Snimanje projekcije slajdova sa podešavanja vremena prateće priče i slajda

Snimanje projekcije slajdova sa podešavanja vremena prateće priče i slajda

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Prateće priče i vremenskih rasporeda možete da poboljšate zasnovane na Vebu ili koja se sama pokreće projekciju slajdova. Ako imate zvučnom karticom, mikrofona i zvučnika i (opcionalno) Veb kameru, možete da snimite PowerPoint prezentacije i snimanje prateće priče, vremenskog rasporeda slajdova i mastila pokrete.

Nakon što ste izvršili snimka, to je kao prezentacija koja se može reprodukovati publici u projekciji slajdova ili — ili možete da sačuvate prezentaciju kao video datoteku.

Koristite PowerPoint na Mac računaru? Pogledajte projekciju slajdova u programu PowerPoint 2016 za Mac ili zapis projekcije slajdova u programu PowerPoint za Mac 2011.

Office 365 pretplatnik

Ova funkcija je dostupna samo Office 365 pretplatnicima. Pretplatnici dobijaju nove funkcije i poboljšanja jednom mesečno. Kliknite da biste isprobali ili kupili pretplatu.

 1. Uključivanje snimanje kartice trake: na kartici datoteke na traci, kliknite na dugme Opcije. U dijalogu Opcije izaberite karticu Prilagođavanje trake sa leve strane. Zatim, u okviru desne koji navodi kartice na traci dostupne, potvrdite izbor snimanje . Kliknite na dugme u redu.

  Kartica "Prilagođavanje trake" u dijalogu opcije programa PowerPoint 2016 nema opciju da biste dodali kartica "snimanje" na traci programa PowerPoint.
 2. Da biste dobili spremni za snimanje, izaberite stavku Snimi projekciju slajdova na snimcima karticu ili na kartici " Projekcija slajdova " na traci.

  • Možete kliknuti na gornju polovinu na dugme započinje na trenutni slajd.

  • Kliknuti na donju polovinu dugme vam pruža opciju da biste započeli od početka ili od trenutnog slajda.

  Snimanje projekcije slajdova komande na kartici "snimanje" u programu PowerPoint

  (Komandu opozovite izbor u polju briše prateće priče ili podešavanja vremena, pa Pazite kad je koristite. Obriši je zasivljena osim ako ste prethodno snimili neke slajdove.)

 3. Projekcija slajdova se otvara u snimanje prozora (koji izgleda slično kao u prikazu za izlagača), sa dugmadima u gornjem levom za pokretanje, pauzirati i zaustavi snimanje. Kliknite na krug, crveno dugme (ili na tastaturi pritisnite taster R) kada budete spremni da započnete snimanje. Tri sekunde odbrojavanje nastaje, a zatim počinje snimanje.

  Prozor „Snimanje prezentacije“ u programu PowerPoint 2016, sa uključenim pregledom prozora prateće priče video zapisa.
  • Trenutni slajd je prikazana u oknu glavnog prozora za snimanje.

  • Možete da zaustavite snimanje bilo kom trenutku tako što ćete pritisnuti tastere Alt + S na tastaturi.

  • Strelice za navigaciju na bilo koje strane Trenutni slajd omogućavaju vam da biste se premestili na prethodni i sledeći slajdove.

  • PowerPoint 2016 automatski zapisuje vreme na svaki slajd, uključujući sve animacije korake koji se javljaju, i koristite bilo koju okidača na svaki slajd.

  • Možete da snimite audio ili video prateću priču možete pokrenuti tokom prezentacije. Dugmad u donjem desnom uglu prozora vam omogućavaju da uključite ili isključite mikrofon, kamere i kamere pregleda:

   Uključi/isključi dugmad za mikrofon, kamere i kamere pregled prozora

   Ako koristite olovku, marker ili Brisač, PowerPoint takođe zapisa te radnje za reprodukciju.

   Alatke za pisanje perom u prozoru za snimanje

   Ako ste ponovno snimanje prateće priče (uključujući zvuk i zapis perom), PowerPoint vrati prethodno snimljeni prateću priču (uključujući zvuk i zapis perom) pre nego što počeli sa snimanjem ponovo na isti slajd.

   Možete takođe ponovo da snimite tako što ćete otići Projekcija slajdova > Snimi projekciju slajdova.

 4. Možete da izaberete pokazivač alatke (olovke, Brisač ili marker) iz niza alatki odmah ispod Trenutni slajd. Postoje i polja izbor boja za promenu boje mastila. (Brisač je sivo osim ako ste prethodno dodali mastila na neke slajdove.)

 5. Da biste završili snimak, izaberite stavku kvadrat dugme zaustavi (ili na tastaturi pritisnite taster S).

  Kada završite sa snimanjem prateću priču, malom slikom se pojavljuje u donjem desnom uglu snimljena slajdove. Slika se ovakvu ikonu zvuka ili, ako Veb kameru na tokom snimanja, snimak slike sa kamere.

  Ikona „Zvuk“

  Vreme snimljena projekcija slajdova se automatski čuva. (U prikazu Za sortiranje slajdova , vremenske rasporede su navedena ispod svakog slajda.)

U ovom procesu, šta ste snimili ugrađen u svaki slajd i snimanje može reprodukovati u projekciji slajdova. Video datoteka nije kreirana pomoću ovog procesa snimanje. Međutim, ako vam je potrebna, možete da sačuvate prezentaciju kao video zapisa sa nekoliko dodatnih koraka.

Pregled snimljene projekcije slajdova

Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Od početka ili Od trenutnog slajda.

Tokom reprodukovanja, animacija, pisanje perom "Radnje", audio i video će se reprodukovati sinhronizaciju.

Prikazuje dugme „od početka“ na kartici „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint

Pregled snimljeni zvuk

U prozoru "snimanje" trougaoni Reprodukovanje dugme blizu vrha levom uglu omogućava da pregledate snimak slajda koji trenutno ima fokus na prozoru.

Pokretanje, zaustavi, i reprodukovanje dugmadi u prozoru za snimanje

U normalnom prikazu, kliknite na ikonu zvuka ili slika u donjem desnom uglu slajda, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj. (Kada pregledate pojedinačne zvuk na ovaj način, nećete videti snimljena animacije ili pisanje perom.)

Kliknite na dugme „Reprodukuj“

Možete da zaustavite reprodukciju tokom pregleda zvuk.

Ručno podešavanje vremenskog rasporeda slajdova

PowerPoint 2016 automatski zapisuje vremenski raspored slajdova kada dodate prateće priče, a možete i ručno podesiti vremenski raspored slajdova će pratiti vaše prateće priče.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd za koji želite da podesite vremenski raspored.

 2. Na kartici Prelazi, u grupi Podesi vreme, u okviru Prelazak na sledeći slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Posle i unesite broj sekundi posle kojih želite da se slajd pojavi na ekranu. Ponovite postupak za svaki slajd čiji vremenski raspored želite da podesite.

  Ako želite da se sledeći slajd pojavi kada kliknete mišem ili automatski posle unetog broja sekundi – šta god se prvo desi – potvrdite izbor u poljima za potvrdu Na klik mišem i Posle.

  Možete da koristite ručno podešavanja trim do kraja segment snimljena slajda. Na primer, ako do kraja slajda segment ovim smo dve sekunde nepotreban zvuk, jednostavno podešavanje vremena za unapređivanje na sledeći slajd, tako da se to dešava pre nepotreban zvuk. Taj način ne morate da ponovno snimanje zvuka za taj slajd.

Brisanje vremenski raspored ili prateće priče

Na Obriši je komanda za brisanje vremenskog rasporeda ili prateću priču iz snimak koje ne želite ili koji želite da zamenite.

U prozoru "snimanje" Obriši komandu u Gornja margina prozora programa vam omogućava da:

 • Brisanje snimaka na trenutnom slajdu

 • Brisanje snimaka na svim slajdovima

U normalnom prikazu, postoje četiri različite Obriši komandi koje vam omogućavaju da:

 • Brisanje vremenske rasporede na trenutno izabrani slajd

 • Brisanje vremenske rasporede na sve slajdove odjednom

 • Brisanje naracije na trenutno izabrani slajd

 • Brisanje naracije na sve slajdove odjednom

 1. Ako ne želite da izbrišete vremenskog rasporeda ili prateće priče u prezentaciji, otvorite na određeni slajd koji ima vremena ili prateću priču koje želite da izbrišete.

 2. Na kartici snimanjePowerPoint 2016 trake, na dugmetu Snimi projekciju slajdova , kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač Obrišii zatim kliknite na dugme na odgovarajući Obriši komandu za vašu situaciju.

  Opozovite izbor komande menija dugmeta snimanje projekcije slajdova u programu PowerPoint

Isključivanje vremenskog rasporeda ili isključite prateće priče i zapis perom

Kada snimite PowerPoint 2016 prezentacije, vremenski raspored, pokreti i audio ste izvršili se čuvaju na pojedinačne slajdove. Da, ali možete da ih isključite sve ako želite da prikažete projekciju slajdova bez njih:

 • Da isključite snimljena podešavanja:    Na kartici Projekcija slajdova , opozovite izbor u polju Koristi podešavanja vremena .

 • Da isključite snimljena prateće priče i zapise perom:    Na kartici Projekcija slajdova , opozovite izbor Reprodukovanje prateće priče .

Takođe pogledajte

Pretvaranje prezentacije u video zapis

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Animiranje teksta ili objekata

 1. Dok je prezentacija otvorena, na kartici Projekcija slajdova , kliknite na dugme Snimi projekciju slajdova.

  • Možete kliknuti na gornju polovinu na dugme započinje na trenutni slajd.

  • Kliknuti na donju polovina dugme vam pruža opciju da biste započeli od početka ili od trenutnog slajda.

  Snimanje projekcije slajdova komande na kartici "snimanje" u programu PowerPoint

  (Komandu opozovite izbor u polju briše prateće priče ili podešavanja vremena, pa Pazite kad je koristite. Obriši je zasivljena osim ako ste prethodno snimili neke slajdove.)

 2. U polju Snimi projekciju slajdova potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za snimanje i kliknite na dugme Start snimanje.

  Prikazuje dijalog „Snimi projekciju slajdova“ u programu PowerPoint

  Više informacija o ovim opcijama:

  • Podešavanja vremena slajdova i animacija: PowerPoint automatski zapisuje vreme na svaki slajd, uključujući sve animacije korake koji se javljaju, i koristite bilo koju okidača na svaki slajd.

  • Perom prateće priče i laserski pokazivač: Zapis glas i pokrenete tokom prezentacije. Ako koristite olovku, marker, Brisač ili laserskog pokazivača, PowerPoint one za reprodukciju kao zapise.

  Važne:    Olovku, marker i Brisač snimanje dostupne su samo ako imate februar 16 2015 ažuriranje za PowerPoint 2013 ili noviju verziju PowerPoint instaliran. U starijim verzijama programa PowerPointolovke i markera mastilom se čuvaju kao perom beleške.

 3. U gornjem levom uglu prozora programa je traci sa alatkama snimka koju možete koristiti za:

  Traka sa alatkama „Snimanje“
  • Pređite na sledeći slajd: Prelazak na sledeći slajd

  • Pauziranje snimanja: Pauziranje snimanja

  • Ponovno snimanje Trenutni slajd: Ponavljanje

   Ako ponovo snimite prateću priču (uključujući zvuk, pisanje perom i laserski pokazivač), PowerPoint briše prethodno snimljeni prateću priču (uključujući zvuk, pisanje perom i laserski pokazivač) kada pokrenete snimanje ponovo na isti slajd.

   Možete takođe ponovo da snimite tako što ćete otići u projekciju slajdova > Snimi projekciju slajdova.

 4. Da biste u snimku koristili zapise perom, brisač ili laserski pokazivač, kliknite desnim tasterom miša na slajd, izaberite stavku Opcije pokazivača i odaberite alatku:

  • Laserski pokazivač

  • Olovka

  • Marker

  • Brisač (Ova opcija je sivo osim ako ste prethodno dodali mastila na neke slajdove.)

  Da biste promenili boju zapisa perom, izaberite stavku Boja pera.

  Prikazuje meni sa opcijama pokazivača u programu PowerPoint
 5. Da biste završili snimanje, kliknite desnim tasterom miša na poslednji slajd i izaberite stavku Završi projekciju.

  Prikazuje opciju završetka projekcije u programu PowerPoint

  Savet:    Kada završite sa snimanjem prateću priču, pojavljuje se ikona za zvuk u donjem desnom uglu svakog slajda koji ima prateće priče.

  Vremenske rasporede snimljena projekcije slajdova automatski se čuvaju. Podešavanja vremena prikazane su u prikazu Za sortiranje slajdova ispod svakog slajda.

  Ikona „Zvuk“

U ovom procesu, šta ste snimili ugrađen u svaki slajd i snimanje može reprodukovati u projekciji slajdova. Video datoteka nije kreirana pomoću ovog procesa snimanje. Međutim, ako želite video datoteku, možete da sačuvate prezentaciju kao video zapisa sa nekoliko dodatnih koraka.

Pregled snimljene projekcije slajdova

Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Od početka ili Od trenutnog slajda.

Tokom reprodukovanja, animacija, pisanje perom radnje, laserski pokazivač, audio i video reprodukcija sinhronizaciju.

Prikazuje dugme „od početka“ na kartici „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint

Pregled snimljeni audio zapis

U normalnom prikazu, kliknite na ikonu za zvuk u donjem desnom uglu slajda, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj.

Kliknite na dugme „Reprodukuj“

Ručno podešavanje vremenskog rasporeda slajdova

PowerPoint automatski zapisuje vremenski raspored slajdova kada dodate prateće priče, a možete i ručno podesiti vremenski raspored slajdova će pratiti vaše prateće priče.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd za koji želite da podesite vremenski raspored.

 2. Na kartici " prelazi ", u grupi Podesi vreme , u okviru Prelazak na sledeći slajd, potvrdite izbor u polju za potvrdu kada , a zatim unesite broj sekundi koji označava koliko slajd treba da se pojavi na ekranu. Ponovite proces za svaki slajd koji želite da postavite vreme.

Savet:    Ako želite na sledeći slajd pojavi bilo kada kliknete mišem ili automatski posle zadatog broja sekundi koje ste uneli – šta god bude prvo – izaberite stavku Na klik mišem i poljima za potvrdu nakon .

Brisanje vremenski raspored ili prateće priče

Na Obriši je komanda za brisanje vremenskog rasporeda ili prateću priču iz snimak koje ne želite ili koji želite da zamenite. Postoje četiri različite Obriši komandi koje vam omogućavaju da:

 • Brisanje vremenske rasporede na trenutno izabrani slajd

 • Brisanje vremenske rasporede na sve slajdove odjednom

 • Brisanje naracije na trenutno izabrani slajd

 • Brisanje naracije na sve slajdove odjednom

 1. Ako ne želite da izbrišete vremenskog rasporeda ili prateće priče u prezentaciji, otvorite na određeni slajd koji ima vremena ili prateću priču koje želite da izbrišete.

 2. Na kartici " Projekcija slajdova " na traci PowerPoint na dugmetu Snimi projekciju slajdova , kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač Obrišii zatim kliknite na dugme na odgovarajući Obriši komandu za vašu situaciju.

Isključivanje vremenskog rasporeda ili isključite perom prateće priče i laserski pokazivač

Kada snimite PowerPoint prezentacije, vremenski raspored, pokreti i audio ste izvršili se čuvaju na pojedinačne slajdove. Da, ali možete da ih isključite sve ako želite da prikažete projekciju slajdova bez njih:

 • Da isključite snimljena podešavanja:    Na kartici Projekcija slajdova , opozovite izbor u polju Koristi podešavanja vremena .

 • Da biste isključili perom snimljena prateće priče i laserski pokazivač:    Na kartici Projekcija slajdova , opozovite izbor Reprodukovanje prateće priče .

Takođe pogledajte

Pretvaranje miša u laserski pokazivač

Animiranje teksta ili objekata

Pretvaranje prezentacije u video zapis

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Šta želite da uradite?

Možete da zapis prateće priče pre ili tokom projekcije slajdova i uključite publici komentari u zapisu. Ako ne želite da prateće priče u prezentaciji, možete da snimite komentare samo na izabrane slajdove ili isključite prateću priču, tako da se reprodukuje samo kada želite da se reprodukuje.

Kada dodate prateću priču na slajd, pojavljuje se ikona za zvuk Zvuk na slajdu. Kao i sa zvukom, možete kliknuti na ikonu da biste reprodukovali zvuk ili podesili se zvuk automatski reprodukuje.

Da biste snimili i čuli prateću priču, računar mora biti opremljen zvučnom karticom, mikrofonom i zvučnicima.

Pre nego što započnete snimanje, PowerPoint 2010 će od vas zatražiti da snimite ili samo vremenskog rasporeda slajdova, samo prateće priče ili oba u isto vreme. Možete i da Podešavanje vremenskog rasporeda slajdova ručno. Podešavanja su posebno korisno ako želite da prezentacija automatski pokrene sa prateću priču. Snimanje vremenskog rasporeda slajdova će takođe snimanje vremena animacije koraka i koristite bilo koju okidača na slajdu. Možete da biste isključili podešavanja kada ne želite da prezentaciju da ih koristite.

U ovom procesu, šta ste snimili ugrađen u svaki slajd i snimanje može reprodukovati u projekciji slajdova. Video datoteka nije kreirana pomoću ovog procesa snimanje. Međutim, ako vam je potrebna, možete da pretvaranje prezentacije u video sa nekoliko dodatnih koraka.

 1. Kada snimite prateću priču, pokrenete na prezentaciji i snimanje svakog slajda. Možete da postavite pokazivač i nastavili snimanje bilo kom trenutku.

 2. Pre snimanja projekcije slajdova uverite se da je mikrofon podešen i da funkcioniše.

 3. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Podešavanje kliknite na dugme Snimi projekciju slajdova Slika dugmeta .

 4. Izaberite nešto od sledećeg:

  • Započni snimanje od početka

  • Započni snimanje od trenutnog slajda

 5. U dijalogu snimanje projekcije slajdova potvrdite izbor u polju za potvrdu prateće priče i laserski pokazivač i po potrebi, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu podešavanja vremena slajdova i animacija .

 6. Kliknite na dugme Započni snimanje.

  Savet : Pauziranje prateću priču, u snimanjepriručni meni, kliknite na dugme Pauziraj. Da biste nastavili prateću priču, kliknite na dugme Nastavi snimanje.

 7. Da biste završili sa snimanjem projekcije slajdova, kliknite desnim tasterom miša na slajd i izaberite stavku Završi projekciju.

 8. Vremenske rasporede snimljena projekcije slajdova automatski se čuvaju. Možete da vidite vreme u prikazu Za sortiranje slajdova ispod svakog slajda.

 1. U normalnom prikazu, na slajdu kliknite na ikonu zvuk Zvuk .

 2. Na traci, u okviru Alatke za zvuk, na kartici " Alatke za reprodukciju ", u grupi Pregled kliknite na dugme Reprodukuj.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod stavke Zvuk i izaberite stavku Snimi zvuk.

 3. Da biste snimili komentar, kliknite na dugme Snimi i počnite da govorite.

 4. Kada završite sa snimanjem, kliknite na dugme Zaustavi.

 5. U polju ime otkucajte ime za zvuk, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Ikona za zvuk Zvuk se pojavljuje na slajdu.

PowerPoint 2010 automatski zapisuje vremenski raspored slajdova kada dodate prateću priču, a možete i ručno podesiti vremenski raspored slajdova će pratiti vaše prateće priče.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da postavite vreme.

 2. Na kartici Prelazi, u grupi Podesi vreme, u okviru Prelazak na sledeći slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Posle i unesite broj sekundi posle kojih želite da se slajd pojavi na ekranu. Ponovite postupak za svaki slajd čiji vremenski raspored želite da podesite.

Savet : Ako želite na sledeći slajd pojavi bilo kada kliknete mišem ili automatski posle zadatog broja sekundi koje ste uneli – šta god bude prvo – izaberite stavku Na klik mišem i poljima za potvrdu Automatski posle .

Isključivanje vremenskog rasporeda slajdova ne briše ih. Možete da uključite vremenske rasporede vratiti u bilo kom trenutku bez potrebe da ponovo ih kreirajte. Međutim, kada je isključen vremenskog rasporeda slajdova, slajdova neće automatski unapred kada ste snimili prateću priču, a zatim ćete morati da ručno kroz slajdove.

 1. U normalnom prikazu, na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U okviru Prelazak na sledeći slajd izaberite opciju Ručno.

Savet : Da uključe vremenski raspored, u okviru Prelazak na sledeći slajd, kliknite na dugme Koristi vremenske rasporede ako postoje.

Na Obriši je komanda za brisanje vremenskog rasporeda ili prateću priču iz snimak koje ne želite ili koji želite da zamenite. Postoje četiri različite Obriši komandi koje vam omogućavaju da:

 • Brisanje vremenske rasporede na trenutno izabrani slajd

 • Brisanje vremenske rasporede na sve slajdove odjednom

 • Brisanje naracije na trenutno izabrani slajd

 • Brisanje naracije na sve slajdove odjednom

 1. Ako ne želite da izbrišete vremenskog rasporeda ili prateće priče u prezentaciji, otvorite na određeni slajd koji ima vremena ili prateću priču koje želite da izbrišete.

 2. Na kartici " Projekcija slajdova " na traci programa PowerPoint na dugmetu Snimi projekciju slajdova , kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač jasnoi zatim kliknite na dugme na odgovarajući Obriši komandu za vašu situaciju.

Takođe pogledajte

Pretvaranje miša u laserski pokazivač

Šta želite da uradite?

Možete da ili prateće priče pre nego što pokrenete prezentaciju ili zapis prateće priče tokom prezentacije i uključite publici komentari u zapisu. Ako ne želite da prateće priče u prezentaciji, možete da snimite komentare samo na izabrane slajdove ili isključite prateću priču, tako da se reprodukuje samo kada želite da se reprodukuje.

Kada dodate prateću priču na slajd, pojavljuje se ikona za zvuk Slika ikone na slajdu. Kao i sa zvukom, možete kliknuti na ikonu da biste reprodukovali zvuk ili podesili se zvuk automatski reprodukuje. Prateće priče veću snagu od drugih zvukova, a samo jedan zvuk možete reprodukovati u vreme u prezentaciji. Kao rezultat drugih zvukova koja su podešena da se automatski u prezentaciji su zamenjena prateće priče i neće reprodukovati. Međutim, zvukovi koja su podešena da se reprodukuje kada se klikne na njega se kada kliknete na njih.

Da biste snimili i čuli prateću priču, računar mora biti opremljen zvučnom karticom, mikrofonom i zvučnicima.

Automatski vremenski raspored slajdova i prateće priče

Dok ste snimili prateću priču, Microsoft Office PowerPoint 2007 automatski zapisuje količinu vremena koje preduzmete na svaki slajd. Možete odabrati da biste sačuvali ove vremenskog rasporeda slajdova sa prateću priču, kada se to od vas zatraži, ili možete da Podešavanje vremenskog rasporeda slajdova ručno. Podešavanja su posebno korisno ako želite da prezentacija automatski pokrene sa prateću priču. Možete da biste isključili podešavanja kada ne želite da ih koristite prezentaciju.

Ugrađivanje ili povezivanje prateće priče

Možete da povežete ili da ugradite prateću priču.

 • Kada ugradite prateću priču, zvučnu datoteku prateće priče postaje deo prezentacije i putuje, rezultira veću veličinu datoteke za prezentaciju.

 • Kada povežete prateću priču, veličina datoteke prezentacije je manja, jer je zvučna datoteka uskladištena van prezentacije. Navedite lokaciju na čvrstom disku za prateću priču, a ona se reprodukuje sa prezentacijom. Ako prezentaciju na drugom računaru, morate da premestite povezane zvučne datoteke na tom računaru. Najbolji način da premestite prezentaciju i njene povezane datoteke je da upotrebi funkciju pakovanje za CD. Ili možete ručno da ažurirate veze na drugom računaru tako što ćete izbrisati prateću priču , a zatim ponovo dodati zvučnu datoteku prateće priče pre nego što održite prezentaciju.

  Pored toga, kada se povežete prateće priče, možete kasnije vratite i uredite zvučne datoteke pomoću programa za uređivanje zvuka.

Savet:    Prati na prateće priče napomenama slajda. Budući da gledaoci imaju različite potrebe i računarska oprema, razmotrite mogućnost da prateću sa beleškama. Napomene može da iskoristi svakoga ko je čuo oštećenog vida ili čiji računari nemaju zvučnu karticu. Ako sačuvate prezentaciju kao datoteku Veb stranica (.htm), napomene će se pojaviti ispod svakog slajda dok se prikazuje. Ako sačuvate prezentaciju kao datoteku prezentacije (.pptx), korisnika lokacije možete da odštampate beleške ili možete da odštampate beleške za njih.

Kada snimite prateću priču, kroz prezentaciju i snimate na svaki slajd. Možete da postavite pokazivač i nastavili snimanje.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da započnete snimanje.

 2. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Podešavanje kliknite na dugme Snimanje prateće priče Slika dugmeta .

  Slika kartice „Projekcija slajdova“

 3. Kliknite na dugme Postavi mikrofona, pratite uputstva za podešavanje mikrofona i zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ugradili prateću priču, kliknite na dugme u redu.

  • Da biste povezali prateću priču, potvrdite izbor u polju Poveži prateće priče u , kliknite na dugme Potraži, izaberite fasciklu na listi i zatim izaberite stavku Izaberi.

Savet:    Da biste sprečili potencijalne probleme, koristite istu fasciklu u kojoj je sačuvana prezentacija.

 1. Ako ste izabrali prvi slajd za početak snimanja, pređite na 6.
  Ako ste izabrali drugi slajd za početak snimanja, pojavljuje se dijalog Snimanje prateće priče . Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste započeli prateću priču na prvom slajdu u prezentaciji, kliknite na Prvi slajd.

  • Da biste započeli prateću priču na osnovu trenutno izabrane slajdu, izaberite stavku Trenutni slajd.

 2. U prikazu projekcije slajdova, pričajte tekst prateće priče u mikrofon, a zatim kliknite na slajd da biste prešli na sledeći slajd. Pratite ovaj proces za svaki slajd koji želite da dodate prateću priču.

  Savet:    Da biste pauzirali ili nastavili prateću priču, kliknite desnim tasterom miša na slajd, a zatim na priručni meni, izaberite stavku Pauzirajte prateće priče ili Nastavi prateću priču.

 3. Kliknite na crni ekran.

 4. Prateće priče se automatski čuva, a pojavljuje se poruka koja pita da li želite da sačuvate vremenski raspored slajdova. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali vremenski raspored, kliknite na dugme Sačuvaj. Slajdova se pojavljuju u prikazu za sortiranje slajdova, vremenski raspored slajdova koji je prikazan ispod svakog slajda.

  • Da biste otkazali vremenske rasporede, kliknite na dugme Nemoj sačuvati. (Možete da snimanje vremenske rasporede zasebno.)

Belešku:    Prateće priče veću snagu od drugih zvukova, a samo jedan zvuk možete reprodukovati u vreme u prezentaciji. Kao rezultat drugih zvukova koja su podešena da se automatski u prezentaciji su zamenjena prateće priče i neće reprodukovati. Međutim, zvukovi koja su podešena da se reprodukuje kada se klikne na njega se kada kliknete na njih.

 1. Na slajdu kliknite na ikonu zvuka Slika ikone .

 2. U okviru Alatke za zvuk, na kartici Opcije , u grupi " Reprodukuj ", kliknite na dugme Pregledili kliknite dvaput na ikonu za zvuk.

  Slika kartice „Opcije“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za zvuk“

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da započnete ponovno snimanje.

 2. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Podešavanje kliknite na dugme Snimanje prateće priče Slika dugmeta .

  Slika kartice „Projekcija slajdova“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste isprobali mikrofon, kliknite na dugme u redu.

  • Da biste testirali mikrofon, kliknite na dugme Postavi mikrofona, pratite uputstva za podešavanje mikrofona i zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Ako ste izabrali na prvi slajd da biste započeli ponovno snimanje, idite na korak 5.
  Ako ste izabrali nekog drugog slajda da biste započeli ponovno snimanje, pojavljuje se dijalog Snimanje prateće priče . Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste započeli prateću priču na prvom slajdu u prezentaciji, kliknite na Prvi slajd.

  • Da biste započeli prateću priču na osnovu trenutno izabrane slajdu, izaberite stavku Trenutni slajd.

 5. U prikazu projekcije slajdova, snimanje prateće priče za slajd, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zaustavili ponovno snimanje, pritisnite taster ESC.

  • Da biste nastavili ponovno snimanje, kliknite na taster miša da biste prešli na sledeći slajd, izgovorite priču na slajdu i kliknite na sledeći slajd da biste nastavili ponovno snimanje.

  • Da biste završili ponovno snimanje pre nego što prođete kroz sve slajdove, pritisnite taster ESC.

  • Da biste ponovili snimanje sve slajdove, dok ne dođete na crni ekran, kliknite na nju.

 6. Prateće priče se automatski čuva, a pojavljuje se poruka koja pita ako želite da sačuvate vremenski raspored slajdova. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali vremenski raspored, kliknite na dugme Sačuvaj.

  • Da biste otkazali vremenske rasporede, kliknite na dugme Nemoj sačuvati.

Ako želite da uhvatite sopstvene komentare, komentare publici ili oba tokom prezentacije, možete da uključite prateće priče pre nego što počnete prezentacije.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da započnete snimanje.

 2. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Podešavanje kliknite na dugme Snimanje prateće priče Slika dugmeta .

  Slika kartice „Projekcija slajdova“

 3. Kliknite na dugme Postavi mikrofona, pratite uputstva za podešavanje mikrofona i zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ugradili prateću priču, kliknite na dugme u redu.

  • Da biste povezali prateću priču, potvrdite izbor u polju Poveži prateće priče u , kliknite na dugme Potraži, izaberite fasciklu na listi i zatim izaberite stavku Izaberi.

 5. Ako ste izabrali prvi slajd za početak snimanja, pređite na 6.
  Ako ste izabrali drugi slajd za početak snimanja, pojavljuje se dijalog Snimanje prateće priče . Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste započeli prateću priču na prvom slajdu u prezentaciji, kliknite na Prvi slajd.

  • Da biste započeli prateću priču na osnovu trenutno izabrane slajdu, izaberite stavku Trenutni slajd.

 6. U prikazu projekcije slajdova, dodajte komentare govornika zajedno sa komentare korisnika lokacije, a zatim kliknite na slajd da biste prešli na sledeći slajd. Ponovite ovaj proces za sve slajdove u prezentaciji.

  Savet : Da biste pauzirali i nastavili prateću priču, kliknite desnim tasterom miša na slajd, a zatim na priručni meni, izaberite stavku Pauzirajte prateće priče ili Nastavi prateću priču.

 7. Kliknite na crni ekran.

 8. Prateće priče se automatski čuva, a pojavljuje se poruka koja pita da li želite da sačuvate vremenski raspored slajdova. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali vremenski raspored, kliknite na dugme Sačuvaj. Slajdova se pojavljuju u prikazu za sortiranje slajdova, vremenski raspored slajdova koji je prikazan ispod svakog slajda.

  • Da biste otkazali vremenske rasporede, kliknite na dugme Nemoj sačuvati.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Medijski klipovi , kliknite na strelicu ispod stavke zvuk, a zatim kliknite na dugme Snimi zvuk.

  Slika kartice „Umetanje“

 3. Da biste snimili komentar, kliknite na dugme Snimi i počnite da govorite.

 4. Kada završite sa snimanjem, kliknite na dugme Zaustavljanje.

 5. U polju ime otkucajte ime za zvuk, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Ikona za zvuk Slika ikone pojaviće se na slajdu.

Office PowerPoint 2007 će automatski snimiti vremenski raspored slajdova kada dodate prateću priču, a možete i ručno podesiti vremenski raspored slajdova će pratiti vaše prateće priče.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da postavite vreme.

 2. Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", u okviru Prelazak na sledeći slajd, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski posle , a zatim unesite broj sekundi koji želite da se pojavljuju na ekranu slajd.

  Slika kartice „Animacije“

  Ponovite proces za svaki slajd koji želite da postavite vreme.

Savet : Ako želite na sledeći slajd pojavi kada kliknete mišem ili automatski posle zadatog broja sekundi koje ste uneli – šta god bude prvo – izaberite stavku Na klik mišem i poljima za potvrdu Automatski posle .

Isključivanje vremenskog rasporeda slajdova ne znači i njegovo brisanje. Vremenski raspored možete ponovo uključiti u bilo kom trenutku bez potrebe za ponovnim kreiranjem. Međutim, kada je vremenski raspored isključen, neće biti automatskog prelaska na sledeći slajd dok snimate prateću priču, pa ćete morati na slajdove da prelazite ručno.

 1. U normalnom prikazu, na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

  Slika kartice „Projekcija slajdova“

 2. U okviru Prelazak na sledeći slajd izaberite opciju Ručno.

Savet : Da uključe vremenski raspored, u okviru Prelazak na sledeći slajd, kliknite na dugme Koristi vremenske rasporede ako postoje.

Saveti za snimanje

 • Snimci se dodaju u prezentaciju na osnovu po slajdu tako da ako želite da promenite snimka, morate da samo ponovno snimanje ugrožene slajd ili slajdove. Takođe, možete da prerasporedite redosled slajdova nakon snimanja bez potrebe da ponovo snimite sve. I to znači da se lako Pauzirajte za prelom dok je snimanje prezentacije.

 • PowerPoint ne snimite zvuk ili video zapisa tokom prelaza između slajdova, tako da ne govorite tokom kretanja kroz slajda. Takođe, uključite kratak bafer жutanja na početku i kraju svakog slajda da biste prelaza jednostavan i uverite se da ne smanjiti isključivanje zvučnih prateću priču tokom prelaz sa jednog slajda na sledeći.

 • Nije moguće snimanje prateće priče u PowerPoint Online. Koristite verziju programa PowerPoint da biste snimili prateću priču.

 • Možete da podesite i uređujete veličinu video zapisa i mastila u prikazu za uređivanje.

 • Ako je moguće da korisnicima mogu da koriste PowerPoint Online za iskustvo snimanje, koristite prelazi koje podržava PowerPoint Online (Iseci, postepeno pojavljivanje i iščezavanje, Push, brisanje, razdeljeni, Random trake, oblika, Morf).

 • Prezentacija snimanje najbolje funkcioniše sa dodirnim ekranom koji su Veb kamere.

 • Koristite video pregled da biste se uverili da sve je spremno ispravno pre snimanja.

 • Za slajdove koje želite da snimanje pokreta (kao što su perom), uverite se više kopija na slajdu tako da možete lako da snimite više potrebna. Zatim izbrišite suvišne slajdove kada završite.

 • Zapis nekoliko sekundi tišine tako što ćete isključiti audio i video da biste prešli na posle Podesi vreme.

 • Za viši kvalitet, koristite sa spoljnim web kamera i/ili mikrofon.

  Ugrađene kamere i mikrofona su prikladne za većinu zadataka. Ali ako želite više profesionalnog izgleda video zapisa, razmislite o korišćenju spoljnih kameru, ako možete. Ako koristite PowerPoint na tablet računaru ili laptop računaru, a vi ste pisanje perom pomoću olovke, sa spoljnim kameru i mikrofon vam omogućava da smanjite nalivpero zvuk.

 • Kad završite sa prvom slajdu snimanje, reprodukovali je.

  Pre nego što se i sada putem prezentaciju snimate, uverite se da audio i video zvuk i izgledaju onako kako očekujete.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×