Skeniranje i umetanje slike u program Clip Organizer

Slike možete da skenirate i uskladištite u Microsoft Clip Organizer.

  1. Kada je skener spreman i slika se nalazi na staklu skenera, u programu Clip Organizer, u meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Dodaj klipove u organizator, a zatim izaberite stavku Iz skenera ili fotoaparata.

  2. U dijalogu Umetanje slike pomoću skenera ili fotoaparata, iz liste Uređaj izaberite skener.

  3. Kliknite na dugme Umetni.

    Novi klip će se pojaviti u fascikli Moje kolekcije, u okviru fascikle koja je nazvana po skeneru.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×