Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

PowerPoint 2016 sadrži funkcije pristupačnosti koje olakšavaju rad sa prezentacijama korisnicima sa umanjenim sposobnostima, kao što su ograničena pokretljivost, slab vid ili druge umanjene sposobnosti. Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje su specifične za platformu potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene : 

U ovoj temi

Upoznajte raspored u programu PowerPoint 2016

Kada otvorite PowerPoint 2016 prezentaciju ili napravite novu, ime prezentacije je centrirano na vrhu ekrana. Zato što ste u prikazu „Normalno“, kontrole aplikacije, kao što su Umanji i Zatvori, nalaze se u gornjem desnom uglu. Priručna traka je podrazumevano smeštena na gornjoj levoj strani ekrana. Ova traka sa alatkama može da se prilagodi i sadrži često korišćene komande, kao što su Sačuvaj, Opozovi radnju, Ponovi radnju i Počni od početka.

Ispod trake sa alatkama nalazi se komplet kartica trake, kao što Početak, Umetanje, Dizajn, Prelazi, Animacije, Projekcija slajdova i Prikaz. Traka se nalazi ispod ovog reda kartica (JAWS je naziva „donja traka“). Kad izaberete karticu, pojavljuje se traka specifična za tu karticu. Svaka traka obuhvata komande koje su organizovane u grupe. Na primer, ako izaberete karticu Umetanje, pojavljuje se traka. Sa te trake možete da odaberete različite stavke, kao što su tabele, slike, oblici ili jednačine koje ćete umetnuti u prezentaciju.

Tri okna se pojavljuju ispod trake. Okno „Slajdovi“ je sa leve strane. Ono uključuje sličice slajdova ili tekst na slajdovima u prezentaciji. Sa desne strane je aktivni slajd, a ispod njega je okno „Beleške“. Donji desni ugao ekrana sadrži dugmad „Prikaz“ i kontrolu zumiranja.

Ova traka sa alatkama, okna i kontrole ostaju tu dok se ne prebacite na drugi prikaz.

Navigacija pomoću tastature

Da biste se kretali u programu PowerPoint 2016 i da biste kružili redom kroz orijentire ekrana, pritiskajte taster F6. Pobrojani redom, orijentiri su:

 • Aktivni slajd

 • Dugmad i kontrole u donjem desnom uglu

 • Gornja traka sa alatkama i kartice na traci

 • Okno „Slajdovi“

Da biste se kružili redom kroz elemente ekrana trenutnog orijentira, pritiskajte taster Tab (unapred) ili kombinaciju tastera Shift+Tab (unazad). Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter. Da biste pregledali unutar menija ili lista, pritiskajte tastere sa strelicom, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali. Na primer, možete da se prebacujete između tekstualnih polja aktivnog slajda tako što ćete pritiskati taster Tab ili da se krećete između sličica slajdova u oknu „Slajdovi“ pomoću tastera sa strelicom nadole i nagore. Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Savet : Da biste brzo premestili fokus na prvi plutajući oblik kao što je okvir za tekst ili slika, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+5. Zatim pritiskajte taster Tab da biste kružili redom kroz plutajuće oblike. Za vraćanje na normalnu navigaciju, pritisnite taster Esc.

Više detalja potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje prezentacije i Korišćenje tasterskih prečica za držanje prezentacije

PowerPoint 2016 uključuje pristupačnih imena koja može da pročita čitača ekrana dok radite u aplikaciji. Možete da koristite narator, čitač ekrana ugrađenih u operativnom sistemu Windows ili čitač ekrana nezavisnog proizvođača, kao što su JAWS. Za informacije o korišćenju PowerPoint 2016 sa čitač ekrana, pogledajte Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana.

Posebne stavke za PowerPoint 2016

Da bi sadržaj bio lakši za čitanje i izbor, možete da povećate kontrast ili da obrnete boje na računaru uz pomoć postavke visokog kontrasta operativnog sistema Windows. Da biste brzo počeli da koristite temu visokog kontrasta, pritisnite kombinaciju tastera levi Alt+levi Shift+Print Screen, a zatim pritisnite taster Enter da biste aktivirali temu visokog kontrasta.

Windows nudi nekoliko tema visokog kontrasta. Da biste pronašli onu koja vam najviše odgovara:

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom, zatim otkucajte „visoki kontrast“ u polju za pretragu. Čitač ekrana kaže: „Postavke visokog kontrasta, postavke sistema“.

 2. Pritisnite taster Enter. Čujete: „Prozor ’Postavke’, tema visokog kontrasta“, iza čega sledi ime trenutno izabrane teme.

 3. Koristite tastere sa strelicom nadole i nagore da biste pregledali teme visokog kontrasta dok ne pronađete onu koja vam odgovara.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Primeni’“, zatim pritisnite taster Enter da biste aktivirali izabranu temu.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje prezentacije

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365

Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačnije

PowerPoint za Android sadrži funkcije pristupačnosti koje olakšavaju rad sa prezentacijama korisnicima sa umanjenim sposobnostima, kao što su ograničena pokretljivost, slab vid ili druge umanjene sposobnosti. Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje funkcionišu na vašem uređaju potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Upoznajte raspored u programu PowerPoint za Android

PowerPoint za Android se podrazumevano otvara u prikazu Normalno. U ovom prikazu se na vrhu, u sredini, nalazi ime dokumenta. Ispod imena dokumenta nalazi se traka sa menijima sa sledećim stavkama, sleva nadesno:

 • Datoteka

Dodirivanje dvaput dugmeta Datoteka otvara meni Datoteka koji sadrži sledeću dugmad, od vrha ka dnu:

 • Novo

 • Otvori

 • Sačuvaj

 • Sačuvaj kao

 • Istorija

 • Odštampaj

 • Deli

 • Zatvori

 • Povratne informacije

 • Office aplikacije

 • Projekcija slajdova

Dodirivanje dvaput dugmeta Projekcija slajdova otvara prikaz Projekcija slajdova koji sadrži sledeće stavke i oblasti, od vrha ka dnu:

 • Traka sa menijima sa sledećim stavkama, sleva nadesno:

  • Indikator broja slajda

  • Prekidač „Zapis perom“

  • Meni „Alatke za pisanje perom“

  • Prekidač „Poveži ekran“

  • Dugme „Završi projekciju“

 • Oblast „Projekcija slajdova“

 • Oblast „Beleške“ sa prekidačem za proširivanje oblasti

 • Lista slajdova

 • Dodaj slajd

 • Deli

 • Opozovi radnju

 • Dodirnite dvaput Dodaj slajd da biste dodali novi slajd u prezentaciju.

 • Dodirnite dvaput Deli da biste delili prezentaciju.

 • Dodirnite dvaput Opozovi radnju da biste opozvali poslednju radnju.

Ispod trake sa menijima nalazi se glavna oblast sadržaja gde se vide slajdovi. Prevucite jedan prst u ovoj oblasti da biste čuli brojeve slajdova. Dodirnite slajd da biste ga izabrali. Dodirnite dvaput slajd i čujete: „Dugme ’Uredi’“. Dodirnite dvaput ekran i ulazite u prikaz „Uređivanje“.

Prikazu „Uređivanje“ sadrži sledeće stavke, od vrha ka dnu:

 • Vrh: Dugmad trake sa menijima

 • Nazad

 • Još opcija

 • Beleške

 • Deli

 • Opozovi radnju

Glavna oblast sadržaja

 • Prikazuje jedan slajd koji se može uređivati

Dno: Dugme Recite mi, dugmad na traci sa menijima prilagođenoj kontekstu i prekidač Razvij/skupi

 • Recite mi...

Dugmad na traci sa menijima prilagođenoj kontekstu se menjaju u zavisnosti od toga šta je izabrano u glavnoj oblasti sadržaja (na primer, ceo slajd, tabela ili okvir za tekst na slajdu). Podrazumevano ona sadrži sledeće stavke kada je fokus na celom slajdu:

 • Recite mi...

 • Raspored

 • Tabela

 • Slika

 • Oblik

 • Okvir za tekst

 • Kamera

 • Opozovi radnju

 • Prekidač Razvij/skupi

Napomena :  Dodirivanje dvaput ovih stavki otvara meni za dodatne opcije.

Dodirivanje dvaput prekidača Razvij/skupi otvara ili skriva traku sa menijima Kartica koja sadrži sledeće stavke, sleva nadesno:

 • Lista menija „Kartica“

 • Dugme Recite mi

 • Dugme Opozovi radnju

 • Dugme Ponovi radnju

 • Prekidač Razvij/skupi

Lista menija „Kartica“ sadrži sledeće kartice:

 • Početak

 • Umetanje

 • Crtanje

 • Dizajn

 • Prelazi

 • Projekcija slajdova

 • Pregled

 • Prikaz

Dodirivanje dvaput stavki liste menija otvara nove opcije za uređivanje.

Korišćenje čitača ekrana TalkBack, pokreti dodirom i prečice na spoljašnjoj tastaturi

PowerPoint za Android funkcioniše uz čitač ekrana TalkBack. Kada je TalkBack uključen, čujete glasovni opis svega što izaberete ili aktivirate na uređaju. To obuhvata komande, lokacije, liste i dugmad, pored sadržaja PowerPoint ekrana, menija i iskačućih prozora.

Uključivanje funkcije TalkBack

TalkBack možete da uključite kada podešavate Android telefon ili kasnije nakon podešavanja. Takođe možete da aktivirate prečicu za uključivanje funkcije TalkBack. Uputstva potražite u članku Uključivanje funkcije TalkBack.

 1. Da biste uključili TalkBack nakon podešavanja, idite na Postavke > Pristupačnost.

 2. Dodirnite TalkBack i dodirnite preklopnik da biste ga uključili.

 3. Izaberite stavku U redu.

Korišćenje globalnih i lokalnih kontekstualnih menija

Dok se krećete pomoću funkcije TalkBack, dostupna su dva kontekstualna menija kao pomoć za pronalaženje postavki i kontrola. Globalni kontekstualni meni sadrži komande koje funkcionišu bilo gde. Komande lokalnog kontekstualnog menija zavise od stavke u fokusu.

Da biste saznali više o globalnom i lokalnom kontekstualnom meniju, pogledajte članak Korišćenje globalnih i lokalnih kontekstualnih menija.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Koristite pretragu „Recite mi“ kada želite da saznate o još opcija, da brzo izvršite zadatak ili da proverite gde se na ekranu nalazi opcija ili kartica.

Više informacija o funkciji „Recite mi“ potražite u članku Brzo obavljanje stvari pomoću funkcije „Recite mi“.

 1. U prikazu „Uređivanje“ PowerPoint prezentacije, brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Recite mi’. Dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput ekran jednim prstom. Čujete: „Recite šta želite da uradite“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Polje ’Uredi’, recite šta želite da uradite“. Zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

 3. Da biste otkucali reč za pretragu, prevlačite prstom preko tastature na dnu ekrana dok ne čujete znak koji želite da otkucate, a zatim podignite prst. Dok kucate, otvara se lista rezultata pretrage.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom. Čujete rezultate pretrage. Neki rezultati mogu da imaju podmenije sa više izbora. TalkBack najavljuje rezultate pretrage sa podmenijima. Čujete: „Meni <rezultat pretrage>, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni.

 5. Dodirnite dvaput ekran da biste izabrali rezultat.

Korišćenje programa PowerPoint za Android uz pomoć prepoznavanja govora

Alatke za prepoznavanje govora mogu da vam pomognu da koristite glasovne komande za upravljanje programom PowerPoint za Android umesto navigacije dodirom ili spoljašnje tastature. Više informacija o tome kako da preuzmete i uključite aplikaciju Voice Access potražite u članku Prvi koraci uz Voice Access.

Uvećanje ili umanjenje

Uvećajte sadržaj prezentacije, na primer, da biste proverili sliku na slajdu.

Da biste uvećali slajd, postavite dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojite. Da biste ponovo umanjili, primaknite prste jedan uz drugi.

Neka TalkBack čita alternativne tekstove

Da biste dobili predstavu šta predstavlja slika, tabela, okvir za tekst ili oblik u prezentaciji, poslušajte njihov alternativni tekst (ako je dostupan).

 1. Da biste došli na objekat na slajdu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „<naslov alternativnog teksta> <tip objekta> <opis alternativnog teksta>. Prilagođene radnje, pokretanje kontekstualnog menija, dodirnite dvaput da biste aktivirali“.

 2. Da biste se pomerili od objekta, brzo prevucite nalevo ili nadesno.

Promena kontrasta boja i obrtanje boja

Da bi sadržaj bio lakši za čitanje i izbor, možete da povećate kontrast ili da obrnete boje na vašem uređaju.

Napomena : Promena kontrasta boja i obrtanje boja su eksperimentalne funkcije. Nije zagarantovano da će raditi sa svim dugmadima i površinama.

 1. Na bilo kom prikazu, brzo prevucite nadole sa vrha ekrana pomoću dva prsta. Čujete: „Senka sistemske trake poslova“. Otvara se sistemska traka poslova.

 2. Brzo prevucite nadole pomoću dva prsta sa vrha ekrana. Čujete ime opcije koja je u fokusu.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Otvori postavke’ Dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Postavke“.

 4. Dodirnite bilo gde na ekranu, a zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Pristupačnost, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Pristupačnost“.

 5. Postupite na neki ili oba načina:

  • Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Tekst visokog kontrasta, eksperimentalno, prekidač za isključivanje, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput stavku. Čujete: „Uključeno“.

  • Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Obrtanje boja, eksperimentalno, može da utiče na performanse, prekidač za isključivanje, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput stavku. Čujete: „Uključeno“.

Pravljenje pristupačnih PowerPoint prezentacija

Možete da oblikujete okvire za tekst, oblike, tabele i slike u programu PowerPoint za Android kako biste ih napravili pristupačnijim svima. Savete o tome kako da učinite prezentaciju pristupačnom potražite u članku Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačnije.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365

Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačnije

PowerPoint Mobile sadrži funkcije pristupačnosti koje olakšavaju rad sa prezentacijama korisnicima sa umanjenim sposobnostima, kao što su ograničena pokretljivost, slab vid ili druge umanjene sposobnosti.

Napomene : 

U ovoj temi

Upoznajte raspored u programu PowerPoint Mobile

Kada otvorite PowerPoint Mobile, u gornjem desnom uglu prikaza koji se otvorio nalazi se dugme korisničkog naloga. Ispod dugmeta je red naslova programa PowerPoint. Ispod reda naslova nalaze se dugmad Novo i Potraži. Ispod dugmadi, u oblasti glavnog sadržaja nalazi se spisak prezentacija na kojima ste nedavno radili.

Prikaz za čitanje

Kada otvorite PowerPoint Mobile prezentaciju ili počnite da pravite novu, prezentacija se otvara u prikazu Čitanje. Ime prezentacije je centrirano na vrhu ekrana. Ispod imena, sa leve strane, nalazi se dugme Datoteka. Desno od dugmeta nalaze se sledeća dugmad: Prezentuj, Novi slajd, Deli i Opozovi radnju.

Svi slajdovi u prezentaciji prikazani su kao sličice ispod dugmadi.

Prikaz za uređivanje

Da biste se premestili iz prikaza Čitanje na prikaz Uređivanje, dodirnite dvaput ekran na slajdu koji želite da uredite. Čujete: „Prilagođeno“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kontekstualni meni, dugme ’Uredi’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prikaz Uređivanje. Čujete: „Okno ’Slajd’“. Fokus je na glavnoj oblasti sadržaja.

Ime prezentacije je centrirano na vrhu ekrana. Ispod imena, sa leve strane, nalazi se dugme Nazad. Desno od dugmeta nalaze se sledeća dugmad: Pronađi, Beleške, Prezentuj i Opozovi radnju.

Ispod dugmadi se nalazi glavna oblast sadržaja koja zauzima najveći deo ekrana. Izabrani slajd je tu prikazan.

Ispod glavne oblasti sadržaja se prikazuje okno Beleške, ako je aktivirano.

Ispod okna Beleške ili glavne oblasti sadržaja nalazi se priručna traka prilagođena kontekstu. Ona prikazuje dugmad koja su u vezi sa oblasti ili stavkom trenutno izabranom na slajdu u glavnoj oblasti sadržaja. Dugme Još opcija nalazi se krajnje desno na traci sa alatkama. Dodirivanje dvaput dugmeta otvara glavni meni ispod glavne oblasti sadržaja.

Na vrhu glavnog menija nalazi se traka sa menijima. Ime trenutne kartice je krajnje levo od trake sa menijima. Opcije kartice navedene su ispod imena kartice. Dodirnite dvaput ime kartice da biste otvorili meni kartice koji prikazuje sve dostupne kartice. Desno od imena kartice na traci sa menijima nalaze se sledeća dugmad: Recite mi, Opozovi radnju, Ponovi radnju i Još opcija (razvijeno).

Da biste se premestili iz prikaza Uređivanje na prikaz Čitanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Isključeno, dugme ’Nazad’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Navigacija pomoću dodira

 • Da biste se kretali u programu PowerPoint Mobile i da biste kružili redom kroz elemente ekrana, brzo prevlačite nalevo ili nadesno.

 • Da biste izabrali stavku, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste pregledali unutar menija ili lista, brzo prevlačite nalevo ili nadesno, a zatim, da biste izabrali, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste izašli iz kontekstualnog menija, brzo nacrtajte oblik Z pomoću dva prsta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačnije

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×