Tasterske prečice za Office Communicator 2007 R2

Sledeće liste sadrže tasterske prečice sa tasterom CTRL i neke druge uobičajene tasterske prečice, zajedno sa opisima njihove funkcije. Možda ćete želeti da odštampate ovu temu da bi vam ove reference bile dostupne dok radite. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P da biste odštampali ovu temu.

U ovom članku

Spisak kontakata

Započinjanje poziva ili sesije razmene trenutnih poruka iz polja „Rezultati pretrage“

Otvaranje i zatvaranje prozora programa Communicator

Upućivanje, primanje poziva i rukovanje pozivima

Obaveštenja o pozivima

Prozor „Razgovor“

Oblast za razmenu trenutnih poruka (obogaćeni tekst)

Video kontrole

Spisak kontakata

Dostupne su sledeće tasterske prečice iz spiska kontakata programa Office Communicator 2007 R2.

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Pozivanje izabranog kontakta korišćenjem poslednjeg biranog broja

CTRL + ENTER

Otvaranje prozora „Razgovor“ da bi se pokrenula sesija razmene trenutnih poruka sa izabranim kontaktom

ENTER

Brisanje izabranog kontakta

DELETE

Otvaranje sistemskog menija

ALT + razmaknica

Premeštanje grupe kontakata nagore

ALT + strelica nagore

Premeštanje grupe kontakata nadole

ALT + strelica nadole

Otvaranje kontakt kartice za izabrani kontakt

ALT + ENTER

Zatvaranje kontakt kartice

ESC

Pozivanje podrazumevanog broja izabranog kontakta

CTRL + SHIFT + ENTER

Kopiranje izabrane stavke

CTRL + C

Nalepljivanje izabrane stavke

CTRL + V

Otvaranje pomoći na mreži

F1

Navigacija kroz Communicator

TAB

Promena smera navigacije

SHIFT + TAB

Dodavanje novog reda u oblast „Otkucajte belešku“

SHIFT + ENTER

Izbor više susednih kontakata

SHIFT + strelica nagore

Izbor više susednih kontakata

SHIFT + strelica nadole

Skupljanje grupe

Strelica nalevo

Razvijanje grupe

Strelica nadesno

Uklanjanje iz spiska kontakata

SHIFT + DELETE

Navigacija kroz kartice na dnu programa Office Communicator

CTRL + TAB

Promena smera navigacije kroz kartice na dnu programa Office Communicator

CTRL + SHIFT + TAB

Vrh stranice

Započinjanje poziva ili sesije razmene trenutnih poruka iz polja „Rezultati pretrage“

Sledeće tasterske prečice dostupne su iz okna „Rezultati pretrage“.

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Otvaranje prozora „Razgovor“ da bi se pokrenula sesija razmene trenutnih poruka sa izabranim kontaktom u oknu „Rezultati pretrage“

ENTER

Upućivanje poziva izabranom kontaktu u polju „Rezultati pretrage“

CTRL + ENTER

Vrh stranice

Otvaranje i zatvaranje prozora programa Communicator

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Otvaranje programa Communicator

Taster sa Windows logotipom+ Q

Umanjivanje programa Communicator

ALT + F4

Vrh stranice

Upućivanje, primanje poziva i rukovanje pozivima

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Pozivanje izabranog kontakta na spisku kontakata korišćenjem poslednjeg biranog broja

CTRL + ENTER

Prihvatanje poziva za audio, video ili konferencijski poziv iz obaveštenja o pozivu

ALT + C

Odbijanje poziva za audio, video ili konferencijski poziv iz obaveštenja o pozivu

ALT + D

Uključivanje/isključivanje obaveštenja o velikoj važnosti Ova prečica je dostupna iz prozora „Razgovor“ programa Communicator.

CTRL + SHIFT + I

Prenos poziva Ova prečica je dostupna iz prozora „Razgovor“ programa Communicator.

CTRL + SHIFT + T

Stavljanje poziva na čekanje/nastavljanje poziva Ova prečica je dostupna iz prozora „Razgovor“ programa Communicator.

CTRL + SHIFT + H

Pozivanje osobe u poziv Ova prečica je dostupna iz prozora „Razgovor“ programa Communicator.

ALT + I

Završavanje poziva Ova prečica je dostupna iz prozora „Razgovor“ programa Communicator.

ALT + Q

Vrh stranice

Obaveštenja o pozivima

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Navigacija do obaveštenja o pozivu koje se pojavljuje na ekranu računara

Taster sa Windows logotipom+ T

Prihvatanje obaveštenja o pozivu koje se pojavljuje na ekranu računara. Poziv može biti za sesiju razmene trenutnih poruka, audio ili video poziv ili konferenciju

Taster sa Windows logotipom+ A

Vrh stranice

Prozor „Razgovor“

Dostupne su sledeće tasterske prečice iz prozora „Razgovor“ programa Communicator

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Promena teme razgovora iz prozora „Razgovor“

CTRL + J

Pozivanje osobe da se pridruži razgovoru

ALT + I

Ponovno pridruživanje konferenciji preko razmene trenutnih poruka

ALT + R

Pozivanje učesnika u novi razgovor preko razmene trenutnih poruka

CTRL + SHIFT + ENTER

Dodavanje videa razgovoru

CTRL + D

Slanje datoteke

CTRL + F

Prikazivanje/skrivanje oblasti za razmenu trenutnih poruka

CTRL + W

Prikazivanje/skrivanje spiska učesnika u prozoru „Razgovor“

CTRL + R

Zaključavanje/otključavanje razgovora

CTRL + K

Pokretanje programa Office OneNote (Office OneNote mora biti instaliran)

CTRL + N

Čuvanje sadržaja sesije razmene trenutnih poruka

CTRL + S

Isecanje izabranog teksta

CTRL + X

Kopiranje izabranog teksta

CTRL + C

Nalepljivanje iz ostave

CTRL + V

Izbor celog teksta

CTRL + A

Dodavanje preloma reda za novi pasus u oblasti za trenutne poruke

SHIFT + ENTER

Slanje trenutne poruke

ENTER

Brisanje teksta

DELETE

Opoziv radnje

CTRL + Z

Ponavljanje radnje

CTRL + Y

Prenos poziva

CTRL + SHIFT + T

Stavljanje poziva na čekanje/nastavljanje poziva

CTRL + SHIFT + H

Zatvaranje prozora „Razgovor“

ESC ili ALT + F4

Otvaranje tastature telefona

CTRL + SHIFT + D

Uključivanje i isključivanje telefonskog zvučnika

CTRL + SHIFT + R

Označavanje sa „Velika važnost“

CTRL + SHIFT + I

Otvaranje kontakt kartice za izabrani kontakt

ALT + ENTER

Kopiranje adrese za prijavljivanje za izabrani kontakt u ostavu

CTRL + C

Otvaranje pomoći na mreži

F1

Opoziv kontrole za deljenje radne površine

CTRL + ALT + RAZMAK

Premeštanje fokusa na kontrole deljenja radne površine

CTRL + SHIFT + RAZMAK

Vrh stranice

Oblast za razmenu trenutnih poruka (obogaćeni tekst)

Dostupne su sledeće tasterske prečice iz oblasti za razmenu trenutnih poruka prozora „Razgovor“ programa Communicator

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Podebljavanje izabranog teksta

CTRL + B

Primena kurziva na izabrani tekst

CTRL + I

Podvlačenje izabranog teksta

CTRL + U

Precrtavanje izabranog teksta

CTRL + T

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL + ]

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta

CTRL + [

Promena fonta

CTRL + SHIFT + F

Nalepljivanje iz ostave

CTRL + V

Nalepljivanje iz ostave

SHIFT + INSERT

Čuvanje kao

F12

Čuvanje

SHIFT + F12

Vrh stranice

Video kontrole

Sledeće tasterske prečice dostupne su tokom video poziva.

Za izvršavanje sledeće radnje

Pritisnite

Pokretanje ili zaustavljanje videa

CTRL + SHIFT + V

Pauziranje ili ponovno pokretanje mog videa

CTRL + M

Promena položaja videa

CTRL + SHIFT + S

Promena na video preko celog ekrana

F5

Zatvaranje videa preko celog ekrana

ESC

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×