Skupljanje ili razvijanje delova dokumenta

Kada radite na dugom i komplikovanom dokumentu, možete da skupite sve osim dela na koji želite da se usredsredite. Ako mislite da možda opterećujete čitaoce sa previše informacijama, možete i da prikažete sažetke i ostavite svojim čitaocima da otvore sažetke i pročitaju detalje ako žele.

Sposobnost skupljanja i razvijanja sadržaja u dokumentu zasniva se na njegovom nivou prikaza strukture. Možete brzo dodati nivo prikaza strukture i deo dokumenta omogućite za skupljanje dodavanjem naslova pomoću ugrađenih Word stilova..

Naslov 1

Kad primenite stil naslova, videćete mali trougao kada pomerite kursor preko naslova. Kliknite na trougao da biste skupili telo teksta i podnaslove ispod njega.

Naslov sa mogućnošću skupljanja

Savet   Ako radite na uređaju osetljivom na dodir, da biste videli trougao, dodirnite naslov kako biste tu postavili kursor.

Ponovo kliknite na trougao da biste razvili taj deo dokumenta.

Da biste skupili ili razvili naslove u dokumentu, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Razvij/Skupi > Razvij sve naslove ili Skupi sve naslove.

Meni koji se dobija desnim klikom miša

Kada zatvorite i ponovo otvorite dokument, naslovi će podrazumevano biti razvijeni. Ako želite da se dokument otvara sa skupljenim naslovima, pratite sledeće korake.

  1. Postavite kursor na naslov.

  2. Na kartici Početak, u grupi Pasus izaberite pokretanje dijaloga.
    Pokretanje dijaloga „Pasus“

  3. U dijalogu Pasus potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Skupljeno kao podrazumevano.
    Dijalog „Pasus“

  4. Kliknite na dugme U redu.

Primenjuje se na: Word 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik