Skeniranje i umetanje slike u program Clip Organizer

Slike možete da skenirate i uskladištite u Microsoft Clip Organizer.

  1. Kada je skener spreman i slika se nalazi na staklu skenera, u programu Clip Organizer, u meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Dodaj klipove u organizator, a zatim izaberite stavku Iz skenera ili fotoaparata.

  2. U dijalogu Umetanje slike pomoću skenera ili fotoaparata, iz liste Uređaj izaberite skener.

  3. Kliknite na dugme Umetni.

    Novi klip će se pojaviti u fascikli Moje kolekcije, u okviru fascikle koja je nazvana po skeneru.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×