Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Tasterske prečice opisane u ovom članku odnose se na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Često koristite tasterske prečice

U nastavku su najčešće korišćeni tasterske prečice za Outlook.

Da biste uradili ovo...

Pritisnite...

Dodavanje priloga

ALT, zatim H, a zatim AF istovremeno

Podebljano

Ctrl+B

Zatvori poruku

taster Esc

Kopiranje

Ctrl+C

Kreirajte novu e-poruku

Ctrl+N

Kreiraj novu stavku

Ctrl+N

Brisanje poruke ili stavke

Izbriši

Prosledi poruku

Ctrl+F

Prosleđivanje poruke kao priloga

Ctrl+Alt+F

Idite na kalendar

Ctrl+2

Umetanje datoteke

 • ALT + N, a zatim AF istovremeno da biste priložili datoteku u novu poruku

 • ALT + N, a zatim istovremeno do Umetanje Outlook stavke u novu poruku

 • ALT + N, a zatim AA istovremeno da biste umetnuli vizitkartu u novu poruku

 • ALT + N, a zatim AA istovremeno da biste umetnuli kalendar u novu poruku

Premesti u fasciklu

Ctrl+Shift+B

Otvaranje

taster Enter

Čitanje e-poruke

taster Enter

Odgovor svima da e-poruke

Ctrl+Shift+R

Odgovaranje na e-poruke

Ctrl+R

Pretraga

Ctrl+E

Pošalji e-poruku

Alt+S

Pošalji/primi

F9

Pronalaženje stavki „Pošta“, „Kalendar“, „Osobe“ i „Zadaci“

Možete doći do različite funkcije i funkcijeOutlook tako što ćete koristiti standardne komande i dugmad na trake za navigaciju, ili možete da koristite niz tasterske prečice. Nismo ste podeljene tasterske prečice do oblasti radi vaše pogodnosti.

Razno tasterske prečice

Kombinaciju tastera možete koristiti da biste se kretali kroz stavke na vrhu prozora Outlook Web App .

 • Koristite strelicu nadesno i strelica nalevo da biste se premeštali pošta, kalendar, ljudi i zadatke.

 • Koristite taster Tab da biste se premeštali do informacija i stavki „Opcije“, „Pretraga“ i „Pomoć“.

 • Koristite taster Enter da biste otišli na oblast koje možete istaknuti tako što ćete ga izabrati.

Pritisnite taster Esc da biste zatvorili sve otvoreno polje obrasca ili dijaloga. Ako ste to uradili, međutim, sve informacije dodate obrazac ili dijalog može biti sačuvana.

Opšte pokreta tasterskih prečica

Da li radite u fascikli pošta ili sa liste e-poruke, postoje uobičajene tasterske prečice će vam pomoći da biste se kretali kroz sadržaj.

Tasterska prečica

Radnja

Strelica nadole

Premeštanje nadole na listi ili pomeranje nadole u prozoru.

Ctrl+Shift+B

Premesti u fasciklu.

Taster Tab

Prebaci se na sledeću oblast ili stavku.

Shift+Tab

Prebaci se na prethodnu oblast ili stavku.

Strelica nagore

Premeštanje nagore na listi ili pomeranje nagore u prozoru.

Opšte radnju tasterskih prečica

Sada kada savladate tastere osnovni pomeranja, evo tasterskih prečica koje pomažu da izvršite neke osnovne radnje.

Tasterska prečica

Radnja

taster Esc

Zatvori stavku.

Kombinaciju tastera CTRL + N ili N

Kreirajte novu stavku istog tipa kao i Trenutna fascikla.

Više opcija

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + K da biste kreirali novi zadatak.

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + M da biste kreirali novu e-poruku.

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + A da biste kreirali novu zakazanu obavezu.

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Q da biste kreirali novi sastanak.

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + C da biste kreirali novi kontakt.

E

Kreirajte fasciklu "Arhiva" Ako nešto nije već podesili. Zatim premestite e-poruke u fasciklu "Arhiva" dok pritisnite E na izabrane poruke.

ALT + Q ili kombinaciju tastera Ctrl + E ili Ctrl + Alt + A ili F3

Idi na polje za pretragu.

Ctrl+F6

Premeštanje iz jedne oblasti u drugu; Ovo je navigaciona traka.

Napomene : 

 • Kad stignete regiona koje želite, koristite tastere sa strelicama da biste pronašli željenu stavku i pritisnite taster Enter da deluju na toj stavki.

 • U prikazu pošta, Ctrl + F6 prolazi kroz na gornjoj traci za navigaciju, lične status, nove stavke, fascikle i okno za čitanje.

Taster kontekstualnog menija

Da biste izabrali opciju kliku. Na Windows kompatibilnom tastature, ključ se nalazi sa desne strane razmaknicu.

taster Enter

Izaberite poruku, kalendarske stavke, kontakta ili zadatka i otvorite istaknutu opciju u novom prozoru.

F9

Slanje/prijem poruka.

Više opcija

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Alt + S da biste definisali grupe za slanje/prijem.

 • Kombinaciju tastera CTRL + M da biste započeli slanja/prijema.

 • SHIFT + F9 da biste započeli slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga).

Tasterske prečice za uređivanje teksta

Pronaći ćete teksta za uređivanje tasterske prečice dostupne u Outlook su isti kao onih koje su dostupne za druge Microsoft proizvode.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+C

Kopiranje izbora u ostavu.

Ctrl+X

Isecanje izbora u ostavu.

taster Backspace

Brisanje izbora ili znaka nalevo od kursora.

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Izbriši reč nalevo od kursora, ali ne razmak pre reči.

Ctrl+L

Prikaz teksta dijalog hiperveze.

Ctrl+V

Lepljenje sadržaja ostave na trenutnu lokaciju.

Ctrl+Y

Ponavljanje poslednje radnje.

Ctrl+Z

Obrni poslednju radnju.

Umetanje

Prebacivanje između umetanja i zamene teksta.

Oblikovanje teksta tasterske prečice

Možda ste upoznati sa tekstom oblikovanja tasterske prečice možete koristiti u Outlook. Microsoft ima standardizovana tekst oblikovanje tasterske prečice u mnogim Microsoft proizvodima.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+B

Da biste primenili Podebljano oblikovanje.

Ctrl+I

Primena kurzivnog oblikovanja.

Ctrl+U

Primena oblikovanja podvlačenjem.

Pošta

Fascikla listu tasterskih prečica

Ovo su najčešće korišćeni tasterske prečice koristi sa liste fascikli.

Tasterska prečica

Radnja

Strelica nalevo

Skupi izabranu fasciklu.

Strelica nadesno

Razvij izabranu fasciklu.

F2

Preimenujte izabranu fasciklu.

Poruka i čitanje liste tasterskih prečica

Evo tasterskih prečica koje možete koristiti da biste izvršili istu radnju bez obzira na to da li radite u listi poruka ili čitanje liste.

Tasterska prečica

Radnja

Umetanje

Primena podrazumevana zastavica izabrani razgovor ili poruku bez otvaranja menija zastavicu.

Napomena : Ako razgovor ili poruku već označio, Umetanje označava razgovor ili poruku kao dovršeno. To takođe funkcioniše kada je izabrano više razgovora ili poruke.

taster Esc

Otkazali pretragu.

Napomena : Ako je Kontekstualni meni otvoren, Esc će zatvorite kontekstualnog menija, ali ne biste otkazali pretragu.

Izbriši ili Ctrl + D

Izbriši izabranu poruku ili stavku.

Kombinaciju tastera CTRL + Q ili pitanja

Označi izabrani razgovor ili poruku kao pročitanu.

Kombinacija tastera CTRL + U ili U

Označi izabrani razgovor ili poruku kao nepročitane.

Shift + Deleteili Shift + D

Trajno Izbriši izabranu poruku ili stavku.

Prečice na tastaturi liste poruka

Tasterske prečice često koristite isti ključnih imena ili iste kombinacije tastera. Ali kako radnje koje se izvršavaju mogu se razlikovati na osnovu oblasti u kojoj radite. Tasterske prečice koje su prepoznate dalje se koriste sa listi poruka.

Tasterska prečica

Radnja

taster Esc

Otkazali pretragu.

Napomena : Ako je Kontekstualni meni otvoren, Esc će zatvorite kontekstualnog menija, ali ne biste otkazali pretragu.

Shift+strelica nadole

Izaberite stavku tekući i sledeći poruku na listi. Koristite da biste izabrali više susednih poruka.

Shift+strelica nagore

Izaberite tekući i prethodni poruke na listi. Koristite da biste izabrali više susednih poruka.

Home ili Ctrl + Home

Izaberite prvu poruku u fascikli.

Page down

Izaberite prvu poruku na sledećoj stranici za liste poruka od dve stranice ili više njih.

Page up

Izaberite prvu poruku na prethodnoj stranici za liste poruka od dve stranice ili više njih.

End ili Ctrl + End

Izaberite poslednju poruku u fascikli.

Lista tasterskih prečica za čitanje

Tasterske prečice izvršava radnje može da bude jedinstveno u oblast radite u, uprkos poznate imena i kombinacije. Sledeće daje vam prečice na tastaturi koristi sa čitanje liste.

Tasterska prečica

Radnja

taster Esc

Zatvori novu poruku

Kombinaciju tastera CTRL + N ili N

Kreirajte novu poruku.

Ctrl+Shift+F

Prosledi izabranu poruku.

End ili Ctrl + End

Idite na dno razgovora ili poruke.

Home ili Ctrl + Home

Idite na vrh razgovora ili poruke.

Page down

Premeštanje nadole za jednu stranicu za razgovore ili poruke od dve stranice ili više njih.

Page up

Premeštanje nagore za jednu stranicu za razgovore ili poruke od dve stranice ili više njih.

Kombinaciju tastera CTRL + R ili kombinaciju tastera Ctrl + Shift + R ili R

Odgovaranje na izabranu poruku.

Ctrl+Shift+C

Odgovaranje na izabranu poruku slanjem trenutne poruke.

Ctrl+Shift+R

Odgovori pošiljaocu i svim primaocima izabrane poruke.

Alt+S

Pošaljite poruku.

Kalendar

Tasterske prečice koje su prepoznate dalje su dostupne kada radite u prikaz kalendara.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+N

Kreirajte novu stavku kalendara.

Ctrl+Shift+A

Kreirajte novu zakazanu obavezu.

Ctrl+Shift+Q

Kreirajte novi poziv za sastanak.

Izbriši

Brisanje izabrane stavke

Ctrl+2

Idite na kalendar.

ALT + N, a zatim AA istovremeno

Idite na mesečni prikaz kalendara.

Shift+Strelica nadesno

Idite na sledeći vremenski period. Na primer, ako ste u prikazu meseca, Ctrl + strelica nadesno će vas odvesti na sledeći mesec.

Shift+Strelica nalevo

Idite na prethodni vremenski period. Na primer, ako ste u prikazu meseca, Ctrl + strelica nalevo će vas odvesti na prethodni mesec.

Shift+Alt+Y

Idi na današnji dan.

Ctrl+F6

Premesti se na drugu oblast u kalendaru.

Taster Tab

Premeštanje na sledeći događaj ili oblast u trenutnom prikazu.

Shift+Tab

Premeštanje na prethodni događaj ili oblast u trenutnom prikazu.

taster Enter

Otvaranje izabrane stavke

Shift+Alt+1

Prebaci se na prikaz dana.

Shift+Alt+3

Prebaci se na prikaz cele sedmice.

Shift+Alt+4

Prebaci se na mesečni prikaz.

Shift+Alt+2

Prebaci se na prikaz radne sedmice.

Ctrl+P

Odštampaj trenutni prikaz kalendara.

Obrasce kalendara

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+S

Sačuvaj zakazanu obavezu.

Kombinaciju tastera Ctrl + Enter ili Alt + S

Pošalji sastanak.

Zadaci

Prođite kroz zadataka pomoću neke osnovne tasterskih prečica.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+N

Kreirajte novi zadatak.

Izbriši

Izbriši izabranu stavku.

Page down

Za listu više od dve stranice, izaberite prvu stavku na sledećoj stranici.

Page up

Za listu više od dve stranice, izaberite prvu stavku na prethodnoj stranici.

Početak

Izaberite prvu stavku na listi.

taster End,

Izbor poslednje stavke na listi.

Strelica nadole

Izaberi sledeću stavku na listi.

Strelica nagore

Izaberi prethodnu stavku na listi.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice u usluzi Outlook.com

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×