Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Outlook 2016 za stone računare podrazumevano je dostupan i funkcioniše sa funkcijama pristupačnosti operativnog sistema Windows, što znači da možete da koristite prečice na tastaturi, čitač ekrana kao što je Narator ili JAWS i Windows prepoznavanje govora.

Funkcije koje želite da koristite možete da odaberete tako što ćete prilagoditi postavke u Windows centru za lakše korišćenje računara. Da biste saznali više o postavkama pristupačnosti u operativnom sistemu Windows, pročitajte članak Postavljanje uređaja tako da funkcioniše sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Outlook

U programu Outlook 2016 ime naloga e-pošte koji koristite nalazi se centrirano na vrhu ekrana. Kontrole aplikacije, kao što su Umanji i Zatvori, nalaze se u gornjem desnom uglu. Priručna alatka je podrazumevano smeštena u gornjem levom uglu ekrana. Ova traka sa alatkama može da se prilagodi i sadrži najčešće korišćene komande, kao što su Pošalji/primi sve fascikle, Odgovori i Prosledi.

Ispod te trake sa alatkama nalazi se skup kartica trake, uključujući Početak, Slanje/prijem i Fascikla. Kad izaberete karticu, pojavljuje se traka specifična za tu karticu.

Na primer, ako izaberete karticu Početak u e-pošti, pojavljuje se traka. Sa te trake možete da izaberete različite stavke, kao što su Obriši, Odgovori i Prosledi.

Outlook prikazi nude niz alatki za produktivnost i planiranje.

E-pošta

Kada prvi put koristite Outlook 2016, on otvara Prijemno sanduče. Prijemno sanduče podrazumevano sadrži tri okna: Okno sa fasciklama, Listu poruka i Okno za čitanje.

Njih možete da prilagođavate na razne načine. Na primer, kartica Prikaz sadrži opcije za okno za čitanje: Okno za čitanje sa desne strane liste poruka, Okno za čitanje ispod liste poruka ili Isključeno okno za čitanje.

Još takvih opcija možete da pronađete u članku Tasterske prečice za Outlook.

Kalendar

Da biste se prebacili na kalendar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2.

Kada prvi put koristite kalendar, pojavljuju se dva okna: okno sa fasciklama i okno kalendara. Iznad tih okana nalazi se traka.

Da biste saznali više o opcijama kalendara, pročitajte članak Tasterske prečice za Outlook.

Na kartici Početak možete da odaberete da se prikazuje samo današnji kalendar ili da se prebacite na prikaze koji pokazuju sedmicu ili mesec.

Dodatne opcije za kalendar potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

Kontakti

Da biste se prebacili na spisak kontakata, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+3.

Kada prvi put koristite kontakte, pojavljuju se dva okna: okno Moji kontakti (koje navodi fascikle za svaki skup kontakata koji ste povezali, kao što su organizacija, Skype za posao i ostali povezani nalozi e-pošte) i okno za kontakte, koje navodi imena i kontakt informacije abecednim redom. Iznad tih okana nalazi se traka.

Na kartici Početak sa komandnom dugmadi za pravljenje kontakata i upravljanje njima.

Opcije za kontakte potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

Zadaci

Kad prvi put upotrebite prikaz zadataka, pojavljuju se dva okna. Na levoj strani nalazi se okno Moji zadaci sa listom na kojoj su navedene stavke zaduženja, a zadaci su u desnom oknu. Kartice na vrhu su Datoteka, Početak, Slanje/prijem, Fascikla, Prikaz i Recite mi....

Da biste otvorili novi zadatak, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Novi zadatak ima pet kartica: Datoteka, Zadatak, Umetanje, Oblikovanje teksta, Redigovanje i Recite mi.... Traka se menja u zavisnosti od toga koju karticu izaberete, kao i uvek.

Na primer, na kartici Zadatak nalaze se opcije Sačuvaj i zatvori, Izbriši i Prosledi zadatke.

Ispod trake možete da dodelite temu, datum početka, krajnji rok, status, procenat dovršenosti, prioritet i zatražite podsetnik za zadatak.

Dodatne opcije za zadatke potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

Navigacija pomoću tasterskih prečica

 • Da biste se kretali u programu Outlook za Office 365 u operativnom sistemu Windows, pritiskajte taster Tab (napred) odnosno kombinaciju tastera Shift+Tab (nazad).

 • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 • Da biste pregledali unutar menija ili lista, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju.

 • Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Dodatne opcije za kretanje potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz poštu u programu Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz kalendar u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Outlook 2016 za Mac u usluzi Office 365 koristi pogodnosti funkcija pristupačnosti ugrađenih u Mac OS koje korisnicima sa ograničenom pokretljivošću, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima olakšavaju rad sa datotekama. Da biste radili sa programom Outlook 2016 za Mac u usluzi Office 365, možete da koristite tasterske prečice, VoiceOver i alatke funkcije „Izgovori“. Da biste saznali više o postavkama i funkcijama pristupačnosti na svom uređaju, pročitajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene : 

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Outlook za Mac

Kada otvorite Outlook 2016 za Mac, na vrhu ekrana se pojavljuje meni programa Outlook, uz stavke menija dodate posle Apple menija. Ime trenutnog prikaza ili fascikle nalazi se centrirano ispod toga. Priručna traka podrazumevano se nalazi na levoj strani ekrana. Ona sadrži komande koje se često koriste, kao što su Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi radnju. Polje za pretragu i ikona opcija deljenja nalaze se u istom redu i sa desne strane ekrana.

Ispod njih se nalazi meni Pomozite da se unapredi Office.

Ispod tog reda pronaći ćete skup kartica na traci, kao što su Početak i Organizuj. Traka se nalazi ispod tog reda kartica. Kada izaberete karticu, otvara se traka specifična za karticu. Svaka traka sadrži komande organizovane po grupama. Na primer, kartica Alatke prebacuje na traku koja omogućava da dodajete naloge ili uvozite podatke.

Ono što se nalazi ispod trake zavisi od toga šta je trenutno izabrano (fascikla ili prikaz). Na primer, ako se nalazite u prikazu Prijemno sanduče, prikaz sadrži listu poruka za čitanje i okno za pregled sa sadržajem trenutno izabrane poruke. Ako se nalazite u prikazu Osobe, sa leve strane pronaći ćete okno sa kategorijama osoba, okno u sredini sa osobama u toj kategoriji i još jedno okno sa leve strane sa detaljima o kontaktu za trenutno izabranu osobu.

Na dnu ekrana, ispod ove glavne oblasti nalazi se traka za navigaciju sa prikazima Pošta, Kalendar, Osobe ili Zadaci koje možete da izaberete.

Kretanje u programu Outlook

 • Da biste prešli na traku, pritisnite taster F6. Ako pritiskanje tastera F6 ne funkcioniše, pritisnite taster Tab. (Ako se nalazite u kontekstu uređivanja, možda ćete prvo morati da pritisnete kombinaciju tastera Command+W.)

 • Da biste se premeštali sa kartice na karticu, koristite tastere sa strelicama.

 • Kada dođete na karticu na traci koju želite da koristite (kao što je Početak), ponovo pritisnite taster Tab da biste se premestili na prvu komandu na traci.

 • Da biste se kretali po komandama na traci, koristite tastere sa strelicama nalevo i nadesno.

 • Da biste otvorili meni, kao što je izbor fonta ili boje isticanja, pritisnite taster sa strelicom nadole. (Da biste otvorili meni u čitaču ekrana VoiceOver, pritisnite kombinaciju tastera VO+Shift+M.)

 • Da biste izabrali komandu, pritisnite razmaknicu.

 • Pritisnite taster Esc da biste izašli.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice za Outlook for Mac

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Outlook za iOS sadrži funkcije pristupačnosti koje korisnicima sa ograničenom pokretljivošću, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima olakšavaju rad sa datotekama. To znači da možete da koristite tasterske prečice, VoiceOver (čitač ekrana ugrađen u iOS uređaje), diktat „Izgovor“ i druge funkcije kao što su kontrast boje koje možete da podesite na iOS uređaju. Da biste saznali više o postavkama i funkcijama pristupačnosti na svom uređaju, pročitajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite VoiceOver, ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste saznali više o korišćenju programu VoiceOver, posetite Apple pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na iPad uređaju.

Ovaj odeljak sadrži:

Upoznavanje rasporeda programa Outlook za iOS

Kada pokrenete aplikaciju Outlook za iOS, otvara se Prijemno sanduče e-pošte. Gornji red Prijemnog sandučeta sadrži dugme Prikaži okno za navigaciju i dugme Pretraži sa leve strane, naslov „Prijemno sanduče“ u sredini i dugme Sastavi sa desne strane. Ispod toga se nalazi red filtera e-pošte, a ispod njega je vertikalna lista e-poruka.

Na dnu ekrana se pojavljuje traka aplikacije Outlook. Koristite kartice da biste se išli na različite oblasti:

 • Kartica Pošta vodi na Prijemno sanduče.

 • Kartica Kalendar vodi na prikaz Kalendar.

 • Kartica Datoteke omogućava da pregledate datoteke i u usluzi OneDrive.

 • Kartica Osobe vodi na prikaz Osobe, koji prikazuje kontakte.

 • Kartica Postavke prikazuje postavke aplikacije Outlook koje možete da promenite.

Izbor postavki u programu Outlook za iOS

Da biste promenili postavke aplikacije, premestite fokus na karticu Postavke na traci na dnu ekrana i dvaput dodirnite. Otvara se prozor Postavke.

Brzo prevlačite nadesno da biste se pomerali nadole po postavkama i brzo prevlačite nalevo da biste se kretali nagore po njima. Dvaput dodirnite da biste otvorili postavku čije ime ste upravo čuli.

Opcije postavki su sledeće:

 • Opcija Pomoć i povratne informacije otvara ekran koji možete da koristite kako biste pronašli teme pomoći, obratili se korisničkoj podršci ili poslali povratne informacije korporaciji Microsoft.

 • Opcija Nalozi sadrži opcije za upravljanje svim nalozima e-pošte koje ste dodali u aplikaciju. Da biste dodali novi nalog e-pošte, prevlačite prstom dok ne čujete „Dodaj nalog“, a zatim dvaput dodirnite.

  Ispod liste naloga nalazi se naslov Pošta praćen postavkama povezanim sa e-poštom, a zatim naslov Kalendar sa postavkama za odeljak sa kalendarom aplikacije.

 • Opcija Još pruža postavke pomoću kojih možete da pozovete druge osobe da koriste aplikaciju Outlook ili da otkriju dodatne Microsoft aplikacije za iOS.

Postavke pošte

Opcije aplikacije Pošta možete da postavite tako što ćete dvaput dodirnuti bilo koje od ovih dugmadi:

 • Obaveštenja: Promenite stvari kao što su o to kojim e-porukama dobijate obaveštenja, koji zvuk se koristi za obaveštenja i tako dalje.

 • Podrazumevano: Postavite podrazumevani nalog e-pošte koji koristi aplikacija Outlook.

 • Potpis: Postavite potpise za različite naloge e-pošte.

 • Opcije brzog prevlačenja: Promenite to koje radnje aplikacija Outlook vrši prilikom brzog prevlačenja nadesno i nalevo.

 • Fokusirano prijemno sanduče: Uključivanje ili isključivanje funkcije Fokusirano prijemno sanduče. Ona je podrazumevano uključena, zbog čega Outlook inteligentno smešta e-poruke najvišeg prioriteta na listu „U fokusu“ Prijemnog sandučeta.

 • Organizovana pošta po konverzaciji: Uključite ili isključite ovu opciju. Kada je uključena, Outlook organizuje poruke po temi konverzacije.

 • Bedž sa brojem. Izaberite da li Outlook prikazuje nepročitanu poštu samo za prijemno sanduče U fokusu ili za sve e-poruke.

Na svakoj stranici sa postavkama prevucite nadole da biste čuli opcije, a zatim pratite uputstva za svaku kontrolu kako biste promenili njenu postavku. Kada završite sa promenom postavki na stranici, premestite fokus na dugme Nazad u gornjem levom uglu, a zatim dvaput dodirnite. Ponavljajte to, ako je neophodno, da biste se vratili na stranicu Postavke.

Postavke kalendara

Bilo koje od ovih dugmadi možete da koristite kako biste postavili opcije aplikacije Kalendar tako što ćete dvaput dodirnuti dugme. Promenite stvari kao što su podrazumevani period obaveštenja za događaje, zvuk koji se koristi za obaveštenja i tako dalje.

 • Obaveštenja: Promenite stvari kao što su podrazumevani period obaveštenja za događaje, zvuk koji se koristi za obaveštenja i tako dalje.

 • Podrazumevano: Navedite kalendar koji će se podrazumevano prikazivati.

 • Početak sedmice: Navedite koji dan će se koristiti kao početak sedmice u aplikaciji „Kalendar“.

 • Aplikacija „Kalendar“: Povežite druge aplikacije kalendara kako bi se njihovi događaji pojavljivali u aplikaciji Outlook. Kada kliknete na to dugme, pojavljuje se lista dostupnih aplikacija, kao što su Evernote ili Facebook. Da biste ih čuli, prevucite nadole ili brzo prevucite nadesno. Da biste dodali aplikaciju, prevlačite ili brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Poveži“, a zatim dvaput dodirnite. Da biste povezali aplikaciju, pratite uputstva.

Na svakoj stranici sa postavkama prevucite nadole da biste čuli opcije, a zatim pratite uputstva za svaku kontrolu kako biste promenili njenu postavku. Kada završite sa promenom postavki na stranici, premestite fokus na dugme Nazad u gornjem levom uglu, a zatim dvaput dodirnite. Ponavljajte to, ako je neophodno, da biste se vratili na stranicu Postavke.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Outlook za Android sadrži funkcije pristupačnosti koje korisnicima sa ograničenom pokretljivošću, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima olakšavaju rad sa datotekama. Možete da koristite tasterske prečice, TalkBack (čitač ekrana ugrađen u Android uređaje) i druge funkcije kao što je kontrast boje koje možete da podesite na Android uređaju. Da biste saznali više o postavkama i funkcijama pristupačnosti na svom uređaju, pročitajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

Ovaj odeljak sadrži:

Upoznavanje rasporeda programa Outlook za Android

Kada prvi put pokrenete aplikaciju, Office za Android pruža naslov na vrhu, glavni sadržaj u sredini, a traku sa menijima na dnu ekrana. Sa leve strane Outlook naslova nalaze se dugme Otvori bočni navigator i ime trenutnog prikaza, kao što je Prijemno sanduče ili Datoteke. Sa desne strane Outlook naslova nalaze se komande Pretraži i Postavke.

Posle prvog puta Outlook se pokreće u Prijemnom sandučetu.

Traka sa menijima na dnu ekrana sadrži sledeće četiri komande:

 • Kartica Pošta vodi na Prijemno sanduče.

 • Kartica Kalendar vodi na prikaz Kalendar.

 • Komanda Datoteke vodi na prikaz Datoteke gde možete da pregledate datoteke iz naloga e-pošte, one koje su uskladištene u usluzi OneDrive i još mnogo toga.

 • Kartica Osobe vodi na prikaz Osobe, koji prikazuje kontakte.

Između naslova na vrhu i trake sa menijima na dnu nalazi se glavni sadržaj ekrana: prijemno sanduče e-pošte, kalendar, lista datoteka odnosno lista osoba ili kontakata.

Postavke za Outlook za Android

Da biste postavili Outlook na željeni način, koristite stavku Postavke.

 1. Da biste promenili Outlook postavke, u gornjem desnom uglu ekrana premestite fokus na karticu Postavke i dvaput dodirnite.

 2. Da biste čuli dostupne postavke, prevucite nadole na ekranu. Da biste se pomerili nadole, brzo prevucite nagore sa dva prsta. Da biste se pomerili nagore, brzo prevucite nadole sa dva prsta. Da biste otvorili postavku čije ime ste upravo čuli i dobili dodatne informacije o njoj, dvaput dodirnite. Da biste uključili ili isključili postavku, premestite se na prekidač Uključi/isključi i dvaput dodirnite. U nastavku su neke od dostupnih postavki:

  • Opcija Pomoć i povratne informacije otvara ekran koji možete da koristite kako biste se obratili podršci, predložili funkciju, dobili odgovore na najčešća pitanja ili rešili problem.

  • Opcija Nalozi sadrži listu naloga e-pošte ili skladišta koje ste dodali u Outlook aplikaciju. Da biste promenili bilo koje postavke naloga, izaberite nalog. Da biste dodali novi nalog e-pošte ili skladišta, prevlačite dok ne čujete „Dodaj nalog“ i dvaput dodirnite.

  • Opcija Pošta sadrži postavke u vezi sa e-poštom koje možete da koristite kako biste postavili obaveštenja, podrazumevani nalog e-pošte, potpis, opcije brzog prevlačenja i još mnogo toga.

  • Opcija Kalendar sadrži postavke u vezi sa događajima koje možete da koristite da biste postavili obaveštenja, podrazumevani kalendar i početak sedmice za kalendar.

  • Opcija Željene postavke sadrži postavke pristupačnosti.

  • Opcija Još sadrži komande za pozivanje drugih osoba da koriste aplikaciju Outlook i da istraže dodatne Microsoft aplikacije za Android.

 3. Kada završite sa promenom postavki na stranici, u gornjem levom uglu premestite fokus na dugme Kreći se nagore i dvaput dodirnite.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Outlook pošta i Outlook kalendar sadrže funkcije pristupačnosti koje olakšavaju korisnicima sa umanjenim sposobnostima, kao što su ograničena pokretljivost, slab vid ili druge umanjene sposobnosti, da ćaskaju privatno ili u timovima.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Outlook pošta

Kada otvorite aplikaciju Outlook pošta, prikazuje se Prijemno sanduče e-pošte. Gornji red Prijemnog sandučeta sadrži dugme za navigaciju sa krajnje leve strane. Da biste razvili to dugme, dvaput dodirnite ekran. Otvara se okno za navigaciju koje navodi naloge e-pošte i omiljene Outlook pošta fascikle. Dalje sa desne strane, na vrhu reda, u sredini ekrana nalazi se naslov „Prijemno sanduče“ praćen tipom naloga. Sa krajnje leve strane nalazi se dugme Filtriraj.

Ispod gornjeg reda nalazi se lista e-poruka. Najnovija e-pošta podrazumevano se navodi prva.

Ispod liste e-poruka nalazi se traka sa alatkama sa sledećim dugmadima:

 • Novo: Sastavite novu e-poruku.

 • Izaberi: Birajte e-poruke jednu po jednu ili izaberite sve e-poruke.

 • Sinhronizuj: Ažurirajte Prijemno sanduče.

 • Pretraži: Potražite e-poruke.

 • Još opcija: Razvijte i skupite listu sa sledećim opcijama:

  • Otkači sa Starta ili Zakači za Start: Uklonite prečicu aplikacije sa ekrana Start ili je dodajte na njega.

  • Upravljanje nalozima: Promenite postavke naloga ili dodajte nove naloge.

  • Postavke: Menjajte postavke, na primer boje aplikacije i automatske odgovore.

Prikaz za čitanje e-pošte

Dok je otvorena e-poruka, detalji o e-poruci kao što su pošiljalac i tema prikazuju se na vrhu ekrana. Telo poruke zauzima najviše prostora na ekranu ispod detalja. Ispod poruke nalazi se traka sa alatkama koja sadrži sledeću dugmad:

 • Odgovori: Odgovorite, odgovorite svima ili prosledite e-poruku.

 • Izbriši: Izbrišite e-poruku.

 • Novije: Premestite se na noviju e-poštu.

 • Starije: Premestite se na stariju e-poštu.

 • Još opcija: Razvijte i skupite listu sledećih opcija:

  • Označi kao nepročitano: Navedite e-poruku kao nepročitanu u Prijemnom sandučetu.

  • Postavi zastavicu ili Ukloni zastavicu: Dodajte ili uklonite zastavicu.

  • Premesti: Premestite e-poruku u drugu fasciklu.

  • Pronađi: Pretražite e-poštu.

  • Sačuvaj kao: Sačuvajte kopiju e-poruke.

Prikaz sastavljanja e-poruke

Dok sastavljate e-poruku, polja sa primaocem i temom prikazana su na vrhu ekrana. Telo poruke zauzima najviše prostora na ekranu ispod njih. Ispod poruke nalazi se traka sa alatkama koja sadrži sledeću dugmad:

 • Odbaci: Izbrišite radnu verziju.

 • Priloži: Dodajte priloge.

 • Pošalji: Pošaljite e-poruku.

 • Još opcija: Otvorite traku sa opcijama za uređivanje i redigovanje.

Navigacija pomoću dodira

 • Da biste se kretali kroz elemente orijentira i između akcionih elemenata, brzo prevlačite nalevo ili nadesno.

 • Da biste se premeštali sa stavke na stavku na listama opcija menija, brzo prevlačite nalevo ili nadesno.

 • Da biste izabrali stavku na listi, dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste razvili skupljenu listu menija ili skupili razvijeni meni, dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste se vratili na prethodni prikaz, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Traka za navigaciju, dugme ’Nazad’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Outlook na vebu sadrži funkcije pristupačnosti koje korisnicima sa ograničenom pokretljivošću, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima olakšavaju da ćaskaju privatno ili u timovima. To znači da možete da koristite funkcije pristupačnosti koje su ugrađene u uređaj ili računar, kao što su čitač ekrana, kontrole kontrasta ili alatke za diktiranje kako biste radili sa programom Outlook na vebu. Da biste saznali više o postavkama i funkcijama pristupačnosti na svom uređaju, pročitajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Pored toga, Outlook na vebu nudi sjajnu novu funkciju koja omogućava da zatražite pristupačne e-poruke od drugih osoba. Dodatne informacije potražite u članku Traženje pristupačnih e-poruka.

Napomene : 

 • Uputstva koja se odnose na aplikaciju Pošta dokumentovana su sa isključenim oknom za čitanje.

 • Uputstva koja se odnose na aplikaciju Kalendar dokumentovana su uz korišćenje podrazumevanog rasporeda.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Dodatne informacije potražite u članku Pomoć za Microsoft Edge. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook na vebu.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda usluge Outlook na vebu

Raspored usluge Outlook na vebu usklađen je sa najnovijim međunarodnim smernicama o pristupačnom kretanju pomoću tastature. Ako koristite određene tasterske prečice specifične za čitač ekrana, možete da iskoristite pogodnosti ARIA naznačavanja na stranici.

Raspored aplikacije „Pošta“

Napomena : Da bi korisnici dobili najbolji utisak pri radu, preporučujemo da isključite Okno za čitanje i da e-poruke prikazujete kao Poruke, a ne kao Razgovore. Da biste isključili Okno za čitanje i Razgovore, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+A.

Kada otvorite aplikaciju Pošta u usluzi Outlook na vebu, prvo se prikazuje glavni prikaz. Fokus je na listi poruka, sa izabranom poslednjom e-porukom.

Horizontalna traka za navigaciju nalazi se na vrhu ekrana ispod polja URL adrese. Ona sadrži sledeću dugmad: Pokretanje aplikacija sa leve strane, zatim zakačene aplikacije (ako ih imate), Skype, Obaveštenja, Postavke, Pomoć i dugmad statusa korisnika.

Glavni prikaz ispod trake za navigaciju podeljen je na dve oblasti. Sa leve strane nalazi se okno za navigaciju koje sadrži polje za pretragu na vrhu i listu fascikli i grupa e-pošte. Na dnu okna za navigaciju možete da pronađete dugmad za brzi pristup za aplikacije Pošta, Kalendar, Kontakti i Zadaci. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa stavke na stavku u tom oknu.

Pored okna za navigaciju, sa desne strane nalazi se prikaz liste poruka koji zauzima većinu ekrana. Tu su navedene e-poruke. Iznad liste poruka nalaze se kartice U fokusu i Ostalo, dugme Filtriraj, sledeći događaj iz kalendara i dugme Dnevni red.

Da biste otvorili e-poruku, na listi poruka pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Enter. E-poruka zamenjuje listu poruka na ekranu. Da biste ušli u režim skeniranja i kretali se u otvorenoj e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+razmaknica. Kada sastavljate e-poruku, prozor za sastavljanje pošte zamenjuje listu poruka na ekranu.

Traka sa alatkama nalazi se iznad liste poruka, a ispod trake za navigaciju. Kada se izabere e-poruka na listi poruka, traka sa alatkama prikazuje dugmad za najčešće zadatke, kao što su pravljenje nove e-poruke i odgovaranje na e-poruku. Pritisnite taster Tab da biste prešli na prvu stavku na traci sa alatkama, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno da biste se kretali po traci sa alatkama. Ako niste izabrali e-poruku, traka sa alatkama sadrži samo dugme Novo.

Napomena : Da biste otvorili listu Outlook na vebu tasterskih prečica, pritisnite taster sa znakom pitanja (?).

Raspored aplikacije „Kalendar“

Kada otvorite Kalendar u usluzi Outlook na vebu, čućete trenutni datum i to da li postoje događaji za taj dan. Čućete i ukupan broj događaja za trenutni mesec.

Horizontalna traka za navigaciju nalazi se na vrhu ekrana ispod polja URL adrese. Ona sadrži sledeću dugmad: Pokretanje aplikacija sa leve strane, zatim zakačene aplikacije (ako ih imate), Skype, Obaveštenja, Postavke, Pomoć i dugmad statusa korisnika.

Glavni prikaz ispod trake za navigaciju podeljen je na tri oblasti. Sa leve strane nalazi se okno za navigaciju koje sadrži polje za pretragu na vrhu. Ispod pretrage nalaze se kompaktan mesečni kalendar i lista drugih kalendara i grupa. Na dnu se nalazi dugmad za brzi pristup za aplikacije Pošta, Kalendar, Kontakti i Zadaci. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa stavke na stavku u tom oknu.

Najveći deo ekrana pored okna za navigaciju sa desne strane zauzima kalendar za trenutni mesec. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa događaja na događaj iz kalendara. Trenutni mesec i godina prikazani su iznad kalendara. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ih ne čujete najavljene. Pored toga postoji dugmad za biranje prethodnog ili sledećeg meseca i izbor meseca.

Prikaz dnevnog reda sa desne strane navodi događaje koji se dešavaju dana koji ste izabrali u prikazu kalendara. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa stavke na stavku u oknu. Da biste otvorili događaj, pritisnite taster Enter. Da biste izašli iz događaja, pritisnite taster Esc.

Iznad prikaza dnevnog reda nalazi se dugmad za promenu prikaza u glavnom kalendaru. Možete da izaberete neku od sledećih opcija: Dan, Radna sedmica, Sedmica, Mesec i Danas. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na trenutni izbor, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno da biste se premeštali sa opcije na opciju. Da biste izabrali opciju, pritisnite razmaknicu.

Traka sa alatkama nalazi se iznad prikaza kalendara i prikaza dnevnog reda, a ispod trake za navigaciju. Ona sadrži dugmad, na primer za pravljenje novog događaja iz kalendara i deljenje kalendara. Pritisnite taster Tab da biste prešli na prvu stavku na traci sa alatkama, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno da biste se kretali po traci sa alatkama.

Navigacija pomoću tastature

Da biste se kretali kroz elemente orijentira, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 (napred) ili Shift+Ctrl+F6 (nazad). Da biste se kretali između akcionih elemenata, pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama po potrebi. Da biste se prebacivali sa stavke na stavku na listama opcija menija, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole. Da biste izabrali stavku na listi, pritisnite taster Enter ili razmaknicu. Da biste razvili skupljenu listu menija, pritisnite razmaknicu. Da biste zatvorili dijalog ili premestili fokus nazad, pritisnite taster Esc. Da biste otvorili kontekstualni meni (gde je dostupan) pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 ili taster kontekstualnog menija.

Da biste pristupili Microsoft Edge polju za pretragu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F.

Više detalja potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

Stvari koje treba posebno razmotriti za Outlook na vebu

U usluzi Outlook na vebu možete diskretno da obavestite kontakte da želite da primate pristupačne e-poruke.

Zahtevanje pristupačnih e-poruka

Kad god vas pošiljalac koji koristi Outlook na vebu doda kao primaoca e-poruke, on prima obaveštenje da želite pristupačan sadržaj i vezu ka kontroloru pristupačnosti. Ako kontrolor pronađe probleme sa pristupačnošću u e-poruci, oni se navode zajedno sa uputstvima o tome kako da ih rešite.

 1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Upotrebite taster sa strelicom nadole da biste koristili okno ’Postavke’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole.

 2. U oknu Postavke pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza ’Pošta’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Opšte“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Postavke pristupačnosti“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Opozvan je izbor u polju za potvrdu ’Zatražite od korisnika da šalje pristupačan sadržaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena : Da biste isključili ovu funkciju, idite na postavke pristupačnosti kao što je opisano iznad. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Zatražite od korisnika da šalje pristupačan sadržaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×