Slike u programskom dodatku Power View

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Slike su odlične za dodavanje vizuelne privlačnosti Power View listu u programu Excel ili programskom dodatku Power View u sistemu SharePoint. Možete da uradite sledeće:

 • Dodavanje statičnih slika kao pozadinu, kao što su vodeni žig, ili kao element dizajna, kao što je logotip preduzeća.

 • Dodajte slike koje su povezane sa podacima koje prikazujete u izveštaju.

Power View list sa slikom u pozadini
Slike sportskih disciplina filtriraju sportske događaje u kontejneru pločice. Slike zastava u modulu za sečenje filtriraju ceo list.

U ovom članku

Dodavanje statičnih slika u programskom dodatku Power View

Dodavanje slike u pozadini

Dodavanje slike

Korišćenje slike u programskom dodatku Power View

Slike kao kartice u kontejneru pločica

Slike na kartici

Slike kao vrednost u modulu "slicer"

Postavljanje svojstava slika u programskom dodatku PowerPivot za korišćenje u programskom dodatku Power View

Postavljanje podrazumevane slike u programskom dodatku PowerPivot

Kontrola redosleda sortiranja

Izvori za slike povezane sa podacima

Slike na spoljnoj lokaciji

Slike uskladištene u modelu podataka

Slike u SharePoint fascikli

Dodavanje statičnih slika u Power View

Slike i slike u pozadini možete da dodate radi izgleda ili za prepoznavanje. Slike i slike u pozadini ne ponavljaju se na svakom listu ili u svakom prikazu radne sveske ili izveštaja. Na svakom listu ili u svakom prikazu možete da koristite jedinstvene slike ili da ih ponovo upotrebite.

Dodavanje slike u pozadini

 1. Ako ste u programu Excel, uverite se da ste na Power View listu. Ako niste, izaberite stavke Umetni > Power View.

 2. Na kartici Power View > u odeljku Slika u pozadini > izaberite stavku Postavi sliku.

  Sliku možete da pozicionirate korišćenjem stavki Razvuci, Naporedno ili Centriraj.

 3. Postavite prozirnost. Što je procenat veći, slika će biti prozirnija (i manje vidljiva).

Dodavanje slike

 1. Na praznoj podlozi na Power View listu, na kartici Power View > izaberite stavke Umetni > Slika.

 2. Pronađite sliku i kliknite na dugme Otvori.

 3. Kad je slika na listu, možete da uradite sledeće:

  • Pomerite je: izaberite sliku, a zatim postavite i zadržite pokazivač miša iznad ivice dok ne vidite pokazivač u obliku šake sa ispruženim prstom.

   Pokazivač u obliku šake sa ispruženim prstom u programskom dodatku Power View

  • Promenite joj veličinu: izaberite sliku, a zatim postavite i držite pokazivač miša iznad regulatora za podešavanje veličine na sredinama i u uglovima ivica dok ne vidite pokazivač u obliku dvostruke strelice.

   Pokazivač u obliku dvostruke strelice za menjanje veličine u programskom dodatku Power View

Vrh stranice

Korišćenje slika koje su povezane sa podacima u programskom dodatku Power View

Slike povezane sa podacima deo su podataka u modelu podataka. Na primer, možete da imate fotografije zaposlenih u vašem preduzeću ili slike proizvoda.

Te slike možete da koristite u programskom dodatku Power View tako da izveštaj bude smisleniji i zanimljiviji:

Možda ćete morati da biste podesili svojstva u programskom dodatku PowerPivot , tako da možete da koristite slike u programskom dodatku Power View. Slike možda unutrašnji ili spoljni model podataka. Njihov izvor razlike u kako možete da ih koristite.

Slike kao kartice u kontejneru pločice

Kontejner pločice sa slikom sportske discipline u programskom dodatku Power View
Slike sportskih disciplina – u ovom slučaju brzog klizanja – filtriraju trakasti grafikon u ovom kontejneru pločice.

Pločice u programskom dodatku Power View su kontejnera sa dinamičkim navigacije trake. Pločice act kao filteri – oni filtriraju sadržaj unutar pločicu da biste izabrane vrednosti u traci. Slika neka odlično kartice u pločicama.

 1. Na Power View listu ili prikazu kreirajte vizuelizaciju koju želite na pločici.

 2. Prevucite polje slike u okvir Složi po.

Power View kreira pločice sa slikama u traci sa karticama.

Možete da uradite još mnogo toga sa pločicama. Pročitajte više o pločicama u programskom dodatku Power View.

Slike na kartici

Kartice sa slikama zastava u programskom dodatku Power View
Ove kartice prikazuju sliku zastave i broj medalja za svaku zemlju.
 1. Na Power View listu dodajte polja koja želite da budu na kartici.

 2. Na kartici Dizajn > izaberite stavke Tabela > Kartica.

Power View raspoređuje polja istim redosledom kojim su navedena u okviru Polja, sa dva izuzetka:

 • Podrazumevano polje se prikazuje kao naslov.

 • Podrazumevana slika je velika i upadljivo prikazana.

Pročitajte više o kartice u programskom dodatku Power View.

Slike kao vrednost u modulu „Slicer“

Modul za sečenje sa slikama filtrira druge vizuelizacije u programskom dodatku Power View
Slike raznih sportskih disciplina deluju kao filteri u modulu za sečenje sa leve strane. Sve vizuelizacije na ovom listu taj modul za sečenje filtrira po disciplini umetničko klizanje.
 1. Na Power View listu ili u prikazu kliknite na praznu podlogu.

 2. U listi polja potvrdite izbor u polju za potvrdu koje sadrži slike.

 3. Power View kreira tabelu sa tim slikama.

 4. Na kartici Dizajn > Slicer.

  Savet:  Ako je stavka Modul „Slicer“ nedostupna, proverite da li u tabeli imate više polja. Modul „Slicer“ možete da napravite samo od tabele sa jednim poljem.

 5. Kad kliknete na slike u modulu „Slicer“, list se filtrira prema vrednostima pridruženim toj slici.

Pročitajte više o modulima "slicer" u prikazu Power View.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava slika u programskom dodatku Power Pivot za korišćenje u programskom dodatku Power View

Postavljanje podrazumevane slike u programskom dodatku Power Pivot

Ako su podaci u programu Excel, u programskom dodatku Power Pivot možete da postavite podrazumevanu sliku. Podrazumevane slike su veće i smeštene na istaknutije mesto kada se dodaju na karticu. Da bi se mogle postaviti kao podrazumevane, slike (ili veze do slika) moraju da se nalaze u tabeli u kojoj su jedinstvene – što znači da svaki red sadrži drugu sliku.

 1. U programu Excel, na kartici Power Pivot > Upravljanje modelom podataka.

  Ne vidite karticu Power Pivot ? Omogućavanje programskog dodatka Power Pivot.

 2. Izaberite stavke Više opcija > Ponašanje tabele.

 3. Postavite Identifikator reda – na primer, kolonu koja sadrži jedinstveni ID. Vrednosti u koloni „Identifikator reda“ moraju da budu jedinstvene.

 4. Postavite stavku Podrazumevana slika na ime kolone sa slikom.

Savet:  Ako podesite i vrednost Podrazumevana oznaka, ona će se pojaviti ispod slike u kontejneru pločica.

Pročitajte o konfigurisanju svojstava ponašanja tabele za Power View izveštaje.

Kontrola redosleda sortiranja

Još jedna korist od postavljanja podrazumevane slike jeste to što možete da kontrolišete redosled sortiranja slika. Slike u modulima „Slicer“ i pločicama podrazumevano se sortiraju prema imenu datoteke slike, ali ako identifikujete sliku kao podrazumevanu onda će ona biti sortirana prema koloni „Identifikator reda“. Ako drugu kolonu identifikujete kao kolonu „Podrazumevana oznaka“, slike će biti sortirane prema vrednostima u toj koloni.

Ako su podaci u programu Excel, a slike u tabeli u kojoj redovi nisu jedinstveni, i tada ćete moći da postavite redosled sortiranja na drugo polje.

 1. Na kartici Power Pivot > Upravljanje modelom podataka.

  Ne vidite karticu Power Pivot ? Omogućavanje programskog dodatka Power Pivot.

 2. Kliknite na kolonu koja sadrži slike ili URL adrese slika.

 3. Na kartici Početak >izaberite stavku Sortiranje po koloni.

 4. Kolona slike je u okviru Sortiranje.

 5. U okviru Sortiraj prema izaberite ime kolone po kojoj će se sortirati slike.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Izvori za slike povezane sa podacima

Slike u Power View izveštajima mogu da dolaze iz nekoliko izvora:

Slike na spoljnoj lokaciji

Kada se slike nalaze na spoljnoj lokaciji, Power View im pristupa anonimno pa one moraju da dozvoljavaju anonimni pristup. Prema tome, čak i ako čitalac izveštaja ima dozvole za pregled slika, one možda ni tada neće biti vidljive.

Procedura za slike na spoljnoj lokaciji radi i za slike u sistemu SharePoint, osim što, naravno, URL vodi do spoljne lokacije umesto do SharePoint lokacije.

Recimo da imate pristup skupu slika na spoljnoj lokaciji, a u programu Excel kolonu u tabeli koja sadrži imena slika. Najfleksibilniji način za upravljanje vezama do slika jeste kreiranje izračunate kolone kako bi se ime slike i URL adrese preneli do lokacije slika na spoljnoj lokaciji.

 1. Kopirajte URL adresu do spoljne lokacije.

 2. U programu Excel, na kartici Power Pivot > Upravljanje modelom podataka.

  Ne vidite karticu Power Pivot ? Omogućavanje programskog dodatka Power Pivot.

 3. Kliknite u praznu ćeliju u koloni Dodavanje kolone i otkucajte znak jednakosti (=), URL adresu pod navodnicima (“”) i ime kolone sa slikom u uglastim zagradama ([]). Na primer:

  = „http://contoso.com/images” & [Kolonasaimenomslike]

 4. Power Pivot popunjava sve ćelije u koloni sa URL adresom kojoj je dodato ime slike.

 5. Kliknite na naslov kolone, kliknite desnim tasterom miša, izaberite stavku Preimenuj kolonu i dajte koloni informativno ime.

 6. Kopirajte jednu od vrednosti i nalepite je u polje „Adresa“ u pregledaču kako biste proverili da sve radi. Slika bi trebalo da se prikaže.

Napomena: Spoljne slike ne mogu da se prikažu na Power View listovima usluge Office 365. Slike moraju da budu uskladištene u tabeli u modelu podataka.

Slike uskladištene u modelu podataka

Raspolaganje slikama u modelu podataka ima svojih prednosti:

 • Radna sveska je potpuna. Možete da je premestite van mreže, a i dalje ćete je videti.

 • Slike će se prikazivati na Power View listovima u usluzi Office 365.

Slike moraju da budu smeštene u koloni sa tipom podataka „Binarno“. Slike ne možete da vidite u programskom dodatku Power Pivot. U svakom polju u koloni stajaće „Binarni podaci“. Ali, kada polje dodate u Power View, slike se tamo prikazuju.

Važno: Slika u binarnu kolonu vidljiva na listi polja u prikazu Power View su samo ako Osnovna tabela ima kolonu identifikator reda. Pročitajte o konfigurisanju svojstava ponašanja tabele za Power View izveštaje.

Ako imate pristup SQL Server, možete da prenesete slike u SQL Server i zatim ih otpremili model. Pogledajte ovaj Microsoft objavu na blogu, Dodavanje slika uz Power Pivot: vizuelizacija Olimpijskih igara sa programskim dodatkom Power View u programu Excel 2013, više informacija.

Napomena:  Power View ne podržava OLE objekte kao slike.

To znači da slike ne možete da uvezete u model iz programa Access jer Access skladišti slike kao OLE objekte.

Slike u SharePoint fascikli

Ako Power View koristite u sistemu SharePoint (ne Power View u programu Excel), tada možete da povežete slike u SharePoint fascikli na isti način na koji se povezujete sa njima kada se nalaze na spoljnoj lokaciji.

Napomena: U programu Excel na radnoj površini Power View listovi mogu da prikazuju slike uskladištene na SharePoint lokaciji samo ako slike dozvoljavaju anonimni pristup, što mnoge SharePoint konfiguracije ne dozvoljavaju. Prema tome, čak i ako vi i čitaoci vaše radne sveske imate dozvole za pregled slika direktno na SharePoint lokaciji, Power View u programu Excel možda neće moći da ih prikaže.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×