Saznajte više o SmartArt grafikama

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

SmartArt grafika je vizuelno predstavljanje informacija i ideja. Ne kreirate tako što ćete odabrati raspored koji odgovara na poruku. Neki rasporedi (kao što su organizacioni grafikoni i dijagrami Venov dijagram) prikazati određene vrste informacija, dok drugima jednostavno poboljšate izgled sa znakovima za nabrajanje.

U kombinaciji sa druge funkcije kao što su tema, SmartArt grafike vam pomažu da kreirate ilustracije profesionalnog sa samo nekoliko klikova od miša.

U ovom članku:

Pregled SmartArt grafika

Šta treba uzeti u obzir pri izboru rasporeda

Osnovni podaci o oknu za tekst

Stil, boja i efekti za SmartArt grafike

Animacija za SmartArt grafike

Saznajte više u srodnih članaka

Pregled SmartArt grafike

Možete da kreirate SmartArt grafika u Excel, PowerPoint, Wordili u e-poruke u programu Outlook. Dugme "SmartArt" na kartici " Umetanje " i u zavisnosti od toga na ekranu veličinu, može da izgleda kao nešto od sledećeg:

Punoj veličini dugme "SmartArt" Dugme "smanjena veličina SmartArt" Mala SmartArt dugme sa oznakom bez teksta

Drugi programi Office ne dozvoljavaju radi kreiranja SmartArt grafika , ali možete kopirati i nalepiti SmartArt grafike kao slike u ovim programima.

Možete da promenite izgled vaše SmartArt grafika tako što ćete promeniti popunu oblika ili teksta; tako što ćete dodati efekte kao što su senke, odrazi, sjajevi ili umekšane ivice; ili dodavanjem trodimenzionalnih (3-D) efekata, kao što su kosine ili rotacije.

Mnogo više da saznate o radu sa SmartArt grafike tako što ćete pročitati Srodne informacije koje se nalaze na dnu ovog članka.

Šta treba uzeti u obzir pri izboru rasporeda?

Kada birate raspored za vaše SmartArt grafika, zapitajte se šta želite da prenesete i da li želite da se informacije prikažu na određeni način. U sklopu procesa kada kreirate na SmartArt grafika, se od vas zatraži da odaberete tip kao što je proces, hijerarhijeili vezu. Tip je sličan kategoriji SmartArt grafikai svaki tip obuhvata nekoliko različitih rasporeda.

Zbog toga što možete brzo i jednostavno promenite rasporede, Isprobajte različite rasporede (iz različitih tipova) sve dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje poruku.

Izbori u dijalog "izbor na SmartArt grafiku"

Tabela ispod navodi primeri nekoliko uobičajenih koristi za SmartArt grafikei najbolje tipovi SmartArt treba razmotriti za svaku upotrebu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Koristite ovaj tip:

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija.

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali.

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa.

Ciklus

Kreiranje organizacionog dijagrama.

Hijerarhija

Prikazivanje stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustrovanje veza.

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini.

Matrica

Korišćenje slika za prenos ili naglašavanje sadržaja. (Nije dostupno u Office 2007)

Slika

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Dodatna uputstva o izboru rasporeda na desnom SmartArt grafika , kao i dodatne informacije o svakom tip rasporeda potražite u odeljku Izbor SmartArt grafike.

Osnovni podaci o oknu za tekst

Korišćenje okna za tekst da biste uneli i uredite tekst koji se pojavljuje u vaš SmartArt grafika. Okno za tekst se pojavljuje sa leve strane na SmartArt grafika. Dok dodajete i uređujete sadržaj u oknu za tekst, vaš SmartArt grafika se automatski ažurira – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Slika okna za tekst koja prikazuje tekst nivoa 1 i nivoa 2

Kada kreirate SmartArt grafika, SmartArt grafika i okno za tekst se popunjavaju tekstom čuvara mesta koji možete da zamenite svoje informacije. Na vrhu okna za tekst, možete da uredite tekst koji će se pojaviti u vaš SmartArt grafika. Na dnu okna za tekst, možete da pročitate opis SmartArt grafika.

U SmartArt grafike koje sadrže Fiksni broj oblika, samo jedan deo teksta u oknu za tekst se pojavljuje u vaš SmartArt grafika. Tekst, slike ili drugi sadržaj koji se ne prikazuje se identifikuje u oknu za tekst sa crvenim znakovima X. Ovaj sadržaj je i dalje dostupne ako se prebacite na drugi raspored, ali ako zadržite i zatvorite isti raspored, informacije se ne čuva, da biste zaštitili vašu privatnost.

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Okno za tekst funkcioniše kao prikaz strukture ili listu sa znakovima za nabrajanje koja direktno mapira informacije u vaš SmartArt grafika. Svaki SmartArt grafika definiše sopstveno mapiranje između znakova za nabrajanje u oknu za tekst i skupa oblika u SmartArt grafika.

Da biste kreirali novi red teksta sa znakovima za nabrajanje u oknu za tekst, pritisnite taster Enter. Da biste uvukli red u oknu za tekst, izaberite red koji želite da uvučete, a zatim u okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn izaberite stavku Spusti nivo. Da biste izvršili negativno uvlačenje, izaberite stavku Podigni nivo. Takođe možete da pritisnete Tab da biste uvukli ili Shift + Tab za negativno uvlačenje iz okna za tekst.

Ako ne vidite SmartArt alatke ili Dizajn kartice, kliknite dvaput na SmartArt grafika.

U zavisnosti od raspored koji odaberete, svaki znak za nabrajanje u oknu za tekst je predstavljen u SmartArt grafika kao novi oblik ili znak za nabrajanje unutar oblika. Na primer, obratite pažnju na kako je isti tekst drugačije mapiran u na dva SmartArt grafike ispod. U prvom primeru, podnivo znakova za nabrajanje su predstavljeni kao posebnim oblicima. U drugom primeru, podnivo znakova za nabrajanje su predstavljeni kao znakovi za nabrajanje u oblik.

SmartArt grafika „Lista hijerarhije“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst, ali ne u oblicima.

SmartArt grafika „Osnovni proces“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst kao znakove za nabrajanje u oblicima.

Savet:    Ako ne želite sav tekst u posebnim oblicima, prebacite se na drugi raspored koji sav tekst prikazuje kao znakove za nabrajanje.

Znak za nabrajanje sa priloženim redom ukazuje na pomoćni oblik ako koristite raspored organizacionog grafikona sa pomoćnim oblikom.

Okno za tekst koje prikazuje znakove za nabrajanje za menadžera oblika, podređene i pomoćne oblike.

Možete da primenite oblikovanje znakova, kao što su font, veličinu fonta, podebljanje, kurziv i podvlačenje teksta u vaš SmartArt grafika tako što ćete primeniti oblikovanje na tekst u oknu za tekst, a to je vidljiv u vaš SmartArt grafika. Kada se smanjuje veličinu fonta u jedan oblik se zbog toga što možete da dodate više teksta u oblik, sav tekst u preostalim oblicima SmartArt grafika će takođe skupite na istu veličinu da bi SmartArt grafika izgleda usaglašeno i profesionalno.

Kada birate raspored, možete da postavite pokazivač miša na bilo koju od različitih rasporeda prikazanih na kartici Dizajn i koristite pregled uživo da biste videli sadržaj će izgledati sa tom raspored primenjen.

Stil, boja i efekti za SmartArt grafike

U okviru SmartArt alatke, na kartici " Dizajn " nalaze se dve galerije za brzo Menjanje izgleda vaše SmartArt grafika: SmartArt stilovi i Promeni boje.

SmartArt stilovi uključuju popune oblika, ivice, senke, stilove linija, prelive boja i trodimenzionalnih (3-D) perspektive i se primenjuju na celu SmartArt grafika. Možete da primenite pojedinačni stil oblika na jedan ili više oblika u vaš SmartArt grafika.

Drugi galerije Promena boja, pruža opseg opcija drugu boju za na SmartArt grafika, svaki od njih primeniti jedan ili više boje teme na drugi način za oblike u vaš SmartArt grafika.

Kada zadržite pokazivač iznad neke od sličica na bilo koji od ovih galerija, možete da pregledate kako SmartArt stil ili varijantu boje utiče na SmartArt grafika pre nego što zaista i primenite ga.

SmartArt stilovi i kombinacije boja su dizajnirane za naglašavanje sadržaja. Na primer, ako koristite 3-D SmartArt stil sa perspektivom, videćete svima na istom nivou.

Raspored organizacionog dijagrama sa belim prikazom strukture

3-D SmartArt stil sa perspektivom možete da koristite i za naglašavanje vremenske skale koja prikazuje budućnost.

Osnovna vremenska osa iz ptičije perspektive

Savet:   3-D SmartArt stilovi, naročito scensko-koherentni 3-D, najbolje koristiti umereno, da ne bi odvlačila pažnju na poruku koju želite da prenesete. 3-D SmartArt stilovi često radi dobro za prvu stranicu dokumenta ili na prvi slajd u prezentaciji.

Da biste naglasili različite korake u na SmartArt grafika tipa obrada , možete da koristite sve kombinacije u odeljku šareno.

Raspored osnovne obrade sa obojenim opsegom naglašenih boja od 5 do 6

Ako imate na SmartArt grafika tipa ciklus , možete da koristite naglašena opcije da biste naglasili kružno kretanje. Ove boje premestite duž preliva boja do srednjeg oblika i zatim se vraćaju na prvi oblik.

Raspored stalnog ciklusa sa opsegom preliva boja – naglašavanje 3

Pri izboru boje, razmotrite da li želite da korisnici lokacije da biste odštampali na SmartArt grafika ili prikažu na mreži.

Savet:    Ako koristite sliku deo pozadinskog slajda, kombinacije boja prozirno u imenu najbolje funkcionišu za prikazivanje poboljšanog dizajna u dokumentu.

Kada umetnete SmartArt grafika u vaš dokument bez navođenja teme, grafike teme se podudara sa imenom koristi ostatak sadržaj u dokumentu. Ako promenite tema dokumenta, izgled SmartArt grafika se automatski ažurira.

Skoro svi delovi SmartArt grafika su prilagodljivi. Ako u galeriji SmartArt stil kombinacija popuna, linija i efekata koji želite, možete da primenite pojedinačni stil oblika ili da u potpunosti prilagodite oblik sami. Takođe možete kretanje oblike i menjajte im veličinu. Možete da pronađete većinu opcija za prilagođavanje u okviru SmartArt alatke , na kartici " Oblikovanje ".

Čak i nakon prilagođavanja vaše SmartArt grafika, možete da promenite u drugi raspored i većina prilagođavanja će biti sačuvane. Ili da biste uklonili sva oblikovanja i početak, na kartici Dizajn , u grupi uspostavljanje početnih vrednosti izaberite stavku Uspostavi početnu vrednost grafike.

Dugme „Uspostavi početnu vrednost grafike“

Saznajte više o menjanju SmartArt boja tako što ćete pročitati Promena boje oblika, ivica oblika ili cele SmartArt grafike.

Animacija za SmartArt grafike

U PowerPoint, možete da dodate animaciju vaše SmartArt grafikaili pojedinačnih oblika u SmartArt grafika. Na primer, možete da oblika uletati brzo jednoj strani ekrana ili sporo postepeno pojavljivanje.

Dostupne animacije zavise od rasporeda koji odaberete za vaše SmartArt grafika, ali možete uvek da animirate sve oblike odjednom ili jednu u trenutku.

Saznajte više o animacije tako što ćete pročitati Animiranje SmartArt grafike.

Takođe pogledajte

Izaberite SmartArt grafiku

Kreiranje SmartArt grafike

Promena boje oblika, ivice oblika ili cele SmartArt grafike

Animiranje SmartArt grafike

Vraćanje u podrazumevani raspored i boju SmartArt grafike

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×