Saznajte više o oblaku hibridne pretrage za SharePoint

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Na oblaku hibridne pretrage rešenja za SharePoint, indeksirate sve popisanog sadržaja, uključujući lokalnog sadržaja, u indeksa pretrage u Office 365. Kada korisnici upit indeksa pretrage u Office 365, one će dobiti rezultate pretrage iz lokalnog i Office 365 sadržaja.

Ilustracija koja prikazuje pretrage u dva okruženja i bez oblaka hibridne pretrage

Centar za pretraživanje prikazuje i rangira rezultate iz indeksa za pretraživanje Office 365 u jedan blok rezultata i izračunava rangiranje pretrage važnosti i alatke za preciziranje za sve rezultate, bez obzira na to da li rezultate potiču iz lokalnog ili Office 365 sadržaja.

Ilustracija koja prikazuje rezultata pretrage pomoću oblaka hibridne pretrage sa objedinjeno rangiranje

Je metapodatke za sadržaj koji se indeksira i ove metapodatke šifrovana kada se prebacuje indeks za pretraživanje u Office 365, lokalni sadržaj ostaje bezbedan. Ako ste sinhronizovane Active Directory (AD) između lokalne mreže (Windows Server Active Directory) i Office 365 zakupcu (Windows Azure Active Directory), Office 365 menja dokument dozvole koje se odnose na lokalne korisnike, tako da se odnose na odgovarajućem Office 365 korisnike. Korisnici vide samo za sadržaj koji imaju pristup rezultata pretrage.

Saznajte više

Koje su pogodnosti?

Koji iskustva pretrage može da vam nude pomoću pretrage hibridne oblak?

Gde možete upravljati oblaku hibridne pretrage?

Kako u oblaku hibridne pretrage rad?

Koje su pogodnosti?

 • Korisnici se rezultati pretrage objedinjeno stepenu rangiranje pretrage i sužavanja obima pretrage čak i ako vaša organizacija ima sadržaj oba lokalno i u Office 365.

 • Korisnici automatski se najnovija SharePoint Online iskustvo pretrage bez organizacije da ažurirate postojeće SharePoint servera.

 • Više ne morate da brinete o veličinu indeksa pretrage, jer je indeksa pretrage u Office 365. Ovo znači da otisak SharePoint Server pretrage farmi je manji, a vaše ukupne troškove za pretraživanje je niža.

 • SharePoint Server 2013 podržava popisivanje postojeće SharePoint Server 2007 i SharePoint Server 2010 sadržaja farme.

 • SharePoint Server 2016 podržava popisivanje postojeće SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010i SharePoint Server 2013 sadržaja farme.

 • Više ne morate da biste migrirali indeksa pretrage na noviju verziju SharePoint Server jer ovo se automatski događa za vas u Office 365.

Koji iskustva pretrage može da vam nude pomoću pretrage hibridne oblak?

Kada ste podesili oblaku hibridne pretrage i potpunog popisivanja sadržaja lokalnog dovrši, centar za pretraživanje u Office 365 automatski prikazuje rezultate hibridne iz Office 365 indeks.

Vertikalne pretrage - vertikalne pretrage Sužavanje rezultata pretrage na određene skupove sadržaja, na primer da biste prikazali samo video zapise. Ako trenutno koristite vertikalne pretrage u centar za pretraživanje u SharePoint Server, morate ponovo da ga kreirate u centru za pretragu u SharePoint Online u Office 365.

Pretraživanje lokacije – postojeće pretrage u bibliotekama dokumenata u SharePoint Server prestane da vraća rezultate kada premestite indeksa pretrage Office 365. Pretraga je najbrži kada korisnici koriste centri pretrage koje se nalaze u istoj okruženju kao indeks pretrage pretraživanje iz centra za pretragu na Office 365 daje bolje iskustvo. Ako korisnici treba rezultate iz Office 365 indeksa za pretraživanje u lokalne SharePoint lokacije, kao što su u postojeće lokacije tima u SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2013, koje možete podesiti pretraga u SharePoint Server da prikazuje rezultate hibridne Office 365 indeks. Zato što SharePoint Online u Office 365 procesima upitima, korisnici treba da koristite sintaksu upita da SharePoint Online podržava. Saznajte više u Prikaz oblaku hibridne rezultata pretrage u sistemu SharePoint Server.

Pretraga e-otkrivanja – možda ćete morati da podesite e-otkrivanja zasebno u SharePoint Server i SharePoint Online u Office 365.

Objavljivanje na više lokacija za pretragu – objavljivanje na više lokacija nije dostupno u programu oblaku hibridne pretrage.

Prikazuje se preglede - kada korisnik postavi pokazivač na rezultat pretrage koja dolazi iz Office 365, informacije o sadržaju, kao i pregled sadržaja. Informacije o sadržaju iz rezultata pretrage koji dolaze iz lokalnog se automatski prikazuje, ali morate da podesite prikaz pregleda za ovaj sadržaj.

Prilagođeno bezbednosnu proveru - prilagođeno bezbednost skraćivanje nije dostupna sa oblaku hibridne pretrage jer SharePoint Online u Office 365 ne podržava prilagođenu bezbednosnu proveru.

Najbolji pokušaji - najbolji pokušaji je SharePoint Server 2010 funkcija. Umesto toga koristite pravila za upite u SharePoint Online u Office 365 .

Opsezi pretrage prilagođeno - Opsezi pretrage prilagođeno je SharePoint Server 2010 funkcija. Umesto toga koristite izvore rezultata u SharePoint Online u Office 365 .

Promocija/spuštanja nivoa rezultata pretrage – promocije/spuštanja nivoa rezultata pretrage je SharePoint Server 2010 funkcija. Umesto toga koristite izvore rezultata u SharePoint Online u Office 365 .

Uklanjanje lokalni rezultati pretrage – u centralnoj administraciji u SharePoint Server možete da izaberete aplikacije usluge pretrage i koristite opciju "Indeks poništi" da biste uklonili sav sadržaj iz indeksa za pretraživanje. Ova opcija neće raditi za pretragu hibridne oblaku zato što postoji nema direktne komunikacije između u oblaku aplikacije usluge pretrage u SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 i indeks za pretraživanje u Office 365. Ako samo želite da uklonite neke lokalnog metapodatke iz indeksa za pretraživanje Office 365 , uklonite lokalni izvor za sadržaj ili kreirate pravilo za popisivanje koji ne popisivanja URL adresu datoteke. Ako vam je potrebna da biste uklonili sve metapodatke iz lokalnog sadržaja iz indeksa za pretraživanje u Office 365, otvorite kartu sa Microsoft Support.

Izveštaji o korišćenju – upotreba izveštaje zasnovane na informacije o popisanog sadržaja i korisnik radnje na lokaciji SharePoint . U oblaku aplikacije usluge pretrage u SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 ne komunicirate analitiku upotrebe u SharePoint Online, tako da izveštaja o upotrebi u SharePoint Online ne sadrže informacije o radnje korisnika na lokacijama u SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016.

Više stanarskih u sistemu SharePoint Server 2013 ili SharePointServer 2016 farme - jedan SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 farme da priložite samo jednog zakupca u SharePoint Online u Office 365, zbog toga SharePoint Online nije moguće sačuvati zakupca izolacije sa više zakupca SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 farmi.

Prilagođeni entitet izdvajanje - prilagođeni entitet izdvajanje nije dostupna sa oblaka hibridne pretrage jer SharePoint Online u Office 365 ne podržava prilagođeni entitet izdvajanje.

Sadržaja obogaćivanje Veb usluge - sadržaja obogaćivanje Veb usluge poziva preletajućeg nije dostupna sa oblakom hibridne pretragom jer SharePoint Online u Office 365 ne podržava prilagođene obogaćivanje Veb usluge.

Rečnik sinonima - leksikone nisu dostupne u oblaku hibridne pretrage zato SharePoint Online u Office 365 ne podržava leksikone.

Gde možete upravljati oblaku hibridne pretrage?

Možete da podesite popisivanje lokalnog sadržaja u centralnoj administraciji u farmi SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 .

Upravljanje drugim postavkama u administraciji pretrage u SharePoint Online u Office 365.

Sa oblakom hibridne pretrage, na popisivanje možete popisivanja iste izvore sadržaja i koristite isti konektore pretrage kao u starijim verzijama sistema SharePoint Server. Ovo vam omogućava da popisivanja i slanje sadržaja iz vaše SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 i SharePoint Server 2016 farme u indeks pretrage Office 365 . Ali nije moguće indeksirati sadržaj koji zahteva prilagođena bezbednosna skraćivanje, jer SharePoint Online u Office 365 ne podržava dodavanje Prilagođena bezbednosna trimere.

Na popisivanje da popiše isti Podrazumevani tipovi datoteka kao u starijim verzijama SharePoint Server . Ako treba da popiše druge datoteke tipovi lokalnog, samo Dodajte prilagođene IFiltere SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 farmu. Možete i da promenite koje tipove datoteka na popisivanje popisuje i uključuje u indeks za pretraživanje u Office 365iz SharePoint Server 2013ili SharePoint Server 2016 farme.

Upravljanje šemom pretrage u SharePoint Online, pogledajte članak Upravljanje centrom za pretraživanje u sistemu SharePoint Online.

Podrazumevani mapiranja između popisanih i upravljanih svojstava u šemi pretrage u Office 365 se takođe primeniti na lokalnom sadržaju. Sve dok ne uklonite na postojeću, standardno SSA, i dalje možete da podesite šema za pretraživanje u SharePoint Server, ali ovaj šema pretrage neće odnose na lokalnom sadržaj koji oblaku SSA pretražuje.

U korisničkom interfejsu za upravljanje šemom pretrage u SharePoint Online, mogu da vidim razliku između poreklo svojstva kao što su kategorija popisanih svojstava i automatski kreira upravljana svojstva.

Za sadržaj koji su uskladišteni u Office 365, možete da prilagodite šemi pretrage zakupca na nivou kolekcije lokacija. Za sadržaj koji je uskladišten na lokalni, možete da prilagodite samo šemi pretrage na nivou zakupca. U indeks za pretraživanje metapodataka za sadržaj koji je uskladišten na lokalni ima upravljano svojstvo IsExternalContent postavljen na vrednost true.

Rezultati pretrage će biti Bezbednosna provera na osnovu Office 365 identitet korisnika. Rangiranje ne pravi razliku između lokalnog i Office 365 sadržaja i sužavanja obima pretrage u centru za pretraživanje prikazali Office 365 i lokalnih sadržaj. Ali, postoje neke razlike:

 • Otvaranje veze iz rezultata pretrage. Da biste otvorili vezu iz rezultata pretrage koja dolazi iz lokalnog sadržaja, korisnici moraju da bude povezan sa lokalnog intraneta putem veze virtuelne privatne mreže (VPN) ili se prijaviti na kojima je sadržaj uskladišten. Alternativno, omogućite korisnicima da biste otvorili takve veze tako što ćete instalirati obrnuti proxy uređaja za SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016.

 • Pregledi. Kada korisnik postavi pokazivač na rezultat pretrage koja dolazi iz Office 365, prikazuje se informacije o sadržaju, kao i pregled sadržaja. Informacije o sadržaju iz rezultata pretrage koji dolaze iz lokalnog se automatski prikazuje, ali morate da podesite mogućnost da se prikaže preglede za ovaj sadržaj.

Kako u oblaku hibridne pretrage rad?

Ključni element je to oblak aplikacije usluge pretrage (SSA). Podešavanje SharePoint farme pod SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 i kreirajte u oblaku SSA na farmi. Podržavamo samo jedan oblak SSA po SharePoint Server farme.

Evo kako to funkcioniše:

Ilustracija prikazuje u sistemu SharePoint Server farmu sadržaja na SharePoint Server sa oblakom SSA i Office 365. Informacije o prelazi iz lokalnog sadržaj putem u oblaku SSA, indeksa pretrage u sistemu Office 365.
 • Lokalni sadržaj (1) je popisanih tako što ćete popisivača u oblaku SSA (2) i u indeks za pretraživanje u Office 365 (3).

 • Korisnici unesite upita (4) u SharePoint Online centra za pretragu, upit će biti poslata indeks za pretraživanje u Office 365 (3), a rezultati se vraćaju u SharePoint Online centra za pretragu (4).

 • Ako je potrebno, možete podesiti pretraživanje lokacije u SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2016 da biste dobili rezultate pretrage iz indeksa pretrage u Office 365. Korisnici unose upita u na lokalnu lokaciju pretrage okvir (5) i upit se šalje putem server sa oblakom SSA (2) u indeks pretrage u Office 365 (3). Rezultati se vraćaju putem server sa oblakom SSA (2) da biste na lokalnu lokaciju pretrage okvir (5).

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Planiranje oblaku hibridne pretrage za SharePoint

Konfigurisanje oblaku hibridne pretraga sa SharePoint Server 2013

Konfigurisanje oblaku hibridne pretraga sa SharePoint servera 2016

Hibridno pretrage u sistemu SharePoint

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×