Smanjivanje veličine slika i priloga u programu Outlook e-porukama

Smanjivanje veličine slika i priloga u programu Outlook e-porukama

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Fotografije i druge tipove priloge mogu se razlikovati u veličini. Mnogi sistemi e-pošte, uključujući Gmail, Yahoo i Exchange da ograničite veličinu e-poruke možete da pošaljete. Ako ste zabrinuti veličinu e-poruke ili ako ste primili poruku e-pošte je prevelika za slanje, postoji nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste Smanjivanje veličine priložene slike i drugi dokumenti.

Pored ograničavanja veličine pojedinačne poruke, neke e-sistemi postavljanje na inicijal ukupnu veličinu poštanskog sandučeta. Pošto svake poruke koju pošaljete su uskladišteni u fascikli poslate stavke, smanjivanja veličine priloge možete pomoći zadržite malu veličinu poštanskog sandučeta.

Šta želite da uradite?

Umetanje slike

Da biste umetnuli sliku u telo e-poruku, postavite kursor na mesto u telu e-poruke, izaberite meni " Umetanje " i zatim izaberite stavku slika grupa " Ilustracije " na traci.

Ako slika izgleda prevelika (ili premali), možete da koristite regulatore veličine na sliku da biste promenili veličinu slike.

Promena veličine slike

Možete da promenite veličinu vidljive slike; na primer, koliko ekrana zauzima, bez promene veličine datoteke ili rezoluciju slike. Ovu opciju, međutim, neće izbegavati ukupnu veličinu e-poruku koju šaljete.

 1. Kliknite ili dodirnite sliku da biste prikazali mali kružni regulator za svaku uglu slike.

  Slika je sada u vašoj poruci.
 2. Kliknite na dugme (ili pritisnite i držite) jedan od regulatora, prevucite regulator veličine ka centru da biste smanjili veličinu slike ili izvan centra da biste povećali veličinu slike.

Savet : Postoje dodatni regulatora veličine u centru za obe strane slike. Ako želite da biste zadržali proporcije slike, koristite samo regulatora veličine u uglovima. Pomoću regulatora u centru za obe strane će Distorziraj sliku.

Promena veličine slike na tačne dimenzije

 1. Izaberite sliku koju želite da promenite veličinu.

 2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina unesite potrebne visinu. Promena širine automatski da ostanete u skladu sa visinu.

  Snimak ekrana koji prikazuje postavke za visinu i širinu

Ako želite da biste promenili visinu i širinu zasebno, opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina pre nego što promenite potrebne visine ili širine u koraku 2.

Komprimovanje slika da biste smanjili veličinu datoteke

Komprimovanje slike održava visinu i širinu slike, ali smanjuje rezoluciju. Smanjite rezoluciju slike imaju manju veličinu datoteke.

 1. Izaberite sliku ili slike treba da smanjite.

 2. U okviru Alatke za slike , na kartici " Oblikovanje ", izaberite stavku Komprimovanje slika Komprimovanje slika iz Prilagodi grupe. U zavisnosti od rezoluciju ekrana, možda ćete videti samo ikonu Komprimovanje slika.

 3. Izaberite željene opcije komprimovanja i rešenja, a zatim izaberite u redu. Za slike koje se neće štampati, Web (150 ppi) je najčešće rezoluciju.

Važno : Komprimovanje slike da biste smanjili veličinu datoteke Promeni količinu detalja zadržani u izvorne slike. To znači da kombinovane slike mogu da izgledaju drugačije nego pre nego što ga je komprimovana.

Kada priložite slike kao datoteka, slika neće prikazati direktno u telu e-poruke. Umesto toga, ikona slike će se pojaviti u okviru tema poruke. Za datoteke slika, takođe ćete videti pregled slike zajedno sa imenom i veličinu datoteke.

Pogledajte na sličicu slike

Ako je prevelika slike priloga, možete da vidite Outlook da biste promenili veličinu slike za vas kada šaljete poruku.

 1. Izaberite stavku Datoteka.

 2. Ako vaša slika je velika, videćete sledeću poruku: neki primaoci možda ne dobijete ovu poruku zbog slika priloge. Promena veličine velike slike može da pomogne poruke se isporučuju. Veličina slike će biti veća od 1024 x 768 piksela.

 3. Izaberite stavku Promeni veličinu velike slike kada šaljem ovu poruku.

 4. Izaberite strelice nalevo u gornjem levom uglu ekrana da biste se vratili u poruku. Napišite poruku, a kada kliknete na dugme Pošalji, svi prilozi slike će se automatski menja veličina.

Napomena : Ako možete da ugradite sliku u telo poruke – slika se pojavljuje u poruci – pomoću komande " slike " u grupi Ilustracije slika prilog veličine funkcija nije dostupna.

Dokumente, unakrsne tabele, PDF datoteke i druge tipove datoteka može da se razlikuju po veličini. Postoji nekoliko metoda možete da koristite da biste zadržali veličinu e-porukama i prilozima mali pri slanju ove datoteke.

Napomena : Dodatne informacije specifične za smanjenje datoteke slika, potražite u odeljku Umetanje i promena veličine slike u telu e-poruke.

Pošaljite vezu ka datoteci

 1. U e-poruku, izaberite stavku Priloži datoteku sa trake.

 2. Izaberite datoteku.

 3. Ako je datoteka već uskladištena na OneDrive, OneDrive for Business ili na SharePoint lokaciji, možete izabrati Pošaljite vezu. Ovo prilaže prečicu datoteke za e-poruku, ne samu datoteku. Primaoci mogu otvoriti prečicu i preuzmite ili otvorite datoteku.

Kopiranje veze za deljenje iz druge usluge za skladištenje u oblaku

Većina rešenja za skladištenje oblaka kao što su Dropbox ili Google Drive omogućavaju vam da pristupite deljeni vezu do datoteke. Pogledajte svoje datoteke pomoći za više informacija o tome kako da nabavite veze za deljenje. Kada su veze za deljenje, ga nalepiti u telu e-poruku.

Komprimovanje datoteka pre nego što pošaljete

Većina datoteka možete kombinovati u zip datoteku da biste smanjili veličinu. Windows vam omogućava da kreirate i otvorite zip datoteke bez dodatni softver.

 1. Pronađite fasciklu koja sadrži datoteku koju želite da pošaljete.

 2. Izaberite datoteku. Da biste izabrali više datoteka, pritisnite i držite taster CTRL dok birate svaku datoteku.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, izaberite Pošalji > komprimovanu (zipovanu) fasciklu.

 4. Ovo kreira novu zip datoteku koja sadrži datoteku ili datoteke koje ste izabrali u koraku 2. Ime zip datoteke automatski se izabere iz ime originalne datoteke.

 5. Vratite e-poruku i odaberite Priloži datoteku na traci ili kliknite desnim tasterom miša novu zip datoteku, izaberite stavku Pošalji > Primalac pošte da biste otvorili novu e-poruku sa već priloženom datotekom.

Šta želite da uradite?

Umetanje slike

Da biste umetnuli sliku u telo e-poruku, postavite kursor na mesto u telu e-poruke, izaberite meni " Umetanje " i zatim izaberite stavku slika grupa " Ilustracije " na traci.

Ako slika izgleda prevelika (ili premali), možete da koristite regulatore veličine na sliku da biste promenili veličinu slike.

Promena veličine slike

Možete da promenite vidljive veličinu slike, na primer koliko ekrana zauzima, bez promene veličine datoteke ili rezoluciju slike. Ovu opciju, međutim, neće izbegavati ukupnu veličinu e-poruku koju šaljete.

 1. Kliknite ili dodirnite sliku da biste prikazali mali kružni regulator za svaku uglu slike.

  Slika je sada u vašoj poruci.
 2. Kliknite na dugme (ili pritisnite i držite) jedan od regulatora, prevucite regulator veličine ka centru da biste smanjili veličinu slike ili izvan centra da biste povećali veličinu slike.

Savet : Postoje dodatni regulatora veličine u centru za obe strane slike. Ako želite da biste zadržali proporcije slike, koristite samo regulatora veličine u uglovima. Pomoću regulatora u centru za obe strane će Distorziraj sliku.

Promena veličine slike na tačne dimenzije

 1. Izaberite sliku koju želite da promenite veličinu.

 2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina unesite potrebne visinu. Promena širine automatski da ostanete u skladu sa visinu.

  Snimak ekrana koji prikazuje postavke za visinu i širinu

Ako želite da biste promenili visinu i širinu zasebno, opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina pre nego što promenite potrebne visine ili širine u koraku 2.

Komprimovanje slika da biste smanjili veličinu datoteke

Komprimovanje slike održava visinu i širinu slike, ali smanjuje rezoluciju. Smanjite rezoluciju slike imaju manju veličinu datoteke.

 1. Izaberite sliku ili slike treba da smanjite.

 2. U okviru Alatke za slike , na kartici " Oblikovanje ", izaberite stavku Komprimovanje slika iz Prilagodi grupe. U zavisnosti od rezoluciju ekrana, možda ćete videti samo ikonu Komprimovanje slika.

 3. Izaberite željene opcije komprimovanja i rešenja, a zatim izaberite u redu. Za slike koje se neće štampati, Web (150 ppi) je najčešće rezoluciju.

Važno : Komprimovanje slike da biste smanjili veličinu datoteke Promeni količinu detalja zadržani u izvorne slike. To znači da kombinovane slike mogu da izgledaju drugačije nego pre nego što ga je komprimovana.

Kada priložite slike kao datoteka, slika neće prikazati direktno u telu e-poruke. Umesto toga, ikona slike će se pojaviti u okviru tema poruke.

Ako je prevelika slike priloga, možete da vidite Outlook da biste promenili veličinu slike za vas kada šaljete poruku.

 1. Izaberite stavku Datoteka.

 2. Ako vaša slika je velika, videćete sledeću poruku: neki primaoci možda ne dobijete ovu poruku zbog slika priloge. Promena veličine velike slike može da pomogne poruke se isporučuju. Veličina slike će biti veća od 1024 x 768 piksela.

 3. Izaberite stavku Promeni veličinu velike slike kada šaljem ovu poruku.

 4. Izaberite strelice nalevo u gornjem levom uglu ekrana da biste se vratili u poruku. Napišite poruku, a kada kliknete na dugme Pošalji, svi prilozi slike će se automatski menja veličina.

Napomena : Ako možete da ugradite sliku u telo poruke – slika se pojavljuje u poruci – pomoću komande " slike " u grupi Ilustracije slika prilog veličine funkcija nije dostupna.

Dokumente, unakrsne tabele, PDF datoteke i druge tipove datoteka može da se razlikuju po veličini. Postoji nekoliko metoda možete da koristite da biste zadržali veličinu e-porukama i prilozima mali pri slanju ove datoteke.

Kopiranje veze za deljenje iz skladišta usluzi u oblaku

Većina rešenja za skladištenje oblaka kao što je OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox ili Google Drive omogućavaju vam da pristupite deljeni vezu do datoteke.

Za OneDrive ili OneDrive for Business, pogledajte članak OneDrive za deljenje datoteka i fascikli. Druga rešenja za skladištenje oblaku potražite u odeljku datoteke pomoći za usluge za više informacija o tome kako da nabavite veze za deljenje. Kada su veze za deljenje, ga nalepiti u telu e-poruku.

Komprimovanje datoteka pre nego što pošaljete

Većina datoteka možete kombinovati u zip datoteku da biste smanjili veličinu. Windows vam omogućava da kreirate i otvorite zip datoteke bez dodatni softver.

 1. Pronađite fasciklu koja sadrži datoteku koju želite da pošaljete.

 2. Izaberite datoteku. Da biste izabrali više datoteka, pritisnite i držite taster CTRL dok birate svaku datoteku.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, izaberite Pošalji > komprimovanu (zipovanu) fasciklu.

 4. Ovo kreira novu zip datoteku koja sadrži datoteku ili datoteke koje ste izabrali u koraku 2. Ime zip datoteke automatski se izabere iz ime originalne datoteke.

 5. Vratite e-poruku i odaberite Priloži datoteku na traci ili kliknite desnim tasterom miša novu zip datoteku, izaberite stavku Pošalji > Primalac pošte da biste otvorili novu e-poruku sa već priloženom datotekom.

Šta želite da uradite?

Postoje dva načina da biste izabrali slike da biste automatski ih smanjili veličinu i uključite ih kao prilog u e-poruku – u programu Microsoft Office Outlook ili iz programa Windows Explorer.

Napomena : Originalna slika nije moguće izmeniti. Veličina će biti smanjena kopiju slike koji se šalje.

 1. Kreiranje nove e-poruke u programu Outlook.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Uključi kliknite na dugme Priloži datoteku.

  Savet : Takođe možete da prevučete i otpustite sliku iz programa Windows Explorer. Datoteka slike će biti priložene e-poruke.

 3. Na kartici Umetanje izaberite stavku Uključi dijaloga Slika dugmeta .

 4. U oknu " Opcije priloga ", u okviru Opcije slike, padajuće liste izaberite veličinu slike izaberite veličinu slike koje želite da uključite.

  Okno „Opcije priloga“

  Napomena : Ako ugradite sliku u telu poruke pomoću komande " slike " u grupi Ilustracije , automatsko sliku veličine funkcija nije dostupna.

 5. Kada završite sa pisanjem poruke e-pošte, kliknite na dugme Pošalji.

 1. Otvorite Windows Explorer tako što ćete kliknuti na dugme Start, a zatim dvaput kliknite na računaru.

  Tasterska prečica da biste otvorili Windows Explorer, pritisnite taster sa Windows logotipom ključnih + E.

 2. Pronađite fasciklu koja sadrži slike koje želite da pošaljete.

 3. Izaberite sliku. Da biste izabrali više datoteka, pritisnite i držite taster CTRL dok birate svaku datoteku.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na izabranu datoteku, postavite pokazivač na stavku Pošaljii zatim kliknite na dugme Primaocu pošte.

  Pojavljuje se dijalog Slanje slika putem e-pošte .

 5. Kliknite na dugme Napravi manji moje slike, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Dijalog „Slanje slika putem e-pošte“

  Napomena : Da biste naveli tačnu veličinu da bi ta slika, kliknite na dugme Prikaži više opcija, a zatim kliknite na željenu veličinu.

  U Outlook prozoru nove poruke se pojavljuje sa priložene slike.

 6. Unesite informacije o primaocu u polja „Za“, „Cc“ i „Bcc“.

 7. Ako želite da promenite temu informacije u polje tema .

 8. Ako želite, promenite ili unesite sve informacije koje želite da uključite u telu poruke.

 9. Kliknite na dugme Pošalji.

Sledi lista najbolje prakse za korišćenje prilikom slanja slika i priloga:

 • Poruku ili je objavite velike priloge    – Ako šaljete priloga ili slika neke osobe sa kojima ste spremni da delite lokaciju sa uskladištene u oblaku ili na mreži vaše organizacije, možete da uključite vezu na tu lokaciju u e-poruke.

 • Ograničenje veličine priloge    – to je opšta smernicu; za sporije, veze (kao što je mobilni uređaj) treba da koristim mnogo manjoj veličini, kao što su 250 kilobajta (KB). Ako morate da pošaljete veće priloge, Verifikujte maksimalnu veličinu poruke koju možete da pošaljete. Administrator servera e-pošte ili organizacija koja obezbeđuje usluzi e-pošte mogu da vam kažu ovo. Isto tako, zatražite od primaoca njihove maksimalno ograničenje je. Na kraju, razmislite o primaoca brzinu Internet veze. Preuzimanje veliki prilog na mobilni internet vezu može da potraje.

 • Slanje više priloga pomoću nekoliko e-poruka    – više manjih poruka imaju veće verovatnoću isporučuje u odnosu na jednu veliku poruku. Ovu tehniku mogu vam pomoći da izbegnete ograničenja po poruke, ali i dalje mogu biti prekoračeno ograničenje poštansko sanduče primaoca. Sve poruke koje ste primili posle poštanskom sandučetu dostigla ograničenje prostora za skladištenje ponekad može biti odbijena.

 • Korišćenje kombinovane Formati grafičkih datoteka    - ima mnogo formate grafičkih datoteka da biste prikazali listu ovde, ali od najčešće korišćenih najbolje formate slika za e-poštu .jpg, .png i .gif. Najveći Formati grafičkih datoteka su one koje se ne čuvaju u formatu komprimovana datoteke, kao što su .tif i .bmp (podrazumevani format datoteke Windows boje).

 • Koristite manji originalne datoteke    , veličinu slika tako što ćete je mobilni telefon ili digitalni fotoaparat je obično velike, čak i kada sačuvani u formatu komprimovana datoteka kao što su .jpg. Nije neuobičajenim za jednu sliku koja će biti nekoliko megabajta. Imajte na umu da veličina e-poruke će povećati približno 1-3 dok ste u pokretu na internetu. Koristi nižu postavku rezolucije kameru kada hvatate digitalne fotografije. Koristite komprimovana datoteka formate kao što su .jpg. U programu za grafike, izrezivanje fotografije u osnovna sadržaj.

 • Korišćenje uslužnog programa za komprimovanje datoteka    - pored uslužni programi nezavisnih proizvođača, Windows uključuje uslužni program komprimovanje datoteka koji koristi format datoteke .zip komprimovani. Formati datoteka više priloga mogu biti umanjene uz korišćenje uslužnog programa za komprimovanje. Iznos smanjenje biće minimalno sa neki formati datoteka koji su već sačuvani u formatu komprimovani. Na primer, "Beležnica".txt tekstualna datoteka će smanjiti drastično, dok .jpg slika neće biti. .Jpg format datoteke već je komprimovana formatu.

 • Pregledajte fasciklu Poslate stavke    -podrazumevano kopija svake poruke koju pošaljete se čuvaju u fascikli " Poslate stavke ". Ovim se povećava veličinu Outlook datoteke sa podacima (.pst), koje mogu, sa određenim nalozi prebrojavanje protiv ograničenje veličine poštanskog sandučeta jer poslatih stavki se čuvaju na server pošte.

Važno : Komprimovanje slike da biste smanjili veličinu datoteke Promeni količinu detalja zadržani u izvorne slike. To znači da kombinovane slike mogu da izgledaju drugačije nego pre nego što ga je komprimovana. Zbog toga treba da komprimujete sliku pre nego što primenite umetnički efekat.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×