Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Aplikacija To-Do za Android radi sa funkcijama pristupačnosti na Android telefonu, kao što su TalkBack čitač ekrana i pokret uveličavanja. Da biste saznali kako da postavite željene postavke i olakšate korišćenje programa To-Do pomoću ugrađenih funkcija pristupačnosti, pročitajte odeljak Podešavanje uređaja za pristupačnost u usluzi Office 365.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa To-Do za Android

Prikaz „Moj dan“

Kada prvi put otvorite To-Do, prikazuje se prikaz Moj dan. U gornjem levom uglu prikaza nalazi se dugme Bočna traka. U gornjem desnom uglu nalazi se dugme Predlozi.

Ispod dugmadi prikazuje se oblačić obaveštenja Predlozi, na primer ako imate zadatke čiji je krajnji rok danas ili one koji su preostali od juče. Da biste proverili zadatke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Redigovanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Ako nema obaveštenja, pojavljuje se red naslova Moj da koji nije moguće urediti. Trenutni datum je prikazan ispod naslova.

Ispod datuma se nalazi glavna oblast sadržaja koja zauzima najveći deo ekrana. On prikazuje dnevne stavke obaveza. Da biste se kretali po listi, brzo prevlačite nalevo ili nadesno. TalkBack najavljuje stavke na listi i njihove statuse. Da biste stavku označili kao dovršenu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nedovršena stavka obaveze’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U donjem desnom uglu prikaza Moj dan nalazi se dugme Dodaj obavezu. Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Prikaz „Predlozi“

Da biste otišli na prikaz Predlozi, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predlozi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste se kretali po listi predloga, brzo prevlačite nalevo ili nadesno. TalkBack najavljuje status svake stavke na listi. Dodatne informacije o tome šta možete da uradite pomoću Predloga potražite u članku Rad sa predlozima u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Prikaz bočne trake

Da biste otišli na prikaz bočne trake, u prikazu Moj dan ili Lista zadataka brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Bočna traka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni koji prikazuje sve liste zadataka. Da biste se premestili na meni, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Da biste izabrali neku listu, dvaput dodirnite ekran. Da biste dodali novu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nova lista“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o listama, pročitajte članak Rad sa listama u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Prikaz „Lista zadataka“

Da biste otišli na prikaz Lista zadataka, u prikazu bočne trake brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da uredite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U gornjem levom uglu prikaza liste nalazi se dugme Bočna traka. U gornjem desnom uglu nalazi se dugme Još opcija.

Ispod dugmadi nalazi se red naslova koji prikazuje ime liste.

Ispod reda naslova se nalazi glavna oblast sadržaja koja zauzima najveći deo ekrana. Na ovoj listi se prikazuju sve stavke obaveze ili zadaci. Da biste se kretali po zadacima, brzo prevlačite nalevo ili nadesno. TalkBack najavljuje zadatke i njihove statuse. Da biste otvorili detalje zadatka, dvaput dodirnite ekran. Da biste zadatak označili kao dovršen, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nedovršena stavka obaveze’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o zadacima, pročitajte članak Rad sa zadacima u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Na dnu prikaza liste nalazi se dugme Dodaj obavezu. Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Navigacija pomoću dodira

Ovo su neki korisni pokreti za kretanje u aplikaciji To-Do pomoću dodira:

 • Da biste se kretali između stavki i orijentira na ekranu ili na listi, brzo prevlačite nalevo ili nadesno pomoću jednog prsta.

 • Da biste izabrali stavku ili radnju, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste otvorili globalni kontekstualni meni za opcije čitača ekrana TalkBack, prvo brzo prevucite sa vrha ekrana nadole, a zatim nadesno.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Aplikacija To-Do za Windows 10 radi sa funkcijama pristupačnosti na Windows Phone uređaju, kao što su Narator čitač ekrana i Lupa.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa To-Do za Windows 10

Prikaz „Moj dan“

Kada prvi put otvorite To-Do, prikazuje se prikaz Moj dan. U gornjem levom uglu prikaza nalazi se dugme Navigacija. U gornjem desnom uglu nalazi se dugme Predlozi.

Ispod dugmadi prikazuje se oblačić obaveštenja Predlozi, na primer ako imate zadatke čiji je krajnji rok danas ili one koji su preostali od prethodnog dana. Da biste proverili zadatke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Redigovanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Ako nema obaveštenja, pojavljuje se red naslova Moj da koji nije moguće urediti. Trenutni datum je prikazan ispod naslova.

Ispod datuma se nalazi glavna oblast sadržaja koja zauzima najveći deo ekrana. On prikazuje dnevne stavke obaveza. Da biste se kretali po listi, brzo prevlačite nalevo ili nadesno. Narator najavljuje stavke na listi i njihov status. Da biste stavku označili kao dovršenu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nedovršena stavka obaveze’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U donjem desnom uglu prikaza Moj dan nalazi se dugme Dodaj obavezu. Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Prikaz „Predlozi“

Da biste otišli na prikaz Predlozi, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predlozi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste se kretali po listi predloga, brzo prevlačite nalevo ili nadesno. Narator najavljuje status svake stavke na listi. Dodatne informacije o tome šta možete da uradite pomoću Predloga potražite u članku Rad sa predlozima u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Prikaz bočne trake

Da biste otišli na prikaz bočne trake, u prikazu Moj dan ili Lista zadataka brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Navigacija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni koji prikazuje sve liste. Da biste se premestili na meni, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Da biste izabrali neku listu, dvaput dodirnite ekran. Da biste dodali novu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nova lista’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o listama, pročitajte članak Rad sa listama u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Prikaz „Lista zadataka“

Da biste otišli na prikaz Lista zadataka, u prikazu bočne trake brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da uredite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U gornjem levom uglu prikaza liste nalazi se dugme Navigacija.

Ispod dugmeta, sa leve strane nalazi se red naslova koji prikazuje ime liste, a sa desne strane dugme Sortiraj i dugme Uredi listu.

Ispod reda naslova se nalazi glavna oblast sadržaja koja zauzima najveći deo ekrana. Na ovoj listi se prikazuju sve stavke obaveze ili zadaci. Da biste se kretali po zadacima, brzo prevlačite nalevo ili nadesno. Narator najavljuje zadatke i njihove statuse. Da biste otvorili detalje zadatka, dvaput dodirnite ekran. Da biste zadatak označili kao dovršen, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nedovršena stavka obaveze’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o zadacima, pročitajte članak Rad sa zadacima u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Na dnu prikaza liste nalazi se dugme Dodaj obavezu. Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Navigacija pomoću dodira

Ovo su neki korisni pokreti za kretanje u aplikaciji To-Do pomoću dodira:

 • Da biste se kretali između stavki i orijentira na ekranu ili na listi, brzo prevlačite nalevo ili nadesno pomoću jednog prsta.

 • Da biste izabrali radnju, dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste brzo uredili zadatak, triput dodirnite ekran da biste izabrali zadatak. Dok je izabran zadatak, dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Otvara se kontekstualni meni. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno u meniju dok ne čujete ime opcije koju želite da izaberete, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste istražili šta se nalazi na ekranu, postavite prst na ekran i polako prevlačite. Narator najavljuje stavke čim dođete do njih. Kada čujete ime stavke koju želite da izaberete, podignite prst i dvaput dodirnite.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Aplikacija To-Do za veb radi sa pregledačem i funkcijama pristupačnosti na uređaju, kao što je čitač ekrana.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite To-Do za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se To-Do za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za To-Do za veb.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa To-Do za veb

Na levoj strani ekrana nalazi se bočna traka koja je prikazana u svim prikazima. Pritiskajte taster Tab da biste se kretali po bočnoj traci. Na vrhu bočne trake nalazi se dugme Prijavljen kao sa slikom i imenom naloga. Da biste prikazali opcije prijavljivanja, pritisnite taster Enter. Sa desne strane dugmeta nalazi se dugme Pretraži. Ispod tih dugmadi prikazane su sve liste, uključujući Moj dan. Da biste izabrali listu, pritisnite taster Enter. Ispod lista nalazi se dugme Nova lista.

Da biste saznali više o listama, pročitajte članak Rad sa listama u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Prikaz „Moj dan“

Kada prvi put otvorite To-Do, prikazuje se prikaz Moj dan sa desne strane bočne trake.

Na primer, ako imate zadatke čiji je krajnji rok danas ili one koji su preostali od juče, prikazuje se oblačić obaveštenja Predlozi na vrhu prikaza Moj dan. Da biste proverili zadatke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Redigovanje“, a zatim pritisnite taster Enter.

Ako nema obaveštenja, pojavljuje se red naslova Moj da koji nije moguće urediti. Trenutni datum je prikazan ispod naslova. Sa krajnje desne strane datume nalazi se dugme Predlozi.

Ispod datuma se nalazi glavna oblast sadržaja koja zauzima najveći deo ekrana. On prikazuje dnevne stavke obaveza ili zadatke. Da biste se kretali po listi, pritiskajte taster Tab. Čitač ekrana najavljuje stavke na listi i njihove statuse. Da biste označili stavku kao dovršenu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu ’Označeno kao nedovršeno’“, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste otvorili prikaz Detalji zadatka, pritisnite razmaknicu ili Enter.

Ispod liste zadataka nalazi se polje Dodavanje obaveze. Da biste dodali stavku, otkucajte sadržaj zadatka, zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Dodaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Prikaz „Predlozi“

Da biste otišli na prikaz Predlozi, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Pristupi predloženom obavezama pomoću dugmeta „Predlozi“’“, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste se kretali po listi predloga, pritiskajte taster Tab. Čitač ekrana najavljuje status svake stavke na listi. Dodatne informacije o tome šta možete da uradite pomoću Predloga potražite u članku Rad sa predlozima u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Prikaz „Lista zadataka“

Da biste otišli na prikaz Lista zadataka, u prikazu bočne trake pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime liste koju želite da uredite, a zatim pritisnite taster Enter.

Bočna traka se prikazuje sa leve strane. Red naslova Lista zadataka nalazi se sa desne strane. Sa desne strane naslova nalazi se dugmad Sortiraj obaveze i Opcije liste.

Ispod datuma se nalazi glavna oblast sadržaja koja zauzima najveći deo ekrana. On prikazuje stavke obaveza ili zadatke sa određene liste. Da biste se kretali po listi, pritiskajte taster Tab. Čitač ekrana najavljuje stavke na listi i njihove statuse. Da biste označili stavku kao dovršenu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu ’Označeno kao nedovršeno’“, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste otvorili prikaz Detalji zadatka, pritisnite razmaknicu ili Enter. Da biste saznali više o zadacima, pročitajte članak Rad sa zadacima u programu To-Do pomoću čitača ekrana.

Ispod liste zadataka nalazi se polje Dodavanje obaveze. Da biste dodali stavku, otkucajte sadržaj zadatka, zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Dodaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Prikaz „Detalji“

Da biste otvorili prikaz Detalji zadatka, u prikazu Lista zadataka ili u prikazu Moj dan pritisnite taster Enter dok se nalazite na zadatku. Prikaz se otvara sa desne strane ekrana. Na primer, u tom prikazu možete da postavite podsetnike ili da napišete beleške o zadatku. Da biste se kretali sa polja na polje u prikazu, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Da biste zatvorili prikaz Detalji, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sakrij prikaz detalja’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Kretanje pomoću tastature

Ovo su neke korisne prečice za kretanje u aplikaciji To-Do pomoću tastature:

 • Da biste se kretali između stavki i orijentira na ekranu ili na listi, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6, taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 • Da biste se kretali po listama, pritiskajte taster Tab, kombinaciju tastera Shift+Tab ili tastere sa strelicama nagore ili nadole.

 • Da biste izabrali stavku ili radnju, pritisnite taster Enter ili razmaknicu.

 • Da biste izašli iz iskačuće grupe opcija, pritisnite taster Esc.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×