Sprečavanje i rešavanje problema pri datoteku baze podataka pomoću sažimanja i popravljanja

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Datoteka baze podataka mogu da prihvate dok ih, koristite ponekad ometanje performanse. Oni mogu da povremeno postane oštećena ili oštećen. Možete da koristite komandu Sažmi i popravi bazu podataka u programu Microsoft Office Access da biste sprečili ili rešite ove probleme.

Ovaj članak ne objašnjavaju kako da napravite rezervne kopije i vraćanje baze podataka. Veze ka više informacija potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Ovaj članak sadrži:

Zašto Sažimanje i popravljanje baze podataka

Pre nego što počnete

Sprečavanje i rešavanje problema sa datotekom baze podataka pomoću opcije „Sažmi i popravi“

Zašto Sažimanje i popravljanje baze podataka

Ovaj pregled objašnjava kako pomoću komande " Sažmi i popravi " može pomoći da sprečite i ispravite sledeće probleme koji ponekad utiče na baze podataka: raste veće uz upotrebu i datoteke postane oštećena.

Datoteka baze podataka rastu uz upotrebu

Dodavanje i ažuriranje podataka i promenite dizajn, datoteku baze podataka postaje veće. Neke od ovaj rast dolazi iz nove podatke, ali neke dolazi iz drugih izvora:

 • Access kreira privremeni, skrivene objekte za obavljanje različitih zadataka. Ponekad ovi privremenih objekti ostaju u bazi podataka nakon Access više ne trebaju.

 • Kada izbrišete objekat baze podataka, prostor na disku koji objekat zauzeto se neće automatski ponovo pripada – datoteku baze podataka i dalje koristi te prostora na disku, čak i ako objekat je izbrisan.

Pošto datoteku baze podataka puni sa ostaje privremenih i izbrisanih objekata, njene performanse mogu dovesti do smanjenja. Objekti će se otvoriti u sporije i upita može da traje duže nego normalno da biste pokrenuli tipične operacije obično izgleda da traje duže.

Napomena : Sažimanje komprimovanje podataka – ima bazu podataka datoteke manje uklanjanjem nekorišćene prostor.

Datoteka baze podataka može da postane oštećena

U određenom okolnostima datoteku baze podataka možete oštećen. Ako datoteka baze podataka koji se dele preko mreže i većeg broja korisnika istovremeno radite direktno sa datotekom, taj dokument ima mali rizik od postane oštećena. Rizik od oštećenja veća pomalo ako korisnici često uređivanje podataka u Memo polja i vremenom povećava rizik. Ovaj rizik da smanjivanju pomoću komande " Sažmi i popravi ".

Često, ovaj tip oštećenja dobija problem sa Visual Basic for Applications (VBA) modul i ne predstavlja rizik od gubitka podataka. Međutim, ovaj tip oštećenja predstavljaju rizik od oštećenja dizajna baze podataka, kao što su izgubljene VBA kôd ili neupotrebljiv obrasce.

Retko oštećenja datoteke baze podataka dovesti do gubitka podataka. Ovaj gubitak je najčešće ograničena na poslednju radnju jednog korisnika; To jest, jednom promeniti podatke. Kada korisnik pokrene da biste promenili podatke i promena se prekine – na primer, zbog gubitka usluge mreže – Access označava datoteku baze podataka kao oštećena. Datoteku možete da se popravi, ali neki podaci možda nedostaju kada se popravka završi.

Savet : Razdeljivanje baze podataka može pomoći da se spreči oštećenje datoteka baze podataka i Ograniči gubitak podataka tako što se podaci čuvaju u posebnoj datoteci kojoj korisnik ne pristupa direktno.

Access će od vas zatražiti da biste popravili datoteke oštećene baze podataka

Kada pokušate da otvorite datoteku baze podataka koja je oštećena, bićete upitani da biste omogućili pristup automatski popravite datoteku. Možete i ručno da koristite komandu Sažmi i popravi da biste popravili i otvorite datoteku oštećene baze podataka.

Ako Access potpuno popravlja oštećene datoteke, on prikazuje poruku sa obaveštenjem da popravka je uspelo i da treba da proverite sadržaj baze podataka da biste bili sigurni da je sve kako bi trebalo da bude.

Ako Access samo delimično uspe, to će je zadržati evidenciju o objekte baze podataka koje nisu popraviti tako da možete da odredite šta treba da oporavite iz rezervne kopije.

Napomena : Možete da podesite opcija za bazu podataka koja uzrokuje funkciju sažimanja i popravljanja automatski pokrene svaki put kada zatvorite određenu bazu podataka. Ako ste jedini korisnik baze podataka, trebalo bi da podesite ovu opciju. U bazama podataka za više korisnika, možda ne želite da podesite ovu opciju, jer je trenutno da ometa dostupnost baze podataka.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Razmotrite izvršavanje sledećih radnji pre nego što počnete sažimanja i popravljanja:

 • Uvek napravite rezervnu kopiju    Tokom procesa popravljanja Access može da skratite neke podatke iz tabela koje su oštećene. Ponekad je moguće spasiti ove podatke iz rezervne kopije. Pored strategije običan pravljenja rezervne kopije, trebalo bi da napravite rezervnu pre nego što upotrebite komandu sažimanja i popravljanja . Možete da napravite rezervnu koristeći komandu Napravi rezervnu kopiju baze podataka :

  • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Upravljaj, a zatim u okviru Upravljaj ovom bazom podataka izaberite stavku Napravi rezervnu kopiju baze podataka.

 • Automatsko Sažimanje i popravljanje    Ako ne delite datoteku baze podataka jedan sa drugim korisnicima na mreži, treba da podesite baze podataka da biste automatski Sažimanje i popravljanje.

 • Imajte na umu sistem za oporavak greške tabele    Kada Access ne može da biste popravili sve objekte u datoteke oštećene baze podataka, sve objekte koji nije moguće spasti su navedene u tabeli pod imenom MSysCompactErrors. Ako postoje greške, Access otvara tabelu MSysCompactErrors u prikaz lista sa podacima.

  Ako imate baze podataka rezervne kopije koju ste napravili pre nego što je postao oštećene baze podataka, možete da koristite MSysCompactErrors tabelu da biste odredili koje objekte koje želite da uvezete iz rezervne kopije baze podataka u bazu podataka popravljenih.

 • Dobije isključivi pristup bazi podataka da biste koristili komandu sažimanja i popravljanja    ako ste jedina osoba koja koristi bazu podataka, možete da preskočite preostale ovaj odeljak i idite direktno na Sažmi i popravi bazu podataka.

  Sažimanja i popravljanja zahteva isključivi pristup datoteku baze podataka jer operacija može da ometa druge korisnike. Trebalo bi da obavestite druge korisnike kada planirate da biste pokrenuli na Sažmi i popravi operaciju, kako bi izbegavali korišćenje baze podataka tokom tog perioda.

  Recite korisnicima koliko dugo mora da izbegnete korišćenje baze podataka. Ako ste pokrenuli kompaktna i popravili operacije redovno, vodite evidenciju o koliko je vremena potrebno. Zatim možete učiniti da biste imali bolju procenjuje koje daju drugim korisnicima uputstva za koliko dugo treba da izbegnete korišćenje baze podataka.

 • Nabavite dovoljno dozvole da biste pokrenuli operaciju sažimanja i popravljanja    ako koristite starije verzije datoteka baze podataka i su deo radna grupa, možda nećete moći da Sažmi i popravi bazu podataka na svoju. Ako nemate odgovarajuće dozvole i treba da Sažimanje i popravljanje baze podataka, obratite se administratoru radne grupe za pomoć.

Vrh stranice

Sprečavanje i rešavanje problema sa datotekom baze podataka pomoću opcije „Sažmi i popravi“

Automatsko Sažimanje i popravljanje baze podataka kada se zatvore

Ručno Sažimanje i popravljanje baze podataka

Automatsko Sažimanje i popravljanje baze podataka kada se zatvore

Možete izabrati opciju Sažmi prilikom zatvaranja baze podataka ako želite da automatski Sažimanje i popravljanje baze podataka kada se zatvore.

Napomena : Postavljanje ove opcije utiče samo na bazu podataka koja je trenutno otvorena. Morate da postavite ovu opciju za svaku bazu podataka koju želite da automatski Sažimanje i popravljanje posebno.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim na dugme Access opcije.

 2. U dijalogu Access opcije izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U okviru Opcije za aplikaciju, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sažmi prilikom zatvaranja .

Vrh stranice

Ručno Sažimanje i popravljanje baze podataka

Pored ili umesto da koristite opciju Sažmi prilikom zatvaranja baze podataka, možete ručno da pokrenete komandu sažimanja i popravljanja . Možete da pokrenete komandu kada ste otvorili bazu podataka, a možete da pokrenete komandu u bazi podataka koji nije otvoren. Takođe možete kreirati prečicu na radnoj površini koja se pokreće komandu sažimanja i popravljanja na određenu bazu podataka datoteke.

Sažimanje i popravljanje baze podataka koje su otvorene

Napomena : Ako drugi korisnici takođe trenutno koristite datoteku baze podataka, ne možete da izvršite sažimanja i popravljanja.

 • Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Upravljanjei zatim u okviru Upravljaj ovom bazom podataka, izaberite stavku Sažmi i popravi bazu podataka.

Sažimanje i popravljanje baze podataka koja je otvorena

Napomena : Ako drugi korisnici trenutno koristite datoteku baze podataka, ne možete da izvršite sažimanja i popravljanja. Dok ste pokrenuli operaciju sažimanja i popravljanja, niko ne možete da koristite datoteku baze podataka.

 1. Pokrenite Access, ali ne mogu da otvorim bazu podataka.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Upravljanjei zatim u okviru Upravljaj ovom bazom podataka, izaberite stavku Sažmi i popravi bazu podataka.

 3. U dijalogu baze podataka da biste saželi iz Pronađite i kliknite dvaput na bazu podataka koju želite da Sažimanje i popravljanje.

Kreiranje prečica na radnoj površini koja sažima i popravlja određenu bazu podataka

Možete da kreirate prečicu na radnoj površini koje možete da koristite za Sažimanje i popravljanje određenu bazu podataka.

Pre nego što počnete, proverite lokaciju datoteke Msaccess.exe na računaru. Datoteka Msaccess.exe obično se nalazi u sledećoj fascikli:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

Potražite datoteku i zabeležite kompletnu putanju ako datoteku Msaccess.exe ne pronađete na ovoj lokaciji.

Kreiranje prečica na radnoj površini   

 1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na njui zatim u priručnom meniju izaberite stavku prečica .

 2. Na prvoj stranici čarobnjaka za kreiranje prečica u polje otkucajte lokaciju stavke otkucajte dvostruki znak navoda (""), unesite punu putanju datoteke Msaccess.exe (uključujući ime datoteke), a zatim otkucajte drugu dvostruki znak navoda. (Alternativno, kliknite na Pregledaj da biste pronašli i izabrali datoteku. U ovom slučaju navodnici se automatski dodaju.)

  Na primer, otkucajte:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Posle navodnika, otkucajte razmak, a zatim otkucajte punu putanju do baze podataka koju želite da Sažimanje i popravljanje. Ako putanja sadrži razmake, stavite putanju pod znake navoda. Otkucajte još jedan razmak, a zatim otkucajte/compact.

  Na primer, otkucajte: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Kliknite na dugme Dalje.

 5. U polje Otkucajte ime prečice upišite željeno ime prečice, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Čarobnjak će kreirati prečicu i postavlja je na radnu površinu.

 6. Svaki put kada želite da Sažimanje i popravljanje baze podataka, kliknite dvaput na prečicu.

  Savet : Da biste dodali prečicu sa radne površine u meniju Start , kliknite desnim tasterom miša na prečicu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku zakači na "Start" meni .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×