+Shift+S

Primena normalnog stila

Ctrl+Shift+N

Proveri da li postoje nove poruke

Ctrl+M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku

Taster strelica nagore

Prelazak na sledeću poruku

Taster strelica nadole

Kreiranje poruke (u prikazu " Pošta ")

Ctrl+N

Kreiranje poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook )

Ctrl+Shift+M

Otvaranje primljene poruke

Ctrl+O

Brisanje i zanemarivanje razgovora

Ctrl+Shift+D

Otvaranje adresara

Ctrl+Shift+B

Dodavanje zastavicu za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci

Insert

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje nagore

Ctrl+Shift+G

Označavanje poruke kao pročitane

Ctrl+Q

Označavanje poruke kao nepročitane

Ctrl+U

Otvorite MailTip u izabranoj poruci

Ctrl+Shift+W

Pronalaženje i zamena

F4

Pronalaženje sledeće

Shift+F4

Pošalji

Ctrl+Enter

Štampanje

Ctrl+P

Prosledi

Ctrl+F

Prosledi kao prilog

Ctrl+Alt+F

Prikaz svojstava za izabranu stavku

Alt+Enter

Označavanje za preuzimanje

Ctrl+Alt+M

Provera statusa Označavanje za preuzimanje

Ctrl+Alt+U

Prikaz toka Slanja/prijema

CTRL + B (kada je Slanje/prijem u toku)

Vrh stranice

Kalendar

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze (u prikazu kalendara )

Ctrl+N

Kreiranje zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook )

Ctrl+Shift+A

Pravljenje poziva za sastanak

Ctrl+Shift+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke

Prikaz jednog dana u kalendaru

Alt+1

Prikaz 2 dana u kalendaru

Alt+2

Prikaz 3 dana u kalendaru

Alt+3

Prikaz 4 dana u kalendaru

Alt+4

Prikaz 5 dana u kalendaru

Alt+5

Prikaz 6 dana u kalendaru

Alt+6

Prikaz 7 dana u kalendaru

Alt+7

Prikaz 8 dana u kalendaru

Alt+8

Prikaz 9 dana u kalendaru

Alt+9

Prikaz 10 dana u kalendaru

Alt+0

Prelazak na datum

Ctrl+G

Prebacivanje na mesečni prikaz

ALT + jednaka ili kombinaciju tastera Ctrl + Alt + 4

Prelazak na sledeći dan

Ctrl+strelica nadesno

Prelazak na sledeću sedmicu

Alt+Strelica nadole

Prelazak na sledeći mesec

Alt+Page Down

Prelazak na prethodni dan

Ctrl+strelica nalevo

Prelazak na prethodnu sedmicu

Alt+Strelica nagore

Prelazak na prethodni mesec

Alt+Page Up

Prelazak na početak sedmice

Alt+Home

Prelazak na kraj sedmice

Alt+End

Prebacivanje na prikaz Celih sedmica

Alt+znak minus ili Ctrl+Alt+3

Prebacite se na prikaz Radne sedmice

Ctrl+Alt+2

Prelazak na prethodnu zakazanu

Ctrl+zarez ili Ctrl+Shift+zarez

Prelazak na sledeću zakazanu

Ctrl+tačka ili Ctrl+Shift+tačka

Podešavanje ponavljanja za otvorenu zakazanu obavezu ili sastanak

Ctrl+G

Vrh stranice

Osobe

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pozivanje novog broja

Ctrl+Shift+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke (pretraga)

F3 ili Ctrl+E

Unesite ime u polje Pretraživanje adresara

F11

U prikazu tabele ili liste kontakata, idite na prvi kontakt koji počinje određenim slovom

SHIFT +slovo

Izbor svih kontakata

Ctrl+A

Kreiranje poruke sa izabranim kontaktom kao temom

Ctrl+F

Kreiranje kontakta (u modulu kontakata)

Ctrl+N

Kreiranje kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook )

Ctrl+Shift+C

Otvaranje obrasca za kontakte za izabrani kontakt

Ctrl+O

Kreiranje grupe kontakata

Ctrl+Shift+L

Štampanje

Ctrl+P

Ažuriranje liste članova grupe kontakata

F5

Idite u drugu fasciklu

Ctrl+Y

Otvaranje adresara

Ctrl+Shift+B

Korišćenje Više opcija traženja

Ctrl+Shift+F

U otvorenoj poruci, otvorite sledećeg kontakta na listi

Ctrl+Shift+tačka

Pronalaženje kontakta

F11

Zatvaranje kontakta

ESC

Slanje faksa izabranom kontaktu

Ctrl+Shift+X

Otvaranje dijaloga Provera adrese

Alt+D

Prikaz informacije e-pošta 1 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

Alt+Shift+1

Prikaz informacije e-pošta 2 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

Alt+Shift+2

Prikaz informacije e-pošta 3 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

Alt+Shift+3

Vrh stranice

Osobe: u dijalogu elektronske vizitkarte

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

Alt+A

Izaberite tekst u polju oznaka kada je izabrano polje sa dodeljenom oznakom

Alt+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu

Alt+C

Postavite kursor na početak okvira za Uređivanje

Alt+E

Biranje okna polja

Alt+F

Potvrdite izbor u polju za padajuće liste Poravnavanje slike

Alt+G

Biranje palete boja za pozadinu

ALT + K, unesite

Izaberite raspored padajući okvir

Alt+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna polja

Alt+R

Vrh stranice

Zadaci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prihvatanje zahteva za zadatak

Ctrl+C

Odbijanje zahteva za zadatak

Ctrl+D

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke

Ctrl+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu

Ctrl+Y

Kreiranje zadatka kada je u prikazu " Zadaci "

Ctrl+N

Kreiranje zadatka iz bilo kog prikaza programa Outlook

Ctrl+Shift+K

Otvaranje izabrane stavke

Ctrl+O

Štampanje izabrane stavke

Ctrl+P

Izbor svih stavki

Ctrl+A

Brisanje izabrane stavke

Ctrl+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga

Ctrl+F

Kreiranje zahteva za zadatak

Ctrl+Shift+Alt+U

Prebacivanje između okna sa fasciklama , liste zadataka i rokovnika

Tab ili Shift+Tab

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje kao dovršene

Insert

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

Alt+O

Prikaz dijaloga Font

Ctrl+Shift+P

Prebacivanje slova (kada je izabran tekst)

Shift+F3

Oblikovanje slova kao umanjenih velikih slova

Ctrl+Shift+K

Podebljani oblik slova

Ctrl+B

Dodavanje znakova za nabrajanje

Ctrl+Shift+L

Kurzivni oblik slova

Ctrl+I

Povećavanje uvlačenja

Ctrl+T

Smanjivanje uvlačenja

Ctrl+Shift+T

Levo poravnavanje

Ctrl+L

Centriranje

Ctrl+E

Podvučeno

Ctrl+U

Povećavanje veličine fonta

Uglaste zagrade CTRL + strelica nadesno ili Ctrl + Shift + veće-od znaka

Smanjivanje veličine fonta

Zagrade kombinaciju tastera CTRL + strelica nalevo ili Ctrl + Shift + manje-od znaka

Isecanje

Ctrl+X ili Shift+Delete

Kopiranje

Ctrl+C ili Ctrl+Insert

Napomena : CTRL + Insert nije dostupno u oknu za čitanje

Lepljenje

Ctrl+V ili Shift+Insert

Brisanje oblikovanja

Ctrl+Shift+Z ili Ctrl+razmaknica

Brisanje sledeće reči

Ctrl+Shift+H

Obostrano poravnavanje teksta (Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina}

Ctrl+Shift+J

Primenjivanje stilova

Ctrl+Shift+S

Kreiranje prvog reda bez uvlačenja

Ctrl+T

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje u pasusu

Ctrl+R

Smanjivanje izvlačenja prvog

Ctrl+Shift+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

Ctrl+Q

Vrh stranice

Dodavanje veb informacija stavkama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje ili uređivanje hiperveze u telu stavke

Ctrl+K

Vrh stranice

Štampanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kartice Štampanje u prikazu " Backstage"

ALT + F, P

Štampanje stavke u otvorenom prozoru

ALT + F, P, F, a zatim 1

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prikaza Štampanje

Alt+P ili Alt+U

Izbor štampača iz prikaza Štampanje

ALT + F, P, a zatim

Otvaranje dijaloga Opcije štampanja

ALT + F, P i R

Vrh stranice

Pošalji/primi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe Slanja/prijemaUključi ovu grupu u slanje/prijem (F9) potvrđen. To može da uključuje zaglavlja kompletne stavke, precizirane fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koje ste definisali

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

Shift+F9

Započinjanje slanja/prijema

Ctrl+M

Definisanje grupa za Slanje/prijem

Ctrl+Alt+S

Vrh stranice

Visual Basic Editor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

Alt+F11

Vrh stranice

Makroi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Reprodukcija makroa

Alt+F8

Vrh stranice

Obrasci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje InfoPath obrasca

Fokus na na InfoPath fasciklu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N

Zatvorite InfoPath obrasca

Ctrl+Shift+Alt+T

Vrh stranice

Prikaza: Tabelarni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

pasus

pasus

pasus

pasus

Prelazak na stavku na dnu ekrana

Page Down

Prelazak na stavku na vrhu ekrana

Page Up

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku

kombinaciju tastera Shift+Strelica nagore ili Shift+Strelica nadole

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije

CTRL + strelica nagore ili Ctrl + strelica nadole

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke

Ctrl+razmaknica

Vrh stranice

Prikazi: sa izabranom grupom

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje jedne izabrane grupe

Taster sa strelicom nadesno

Skupljanje jedne izabrane grupe

Taster strelica nalevo

Izbor prethodne grupe

Taster strelica nagore

Izbor sledeće grupe

Taster strelica nadole

Izbor prve grupe

Početak

Izbor poslednje grupe

End

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke van ekrana s desne strane

Taster sa strelicom nadesno

Vrh stranice

Prikazi: Kalendar dnevni/sedmični/mesečni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz od 1 do 9 dana

Alt+taster za broj dana

Prikaz 10 dana

Alt+0 (nula)

Prebacivanje na prikaz sedmica

ALT + znak Minus

Prebacivanje na mesečni prikaz

ALT + znak jednakosti

Premeštanje između prikaza kalendara , pomoćne liste zadatakai liste fascikli

Ctrl+Tab ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze

Shift+Tab

Prelazak na prethodni dan

Taster strelica nalevo

Prelazak na sledeći dan

Taster sa strelicom nadesno

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+Strelica nadole

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

Alt+Strelica nagore

Vrh stranice

Prikaza: Prikaz jednog dana

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

Početak

Izbor vremena kada se završava radni dan

End

Izbor prethodnog perioda vremena

Taster strelica nagore

Izbor sledećeg perioda vremena

Taster strelica nadole

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana

Page Up

Izbor perioda vremena na dnu ekrana

Page Down

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena

Shift+strelica nagore ili Shift+strelica nadole

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, pritisnite tastere Alt + strelica nagore ili Alt + strelica nadole, odnosno

Promena vremena početka zakazane obaveze ili završetka

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, pritisnite tastere Alt + Shift + Strelica nagore ili Alt + Shift + Strelica nadole, odnosno

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici

Alt+Strelica nadole

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici

Alt+Strelica nagore

Vrh stranice

Prikaza: Sedmični prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

Početak

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana

End

Pomeranje nagore pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu

Page Up

Pomeranje nadole pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu

Page Down

Promena trajanja izabranog perioda vremena

Shift+strelica nalevo, Shift+strelica nadesno, Shift+strelica nagore ili Shift+strelica nadole; ili Shift+Home ili Shift+End

Vrh stranice

Prikazi: Mesečni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

Početak

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici

Page Up

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici

Page Down

Vrh stranice

Navigator datuma

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

Alt+Home

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice

Alt+End

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

Alt+Strelica nagore

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+Strelica nadole

Vrh stranice

Vizitkarte ili adresu prikaza

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor određene kartice na listi

Otkucajte jednu ili više slova imena koje je kartica popunjena ili otkucajte ime polja vršite sortiranje po

Izbor prethodne kartice

Taster strelica nagore

Izbor sledeće kartice

Taster strelica nadole

Izbor prve kartice na listi

Početak

Izbor poslednje kartice na listi

End

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici

Page Up

Izbor prve kartice na sledećoj stranici

Page Down

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni

Taster sa strelicom nadesno

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni

Taster strelica nalevo

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice

Ctrl+razmaknica

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke

Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke

Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku

Ctrl+Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku

Ctrl+Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi

Shift+Home

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi

Shift+End

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici

Shift+Page Up

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednoj stranici

Shift+Page Down

Vrh stranice

Vizitkarte: Premeštanje između polja na otvorenoj kartici

Da biste koristili sledećim ključevima, uverite se da je izabrano polje na kartici.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeće polje i kontrolu

Taster Tab

Premeštanje na prethodno polje i kontrolu

Shift+Tab

Zatvaranje aktivne kartice

Unesite ili pobegne

Vrh stranice

Vizitkarte: Premeštanje između znakova u polju

Da biste koristili sledećim ključevima, uverite se da je izabrano polje na kartici ili da se fokus nalazi u polju.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

Taster Enter

Premeštanje na početak reda

Početak

Premeštanje na kraj reda

End

Premeštanje na početak polja sa više redova

Page Up

Premeštanje na kraj polja sa više

Page Down

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova

Taster strelica nagore

Premeštanje u sledeći red u polju sa više redova

Taster strelica nadole

Premeštanje na prethodni znak u polju

Taster strelica nalevo

Premeštanje na sledeći znak u polju

Taster sa strelicom nadesno

Vrh stranice

Prikaz vremenske ose (Zadaci): kada je izabrana stavka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

Taster strelica nalevo

Izbor sledeće stavke

Taster sa strelicom nadesno

Izabrali više susednih stavki

Shift+strelica nalevo ili Shift+strelica nadesno

Izabrali više nesusednih stavki

Ctrl+strelica nalevo+razmaknica ili Ctrl+strelica nadesno+razmaknica

Otvaranje izabranih stavki

Taster Enter

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

Početak

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

End

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

Ctrl+Home

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

Ctrl+End

Vrh stranice

Prikaz vremenske ose (Zadaci): kada je izabrana grupa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje grupe

Enter ili strelica nadesno

Skupljanje grupe

Enter ili strelica nalevo

Izbor prethodne grupe

Taster strelica nagore

Izbor sledeće grupe

Taster strelica nadole

Izbor prve grupe na vremenskoj osi

Početak

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi

End

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke van ekrana s desne strane

Taster sa strelicom nadesno

Vrh stranice

Prikaz vremenske ose (Zadaci): kada je izabrana jedinica vremena na vremenskoj osi za dane

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

Taster strelica nalevo

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

Taster sa strelicom nadesno

Prebacivanje između aktivni prikaz, u rokovniku, pretrage, i vratite se na aktivni prikaz

Taster Tab i Shift + Tab

Vrh stranice

Ovaj članak sadrži

Osnovna navigacija

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u poštu.

CTRL+1

Prebacivanje u kalendar.

CTRL+2

Prebacivanje na kontakte.

CTRL+3

Prebacivanje na zadatke.

CTRL+4

Prebacivanje na beleške.

CTRL+5

Prebacite se na listi fascikli u oknu za navigaciju.

CTRL+6

Prebacivanje na prečice.

CTRL+7

Prebacivanje na sledeću poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL+TAČKA

Prebacivanje na prethodnu poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL + ZAREZ

Premeštanje između Okna za navigaciju, glavnog prozora programa Outlook, u Oknu za čitanjei Rokovnika.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB ili SHIFT + TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u Oknu za navigaciju, u Oknu za čitanjei odeljaka na Rokovniku.

TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u Oknu za navigaciju, u Oknu za čitanjei odeljaka na Rokovnikui prikaz tasterskih prečica na traci programa Outlook.

F6

Kretanje po redovima zaglavlja poruke u Oknu za navigaciju ili u otvorenoj poruci.

CTRL+TAB

Kretanje po oknu za navigaciju.

Tasteri sa strelicama

Prelazak u drugu fasciklu.

CTRL+Y

Prelazak na polje za pretragu .

F3 ili CTRL + E

U Oknu za čitanje, idite na prethodnu poruku.

ALT + strelica nagore ili CTRL + zarez ili ALT + PAGE UP

U Oknu za čitanje, jedna stranica teksta nadole.

RAZMAKNICA

U Oknu za čitanje, stranica teksta nagore.

SHIFT+RAZMAKNICA

Razvijanje ili skupljanje grupe na listi e-poruka.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT + B ili ALT + strelica nalevo

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT+STRELICA NADESNO

Izaberite stavku Info i Prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan.

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Pretraga

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

CTRL+E

Brisanje rezultata pretrage

ESC

Razvijanje pretrage da biste uključili Sve stavke pošte, Sve stavke kalendaraili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od prikaza koji ste u.

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + A

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Kreiranje fascikle za pretragu

CTRL+SHIFT+P

Pretraga teksta unutar otvorene stavke.

F4

Pronalaženje i zamena teksta, simbola ili nekih komandi za oblikovanje. Funkcioniše u oknu za čitanje u otvorenoj stavci.

CTRL+H

Proširivanje pretrage uključivanjem stavki iz trenutne fascikle

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + K

Proširivanje pretrage uključivanjem potfascikli

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + Z

Vrh stranice

Zastavice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice

CTRL+SHIFT+G

Vrh stranice

Boje kategorija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja .

ALT + D

Vrh stranice

Kreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze

CTRL+SHIFT+A

Kreiranje kontakta

CTRL+SHIFT+C

Kreiranje spiska kontakata.

CTRL+SHIFT+L

Kreiranje faksa

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + X

Kreiranje fascikle

CTRL+SHIFT+E

Kreiranje stavke u dnevniku.

CTRL+SHIFT+J

Kreiranje poziva za sastanak

CTRL+SHIFT+Q

Kreirajte poruku.

CTRL+SHIFT+M

Kreiranje beleške

CTRL+SHIFT+N

Kreiranje Microsoft Office dokumenta

CTRL+SHIFT+H

Objavljivanje u ovoj fascikli

CTRL+SHIFT+S

Objavljivanje odgovora u ovoj fascikli

CTRL+T

Kreiranje fascikle za pretragu

CTRL+SHIFT+P

Kreiranje zadatka

CTRL+SHIFT+K

Kreiranje zahteva za zadatak

CTRL+SHIFT+U

Vrh stranice

Procedure u sve stavke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Čuvanje (osim u modulu „Zadaci“)

CTRL+S ili SHIFT+F12

Čuvanje i zatvaranje (osim u modulu „Pošta“)

ALT+S

Čuvanje kao (samo u modulu „Pošta“)

F12

Opoziv radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Brisanje stavke

CTRL+D

Štampanje

CTRL+P

Kopiranje stavke

CTRL+SHIFT+Y

Premeštanje stavke

CTRL+SHIFT+V

Provera imena

CTRL+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Prosleđivanje

CTRL+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih

ALT+S

Omogućavanje uređivanja u polju (osim u prikazu pošte ili ikone)

F2

Levo poravnavanje teksta

CTRL+L

Centriranje teksta

CTRL+E

Desno poravnavanje teksta

CTRL+R

Vrh stranice

E-pošta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje u prijemno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+I

Prebacivanje u otpremno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+O

Izbor naloga sa kojeg se šalje poruka

CTRL + TAB (sa fokusom na polju ), a zatim TAB na dugme Nalozi

Provera imena

CTRL+K

Slanje

ALT+S

Odgovaranje na poruku

CTRL+R

Odgovaranje svima na poruku

CTRL+SHIFT+R

Odgovaranje na zahtev za sastanak

CTRL+ALT+R

Prosleđivanje poruke

CTRL+F

Označavanje da poruka nije neželjena

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci)

CTRL+SHIFT+I

Objavljivanje u fascikli

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + S

Primenjivanje normalnog stila

CTRL+SHIFT+N

Provera novih poruka

CTRL + M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku

STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeću poruku

STRELICA NADOLE

Kreiranje poruke (u modulu „Pošta“)

CTRL+N

Kreiranje poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otvaranje primljene poruke

CTRL+O

Brisanje i zanemarivanje razgovora

CTRL+DELETE

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Dodavanje zastavice za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci

INSERT

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Označavanje poruke kao pročitane

CTRL+Q

Označavanje poruke kao nepročitane

CTRL+U

Otvaranje saveta u vezi sa poštom u izabranoj poruci

CTRL+SHIFT+W

Pronalaženje ili zamena

F4

Pronalaženje sledeće stavke

SHIFT+F4

Slanje

CTRL+ENTER

Štampanje

CTRL+P

Prosleđivanje

CTRL+F

Prosleđivanje priloga

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + F

Prikaz svojstava za izabranu stavku

ALT+ENTER

Kreiranje multimedijalne poruke

CTRL+SHIFT+U

Kreirajte poruku.

CTRL+SHIFT+T

Označavanje za preuzimanje

CTRL+ALT+M

Opoziv označavanja za preuzimanje

CTRL+ALT+U

Prikaz toka slanja/prijema

CTRL + B (kada je slanje/prijem u toku)

Vrh stranice

Kalendar

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze (u modulu „Kalendar“)

CTRL+N

Kreiranje zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook)

CTRL+SHIFT+A

Kreiranje poziva za sastanak

CTRL+SHIFT+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka

CTRL+F

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+R

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+SHIFT+R

Prikaz 10 dana u kalendaru

ALT + 0

Prikaz jednog dana u kalendaru

ALT+1

Prikaz 2 dana u kalendaru

ALT+2

Prikaz 3 dana u kalendaru

ALT+3

Prikaz 4 dana u kalendaru

ALT+4

Prikaz 5 dana u kalendaru

ALT+5

Prikaz 6 dana u kalendaru

ALT+6

Prikaz 7 dana u kalendaru

ALT + 7

Prikaz 8 dana u kalendaru

KOMBINACIJA TASTERA ALT + 8

Prikaz 9 dana u kalendaru

KOMBINACIJA TASTERA ALT + 9

Prelazak na datum

CTRL+G

Prebacivanje na mesečni prikaz

ALT += ili CTRL + ALT + 4

Prelazak na sledeći dan

CTRL+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeću sedmicu

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeći mesec

ALT+PAGE DOWN

Prelazak na prethodni dan

CTRL+STRELICA NALEVO

Prelazak na prethodnu sedmicu

ALT + STRELICA NAGORE

Prelazak na prethodni mesec

ALT+PAGE UP

Prelazak na početak sedmice

ALT+HOME

Prelazak na kraj sedmice

ALT+END

Prebacivanje na prikaz celih sedmica

ALT + znak MINUS ili CTRL + ALT + 3

Prebacivanje na prikaz radnih sedmica

CTRL+ALT+2

Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu

CTRL + zarez ili CTRL + SHIFT + zarez

Prelazak na sledeću zakazanu obavezu

CTRL + tačka ili CTRL + SHIFT + tačka

Podešavanje ponavljanja za otvorenu zakazanu obavezu ili sastanak

CTRL+G

Vrh stranice

Kontakti

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pozivanje novog broja

CTRL+SHIFT+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke (Pretraga)

F3 ili CTRL + E

Unos imena u polje Pretraživanje adresara

F11

U prikazu kartice ili vizitkartu kontakata, idite na prvi kontakt koji počinje određenim slovom.

SHIFT + slovo

Izbor svih kontakata

CTRL+A

Kreirajte poruku koja koristi izabranim kontaktom kao temom.

CTRL+F

Kreiranje stavke u dnevniku za izabrani kontakt.

CTRL+J

Kreiranje kontakta (u modulu „Kontakti“)

CTRL+N

Kreiranje kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+C

Otvorite obrazac za kontakt koji koristi izabrani kontakt.

CTRL+O

Kreiranje spiska kontakata.

CTRL+SHIFT+L

Štampanje

CTRL+P

Ažuriranje liste članova liste kontakata.

F5

Prelazak u drugu fasciklu

CTRL+Y

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje sledećeg kontakta na listi u otvorenom kontaktu

CTRL+SHIFT+TAČKA

Pronalaženje kontakta

F11

Zatvaranje kontakta

ESC

Slanje faksa izabranom kontaktu

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + X

Otvaranje dijaloga Provera adrese

ALT + D

Prikaz informacije e-pošta 1 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+1

Prikaz informacije e-pošta 2 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+2

Prikaz informacije e-pošta 3 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+3

Vrh stranice

U dijalogu „Elektronske vizitkarte“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

ALT + A

Izaberite tekst u polju oznaka kada je izabrano polje koje ima dodeljenom oznakom.

ALT+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu

ALT+C

Postavite kursor na početak okvira za Uređivanje .

ALT + E

Biranje okna Polja

ALT+F

Biranje padajuće liste Poravnavanje slike

ALT+G

Biranje palete boja za pozadinu

ALT + K, a zatim ENTER

Biranje padajuće liste Raspored

ALT+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja

ALT+R

Vrh stranice

Zadaci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje Rokovnika.

ALT + F2

Prihvatanje zahteva za zadatak

ALT+C

Odbijanje zahteva za zadatak

ALT + D

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke

CTRL+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu

CTRL+Y

Kreiranje zadatka (u modulu „Zadaci“)

CTRL+N

Kreiranje zadatka (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+K

Otvaranje izabrane stavke

CTRL+O

Štampanje izabrane stavke

CTRL+P

Biranje svih stavki

CTRL+A

Brisanje izabrane stavke

CTRL+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga

CTRL+F

Kreiranje zahteva za zadatak

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ALT + U

Prebacivanje između Okna za navigaciju, liste zadataka i Rokovnika.

TAB ili SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane stavke u vidu stavke dnevnika.

CTRL+J

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene

INSERT

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

ALT+O

Prikaz dijaloga Font

CTRL+SHIFT+P

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst)

SHIFT+F3

Oblikovanje slova u umanjena velika slova

CTRL+SHIFT+K

Podebljani oblik slova

CTRL+B

Dodavanje znakova za nabrajanje

CTRL+SHIFT+L

Kurzivni oblik slova

CTRL+I

Povećavanje uvlačenja

CTRL+T

Smanjenje uvlačenja

CTRL+SHIFT+T

Levo poravnavanje

CTRL+L

Centriranje

CTRL+E

Podvlačenje

CTRL+U

Povećavanje veličine fonta

CTRL +] ili CTRL + SHIFT + >

Smanjenje veličine fonta

CTRL + [ili CTRL + SHIFT + <

Isecanje

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Kopiranje

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Napomena : CTRL + INSERT nije dostupno u oknu za čitanje.

Lepljenje.

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje oblikovanja

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + Z ili CTRL + RAZMAKNICA

Brisanje sledeće reči

CTRL+SHIFT+H

Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina

CTRL+SHIFT+J

Primenjivanje stilova

CTRL+SHIFT+S

Kreiranje izvučenog prvog reda

CTRL+T

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Smanjivanje izvlačenja prvog reda

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Vrh stranice

Dodavanje veb informacija stavkama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uređivanje URL adrese u telu stavke

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na dugme.

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Vrh stranice

Štampanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kartice Štampanje u prikazu „Backstage“

Pritisnite tastere ALT + F, a zatim pritisnite taster P

Štampanje stavke u otvorenom prozoru

ALT + F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite F i taster 1

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja

ALT + P ili ALT + i

Izbor štampača iz prikaza Pregled pre štampanja

ALT + F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster I

Definisanje stilova štampanja

ALT + F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster L

Otvaranje stavke Opcije štampanja

ALT + F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster R

Vrh stranice

Pošalji/primi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). Može da uključi zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

SHIFT+F9

Započinjanje slanja/prijema

CTRL+M

Definisanje grupa za slanje/prijem

CTRL+ALT+S

Vrh stranice

Visual Basic Editor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

ALT+F11

Vrh stranice

Makroi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Reprodukcija makroa

ALT+F8

Vrh stranice

Obrasci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje Office InfoPath obrasca

Kliknite na InfoPath fasciklu, a zatim kombinaciju tastera CTRL + N.

Odaberite Microsoft InfoPath obrasca.

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + ALT + T

Vrh stranice

Prikazi

Tabelarni prikaz

Opšte korišćenje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje stavke

ENTER

Biranje svih stavki

CTRL+A

Prelazak na stavku na dnu ekrana

PAGE DOWN

Prelazak na stavku na vrhu ekrana

PAGE UP

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku

SHIFT + strelica nagore ili SHIFT + strelica nadole

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije

CTRL + strelica nagore ili CTRL + strelica nadole

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke

CTRL+RAZMAKNICA

Kad je izabrana grupa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje jedne izabrane grupe

STRELICA NADESNO

Skupljanje jedne izabrane grupe

STRELICA NALEVO

Izbor prethodne grupe

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe

HOME

Izbor poslednje grupe

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana s desne strane

STRELICA NADESNO

Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

Sva tri

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz od 1 do 9 dana

ALT + taster za broj dana

Prikaz 10 dana

ALT + 0 (NULA)

Prebacivanje na sedmice

ALT+ZNAK MINUS

Prebacivanje na mesece

ALT+=

Premeštanje između fascikle Kalendar, pomoćne liste zadataka i liste fascikli

CTRL + TAB ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze

SHIFT+TAB

Prelazak na prethodni dan

STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći dan

STRELICA NADESNO

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT + STRELICA NAGORE

Dnevni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

HOME

Izbor vremena kada se završava radni dan

END

Izbor prethodnog perioda vremena

STRELICA NAGORE

Izbor sledećeg perioda vremena

STRELICA NADOLE

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana

PAGE UP

Izbor perioda vremena na dnu ekrana

PAGE DOWN

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT + strelica nagore ili ALT + strelica nadole

Menjanje vremena početka ili završetka zakazane obaveze

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT + SHIFT + strelica nagore ili ALT + SHIFT + strelica nadole

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici

ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici

ALT + STRELICA NAGORE

Sedmični prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

HOME

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana

END

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore

PAGE UP

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole

PAGE DOWN

Promena trajanja izabranog perioda vremena

SHIFT + strelica nalevo, SHIFT + strelica nadesno, SHIFT + strelica nagore ili SHIFT + strelica nadole; ili SHIFT + HOME ili SHIFT + END

Mesečni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

HOME

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici

PAGE UP

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Navigator datuma

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

ALT+HOME

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice

ALT+END

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT + STRELICA NAGORE

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

ALT+STRELICA NADOLE

Prikaz vizitkarti ili kartica sa adresama

Opšte korišćenje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor određene kartice sa liste

Jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili imena polja po kojem vršite sortiranje

Izbor prethodne kartice

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće kartice

STRELICA NADOLE

Izbor prve kartice na listi

HOME

Izbor poslednje kartice na listi

END

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici

PAGE UP

Izbor prve kartice na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni

STRELICA NADESNO

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni

STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke

SHIFT+strelica nagore

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke

SHIFT+strelica nadole

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi

SHIFT+END

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednoj stranici

SHIFT+PAGE DOWN

Premeštanje između polja na otvorenoj kartici

Uverite se da je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeće polje i kontrolu

TAB

Premeštanje na prethodno polje i kontrolu.

SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivne kartice

ENTER

Premeštanje između znakova u polju

Uverite se da je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

ENTER

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak polja sa više redova

PAGE UP

Premeštanje na kraj polja sa više redova

PAGE DOWN

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni znak u polju

STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeći znak u polju

STRELICA NADESNO

Prikaz vremenske ose ("Zadaci" ili "Dnevnik")

Kada je izabrana stavka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

STRELICA NALEVO

Izbor sledeće stavke

STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko susednih stavki

SHIFT + strelica nalevo ili SHIFT + strelica nadesno

Izbor nekoliko nesusednih stavki

Kombinaciju tastera CTRL + strelica nalevo + RAZMAKNICA ili CTRL + strelica nadesno + RAZMAKNICA

Otvaranje izabranih stavki

ENTER

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

HOME

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

END

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

CTRL+HOME

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

CTRL+END

Kada je izabrana grupa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje grupe

ENTER ili strelica nadesno

Skupljanje grupe

ENTER ili strelica nalevo

Izbor prethodne grupe

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe na vremenskoj osi

HOME

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana s desne strane

STRELICA NADESNO

Kada je izabrana jedinica vremena na vremenskoj osi za dane

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NALEVO

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NADESNO

Prebacivanje između aktivni prikaz, traka sa zaduženjima, pretrage, naloga fascikle i vratite se na aktivni prikaz.

TAB i SHIFT + TAB

Vrh stranice

Ovaj članak sadrži

Osnovna navigacija

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u poštu.

CTRL+1

Prebacivanje u kalendar.

CTRL+2

Prebacivanje na kontakte.

CTRL+3

Prebacivanje na zadatke.

CTRL+4

Prebacivanje na beleške.

CTRL+5

Prebacite se na listi fascikli u oknu za navigaciju.

CTRL+6

Prebacivanje na prečice.

CTRL+7

Prebacivanje na sledeću poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL+TAČKA

Prebacivanje na prethodnu poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL + ZAREZ

Premeštanje između Okna za navigaciju, glavnog prozora programa Outlook, u Oknu za čitanjei Rokovnika.

F6 ili CTRL + SHIFT + TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u Oknu za navigaciju, u Oknu za čitanjei odeljaka na Rokovniku.

TAB

Kretanje po oknu za navigaciju.

Tasteri sa strelicama

Prelazak u drugu fasciklu.

CTRL+Y

Prelazak na polje za pretragu .

F3 ili CTRL + E

U Oknu za čitanje, idite na prethodnu poruku.

ALT + strelica nagore ili CTRL + zarez ili ALT + PAGE UP

U Oknu za čitanje, jedna stranica teksta nadole.

RAZMAKNICA

U Oknu za čitanje, stranica teksta nagore.

SHIFT+RAZMAKNICA

Razvijanje ili skupljanje grupe (kada je izabrana grupa) u Oknu za navigaciju.

SHIFT + ZNAK PLUS ili znak MINUS, tim redom

Razvijanje ili skupljanje grupe na listi poruka e-pošte.

STRELICA nalevo ili strelica nadesno

Premeštanje u sledeće polje u Oknu za čitanje.

SHIFT+TAB

Premeštanje na prethodno polje u Oknu za čitanje.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT + B, ALT + strelica nalevo ili ALT + BACKSPACE

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT+STRELICA NADESNO

Izaberite stavku Info i Prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan.

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Pretraga

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

CTRL+E

Brisanje rezultata pretrage

ESC

Razvijanje pretrage da biste obuhvatili opcije Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od toga u kom modulu radite.

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + A

Razvijanje izrade upita za pretragu.

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + W

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Kreirajte novu fasciklu za pretragu.

CTRL+SHIFT+P

Pretraga teksta unutar poruke ili neke druge stavke.

F4

Pronalaženje sledećeg pojavljivanja teksta tokom pretraživanja unutar poruke ili neke druge stavke.

SHIFT+F4

Pronalaženje i zamena teksta ili simbola neke komande za oblikovanje unutar otvorene stavke. Funkcioniše u Oknu za čitanje otvorene stavke.

CTRL+H

Proširivanje pretrage uključivanjem radne površine.

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + K

Vrh stranice

Zastavice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice

CTRL+SHIFT+G

Vrh stranice

Boje kategorija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja .

ALT + D

Vrh stranice

Kreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze

CTRL+SHIFT+A

Kreiranje kontakta

CTRL+SHIFT+C

Kreiranje liste distribucije

CTRL+SHIFT+L

Kreiranje faksa

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + X

Kreiranje fascikle

CTRL+SHIFT+E

Kreiranje stavke u dnevniku.

CTRL+SHIFT+J

Kreiranje poziva za sastanak

CTRL+SHIFT+Q

Kreirajte poruku.

CTRL+SHIFT+M

Kreiranje beleške

CTRL+SHIFT+N

Kreiranje novog Microsoft Office dokumenta.

CTRL+SHIFT+H

Objavljivanje u ovoj fascikli

CTRL+SHIFT+S

Objavljivanje odgovora u ovoj fascikli

CTRL+T

Kreiranje fascikle za pretragu

CTRL+SHIFT+P

Kreiranje zadatka

CTRL+SHIFT+K

Kreiranje zahteva za zadatak

CTRL+SHIFT+U

Vrh stranice

Sve stavke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Sačuvajte.

CTRL+S ili SHIFT+F12

Sačuvajte i zatvorite.

ALT+S

Sačuvaj kao.

F12

Opoziv radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Brisanje stavke

CTRL+D

Štampanje

CTRL+P

Kopiranje stavke

CTRL+SHIFT+Y

Premeštanje stavke

CTRL+SHIFT+V

Provera imena

CTRL+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Prosleđivanje

CTRL+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih

ALT+S

Uključivanje uređivanja u polju (osim u prikazu ikone).

F2

Levo poravnavanje teksta

CTRL+L

Centriranje teksta

CTRL+E

Desno poravnavanje teksta

CTRL+R

Vrh stranice

E-pošta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje u prijemno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+I

Prebacivanje u otpremno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+O

Izbor naloga sa kojeg se šalje poruka

CTRL + TAB (sa fokusom na polju ), a zatim TAB na dugme Nalozi

Provera imena

CTRL+K

Slanje

ALT+S

Odgovaranje na poruku

CTRL+R

Odgovaranje svima na poruku

CTRL+SHIFT+R

Prosleđivanje poruke

CTRL+F

Označavanje da poruka nije neželjena

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci)

CTRL+SHIFT+I

Objavljivanje u fascikli

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + S

Primenjivanje normalnog stila

CTRL+SHIFT+N

Provera novih poruka

CTRL + M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku

STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeću poruku

STRELICA NADOLE

Kreiranje nove poruke (u modulu pošta).

CTRL+N

Kreiranje nove poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otvaranje primljene poruke

CTRL+O

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Konvertovanje HTML ili RTF poruke u formatu čistog teksta.

CTRL+SHIFT+O

Dodavanje zastavice za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci

INSERT

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Označavanje poruke kao pročitane

CTRL+Q

Označavanje poruke kao nepročitane

CTRL+U

Prikaz menija za preuzimanje slika, promeni postavke automatskog preuzimanja ili dodali pošiljaoca na spisak sigurnih pošiljalaca.

CTRL+SHIFT+W

Pronalaženje ili zamena

F4

Pronalaženje sledeće stavke

SHIFT+F4

Slanje

CTRL+ENTER

Štampanje

CTRL+P

Prosleđivanje

CTRL+F

Prosleđivanje priloga

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + F

Prikaz svojstava za izabranu stavku

ALT+ENTER

Označavanje za preuzimanje

CTRL+ALT+M

Opoziv označavanja za preuzimanje

CTRL+ALT+U

Prikaz toka slanja/prijema

CTRL + B (kada je slanje/prijem u toku)

Vrh stranice

Kalendar

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje nove zakazane obaveze (u modulu kalendar).

CTRL+N

Kreiranje nove zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Kreirajte novi poziv za sastanak.

CTRL+SHIFT+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka

CTRL+F

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+R

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+SHIFT+R

Prikaz 10 dana u kalendaru

ALT + 0

Prikaz jednog dana u kalendaru

ALT+1

Prikaz 2 dana u kalendaru

ALT+2

Prikaz 3 dana u kalendaru

ALT+3

Prikaz 4 dana u kalendaru

ALT+4

Prikaz 5 dana u kalendaru

ALT+5

Prikaz 6 dana u kalendaru

ALT+6

Prikaz 7 dana u kalendaru

ALT + 7

Prikaz 8 dana u kalendaru

KOMBINACIJA TASTERA ALT + 8

Prikaz 9 dana u kalendaru

KOMBINACIJA TASTERA ALT + 9

Prelazak na datum

CTRL+G

Prebacivanje na mesečni prikaz

ALT += ili CTRL + ALT + 4

Prelazak na sledeći dan

CTRL+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeću sedmicu

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeći mesec

ALT+PAGE DOWN

Prelazak na prethodni dan

CTRL+STRELICA NALEVO

Prelazak na prethodnu sedmicu

ALT + STRELICA NAGORE

Prelazak na prethodni mesec

ALT+PAGE UP

Prelazak na početak sedmice

ALT+HOME

Prelazak na kraj sedmice

ALT+END

Prebacivanje na prikaz celih sedmica

ALT + znak MINUS ili CTRL + ALT + 3

Prebacivanje na prikaz radnih sedmica

CTRL+ALT+2

Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu

CTRL + zarez ili CTRL + SHIFT + zarez

Prelazak na sledeću zakazanu obavezu

CTRL + tačka ili CTRL + SHIFT + tačka

Podešavanje ponavljanja za zakazanu obavezu ili zadatak.

CTRL+G

Vrh stranice

Kontakti

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pozivanje novog broja

CTRL+SHIFT+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke.

F3 ili CTRL + E

Unos imena u polje Pretraživanje adresara

F11

Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom u prikazu tabele ili liste sa kontaktima

SHIFT + slovo

Izbor svih kontakata

CTRL+A

Kreirajte novu poruku adresiranu na izabrani kontakt.

CTRL+F

Kreiranje stavke u dnevniku za izabrani kontakt.

CTRL+J

Kreiranje novog kontakta (u modulu kontakti).

CTRL+N

Kreiranje novog kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otvaranje obrasca za kontakte za izabrani kontakt

CTRL + O ili CTRL + SHIFT + ENTER

Kreiranje nove liste distribucije.

CTRL+SHIFT+L

Štampanje

CTRL+P

Ažuriranje liste članova liste distribucije

F5

Prelazak u drugu fasciklu

CTRL+Y

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje sledećeg kontakta na listi u otvorenom kontaktu

CTRL+SHIFT+TAČKA

Zatvaranje kontakta

ESC

Otvorite Veb stranicu za izabrani kontakt (ako on postoji).

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + X

Otvaranje dijaloga Provera adrese

ALT + D

Prikaz informacije e-pošta 1 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+1

Prikaz informacije e-pošta 2 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+2

Prikaz informacije e-pošta 3 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+3

Vrh stranice

U dijalogu „Elektronske vizitkarte“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

ALT + A

Biranje teksta u polju Oznaka kada je izabrano polje sa dodeljenom oznakom

ALT+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu

ALT+C

Postavljanje kursora na početak odeljka Uređivanje

ALT + E

Biranje okna Polja

ALT+F

Biranje padajuće liste Poravnavanje slike

ALT+G

Biranje palete boja za pozadinu

ALT + K, a zatim ENTER

Biranje padajuće liste Raspored

ALT+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja

ALT+R

Vrh stranice

Zadaci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje Rokovnika.

ALT + F2

Prihvatanje zahteva za zadatak

ALT+C

Odbijanje zahteva za zadatak

ALT + D

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke

CTRL+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu

CTRL+Y

Kreiranje novog zadatka (u modulu "Zadaci").

CTRL+N

Kreiranje novog zadatka (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Kreirajte novi zahtev za zadatak.

CTRL+SHIFT+U

Otvaranje izabrane stavke

CTRL+O

Štampanje izabrane stavke

CTRL+P

Biranje svih stavki

CTRL+A

Brisanje izabrane stavke

CTRL+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga

CTRL+F

Prebacivanje između Okna za navigaciju, liste zadataka i Rokovnika.

SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane stavke u vidu stavke dnevnika.

CTRL+J

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene

INSERT

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

ALT+O

Prikaz dijaloga Font

CTRL+SHIFT+P

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst)

SHIFT+F3

Oblikovanje slova u umanjena velika slova

CTRL+SHIFT+K

Podebljani oblik slova

CTRL+B

Dodavanje znakova za nabrajanje

CTRL+SHIFT+L

Kurzivni oblik slova

CTRL+I

Povećavanje uvlačenja

CTRL+T

Smanjenje uvlačenja

CTRL+SHIFT+T

Levo poravnavanje

CTRL+L

Centriranje

CTRL+E

Podvlačenje

CTRL+U

Povećavanje veličine fonta

CTRL +] ili CTRL + SHIFT + >

Smanjenje veličine fonta

CTRL + [ili CTRL + SHIFT + <

Isecanje

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Kopiranje

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Napomena : CTRL + INSERT nije dostupno u oknu za čitanje.

Lepljenje.

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje oblikovanja

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + Z ili CTRL + RAZMAKNICA

Brisanje sledeće reči

CTRL+SHIFT+H

Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina

CTRL+SHIFT+J

Primenjivanje stilova

CTRL+SHIFT+S

Kreiranje izvučenog prvog reda

CTRL+T

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Smanjivanje izvlačenja prvog reda

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Vrh stranice

Dodavanje veb informacija stavkama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uređivanje URL adrese u telu stavke

Držite pritisnut taster CTRL i kliknite na taster miša.

Navedite Veb pregledača.

Držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na taster miša.

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Vrh stranice

Pregled pre štampanja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite Pregled pre štampanja.

Pritisnite tastere ALT + F, a zatim pritisnite V

Štampanje stavke u otvorenom prozoru, pritisnite tastere ALT + F, pritisnite taster W, a zatim pritisnite V

Štampanje pregleda pre štampanja.

ALT+P

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja

ALT + P ili ALT + i

Zumiranje.

ALT + Z

Zatvorite Pregled pre štampanja.

ALT+C

Vrh stranice

Slanje/prijem

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). Može da uključi zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

SHIFT+F9

Započinjanje slanja/prijema

CTRL+M

Definisanje grupa za slanje/prijem

CTRL+ALT+S

Vrh stranice

Visual Basic Editor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

ALT+F11

Vrh stranice

Makroi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Reprodukcija makroa

ALT+F8

Vrh stranice

Obrasci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Čuvanje dizajna obrasca

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ALT + SHIFT + F12

Čuvanje podataka obrasca.

CTRL+SHIFT+F11

Kreiranje novog Microsoft Office InfoPath obrasca.

Kliknite na InfoPath fasciklu, a zatim kombinaciju tastera CTRL + N.

Vrh stranice

Prikazi

Tabelarni prikaz

Opšte korišćenje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje stavke

ENTER

Biranje svih stavki

CTRL+A

Prelazak na stavku na dnu ekrana

PAGE DOWN

Prelazak na stavku na vrhu ekrana

PAGE UP

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku

SHIFT + strelica nagore ili SHIFT + strelica nadole

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije

CTRL + strelica nagore ili CTRL + strelica nadole

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke

CTRL+RAZMAKNICA

Osvežite prikaz.

F5

Kad je izabrana grupa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvili sve grupe.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje grupe

CTRL+ZNAK MINUS

Razvijanje jedne izabrane grupe

SHIFT + ZNAK PLUS

Skupljanje jedne izabrane grupe

ZNAK MINUS

Izbor prethodne grupe

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe

HOME

Izbor poslednje grupe

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana s desne strane

STRELICA NADESNO

Sve grupe

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Skupili sve grupe.

CTRL+ZNAK MINUS

Razvili sve grupe.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

Sva tri

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz od 1 do 9 dana

ALT + taster za broj dana

Prikaz 10 dana

ALT + 0 (NULA)

Prebacivanje na sedmice

ALT+ZNAK MINUS

Prebacivanje na mesece

ALT+=

Premeštanje između fascikle Kalendar, pomoćne liste zadataka i liste fascikli

CTRL + TAB ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze

SHIFT+TAB

Prelazak na prethodni dan

STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći dan

STRELICA NADESNO

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT + STRELICA NAGORE

Dnevni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

HOME

Izbor vremena kada se završava radni dan

END

Izbor prethodnog perioda vremena

STRELICA NAGORE

Izbor sledećeg perioda vremena

STRELICA NADOLE

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana

PAGE UP

Izbor perioda vremena na dnu ekrana

PAGE DOWN

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena

SHIFT + strelica nagore ili SHIFT + strelica nadole

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT + strelica nagore ili ALT + strelica nadole

Menjanje vremena početka ili završetka zakazane obaveze

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT + SHIFT + strelica nagore ili ALT + SHIFT + strelica nadole, odnosno

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici

ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici

ALT + STRELICA NAGORE

Sedmični prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

HOME

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana

END

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore

PAGE UP

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole

PAGE DOWN

Premeštanje zakazane obaveze nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

ALT + strelica nagore, ALT + strelica nadole, ALT + strelica nalevo ili ALT + strelica nadesno, tim redom

Promena trajanja izabranog perioda vremena

SHIFT + strelica nalevo, SHIFT + strelica nadesno, SHIFT + strelica nagore ili SHIFT + strelica nadole; ili SHIFT + HOME ili SHIFT + END

Mesečni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

HOME

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici

PAGE UP

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Navigator datuma

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

ALT+HOME

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice

ALT+END

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT + STRELICA NAGORE

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

ALT+STRELICA NADOLE

Prikaz vizitkarti ili kartica sa adresama

Opšte korišćenje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor određene kartice sa liste

Jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili imena polja po kojem vršite sortiranje

Izbor prethodne kartice

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće kartice

STRELICA NADOLE

Izbor prve kartice na listi

HOME

Izbor poslednje kartice na listi

END

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici

PAGE UP

Izbor prve kartice na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni

STRELICA NADESNO

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni

STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke

SHIFT+strelica nagore

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke

SHIFT+strelica nadole

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi

SHIFT+END

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednoj stranici

SHIFT+PAGE DOWN

Premeštanje između polja na otvorenoj kartici

Da biste koristili sledećim ključevima, uverite se da je izabrano polje na kartici. Da biste izabrali polje kada je kartica izabrana, kliknite na polje ili pritisnite taster F2.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeće polje i iz poslednjeg polja kartice, pomeranje na prvo polje u sledeće kartice.

TAB

Premeštanje na prethodno polje i iz prvog polja kartice, pomeranje na poslednje polje u na prethodnu karticu.

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeće polje ili dodavanje reda u polje sa više redova.

ENTER

Premeštanje na prethodno polje bez napuštanja aktivne kartice.

SHIFT+ENTER

Prikaz mesta umetanja u polje aktivno da biste uredili tekst.

F2

Premeštanje između znakova u polju

Da biste koristili sledećim ključevima, uverite se da je izabrano polje na kartici. Da biste izabrali polje kada je kartica izabrana, kliknite na polje ili pritisnite taster F2.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

ENTER

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak polja sa više redova

PAGE UP

Premeštanje na kraj polja sa više redova

PAGE DOWN

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni znak u polju

STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeći znak u polju

STRELICA NADESNO

Prikaz vremenske ose ("Zadaci" ili "Dnevnik")

Kada je izabrana stavka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

STRELICA NALEVO

Izbor sledeće stavke

STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko susednih stavki

SHIFT + strelica nalevo ili SHIFT + strelica nadesno

Izbor nekoliko nesusednih stavki

Kombinaciju tastera CTRL + strelica nalevo + RAZMAKNICA ili CTRL + strelica nadesno + RAZMAKNICA

Otvaranje izabranih stavki

ENTER

Prikazivanje stavki za jedan ekran iznad stavki na ekranu.

PAGE UP

Prikazivanje stavki za jedan ekran ispod stavki na ekranu.

PAGE DOWN

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

HOME

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

END

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

CTRL+HOME

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

CTRL+END

Kada je izabrana grupa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje grupe

ENTER ili strelica nadesno

Skupljanje grupe

ENTER ili strelica nalevo

Izbor prethodne grupe

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe na vremenskoj osi

HOME

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana s desne strane

STRELICA NADESNO

Kada je izabrana jedinica vremena na vremenskoj osi za dane

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NALEVO

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NADESNO

Kada je izabran donji deo vremenske ose, izaberite gornji deo vremenske ose.

SHIFT+TAB

Kada je izabran gornji deo vremenske ose, izaberite stavku donji deo vremenske ose.

TAB

Kada je izabran donji deo vremenske ose, izaberite prvu stavku na ekranu ili prve grupe na ekranu ako su stavke grupisane.

TAB

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×