Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Tasterske prečice opisane u ovom članku odnose se na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Odaberite svoju verziju za uputstva

Uputstva su malo drugačija u zavisnosti od toga da li koristite Outlook na vebu beta. Odaberite verziju programa Outlook na vebu koju koristite da biste videli korake koji se odnose na vas.

AKO VAŠE POŠTANSKO SANDUČE IZGLEDA KAO...

AKO VAŠE POŠTANSKO SANDUČE IZGLEDA KAO...

Beta verzija programa Outlook na vebu

Pogledajte Uputstva za beta verziju programa Outlook na vebu.

Outlook na vebu

Pogledajte Uputstva za klasični Outlook na vebu.

Napomena: Ako je vaša organizacija dodala svoj logotip na traku sa alatkama, možda ćete videti nešto malo drugačije od onoga što je prikazano iznad.

Uputstva za beta verziju programa Outlook na vebu

Uputstva za klasični Outlook na vebu

Najčešće korišćene tasterske prečice

U nastavku su najčešće korišćene tasterske prečice za Outlook na vebu.

Da biste uradili ovo...

Pritisnite...

Podebljano

Ctrl+B

Kopiranje

Ctrl+C

Kreiranje nove e-poruke ili stavke

Ctrl+N

Brisanje poruke ili stavke

Izbriši

Prosleđivanje poruke

Ctrl+Shift+F

Idi na aplikaciju „Kalendar“

Ctrl+Shift+2

Čitanje e-poruke

Enter

Odgovaranje svima na e-poruku

Ctrl+Shift+R

Odgovaranje na e-poruku

Ctrl+R

Pretraga

Alt+Q

Slanje e-poruke

Ctrl+Enter

Pronalaženje stavki „Pošta“, „Kalendar“, „Osobe“ i „Zadaci“

Do različitih funkcija programa Outlook na vebu možete da dođete pomoću standardnih komandi i dugmadi na trakama za navigaciju, odnosno možete da koristite veliki niz tasterskih prečica. Podelili smo tasterske prečice po oblasti radi boljeg snalaženja.

Razne tasterske prečice

Kombinaciju tastera možete koristiti da biste se kretali kroz stavke na vrhu prozora programa Outlook na vebu.

 • Koristite tastere sa strelicom nadesno i strelicom nalevo da biste se kretali između stavki „Pošta“, „Kalendar“, „Osobe“ i „Zadaci“.

 • Koristite taster Tab da biste se premeštali do informacija i stavki „Opcije“, „Pretraga“ i „Pomoć“.

 • Koristite Enter da biste otišli na oblast koju ste istakli tako što ste je izabrali.

Pritisnite taster Esc da biste zatvorili neki otvoreni obrazac ili dijalog. Ako to uradite, informacije koje dodate u obrazac ili dijalog možda neće biti sačuvane.

Tasterske prečice za opšte radnje

Sada kada ste savladali osnovne tastere za kretanje, evo tasterskih prečica koje vam mogu pomoći da izvršite neke osnovne radnje.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+N ili N

Kreirajte novu stavku koja je istog tipa kao trenutna fascikla.

Još opcija

 • Ctrl+Shift+K da biste kreirali novi zadatak.

 • Ctrl+Shift+M da biste kreirali novu e-poruku.

 • Ctrl+Shift+A da biste kreirali novu zakazanu obavezu.

 • Ctrl+Shift+Q da biste kreirali novi sastanak.

 • Ctrl+Shift+C da biste kreirali novi kontakt.

Taster E

Kreirajte fasciklu arhive ako ona nije već podešena. Zatim premestite e-poruke u fasciklu arhive dok pritiskate taster E na izabranim porukama.

Alt+Q ili Ctrl+E ili Ctrl+Alt+A ili F3

Idite na polje za pretragu.

Ctrl+F6

Premeštajte se iz jednog regiona u drugi; ovo predstavlja navigaciju na najvišem nivou.

Napomene: 

 • Kada dođete do željenog regiona, koristite tastere sa strelicama da biste otišli na željenu stavku, a zatim pritisnite taster Enter da biste izvršili radnju na njoj.

 • U aplikaciji „Pošta“, Ctrl+F6 se kreće kroz gornju traku za navigaciju, lični status, nove stavke, fascikle i okno za čitanje.

Taster kontekstualnog menija

Ekvivalent kliku desnim tasterom miša da biste izabrali opciju. Na tastaturama kompatibilnim sa operativnim sistemom Windows, taj taster se nalazi desno od razmaknice.

Enter

Izaberite poruke, kalendarske stavke, kontakt ili zadatak i otvorite istaknutu opciju u novom prozoru.

F9

Slanje/prijem poruka.

Još opcija

 • Ctrl+Alt+S da biste definisali grupe za slanje/prijem.

 • Ctrl+M da biste pokrenuli slanje/prijem.

 • Shift+F9 da biste pokrenuli slanje/prijem za trenutnu fasciklu, uz preuzimanje kompletnih stavki (zaglavlje, stavka i svi prilozi).

Tasterske prečice za uređivanje teksta

Tasterske prečice za uređivanje teksta dostupne u programu Outlook na vebu iste su kao one dostupne u drugim Microsoft proizvodima.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+C

Kopirajte izbor u ostavu.

Ctrl+X

Isecite izbor u ostavu.

Backspace

Izbrišite izbor ili znakove nalevo od kursora.

Ctrl+Backspace

Izbriši reč nalevo od kursora, ali ne razmak pre reči.

Ctrl+L

Prikažite dijalog sa tekstom hiperveze.

Ctrl+V

Nalepite sadržaj ostave na trenutnu lokaciju.

Ctrl+Y

Ponovite poslednju radnju.

Ctrl+Z

Obrnite poslednju radnju.

Insert

Prebacivanje između umetanja i zamene teksta.

Tasterske prečice za oblikovanje teksta

Možda ste upoznati sa tasterskim prečicama za oblikovanje teksta koje možete da koristite u programu Outlook na vebu. Microsoft je standardizovao tasterske prečice za oblikovanje teksta u mnogim Microsoft proizvodima.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+B

Primenite podebljano oblikovanje.

Ctrl+I

Primenite oblikovanje kurzivom.

Ctrl+U

Primenite podvlačenje.

Pošta

Tasterske prečice za listu fascikli

Ovo su najčešće korišćene tasterske prečice za listu fascikli.

Tasterska prečica

Radnja

Strelica nalevo

Skupite izabranu fasciklu.

Strelica nadesno

Razvijte izabranu fasciklu.

F2

Preimenujte izabranu fasciklu.

Tasterske prečice za listu poruka i listu za čitanje

Ovo su tasterske prečice koje možete koristiti da biste izvršili istu radnju bez obzira na to da li radite na listi poruka ili listi za čitanje.

Tasterska prečica

Radnja

Insert

Primenite podrazumevanu zastavicu na izabrani razgovor ili poruku bez otvaranja menija zastavice.

Napomena: Ako su razgovor ili poruka već označeni zastavicom, tasterom Insert ćete označiti razgovor ili poruku kao dovršene. Ovo takođe funkcioniše kada je izabrano više razgovora ili poruka.

Esc

Otkažite pretragu.

Napomena: Ako je kontekstualni meni otvoren, Esc zatvara kontekstualni meni, ali ne otkazuje pretragu.

Delete ili Ctrl+D

Izbrišite izabranu poruku ili stavku.

Ctrl+Q ili Q

Označite izabrani razgovor ili poruku kao pročitane.

Ctrl+U ili U

Označite izabrani razgovor ili poruku kao nepročitane.

Shift+Delete ili Shift+D

Trajno izbrišite izabranu poruku ili stavku.

Tasterske prečice za listu poruka

Tasterske prečice često koriste ista imena tastera ili istu kombinaciju tastera. Ali po čemu se izvršene radnje razlikuju zavisi od oblasti u kojoj radite. Tasterske prečice koje slede koriste se uz listu poruka.

Tasterska prečica

Radnja

Esc

Otkažite pretragu.

Napomena: Ako je kontekstualni meni otvoren, Esc zatvara kontekstualni meni, ali ne otkazuje pretragu.

Shift+strelica nadole

Izaberite trenutnu i sledeću poruku na listi. Koristite za izbor više susednih poruka.

Shift+strelica nagore

Izaberite trenutnu i prethodnu poruku na listi. Koristite za izbor više susednih poruka.

Home ili Ctrl+Home

Izaberite prvu poruku u fascikli.

Page down

Izaberite prvu poruku na sledećoj stranici za liste poruka sa dve ili više stranica.

Page up

Izaberite prvu poruku na prethodnoj stranici za liste poruka sa dve ili više stranica.

End ili Ctrl+End

Izaberite poslednju poruku u fasciklu.

Tasterske prečice za listu za čitanje

Radnja koju tasterska prečica izvršava može biti jedinstvena za oblast u kojoj radite, uprkos tome što ima poznata imena tastera i kombinacije tastera. Slede tasterske prečice koje se koriste uz listu za čitanje.

Tasterska prečica

Radnja

Esc

Zatvorite novu poruku

Ctrl+N ili N

Kreirajte novu poruku.

Ctrl+Shift+F

Prosledite izabranu poruku.

End ili Ctrl+End

Idite na dno razgovora ili poruke.

Home ili Ctrl+Home

Idite na vrh razgovora ili poruke.

Page down

Pomerite se nadole za jednu stranicu za razgovore ili poruke koji sadrže dve ili više stranica.

Page up

Pomerite se nagore za jednu stranicu za razgovore ili poruke koji sadrže dve ili više stranica.

Ctrl+R ili Ctrl+Shift+R ili R

Odgovorite na izabranu poruku.

Ctrl+Shift+C

Odgovorite na izabranu poruku trenutnom porukom.

Ctrl+Shift+R

Odgovorite pošiljaocu i svim primaocima izabrane poruke.

Alt+S

Pošaljite poruku.

Kalendar

Prečice koje slede su dostupne kada radite u prikazu kalendara.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+N

Kreirajte novu kalendarsku stavku.

Ctrl+Shift+A

Kreirajte novu zakazanu obavezu.

Ctrl+Shift+Q

Kreirajte novi poziv za sastanak.

Izbriši

Brisanje izabrane stavke.

Ctrl+2

Idite na kalendar.

Alt+N, a zatim AA istovremeno

Idite na mesečni prikaz kalendara.

Shift+strelica nadesno

Idite na sledeći vremenski period. Na primer, ako ste u mesečnom prikazu, kombinacija tastera Ctrl+strelica nadesno će vas odvesti na sledeći mesec.

Shift+strelica nalevo

Idite na prethodni vremenski period. Na primer, ako ste u mesečnom prikazu, kombinacija tastera Ctrl+strelica nalevo će vas odvesti na prethodni mesec.

Shift+Alt+Y

Idi na današnji dan.

Ctrl+F6

Premesti se na drugu oblast u kalendaru.

Tab

Pređite na sledeći događaj ili oblast u trenutnom prikazu.

Shift+Tab

Pređite na prethodni događaj ili oblast u trenutnom prikazu.

Enter

Otvaranje izabrane stavke.

Shift+Alt+1

Prebaci se na prikaz dana.

Shift+Alt+3

Prebaci se na prikaz cele sedmice.

Shift+Alt+4

Prebaci se na mesečni prikaz.

Shift+Alt+2

Prebaci se na prikaz radne sedmice.

Ctrl+P

Odštampaj trenutni prikaz kalendara.

Obrasci kalendara

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+S

Sačuvaj zakazanu obavezu.

Ctrl+Enter ili Alt+S

Pošalji sastanak.

Zadaci

Radite sa zadacima pomoću nekih osnovnih tasterskih prečica.

Tasterska prečica

Radnja

Ctrl+N

Kreirajte novi zadatak.

Izbriši

Izbriši izabranu stavku.

Page down

Za liste sa više od dve stranice, izaberite prvu stavku na sledećoj stranici.

Page up

Za liste sa više od dve stranice, izaberite prvu stavku na prethodnoj stranici.

Početak

Izaberite prvu stavku na listi.

End

Izaberite poslednju stavku na listi.

Strelica nadole

Izaberite sledeću stavku na listi.

Strelica nagore

Izaberite prethodnu stavku na listi.

Srodne teme

Tasterske prečice u usluzi Outlook.com

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×