Tasterske prečice u programu Skype za posao

Tasterske prečice u programu Skype za posao

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Broj korisnika pronaći ih efikasnije korišćenje spoljne tastature sa tasterske prečice za Skype za posao u operativnom sistemu Windows pomoći da. Za korisnike sa mobilnost ili vidom, tasterske prečice može biti lakše od korišćenja na ekranu osetljivom na dodir i su osnovna alternativu koristite miš. Ovaj članak itemizes tasterske prečice za Skype za posao u operativnom sistemu Windows.

Napomene : 

  • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

  • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice na Računaru

U sledećoj tabeli je koristan referenca za često korišćene prečice u Skype za posao.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Glavni prozor programa: pronalaženje kontakta

F6 (Možda ćete morati da pritisnite 2-3 puta)

Kada je izabrana kontakt: prikazivanje više opcija, na primer, upućivanje poziva, pokrenite razgovor i još mnogo toga

Enter

Kada je izabrana kontakt: otvaranje menija prilagođene kontekstu

Shift+F10

Prihvatanje dolaznog poziva ili na razgovor

Taster sa Windows logotipom+Shift+O

Odbijanje na dolazni poziv ili ćaskanje

Sa Windows logotipom + od ključnih pobegne

Privremeno isključili ili ponovo uključili mikrofon u pozivu

Taster sa Windows logotipom+F4

Kad je video već uspostavljen u pozivu: Uključivanje i isključivanje kamere

Taster sa Windows logotipom+F5

Prekid deljenja radne površine

Alt+T

Prozor za razgovor: pozivanje kontakta u postojeći razgovor

Alt+V

Prozor za razgovor: Završavanje razgovora

Alt+Q

Opšte postavke navigacije i kretanja

Koristite sledeće tasterske prečice bez obzira na to gde je fokus.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prihvatanje dolaznog obaveštenja o pozivnici

Taster sa Windows logotipom+Shift+O

Odbijanje obaveštenja o pozivnici

Taster sa Windows logotipom+Esc

Postavljanje fokusa na polje za pretragu za Pronalaženje kontakta

Ctrl+Shift+Razmaknica

Otvaranje glavnog prozora i postavljanje fokusa na polje za pretragu

Ctrl+Alt+Shift+3

Privremeno isključivanje i ponovno uključivanje mikrofona u pozivu

Taster sa Windows logotipom+F4

Kad je video već uspostavljen u pozivu: Uključi moju kameru/Isključivanje kamere

Taster sa Windows logotipom+F5

Prestanak deljenja ekrana poziva

Ctrl+Shift+S

Preuzimanje kontrole kada delite ekran u pozivu

Ctrl+Alt+Razmaknica

Glavni prozor programa Skype za posao

Koristite ove tasterske prečice kada je glavni prozor Skype za posao u prednjem planu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na karticu lista kontakata

Ctrl+1

Premeštanje na karticu neprekidnog ćaskanja

Ctrl+2

Premeštanje na karticu lista razgovora

Ctrl+3

Premeštanje na karticu " telefon "

Ctrl+4

Premeštanje na kartici " sastanci "

Ctrl+5

Kao delegat, prenos poziva na broj na poslu neke druge osobe. (Nedostupno uz sve pretplate Office 365 .)

Ctrl+1 ili Ctrl+Shift+1

Otvara sistemski meni. ALT otvara traku sa menijima.

Alt+Razmaknica

Otvaranje menija " datoteka "

Alt+F

Pokretanje Sastani se odmah

Alt+M

Otvaranje menija " Alatke "

Alt+T

Otvaranje menija " pomoć "

Alt+H

Brzo kretanje između glavnog delova prozora

F6

Spisak kontakata

Koristite ove tasterske prečice dok ste u spisak kontakata .

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane prilagođene grupe ili kontakta

Brisanje

Premeštanje izabrane grupe

Alt+Strelica nagore

Premeštanje izabrane grupe

Alt+Strelica nadole

U meniju prečice Otvaranje izabranog kontakta ili kartica grupe kontakata

Alt+Enter

Skupljanje ili razvijanje izabrane grupe

Razmaknica

Uklanjanje izabranog kontakta sa spiska kontakata (samo za koje nije grupe za distribuciju članovi)

Shift+Delete

Kontakt kartica

Koristite ove tasterske prečice dok ste u kontakt kartice. Pritisnite tastere Alt + Enter da biste otvorili kontakt karticu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zatvaranje kontakt kartice

Taster Esc

Kretanje kroz kartice na dnu kontakt kartice

Ctrl+Tab

Kretanje kroz kartice na dnu kontakt kartice obrnutim redosledom

Ctrl+Shift+Tab

Prozor razgovora

Koristite ove tasterske prečice dok ste u prozoru za razgovor .

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite matičnu stranicu pomoći dok ste u meniju pomoć

F1

Napuštanje prikaza preko celog ekrana. U suprotnom, prozor za razgovor zatvara samo ako je ne audio, video zapisa ili deljenja javljanja.

Taster Esc

Prihvatanje bilo kog obaveštenja o pozivu. To uključuje zahteve za zvukom, videom, pozivom i deljenjem.

Alt+C

Zatvorite prozor za razgovor .

Alt+F4

Ignorisanje bilo kog obaveštenja o pozivu. To uključuje zahteve za zvukom, videom, pozivom i deljenjem.

Alt+l

Ponovno pridruživanje zvuku sastanka

Alt+R

Otvorite okvir dijaloga Sačuvaj kao za datoteku koja je poslata u prozoru razgovora

Alt+S

Pozivanje kontakta u postojeći razgovor

Alt+V

Čuvanje sadržaja istorije preko trenutnih poruka. Works za razmena razgovore kada koristite Outlook.

Ctrl+S

Prikazivanje ili skrivanje oblasti trenutnih poruka

Ctrl+W

Slanje datoteke ili u kontekstu konferencije, dodavanje priloga za sastanak

Ctrl+F

Pokretanje OneNote da hvatate beleške o sesija razgovora

Ctrl+N

Prikazivanje ili skrivanje liste učesnika

Ctrl+R

Kad vi kontrolišete drugog korisnika deljenih ekrana na sastanku: kretanje nalevo na prethodni element korisničkog Interfejsa u prozoru razgovora

Ctrl + Shift + Alt + strelica nalevo, STRELICA

Kad vi kontrolišete drugog korisnika deljenih ekrana na sastanku: pomerite se nadesno na sledeći element korisničkog Interfejsa u prozoru razgovora

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Alt + strelica nadole

Dodavanje ili zaustavljanje videa

Ctrl+Shift+Enter

Čekanje ili njegovo nastavljanje trenutnog audio razgovora

Ctrl+Shift+H

Označite razgovora kao veoma važne. Za razmena razgovore, nije dostupno za sastanke.

Ctrl+Shift+I

Prikazivanje ili skrivanje površine za deljenje

Ctrl+Shift+Y

Prelazak na sažet prikaz

Ctrl+Shift+P

Dodavanje ili prekidanje zvuka

Ctrl+Enter

Lync 2013 i Skype za posao 2015 samo: na dugmetu režima, otvaranje odgovarajućeg oblačića

Strelica nagore

U Lync 2013 i Skype za posao 2015 samo: kada je fokus na dugmetu režima, Podrazumevana radnja se uzima. Za zvuk, mikrofon je privremeno isključen ili ponovo uključen. Za video zapis, kada se pokrene kamere ili razmacima.

Razmaknica

Odbacivanje ili skrivanje otvorenog oblačića ili mehurića koji je fokus tastature

Taster Esc

Kada delite ekran, postavlja fokus tastature na traci sa alatkama da biste kontrolisali deljenje ekrana. U Skype za posao 2016, pritisnite taster Esc da biste ponovo Postavlja fokus na prozor za razgovor.

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + RAZMAKNICA

U Skype za posao 2016 samo: brzo krećete odeljcima glavnog prozora programa

F6

Kontrole poziva (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice u kontrolama poziva tokom trajanja peer-to-peer poziva. One ne rade tokom konferencijskog poziva.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Završavanje poziva ili ćaskanje

Alt+Q

Prenos: otvorite birač kontakata tokom peer-to-peer poziva. (Nedostupno uz sve pretplate Office 365 .)

Ctrl+Shift+T

Stavljanje poziva na čekanje

Ctrl+Shift+H

Prikazivanje tastature

Ctrl+Shift+D

Video (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice kada radite sa videom u prozoru za razgovor .

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz prozora za razgovor u režimu celog ekrana

F5

Izlaz iz režima celog ekrana video zapisa

F5 (u Skype za posao 2016) ili Esc

Iskačuća Video galerija; Ubaci Video galerija

Ctrl+Shift+O

Zaključavanje videa za sve učesnike sastanka

Ctrl+Shift+L

Razmena trenutnih poruka (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice kada razmenjujete trenutne poruke sa nekim.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje pomoći

F1

Čuvanje razgovora putem trenutnih poruka u datoteku

F12

Čuvanje razgovora putem trenutnih poruka u istorija razgovora

Ctrl+S

Izbor celokupnog sadržaja u razgovoru

Ctrl+A

Iseci izabrani tekst

Ctrl+X

Nalepite kopirani tekst

Shift+Insert ili Ctrl+V

Kopiranje izabranog teksta

Ctrl+C

Promena izabranog teksta u podebljani

Ctrl+B

Promena izabranog teksta u kurziv

Ctrl+l

Promena izabranog teksta da biste podvučeno

Ctrl+U

Ponavljanje prethodne radnje

Ctrl+Y

Opozivanje prethodne radnje

Ctrl+Z

Promena boje teksta koju ste otkucali

Ctrl+Shift+F

Otvorite datoteku koja je primljena putem Skype

Alt+P

Odbijanje poslate putem Skype datoteke

Alt+D

Postavljanje fokusa na njega u oblast za unos trenutne poruke

Ctrl+Shift+M

Započinjanje novog reda u poruci razmene trenutnih poruka koje još uvek niste poslali

Shift+Enter

Površina za prikazivanje razgovora ili sastanka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz prozora za razgovor u režimu celog ekrana

F5

Izlaz iz režima celog ekrana

Taster Esc

Zaustavi deljenje

Alt+T

Upravljanje sadržajem

Ctrl+Shift+E

Prikazivanje ili skrivanje površine za deljenje

Ctrl+Shift+Y

Nametanje na čekanju L1 obaveštenja u prikaz preko celog ekrana

Ctrl+Shift+A

Prebacivanje u prikaz govornika

Ctrl+Shift+J

Prebacivanje na prikaz galerije

Ctrl+Shift+l

Kad vi kontrolišete drugog korisnika deljenih ekrana na sastanku: kretanje nalevo na prethodni element korisničkog Interfejsa u prozoru za razgovor .

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Alt + strelica nadole

Kad vi kontrolišete drugog korisnika deljenih ekrana na sastanku: pomerite se nadesno na sledeći element korisničkog Interfejsa u prozoru za razgovor .

Ctrl + Shift + Alt + strelica nalevo, STRELICA

Okruženje razgovora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane stavke

Brisanje

Premeštanje na vrh liste

Početak

Premeštanje na dnu liste

End

Premeštanje nagore za jednu stranicu, što je 24 linije

Page Up

Premeštanje nadole za jednu stranicu, što je 24 linije

Page Down

Premeštanje na prethodni kontakt da biste započeli razgovor

Strelica nagore

Pomeranje nadole do sledećeg kontakta da biste započeli razgovor

Strelica nadole

Razgovori prikazani na karticama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvara sistemski meni prozora kartice

Alt+Razmaknica

Postavlja fokus na karticu stavki u prikazu razgovora prikazanom na karticama

Ctrl+Shift+T

Prebacivanje na sledeću karticu (neprekidno kretanje kroz sve kartice)

Ctrl+Tab

Prebacite se na određeni broj kartice i premestili fokus na razgovor

Ctrl+1,2…9

Usidrite ili odvajanje izabrani razgovor ili sa prozora sa karticama

Ctrl+O

Zatvaranje kartice

Taster Esc

Neprekidno ćaskanje

Prozor neprekidnog ćaskanja koristi iste prečice kao prozor razgovora i razmene trenutnih poruka. Ova funkcija nije dostupna za Office 365 pretplate.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da upravljam Skype za posao pomoću funkcije pristupačnosti

Počnite da koristite čitač ekrana sa Skype za posao

Broj korisnika pronaći ih efikasnije korišćenje spoljne tastature sa tasterske prečice za Skype za posao za Mac pomoći da. Za korisnike sa mobilnost ili vidom, tasterske prečice može biti lakše od korišćenja na ekranu osetljivom na dodir i su osnovna alternativu koristite miš. Ovaj članak itemizes tasterske prečice za Skype za posao za Mac.

U ovoj temi

Tasterske prečice u programu Skype za posao za Mac

Možete da izvršite zadatke efikasno u Skype za posao za Mac tako što ćete koristiti sledeće tasterske prečice.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prijavljivanje ili odjavljivanje

KOMANDA + G

„Sastani se odmah“ sastanak

KOMANDA + N

Započinjanje poziva

SHIFT + KOMANDA + R

Izađite iz Skype za posao

KOMANDA + P

Umanjivanje aktivnog prozora

KOMANDA + M

Vraćanje u prethodno stanje aktivnog prozora

KOMANDA + 1

Zatvaranje aktivnog prozora

KOMANDA + W

Pridruživanje sastanku na mreži pomoću URL ADRESE

STRELICA nagore + KOMANDA + O

Emotikone i simbola

SHIFT + KOMANDA + RAZMAKNICA

Izlaz iz režima celog ekrana tokom radne površine prikaza

ESC

Podešavanje željenih postavki

KOMANDA + zarez

Prikazivanje provera pravopisa i gramatike

KOMANDA + zarez

Prijavite problem

ALT + KOMANDA + B

spusti

STRELICA nagore + KOMANDA + E

Zadrži poziv

STRELICA nagore + KOMANDA + H

Privremeno isključivanje mikrofona

STRELICA nagore + KOMANDA + M

Pokretanje video zapisa

STRELICA nagore + KOMANDA + V

Deljenje ekrana

STRELICA nagore + KOMANDA + S

Prenos poziva

ALT + KOMANDA + T

Dozvolite u čekaonici

STRELICA nagore + KOMANDA + A

Privremeno isključi publiku

SHIFT + KOMANDA + M

Sakrij

KOMANDA + H

Skrivanje drugim osobama

ALT + KOMANDA + H

Tastatura

KOMANDA + 2

Tasterske prečice u programu Lync za Mac 2011

Možete da izvršite zadatke efikasno u programu Lync tako što ćete koristiti sledeće tasterske prečice.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prijavljivanje ili odjavljivanje

KOMANDA + G

Otkazivanje za prijavljivanje

KOMANDA + tačka

Izađite iz Lync

KOMANDA + P

Prikazivanje spiska kontakata

KOMANDA + L

Zatvaranje aktivnog prozora (kontakt liste ili poruke prozor)

KOMANDA + W

Čuvanje trenutne poruke

KOMANDA + S

Provera pravopisa

KOMANDA + SHIFT + dvotačka (:)

Opozivanje teksta

KOMANDA + Z

Isecanje teksta

KOMANDA + X

Kopiranje teksta

KOMANDA + C

Lepljenje teksta

KOMANDA + V

Izaberite sve u prozoru poruke

KOMANDA + A

Otvorite istorija razgovora

KOMANDA + O

Slanje e-pošte na izabrani kontakt

KOMANDA + E

Otvorite prozor za razgovor, izaberite kontakt

ENTER ili razmak

Završi razgovor

KOMANDA + SHIFT + povratak

Izlazak iz prikaza videa preko celog ekrana

ESC

Pauziraj video zapisa preko celog ekrana

RAZMAKNICA

Sastanite se sa poziva

KOMANDA + N

Pridruživanje sastanku na mreži pomoću URL ADRESE

STRELICA nagore + KOMANDA + N

Izlaz iz režima celog ekrana tokom radne površine prikaza

ESC

Takođe pogledajte

Pristupačnost programa Skype for Business za osobe sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×