Svojstvo „PrtDevMode“

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Primenjuje se na:

Objekat tipa „Form“

Objekat tipa „Report“

Svojstvo " PrtDevMode " možete da koristite da biste postavili ili vratili štampanja informacije o režimu uređaja naveden za obrazac ili izveštaj u dijalogu Štampanje . Čitanje/pisanje varijante.

izraz. PrtDevMode

izraz Zahtevano. Izraz koji vraća jedan od objekata iz liste „Primenjuje se na“.

Primedbe

Preporučuje se da pogledate Win32 Software Development Kit za potpunu dokumentaciju o PrtDevModePrtDevNamesi PrtMip svojstva.

Postavka svojstva PrtDevMode je strukturi 94 bajta koja prikazuje DEVMODE strukturu definisano u Win32 Software Development Kit. Za više informacija na PrtDevMode svojstava članova, obratite se Win32 Software Development Kit.

Svojstvo PrtDevRežim koristi sledeće članove.

Člana

Opis

ImeUređaja

Na niska sa najviše 32 bajta koja navodi ime uređaja koji podržava upravljački uređaj – na primer, "HP LaserJet IIISi" Ako je Hewlett-Packard LaserJet IIISi navedeni štampač. Svaki upravljački program štampača ima jedinstvene niske.

SpecVersion

Na ceo broj koji navodi broj verzije strukturu režim UREĐAJA u Win32 Software Development Kit.

DriverVersion

Za ceo broj koji navodi broj verzije upravljački program štampača dodelio projektant upravljački program štampača.

Veličina

Za ceo broj koji navodi veličinu, u bajtovima strukturom režim UREĐAJA. (Ovu vrednost ne uključuje opcionalni dmDriverData član za podatke za određeni uređaj koji može da sledi ovu strukturu.) Ako aplikacija manipuliљe samo upravljački program nezavisno dela podataka, možete da koristite ovaj član da biste saznali dužinu ovu strukturu bez potrebe da naloga za različite verzije.

DriverExtra

Za ceo broj koji navodi veličinu, u bajtovima za opcionalni dmDriverData član za podatke za određeni uređaj koji može da sledi ovu strukturu. Ako se aplikacija ne koristi informacije za određeni uređaj, možete da postavite ovaj član 0.

Polja

A dugo vrednost koja navodi koji preostali članovi u režim UREĐAJA strukturi pokrenut.

Položaj

Ceo broj koji navodi položaj papira. To može biti 1 (uspravno) ili 2 (položeno).

Veličina papira

Za ceo broj koji navodi veličinu papira za štampanje na. Ako postavite ovaj član 0 ili 256, Dužina i Širina papira navedene su PaperLength i PaperWidth članovi, tim redom. U suprotnom, možete da postavite član "PaperSize" na unapred definisanu vrednost.

PaperLength

Ceo broj koji navodi dužinu papira u jedinicama od 1/10 milimetar. Ovaj član zamenjuje dužinu papira navedenu PaperSize za prilagođene veličine papira ili uređaje kao što su Matrični štampači koji mogu štampati na različite veličine papira.

PaperWidth

Ceo broj koji navodi širinu papira u jedinicama od 1/10 milimetar. Ovaj član zamenjuje širinu papira navedenu u PaperSize.

Razmera

Za ceo broj koji navodi faktor po kojima će biti proporcionalno odštampanom izlazu. Na vidljivog razmera iz fizičke veličine stranice pomoću faktora od Razmera/100. Na primer, papiru merenja 8.5 tako što ćete 11 inča (Veličina pisma) sa vrednošću razmere 50 sadržala koliko podataka kao na stranici 17 od 22 inča izlaz teksta i grafike bi pola njihove originalne visine i širine.

Kopije

Za ceo broj koji navodi broj kopija odštampan ako uređaj za štampanje podržava kopije sa više stranica.

DefaultSource

Za ceo broj koji navodi fiksno sa koje je dao papira.

PrintQuality

Ceo broj koji navodi rezoluciju štampača. Vrednosti su -4 (visoka), -3 (srednja), -2 (niska) i – 1 (radne).

Paleta „Boja“

Na ceo broj. Na štampaču u boji, navodi da li izlaz se štampa u boji. Vrednosti su 1 (boje) i 2 (jednobojni).

Obostrano

Na ceo broj. Za štampač koji može obostrano štampanje, navodi da li izlaz se štampa sa obe strane papira. Vrednosti su 1 (simpleks), 2 (horizontalni) i 3 (vertikalno).

YResolution

Za ceo broj koji navodi y-rezoluciju štampača u tačkama po inču (dpi). Ako štampač pokrene ovaj član PrintQuality člana navodi x-rezoluciju štampača u TPI.

Funkcije

Za ceo broj koji određuje kako će se odštampati TrueType fontovi.

Upari

Ceo ceo broj koji navodi da li uparivanje bi trebalo da se koristi pri štampanju više kopija. Korišćenje neuparenih kopija obezbeđuje brži, efikasniji izlaz, jer se šalju podaci sa štampačem samo jednom.

Imeobrasca

Niska sa maksimalno 16 znakova koji navodi veličinu papira koji se koristi; "na primer, slovo" ili "Pravni".

Tastatura

Dugački vrednost koja se koristi za postavljanje razmaka, znakova ili vrednosti za buduće verzije.

Bitovi

Dugački vrednost koja navodi u bita po piksel rezoluciju boje uređaja za prikazivanje.

PW

Dugački vrednost koja navodi širinu u pikselima vidljive površine uređaja (ekrana ili štampača).

PH

Dugački vrednost koja navodi visinu u pikselima vidljive površine uređaja (ekrana ili štampača).

DFI

Dugački vrednost koja navodi način za prikaz na uređaju.

VAM

Dugački vrednost koja navodi frekvenciju u hercima (ciklusi u sekundi), uređaja za prikazivanje u određenom režimu.


Napomena : Možete da postavite svojstvo PrtDevMode pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA) kôd.

Postavka svojstva je za čitanje/pisanje u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda i samo za čitanje u druge prikaze.

Upravljačke programe štampača možete da dodate podatke za određeni uređaj odmah nakon 94 bajta strukturom režim UREĐAJA. Zbog toga je važno da režim UREĐAJA podataka opisani ne prekoračuje 94 bajta.

Samo upravljačke programe štampača koji izvoze funkciju ExtDeviceMode koristite režim UREĐAJA strukturu.

Aplikacija može preuzeti veličine papira i imena koja podržava štampač pomoću vrednosti DC_PAPERS, DC_PAPERSIZE i DC_PAPERNAMES vrednosti za pozivanje funkcije DeviceCapabilities .

Pre nego što podesite vrednost funkcije člana, aplikacije bi trebalo da saznate kako upravljački program štampača možete da koristite TrueType fontovi pomoću DC_TRUETYPE vrednost za pozivanje funkcije DeviceCapabilities .

Primer

Sledeći primer koristi svojstvo " PrtDevMode " da biste proverili veličine korisnički definisane stranice za izveštaj:

Private Type str_DEVMODE
RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
strDeviceName As String * 32
intSpecVersion As Integer
intDriverVersion As Integer
intSize As Integer
intDriverExtra As Integer
lngFields As Long
intOrientation As Integer
intPaperSize As Integer
intPaperLength As Integer
intPaperWidth As Integer
intScale As Integer
intCopies As Integer
intDefaultSource As Integer
intPrintQuality As Integer
intColor As Integer
intDuplex As Integer
intResolution As Integer
intTTOption As Integer
intCollate As Integer
strFormName As String * 32
lngPad As Long
lngBits As Long
lngPW As Long
lngPH As Long
lngDFI As Long
lngDFr As Long
End Type
Public Sub CheckCustomPage(ByVal rptName As String)
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
Dim intResponse As Integer
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport rptName, acDesign
Set rpt = Reports(rptName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
' Gets current DEVMODE structure.
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
If DM.intPaperSize = 256 Then
' Display user-defined size.
intResponse = MsgBox("The current custom page size is " & _
DM.intPaperWidth / 254 & " inches wide by " & _
DM.intPaperLength / 254 & " inches long. Do you want " & _
"to change the settings?", vbYesNo + vbQuestion)
Else
' Currently not user-defined.
intResponse = MsgBox("The report does not have a custom page size. " & _
"Do you want to define one?", vbYesNo + vbQuestion)
End If
If intResponse = vbYes Then
' User wants to change settings. Initialize fields.
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intPaperSize Or _
DM.intPaperLength Or DM.intPaperWidth
' Set custom page.
DM.intPaperSize = 256
' Prompt for length and width.
DM.intPaperLength = InputBox("Please enter page length in inches.") * 254
DM.intPaperWidth = InputBox("Please enter page width in inches.") * 254
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Sledeći primer pokazuje kako da promenite položaj izveštaja. U ovom primeru će se promeniti položaj iz uspravnog u položeni ili obrnuto u uspravni u zavisnosti od trenutnog položaja za izveštaj.

Public Sub SwitchOrient(ByVal strName As String)
Const DM_PORTRAIT = 1
Const DM_LANDSCAPE = 2
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport strName, acDesign
Set rpt = Reports(strName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intOrientation
' Initialize fields.
If DM.intOrientation = DM_PORTRAIT Then
DM.intOrientation = DM_LANDSCAPE
Else
DM.intOrientation = DM_PORTRAIT
End If
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×